Archiv informací z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)(IAEA)

 

Image
logo IAEA

 

Upozornění: od 1.5.2022 budou zde zveřejněny překlady pouze těch aktualizací, které přinesou nové informace. 

pokud umíte anglicky, aktuální informace najdete na webu IAEA.

 

IAEA Aktualizace 30.12.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Záložní elektrické vedení o napětí 330 kV ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) bylo včera pozdě v noci přerušeno při posledním incidentu kvůli ostřelování, což ukázalo nestabilitu dodávek elektřiny z externí sítě, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

ZNPP, jejichž šest reaktorů je odstaveno, je nadále zásobována externí elektřinou, kterou potřebuje na chlazení reaktoru a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, prostřednictvím jediné zbývající linky externího elektrického vedení o napětí 750 kV. Tato linka je jako jediná schopná provozu způvodních čtyř takových vedení, funkčních před vypuknutím současného konfliktu na Ukrajině.

Tým odborníků IAEA přítomných na ZNPP oznámil, že její připojení k záložní lince Ferosplavna 1 o napětí 330 kV bylo včera ve 21:35 místního času bylo přerušeno v důsledku poškození, ke kterému došlo na druhé straně řeky Dněpru, v místě vzdáleném od samotné elektrárny. Rozsah škod zatím není jasný, ale práce na opravě vedení již probíhají, dodal tým IAEA.

Ferosplavna 1 byla posledním funkčním záložním elektrickým vedením ZNPP a je nezbytné, aby bylo co nejdříve obnoveno, prohlásil generální ředitel Grossi a zopakoval, že veškeré vojenské akce potenciálně ohrožující jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení ukrajinských jaderných elektráren musí okamžitě skončit.

Generální ředitel uvedl, že pokračuje v jednáních s Ukrajinou a Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

Zatímco přímo v areálu největší evropské jaderné elektrárny nedošlo k žádnému ostřelování od minulého měsíce, odborníci IAEA sdělili, že dnes slyšeli zvuk hlasitých explozí, které podle všeho přicházely ze vzdálenosti několika set metrů od elektrárny, z okolí vodního kanálu spojujícího nedalekou tepelnou elektrárnu Záporoží s řekou Dněpr.

Ukrajina mimo jiné IAEA informovala, že tři další jaderné elektrárny v zemi, které se na rozdíl od ZNPP nacházejí na území kontrolovaném Ukrajinou, právě obnovují úroveň výroby elektrické energie po poklesu výkonu po včerejších raketových útocích.

Tým IAEA přítomný na ZNPP informoval, že v uplynulém týdnu byly zprovozněny další čtyři mobilní dieselové kotle, čímž se jejich celkový počet zvýšil na osm z devíti dodaných, o výkonu v rozmezí 1–6,5 MW. Devět kotlů dodá asi 34 MW tepla do areálu ZNPP a do nedalekého města Energodar.

 

IAEA Aktualizace 23.12.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Po novém kole jednání generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi konstatoval, že diplomatické úsilí zaměřené na brzké odsouhlasení a zavedení velmi potřebného opatření - zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) zaznamenalo pokrok.

Generální ředitel Grossi  učinil toto prohlášení po včerejší schůzce s vysokými představiteli ruské vlády v Moskvě, včetně generálního ředitele Statní korporace pro atomovou energii Rosatom Alexeje Lichačeva. Již dříve o navrhované zóně několikrát jednal s vysokými ukrajinskými představiteli v Kyjevě. Jednání s oběma stranami budou v blízké budoucnosti pokračovat.

Včerejší několikahodinová schůzka v ruském hlavním městě byla „dalším kolem nezbytných jednání o vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany pro jadernou elektrárnu Záporoží,“ prohlásil generální ředitel Grossi. „Klíčové je, aby byla zóna zaměřena výhradně na prevenci jaderné havárie. Snažím se o dosažení tohoto cíle, který považuji za životně důležitý.“

Tento plán pomůže předejít jaderné havárii tak, že zamezí ostřelování vedenému do zóny zřízené kolem největší v Evropě elektrárny a z ní. Ačkoliv v areálu samotné elektrárny byl v posledních týdnech poměrný klid po intenzivním ostřelování, k němuž došlo zhruba před měsícem, v okolí zařízení je stále slyšet zřetelný zvuk vojenských operací, což připomíná přetrvávající rizika v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

„Jak jsme již několikrát zažili během války na Ukrajině, situace se může každou chvíli náhle a dramaticky obrátit k horšímu. Elektrárna se nachází na aktivní frontové linii uprostřed rozsáhlého válečného konfliktu. Situace je i nadále mimořádně nejistá a potenciálně nebezpečná, zóna jaderné bezpečnosti a ochrany je stále životně důležitá,“ řekl generální ředitel Grossi.

Na ZNPP bylo záložní elektrické vedení o napětí 330 kilovoltů (kV) znovu připojeno k elektrické síti dne 14. prosince, den poté, co tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) oznámil, že bylo přerušeno. ZNPP nyní dostává elektřinu, kterou potřebuje pro zajištění základních funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jak z hlavního externího elektrického vedení o napětí 750 kV, tak i ze záložního elektrického vedení.

Dne 16. prosince rozvodná síť v areálu ZNPP kolísala zhruba po dobu 2 hodin v důsledku ostřelování na severní straně řeky Dněpru, nedošlo však k přerušení externího napájení, ani to nemělo žádný dopad na zařízení elektrárny, všechny systémy zůstaly v provozu.

Jak již dříve uvedl tým ISAMZ, personální obsazení ve ZNPP zůstává na snížené úrovni. Tým ISAMZ byl informován, že zaměstnanci ZNPP, stejně jako obyvatelé nedalekého města Energodar, jsou vystaveni psychickému stresu způsobenému probíhajícím vojenským konfliktem v oblasti. Pracovní zátěž personálu se zvýšila v důsledku sníženého personálního obsazení a nutnosti napravovat škody způsobené ostřelováním a zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny. Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad tlakem, kterému zaměstnanci ZNPP čelí, což by mohlo mít dopady na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Devět mobilních dieselových kotlů s výkonem v rozmezí 1 až 6,5 MW bylo dodáno a instaluje se na elektrárně, z toho jsou čtyři již v provozu. Devět kotlů o výkonu asi 34 MW zajistí vytápění areálu ZNPP a Energodaru. Navíc budou tyto kotle instalované v Energodaru zajišťovat topný výkon až 70 MW.

ZNPP má 20 stacionárních nouzových dieselových elektrických generátorů v pohotovostním režimu, které jsou připraveny dodávat elektřinu v případě, že nebude k dispozici externí elektrická energie. Pro zajištění dalších dodatečných a záložních zdrojů se v současné době testuje a instaluje sedm mobilních dieselových generátorů s výkonem 1 MW. Dva z nich jsou již připojeny k jedné reaktorové jednotce a jsou v pohotovostním režimu. Zbývajících pět mobilních generátorů bude napojeno na další reaktorové jednotky.

IAEA dne 20. prosince přezkoumala dopad, který mohou mít teploty pod bodem mrazu na vnější složky chladicího systému reaktorů. Tým dospěl k závěru, že současné nízké až mrazivé teploty nemají významný vliv na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v areálu.

Tým nezjistil žádný led v blízkosti vstupních kanálů, kterými je přiváděna chladící voda z nádrže do reaktorových jednotek, tenká vrstva zamrzlé vody byla pozorována poblíž výpustě chladicí vody. Teplota ve velkoobjemové nádrži s chladicí vodou se dne 20. prosince pohybovala nad bodem mrazu kolem 6 °C.

Mise IAEA rovněž oznámila, že ruský regulační orgán pro jadernou energetiku a federální výkonný orgán pro dohled nad životním prostředím, v oblasti technologického a jaderného dozoru Rostekhnadzor plánuje v ZNPP udržet rotující tým.

IAEA se na základě dohody ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala a generálního ředitele IAEA Grossiho připravuje na stálé umístění týmů IAEA do čtyř dalších ukrajinských jaderných zařízení, jaderných elektráren Chmelnický, Rovno a Jihoukrajinsk a také do areálu Černobylu. Cílem těchto misí je podle potřeby poskytnout technickou podporu a poradenství za účelem zachování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a snížení rizika jaderné nehody nebo havárie.

Dne 16. prosince došlo na celém území Ukrajině k intenzivnímu ostřelování. To způsobilo snížení výkonu elektráren Chmelnický a Rovno a odpojení elektrárny Jihoukrajinsk od distribuční sítě. Žádná z jaderných elektráren na Ukrajině nezaznamenala přerušení dodávek externí el. energie. Nyní je všech devět reaktorů na těchto třech jaderných elektrárnách opět v provozu.

 

IAEA Aktualizace 13.12.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi a ukrajinský premiér Denys Šmyhal se shodli na tom, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) za účelem předcházení jaderné havárii během současného ozbrojeného konfliktu zajistí stálou přítomnost expertů na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení ve všech jaderných elektrárnách v zemi.

Během dvouhodinové schůzky v Paříži, která skončila v úterý brzy ráno, generální ředitel Grossi sdělil, že s premiérem Šmyhalem také pokročili v probíhajících jednáních o vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), kam IAEA před více než třemi měsíci vyslala stálou misi odborníků. Schůzky se zúčastnil i ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko.

„I když tam ještě nejsme a je zapotřebí vykonat další práci, jsem stále optimističtější, protože tato zóna, která má prvořadý význam, bude v blízké budoucnosti dohodnuta a zřízena,“ řekl po jednání generální ředitel Grossi. „V nadcházejících dnech budu pokračovat v jednáních na vysoké úrovni, jak s Ukrajinou, tak s Ruskem, s jasným cílem: dosáhnout zřízení zóny co nejdříve. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas.“

Generální ředitel IAEA se měl v Paříži zúčastnit mezinárodní konference o Ukrajině „Solidaires du peuple ukrainien“ (Solidarita s ukrajinským lidem) pořádané francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který aktivně podporuje úsilí generálního ředitele Grossiho na Ukrajině.

IAEA vyslala na žádost Ukrajiny v uplynulém měsíci týdenní mise zaměřené na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do tří dalších jaderných elektráren na Ukrajině, které jsou v provozu: do Chmelnického, Rovna a Jihoukrajinsku a také do Černobylu, kde došlo k jaderné havárii v roce 1986.

Jak se na zasedání v Paříži dohodli generální ředitel Grossi a premiér Šmyhal, IAEA bude pokračovat v realizaci plánů zaměřených na zajištění stálé přítomnosti Agentury v těchto čtyřech areálech jaderných elektráren.

„Naše mise v jaderné elektrárně Záporoží ukázala, jak je životně důležitá přítomnost IAEA v elektrárně, kde monitoruje situaci a poskytuje technické konzultace. Díky své přítomnosti poskytuje IAEA světu nestranné technické a věcné informace o vývoji v terénu,“ řekl generální ředitel Grossi.

„Nyní jsme se dohodli s vládou Ukrajiny na dalším rozšíření a posílení úlohy IAEA v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v zemi. To je obzvláště důležité v době, kdy ukrajinská energetická infrastruktura řeší v důsledku války a uprostřed zimy nebývale těžké úkoly,“ uvedl.

V důsledku nového vývoje, který tyto potíže umocňuje, tým IAEA přítomný v ZNPP byl dnes informován, že elektrárna ztratila připojení k záložnímu elektrickému vedení o napětí 330 kilovoltů (kV). Hned nebylo zřejmé, co přerušení způsobilo. ZNPP, největší evropská jaderná elektrárna, je nadále zásobována elektřinou, kterou potřebuje pro základní bezpečnostní a zabezpečovací funkce, z hlavního externího elektrického vedení o napětí 750 kV.

Tým IAEA přítomný na ZNPP byl dnes informován, že v elektrárně pokračují práce na testování a uvedení do provozu mobilních dieselových kotlů, které mají zabránit zamrznutí kritických systémů ZNPP během zimy, včetně ohřevu pracovního prostředí pro pracovníky ZNPP. Mobilní dieselové kotle s výkonem v rozsahu 1–3 MW byly instalovány a v současné době jsou v provozu v jednom z bloků elektrárny, několik kotlů je umístěno na dalších místech v areálu.

ZNPP má 20 pevných nouzových dieselových generátorů v pohotovostním režimu, které jsou připraveny dodávat elektřinu v případě, že nebude k dispozici žádné externí napájení elektrickou energií. Za účelem zvýšení schopnosti vypořádat se s takovým výpadkem externí energie, se v současnosti preventivně zavádí i mobilní dieselové generátory. Dva takové mobilní generátory jsou již připojeny k jedné jednotce a jsou v pohotovostním režimu. Má být testováno několik dalších mobilních generátorů, které budou připojeny k dalším reaktorovým blokům.

 

IAEA Aktualizace 9.12.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) vyslala tento týden mise zaměřené na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do ukrajinských jaderných elektráren Chmelnický a Rovné v rámci probíhajících a stupňujících se aktivit soustředěných na odvrácení nebezpečí jaderné havárie během současného ozbrojeného konfliktu v zemi, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Na žádost Ukrajiny se obě expertní mise uskutečnily týden poté, co IAEA navštívila Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu za účelem poskytnutí pomoci a podpory v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, dva týdny po obdobné misi v areálu Černobylu. IAEA zajišťuje od začátku září stálou přítomnost svých expertů v největší jaderné elektrárně v zemi v Záporoží.

„Situace v jaderné elektrárně Záporoží zůstává nejistá, nestabilní a je potenciálně nebezpečná. Děláme vše, co je v našich silách, abychom v této elektrárně zabránili jaderné havárii, především podáním našeho návrhu na zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany v okolí elektrárny. Pokročili jsme v jednáních s Ukrajinou a Ruskem a doufám, že tato zóna bude brzy odsouhlasena a vytvořena. Je to naléhavé,“ řekl generální ředitel Grossi.

„Zároveň je však velmi důležité, abychom nezapomínali na ostatní ukrajinské jaderné elektrárny. Nemusí být přímo na frontové linii jako Záporoží, ale jsou v zemi, která je ve válce a potenciální rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zcela evidentní. V posledních týdnech naši experti prováděli práce zaměřené na snížení těchto rizik, což bude pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné,“ uvedl generální ředitel.

Během tohoto týdne experti, členové misí IAEA, vyhodnotili situaci, co se týče jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v obou elektrárnách, a určili jejich další vybavení a potřeby v souvislosti s dalšími kroky ze strany IAEA. IAEA bude rovněž informovat o přípravě své plánované stálé přítomnosti na těchto elektrárnách, včetně jaderných elektráren na jihu Ukrajiny a v Černobylu.

V elektrárnách v Chmelnickém a Rovně odborníci IAEA zjistili, že provozní personál je na vysoké úrovni, co se týče jak jeho profesionality, tak i svědomitosti při plnění důležitých úkolů, nehledě na náročnou a obtížnou situaci. Zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení zůstává v areálech obou elektráren prvořadou prioritou, sdělil tým IAEA.

Obě elektrárny, které se nacházejí na severozápadě a západě Ukrajiny, dosud neutrpěly během konfliktu žádné fyzické škody, ale obě se potýkaly se souvisejícími problémy a důsledky, například s výpadky proudu, které vedly k dočasnému provozu záložních dieselových generátorů nouzového proudu.

Elektrárny požádaly o stálou pomoc IAEA, včetně dodávek vybavení a také z důvodu zajištění psychologické podpory zaměstnanců pracujících v mimořádně stresujících podmínkách.

„V následujících dnech a týdnech se budeme věnovat žádostem, které elektrárny předložily v tomto týdnu v průběhu odborných misí. Budeme pokračovat v poskytování konkrétní pomoci, která je potřebná k ochraně ukrajinských jaderných zařízení během této bezprecedentní válečné situace,“ řekl generální ředitel Grossi.

Do jaderné elektrárny Záporoží přijel tento týden nový tým odborníků IAEA, který nahradil ty, kteří byli přítomni v areálu po dobu několika uplynulých týdnů. Jde o čtvrtý tým IAEA od dne 1. září, kdy byla ustavena podpůrná a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) v největší evropské elektrárně.

Areál je nadále zásoben externí elektřinou prostřednictvím jediného vnějšího elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), k dispozici je jedno záložní vedení o napětí 330 kV z nedaleké tepelné elektrárny. Stav reaktorových bloků 1 – 6 se nemění. Bloky 5 a 6 zůstávají v odstávce za tepla, vyrábějí páru pro areál a ohřívají vodu pro systém dálkového vytápění.

Byly dokončeny opravy škod způsobených ostřelováním ve dnech 19. až 20. listopadu, s výjimkou několika menších škod, které nesouvisejí s bezpečností elektrárny. V rozvodně tepelné elektrárny o napětí 330kV pokračují opravy.

Tento týden byla doručena na Ukrajinu pátá dodávka zařízení pro organizace a zařízení v oboru jaderné bezpečnosti, organizovaná IAEA prostřednictvím sítě reakce a pomoci (RANET), která obsahuje zařízení pro detekci a monitorování radiace. Dodávka je darem Německa.

 

IAEA Aktualizace 2.12.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) vyslala tento týden misi zaměřenou na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do Jihoukrajinské jaderné elektrárně (SUNPP – South Ukraine Nuclear Power Plant). Účelem mise bylo předejít jaderné havárii během současného ozbrojeného konfliktu v zemi, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Tato mise je součástí série misí IAEA, prováděných na žádost Ukrajiny. Jejich cílem je poskytnout pomoc a podporu v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na jaderných elektrárnách (NPP), včetně SUNPP, jaderných elektráren v Rovně a Chmelnickém a v areálu Černobylu, do něhož IAEA vyslala misi minulý týden.

Generální ředitel Grossi se v úterý v Bukurešti setkal s ukrajinským ministrem zahraničních věcí Dmytrem Kulebou a potvrdil, že IAEA posílí svou přítomnost v těchto jaderných elektrárnách. Generální ředitel vedl koncem března delegaci IAEA na vysoké úrovni do SUNPP. Mise, která proběhla v tomto týdnu, byla první, kdy se v areálu několik dní nacházel tým odborníků, aby lépe porozuměl situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a potřebám elektrárny.

V největší ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží je IAEA přítomna stále po dobu posledních třech měsíců, v současné době její tým zahrnuje čtyři experty.

Během mise v SUNPP se tým IAEA setkal s vedením a zaměstnanci elektrárny, seznámil se s areálem a hovořil s nimi o jaderné a radiační bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení, připravenosti a odezvě na mimořádné situace, o logistice a komunikačních prostředcích.

Odborníci IAEA konstatovali, že pracovníci SUNPP i nadále provozují elektrárnu na vysoce profesionální úrovni v souladu s projektovou dokumentací a schválenou provozní licencí, zejména co se týče provozních postupů a bezpečnostních limitů, a to nehledě na velmi náročné podmínky v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, četná varování před nálety.

Tým IAEA také zjistil více o výpadku externího napájení, ke kterému došlo dne 23. listopadu, a o následném odstavení obou provozních bloků v důsledku útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Dieselové generátory v areálu dodávaly el. energii pro zajištění provozu bezpečnostních a ochranných systémů, ale vyskytly se určité problémy, situace měla dopad na komunikační prostředky v areálu i mimo něj.

Tým IAEA také posuzoval logistiku a řízení náhradních dílů a přezkoumal seznam pomocného vybavení, o něž ukrajinský regulační úřad požádal dříve. To vedlo k lepšímu pochopení potřeb areálu jaderné elektrárny a možností poskytování další pomoci IAEA s ohledem na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Hodnocení týmu IAEA poslouží k informování dalších misí na SUNPP za účelem zajištění stálé pomoci a podpory Agentury. První mise IAEA do elektráren v Rovně a Chmelnickém se uskuteční příští týden.

Pokud jde o ZNPP, areál nadále dostává externí elektřinu prostřednictvím jediného externího elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), k dispozici je jedna  záložní linka o napětí 330kV z nedaleké rozvodny tepelné elektrárny.

Vedení areálu ZNPP navíc informovalo tým IAEA, že od Rosatomu obdrželo informaci o opravě dalšího elektrického vedení do rozvodny tepelné elektrárny, která by měla být ukončena, aby bylo zajištěno dodatečné záložní elektrické vedení pro případ přerušení vedení o napětí 750kV a 330 kV. Linka vede z území kontrolovaného Ukrajinou. Vedení areálu rovněž oznámilo, že mohou být obnoveny i další dvě elektrické linky o napětí 330kV, ale nebyla stanovena žádná lhůta. Nejsou k dispozici žádné informace o plánech na obnovu některého z přerušených elektrických vedení o napětí 750kV.

V nedalekém městě Energodar postupně umístí až 70 mobilních dieselových kotlů, které zajistí vytápění společných budov, domů a bytů. V současné době tyto kotle fungují v místní škole, školce a nemocnici. V areálu ZNPP se rozmístí až sedm mobilních dieselových kotlů pro vytápění v něm budov. Jeden kotel byl dodán a další tři přivezou dnes.

Čtyři z reaktorových jednotek zůstávají ve stavu odstavení za studena, zatímco dvě další jednotky jsou ve stavu odstavení za tepla, což jim umožňuje dodávat do elektrárny páru a vytápět teplo pro Energodar. Město také nadále dostává elektřinu z externího elektrického vedení prostřednictvím ZNPP a rozvodné soustavy tepelné elektrárny.

Tento týden bylo v areálu a Ruskou federací oznámeno, že ředitelem elektrárny byl jmenován hlavní inženýr ZNPP Jurij Černičuk. Ukrajinský provozovatel Energoatom toto jmenování odmítl a jmenoval Dmytra Verbitského zastupujícím generálním ředitelem elektrárny a Igora Murašova hlavním inženýrem, tito pracovníci nejsou v areálu.

Generální ředitel Grossi zopakoval, že IAEA považuje ZNPP za ukrajinské zařízení. Vyjádřil znepokojení nad tím, že při rozhodování se vyskytují zjevné rozpory v souvislosti s řízením elektrárny, což by mohlo mít negativní dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

V samotném areálu ZNPP nedošlo od dne 20. listopadu k žádnému ostřelování, ale v jeho okolí se poměrně často vyskytovalo. Pokračují práce na odstranění škod způsobených ostřelováním v areálu, včetně dokončení opravy napájecího kabelu k jednomu z 20 dieselových generátorů v areálu.

Generální ředitel Grossi se nadále účastní jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou i Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zřídit kolem ZNPP pásmo jaderné bezpečnosti a ochrany.

V polovině listopadu dorazila na Ukrajinu čtvrtá dodávka vybavení pro ukrajinská jaderná zařízení, kterou organizovala IAEA prostřednictvím svého Systému vyžádání, poskytování a přijímání mezinárodní pomoci (RANET – Response and Assistance Network). Dodávka se skládala z osobních ochranných prostředků, monitorů kontaminace a detektorů. Dodávka byla umožněna díky daru od francouzských organizací ORANO a EDF.

 

IAEA Aktualizace 25.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Čtyři provozuschopné ukrajinské jaderné elektrárny mají po úplném výpadku  externího napájení, k němuž došlo na začátku tohoto týdne, opět přístup do vnitrostátní rozvodné sítě, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Tým expertů IAEA přítomných v ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP) již včera informoval, že bylo obnoveno externí elektrické připojení elektrárny jeden den poté, co bylo přerušeno. ZNPP, největší evropská jaderná elektrárna, je sice ve stavu odstavení, ale stále potřebuje elektřinu, aby si udržela základní funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Ukrajina dnes IAEA rovněž potvrdila, že tři další jaderné elektrárny  Rovno, Jihoukrajinská a Chmelnická byly znovu připojeny k rozvodné síti, jsou v provozu a vyrábějí elektřinu pro potřeby země. Dodávky elektřiny byly dle sdělení obnoveny i do černobylského areálu.

Generální ředitel Grossi dnes mimo jiné uvedl, že odborná týdenní mise  IAEA do Černobylu, včetně uzavřené zóny zřízené kolem elektrárny po havárii v roce 1986, zaměřená na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, je ukončena. Mise pomůže připravit půdu pro modernizaci a vylepšení systémů jaderného zabezpečení elektrárny. Odborníci IAEA také lépe porozuměli potřebám elektrárny v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, poskytli konzultace a pokyny týkající se monitorování radiace.

IAEA na začátku tohoto měsíce oznámila, že na žádost Ukrajiny vyšle mise do Černobylu a také do areálů jaderných elektráren v Rovně, Jihoukrajinsku a Chmelnickém. Mise na jižní Ukrajinu se uskuteční příští týden, sdělil generální ředitel Grossi. IAEA zajistila trvalou přítomnost odborníků v ZNPP od dne 1. září.

 

IAEA Aktualizace 24.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Externí napájení ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) bylo obnoveno den poté, co ukrajinská jaderná elektrárna (ZNPP) ztratila přístup k externí elektřině v důsledku posledního incidentu, který upozornil na pokračující ohrožení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během současného ozbrojeného konfliktu v zemi, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Také dnes ukrajinský státní provozovatel jaderných elektráren Energoatom prohlásil, že „dělá vše pro to, aby byl proces výroby elektřiny co nejdříve obnoven“ poté, co byly včera od sítě odpojeny i další tři ukrajinské funkční jaderné elektrárny.

Energoatom dodal: „V jaderných elektrárnách v Rovně, Jihoukrajinsku a Chmelnickém probíhají spouštěcí operace. Během dne, pokud bude energetický systém připraven ... budou tyto elektrárny připojeny k rozvodné síti“. Ukrajina zvlášť informovala IAEA, že tyto tři elektrárny byly odkázány na záložní elektřinu vyráběnou dieselovými generátory v době, kdy byly v režimu odstavení.

Generální ředitel Grossi poznamenal, že ukrajinský jaderný průmysl včera zaznamenal nejrozsáhlejší výpadek externího napájení od začátku konfliktu, který vypukl před devíti měsíci, a uvedl, že to opět ukazuje potřebu posílit opatření na ochranu elektráren a zabránit nebezpečí závažné jaderné havárie.

„Úplný a současný výpadek externího napájení elektřinou ukrajinských jaderných elektráren ukazuje, že situace v zemi v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení je stále nejistější, náročnější a potenciálně nebezpečná. Je to poprvé, kdy všechny elektrárny současně utrpěly ztrátu externího napájení. To bylo před touto tragickou válkou naprosto nepředstavitelné. Je to nesmírně znepokojující. Veškeré vojenské akce ohrožující bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení musí okamžitě skončit,“ prohlásil generální ředitel Grossi.

Tým expertů IAEA přítomných v ZNPP uvedl, že nouzové dieselové generátory v elektrárně, z nichž osm bylo v provozu od ztráty externího napájení, k němuž došlo včera kolem 15:30, byly vypnuty dnes krátce před devátou hodinou dopoledne poté, co elektrárna obnovila přístup jak k hlavnímu vedení o napětí 750 (kV), tak i k záložnímu vedení o napětí 330 kV.

Čtyři z reaktorových jednotek zůstávají ve stavu odstavení za studena, zatímco další dvě jednotky se vrátily do stavu odstavení za tepla, což jim umožňuje dodávat páru elektrárně a teplo do nedalekého města Energodar poté, co byly po včerejší ztrátě externího napájení chlazeny. Město Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny, je také opět zásobováno elektřinou. ZNPP v posledních měsících několikrát ztratila přístup k externímu napájení, například začátkem listopadu, kdy obnovení dodávek externí elektřiny trvalo dva dny.

Reaktory potřebují energii na chlazení a další základní funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení i v případě, že jsou ve stavu odstavení a elektřinu již nevyrábějí. Pro případ ztráty externího napájení mají nouzové dieselové generátory, které mohou po omezenou dobu dodávat záložní elektřinu obvykle nejméně několik dní, v případě ZNPP 10 dní nebo i déle. Tým IAEA dnes informoval, že do areálu přijely čtyři kamiony s naftou, aby nádrže doplnily.

Potřeba bezpečného přívodu energie z externí sítě do všech jaderných elektráren je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během ozbrojeného konfliktu, které generální ředitel nastínil hned na začátku konfliktu.

Expertní tým IAEA také informoval, že po víkendovém ostřelování pokračují opravy v areálu ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 23.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) opět ztratila přístup k externímu napájení elektřinou. Co se týče elektrické energie, spoléhá na své nouzové dieselové generátory. Elektrárna potřebuje elektřinu na chlazení reaktorů a zajištění dalších základních funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, sdělil dnes na základě informací poskytnutých zaměstnanci IAEA, přítomnými v areálu elektrárny, generální ředitel Rafael Mariano Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Ukrajinský státní provozovatel jaderných elektráren Energoatom dnes také uvedl, že „z důvodu snížení frekvence v energetické soustavě Ukrajiny v jaderných elektrárnách Rovne, Jihoukrajinské a Chmelnické se spustily bezpečnostní systémy, v důsledku byly automaticky odpojeny všechny energetické jednotky. V současné době pracují v projektovém režimu, nevyrábějí elektrickou energii pro energetickou soustavu“. Rovněž sdělil, že radiační pozadí v areálech jaderných elektráren je normální.

Poslední událost v ZNPP upozorňuje na stále nejistější a náročnější situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v největší evropské jaderné elektrárně, ke které došlo jen několik dní poté, co byla opakovaně ostřelována, uvedl generální ředitel Grossi.

Během současného vojenského konfliktu na Ukrajině byla ZNPP několikrát odpojena od státní sítě, naposledy počátkem listopadu, kdy obnovení externích dodávek elektrické energie trvalo dva dny.

Tým odborníků IAEA přítomný v ZNPP uvedl, že dnes v 15:30 hodin místního času byly přerušeny dodávky externí elektřiny, když byla elektrárna zcela odpojena od rozvodné sítě po zprávách o rozsáhlé vojenské akci zaměřené na energetickou infrastrukturu Ukrajiny.

Zpočátku začalo automaticky fungovat všech 20 dieselových generátorů v areálu a nyní osm z nich zásobuje areál záložní elektřinou potřebnou pro všechna zařízení zajišťující její bezpečnost. Zbývajících 12 dieselových generátorů se nachází v pohotovostním režimu.

Tým IAEA rovněž informoval, že provozní personál elektrárny vykonává všechny činnosti v souladu s postupy zavedenými při ztrátě externího elektrického napájení. Šest reaktorů se nachází v bezpečném a stabilním stavu. Dva reaktory, které byly v režimu odstavení za tepla a zajišťovaly elektrárně a blízkému městu Energodar páru a vytápění, budou připraveny k ochlazování. Čtyři další zůstávají ve stavu odstavení za studena.

Potřeba bezpečného přívodu externí elektrické energie do všech areálů jaderných elektráren  je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů zajišťujících jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v době ozbrojeného konfliktu, které generální ředitel IAEA nastínil v březnu.

Reaktory potřebují energii pro chlazení a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení i v případě, že jsou v režimu odstavení a již elektřinu nevyrábějí. V případě ztráty externího napájení energií mají elektrárny nouzové dieselové generátory, které mohou po omezenou dobu dodávat záložní elektřinu, v případě ZNPP alespoň po dobu 10 dnů.

Generální ředitel se dnes v Istanbulu setkal s ruskou delegací vedenou generálním ředitelem Rosatomu Alexejem Lichačevem za účelem konzultací o provozních aspektech souvisejících s bezpečností v ZNPP a o nutnosti urychleně zřídit kolem elektrárny zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

 

IAEA Aktualizace 21.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Expertní tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) dnes posoudil rozsah škod způsobených o víkendu intenzivním ostřelováním ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Tým potvrdil, že navzdory závažnosti ostřelování zůstalo klíčové vybavení nedotčené a neexistují žádné bezprostřední obavy o jadernou bezpečnost nebo zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel.

Čtyři odborníci IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení, kteří se v současné době nacházejí v areálu, byli informováni vedením a následně uskutečnili rozsáhlou prohlídku největší evropské jaderné elektrárny, aby na vlastní oči posoudili fyzický dopad ostřelování, k němuž došlo v sobotu večer a opět v neděli ráno při jednom z nejzávažnějších podobných incidentů v elektrárně za poslední měsíce, sdělil generální ředitel Grossi.

Stav šesti reaktorových jednotek je stabilní, byla potvrzena celistvost vyhořelého a čerstvého paliva i celistvost nízko, středně a vysoce radioaktivního odpadu v příslušných skladovacích zařízeních, uvedl tým.

Odborníci IAEA nicméně dosud zaznamenávají rozsáhlé škody v celém areálu. „Je to hlavní důvod k obavám, neboť to jasně ukazuje na velkou intenzitu útoků na jednu z největších jaderných elektráren na světě,“ řekl generální ředitel Grossi.

Poznatky týmu zahrnovaly poškození kondenzačních skladovacích nádrží, které způsobily neradioaktivní únik, několik zásahů na hlavní cestě vedoucí podél elektrárenských reaktorů, poškození železnice v areálu, která je mimo provoz, přetlakové vzduchové potrubí zasažené střelou, dva zásahy do střechy speciální pomocné budovy, menší viditelné poškození nabíjecího potrubí k postřikovačům a také dva zásahy do areálu strážnice.

Pracovníci obsluhy a údržby již začali s opravami některých škod, pracovníci elektrárny také uklízejí areál po víkendových útocích, uvedl tým IAEA.

Tým IAEA také informoval, že v noci ani dnes nedošlo k žádným dalším útokům na elektrárnu, ačkoliv v blízkosti nedalekého města Energodar a průmyslové oblasti došlo k ostřelování.

Vedení areálu zvlášť informovalo tým IAEA, že čtyři z reaktorů ZNPP zůstaly ve stavu odstavení za studena a dva ve stavu odstavení za tepla, přičemž nadále vyrábějí páru a teplou vodu pro areál a město Energodar, kde žije mnoho pracovníků elektrárny a jejich rodin.

V souvislosti s obnovenými útoky generální ředitel zintenzivnil jednání zaměřená na vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem elektrárně.

 

IAEA Aktualizace 20.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Opakované ostřelování v areálu ukrajinské jaderné elektrárny Zápororoží (ZNPP) včera večer a dnes ráno poškodilo budovy, systémy a zařízení, přičemž k některým explozím došlo v blízkosti reaktorů, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii ((IAEA – International Atomic Energy Agency).

Generální ředitel Grossi označil ostřelování za jednu z nejintenzivnějších podobných epizod za poslední měsíce, za další „uniknutí o chlup“ v největší evropské jaderné elektrárně, která se dnes nachází uprostřed válečné zóny.

Úroveň radiace v areálu zůstavá normální a nebyly hlášeny žádné ztráty na životech. Nebyly zasaženy ani externí zdroje napájení ZNPP, které byly během konfliktu několikrát vyřazeny.

Poslední ostřelování začalo včera odpoledne, krátce před šestou hodinou místního času, a po období klidu znovu začalo dnes v 9:15. Došlo k více než tuctu výbuchů během čtyřiceti minut. Po ranním ostřelování nastal v oblasti opět klid, informoval dnes odpoledne tým odborníků IAEA.

Podle odborníků IAEA správa areálu nahlásila škody na několika místech, včetně budovy s radioaktivním odpadem a skladiště, chladicích systémů stříkanou vodou z rybníka, elektrického kabelu k jednomu z reaktorů, kondenzačních skladovacích nádrží a mostu mezi dalším reaktorem a jeho pomocnými budovami.

„Opět jsme měli štěstí, že nedošlo k možné závažné radiační nehodě. Příště už takové štěstí mít nemusíme. Je třeba udělat vše, co je v našich silách, abychom si byli jisti, že žádné příště nebude,“ řekl generální ředitel Grossi a zopakoval svou výzvu k přijetí naléhavých opatření na ochranu ZNPP a zabránění jaderné havárii během současného konfliktu na Ukrajině.

Generální ředitel uvedl, že dnes aktivně jednal s mezinárodními vedoucími představiteli o posledním ostřelování v ZNPP a trvá na tom, že k dohodě o zóně jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP a jejím zavedení musí dojít ihned.

„Přestože nedošlo k přímému dopadu na klíčové systémy jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny, ostřelování se k nim nebezpečně přiblížilo. Hovoříme o metrech, nikoli kilometrech. Ten, kdo ostřeluje jadernou elektrárnu Záporoží, podstupuje obrovská rizika a hazarduje se životy mnoha lidí,“ řekl generální ředitel Grossi.

Tým odborníků IAEA plánuje na zítra vyhodnocení dopadů ostřelování na areál.

 

IAEA Aktualizace 20.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

V oblasti ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) včera večer a opět dnes ráno došlo k silným explozím, které náhle ukončily období relativního klidu v elektrárně a znovu ukázaly naléhavou potřebu přijetí opatření, jež by pomohla zabránit jaderné havárii v této elektrárně, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Při ostřelování, které bylo zřejmě obnoveno v blízkosti i uvnitř areálu největší evropské jaderné elektrárny, jak oznámili centrále Agentury odborníci IAEA, přítomní v ZNPP, během krátké doby ráno zaznělo více než tucet výbuchů. Tým IAEA také viděl některé výbuchy ze svých oken.

S odvoláním na informace poskytnuté vedením elektrárny tým IAEA uvedl, že v areálu ZNPP došlo k poškození některých budov, systémů a zařízení, ale žádné z nich zatím není kritické pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Nebyly hlášeny žádné oběti na životech. Odborníci IAEA jsou v úzkém kontaktu se správou areálu a budou i nadále situaci vyhodnocovat a podávat o ní zprávy.

„Zprávy od našeho týmu obdržené včera i dnes ráno jsou nesmírně znepokojující. V areálu této velké jaderné elektrárny došlo k explozím, což je naprosto nepřijatelné. Ať je za tím kdokoliv, musí to okamžitě přestat. Jak už jsem mnohokrát řekl, zahráváte si s ohněm!“ zdůraznil generální ředitel Grossi.

Generální ředitel znovu zopakoval naléhavou výzvu oběma stranám konfliktu, aby se co nejdříve dohodly a zavedly zónu jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP. V posledních měsících se zapojil do intenzivních konzultací s Ukrajinou a Ruskem o zřízení takové zóny, ale zatím nebyla dohoda dosažena.

„Neustanu, dokud se tato zóna nestane skutečností. Jak pokračující ostřelování jasně ukazuje, je ji zapotřebí více než kdy jindy.“ zdůraznil generální ředitel.

 

IAEA Aktualizace 16.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Chmelnická jaderná elektrárna (KhNPP) přišla včera kvůli vojenským útokům v zemi o veškerý přístup k elektrické síti, což ji přinutilo dočasně se spoléhat na nouzové dieselové generátory, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi s odvoláním na informace, které obdržel od ukrajinských úřadů.

Připojení k síti KhNPP bylo zcela přerušeno dne 15. listopadu v 18:35 místního času poté, co během dvou a půl hodin postupně došlo k poškození čtyř externích linek elektrického vedení kvůli raketovým útokům na energetickou infrastrukturu země, sdělila Ukrajina IAEA. Během tohoto období byly odstaveny dva reaktory elektrárny, čímž se zastavily dodávky elektřiny do domácností, továren a dalších objektů.

O více než devět hodin později, dnes ráno ve 03:45 hodin, elektrárna obnovila dodávky elektřiny prostřednictvím dvou linek záložního elektrického vedení o napětí 330 kilovoltů (kV) a dieselové generátory byly zastaveny. Jedna z těchto linek byla asi o hodinu později opět poškozena a byla opravena až v 11:25. Oba reaktorové bloky zůstávají v režimu odstavení.

Další jaderná elektrárna, nacházející se rovněž na západní Ukrajině ve městě Rovné, ztratila včera odpoledne napojení na jednu ze svých linek externího elektrického vedení o napětí 750 kV. V důsledku toho elektrárna snížila výkon a jeden z jejích čtyř bloků byl automaticky odpojen. Dnes ve 04:00 hodin elektrárna zvýšila výkon jednoho ze svých dalších bloků, aby mohla pokračovat v dodávkách elektřiny do ukrajinské distribuční sítě.

Největší ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží sice během současného vojenského konfliktu v zemi několikrát ztratila napájení externí elektřinou, včerejší události však zdůraznily nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení také v jejích dalších jaderných zařízeních. Ukrajina má 15 reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách a také v areálu Černobyl.

„Je to velmi znepokojující vývoj. Ukazuje možná rizika spojená s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení, jimž během této strašlivé války čelí všechna ukrajinská jaderná zařízení, nejen jaderná elektrárna Záporoží. Zatímco do Chmelnické jaderné elektrárny je nyní dodávána externí elektřina, včerejší výpadek elektřiny jasně ukazuje, že situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině se může náhle zhoršit, což zvyšuje riziko radiační nehody,“ řekl generální ředitel Grossi.

Reaktory potřebují energii pro chlazení a zajištění dalších základních funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení i v případě, že jsou odstaveny a již elektřinu nevyrábějí. V případě ztráty externí elektrické energie jsou vybaveny nouzovými dieselové generátory, které mohou po omezenou dobu, obvykle alespoň po dobu několika dnů, dodávat záložní elektřinu.

K výpadku elektrické energie v KhNPP došlo pouhý den poté, co IAEA oznámila, že v příštích týdnech vyšle mise zaměřené na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do této elektrárny, do elektrárny ve městě Rovne a do Jihoukrajinské jaderné elektrárny a také do Černobylu. Mise se organizují na žádost Ukrajiny.

„V blízké budoucnosti navštívíme tyto jaderné elektrárny v rámci naší stálé pomoci Ukrajině v jejím úsilí zachovat jadernou bezpečnost, zabezpečit jaderná zařízení a zabránit jaderné havárii během konfliktu,“ řekl generální ředitel Grossi.

IAEA již zajistila na ZNPP stálou přítomnost týmu svých odborníků.

 

IAEA Aktualizace 14.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) vyšle v nadcházejících týdnech několik misí zaměřených na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do tří jaderných elektráren na Ukrajině, které jsou v provozu, a také do černobylského areálu, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Na žádost Ukrajiny byla uzavřena dohoda mezi její vládou a IAEA ohledně vyslání týmů odborníků Agentury na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na jižní Ukrajinu, do jaderných elektráren v Chmelnickém a Rovně. Na základě dohody vyšle IAEA do Černobylu také svou třetí expertní misi za dobu současného konfliktu na Ukrajině. IAEA už má tým odborníků, který je stále přítomen v největším jaderném zařízení v zemi, v jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP). Ve všech těchto zařízeních IAEA také pravidelně vykonává bezpečnostní činnosti a právě ukončila kontrolní činnosti v terénu ve třech dalších lokalitách na Ukrajině, které provedla na žádost ukrajinské vlády v návaznosti na obvinění Ruské federace ohledně činností údajně v nich vykonávaných.

Zpočátku bude každá mise trvat asi týden, sdělil generální ředitel Grossi a dodal, že v případě potřeby mohou následovat další mise. Generální ředitel již dříve během konfliktu vedl mise IAEA zaměřené na jadernou bezpečnost, ochranu a zabezpečení jaderných zařízení na jižní Ukrajinu a do Černobylu v březnu, v dubnu a také v září do ZNPP, kde zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA v Záporoží (ISAMZ). Odborníci IAEA vyslali na přelomu května a června druhou misi do Černobylu.

„Od začátku války na Ukrajině IAEA dělá vše pro to, aby zabránila jaderné havárii s možnými závažnými důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí. Dodali jsme zařízení pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, vypracovali jsme nestranná hodnocení situace, poskytli technické expertízy a poradenství. Tuto důležitou práci děláme v úzké spolupráci s ukrajinskými úřady a na jejich žádost,“ řekl generální ředitel Grossi.

„Ihned poté, co jsem obdržel tuto poslední žádost z Ukrajiny, jsme vypracovali konkrétní návrhy a začali připravovat technické a logistické údaje a nyní jsme připraveni tyto nové mise brzy vyslat. Ačkoli se svět soustřeďuje na nejistou situaci v souvislosti s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení v jaderné elektrárně Záporoží, nesmíme zapomínat ani na ostatní jaderná zařízení, která se nacházejí v zemi, jež je ve válce“ uvedl generální ředitel Grossi.

Šest reaktorů v ZNPP nadále využívá externí dodávky elektřiny, kterou potřebují pro chlazení a zajištění dalších základních funkcí, souvisejících s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení, prostřednictvím zbývajícího externího elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), které je v provozu. V oblasti byl v poslední době poměrný klid, zredukovalo se ostřelování v areálu i v průmyslové zóně u města Energodar.

„Naše zkušenosti však ukazují, že se situace může kdykoli změnit a může náhle nastat nový nebezpečný obrat. Nemůžeme být klidní. Pokračuji ve svém úsilí co nejdříve dohodnout a zavést kolem elektrárny zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. Je to stále naléhavé a nezbytné,“ řekl generální ředitel Grossi.

Čtyři z reaktorů elektrárny zůstávají ve stavu odstavení za studena, zatímco dva další jsou ve stavu odstavení za tepla, aby dodávaly elektrárně páru a také teplo lidem žijícím v Energodaru, z nichž mnozí jsou zaměstnanci elektrárny a jejich rodinní příslušníci.

Minulý týden ukrajinský provozní personál navrhl zahájit provoz reaktorového bloku č. 6 s nízkým výkonem za účelem získání většího množství páry, přitom by se stále nevyráběla elektřina. Ukrajinský regulační orgán následně žádost schválil. Avšak ruská provozní organizace nedala svolení z důvodu nespolehlivého napojení areálu na rozvodnou síť a proto tato jednotka zůstává ve stavu odstavení za tepla.

Generální ředitel Grossi vyjádřil znepokojení nad situací při rozhodování, neboť ukázala otevřené rozpory ohledně linie vedení v elektrárně, která je největší v Evropě.

Po zřízení ruské státní organizace, která má sídlo v Moskvě, Ruská federace oznámila, že převzala kontrolu nad zařízením, včetně toho, že nyní bude přijímat závažná rozhodnutí ohledně provozu, v areálu je přítomno více ruského technického personálu. Ukrajinští zaměstnanci elektrárny však i nadále zajišťují každodenní provoz zařízení ZNPP, a to pod velkým a neúnosným tlakem.

„Ukrajinský personál plní své životně důležité úkoly pod neustálým tlakem. To může mít negativní dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a zvýšit riziko jaderné havárie, musí to přestat. Situace se zhoršila, jelikož zaměstnanci nyní také čelí protichůdným instrukcím, jak elektrárnu provozovat,“ uvedl generální ředitel.

Další známkou toho je, že ruský provozovatel provádí úpravy systému fyzické ochrany zařízení na skladování vyhořelého paliva nasucho, které nebyly povoleny příslušným ukrajinským orgánem.

Minulý pátek tým IAEA navštívil zařízení na skladování vyhořelého paliva a zjistil, že na kontejnerech (sudech) s vyhořelým palivem jsou umístěny ochranné plomby IAEA. Nebyly zjištěny žádné naléhavé bezpečnostní problémy.

Konvoj z 24 kamionů z města Záporoží přijel včera do závodu se zásobami a náhradními díly, včetně chemických činidel, elektrických dílů a elektrických topných těles na zimu.

 

IAEA Aktualizace 11.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) tento týden uskutečnila společnou misi odborníků na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do jaderného výzkumného zařízení v ukrajinském městě Charkov na severovýchodě Ukrajiny a zjistila, že bylo těžce poškozeno ostřelováním během současného vojenského konfliktu, ale bez jakéhokoli náznaku radiologického úniku nebo rozptýlení deklarovaného jaderného materiálu. Uvedl to dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Mise v Charkovském polytechnickém institutu v období 8. - 10. listopadu je první misí IAEA v této výzkumné instituci od začátku konfliktu, který vypukl před více než osmi měsíci. Mise IAEA také navštívila zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem RADON, které dosud nebylo zasaženo, ve stejném městě.

"Naši tři odborníci na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení dokázali úspěšně dokončit tuto velmi důležitou misi v Charkově, který značně utrpěl během tragické války na Ukrajině. Již dříve jsme obdrželi informace z Ukrajiny o rozsáhlém poškození jaderného výzkumného zařízení ve městě, ale toto bylo poprvé, kdy jsme mohli zařízení vidět na vlastní oči a informovat svět o tamní obtížné situaci. Přestože úroveň radiace byla normální, rozsah poškození tohoto jaderného výzkumného zařízení je dramatický a šokující, dokonce horší, než se očekávalo. Samotný rozsah a intenzita trvalého zacílení na Charkovský polytechnický institut porušuje všech sedm nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které jsem nastínil na začátku konfliktu," řekl generální ředitel Grossi.

Cílem mise bylo posoudit na místě rozsah škod v důsledku těžkého ostřelování, které zasáhlo zařízení, a to dne 6. března a znovu dne 25. června, a zjistit, zda tyto útoky ovlivnily systém jeho fyzické ochrany. Návštěva také splnila závazek Agentury, uskutečnit tuto misi, jakmile bezpečnostní situace umožní tuto cestu.

Zařízení v Charkovském polytechnickém institutu, pracující v podkritickém režimu s neutronovým zdrojem, používané pro výzkum a vývoj, jakož i na výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové účely, bylo na začátku konfliktu dne 24. února převedeno do hluboce podkritického stavu a jeho radioaktivní zásoby jsou nízké. IAEA již dříve oznámila, že v areálu nedošlo k žádnému nárůstu radiace, a to navzdory poškození infrastruktury, chladicího systému a budovy, v níž se nacházejí dieselové generátory.

Tento týden v průběhu mise expertní tým IAEA zaznamenal ještě větší škody v areálu, než dříve hlásil, přičemž téměř všechny budovy v areálu byly zasaženy, mnohé z nich jsou pravděpodobně neopravitelné.

Zástupce generálního ředitele Charkovského polytechnického institutu řekl týmu IAEA, že areál vydržel asi sto případů raketových útoků a ostřelování jen během prvních tří týdnů konfliktu a byl bez elektřiny a vody déle než jeden měsíc.

Mnoho budov a zařízení v areálu stále postrádá teplo a elektřinu, většina oken je rozbitá. Zaměstnanci pracují na zakrytí oken a obnovení vytápění a elektřiny před začátkem zimy.

Po celou dobu těžkých útoků na počátku konfliktu zůstali bezpečnostní pracovníci Charkovského polytechnického institutu na svých pracovních místech. Podařilo se jim udržovat systém fyzické ochrany v areálu a zavádět náhradní opatření ke zmírnění a kompenzaci škod na jednotlivých bezpečnostních systémech, konstrukcích a komponentách.

Naproti tomu zařízení RADON dosud nebylo během konfliktu poškozeno, ale tým IAEA slyšel vzdálené zvuky opakovaného ostřelování při návštěvě areálu.

Co se týče zabezpečení, týmu IAEA se podařilo ověřit zásoby jaderného materiálu v zařízení R&D na výrobu paliva v Charkovském polytechnickém institutu, které obsahuje většinu jaderného materiálu v areálu. Tým IAEA konstatoval, že od loňského roku nedošlo k žádným změnám.

Vnější strana budovy Charkovského polytechnického institutu, ve které je výzkumný reaktor s neutronovým zdrojem umístěn, byla těžce poškozena, ale uvnitř budovy k poškození nedošlo. Inspektoři IAEA ověřili parametry konstrukce zařízení a nezaznamenali žádné změny, i když nebyli schopni ověřit jaderný materiál kvůli nedostatku energie. IAEA provede další kontrolní činnosti jaderného materiálu, jakmile bude obnovena dodávka energie, sdělil generální ředitel Grossi.

Kromě toho tým provedl v institutu další činnosti, navštívil všechny horké komory v areálu a nenašel žádné známky nedeklarovaného jaderného materiálu nebo činností.

Současně odborníci zkontrolovali celý areál pomocí radiačního monitoru a neidentifikovali žádné zdroje záření, výsledky měření byly na úrovni pozadí nebo blízké k ní.

 

IAEA Aktualizace 5.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

V ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP) byly obnoveny dodávky externí energie dva dny poté, co elektrárna ztratila veškerý přístup k externímu napájení el. energií. Tento poslední incident poukázal na nestabilní situaci největší evropské jaderné elektrárny, co se týče jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Obě externí elektrická vedení ZNPP, linka o napětí 750 kV a linka záložního vedení o napětí 330 kV, používané pro dodávky elektřiny z rozvodné sítě, byly opraveny a jejich opětovné připojení bylo zahájeno v pátek odpoledne. Kolem 22:00 byly obnoveny dodávky prostřednictvím linky o 750 kV pro všech šest bloků ZNPP. Osm nouzových dieselových generátorů, které se nacházely v provozu, bylo vypnuto a uvedeno do pohotovostního režimu, sdělil generální ředitel Grossi s odvoláním na informaci, kterou obdržel od týmu odborníků IAEA přítomných v elektrárně.

Vedení o napětí 750 kV proto nyní opět dodává elektřinu, kterou šest reaktorů ZNPP potřebuje na chlazení a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, včetně bloku 4, který předtím při explozi nášlapné miny koncem minulého měsíce ztratil připojení k vedení o 750 kV. K dispozici je také externí elektrické vedení o výkonu 330 kV z nedaleké rozvodny tepelné elektrárny, které zajišťuje záložní napájení ZNPP.

Tato linka o 750 kV byla odpojena od celého areálu ZNPP po ostřelování ve středu a linka 330 kV byla také přerušena jen o několik hodin později, přičemž obě byly fyzicky poškozeny ve vzdálenosti asi 50-60 kilometrů od elektrárny na území kontrolovaném Ukrajinou. Nouzové dieselové generátory ZNPP začaly automaticky produkovat záložní energii, dokud nebylo obnoveno externí napájení. V té době měla elektrárna palivo na zhruba 15 dní provozu naftových generátorů. Tým IAEA byl informován, že motorová nafta je stále dodávána do areálu, a dnes zaměstnanci elektrárny plánují doplnit nádrže všech dieselových generátorů.

Provozní stav všech bloků se nemění. Bloky 5 a 6 jsou ve stavu polohorkého odstavení a dodávají do areálu páru. Probíhají opatření pro další zahřátí obou bloků do stavu odstavení za tepla. Zbylé čtyři bloky zůstávají ve stavu odstavení za studena.

ZNPP během současného konfliktu na Ukrajině už několikrát přišla o externí napájení el. energii, což ji přinutilo, aby spoléhala na dieselové generátory, dokud se dodávky elektřiny mimo areál opět neobnovily.

„Opakované výpadky proudu až příliš jasně dokazují, jak mimořádně závažné situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení čelí tato velká jaderná elektrárna. Dosud se statečnému personálu jaderné elektrárny Záporoží stále dařilo udržovat bezpečný provoz šesti bloků. Ale takhle to nemůže dále pokračovat. Opakovaně jsem vyzýval k urychlenému vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny Záporoží, aby se zabránilo jaderné havárii. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. Musíme jednat, než bude pozdě,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel Grossi se v posledních týdnech zapojil do jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou i Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést takovou zónu kolem ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 3.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Do ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) dnes dorazil nový tým ze čtyř odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), aby vystřídal čtyři odborníky, kteří byli v areálu poslední čtyři týdny, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Jednalo se o druhé střídání odborníků IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení od dne, kdy generální ředitel navštívil 1. září největší evropskou jadernou elektrárnu, aby v rámci úsilí předejít jaderné havárii během současného konfliktu na Ukrajině zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA v Záporoží (ISAMZ). Nový tým IAEA bude na ZNPP třetí za uplynulé dva měsíce.

Díky podpoře všech zúčastněných stran se nám před několika hodinami podařilo úspěšně provést střídání zaměstnanců jaderné elektrárny Záporoží. Jejich přítomnost znamená, že svět ví, co se děje v této velké jaderné elektrárně, která se nachází uprostřed válečné zóny. Jsem hluboce vděčný všem našim odborníkům, kteří dnes přijeli do areálu, i těm, kteří jej opustili, za jejich odhodlání a odvahu při výkonu důležitých činností v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení v elektrárně,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel již dříve informoval, že hlavní externí elektrické vedení ZNPP o napětí 750 kV bylo včera kolem desáté hodiny místního času odpojeno po ostřelování a krátce po půlnoci došlo také ke ztrátě vedení o napětí 330 kV zajišťujícího dodávky záložní elektřiny. Práce na opravách linky o napětí 330 kV jsou v plném proudu. ZNPP v současné době získává energii pro základní funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení prostřednictvím svých nouzových dieselových generátorů.      
Rovněž jihoukrajinská jaderná elektrárna ztratila připojení ke stejnému vedení o napětí 750 kV, k jedné ze tří linek o napětí 750 kV, které tato elektrárna používá k dodávkám el. energie do rozvodné sítě, což ji přimělo snížit výkon jednoho ze tří fungujících reaktorů o 50 %, informovala Ukrajina IAEA.

Generální ředitel dnes mimo jiné uvedl, že inspektoři IAEA dokončili na žádost ukrajinské vlády svou kontrolní činnost v terénu ve třech lokalitách na Ukrajině. Na základě vyhodnocení dosavadních dostupných výsledků a informací poskytnutých Ukrajinou agentura nezjistila žádné známky nedeklarovaných jaderných činností a materiálů v daných lokalitách.

 

IAEA Aktualizace 3.11.2022

Ukrajinská jaderná elektrárna v Záporoží opět ztratila externí napájení elektrickou energií, dieselové generátory jí dodávají záložní elektřinu

Ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) po nočním ostřelování opět ztratila veškerý přístup k externí elektřině a nyní je zásobována ze záložních zdrojů pomocí nouzových dieselových generátorů, což opět ukazuje mimořádně nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a také naléhavou potřebu vytvořit kolem elektrárny zónu jaderné bezpečnosti a ochrany, informoval generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Dieselové generátory elektrárny začaly automaticky fungovat poté, co bylo přerušeno spojení elektrárny jak s jejím hlavním externím vedením o napětí 750 kV, tak s jejím záložním vedením o napětí 330 kV, které dodává elektřinu přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny.

Linka o napětí 750 kV byla odpojena po ostřelování včera kolem desáté hodiny místního času a linka o napětí 330 kV krátce po půlnoci, uvedl generální ředitel Grossi s odvoláním na informace, které obdržel od týmu odborníků IAEA (IAEA – International Atomic Energy Agency) přítomných v areálu elektrárny.

Vedoucí ukrajinský personál provozující elektrárnu informoval odborníky IAEA, že existují náznaky fyzického poškození elektrického vedení na dvou různých místech vzdálených asi 50-60 kilometrů od samotné elektrárny na území kontrolovaném Ukrajinou. Na jednom z míst, kde byla poškozena linka o napětí 330 kV, probíhají opravy.

ZNPP, největší evropská jaderná elektrárna, přišla o externí napájení el. energii již dříve během současného konfliktu na Ukrajině, což ji přinutilo spoléhat se na dieselové generátory, dokud nebylo externí zásobování elektřinou opět dostupné.

Elektrárna má podle ukrajinského státního provozovatele jaderných elektráren společnosti Energoatom palivo na zhruba 15 dní provozu dieselových generátorů. V současné době je v provozu devět z 20 generátorů elektrárny, které dodávají energii potřebnou pro chlazení reaktorů a zajištění dalších základních funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Po ztrátě externího napájení se oba reaktory, které byly v režimu odstavení za tepla, aby dodávaly páru potřebnou pro provoz elektrárny, převedly do stavu studeného odstavení. Další čtyři reaktory se už nacházely ve stavu studeného odstavení.

„Jedná se o mimořádně znepokojující vývoj, který opět dokládá nestabilní situaci elektrárny a její zranitelnost,“ řekl generální ředitel Grossi. „Navzdory nejlepší snaze odvážného personálu elektrárny stabilizovat externí energetickou situaci v posledních týdnech, jaderná elektrárna Záporoží opět ztratila veškerý přístup k externímu napájení elektrárny. Prozatím získává potřebnou energii pomocí dieselových generátorů přímo v areálu. To ale zjevně není udržitelný způsob provozu velkého jaderného zařízení. Je třeba přijmout opatření, která by zabránila jaderné havárii v této lokalitě. Vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany je nutné“.

Za účelem dosažení tohoto životně důležitého cíle, se generální ředitel Grossi zapojil v posledních týdnech do jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou i Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést takovou zónu kolem ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 31.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Exploze nášlapné miny přerušila spojení hlavního zdroje elektrické energie s jedním z reaktorů ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), při posledním incidentu se ukázala nestabilita situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v elektrárně během současného vojenského konfliktu, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

K výbuchu došlo včera večer za obvodovým plotem ZNPP, kdy došlo k odpojení externího elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV) mezi rozvodnou elektrárny a hlavním elektrickým transformátorem reaktorového bloku 4.

Blok 4 místo toho dostává elektřinu, kterou potřebuje na chlazení a další základní funkce, zajišťující jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, ze záložní linky spojující ZNPP s rozvodnou nedaleké tepelné elektrárny, uvedl generální ředitel Grossi s odkazem na informace poskytnuté týmem odborníků IAEA přítomných v největší evropské jaderné elektrárně.

Tým IAEA upozornil na další ukázku nestabilní situace v areálu ZNPP, uvedl, že v okolí elektrárny došlo v posledních dnech k ostřelování, které následovalo po období, kdy byly vojenské akce omezeny. Včera ostřelování v blízkosti rozvodny tepelné elektrárny dočasně odpojilo jedno ze tří záložních elektrických vedení ZNPP, jejichž prostřednictvím město Enerhodar odebírá elektřinu. Toto elektrické vedení o napětí 150 kV bylo později téhož dne znovu připojeno.

„Provozní personál jaderné elektrárny Záporoží tvrdě pracuje ve velmi náročných podmínkách, aby zabránil podobným opakovaným výpadkům proudu, které jsme zaznamenali počátkem října,“ řekl generální ředitel Grossi. „I když jejich úsilí přineslo určité pozitivní výsledky, energetická situace elektrárny zůstává mimořádně nestabilní.“

Generální ředitel Grossi se v posledních týdnech zapojil do jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou i Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

Ze šesti reaktorů ZNPP je 5. blok v režimu odstavení za tepla pro výrobu páry potřebné pro provoz elektrárny a 6. blok se nyní za stejným účelem také uvádí do stavu odstavení za tepla. Další čtyři bloky zůstávají ve stavu studeného odstavení.

Generální ředitel Grossi dnes také vyjádřil přetrvávající vážné znepokojení nad stále obtížnějšími a stresujícími pracovními podmínkami ukrajinského provozního personálu elektrárny. Rusko je žádá o podepsání nových pracovních smluv se subjektem, který zřídilo. Tyto smlouvy by nahradily jejich stávající smlouvy s ukrajinským státním provozovatelem, společností Energoatom. Rusko oznámilo, že převzalo kontrolu nad ZNPP po zřízení ruské státní provozní organizace pro tento areál.

Generální ředitel Grossi opakovaně prohlásil, že elektrárna je ukrajinská a varoval, že situace by mohla ovlivnit jak dostupnost klíčového personálu, tak operativní rozhodování, což by mohlo mít negativní dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a zvýšilo by riziko jaderné havárie v ZNPP.

Tým IAEA v ZNPP byl informován o nedávném propuštění jednoho ze dvou pracovníků ukrajinské elektrárny, kteří byli zadrženi zhruba před dvěma týdny. Údajně je v dobrém zdravotním stavu. Generální ředitel Grossi zprávu o propuštění uvítal a vyzval k brzkému propuštění druhého zaměstnance.

Generální ředitel Grossi dnes také uvedl, že inspektoři IAEA zahájili a brzy ukončí kontrolní činnosti ve dvou lokalitách na Ukrajině, a to na základě písemné žádosti ukrajinské vlády o vyslání týmů inspektorů.

Žádost Ukrajiny byla podána poté, co Ruská federace vznesla obvinění ohledně činností souvisejících s možnou výrobou „špinavých bomb“ v obou lokalitách, které se nacházejí pod dozorem IAEA a inspektoři IAEA je pravidelně navštěvují. Účelem výkonu dozoru nad bezpečností v tomto týdnu je odhalit veškeré případné neohlášené činnosti a materiály související s vývojem „špinavých bomb“. IAEA před měsícem zkontrolovala jednu ze dvou lokalit a nebyly tam zjištěny žádné neohlášené činnosti, související s jadernou bezpečností, ani materiál.

Generální ředitel Grossi uvedl, že ještě tento týden předloží své prvotní závěry o výsledcích posledních kontrolních činností v těchto dvou lokalitách.

 

IAEA Aktualizace 27.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Inženýři ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) pracují na stabilizaci externích dodávek elektrické energie po opakovaných výpadcích na začátku tohoto měsíce, kvůli nimž museli dočasně spoléhat na nouzové dieselové generátory, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Ačkoliv situace, co se týče jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ZNPP zůstává nejistá, elektrárna v uplynulých deseti dnech dostávala energii potřebnou pro chlazení reaktoru a další nezbytné funkce v oblasti bezpečnosti a zabezpečení přímo a bez výpadků ze státní sítě, uvedl generální ředitel s odvoláním na informace odborníků IAEA přítomných v areálu.

Kromě toho má největší evropská jaderná elektrárna v současnosti k dispozici v případě potřeby záložní energii přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny. Rozvodna byla dne 19. října poškozena ostřelováním, ale následující den byla opravena. V posledních dnech se zvýšila robustnost uspořádání záložních energetických systémů; do provozu bylo uvedeno druhé spojení s rozvodnou tepelné elektrárny o napětí 330 kilovoltů (kV). Tím vzniká spolehlivější připojení k externímu elektrickému vedení o napětí 330 kV pro externí dodávky elektřiny do ZNPP, pokud by hlavní externí spojení opět selhalo.

Nehledě na tato zlepšení generální ředitel Grossi zdůraznil, že energetická situace ZNPP zůstává nestabilní, v porovnání se čtyřmi externími linkami elektrického vedení před současným vojenským konfliktem na Ukrajině funguje jen jedna externí linka elektrického vedení o napětí 750 kV a situace se může kdykoliv zhoršit.

Počátkem tohoto měsíce bylo připojení ZNPP k lince o 750 kV přerušeno třikrát během deseti dnů, přičemž k poslední ztrátě napájení došlo dne 17. října. Během dvou z těchto výpadků externího napájení dodávaly potřebnou elektřinu nouzové dieselové generátory elektrárny, protože nefungoval ani záložní systém.

Zatímco v oblasti areálu ZNPP nedošlo v uplynulém týdnu k žádnému ostřelování, v jeho okolí stále probíhaly vojenské aktivity. „Teď není vůbec čas na pocit sebeuspokojení. Situace se může v každém okamžiku dramaticky změnit,“ řekl generální ředitel.

Zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny má proto i nadále prvořadý význam, uvedl generální ředitel. Generální ředitel se v posledních týdnech zapojil na Ukrajině a v Ruské federaci do jednání na vysoké úrovni, jejichž cílem bylo co nejdříve dohodnout a zavést zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

Ukrajinský personál nadále provozuje ZNPP, ale v areálu nyní pracuje více ruského technického personálu a Rusko oznámilo, že převzalo kontrolu nad elektrárnou, včetně přijímání závažných provozních rozhodnutí, po zřízení ruské státní organizace pro provoz elektrárny se sídlem v Moskvě.

Generální ředitel Grossi, který dal jasně najevo, že považuje ZNPP za ukrajinskou elektrárnu, vyjádřil znepokojení nad možnými nejasnostmi při řízení provozu elektrárny, což by mohlo mít negativní dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Vedoucí ukrajinský personál provozující elektrárnu například plánoval opětovné spuštění reaktoru 5. bloku, který však v současné době zůstává v režimu odstavení za tepla, protože ruští představitelé nesouhlasili s jeho opětovným uvedením do provozu. V mezidobí je 5. blok ve stavu odstavení za tepla a zajišťuje procesní páru pro provoz v areálu, ale zaměstnanci elektrárny uvádějí, že další blok bude muset být také uveden do stavu odstávky za tepla, aby v budoucnu pokryl všechny potřeby areálu. V areálu čekají na povolení z Moskvy, aby to uskutečnili.

Pokud jde o nedávné zprávy o zařízení na skladování vyhořelého paliva v ZNPP, generální ředitel uvedl, že IAEA je informována o práci, která byla oznámena a jejímž cílem je modernizovat stávající systém fyzické ochrany. Tým IAEA v areálu byl o této práci informován, včetně technických podrobností, dne 14. října. Z důvodu ochrany a pro další účely má IAEA k tomuto zařízení i nadále přístup.

Generální ředitel Grossi dnes mimo jiné zopakoval, že inspektoři IAEA tento týden provedou inspekci ve dvou lokalitách na Ukrajině, a to na základě písemné žádosti ukrajinské vlády o vyslání týmů inspektorů do těchto lokalit.

Žádost Ukrajiny byla podána poté, co Ruská federace vznesla obvinění ohledně činností souvisejících s možnou výrobou „špinavých bomb“ v obou lokalitách, které se nacházejí pod dozorem IAEA a inspektoři IAEA je pravidelně navštěvují. Účelem výkonu dozoru nad bezpečností v tomto týdnu je odhalit veškeré případné neohlášené činnosti a materiály související s vývojem „špinavých bomb“. IAEA před měsícem zkontrolovala jednu ze dvou lokalit a nebyly tam zjištěny žádné neohlášené činnosti, související s jadernou bezpečností, ani materiál.

„Inspektoři IAEA provedou v těchto lokalitách nezávislou kontrolu v souladu s Dohodou o uplatnění záruk Ukrajiny, aby odhalili jakoukoliv odchylku jaderného materiálu v rámci uplatňování záruk, neohlášenou výrobu nebo zpracování jaderného materiálu v obou lokalitách a ujistili se, že nedochází k neohlášeným činnostem, souvisejícím s jadernou bezpečností, ani výskytu neohlášeného materiálu,“ řekl generální ředitel Grossi. „Jakmile budou naše ověřovací činnosti ukončeny, vyhodnotíme zjištění a sdělíme své závěry v souladu s naší standardní praxí v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností. Nicméně jelikož Agentura si je vědoma zájmu, který vzbuzuje tato záležitost, a její naléhavosti, poskytne své závěry i Radě guvernérů IAEA a hned poté i veřejnosti.“ Generální ředitel dnes na neveřejném zasedání poskytne Radě bezpečnosti OSN aktuální informace o této záležitosti.

 

IAEA Aktualizace 24.10.2022

Ukrajině Inspektoři bezpečnosti plánují návštěvu dvou jaderných lokalit na Ukrajině, informoval generální ředitel Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii po obdržení žádosti z Ukrajiny

Vídeň, 24. října 2022

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) byla informována o prohlášeních, která v neděli učinila Ruská federace ohledně údajných činností ve dvou jaderných lokalitách na Ukrajině, uvedl dnes generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel Grossi potvrdil, že obě lokality jsou pod dozorem IAEA, inspektoři IAEA je pravidelně navštěvují. Dodal, že IAEA dnes obdržela od Ukrajiny písemnou žádost o vyslání týmů inspektorů za účelem provedení kontroly v obou lokalitách.

„IAEA provedla inspekci v jedné z těchto lokalit před měsícem a všechna naše zjištění byla v souladu s prohlášeními o bezpečnosti jaderných zařízení z ukrajinské strany,“ uvedl generální ředitel Grossi. „Nebyly tam zjištěny žádné neohlášené činnosti, související s jadernou bezpečností, ani materiál.“

IAEA se připravuje na návštěvu těchto lokalit v následujících dnech. Účelem výkonu dozoru nad jadernou bezpečností je odhalit případné neohlášené činnosti a materiál.

 

IAEA Aktualizace 18.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) obnovila připojení k poslednímu zbývajícímu funkčnímu vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), které bylo přerušeno potřetí během deseti dnů, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Odborníci IAEA, kteří jsou přítomní v areálu ZNPP, byli informováni vedoucím ukrajinským personálem provozujícím elektrárnu, že spojení bylo obnoveno včera ve 21:30 místního času, téměř 18 hodin poté, co byla linka odpojena ochranným systémem, který automaticky provádí odpojení při příliš nízkém napětí.

Opakované výpadky ukazují, jak je stále nestabilní situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v největší evropské jaderné elektrárně během současného vojenského konfliktu na Ukrajině. To také ukazuje potřebu vytvořit kolem elektrárny ochrannou zónu jaderné bezpečnosti a ochrany z důvodu častého ostřelováním elektrárny nebo v její blízkosti, k němuž dochází v posledních měsících, uvedl generální ředitel Grossi.

Během předchozích dvou výpadků dodávek externího proudu v ZNPP ve dnech 8. a 12. října zásobovaly elektrárnu záložní elektřinu potřebnou pro chlazení reaktoru a další základní bezpečnostní funkce havarijní dieselové generátory. Včera však ZNPP pokračovala v odběru proudu z externího vedení o napětí 330 kV prostřednictvím záložního systému, který byl obnoven koncem minulého týdne. Po dnešním opětovném připojení linky 750 kV má nyní ZNPP k dispozici obě možnosti, i když její energetická situace zůstává nestabilní, uvedl generální ředitel Grossi.

Zatímco v okolí elektrárny dnes a v noci na dnešek nedošlo k žádnému ostřelování, tým IAEA během dne zaznamenal čtyři výbuchy nášlapných min. Tým IAEA byl rovněž informován o tom, že intenzivní ostřelování infrastruktury po celé zemi zdrželo práce na obnovení druhého záložního externího elektrického vedení o napětí 330 kV do rozvodny nedaleké tepelné elektrárny, i když opravy měly být provedeny dnes.

Tým IAEA přítomný v areálu se mimo jiné dozvěděl o propuštění náměstka generálního ředitele ZNPP Valerije Martynyuka, který byl zadržen počátkem minulého týdne. Generální ředitel Grossi jeho propuštění uvítal. Tato událost následovala po zadržení generálního ředitele ZNPP Igora Murašova na začátku tohoto měsíce. Generální ředitel Grossi byl v kontaktu s příslušnými orgány, aby přispěl k jeho propuštění.

Nicméně, generální ředitel Grossi vyjádřil hluboké znepokojení v souvislosti s nedávným zadržením dvou dalších zaměstnanců ZNPP, což potvrdila IAEA. „Jde o další znepokojující vývoj situace, upřímně doufám, že bude rychle vyřešen.“

 

IAEA Aktualizace 17.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Dne ráno bylo opět přerušeno spojení s posledním zbývajícím externím vedením o napětí 750 kilovoltů (750 kV) ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), které bylo v provozu. Elektrárna však nadále odebírá elektřinu ze sítě prostřednictvím záložního systému, uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Tým odborníků IAEA přítomný v areálu ZNPP byl informován vedoucím personálem elektrárny, že vedení 750 kV bylo odpojeno pomocí ochrany před poklesem napětí, tedy systémem, který při příliš nízkém napětí automaticky takovou akci provádí, k čemuž došlo kolem čtvrté hodiny ráno místního času.

Ukrajinský státní provozovatel jaderných elektráren Energoatom uvedl, že to bylo způsobeno ostřelováním rozvodny, která je součástí elektrické přenosové soustavy a nachází se ve velké vzdálenosti od samotné elektrárny.

Připojení ZNPP k tomuto elektrickému vedení bylo za posledních deset dní přerušeno potřetí, což ukazuje nestabilní situaci elektrárny v souvislosti s el. energií během současného vojenského konfliktu na Ukrajině.

Odborníci IAEA informovali ústředí agentury, že elektrárna nyní odebírá přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny elektřinu, kterou potřebuje na chlazení reaktorů a zajištění dalších základních bezpečnostních funkcí. Toto záložní opatření bylo obnoveno minulý týden.

Zhruba deset minut po ranním výpadku linky o napětí 750 kV začal fungovat jeden z 20 nouzových dieselových generátorů ZNPP, ale brzy byl opět vypnut, protože potřebnou energii zajišťovala záložní elektrická soustava.

Ukrajina uvedla, že ostřelování rozvodny, ke které je rovněž připojena Jihoukrajinská jaderná elektrárna, neovlivnilo provoz této elektrárny.

Tým IAEA, který je přítomen v elektrárně ZNPP, informoval, že dnes do elektrárny z Krymu dorazily další tři kamiony s naftou a také konvoj s náhradními díly a spotřebním materiálem z města Záporoží. Včera se tým IAEA dozvěděl o rozhodnutí, že se nebude pokračovat v rozjezdových operacích reaktorového bloku 5. Jednotka však zůstává ve stavu odstavení za tepla, aby mohla dodávat procesní páru do areálu ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 14.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinským inženýrům se podařilo obnovit záložní zdroj el. energie pro jadernou elektrárnu Záporoží (ZNPP), což je velmi potřebný vývoj poté, co elektrárna v uplynulém týdnu dvakrát ztratila veškerý přístup k externí elektřině, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Dostupnost záložního zdroje elektřiny přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny poskytuje největší jaderné elektrárně v Evropě rezervu, pokud by opět došlo k přerušení připojení k jejímu poslednímu zbývajícímu funkčnímu elektrickému vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), uvedl generální ředitel.

Když bylo v sobotu a ve středu kvůli poškozením způsobeným ostřelováním dočasně přerušeno připojení ZNPP k vedení vysokého napětí, musela elektrárna až do obnovení funkčnosti linky spoléhat na své dieselové generátory nouzového proudu.

V minulých dnech byla opravena dvě záložní elektrická vedení ZNPP, zajišťující spojení s rozvodnou tepelné elektrárny, informoval ústředí agentury tým IAEA, který se nachází v areálu jaderné elektrárny. Dnes bylo také obnoveno jedno z externích vedení o napětí 330 kV, které připojuje rozvodnu tepelné elektrárny k elektrické rozvodné síti, což by v případě potřeby umožnilo elektrárně odebírat elektřinu.

„Provozní personál jaderné elektrárny Záporoží pracuje ve velmi náročných podmínkách a dělá vše, co je v jeho silách, aby posílil její nestabilní situaci, co se týče dodávek externí elektřiny. Obnovení připojení k záložnímu zdroji el. energie je v tomto ohledu pozitivním krokem, přestože celková situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení zůstává nejistá,“ uvedl generální ředitel Grossi.

Před konfliktem měla ZNPP přístup do sítě prostřednictvím čtyř linek vedení vysokého napětí, ale tři z nich byly přerušeny během bojů. Záložní elektrické vedení, které nabízí nepřímý přístup k elektrické rozvodné síti, v posledních týdnech také nefungovalo.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytný bezpečný přívod energie z externí rozvodné sítě, i když se šest reaktorů nachází v režimu vypnutí. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

Tým IAEA také uvedl, že pokračují další přípravné činnosti na restart reaktorového bloku 5 a práce na restartu bloku 6 by měly začít zítra. Restartování bude trvat řadu dní.

ZNPP navíc získala dodatečné zásoby paliva pro 20 dieselových generátorů po příjezdu sedmi kamionů, z nichž pět nedávno přijelo z města Záporoží a dva dříve z území ovládaného Ruskem, uvedl tým IAEA. Elektrárna má v současné době naftové palivo nejméně na deset dní provozu, pokud by došlo ke ztrátě externího napájení.

Generální ředitel Grossi se v posledních týdnech zapojil do jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou a Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. Zdůraznil naléhavou potřebu zřízení této zóny, aby se zabránilo jaderné havárii. Jednání pokračují.

Během nedávných setkání na vysoké úrovni na Ukrajině a v Rusku generální ředitel také upozornil na stále obtížnější a náročnější pracovní podmínky ukrajinského personálu ZNPP. Čelí „nepřijatelnému tlaku“, uvedl v souvislosti s požadavky na podepsání nové pracovní smlouvy s ruskou státní společností Rosatom, aby si udrželi svá pracovní místa, zatímco ukrajinský státní provozovatel Energoatom žádá, aby tak nečinili, a místo toho se řídí jeho pokyny.

„Vysvětlil jsem, že zaměstnancům je třeba umožnit, aby vykonávali své důležité úkoly bez zbytečného zasahování a nátlaku,“ řekl generální ředitel.

Od začátku srpna dochází k častému ostřelování ZNPP nebo v její blízkosti, což vyvolává všeobecné obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v areálu. Zdá se, že v minulých dnech, v okolí samotné elektrárny se ostřelovalo málo, uvedl tým IAEA. Avšak dnes odpoledne došlo za obvodovým plotem ZNPP ke dvěma explozím nášlapných min.

 

IAEA Aktualizace 12.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Dodávky externí el. energie do ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) byly obnoveny, a to několik hodin poté, co bylo její připojení k rozvodné síti během necelého týdne podruhé přerušeno, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Tým expertů IAEA přítomný na ZNPP uvedl, že připojení elektrárny k poslednímu zbývajícímu 750 kilovoltovému (kV) elektrickému vedení, které bylo v provozu, bylo obnoveno kolem 13:40 místního času, což elektrárně umožnilo vypnout dieselové generátory, které dodávaly reaktorům elektřinu poté, co ráno došlo ke ztrátě externího napájení.

Generální ředitel Grossi uvítal obnovení dodávek externí el. energie, ale zdůraznil, že energetická situace v ZNPP, největší jaderné elektrárně v Evropě, zůstává velmi nestabilní.

Ukrajinský státní operátor jaderných elektráren Energoatom dříve uvedl, že ostřelování způsobilo ztrátu externího napájení tak, že poškodilo rozvodnu, část elektrické přenosové a distribuční soustavy, která se nachází daleko od samotné elektrárny. Minulou sobotu byla kvůli obnovenému ostřelování v blízkosti elektrárny poškozena přípojka ZNPP k externímu vedení. Druhý den byla opravena. Dieselové generátory elektrárny mají palivo asi na 10 dní.

Šest reaktorů elektrárny je ve stavu studeného odstavení, ale stále potřebují elektřinu pro chlazení a životně důležité funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytný bezpečný přívod elektrické energie z externí sítě mimo areál. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 12.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) dnes podruhé během necelého týdne přišla o veškeré externí napájení el. energii, což ještě více ukazuje nejistou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v elektrárně a potřebu urychleného jednání na její ochranu během současného vojenského konfliktu, uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Tým odborníků IAEA, kteří jsou přítomni na ZNPP, oznámil, že kolem deváté hodiny místního času bylo přerušeno připojení k poslednímu zbývajícímu externímu elektrickému vedení o výkonu 750 kilovoltů (kV), které bylo v provozu. Nouzové dieselové generátory elektrárny automaticky zahájily provoz, aby šesti reaktorům dodaly elektřinu, kterou potřebují pro chlazení a další základní bezpečnostní funkce.

Ztrátu energie potvrdila i Ukrajina. Její státní provozovatel jaderných elektráren Energoatom uvedl, že ostřelování způsobilo poškozením dílčí sekce, která je součásti elektrické přenosové a distribuční soustavy, umístěné daleko od samotné elektrárny. Minulou sobotu bylo kvůli obnovenému ostřelování v blízkosti elektrárny přerušeno připojení ZNPP k lince externího elektrického vedení. Druhý den byla linka opravena, ale nyní je přerušena opět. Dieselové generátory elektrárny mají palivo asi 10 dní.

„Opakovaná ztráta externího napájení jaderné elektrárny Záporoží je hluboce znepokojující. Skutečnost, že došlo ke ztrátě externího zdroje el. energie elektrárny v důsledku incidentu ve značné vzdálenosti, ukazuje, jak zranitelná je jaderná elektrárna, když je připojena k síti pouze pomocí jednoho elektrického vedení,“ uvedl generální ředitel Grossi. „Situace v elektrárně je zjevně neudržitelná a je třeba okamžitě jednat, aby se posílila jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a zabránilo se jaderné havárii.“

Generální ředitel Grossi navrhl zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP, přičemž se zapojil do jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou a Ruskou federací, jejichž cílem je dohodnout se a zřídit takovou zónu co nejdříve.

Minulý týden se v Kyjevě sešel s ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským a zítra se tam opět setkají po včerejším jednání generálního ředitele s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Petrohradě.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytný bezpečný přívod externí elektrické energie ze sítě. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 12.10.2022

Generální ředitel IAEA R. M. Grossi se setkal s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. Generální ředitel jej vyzval ke zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP, aby se předešlo jaderné havárii na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi se dnes v rámci úsilí IAEA předejít jaderné havárii během současného vojenského konfliktu na Ukrajině sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a zdůraznil naléhavou potřebu vytvořit kolem jaderné elektrárny Záporoží zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

Minulý týden se generální ředitel sešel v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským a setkají se tam ještě tento týden po dnešním jednání s prezidentem Vladimírem Putinem v Petrohradě.

Generální ředitel Grossi se v posledních týdnech účastnil intenzivních konzultací s Ukrajinou i Ruskou federací s cílem dohodnout a zřídit zónu jaderné bezpečnosti a ochrany co nejdříve, vzhledem k ostřelování největší jaderné elektrárny v Evropě nebo v její blízkosti v posledních týdnech a měsících.

„Situace v oblasti kolem jaderné elektrárny Záporoží i jinde se stává čím dál nebezpečnější, nejistější a náročnější, s častými vojenskými útoky, které mohou ohrozit i jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení,“ sdělil generální ředitel Grossi.

„Nyní více než kdy jindy, v těchto mimořádně těžkých časech, je zapotřebí zřídit kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. V sázce je hodně. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli zajistit, že během tohoto tragického konfliktu nedojde k jaderné havárii, protože by mohla způsobit ještě více strádání a utrpení na Ukrajině i mimo ni,“ řekl generální ředitel.

 

IAEA Aktualizace 9.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinští inženýři dnes obnovili dodávky externí el. energie do jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi. Stalo se tak den poté, co elektrárna ztratila v důsledku ostřelování připojení k poslední zbývající lince elektrického vedení, které bylo funkční. Po úspěšném dokončení oprav byla večer znovu připojena linka o napětí 750 kilovoltů (kV) k největší jaderné elektrárně v Evropě, což umožnilo začít vypínat nouzové dieselové generátory, které elektrárně od brzkého sobotního rána po přerušení připojení dodávaly elektřinu jako záložní zdroj.

Šest reaktorů elektrárny je ve stavu studeného odstavení, ale stále potřebují elektřinu pro chlazení a životně důležité funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Generální ředitel Grossi, který od týmu odborníků IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení, přítomných v areálu elektrárny, obdržel zprávu o obnovených dodávkách externí el. energie, oznámil, že jde o velmi potřebný vývoj, ale že energetická situace v ZNPP zůstává nestabilní.

Generální ředitel dnes rovněž odsoudil vojenské útoky v oblastech, které by mohly mít vliv na bezpečnost a ochranu ZNPP, mimo jiné ve městech Energodar a Záporoží.

„Téměř každý den dochází k ostřelování v oblasti, kde se nachází jaderná elektrárna Záporoží a kde žijí pracovníci elektrárny a jejich rodiny. Ostřelování musí okamžitě přestat. Již nyní má dopad na situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny,“ informoval generální ředitel.

V posledních dnech dochází k častému ostřelování v průmyslové oblasti mezi ZNPP a Energodarem. O kus dál došlo i k raketovým útokům, včetně tragického útoku v neděli ve městě Záporoží. V současné době je ve městě konvoj z pěti kamionů s životně důležitými dodatečnými zásobami nafty pro ZNPP, který se chystá překročit frontovou linii, aby se zítra dostal do elektrárny, sdělili vedoucí ukrajinští pracovníci, kteří provozují elektrárnu, odborníkům IAEA přítomným v areálu. Současné zásoby nafty v areálu vydrží asi 10 dní. Ostřelování musí okamžitě přestat. Již nyní má dopad na situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny,“ uvedl generální ředitel.

„Tyto vojenské útoky v Záporoží a jeho okolí zvyšují riziko jaderné havárie, pokud zasáhnou externí elektrické vedení elektrárny nebo ztíží dodávku životně důležitých zásob paliva a vybavení,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel navrhl vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP, přičemž se zapojil do jednání na vysoké úrovni na Ukrajině a v Ruské federaci, jejichž cílem je co nejdříve takovou zónu dohodnout a zřídit.

Tým odborníků IAEA byl v areálu také upozorněn na možná rizika pro elektrárnu, když dnes odpoledne vybuchla za jejím obvodovým plotem nášlapná mina, poslední v sérii takových výbuchů v uplynulých týdnech.

Do Energodaru dorazila dodávka motorové nafty, kterou zvlášť zajišťuje ruská státní jaderná společnost Rosatom.

 

IAEA Aktualizace 8.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP) se ještě zhoršila a elektrárna kvůli obnovenému ostřelování přes noc ztratila veškerý přístup k externí elektrické energii, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Ostřelování poškodilo poslední zbývající 750 kilovoltové (kV) elektrické vedení ZNPP, které bylo v provozu, krátce po půlnoci. Největší evropská jaderná elektrárna musela spoléhat na napájení pomocí nouzových dieselových generátorů. Elektrárna potřebuje elektřinu na chlazení reaktorů a další základní funkce pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, sdělil generální ředitel Grossi s odvoláním na informace týmu odborníků IAEA přítomných v areálu.

Ačkoliv generátory sice mají palivo na deset dní, absence externího napájení je hluboce znepokojujícím jevem, který ukazuje naléhavou potřebu vytvořit kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany, uvedl generální ředitel.

„Obnovení ostřelování, které zasáhlo jediný zdroj externí energie elektrárny, je velice nezodpovědné. Jadernou elektrárnu Záporoží je třeba chránit,“ řekl generální ředitel.      
V rámci úsilí o co nejrychlejší dohodu a zavedení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany jednal generální ředitel ve čtvrtek v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským. O této záležitosti bude jednat také počátkem příštího týdne v Ruské federaci před návratem na Ukrajinu.

Ochranné pásmo „je absolutní a naléhavý požadavek“, jehož účelem je zabránit jaderné havárii, uvedl generální ředitel.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytný bezpečný přívod elektrické energie z externí sítě mimo areál. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

Před konfliktem měla ZNPP přístup do rozvodné sítě prostřednictvím čtyř linek vedení vysokého napětí, ale nyní ztratila všechny v důsledku bojů. Nefunkční je i záložní elektrické vedení spojující ZNPP s nedalekou tepelnou elektrárnou. Předtím jaderná elektrárna také dočasně ztratila přímý přístup k elektrické rozvodné síti, ale mohla v té době stále ještě dostávat energii prostřednictvím záložních vedení, které měla k dispozici, nebo z jednoho ze svých reaktorů, který byl v té době ještě v provozu.

Ke ztrátě externího napájení el. energii došlo den poté, kdy odborníci IAEA ze ZNPP oznámili, že ostřelováním bylo poškozeno elektrické vedení dodávající elektřinu do reaktorové jednotky elektrárny č. 6, která dočasně čerpala energii ze svých nouzových dieselových generátorů místo externího napájení. Nedaleké město Energodar, kde zaměstnanci ZNPP i jejich rodiny žijí, včera přišlo o elektřinu poté, co ostřelováním poškodilo elektrický transformátor v tepelné elektrárně, a ostřelování pokračovalo i dnes v průmyslovém areálu před areálem jaderné elektrárny.

Poté, co se dnes brzy ráno přerušilo napojení na 750 kV vedení, bylo automaticky uvedeno do chodu všech šestnáct dieselových generátorů, které má elektrárna k dispozici, jež dodávaly energii šesti reaktorům elektrárny. Když se situace stabilizovala, deset generátorů bylo vypnuto, takže šest z nich mělo dodávat reaktorům el. energii. Elektrárna se snaží zvýšit dostupné zásoby paliva pro dieselové generátory.

 

IAEA Aktualizace 8.10.2022

Ukrajinskou jadernou elektrárnu v Záporoží je třeba urychleně chránit, prohlásil generální ředitel IAEA poté, co elektrárna kvůli ostřelování přišla o veškeré externí napájení elektrickou energií

Vídeň, 8. října 2022

Ukrajinská jaderná elektrárna v Záporoží (ZNPP) přišla kvůli obnovenému ostřelování o poslední zbývající externí zdroj energie a nyní je odkázána, co se týče zásobování elektřinou, na nouzové dieselové generátory. Elektrárna potřebuje elektrickou energii na chlazení reaktorů a další zásadní funkce pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Připojení ZNPP k elektrickému vedení o napětí 750 kilovoltů (kV) bylo přerušeno dnes kolem jedné hodiny ráno místního času, informoval generální ředitel Grossi s odvoláním na oficiální informace z Ukrajiny i zprávy od týmu odborníků IAEA přítomného v areálu největší evropské jaderné elektrárny.

Šestnáct dieselových generátorů elektrárny bylo uvedeno do provozu automaticky a začalo zásobovat šest jaderných reaktorů elektrickou energií. Po stabilizaci situace bylo deset generátorů vypnuto, zbývajících šest zajišťovalo reaktorům potřebnou elektřinu.

„Obnovení ostřelování, které zasáhlo jediný zdroj externí energie elektrárny, je ohromně nezodpovědné. Jadernou elektrárnu Záporoží je třeba chránit,“ řekl generální ředitel Grossi. „Brzy odcestuji do Ruské federace a pak se vrátím na Ukrajinu, abych se dohodl ohledně zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem elektrárny. To je absolutní a naléhavý požadavek.“

Všechny bezpečnostní systémy elektrárny jsou nadále napájeny a pracují normálně, informovali experty IAEA vedoucí ukrajinští pracovníci v areálu. Přestože je těchto šest reaktorů ve stavu studeného odstavení, stále potřebují elektřinu pro životně důležité funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Každý z dieselových generátorů elektrárny má dostatek paliva nejméně na deset dní. Inženýři ZNPP začali pracovat na opravě poškozeného elektrického vedení o napětí 750 kV.

 

IAEA Aktualizace 7.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ostřelování včera poškodilo elektrické vedení dodávající elektřinu do reaktorového bloku 6 v ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP), proto bylo nutné se dočasně spolehnout na nouzové dieselové generátory, informovali dnes v areálu elektrárny Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) vedoucí ukrajinští pracovníci.

Pět dieselových generátorů začalo dodávat energii tomuto reaktoru poté, co bylo přerušeno během ostřelování jeho napojení na záložní linku o výkonu 150 kilovoltů (kV). K ostřelování došlo v průmyslové oblasti mimo areál ZNPP. Generátory byly v provozu asi hodinu a půl, zatímco náhradní zdroj energie ze čtyř ostatních reaktorů byl připojen k bloku, jehož chlazení jádra reaktoru bylo udržováno po celou dobu.

Tento incident znovu poukázal na rizikovou situaci na největší jaderné elektrárně v Evropě, co se týče jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Elektrárna se nyní nachází v aktivní válečné zóně a zejména dodávky externí energie, které jsou potřebné pro chlazení a další základní funkce pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jsou nestabilní a zranitelnou složkou, a to i v současné době ve stavu studeného odstavení reaktorů.

ZNPP má k dispozici pouze jedno přímé externí elektrické vedení vysokého napětí ze čtyř takových vedení před vypuknutím konfliktu. ZNPP přišla o napojení externího elektrického vedení na reaktorový blok 6 při ostřelování dne 21. září. V té době také blok dočasně dostával elektřinu ze svých dieselových generátorů, než se znovu podařilo získat přístup k externímu napájení, a to nepřímo přes výměníkovou stanici nedaleké tepelné elektrárny a záložní vedení o napětí 150 kV. Tato linka o napětí 150 kV byla včera poškozena, což způsobilo po druhé po době o něco málo delší než dva týdny přerušení dodávek elektřiny tomuto reaktoru.

„Znovu a znovu nalézají odvážní, kvalifikovaní a zkušení provozovatelé elektrárny řešení, jak překonat vážné problémy, které se kvůli konfliktu neustále objevují. To však není udržitelný způsob, jak provozovat jadernou elektrárnu. Je naléhavě nutné vytvořit stabilnější prostředí pro elektrárnu a její zaměstnance,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel měl včera v Kyjevě jednání s prezidentem Vladimírem Zelenským o situaci v ZNPP a o návrhu IAEA zřídit kolem zařízení zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. Do Ruské federace odcestuje začátkem příštího týdne za účelem dalších jednání o tomto plánu s cílem jej co nejdříve odsouhlasit a realizovat.

Dnes překročili čtyři odborníci IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení frontovou linii a dorazili do elektrárny, aby byla zachována a rozšířena přítomnost IAEA na ZNPP. Vystřídali své dva kolegy, kteří se zdržovali a pracovali v areálu od dne 1. září, kdy elektrárnu v Záporoží navštívil generální ředitel Grossi, aby tam zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA (ISAMZ). Odborníci poskytují nezávislá a nestranná pozorování a hodnocení situace v elektrárně. Budou také zajišťovat podporu zóny jaderné bezpečnosti a ochrany, jakmile bude odsouhlasena.

„Dnešní střídání potvrzuje odhodlání IAEA zůstat v elektrárně tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Přítomnost pracovníků IAEA je nezbytná, aby pomohla ke stabilizaci situace, která je i nadále velmi obtížná a nestabilní. Jsem nesmírně vděčný našim dvěma odborníkům, kteří strávili v elektrárně více než pět týdnů, a čtyřem, kteří tam jsou nyní. To je životně důležitá práce, kterou odvádějí ve velmi náročných podmínkách, a my jsme na ně velmi hrdí,“ řekl generální ředitel Grossi.

ZNPP je pod kontrolou ruských jednotek od začátku března. V uplynulých sedmi měsících její ukrajinský provozní personál usiloval o to, aby předešel během současného vojenského konfliktu jaderné havárii, a to v mimořádně obtížných podmínkách s častým ostřelováním elektrárny nebo v její blízkosti.

 

IAEA Aktualizace 6.10.2022

Generální ředitel IAEA Grossi a prezident Ukrajiny p. Zelenský se sešli v Kyjevě a projednali situaci na ZNPP

Vídeň, 6. října 2022

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi měl dnes v Kyjevě přínosné a konstruktivní jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, na kterém diskutovali ohledně situace na jaderné elektrárně v Záporoží (ZNPP) s ohledem na nedávný vývoj, týkající se vlastnických práv na elektrárnu a jejich důsledky.

Jednali také o návrhu generálního ředitele na vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem elektrárny a dohodli se, že se znovu sejdou po jeho nadcházející cestě do Ruské federace.

Potíže zaměstnanců ZNPP se tento týden vystupňovaly, zaměstnanci čelí požadavkům na podepsání nové pracovní smlouvy s ruskou státní společností Rosatom, aby si udrželi práci, zatímco ukrajinský národní operátor Energoatom je nabádá, aby tak nečinili, a místo toho se řídili jeho pokyny.

Generální ředitel Grossi uvedl, že zaměstnanci ZNPP jsou vystaveni nepřijatelnému tlaku a své klíčové pracovní úkoly plní ve stále obtížnějších podmínkách s možnými závažnými důsledky pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderného zařízení.

„Z hlediska bezpečnosti a ochrany ZNPP je to obzvláště nebezpečná situace. Zaměstnanci elektrárny jsou nuceni učinit nesmírně těžké rozhodnutí nejen za sebe, ale i svoje blízké. Enormní tlak, kterému jsou vystaveni, musí přestat,“ řekl generální ředitel.

Největší evropskou jadernou elektrárnu obsadily ruské jednotky, ale provozují ji její ukrajinští zaměstnanci. Během uplynulých sedmi měsíců personál nadále plnil své důležité povinnosti, aby odvrátil nebezpečí jaderné havárie během současného vojenského konfliktu, a to za mimořádně náročných podmínek, kdy často docházelo k ostřelování elektrárny nebo v její blízkosti.

„Odvážní zaměstnanci elektrárny si zaslouží náš upřímný vděk a úctu za to, že nadále plní své životně důležité úkoly v nepředstavitelně obtížných podmínkách, kdy se jejich pracoviště nachází uprostřed válečné zóny. Je třeba urychleně přijmout opatření, která by jim usnadnila práci a život, nikoli naopak,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad stresujícími a náročnými pracovními podmínkami v ZNPP a uvedl, že psychologický dopad na zaměstnance ohrožuje jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny.

Poslední vývoj by mohl situaci ještě zhoršit tím, že by vedl k nejasnostem ohledně toho, kdo nese odpovědnost za elektrárnu, a také k nejasnostem ohledně řídícího a kontrolního řetězce v továrně, uvedl generální ředitel.

Vývoj tohoto týdne by mohl mít přímý dopad na několik ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil v březnu, včetně pilíře, který uvádí, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení a musí přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku“, a dalšího požadavku, že „musí existovat spolehlivá komunikace s regulačním orgánem a dalšími institucemi“.

Tým IAEA, který se nachází v elektrárně Záporoží, dnes mimo jiné informoval, že v průmyslové oblasti v blízkosti přístupové cesty k elektrárně došlo k ostřelování.

 

IAEA Aktualizace 5.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Po dnešních zprávách, že se Rusko chystá vykonávat dozor nad provozem ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží (ZNPP), generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi uvedl, že se zapojí do konzultací s příslušnými orgány.

Generální ředitel Grossi bude tento týden v Kyjevě a později navštíví Ruskou federaci, kde bude také pokračovat v jednáních, jejichž cílem bude co nejdříve dohodnout a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. ZNPP – největší evropskou jadernou elektrárnu obsadily ruské jednotky, ale provozují ji ukrajinští zaměstnanci.

Generální ředitel opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad mimořádně stresujícími a náročnými pracovními podmínkami v ZNPP v době současného vojenského konfliktu. V jednom ze sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil v březnu, se uvádí, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít možnost přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku“.

Odborníci IAEA se dnes v elektrárně mimo jiné dozvěděli, že ZNPP plánuje restartovat jeden ze svých šesti reaktorů, které jsou v současné době všechny ve stavu studeného odstavení. Vedoucí ukrajinští pracovníci elektrárny informovali odborníky IAEA přítomné v ZNPP, že probíhají přípravy na spuštění 5. bloku při sníženém výkonu k výrobě páry a tepla pro potřeby elektrárny. Dokončení všech příprav, včetně příprav souvisejících s nezbytnými systémy a vybavením, potrvá určitou dobu, než bude možné obnovit provoz reaktoru.

Poslední fungující reaktor ZNPP v bloku 6 byl odstaven dne 11. září. Od dne 7. září, kdy elektrárna přišla o všechny externí zdroje vysokého napětí, reaktor dodával ZNPP elektřinu pro zajištění chlazení a dalších základních bezpečnostních funkcí. Avšak po obnovení externího napájení elektrárny provozovatel reaktor odstavil.

Tým IAEA také informoval, že včera došlo k ostřelování v průmyslové oblasti nacházející se mezi ZNPP a městem Energodar, ale samotný areál elektrárny nebyl zasažen.

 

IAEA Aktualizace 4.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel IAEA (IAEA – International Atomic Energy Agency) Grossi včera uvítal propuštění p. Igora Murašova, generálního ředitele ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) poté, co obdržel potvrzení, že se pan Murašov určitě vrátil ke své rodině.

Od doby, kdy se generální ředitel Grossi v sobotu dozvěděl o zadržení pana Murašova, byl ve stálém kontaktu se všemi příslušnými orgány, aby přispěl k jeho propuštění.      
Jak bylo v sobotu uvedeno, generální ředitel ZNPP nese odpovědnost za zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny, proto jeho nepřítomnost na elektrárně měla okamžitý a vážný vliv na rozhodování ve věcech zajištění jaderné bezpečnosti elektrárny a jejího zabezpečení.

IAEA chápe, že pan Murašov je nyní se svou rodinou na území kontrolovaném Ukrajinou a nebude pokračovat v plnění svých povinností v ZNPP. Zatím není jasné, kdo ho v této funkci nahradí.

Odborníci IAEA, kteří jsou přítomní na ZNPP, oznámili, že dnes byly dokončeny opravy na sprinklerové chladicí nádrži u 5. a 6. bloku, která byl poškozena při ostřelování 20. září. Od soboty 1. října nebylo v okolí ZNPP hlášeno žádné ostřelování.

Generální ředitel Grossi ještě tento týden navštíví Kyjev a poté Moskvu, aby pokračoval v jednání, jehož cílem je co nejdříve odsouhlasit a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

 

IAEA Aktualizace 1.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Po obdržení informací o zadržení p. Igora Murašova, generálního ředitele ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), je Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) v kontaktu s příslušnými orgány a byla informována, že pan Murašov je v prozatímní vazbě, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

IAEA v souladu se svým mandátem v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení naléhavě požaduje vysvětlení a doufá v rychlé a uspokojivé vyřešení této záležitosti, uvedl generální ředitel Grossi. Zopakoval, že toto vzetí do vazby má velmi významný dopad na nejméně dva ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil na počátku konfliktu na Ukrajině.

„Takové zadržení kteréhokoliv zaměstnance elektrárny by samo o sobě bylo zdrojem vážných obav, ale také má psychologický dopad a vliv na zbytek personálu, což ohrožuje jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení“, uvedl generální ředitel Grossi.

Navíc generální ředitel ZNPP nese odpovědnost za zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany elektrárny. Zajišťuje provádění všech provozních postupů elektrárny, včetně postupů souvisejících s jadernou bezpečností, radiační bezpečností provozního personálu a zabezpečením jaderných zařízení. Rovněž zajišťuje aktivaci a řídí odezvu na případnou jadernou havarijní situaci v areálu.

„Jeho nepřítomnost v zaměstnání má také bezprostřední a vážný dopad na rozhodování při zajišťování bezpečnosti a ochrany elektrárny,“ dodal generální ředitel Grossi.      
Generální ředitel Grossi vyjádřil naději, že se pan Murašov zajisté neprodleně vrátí ke své rodině a bude moci pokračovat ve svých důležitých úkolech v elektrárně.

Odborníci IAEA, kteří jsou přítomni na ZNPP, dnes mimo jiné oznámili, že v okolí elektrárny bylo opět slyšet několik explozí. Stejně jako u předchozích explozí, které tento týden ohlásila IAEA, se má za to, že je způsobily nášlapné miny. Výbuchy neměly za následek žádný přímý dopad na bezpečnostní nebo ochranný systém ZNPP.

Dnešní exploze potvrzují pokračující nárůst počtu explozí nášlapných min hlášených tento týden u vnější strany plotu, vedoucího podél obvodu největší evropské jaderné elektrárny, která je obsazena ruskými jednotkami, ale provozují ji ukrajinští zaměstnanci. Generální ředitel Grossi je nadále hluboce znepokojen opakovaným výskytem takových výbuchů nášlapných min v blízkosti elektrárny.

Generální ředitel Grossi pokračuje v konzultacích a usiluje o co nejrychlejší dohodu a zavedení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP. Příští týden by měl odcestovat do Kyjeva a Moskvy.

 

IAEA Aktualizace 30.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Exploze nášlapné miny poškodila elektrický kabel nízkého napětí poblíž ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP). Byla poslední z řady takových detonací v tomto týdnu, což ještě zvýšilo vážné obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Včerejší výbuch poškodil 6 kilovoltový (kV) kabel, který slouží k napájení některých provozů elektrárny, v blízkosti zařízení na výrobu dusíku a kyslíku těsně za obvodovým plotem ZNPP. Kvůli zkratu kabelu výbuch nepřímo poškodil také napěťový transformátor v reaktorovém bloku 6. Nehořelo tam, ale byl vidět kouř.

Tým IAEA, který byl dnes v elektrárně přítomen, zkontroloval zmíněnou oblast a našel důkazy o výbuchu miny, přičemž stopy po nárazu byly viditelné v betonovém plotu a kabelové schránce.

Ukrajinský provozní personál uvedl, že pro opravu kabelu i transformátoru jsou k dispozici náhradní díly a další materiály. Oprava neovlivní dostupnost záložních energetických systémů.

Samotná událost neměla žádný přímý dopad na bezpečnostní systémy ZNPP. Jednalo se o šestý výbuch nášlapné miny, hlášený za tento týden za obvodovým plotem elektrárny, která je obsazena ruskými jednotkami, ale provozována ukrajinským personálem.

Generální ředitel Grossi znovu vyjádřil své hluboké znepokojení v souvislosti s četnými výbuchy nášlapných min v blízkosti ZNPP, v oblasti, která byla v posledních měsících rovněž zasažena častým ostřelováním. Generální ředitel uvedl, že pokračuje v konzultacích a usiluje o co nejrychlejší dohodu a zavedení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 29.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) organizuje tento týden nové dodávky zařízení na Ukrajinu v rámci úsilí o zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení během současného konfliktu. Jde o třetí zásilku takové pomoci do země za posledních několik měsíců, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Dodávka vybavení darovaného Švédskem proběhla včera a položky pořízené IAEA s mimorozpočtovou podporou z Francie a Spojených států dorazí v nadcházejících dnech.

V důsledku posledních dodávek obdrží pět subjektů v zemi – včetně Státního inspektorátu jaderného dozoru Ukrajiny a národního jaderného operátora Energoatom – zařízení pro monitorování radiace, mobilní telefony, přenosné energetické systémy a další položky, o které požádaly.

Začátkem tohoto měsíce dorazila do země druhá velká pomocná zásilka, včetně monitorování radiace a osobních ochranných prostředků poskytnutých Maďarskem, Rumunskem a Španělskem. Následovala dřívější dodávka zařízení na Ukrajinu v červenci, které poskytla Austrálie a pořídila s francouzskou podporou.

Dodávky darovaného zařízení jsou organizovány prostřednictvím sítě reakce a pomoci IAEA (RANET), kde mohou země zaregistrovat své schopnosti pro podporu v oblastech od hodnocení radiačních dávek a dekontaminace po hodnocení a poradenství týkající se jaderných zařízení, vyhledávání a obnovu radioaktivních zdrojů a mnoho dalších. IAEA také pořizuje vybavení pomocí zavedených mechanismů agentury.

Odborníci IAEA přítomní v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) byli dnes informováni o dvou dalších explozích nášlapných min mimo plot elektrárny, takže celkový počet se tento týden zvýšil na pět. K jedné došlo včera odpoledne v oblasti kanálu přepravujícího vodu do elektrárny pro její chladicí systém, který je nezbytný pro jadernou bezpečnost. Nezpůsobil žádnou škodu. K druhému výbuchu došlo dnes ve 13:00 asi 500 metrů od reaktorového bloku 1. Nedošlo k žádným větším škodám, ale bude probíhat další vyšetřování. Vzhledem k tomu, že předchozí tři výbuchy nášlapných min ohlásila IAEA tento týden, mělo se za to, že je způsobila zvířata.

 

IAEA Aktualizace 28.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Pravděpodobně zvířata tento týden spustila tři výbuchy nášlapných min v blízkosti ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), které nezpůsobily žádné velké škody, ale znovu zdůraznily potenciální rizika jaderné bezpečnosti v zařízení, zjistila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) na místě. Dnes v 6 hodin ráno místního času jedna nášlapná mina explodovala asi 50 metrů za plotem ZNPP.

Bylo také potvrzeno, že dva výbuchy včerejšího rána byly pravděpodobně také způsobeny zvířaty pohybujícími se v oblasti s minami mimo plot. IAEA včera oznámila, že k výbuchům došlo poblíž kanálu, který přivádí vodu z nádrže do elektrárny pro její chladicí systém – nezbytný pro bezpečnost elektrárny – ale že příčina není jasná. Okna v reaktorové turbínové hale byla rozbitá.

Generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi vyjádřil hluboké znepokojení nad výbuchy nášlapných min z tohoto týdne v blízkosti ZNPP.

Ve zprávě vydané krátce poté, co 1. září vedl tým expertů IAEA do ZNPP, generální ředitel Grossi uvedl, že „je naléhavá potřeba prozatímních opatření, aby se zabránilo jaderné havárii způsobené fyzickými škodami způsobenými vojenskými prostředky. Toho lze dosáhnout okamžitým zřízením zóny jaderné bezpečnosti a ochrany.“

Minulý týden v New Yorku generální ředitel zahájil jednání s Ruskem a Ukrajinou s cílem dohodnout a implementovat takovou zónu a na Generální konferenci IAEA v pondělí řekl, že je připraven pokračovat v konzultacích v obou zemích.

 

IAEA Aktualizace 27.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) řekl, že areál ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) byl tento týden zasažen novým ostřelováním a výbuchy, které rozbily okna v jedné z jejích turbínových hal. Znovu zdůraznil naléhavou potřebu vytvořit kolem elektrárny zónu jaderné bezpečnosti a zabezpečení.

Experti IAEA přítomní v ZNPP oznámili, že včera kolem 17:00 místního času došlo k ostřelování poblíž elektrické rozvodny zařízení, pár set metrů od školicího střediska elektrárny, ale nebyly hlášeny žádné škody. Byly slyšet další výbuchy.

V 8 hodin ráno došlo ke dvěma explozím poblíž kanálu, který přivádí vodu z nádrže do elektrárny pro její chladicí systém, základní prvek pro jadernou bezpečnost. Nedošlo k žádnému poškození struktur a zařízení elektrárny, ale okna v turbínové hale reaktorového bloku 2 byla rozbitá, uvedli experti IAEA. Podle vedoucích provozních zaměstnanců ZNPP je příčina výbuchů v současné době nejasná a vyšetřuje se, dodali experti agentury.

Ostřelování a výbuchy v areálu ZNPP z tohoto týdne přicházejí po několika dnech bez takových incidentů. Ukazují, že celková situace zůstává nejistá a že je třeba okamžitě jednat, aby se snížilo riziko velké havárie v největší evropské jaderné elektrárně, která se nyní nachází uprostřed válečné zóny, uvedl generální ředitel Grossi.      
Minulý týden v New Yorku generální ředitel zahájil jednání s Ruskem a Ukrajinou s cílem dohodnout a implementovat takovou zónu a včera na Generální konferenci IAEA řekl, že je připraven pokračovat v konzultacích v obou zemích.

 

IAEA Aktualizace 21.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Obnovení ostřelování ve středu časně ráno v areálu ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) poškodilo kabely dodávající elektřinu do jednoho z jejích šesti bloků. Proto musel tento reaktor přejít na napájení pomocí nouzových dieselových generátorů, jelikož reaktor potřebuje energii pro zajištění základních bezpečnostních funkcí. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) byla informována o situaci v areálu vedoucími ukrajinskými pracovníky, provozující elektrárnu.

Dva ze tří nouzových dieselových generátorů reaktorového bloku 6 se automaticky spustily a fungovaly asi 40 minut po ostřelování, k němuž došlo v 01:13 místního času v blízkosti turbínové haly bloku, která je hned vedle budovy reaktoru. Delší doba nebyla zapotřebí, jelikož operátor opět zprovoznil dodávky externí el. energie pro blok 6 ze stávajícího hlavního elektrického vedení ZNPP přes výměníkovou stanici nedaleké tepelné elektrárny.

Dalších pět reaktorů ZNPP zasaženo nebylo, jsou nadále zásobovány energii přímo z externího elektrického vedení elektrárny, které bylo opraveno minulý týden. Probíhají práce na opravě poškozených kabelů bloku 6 a také pokusy obnovit přímé napojení tohoto bloku na externí elektrické vedení ZNPP. Všech šest reaktorů ZNPP je ve stavu studeného odstavení, ale stále potřebují energii pro udržování chlazení a dalších životně důležitých bezpečnostních funkcí.

Generální ředitel Rafael Grossi, který je tento týden v newyorském ústředí Organizace spojených národů ve věci konzultací na vysoké úrovni ohledně svého návrhu na zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP, prohlásil, že je vážně znepokojen posledním ostřelováním v areálu největší evropské jaderné elektrárny.

Zdůraznil, jak je důležitá přítomnost IAEA v areálu a její nestranné a nezávislé sledování podobných incidentů a podávání zpráv o nich. Generální ředitel v této souvislosti zopakoval, že tým IAEA, který byl v posledních třech týdnech přítomen v areálu, mohl předávat informace přímo do ústředí agentury ve Vídni a vykonávat své činnosti bez jakýchkoli překážek, omezení nebo přestávek.

Ke středečnímu incidentu došlo po jiné epizodě ostřelování z předchozího dne, a to u jednoho z chladících rybníků v areálu ZNPP, které jsou součástí systému odvodu tepla v elektrárně. Potrubí bylo poškozeno, rybník byl vyřazen z provozu do doby, než dojde k opravě. Včera se také objevily zprávy o ostřelování průmyslového areálu v okolí tepelné elektrárny, která se nachází několik kilometrů od ZNPP.

„To opět ukazuje na naléhavou potřebu zřídit kolem ZNPP takovou zónu. Až do včerejška se zdálo, že u elektrárny nebo v její blízkosti dochází k menšímu ostřelování, ale tato poslední epizoda ukazuje, že nebezpečí zůstává velmi reálné. Nezmizelo a nemůžeme si dovolit ztrácet další čas,“ řekl generální ředitel Grossi. „Jsem odhodlán udělat vše, co bude v mých silách, aby se zóna jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) velmi brzy stala skutečností. Moje schůzky na vysoké úrovni v Organizaci spojených národů tento týden jsou klíčové pro dosažení tohoto cíle, který má prvořadý význam, aby se zabránilo závažné jaderné havárii.“

 

IAEA Aktualizace 19.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ostřelování dnes  způsobilo explozi poblíž jaderné elektrárny na jihu Ukrajiny (SUNPP), která zasáhla tři elektrická vedení a poškodila okna v místě, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina řekla IAEA, že k výbuchu došlo asi 300 metrů od průmyslového areálu SUNPP. Dotčené elektrické vedení nezahrnovalo žádné z vedení 750 kV (kV) spojujících elektrárnu se sítí.

Ukrajinský národní provozovatel Energoatom samostatně uvedl, že tři reaktory SUNPP nadále normálně fungují a že nikdo z personálu nebyl zraněn. Tři elektrické vedení byly po krátké době automaticky znovu připojeny, uvedl. SUNPP se nachází asi 250 km od jaderné elektrárny Zaporizhzhya (ZNPP), největší v Evropě. Ukrajina má také dvě další jaderné elektrárny.

V dalším významném vývoji zdůrazňujícím pokračující závažná rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení během současného konfliktu na Ukrajině bylo včera odpojeno elektrické vedení, které bylo používáno k zásobování ZNPP elektřinou z ukrajinské sítě přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny. Příčina nebyla hned jasná.

ZNPP – jehož šest reaktorů je v současné době ve stavu studeného odstavení – stále získává elektřinu, kterou potřebuje pro základní bezpečnostní funkce, z externího elektrického vedení 750 KV, které bylo obnoveno v pátek, ale nyní nemá přístup k záložní energii z sítě, uvedli experti IAEA.

„Situace v jaderné elektrárně Záporizhzhya zůstává křehká a nejistá. Minulý týden jsme se dočkali vylepšení ohledně jeho napájecích zdrojů, ale dnes jsme byli informováni o novém neúspěchu v tomto ohledu. Továrna se nachází uprostřed válečné zóny a její energetický stav není ani zdaleka bezpečný. Proto tam musí být urychleně zřízena zóna jaderné bezpečnosti a ochrany,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel později tento týden odcestuje do Organizace spojených národů v New Yorku na konzultace na vysoké úrovni o takové zóně jaderné bezpečnosti a zabezpečení kolem ZNPP, která byla v posledních dvou měsících často ostřelována. V minulých dnech k žádnému ostřelování v samotné elektrárně nedošlo, ale pokračuje v širším okolí u elektrárny, uvedl.

„Zatímco jsme se nedávno zaměřili na naléhavou potřebu opatření k zabránění jaderné havárii v ukrajinské jaderné elektrárně Zaporizhzhya – zřízení přítomnosti IAEA na začátku tohoto měsíce – dnešní výbuch poblíž jaderné elektrárny na jihu Ukrajiny také jasně ukazuje potenciální nebezpečí. v jiných jaderných zařízeních v zemi,“ řekl generální ředitel Grossi. "Jakákoli vojenská akce, která ohrožuje jadernou bezpečnost a zabezpečení, je nepřijatelná a musí se okamžitě zastavit."

V rámci pomoci a podpory IAEA Ukrajině při zajišťování jaderné bezpečnosti a zabezpečení během konfliktu odcestoval generální ředitel Grossi v březnu do SUNPP, první ze tří misí IAEA, které vedl v zemi za posledního půl roku, včetně ten do ZNPP 1. září.

 

IAEA Aktualizace 17.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská jaderná elektrárna Zaporizhzhya (ZNPP) opět dostává elektřinu přímo z národní sítě poté, co inženýři opravili jedno ze čtyř hlavních vnějších elektrických vedení, která byla všechna poškozena během konfliktu.

Obnovené vedení 750 kV (kV) nyní dodává největší evropské jaderné elektrárně – jejíž poslední fungující reaktor byl odstaven 11. září – elektřinu, kterou potřebuje pro chlazení reaktoru a další základní bezpečnostní funkce. Poté, co ZNPP před dvěma týdny ztratilo spojení se stejným vedením 750 kV, spoléhalo se nejprve na elektřinu vyrobenou samotnou elektrárnou a poté na záložní vedení, která ji připojila k síti přes elektrickou rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny.

Po opětovném připojení hlavního vedení včera odpoledne jsou tři záložní vedení opět v záloze. Tři další hlavní vnější elektrická vedení 750 kV, která byla ztracena dříve během konfliktu, zůstávají mimo provoz. Všech šest reaktorů ZNPP je ve stavu studeného odstavení, ale stále vyžadují energii pro udržení nezbytných bezpečnostních funkcí. Od 5. září elektrárna neposkytuje žádnou elektřinu domácnostem, továrnám a dalším, kteří jsou na ni pro své potřeby odkázáni.

Vedení 750 kV bylo obnoveno ve stejný den, kdy národní ukrajinský operátor Energoatom uvedl, že dodal náhradní díly na opravu elektrického vedení ZNPP a další dodávky paliva pro nouzové dieselové generátory elektrárny, které lze použít jako záložní nahoru zdroj energie. Tyto dodávky náhradních dílů a paliva byly na místě potvrzeny experty IAEA. ZNPP je v držení ruských sil, ale nadále je provozován ukrajinským personálem.

Bezpečné vnější napájení ze sítě a záložní systémy napájení jsou zásadní pro zajištění jaderné bezpečnosti a prevenci jaderné havárie, i když reaktory již nejsou v provozu. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi nastínil na začátku konfliktu.

Zatímco stav napájení ZNPP se za poslední týden zlepšil – v ostrém kontrastu se začátkem tohoto měsíce, kdy byla všechna elektrická vedení na jednom stupni odstavena a zásobování životně důležitým reaktorem záviselo na posledním fungujícím reaktoru – obecná situace elektrárny nacházející se v Uprostřed válečné zóny zůstává nejistá, řekl generální ředitel Grossi. I když v poslední době v ZNPP nebo v jeho blízkosti nedošlo k žádnému ostřelování, stále k němu dochází v širší oblasti, řekl.

Za účelem stabilizace situace zahájil generální ředitel konzultace s příslušnými stranami s cílem urychleně zřídit pásmo jaderné bezpečnosti a ochrany v ZNPP. Začátkem tohoto měsíce zřídil nepřetržitou přítomnost IAEA v ZNPP poté, co na místo vedl tým expertů.

 

IAEA Aktualizace 13.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinští inženýři udělali další pokrok v opravě životně důležité energetické infrastruktury v blízkosti jaderné elektrárny Záporizhzhya (ZNPP), čímž elektrárně umožnili obnovený přístup ke třetímu záložnímu elektrickému vedení, informovala Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA).

Záložní vedení 150 kV (kV) bylo opět zpřístupněno ZNPP po opravě elektrické rozvodny v nedaleké tepelné elektrárně, několik dní poté, co bylo poškozeno ostřelováním, které uvrhlo do tmy i město Enerhodar.

To znamená, že všechna tři záložní elektrická vedení do ZNPP – největší evropské jaderné elektrárny – byla v posledních dnech obnovena. Jedno z nich, vedení 750/330 kV, nyní dodává ZNPP externí elektřinu, kterou potřebuje pro chlazení a další základní bezpečnostní funkce. Vedení 330 kV a 150 kV jsou v záloze. Všech šest reaktorů ZNPP je ve stavu studeného odstavení, ale stále vyžadují energii pro udržení nezbytných bezpečnostních funkcí.

V důsledku opravy rozvodny dostávají někteří lidé v Enerhodaru, který minulý týden úplně vypadl, opět elektřinu. Zatímco tepelná elektrárna není v provozu, její rozvodnu lze využít pro přístup k elektřině z ukrajinské sítě.

Navzdory tomuto vývoji souvisejícímu s energetickou situací elektrárny generální ředitel Rafael Mariano Grossi znovu zdůraznil, že jaderná bezpečnost a bezpečnostní situace v elektrárně – držené ruskými silami, ale provozované ukrajinským personálem uprostřed válečné zóny – zůstává nejistá. I když v posledních dnech v ZNPP ani v jeho blízkosti nedošlo k žádnému ostřelování, stále k němu dochází v širší oblasti, řekl. Všechna čtyři hlavní externí elektrická vedení ZNPP jsou mimo provoz a v současné době nedodává elektřinu domácnostem, továrnám a dalším.

Za účelem stabilizace situace zahájil generální ředitel konzultace s příslušnými stranami s cílem urychleně zřídit pásmo jaderné bezpečnosti a ochrany v ZNPP. Začátkem tohoto měsíce zřídil nepřetržitou přítomnost IAEA v ZNPP poté, co na místo vedl tým expertů.

Samostatně dnes, v rámci pokračující podpory IAEA pro jadernou bezpečnost a zabezpečení na Ukrajině, generální ředitel Grossi uvedl, že do země dorazila druhá velká pomocná zásilka, včetně přístrojů pro monitorování radiace a osobních ochranných prostředků poskytnutých Maďarskem, Rumunskem a Španělskem.

Dodávka do ukrajinských jaderných elektráren Rivne a Jihoukrajinska, stejně jako státního regulátora a jeho státní pohotovostní služby, byla organizována prostřednictvím sítě reakce a pomoci IAEA (RANET), kde mohou země zaregistrovat své kapacity pro podporu v oblastech od hodnocení radiačních dávek a dekontaminace k hodnocení a poradenství jaderných zařízení, vyhledávání a obnovování radioaktivních zdrojů a mnoho dalšího. Navazuje na dřívější dodávku zařízení na Ukrajinu v červenci.

 

IAEA Aktualizace 12.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Bylo obnoveno druhé záložní elektrické vedení do ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), které provozovateli umožňuje ponechat jednu linku jako náhradní, zatímco druhá linka externě zásobuje elektrárnu elektřinou, kterou potřebuje na chlazení reaktoru a zajištění dalších základních bezpečnostních funkcí během odstávky, zjistila dnes na místě Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Při dalším vývoji situace, závažném pro jadernou bezpečnost v největší evropské jaderné elektrárně, se dnes reaktorový blok, který byl včera odstaven, dostal do stavu studeného odstavení, jako je pět dalších reaktorů elektrárny, což znamená, že bude potřebovat méně energie na chlazení.

Jednalo se o poslední reaktor ZNPP, který byl v provozu a byl odstaven poté, když v sobotu došlo k obnovení elektrického vedení o napětí 330 kilovoltů (kV), které elektrárně umožnilo externí napájení z rozvodné sítě. Elektrárna se již nemusí spoléhat na výkon svého reaktoru. Nyní byla obnovena i linka 750/330 kV, využívá se k zajištění výkonu potřebného pro bezpečnostní funkce elektrárny, přičemž obnovené vedení 330 kV je v záloze. Obě obnovená vedení mohou přijímat energii z externí sítě přes výměníkovou stanici nedaleké tepelné elektrárny.

Navzdory tomuto vývoji, souvisejícímu s přístupem elektrárny k externímu napájení energii, generální ředitel Rafael Mariano Grossi zdůraznil, že situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na elektrárně, nacházející se uprostřed válečné zóny, zůstává nejistá. Všechna čtyři hlavní externí elektrická vedení ZNPP jsou mimo provoz a v současné době elektrárna nedodává elektřinu domácnostem, továrnám a dalším objektům.

„Zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany je velmi naléhavé, zahájil jsem počáteční konzultace s příslušnými stranami,“ uvedl dnes generální ředitel v prohlášení pro Radu guvernérů IAEA.

 

IAEA Aktualizace 11.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Bylo obnoveno záložní elektrické vedení ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), které elektrárně dodává externě elektřinu pro zajištění  chlazení reaktoru a dalších základních bezpečnostních funkcí, jak zjistila dnes na místě Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

K obnově záložního vedení o napětí 330 kilovoltů (kV), které spojuje největší evropskou jadernou elektrárnu s ukrajinskou sítí přes výměníkovou stanici tepelné elektrárny v nedalekém městě Energodar, došlo včera večer, což umožnilo dnes v časných ranních hodinách odstavit v ZNPP poslední fungující reaktor. Tento reaktor dodával ZNPP v uplynulém týdnu energii poté, co bylo zařízení odpojeno od sítě. S obnovou vedení opět přichází z externí rozvodné sítě elektřina potřebná pro jadernou bezpečnost na ZNPP.      
Generální ředitel Rafael Mariano Grossi uvítal nejnovější vývoj, týkající se energetického statusu ZNPP, který potvrdila i Ukrajina, ale zdůraznil, že situace v elektrárně zůstává i po týdnech ostřelování areálu, které poškodilo životně důležitou energetickou infrastrukturu, nejistá. Ačkoliv jsou všechny reaktory odstaveny, je stále zapotřebí energie pro chlazení reaktorů a další systémy nezbytné k zajištění jaderné bezpečnosti.

„I přes tato poškození se operátorům a inženýrům na elektrárně podařilo obnovit jedno ze záložních elektrických vedení, a to za velmi náročných podmínek, aby ZNPP byla dodávána externí elektřina, kterou zoufale potřebuje,“ řekl generální ředitel Grossi. „Jsem však nadále vážně znepokojen situací v elektrárně, která zůstává v ohrožení, dokud bude jakékoli ostřelování pokračovat. Byly zahájeny konzultace v souvislosti s  naléhavou potřebou zřídit v jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP) zónu jaderné bezpečnosti a ochrany za účelem řešení této závažné situace.“

Ačkoliv reaktory elektrárny již nejsou v provozu, bezpečné zásobování elektrickou energií z distribuční sítě a záložní napájecí systémy jsou nezbytné pro zajištění jaderné bezpečnosti a předcházení jaderné havárii. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

Odborníci IAEA, kteří jsou přítomní v areálu ZNPP od dne 1. září jako součást týmu vedeného generálním ředitelem Grossim za účelem zřízení podpůrné a asistenční mise IAEA v jaderné elektrárně v Záporoží (ISAMZ), byli informování vedoucími ukrajinskými pracovníky elektrárny, že reaktorový blok 6 byl odstaven ve 03:41 místního času (02:41 SEČ). Ostatních pět bloků se již nachází ve studeném stavu odstavení a elektrárna v současné době nedodává žádnou elektřinu domácnostem, továrnám a dalším objektům, které jsou na ní závislé. ZNPP je obsazena od začátku března ruskými jednotkami, ale její ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje.

Kromě opravy vedení o napětí 330 kV probíhají práce na obnově dalších elektrických vedení. Reaktorový blok 6 dodával ZNPP energii od dne 5. září, kdy byla elektrárna odpojena od sítě. Provoz reaktoru při nízkém výkonu však není dlouhodobě udržitelným řešením, protože by s časem mohl poškodit klíčová zařízení jaderné elektrárny, jako jsou turbíny a čerpadla vyrábějící elektřinu.

ZNPP má pro případ potřeby k dispozici také 20 nouzových dieselových generátorů se zásobami nafty na nejméně 10 dní provozu.  Generátory není zapotřebí řídit během této změny v provozu. Ačkoliv tepelná elektrárna v Energodaru zůstává mimo provoz, elektrické vedení, které bylo nyní obnoveno, dodává ZNPP energii z ukrajinské distribuční sítě přenášené přes výměníkovou stanici teplárny.

Provozní pracovníci ZNPP plánují uvést blok 6 do studeného stavu odstavení stejně jako ostatních pět reaktorových bloků, což může trvat asi 30 hodin. ZNPP bude stále potřebovat elektřinu pro funkce zajišťující její bezpečností. Avšak v tomto stavu je pro zachování jaderné bezpečnosti zapotřebí energie pouze z jednoho dieselového generátoru na jeden reaktor.

Ve zprávě o jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochraně jaderných zařízení na Ukrajině, která byla vydána dne 6. září před brífinkem generálního ředitele na Radě bezpečnosti OSN, bylo uvedeno, že ZNPP několikrát „ztratila, zcela nebo částečně, externí napájení elektrickou energii v důsledku vojenských operací v areálu“. Generální ředitel doporučil „obnovit poškozené externí elektrické linky zásobující elektrárnu energií, jak jsou vedeny, a zajistit, aby byly kdykoliv přístupné. Dále doporučil, aby všechny vojenské akce, které mohou mít vliv na napájecí systémy, byly ukončeny.“

 

IAEA Aktualizace 7.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Obnovené ostřelování poškodilo záložní elektrické vedení mezi ukrajinskou jadernou elektrárnou Záporoží (ZNPP) a nedalekou tepelnou elektrárnou, což ještě zvýšilo významná rizika v oblasti jaderné bezpečnosti v elektrárně, jak zjistila na místě Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).      
Událost, ke které došlo včera, neměla bezprostřední dopad na současný provoz ZNPP, protože již před dvěma dny byla elektrárna odpojena od elektrické sítě, když bylo vypnuto další náhradní vedení při hašení požáru.

Avšak poškození linky 750/330 kilovolt (kV) opět ukázalo, s jakými obtížemi a slabinami se ZNPP potýká, pokud jde o externí zdroje napájení. ZNPP ztratila spojení se všemi čtyřmi hlavními vnějšími elektrickými vedeními již dříve během konfliktu, s posledním vedením dne 2. září. Ze tří záložních linek mezi ZNPP a tepelnou elektrárnou je nyní jedna poškozena ostřelováním, zatímco dvě další jsou odpojeny, informovali nadřízení ukrajinští provozní pracovníci odborníky IAEA přítomné v elektrárně od minulého týdne.      
Kromě dopadů na elektrické vedení ostřelování způsobilo také škody na výhybce v areálu, kterou se ukrajinský provozní personál chystá opravit. ZNPP obsadily od začátku března ruské jednotky, ale její ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje.

V posledních několika dnech ZNPP spoléhala na výkon jediného reaktoru, nacházejícího se v provozu, který potřebuje pro zajištění chlazení a dalších bezpečnostních funkcí. I když má elektrárna v případě potřeby k dispozici také nouzové dieselové generátory, generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil znepokojení nad situací s dodávkami elektrické energie.

Ve zprávě o jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochraně jaderných zařízení na Ukrajině, která byla vydána včera generálním ředitelem před jeho brífinkem na Radě bezpečnosti OSN, je uvedeno, že ZNPP několikrát „ztratila, zcela nebo částečně, externí napájení elektrickou energii v důsledku vojenských operací v areálu“. Doporučil „obnovit poškozené externí elektrické linky zásobující elektrárnu energií, jak jsou vedeny, a zajistit, aby byly kdykoliv přístupné. Dále doporučil, aby všechny vojenské akce, které mohou mít vliv na napájecí systémy, byly ukončeny.“

Pro zajištění jaderné bezpečnosti a předcházení jaderné havárii má zásadní význam bezpečné napájení z externí sítě a záložní napájecí systémy. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

Minulý týden po několikaměsíčním úsilí ustavil generální ředitel Grossi zastoupení IAEA v největší evropské jaderné elektrárně. Vedl tým odborníků, který překročil frontovou linii a dorazil do elektrárny. V areálu zůstávají dva odborníci IAEA, kteří zajišťují nezávislé a objektivní monitorování a hodnocení situace na místě.

Včera generální ředitel doporučil urychleně zřídit zónu jaderné bezpečnosti a ochrany v ZNPP, nyní vede konzultace zaměřené na realizaci tohoto plánu.

 

IAEA Aktualizace 5.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), že záložní elektrické vedení mezi jadernou elektrárnou Záporoží (ZNPP) a nedalekou tepelnou elektrárnou bylo dnes plánovaně odpojeno kvůli hašení požáru, samotné vedení však poškozeno nebylo. ZNPP nadále získává elektřinu, kterou potřebuje pro bezpečný provoz, ze svého jediného provozovaného reaktoru.

Po ztrátě připojení ZNPP k poslednímu zbývajícímu funkčnímu vedení 750 kilovoltů (kV), k níž došlo v pátek, bylo k dodávkám elektřiny ze ZNPP do sítě využito záložní vedení 330 kV. Ukrajina informovala IAEA, že tato záložní linka bude po uhašení požáru znovu připojena.

Jeden ze šesti reaktorů ZNPP nadále vyrábí elektřinu, kterou elektrárna potřebuje pro chlazení a další funkce pro zajištění jaderné bezpečnosti. Reaktor bude připojen k síti po opětovném zapnutí linky 330 kV.

Také dnes čtyři experti IAEA plánovaně opustili ZNPP po několika dnech, kdy prováděli potřebné práce v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení. Další dva zůstali v elektrárně, aby zajistili přítomnost IAEA v areálu, což agentuře umožní sledovat situaci na místě a poskytovat nezávislá hodnocení.

Šest odborníků dorazila do ZNPP dne 1. září jako součást týmu vedeného generálním ředitelem Rafaelem Marianem Grossim. Tým překročil frontovou linii, aby v elektrárně na jižní Ukrajině zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA (ISAMZ - IAEA Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya). ZNPP je od začátku března pod kontrolou ruských jednotek, ale její ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje.

Odborníci IAEA vyhodnocují v terénu fyzické škody na ZNPP, stanovují funkčnost hlavních a záložních systémů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a kromě jiných důležitých činností vyhodnocují pracovní podmínky zaměstnanců i stávající kapacity elektrárny pro odezvu na mimořádné situace. V uplynulých dnech inspektoři zajišťující dozor nad bezpečností prováděli v areálu také neodkladné bezpečnostní činnosti.

Ukrajinští zaměstnanci elektrárny dnes expertům z IAEA sdělili, že plánují opravu linky 750 kV, která přestala fungovat v pátek, ale oprava potrvá několik dní.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytné bezpečné napájení z externí sítě a systémy záložního napájení. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na začátku konfliktu.

V uplynulém měsíci došlo na ZNPP nebo v její blízkosti k četným případům ostřelování, které způsobily škody na zařízení a vyvolaly všeobecné obavy z rizika závažné jaderné havárie, která by mohla ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Ostřelování v ZNPP dne 1. září poškodilo olejovou nádrž obsahující mazací olej pro turbíny. Dnes došlo k dalšímu ostřelování.

Generální ředitel Grossi v úterý vydá zprávu o situaci v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině, včetně zjištění z mise v ZNPP, a později, téhož dne, bude informovat o misi do elektrárny Radu bezpečnosti OSN.

 

IAEA Aktualizace 3.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) opět ztratila připojení k poslednímu zbývajícímu hlavnímu externímu elektrickému vedení, ale zařízení pokračuje v dodávkách elektřiny do sítě prostřednictvím náhradního vedení, informovala dnes Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Méně než 48 hodin poté, co generální ředitel Rafael Mariano Grossi ve čtvrtek zajistil přítomnost podpůrné a asistenční mise IAEA na jaderné elektrárně v Záporoží na jižní Ukrajině, bylo odborníkům agentury sděleno vedoucími ukrajinskými pracovníky elektrárny, že čtvrté elektrické vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), které bylo v provozu, je nefunkční. Tři další externí vedení byla vyřazena z provozu již dříve během konfliktu.

Odborníci IAEA, kteří jsou nyní přítomní v největší evropské jaderné elektrárně uprostřed válečné zóny, také věděli, že náhradní vedení 330/750 kV, spojující zařízení s nedalekou tepelnou elektrárnou, dodává elektřinu, kterou ZNPP vyrábí, do externí rozvodné sítě. Totéž náhradní vedení může také v případě potřeby poskytovat záložní napájení ZNPP.

Kromě toho vedení elektrárny informovalo tým IAEA, že jeden ze dvou provozních bloků ZNPP byl dnes odpoledne odpojen kvůli omezením v síti. Stejný blok 5 byl odpojen také dne 1. září, v den příjezdu generálního ředitele Grossiho do areálu, kvůli interní poruše na elektrické síti, ale následující den byl znovu připojen.

Jeden reaktor je stále v provozu a vyrábí elektřinu určenou jak pro chlazení a zajištění dalších základních bezpečnostních funkcí v areálu, tak i pro domácnosti, továrny a další objekty napájené z distribuční sítě. ZNPP je v držení ruských jednotek od začátku března, ale její ukrajinští zaměstnanci nadále zajišťují provoz elektrárny.

"Náš tým obdržel v této souvislosti bezprostřední, rychlé a spolehlivé informace o nejnovějším závažném vývoji, který ovlivňuje externí elektrické napájení elektrárny, stejně jako provozní stav reaktorů. Již lépe chápeme otázku  funkčnosti záložního elektrického vedení při připojení zařízení k rozvodné síti. To je zásadní informace pro posouzení celkové situace v areálu," uvedl generální ředitel Grossi.

"Významný přínos stálé přítomnosti IAEA v záporožské jaderné elektrárně je již naprosto jasný. Tím se vše změní," řekl a dodal, že IAEA zůstává v blízkém kontaktu se svými ukrajinskými protějšky a nadále od nich dostává cenné informace o stávající situaci.

Odpojení elektrického vedení 750 kV v pátek večer, ke kterému došlo dočasně také dne 25. srpna, následovalo po obnoveném ostřelování v areálu, o čemž Ukrajina informovala IAEA.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytné bezpečné napájení z externí sítě a systémy záložního napájení. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na začátku konfliktu. Generální ředitel vyjádřil na tiskové konferenci v pátek večer po návratu do Vídně své znepokojení nad situací s externím zásobováním energií areálu ZNPP.  Tento pilíř bezpečnosti označil pomocí prostředků informační grafiky jako dopravní semafor, signalizující stav bezpečnosti elektrárny, napůl červeně, napůl žlutě.

Nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení ještě zhoršilo pokračující ostřelování areálu od dne 29. srpna až do dne před příjezdem generálního ředitele a jeho týmu do ZNPP. Došlo k poškození skladu pevného radioaktivního odpadu, ventilačního potrubí speciální budovy 1 a výcvikové budovy ZNPP.

V ZNPP budou odborníci podpůrné a asistenční mise IAEA vykonávat důkladnou a soustavnou práci, aby posoudili fyzické poškození zařízení jaderné elektrárny, určili funkčnost hlavních a záložních bezpečnostních a zabezpečovacích systémů, vyhodnotili pracovní podmínky zaměstnanců a navíc provedli neodkladné bezpečnostní činnosti v areálu.

"Rozdíl mezi přítomností a nepřítomností IAEA v areálu je jako den a noc. Jsem i nadále vážně znepokojen situací v záporožské jaderné elektrárně, to se nezměnilo, ale stálá přítomnost IAEA bude mít zásadní význam pro stabilizaci situace. Jsem nesmírně hrdý na životně důležitou práci, kterou nyní tým IAEA statečně v ZNPP vykonává," řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel vydá začátkem příštího týdne zprávu o situaci v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině, včetně poznatků ze své mise v ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 28.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) o obnovení ostřelování v areálu jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) v posledních dnech. Uvedla však, že všechny bezpečnostní systémy zůstávají v provozu a nedošlo k žádnému zvýšení úrovně radiace, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Jak již bylo uvedeno dříve, ZNPP má stále přístup k externímu napájení poté, kdy ve čtvrtek dočasně ztratila připojení k poslednímu zbývajícímu funkčnímu externímu elektrickému vedení o napětí 750 kilovoltů (kV). Obě reaktorové jednotky, které byly během čtvrtečních výpadků elektrického proudu odpojeny od elektrické sítě, jsou navíc po pátečním opětovném připojení zase v provozu. Zbývající čtyři jednotky ve ZNPP byly před čtvrtečními událostmi odpojeny a zůstaly v odstávce.

Ve čtvrtek, v pátek a sobotu došlo v oblasti ZNPP k ostřelování, Ukrajina však zatím nemá úplné informace o charakteru škod, uvedl generální ředitel Grossi. Ostřelování zasáhlo oblast dvou takzvaných speciálních budov elektrárny, obě se nacházely ve vzdálenosti asi 100 metrů od budov reaktoru, a také jednu část nadjezdu. Zařízení v těchto budovách zahrnují čističky vody, opravny nebo zařízení na nakládání s odpady. V areálu došlo také k poškození části vodovodního potrubí, ale to již bylo opraveno.

Všechny hodnoty měření radioaktivity v areálu ZNPP se nacházejí v obvyklém rozmezí a nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k úniku vodíku, uvedl generální ředitel Grossi s odvoláním na informace z Ukrajiny.

Poslední ostřelování znovu ukázalo riziko možné jaderné havárie v ZNPP, největší evropské jaderné elektrárně, která se od začátku března nachází pod kontrolou ruských jednotek, ale provozují ji ukrajinští zaměstnanci.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v konzultacích se všemi stranami s cílem vyslat do elektrárny v nejbližších dnech odbornou misi IAEA, která má pomoci zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečit jaderná zařízení v elektrárně. Plánovaná mise by měla kromě provedení nutných činností pro zabezpečení jaderných zařízení v areálu vyhodnotit fyzické škody na zařízeních ZNPP, zjistit, zda jsou hlavní a záložní bezpečnostní a zabezpečovací systémy funkční a vyhodnotit pracovní podmínky zaměstnanců.

 

IAEA Aktualizace 26.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), že jaderná elektrárna v Záporoží (ZNPP) má stále přístup k externímu napájení, zajišťujícímu chlazení a další bezpečnostní funkce. Jeden z reaktorových bloků elektrárny byl znovu připojen k vnitrostátní síti den poté, kdy elektrárna dočasně ztratila připojení k životně důležitému elektrickému vedení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Připojení ZNPP k poslednímu zbývajícímu elektrickému vedení 750 kilovoltů (kV), které je v provozu, bylo obnoveno včera odpoledne po dvou výpadcích proudu a odpojení dvou provozovaných reaktorů elektrárny ze sítě, z nichž jeden byl dnes znovu připojen, uvedla Ukrajina.

Generální ředitel Grossi řekl, že vítá obnovení externího elektrického vedení. Dodal však, že výpadky proudu upozornily na potenciální zranitelnost velké jaderné elektrárny, nacházející se uprostřed aktivní konfliktní zóny a na zásadní význam vyslání mise odborníků IAEA do zařízení se šesti reaktory co nejdříve, za účelem stabilizace situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

„Nadále se aktivně účastním konzultací se všemi stranami, abych velice brzy, doufejme, že v nejbližších dnech, zorganizoval a vedl misi IAEA do jaderné elektrárny v Záporoží. Jak ukázala včerejší neočekávaná ztráta externího elektrického vedení, přítomnost IAEA v areálu je nezbytně nutná,“ sdělil generální ředitel.

Ukrajina sdělila IAEA, že ZNPP je nyní připojena jak k elektrickému vedení 750 kV, které je součástí vnitrostátní elektrické sítě, tak i k vedení 330 kV, které ji spojuje s nedalekou tepelnou elektrárnou, jež může v případě výpadku dodávat energii.

Při včerejších výpadcích proudu byly uvedeny do provozu nouzové dieselové generátory v souladu s bezpečnostními požadavky elektráren pro případ takového výpadku proudu, záložní linka 330 kV však zůstala po celou tu dobu připojena a byla v provozu, uvedla Ukrajina. ZNPP má za normálních podmínek čtyři externí elektrická vedení 750 kV, ale tři z nich pozbyla již dříve během konfliktu.

Elektrické vedení slouží především k přenosu elektřiny z provozovaného jaderného zařízení přes rozvodnou síť za účelem zásobování domácností, továren a dalších objektů. Jaderné elektrárny také vyžadují stálé napájení elektrickou energii pro zajištění běžného provozu a pro napájení bezpečnostních systémů nezbytných při mimořádné situaci nebo havárii. Pokud dojde ke ztrátě externího elektrického vedení, jak tomu bylo včera na ZNPP, je nezbytné mít náhradní zdroj energie pro napájení bezpečnostních systémů, aby se předešlo jakékoliv radiační havárii s následky pro veřejnost a životní prostředí. Náhradní energii mohou dodávat nouzové dieselové generátory nebo přídavná záložní elektrická vedení.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti má zásadní význam bezpečné napájení z externí sítě a záložní napájecí systémy. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 25.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) dnes dočasně ztratila spojení se svým posledním zbývajícím funkčním 750 kilovoltovým (kV) externím elektrickým vedením, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi a dále zdůraznil naléhavou potřebu, aby do zařízení cestovala expertní mise IAEA.

Ukrajina řekla IAEA, že ZNPP, největší evropská jaderná elektrárna, během dne nejméně dvakrát ztratila spojení s elektrickým vedením, ale v současné době je opět v provozu. Uvedlo, že ZNPP zůstal připojen k 330 kV vedení z nedalekého tepelného zařízení, které může v případě potřeby poskytnout záložní elektřinu.

Ukrajina také informovala IAEA, že v důsledku přerušení elektrického vedení 750 kV byly dva fungující reaktorové bloky ZNPP odpojeny od elektrické sítě a jejich havarijní ochranné systémy byly spuštěny, přičemž všechny bezpečnostní systémy zůstaly v provozu, uvedl generální ředitel. Všech šest bloků zůstalo odpojeno od sítě i po obnovení elektrického vedení, uvedla Ukrajina.

Bezprostředně nebyly k dispozici žádné informace o přímé příčině výpadků proudu. Šestireaktorový ZNPP má běžně čtyři vnější elektrické vedení, ale tři z nich byly ztraceny dříve během konfliktu. IAEA zůstává v úzkém kontaktu s Ukrajinou a poskytne aktualizované informace, jakmile budou k dispozici.

Bezpečné vnější napájení ze sítě je nezbytné pro zajištění jaderné bezpečnosti. Tento požadavek patří mezi sedm nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které generální ředitel nastínil na začátku konfliktu. Pro případ ztráty externího napájení má ZNPP – stejně jako ostatní jaderné elektrárny po celém světě – stále k dispozici dieselové generátory pro zajištění záložní energie.

Dnešní událost elektrického vedení přichází po sérii incidentů ostřelování z tohoto měsíce v oblasti ZNPP, které způsobily určité škody v elektrárně a vyvolaly prohlubující se obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení v zařízení, které je kontrolováno ruskými silami, ale zůstává provozováno jeho ukrajinský personál.

„Téměř každý den dojde v jaderné elektrárně Záporoží nebo v její blízkosti k novému incidentu. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. Jsem odhodlán osobně vést misi IAEA do elektrárny v příštích několika dnech, abych pomohl stabilizovat tamní jadernou bezpečnost a bezpečnostní situaci,“ řekl generální ředitel Grossi.      
V rámci aktivních konzultací a příprav na misi se generální ředitel dnes v Paříži setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

 

IAEA Aktualizace 23.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, že obnovené ostřelování v posledních dnech způsobilo další škody v oblasti jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) v zemi, čímž znovu zdůraznila vážná rizika jaderné bezpečnosti a zabezpečení, kterým zařízení čelí, a zdůraznila naléhavou potřebu generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes řekl, že tam jede expertní mise IAEA.

Ukrajina informovala IAEA, že ostřelování v sobotu (20. srpna) a neděli (21. srpna) poškodilo infrastrukturu ZNPP včetně laboratorních a chemických zařízení, uvedl generální ředitel. Ukrajina navíc uvedla, že ostřelování v pondělí (22. srpna) poškodilo transformátory nedaleké tepelné elektrárny, což způsobilo odpojení elektrického vedení spojujícího tuto elektrárnu se ZNPP, které trvalo několik hodin, než bylo později téhož dne obnoveno.

„Tyto incidenty ukazují, proč musí být IAEA schopna velmi brzy vyslat misi do jaderné elektrárny Záporoží. I nadále velmi aktivně a intenzivně konzultuji všechny strany, aby se tato životně důležitá mise IAEA mohla uskutečnit bez dalšího odkladu. Přítomnost IAEA pomůže stabilizovat jadernou bezpečnost a bezpečnostní situaci v lokalitě a sníží riziko vážné jaderné havárie v Evropě. Očekává se, že se mise uskuteční během několika příštích dnů, pokud budou probíhající jednání úspěšná,“ řekl generální ředitel Grossi.

Kromě již obnoveného záložního vedení k tepelné elektrárně má ZNPP v provozu jedno elektrické vedení, které jej spojuje se sítí z celkem čtyř takových vedení. Bezpečné vnější napájení ze sítě je nezbytné pro zajištění jaderné bezpečnosti. Tento požadavek patří mezi sedm nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které generální ředitel nastínil na začátku konfliktu.

Ukrajina dnes samostatně informovala IAEA, že deset z 15 jaderných reaktorů v zemi je v současné době připojeno k síti, včetně dvou v ZNPP, tří v jaderné elektrárně Rivne (NPP), tří v Jihoukrajinské JE a dvou v JE Chmelnyckyj.

Pokud jde o záruky, generální ředitel Grossi řekl, že IAEA nadále dostává data vzdáleného bezpečnostního monitoringu z míst čtyř provozovaných JE na Ukrajině a také z JE Černobyl.

 

IAEA Aktualizace 19.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi dnes znovu naléhavě vyzval k maximální vojenské zdrženlivosti v oblasti ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) v návaznosti na nové známky rostoucího napětí ohledně největšího takového zařízení v Evropě.

Jen něco málo přes týden poté, co informoval Radu bezpečnosti OSN o zhoršující se jaderné bezpečnosti a bezpečnostní situaci v ZNPP, generální ředitel Grossi varoval, že jakákoli další eskalace související s šestireaktorovou elektrárnou by mohla vést k vážné jaderné havárii s potenciálně vážnými následky. pro lidské zdraví a životní prostředí na Ukrajině i jinde.

S ohledem na vážnou situaci generální ředitel zopakoval, že je třeba vyslat misi IAEA, která by provedla základní bezpečnostní a ochranné činnosti v místě na jihu Ukrajiny. Řekl, že IAEA aktivně konzultuje se všemi stranami ohledně svého úsilí vyslat takovou misi co nejdříve. Stejně jako během dvou předchozích misí IAEA na Ukrajině během konfliktu by tuto misi vedl sám generální ředitel Grossi.

Generální ředitel rovněž uvítal nedávná prohlášení, která naznačují, že Ukrajina i Rusko podporují cíl IAEA vyslat misi do ZNPP.

Generální ředitel učinil své poslední prohlášení dnes v reakci na zprávy médií a další informace, které IAEA obdržela v posledních dnech a které naznačují možná nová rizika jaderné bezpečnosti a zabezpečení související se ZNPP, necelé dva týdny poté, co ostřelování způsobilo v elektrárně určité škody, včetně dopad na činnosti reakce v případě nouze, což vyvolalo všeobecný poplach ohledně tamní situace.

„V této vysoce nestabilní a křehké situaci je životně důležité, aby nebyla přijata žádná nová opatření, která by mohla dále ohrozit bezpečnost a zabezpečení jedné z největších světových jaderných elektráren,“ řekl generální ředitel Grossi.

„Je naléhavě nutné snížit napětí a podniknout nezbytné kroky k zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany a zabránit jakýmkoli radiologickým následkům pro obyvatelstvo a životní prostředí. IAEA může v tomto ohledu hrát nepostradatelnou roli,“ řekl.

IAEA nemohla navštívit ZNPP od doby před vypuknutím konfliktu před půl rokem. Od začátku března ji ovládají ruské síly, ale ukrajinský štáb provozuje elektrárnu dál.

Ukrajina dnes odděleně informovala IAEA, že se rozhodla provést „změnu“ regulační licence pro ZNPP a nařídila ukrajinskému provozovateli udržovat reaktorové bloky 1 a 2 ve studeném odstavení. V současné době jsou v elektrárně v provozu pouze reaktorové bloky 5 a 6. IAEA nadále monitoruje provozní stav reaktorů, jakož i situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení obecněji.

Ukrajina dnes také informovala IAEA, že deset z 15 jaderných reaktorů v zemi je v současné době připojeno k síti, včetně dvou v ZNPP, tří v jaderné elektrárně Rivne (NPP), tří v jaderné elektrárně na jihu Ukrajiny a dvou JE Chmelnyckyj.

Pokud jde o záruky, generální ředitel Grossi řekl, že IAEA nadále dostává data vzdáleného bezpečnostního monitoringu z míst čtyř provozovaných JE na Ukrajině a také z JE Černobyl.

 

IAEA Aktualizace 12.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) o novém ostřelování v areálu jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) a v této souvislosti zdůraznila závažná rizika v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v největší evropské elektrárně, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina uvedla, že k poslednímu incidentu po ostřelování ZNPP v minulém týdnu  došlo ve čtvrtek odpoledne. Ostřelování způsobilo určité škody, včetně poškození zařízení na monitorování radiace na požární stanici elektrárny. Ukrajina zpočátku také hlásila, že je třeba zastavit plánovanou výměnu směn, později však IAEA sdělila, že rotace personálu se vrátila k normálu. V elektrárně nedošlo k žádným ztrátám na životech a její bezpečnostní systémy nebyly poškozeny.

Na základě informací poskytnutých Ukrajinou odborníci IAEA konstatovali, že systémy důležité pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení zasaženy nebyly. Nicméně opakované ostřelování v areálu ZNPP nebo v jeho blízkosti značně ohrožuje jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderného zařízení se šesti reaktory, prohlásil generální ředitel Grossi a zopakoval svůj požadavek, aby veškerá podobná vojenská činnost skončila.

K čtvrtečnímu ostřelování došlo ve stejný den, kdy generální ředitel IAEA informoval Radu bezpečnosti OSN o zhoršující se situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ZNPP v uplynulém týdnu a zdůraznil naléhavou potřebu IAEA vyslat odbornou misi, která by vykonala na místě základní činnosti, související s jadernou bezpečností, zabezpečením a ochranou jaderných zařízení.

IAEA nemohla ZNPP navštívit před začátkem konfliktu, ke kterému došlo téměř před půl rokem. Od začátku března je elektrárna pod kontrolou ruských jednotek, ale ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje.

Co se týče bezpečnostních opatření, IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení pomocí dálkového přenosu ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu. Odborníci IAEA nyní také obnovili úplný přenos dat z bezpečnostních zařízení jaderné elektrárny Černobyl po období, kdy docházelo k částečné ztrátě při přenosu těchto dat, uvedl generální ředitel Grossi.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti deset z 15 reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, tří v Jihokrajinské jaderné elektrárně a dvou v jaderné elektrárně Chmelnyckyj.

 

IAEA Aktualizace 10.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes oznámil, že ve čtvrtek seznámí Radu bezpečnosti OSN se situací v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ukrajinské jaderné elektrárně v Záporoží (ZNPP) a bude ji informovat o svém úsilí dohodnout se na vyslání odborné mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) do areálu elektrárny v nejbližší možné době.

Ukrajina dnes mimo jiné informovala IAEA o obnově elektrického vedení, které může být v případě potřeby použito k napájení ZNPP elektřinou z nedaleké tepelné elektrárny.      
Generální ředitel Grossi uvedl, že jde o pozitivní vývoj, který nastal den poté, co ukrajinský regulační orgán informoval IAEA, že ZNPP má i nadále omezenou možnost externího napájení jaderné elektrárny. Jak bylo uvedeno již dříve, páteční ostřelování poškodilo externí napájecí soustavu elektrárny. Kromě obnovené záložní linky elektrického vedení k tepelné elektrárně má ZNPP k dispozici jednu funkční linku elektrického vedení, pomocí které je připojena k externí rozvodné síti, jež zahrnuje čtyři linky elektrického vedení.

Potřeba zajištění bezpečného napájení z externí sítě mimo areál patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti deset z 15 reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, tří v Jihokrajinské jaderné elektrárně a dvou v jaderné elektrárně Chmelnyckyj.

 

IAEA Aktualizace 9.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), že ostřelování, k němuž došlo v sobotu v blízkosti suchého skladu vyhořelého paliva v jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP), způsobilo určité škody, ale že dostupná měření radiace v areálu nadále vykazují normální hodnoty, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Podle Ukrajiny sobotní událost, k níž došlo den po předchozím ostřelování, poškodila externí napájecí soustavu elektrárny a zranila ukrajinského hlídače v ZNPP. Poškodila také zdi, střechu a okna v prostoru skladu vyhořelého paliva, jakož i komunikační kabely, které jsou součástí jejího systému radiační kontroly, s možným dopadem na fungování tří senzorů detekce radiace, sdělila Ukrajina Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. Nedošlo však k žádnému viditelnému poškození kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem ani ochranného obvodu zařízení.

Na základě informací, které poskytla Ukrajina, odborníci IAEA vyhodnotili, že v důsledku sobotního incidentu nedošlo k bezprostřednímu ohrožení jaderné bezpečnosti, uvedl generální ředitel Grossi.

Ostřelování v pátek a v sobotu na ZNPP však porušilo prakticky všech sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu, včetně těch, které zajišťují fyzickou integritu jaderné elektrárny, fungování bezpečnostních a zabezpečovacích systémů, zaměstnanců a externích dodávek elektrické energie.

Incident ze sobotního večera ukázal, jak konflikt ohrozil i pilíře jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, zajišťující provádění opatření pro připravenost na mimořádné situace a odezvu na ně, jakož i komunikaci, uvedl generální ředitel Grossi. Ukrajina po incidentu informovala IAEA, že zaměstnanci elektrárny omezili přístup do krizového centra v areálu ZNPP, což by potenciálně ovlivnilo činnosti v rámci odezvy v případě mimořádné situace, dokonce i v případě nadále možného přístupu do centra mimo areál. Ukrajinský regulační orgán navíc uvedl, že jeho komunikace se ZNPP je „velmi omezená a útržkovitá“.

Ukrajinský regulační orgán rovněž agenturu informoval, že elektrárna má nadále omezenou dostupnost externího napájení.

Generální ředitel Grossi zopakoval své vážné znepokojení nad situací v ZNPP a prohlásil, že veškeré vojenské akce ohrožující jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení musí skončit. Znovu zdůraznil, že je třeba, aby se do elektrárny co nejdříve dostala odborná mise IAEA, která by pomohla stabilizovat situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

IAEA je v úzkém kontaktu s ukrajinskými orgány a nadále monitoruje situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, sdělil generální ředitel.

 

IAEA Aktualizace 6.8.2022

Generální ředitel Grossi je znepokojen ostřelováním jaderné elektrárny na Ukrajině, prohlásil, že vyslání mise IAEA je životně důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi vydal dnes k situaci na ukrajinské jaderné elektrárně v Záporoží následující prohlášení:

Jsem velmi znepokojen včerejším ostřelováním největší evropské jaderné elektrárny, které poukazuje na velice reálné riziko jaderné katastrofy, jež by mohla ohrozit zdraví veřejnosti a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni.

IAEA obdržela informaci o této závažné situaci jako poslední z dlouhé řady stále více alarmujících zpráv, přicházejících ze všech stran.

Dle vyjádření Ukrajiny nedošlo k poškození samotných reaktorů ani k úniku radioaktivních látek. Avšak škody se vyskytují všude v areálu.

Vojenská akce ohrožující bezpečnost a zabezpečení jaderné elektrárny Záporoží je naprosto nepřijatelná a je třeba se jí za každou cenu vyhnout.

Jakákoli vojenská palba namířená na zařízení nebo z něj by se rovnala zahrávání si s ohněm, což by mohlo mít katastrofální následky.

Vyzývám důrazně a naléhavě všechny strany, aby v blízkosti tohoto důležitého jaderného zařízení s jeho šesti reaktory dodržovaly maximální zdrženlivost.

Odsuzuji jakékoli násilné činy prováděné v jaderné elektrárně Záporoží nebo v její blízkosti, či namířené proti jejím zaměstnancům.

Ukrajinský personál, který provozuje elektrárnu okupovanou ruskými jednotkami, musí být schopen plnit své důležité povinnosti bez ohrožení nebo tlaku, který by narušil nejen jeho vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost samotného zařízení.

V této velice nestabilní a nebezpečné situaci je důležitější než kdykoli jindy, aby bylo plně respektováno sedm nepostradatelných bezpečnostních pilířů, které jsem nastínil na začátku války a zopakoval minulé pondělí v OSN v New Yorku, za účelem zachování jaderné bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Je děsivé, že téměř všechny byly za několik posledních měsíců v jaderné elektrárně Záporoží porušeny a za posledních 24 hodin jich bylo opět několik porušeno.      
To musí nyní přestat a nesmí se to opakovat.

Přítomnost IAEA, která má poskytovat technickou podporu v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, by měla prvořadý význam, abychom zabránili eskalaci situace, vymykající se kontrole.

Od začátku této tragické války IAEA i já osobně pracujeme na podpoře Ukrajiny, co se týče zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení veškerých jaderných zařízení.      
Poslední čtyři měsíce jsem připraven vést odbornou misi IAEA zaměřenou na bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení do jaderné elektrárny v Záporoží, která je největší elektrárnou v zemi.

Tato mise by zásadně pomohla stabilizovat tamní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jako tomu bylo v černobylské jaderné elektrárně i jinde na Ukrajině v posledních měsících, kdy jsme dodali také potřebné vybavení.

Zároveň by inspektoři IAEA provedli v elektrárně základní ověřovací činnosti.

Rovněž bychom získali objektivní a nezávislé informace o stavu zařízení v Záporoží.

To, že se tato životně důležitá mise ještě neuskutečnila, nezavinila IAEA. Nehledě na naše odhodlání a úsilí to zatím nebylo možné.

Nevzdám se. Budu i nadále usilovat a stále se snažit o to, aby tato mise IAEA konečně proběhla.

K tomu však bude zapotřebí spolupráce, porozumění a vstřícných kroků jak ze strany Ukrajiny, tak i ze strany Ruska.

Budeme také potřebovat, aby nás podpořila Organizace spojených národů, a jsem velmi vděčný za stálou podporu generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.      
Nemůžeme si už dovolit ztrácet čas.

V zájmu ochrany lidí na Ukrajině i mimo ni před potenciální jadernou havárií musíme všichni odložit stranou naše neshody a jednat, a to hned. IAEA je připravena.

 

IAEA Aktualizace 6.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes vydal prohlášení, v němž vyjádřil vážné znepokojení nad pátečním ostřelováním ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží (ZNPP), a znovu zdůraznil zásadní význam vyslání do areálu jaderné elektrárny odborné mise  Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) zaměřené na bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení co nejdříve.

Ukrajina informovala IAEA, že ostřelování poškodilo externí systém napájení elektrárny, ale že dvě linky elektrického vedení zůstávají v provozu. Byl také spuštěn ochranný systém pro nouzové vypnutí jednoho ze tří provozovaných reaktorů elektrárny. Tento blok byl v důsledku pátečních událostí odpojen od sítě, uvedla Ukrajina.

Ukrajina rovněž informovala IAEA, že nedošlo k žádnému poškození samotných reaktorů, ani k radiologickému úniku, ani nebylo hlášeno žádné zranění. Uvedla však, že byla poškozena dusíko-kyslíková stanice, která podporuje provoz elektrárny, a budova pomocných provozů. Hasiči sice rychle uhasili požár v dusíko-kyslíkové stanici, ale stanice ještě potřebuje opravu, uvedla Ukrajina. IAEA také obdržela informace o ostřelování v blízkosti skladu vyhořelého paliva.

V sobotu ráno byly v provozu dva ze šesti bloků ZNPP a radiační situace byla normální, sdělila Ukrajina IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že na základě omezených informací, které jsou k dispozici, odborníci IAEA předběžně vyhodnotili současnou situaci, co se týče jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ZNPP, která se zdá být stabilní, a bezprostřední ohrožení jaderné bezpečnosti nehrozí.

IAEA bude i nadále pozorně sledovat vývoj situace, průběh oprav a případné důsledky pro jadernou bezpečnost v areálu, uvedl generální ředitel.

Generální ředitel zmínil, že páteční události porušily několik ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil na počátku konfliktu, zejména:

Pilíř 1 (fyzická celistvost): jakákoli vojenská činnost, například ostřelování, v areálu nebo v blízkosti jaderného zařízení může vyvolat nepřijatelné radiologické následky.

Pilíř 2 (všechny bezpečnostní a zabezpečovací systémy a veškerá zařízení musí být po celou dobu funkční): v důsledku ostřelování byl na jednom bloku aktivován ochranný systém pro nouzové vypnutí, do provozu byly uvedeny dieselové generátory a byla poškozena dusíko-kyslíková stanice a budova pomocných provozů.

Pilíř 3 (provozní zaměstnanci): tato nedávná činnost ještě zvýšila stres provozního týmu.

Pilíř 4 (elektrické napájení): napájení bylo ohroženo v důsledku poškození externího systému elektrického napájení.

Pilíř 6 (zajištění opatření pro monitorování radiace, připravenost na mimořádné situace a provádění odezvy): v aktuálním stavu areálu toto nedávné ostřelování ještě více ohrozilo možnost zajistit opatření pro monitorování radiace, připravenost na mimořádné situace a provádění odezvy, která byla již dříve ohrožena. Systém monitorování radiace je stále v provozu.

Generální ředitel Grossi ve svém prohlášení zdůraznil, že jakákoli vojenská akce ohrožující bezpečnost ZNPP, největší evropské jaderné elektrárny, je naprosto nepřijatelná a je třeba se jí vyhnout.

IAEA nemohla navštívit toto zařízení okupované Ruskem na jihu Ukrajiny před vypuknutím konfliktu, který začal před více než pěti měsíci.

Generální ředitel Grossi uvedl, že bude pokračovat ve svém úsilí vyslat misi IAEA do areálu, a zdůraznil, že by to pomohlo stabilizovat tamní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Co se týče bezpečnostních opatření, IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení pomocí dálkového přenosu ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu, ale stále dochází k částečné ztrátě při přenosu dat z Černobylu, uvedl generální ředitel.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti deset z 15 reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, tří v Jihokrajinské jaderné elektrárně a dvou v jaderné elektrárně Chmelnyckyj.

 

IAEA Aktualizace 22.7.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi uvedl, že nedávné zprávy z jaderné elektrárny v Záporoží (ZNPP) vypovídají o stupňování alarmující situace na elektrárně a vyzval k maximální zdrženlivosti, aby se zabránilo jakékoli nehodě, která by mohla ohrozit zdraví veřejnosti na Ukrajině i jinde.

"Tyto zprávy jsou velmi znepokojivé a opět zdůrazňují důležitost návštěvy elektrárny v Záporoží pracovníky IAEA“. Generální ředitel dále uvedl: „Nadále se vší naléhavostí usiluji o dohodu vyslat co nejdříve misi zaměřenou na bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení do areálu elektrárny. Je to urgentní."

IAEA nemohla navštívit tuto jadernou elektrárnu na jihu Ukrajiny okupovanou ruskými jednotkami od začátku konfliktu, který vypukl před pěti měsíci. Proto nemůže potvrdit ani vyvrátit zprávy týkající se největší jaderné elektrárny na Ukrajině se šesti reaktory.

"Bereme je však velmi vážně. Od počátku vojenského konfliktu na Ukrajině IAEA varovala před rizikem vážné jaderné havárie v zemi, kde se nachází 15 reaktorů ve čtyřech funkčních jaderných elektrárnách. Vzhledem k nedávným nepotvrzeným zprávám o událostech v záporožské jaderné elektrárně nebo v její blízkosti jsem vážně znepokojen tímto velmi reálným nebezpečím s potenciálně závažnými následky," řekl generální ředitel Grossi.

"Je nesmírně důležité, aby nebyly podniknuty žádné kroky, které by mohly jakýmkoli způsobem ohrozit bezpečnost této elektrárny, která je také největší elektrárnou v Evropě. Během konfliktu tohoto druhu může být jaderné zařízení neúmyslně poškozeno. Je třeba se tomu za každou cenu vyhnout."

V posledních týdnech se objevila řada zpráv, jak v médiích, tak ve formě oficiálních sdělení obdržených IAEA, které ukazují, že již tak obtížné a stresující podmínky, jimž čelí ukrajinský personál v elektrárně, se ještě zhoršily.  O tomto problému generální ředitel již dříve hovořil. Kromě toho se v posledních dnech objevily zprávy, které poukazují na další potenciální nebezpečí ohrožující bezpečnost této elektrárny.

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že je důležité, aby IAEA mohla navštívit záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP) za účelem provedení základních činností v oblasti bezpečnosti, ochrany a zabezpečení jaderných zařízení.

Přítomnost IAEA jako nezávislé a nestranné organizace by byla rovněž zásadní pro lepší pochopení situace v jaderné elektrárně, která je od dne 4. března kontrolována ruskými jednotkami, ale nadále je provozována ukrajinským personálem, řekl generální ředitel.

Co se týče bezpečnostních opatření, IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení pomocí dálkového přenosu ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu, ale stále dochází k částečné ztrátě při přenosu dat z Černobylu, uvedl generální ředitel.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti deset z 15 reaktorů, včetně tří v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a dvou v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 14.7.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina obdržela velkou dodávku životně důležitých zařízení pro radiační ochranu a monitorování, které nabídla Austrálie a Francie. Tento týden je doručila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvedl, že dodávka osobních ochranných prostředků, radiačních dozimetrů, monitorů radiace a kontaminace představuje milník v úsilí IAEA o zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během současného vojenského konfliktu na Ukrajině, která má čtyři funkční jaderné elektrárny  s 15 reaktory, stejně jako mnoho dalších zařízení souvisejících s radiací.

"Jedná se o významný krok vpřed v naší společné práci na pomoc Ukrajině, ve snaze snížit riziko jaderné havárie nebo radiační mimořádné situace. Jsem velmi vděčný za velkorysou podporu poskytovanou Austrálií a Francií, stejně jako mnoha dalšími zeměmi, které také nabídly pomoc," řekl generální ředitel. "Navzdory závažným logistickým a dalším překážkám zařízení nyní dorazilo na Ukrajinu, kde bude dobře využito našimi ukrajinskými protějšky."

IAEA již dříve pomáhala Ukrajině s vybavením během misí vyslanými do země v posledních měsících, které byly zaměřeny na bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení. Jednalo se však o první dodávku organizovanou prostřednictvím sítě technické podpory RANET, kde mohou země zaregistrovat své kapacity/zdroje pro poskytnutí pomoci v oblastech, počínaje hodnocením radiačních dávek, dekontaminací až po konzultace a hodnocení jaderných zařízení, vyhledávání a obnovu radioaktivních zdrojů a řadu dalších nabídek.

Austrálie a Francie patří mezi 12 členských států IAEA registrovaných v síti RANET, které nabídly Ukrajině poskytnutí specializovaného vybavení v reakci na její komplexní žádost, kde bylo uvedeno, co Ukrajina potřebuje pro bezpečný provoz a zabezpečení svých jaderných zařízení. Ukrajinský seznam zahrnoval mimo jiné zařízení na měření radiace, ochranné pomůcky, konzultace v oblasti počítačové techniky, napájecí systémy a dieselové generátory.

Zásilka doručená tento týden obsahovala více než 160 dozimetrů a monitorů, které jsou důležité pro bezpečnost a radiační ochranu, stejně jako stovky položek osobních ochranných prostředků, včetně celotělových obleků (Tyveků), roušek, jednorázových rukavic a obalů.

Austrálie se podílela na kompletaci dodávky, IAEA pořídila další vybavení díky finančním prostředkům z Francie.

"V příštích měsících bude na Ukrajinu přepraveno další vybavení související s bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení, a to díky značné podpoře zemí, které nabídly vybavení, a dalším státům, které poskytly mimorozpočtové příspěvky na naši podporu. Potřeby jsou značné, a proto vyzývám další země, aby také podpořily naši klíčovou práci na Ukrajině," řekl generální ředitel Grossi.

"Spolu s Ukrajinou jsme dosáhli významného pokroku ve zjišťování a určování toho, co je potřebné pro zajištění nejvyšší možné úrovně bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení a činností souvisejících se zdroji ionizujícího záření v těchto bezprecedentních a extrémně náročných časech," řekl generální ředitel. „Avšak zbývá ještě hodně práce. Plně se soustředím na to, abych udělal vše, co je v mých silách, abych zabránil jaderné havárii, která by mohla mít vážné důsledky pro lidské zdraví a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni."

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že je důležité, aby IAEA mohla navštívit záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP) za účelem provedení základních činností v oblasti bezpečnosti, ochrany a zabezpečení jaderných zařízení v největší jaderné elektrárně na Ukrajině. IAEA nemohla ZNPP navštívit od začátku současného vojenského konfliktu na Ukrajině. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad elektrárnou před více než čtyřmi měsíci, ale její ukrajinský personál ji nadále provozuje.

Tento týden v oficiální komunikaci Ukrajina informovala IAEA o "nesmírně obtížné" situaci v ZNPP "kvůli neustálému tlaku" na její zaměstnance.

Generální ředitel opakovaně zdůraznil hluboké znepokojení nad obtížnými podmínkami, kterým čelí ukrajinští zaměstnanci na jaderné elektrárně v Záporoží, a dopadem těchto podmínek na bezpečnost a zabezpečení elektrárny, což zvyšuje potřebu návštěvy IAEA v nejbližší možné době.

IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení pomocí dálkového přenosu ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu. IAEA  má však stále problémy s částečnou ztrátou přenosu dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny Černobyl.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti devět z 15 reaktorů, včetně tří v jaderné elektrárně v Záporoží, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a dvou v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 4.7.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) a ukrajinský provozovatel jaderné elektrárny v Záporoží (ZNPP) po týdenním přerušení obnovili dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

IAEA dne 25. června přišla podruhé během měsíce o spojení se svými bezpečnostními systémy zajišťujícími dozor, instalovanými v ZNPP. IAEA spolupracovala s provozovatelem na odstranění problému a přenos dat byl obnoven dne 1. července a pokračoval o víkendu, uvedl generální ředitel. Minule byl spoj na téměř dva týdny přerušen, a to v období od 30. května do 12. června.

IAEA se nepodařilo navštívit ZNPP od zahájení vojenského konfliktu na Ukrajině. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad elektrárnou před čtyřmi měsíci, ale ukrajinský personál ji nadále provozuje. Generální ředitel opakovaně zdůrazňoval hluboké znepokojení nad obtížnými podmínkami, kterým čelí ukrajinští zaměstnanci na jaderné elektrárně.

IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení pomocí dálkového přenosu ze tří dalších ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu. IAEA se však stále potýká s částečnou ztrátou přenosu dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny Černobyl.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm z 15 reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 29.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Vzdálený přístup Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) k bezpečnostním zařízením zajišťujícím dozor, instalovaným na jaderné elektrárně v Záporoží (ZNPP) na Ukrajině, byl opět přerušen, což zvyšuje nutnost návštěvy IAEA v nejbližší době, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.      
IAEA se nepodařilo navštívit ZNPP před současným vojenským konfliktem na Ukrajině. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad elektrárnou téměř před čtyřmi měsíci, ale ukrajinský personál ji nadále provozuje.

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že je ochoten projednat, zorganizovat a vést mezinárodní misi IAEA, jejímž cílem bude provádět základní činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení a dozoru nad nimi v ZNPP, největším ukrajinském zařízení tohoto typu se šesti reaktory.

Generální ředitel nedávno také hovořil o rostoucím znepokojení nad obtížnými podmínkami, kterým čelí zaměstnanci ZNPP, a nad dopadem takových podmínek na bezpečnost a zabezpečení elektrárny.

„Skutečnost, že náš dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení je opět mimo provoz, již podruhé za poslední měsíc, jen zvyšuje naléhavost vyslání této mise,“ uvedl.      
Na počátku tohoto měsíce IAEA a ukrajinský provozovatel elektrárny spolupracovaly na obnovení dálkového přenosu dat z bezpečnostních zařízení ZNPP do ústředí IAEA po téměř dvoutýdenním výpadku z technických důvodů. Data z tohoto časového období byla také načtena.

Spojení se však dne 25. června opět přerušilo, a to kvůli poruše komunikačních systémů zařízení, uvedl generální ředitel Grossi s odvoláním na hodnocení techniků v ústředí IAEA.

Kromě toho mohou inspektoři provádět zásadní činnosti při ověřování jaderného materiálu pouze v areálu. Interval ověřování fyzické inventury v jaderných elektrárnách nesmí překročit stanovenou dobu. To je důležité zejména u dvou bloků v ZNPP. V těchto blocích bylo v posledních měsících také doplněno palivo a před jejich opětovným spuštěním je fyzické ověření jaderného materiálu v nich obsaženého nezbytným bezpečnostním opatřením.

IAEA se rovněž potýká s částečnou ztrátou dálkového přenosu dat z bezpečnostních zařízení na jaderné elektrárně v Černobylu, uvedl generální ředitel.

Data z bezpečnostních systémů IAEA instalovaných na dvou zařízeních jaderné elektrárny se již nepřenášejí. Zdá se, že problém souvisí s bezpečnostním zařízením v areálu, v takovém případě musí technici IAEA obnovit přenos na místě, dodal. IAEA vyslala koncem dubna misi do Černobylu a zhruba před čtyřmi týdny vyslala druhou misi, jejímž úkolem bylo provádět bezpečnostní, zabezpečovací a ochranné práce.

S výjimkou ZNPP dostává IAEA i nadále data dálkovým přenosem z bezpečnostních zařízení od tří dalších ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu.      
Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm z 15 reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 27.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), že ostřelování způsobilo dne 25. června další škody na jaderném výzkumném zařízení ve městě Charkov na severovýchodě Ukrajiny. Nicméně úroveň radiace v areálu zůstává normální, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Zařízení je určeno k provádění výzkumu v oblastech, jako je jaderná fyzika, nauka o radioaktivních materiálech, biologie a chemie, a k výrobě radioizotopů pro lékařské aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké. Před vypuknutím válečného konfliktem bylo zařízení v provozu, ale v současné době nefunguje.

Zařízení bylo zasaženo již dříve během válečného konfliktu a v březnu přišlo o vnější zdroj napájení.

Při posledním ostřelování Ukrajina IAEA sdělila, že byla poškozena infrastruktura zařízení, včetně chladicího systému a budovy, kde se nachází dieselový generátor. Avšak pro případ potřeby dieselový generátor zůstal provozuschopný.

Měření provedená přenosným dozimetrem ve stejný den ukázala, že hodnoty radiačního pozadí v experimentální hale budovy Neutron Source se pohybují  „ve standardním rozmezí“, uvedla Ukrajina.

Na základě podstaty zařízení a výsledků těchto měření dospěla IAEA k závěru, že neexistují žádné významné následky pro bezpečnost zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Ukrajina v neděli zvlášť informovala IAEA, že letová dráha rakety opět vedla nad Jihoukrajinskou jadernou elektrárnou, což byl poslední podobný incident, ke kterému došlo během konfliktu. Generální ředitel Grossi znovu vyjádřil vážné znepokojení nad možnými závažnými riziky pro jaderná zařízení v případě, že by tyto střely „zabloudily“.

Co se týče reaktorů, které jsou na Ukrajině v provozu, Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 24.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Znepokojení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) v souvislosti s obtížnými podmínkami, kterým čelí zaměstnanci ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží (ZNPP), stále narůstá. Agentura musí navštívit elektrárnu co nejdříve, aby řešila všechny naléhavé problémy, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel Grossi uvedl, že se stále snaží  dohodnout, zorganizovat a vést mezinárodní misi IAEA, která by vykonala základní činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení v ZNPP, a znovu zdůraznil, že "další úvahy by neměly bránit" její realizaci.

IAEA je obeznámena s nedávnými zprávami v médiích i jinde, které poukazují na zhoršující se situaci ukrajinských zaměstnanců v největší jaderné elektrárně v zemi, řekl generální ředitel Grossi.

„Situace v této velké jaderné elektrárně je zjevně neudržitelná. Jsme informováni, že ukrajinský personál provozuje zařízení za extrémně stresujících podmínek, zatímco areál je pod kontrolou ruských ozbrojených jednotek. Nedávné zprávy jsou velmi znepokojující a dále prohlubují mé obavy o stav tamního personálu," dodal.

Generální ředitel uvedl, že sedm nepostradatelných pilířů pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, které nastínil na začátku vojenského konfliktu, zahrnuje jeden, který uvádí, že personál jaderné elektrárny „musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít možnost se rozhodovat bez nepřiměřeného tlaku".

Generální ředitel rovněž zdůraznil potřebu vyslání mise pod vedením IAEA, která navštíví zařízení na jižní Ukrajině. V posledních měsících bylo v ZNPP ohroženo také několik dalších pilířů v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, včetně těch, které se týkají fyzické integrity jaderných zařízení, bezpečných dodávek energie mimo lokalitu a stálých logistických dodavatelských řetězců.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, inspektoři IAEA a technici odpovědní za zabezpečení musejí vykonávat důležité ověřovací činnosti v areálu, kde se nachází velké množství jaderného materiálu.

Začátkem tohoto měsíce IAEA a provozovatel záporožské jaderné elektrárny spolupracovali na obnovení dálkového přenosu dat z bezpečnostních zařízení do ústředí IAEA po přerušení jejich přenosu z technických důvodů po dobu téměř dvou týdnů. Zásadní činnosti v souvislosti s ověřováním jaderného materiálu, jako je fyzická inventura, však nelze provádět na dálku, ty vyžadují fyzickou přítomnost inspektorů IAEA.

Interval ověřování fyzické inventury v jaderných elektrárnách nesmí překročit stanovenou dobu. To je zvláště důležité u dvou bloků ZNPP. Kromě toho byly tyto bloky v posledních měsících doplňovány palivem a fyzické ověření jaderného materiálu v nich obsaženého je před jejich opětovným spuštěním nezbytným předpokladem záruk bezpečného provozu.

IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení instalovaných na třech elektrárnách provozovaných na Ukrajině a z jaderné elektrárny v Černobylu.      
Co se týče reaktorů, které jsou na Ukrajině v provozu, Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 12.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii a provozovatel jaderné elektrárny v Záporoží na Ukrajině spolupracovali na obnovení dálkového přenosu životně důležitých dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny v Záporoží do ústředí IAEA po téměř dvoutýdenním přerušení, ke kterému došlo z technických důvodů, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvítal tento vývoj jako důležitý a pozitivní krok pro zavedení bezpečnostních opatření IAEA v největší jaderné elektrárně na Ukrajině. Zdůraznil však také, že inspektoři IAEA musí ještě navštívit elektrárnu, jakmile to bude možné, aby provedli nezbytné ověření jaderného materiálu, které nelze provést na dálku.

Přenos dat z bezpečnostních zařízení IAEA instalovaných v jaderné elektrárně v Záporoží byl dne 30. května přerušen a dnes znovu obnoven. Záznamy kamer IAEA během tohoto časového období jsou nyní stahovány k přezkoumání inspektory Agentury, aby se potvrdilo, že kontinuita informací je zachována.

Ruské jednotky převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží před více než třemi měsíci, ale její ukrajinští zaměstnanci ji nadále provozují.

"Dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení je důležitým prvkem zabezpečení IAEA na Ukrajině i jinde," uvedl generální ředitel Grossi. "Nelze jím však nahradit fyzickou přítomnost inspektorů IAEA na jaderných elektrárnách, pravidelné ověřování jaderného materiálu, které provádějí."

Délka intervalu mezi fyzickými inventurami v jaderných elektrárnách nesmí překročit stanovenou dobu. To je obzvláště důležité u dvou bloků jaderné elektrárny v Záporoží. Kromě toho bylo v těchto blocích v posledních měsících doplňováno palivo a fyzické ověření jaderného materiálu v nich obsaženého je před jejich opětovným spuštěním nezbytným předpokladem jejich bezpečného provozu.

"Pokud nebudu schopen vyslat inspektory, aby provedli požadované ověření v jaderné elektrárně v Záporoží, pak nebude realizace zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině odpovídat stanoveným zásadám," dodal generální ředitel Grossi.¨

Generální ředitel uvedl, že nadále usiluje o dohodu a organizaci mezinárodní mise pod vedením IAEA do jaderné elektrárny v Záporoží co nejdříve, aby tam vykonala práce v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Inspektoři IAEA by zároveň provedli v areálu ověření.

IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení instalovaných na třech elektrárnách provozovaných na Ukrajině a z jaderné elektrárny v Černobylu.

Co se týče reaktorů, které jsou na Ukrajině v provozu, Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 7.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Desítky detektorů ionizujícího záření opět začaly předávat data z oblasti kolem jaderné elektrárny Černobyl poté, co se Ukrajině s technickou podporou Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) podařilo oživit životně důležité informační spojení, které bylo na začátku konfliktu, déle než před 100 dny přerušeno, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Centrum IAEA pro incidenty a mimořádné události (IEC – Incident and Emergency Centre) začalo dne 6. června přijímat data z měření radiace v uzavřené zóně, zřízené po havárii v Černobylu v roce 1986, což je úspěšný výsledek práce na obnovení automatizovaného sběru těchto dat a opětovném propojení místních monitorovacích stanic s Mezinárodním informačním systémem na monitorování radiace (IRMIS).

Radiační monitorovací síť v oblasti přestala fungovat dne 24. února, od prvního dne konfliktu, kdy ruské jednotky obsadily areál jaderné elektrárny v Černobylu, kde se zdržovaly po dobu pěti týdnů do dne 31. března, kdy se stáhly. Přenos dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny do ústředí IAEA byl v té době také přerušen, ale před čtyřmi týdny byl plně obnoven.

Odborníci IAEA, kteří navštívili areál minulý týden, poskytli technické poradenství svým protějškům z Ukrajinského hydrometeorologického centra a Státního jaderného regulačního inspektorátu Ukrajiny, když se snažili obnovit sběr dat a jejich přenos do systému IRMIS, webového nástroje pro dobrovolné sdílení informací o radiaci s IAEA a zúčastněnými zeměmi.

Většina z 39 detektorů odesílajících data z uzavřené zóny, která se prostírá do vzdálenosti 30 kilometrů kolem jaderné elektrárny, je nyní viditelná na mapě IRMIS a předává aktuální data, jako před přerušením jejich přenosu, řekl generální ředitel Grossi a dodal, že předané výsledky měření ukazují úrovně radiace shodné s úrovněmi naměřenými před konfliktem.

Účinné monitorování radiace v areálu i mimo něj patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu, z nichž některé byly v posledních měsících ohroženy.

"Obnovení přenosu dat z uzavřené zóny je velmi pozitivním krokem vpřed z hlediska jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Končí dlouhé období virtuálního informačního výpadku, který způsobil velkou nejistotu ohledně radiační situace v této oblasti, zejména když byla okupována ruskými jednotkami," řekl. "Blahopřeji Ukrajině k tomuto důležitému milníku, kterého bylo dosaženo s pomocí technické podpory IAEA."

Generální ředitel Grossi od počátku konfliktu vyjadřuje vážné obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině a zavádí komplexní podpůrný program, který má přispět ke snížení rizika závažné jaderné havárie na Ukrajině.

IAEA zatím vyslala na Ukrajinu tři mise s kombinovaným zaměřením na oblast jaderné bezpečnosti, ochrany a zabezpečení jaderných zařízení, z nichž dvě osobně vedl generální ředitel. Agentura rovněž dodala vybavení požadované Ukrajinou, včetně různých typů zařízení na monitorování radiace, poskytla školení a technické poradenství.

Kromě toho IAEA zajišťuje koordinaci mezinárodní pomoci pro jaderná zařízení a státní instituce na Ukrajině prostřednictvím Sítě technické podpory (RANET – Response and Assistance Network) IAEA, kde mohou země zaregistrovat své možnosti pro podporu v oblastech, počínaje hodnocením radiačních dávek a dekontaminací až po hodnocení a poskytování poradenství ohledně jaderných zařízení, vyhledávání radioaktivních zdrojů, zavádění ochranných opatření a řadu dalších možností.

Jedenáct členských států IAEA registrovaných v síti RANET zatím nabídlo Ukrajině specializované vybavení jako reakci na souhrnnou žádost o vybavení, které, jak Ukrajina uvedla, potřebuje pro bezpečný provoz a zabezpečení svých jaderných zařízení. Ukrajinský seznam, předložený koncem dubna, zahrnoval mimo jiné zařízení na měření radiace, ochranné prostředky, pomoc v oblasti IT, napájecí systémy a dieselové generátory.

IAEA nyní aktualizovala ukrajinský seznam, doplnila jej údaji o obdržených nabídkách a probíhajících přípravách na nákup a dodání zařízení se zaměřením na určení priorit a zamezení zdvojování. Upravený seznam byl zveřejněn v Jednotném systému pro výměnu informací při incidentech a mimořádných událostech (USIE) IAEA prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu 24/7.

"Jsem velmi potěšen velkorysými nabídkami, co se týče vybavení a mimorozpočtových příspěvků, které jsme obdrželi. Jsem přesvědčen, že se přihlásí a poskytne pomoc, o kterou Ukrajina požádala a kterou potřebuje, aby mohla zabránit velmi reálnému nebezpečí jaderné události, více zemí registrovaných v systému RANET," řekl generální ředitel Grossi.

Ukrajina poukázala na potenciální rizika, kterým čelí její jaderná zařízení. Dne 5. června informovala IAEA, že nad Jihokrajinskou jadernou elektrárnou byla zpozorována střela s plochou dráhou letu. "Pokud raketa sejde z dráhy v blízkosti jaderné elektrárny, může to mít vážný dopad na její fyzickou integritu, což by mohlo vést k jaderné havárii," řekl generální ředitel a zopakoval obavy, které již dříve vyjádřil v souvislosti s takovými událostí. Jeden ze sedmi bezpečnostních pilířů říká, že "fyzická integrita zařízení, ať už se jedná o reaktory, palivové nádrže nebo sklady radioaktivního odpadu, musí být zachována".

Ukrajina také tento týden sdělila IAEA, jako odpověď na dotaz ohledně situace s náhradními díly na jaderné elektrárně v Záporoží, kontrolované ruskými jednotkami, že "dodavatelské řetězce jsou přerušeny nebo ztraceny a zásoby spotřebního materiálu a náhradních dílů pro opravy a údržbu se zmenšily". Podle provozovatele však "byla v jaderné elektrárně v Záporoží vytvořena rezerva spotřebního materiálu a náhradních dílů, aby byla zachována jaderná bezpečnost," uvedla Ukrajina. Jeden z bezpečnostních pilířů vyžaduje "nepřerušované logistické dodavatelské řetězce a přepravu do a z areálů jaderných elektráren".

Co se týče reaktorů, které jsou na Ukrajině v provozu, Ukrajina sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, IAEA se stále pokouší s pomocí provozovatele elektrárny o obnovení dálkového přenosu dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny v Záporoží na ústředí IAEA, který byl přerušen 30. května. IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení instalovaných na třech elektrárnách provozovaných na Ukrajině a z jaderné elektrárny v Černobylu.

 

IAEA Aktualizace 3.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) dnes završila misi na ukrajinské jaderné elektrárně Černobyl a v okolní uzavřené zóně po ukončení plánovaných činností v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Cílem této druhé za posledních šest týdnů mise IAEA, vyslané v tomto týdnu do černobylské jaderné elektrárny, je zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v zemi během současného vojenského konfliktu. Ukrajina, která má čtyři fungující jaderné elektrárny s celkem 15 reaktory, požádala IAEA o technickou pomoc.

Během svého třídenního pobytu v jaderné elektrárně Černobyl a uzavřené zóně, zřízené po havárii v roce 1986, odborníci IAEA poskytli svým ukrajinským protějškům podporu v oblasti radiační ochrany, bezpečného nakládání s odpady a zabezpečení jaderných zařízení, řekl generální ředitel Grossi.

Kromě toho pracovníci IAEA vykonali ověřovací činnosti, které byly naplánovány jako součást ročního prováděcího plánu stanoveného Agenturou.

Černobylská jaderná elektrárna byla obsazena ruskými jednotkami po dobu pěti týdnů do dne 31. března, kdy se jednotky stáhly.

"IAEA se od počátku konfliktu soustředila na poskytování technické podpory Ukrajině a jejím jaderným zařízením v této extrémně těžké a náročné době pro zemi," řekl generální ředitel Grossi. "Kombinovaná mise IAEA zaměřená na bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení, která proběhla tento týden, úspěšně splnila všechny své stanovené cíle, a to navzdory závažným logistickým překážkám při cestování a práci na Ukrajině. Byla to taková třetí mise, vyslaná na Ukrajinu od začátku konfliktu, a v nadcházejících týdnech a měsících ji budou následovat další."

Generální ředitel Grossi vedl osobně dvě předchozí bezpečnostní mise na Ukrajinu, koncem března navštívil Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu a o měsíc později Černobyl. Misi, která proběhla v tomto týdnu, tvořil tým ze sedmi pracovníků IAEA.      
Během mise pracovníci Odboru pro bezpečnost a ochranu jaderných zařízení IAEA:

    • navštívili hlavní zařízení na nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, aby posoudili a ohodnotili stav zařízení s jejich zaměstnanci a určili oblasti pro poskytování podpory v budoucnosti,

    • poskytli školení o zařízení na monitorování radiace, které dodala IAEA, ověřili program radiační ochrany na všech zařízeních jaderné elektrárny Černobyl a v uzavřené zóně a určili opatření pro další zlepšení,

    • sledovali dodržování opatření pro fyzickou ochranu na zařízeních pro vyhořelé palivo, odpad a radioaktivní materiály, nacházející se v téže oblasti, a určili potenciální oblasti pro spolupráci,

    • poskytovali podporu v oblasti připravenosti a odezvy na mimořádné události, jednali o dodatečné podpoře, která by mohla být poskytnuta prostřednictvím Sítě technické podpory IAEA (RANET - Response and Assistance Network),

    • jednali o obnovení automatizovaného systému na monitorování radiace a obdrželi informace o nadcházejícím propojení tohoto systému s Mezinárodním informačním systémem na monitorování radiace IAEA (IRMIS – International Radiation Monitoring Information System).

Pracovníci Odboru pro zabezpečení jaderných zařízení IAEA:

    • ověřili deklarovaný jaderný materiál a činnosti na zařízeních určených IAEA,

    • zkontrolovali funkčnost dálkového přenosu dat z jaderné elektrárny Černobyl do ústředí IAEA, který byl obnoven na konci dubna po dvouměsíčním přerušení,

    • modernizovali instalované bezpečnostní systémy na dálkový přenos dat.

Generální ředitel se nadále zabývá organizací mise IAEA do největší ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží, kontrolované ruskými jednotkami, jejímž cílem je provádět v areálu na jihu země důležité činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech jaderných elektráren, Ukrajina sdělila, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, byl přerušen dne 30. května dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny v Záporoží na ústředí IAEA. S pomocí operátora se IAEA pokouší o obnovení přenosu dat. IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení instalovaných na třech provozovaných elektrárnách na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 31.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Odborná mise vyslaná tento týden Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) na jadernou elektrárnu Černobyl provádí činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Cílem druhé mise IAEA vyslané do černobylské jaderné elektrárny za posledních šest týdnů je zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v zemi během současného vojenského konfliktu. Ukrajina, která má čtyři fungující jaderné elektrárny s celkem 15 reaktory, požádala IAEA o technickou pomoc.

Během třídenního pobytu na jaderné elektrárně Černobyl a v uzavřené zóně v okolí elektrárny bude tým specialistů IAEA poskytovat podporu v oblasti radiační ochrany, bezpečného nakládání s odpady a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi. Odborníci IAEA na ochranu jaderných zařízení budou rovněž provádět kontrolní činnosti v areálu, kde se po havárii z roku 1986 nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Jednou z priorit týmu je poskytnout technické poradenství v oblasti obnovení funkčnosti automatizovaného systému na monitorování radiace v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl, které bylo přerušeno na počátku konfliktu, ode dne 24. února systém tato data nedodává. Odborníci rovněž posoudí stav zařízení v areálu a provedou školení o zařízení na monitorování radiace, které IAEA dodala v dubnu.

Kromě toho inspektoři a technici IAEA ověří deklarovaný jaderný materiál a činnosti a potvrdí funkčnost dálkového přenosu dat z bezpečnostních zařízení jaderné elektrárny Černobyl do centrály IAEA, který byl obnoven minulý měsíc.

Generální ředitel Grossi vedl osobně dvě předchozí mise zaměřené na bezpečnost, ochranu a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Do Jihoukrajinské jaderné elektrárny odcestoval koncem března a do Černobylu zhruba o měsíc později. Současnou misi tvoří tým sedmi odborníků IAEA.

Generální ředitel se nadále zabývá organizací mise IAEA do největší ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží, kontrolované ruskými jednotkami, jejímž cílem je provádět v areálu na jihu země důležité činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech jaderných elektráren, Ukrajina sdělila, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, ústředí IAEA dostává data z bezpečnostních zařízení přenášená dálkovým přenosem z jaderné elektrárny Černobyl a ze čtyř provozovaných elektráren na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 19.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes sdělila Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že nové přírodní požáry, které vznikly v oblasti poblíž jaderné elektrárny Černobyl, nepředstavují hrozbu pro lidské zdraví z hlediska radioaktivní kontaminace, informoval generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

K informaci o výskytu přírodních požárů Ukrajina sdělila IAEA, že úrovně dávkového příkonu gama záření v okolí jaderné elektrárny Černobyl „nepřekračují referenční úrovně".

Generální ředitel uvedl, že takové požáry mohou vést dle předchozích zkušeností k velmi malému zvýšení koncentrace radionuklidů ve vzduchu. Dodal, že Agentura souhlasí s hodnocením Ukrajiny, že situace nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. V oblasti, která je stále kontaminována radioaktivním materiálem z havárie z roku 1986, se často vyskytují spontánní požáry v tomto ročním období.

V březnu, kdy byla elektrárna stále okupována ruskými jednotkami, Ukrajina také informovala IAEA o přírodních požárech v Černobylské uzavřené zóně, které nevyvolávaly závažné obavy z radiologického hlediska. Uzavřená zóna byla zřízena kolem černobylské jaderné elektrárny po havárii před 36 lety.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech jaderných elektráren, Ukrajina sdělila, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, ústředí IAEA dostává data z bezpečnostních zařízení přenášená dálkovým přenosem z jaderné elektrárny Černobyl a ze čtyř provozovaných elektráren na Ukrajině. Přenos dat z Černobylu byl úplně obnoven minulý týden.

 

IAEA Aktualizace 17.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) plánuje v nadcházejících týdnech vyslat další misi zaměřenou na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení do jaderné elektrárny Černobyl na Ukrajině, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

"Naše pomoc bude zaměřena na radiační ochranu, bezpečnost při nakládání s radioaktivním odpadem a jadernou bezpečnost," uvedl generální ředitel v prohlášení na videu o činnosti IAEA na pomoc při zajištění bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině a zajištění jejich ochrany během současného vojenského konfliktu.

"Bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení zůstává mou nejvyšší prioritou," řekl generální ředitel IAEA Grossi.

Generální ředitel Grossi osobně vedl dvě předchozí pomocné mise IAEA na Ukrajinu, koncem března navštívil jihoukrajinskou jadernou elektrárnu a asi o měsíc později jadernou elektrárnu v Černobylu. Příští mise, vyslané do Černobylu, se zúčastní odborníci IAEA na bezpečnost, zajištění a ochranu jaderných zařízení. Inspektoři budou pokračovat ve své práci zahájené během předchozí návštěvy areálu, kde došlo k nehodě v roce 1986. Areál byl obsazen ruskými jednotkami po dobu pěti týdnů do dne 31. března, kdy se jednotky stáhly.

Generální ředitel Grossi se nyní také zabývá schvalováním, organizací a řízením mise IAEA do největší ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží, kontrolované ruskými jednotkami, která zajistí provedení důležitých prácí v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení v areálu, nacházejícím se na jihu země.

"IAEA se nachází v perfektní pozici, aby zajistila, že Ukrajina dostane to, co potřebuje, efektivně a rychle," uvedl v dnešním prohlášení generální ředitel. "V IAEA se nikdy nezastavíme, ani na minutu. To platí dnes a bude to platit tak dlouho, dokud bude Ukrajina potřebovat naši pomoc."

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, ústředí IAEA dostává data z bezpečnostních zařízení přenášená dálkovým přenosem z jaderné elektrárny Černobyl a ze čtyř provozovaných elektráren na Ukrajině. Přenos dat z Černobylu byl úplně obnoven minulý týden.

 

IAEA Aktualizace 11.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení ukrajinské jaderné elektrárny v Černobylu byl plně obnoven, informoval dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi. To je důsledek zavedení nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích a dalších technických úprav řízených Agenturou od návštěvy inspektorů a odborníků na zabezpečení jaderných zařízení, jež se uskutečnila v areálu jaderné elektrárně Černobyl ve dnech 26.–27. dubna 2022. Bylo to poprvé, kdy byla všechna data předána pomocí dálkového přenosu ze všech míst, kde jsou takové systémy na Ukrajině zavedeny, včetně všech jaderných elektráren a souvisejících úložišť vyhořelého paliva, do ústředí IAEA po dvouměsíčním přerušení přenosu na jaderné elektrárně Černobyl.

"Je to velmi důležitý krok pro IAEA, aby pokračovala v zavádění opatření na zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině," řekl generální ředitel Grossi. "Avšak zavedení ochranných opatření také zahrnuje ověřovací činnosti v terénu. Situace na jaderné elektrárně Záporoží je i nadále náročná kvůli přítomnosti ruských jednotek a personálu Rosatomu v areálu. Ačkoli IAEA stále přizpůsobuje situaci své činnosti v oblasti zabezpečení, situace zůstává neudržitelná. Proto navrhuji návštěvu jaderné elektrárny v Záporoží, které se také zúčastní inspektoři a odborníci na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, po nezbytných konzultacích a při nejbližší možné příležitosti," dodal generální ředitel.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 6.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) o přetrvávajících provozních problémech na jaderné elektrárně Černobyl z důvodu okupace areálu ruskými jednotkami v období od 24. února do 31. března, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina uvedla, že pět týdnů poté, co se ruské jednotky stáhly z jaderné elektrárny Černobyl, se u několika zařízení v areálu stále nedaří obnovit normální funkci, například kvůli narušeným logistickým trasám pro dodání vybavení a náhradních dílů a nedostatku bezpečného přístupu pro potřebný počet personálu k zajištění bezpečného provozu. Proto regulační orgán přijímá regulační opatření, včetně pozastavení některých licencí v areálu.

"To ukazuje, že stále zbývá hodně práce, aby se Černobyl vrátil do normálního provozu. IAEA podporuje Ukrajinu v jejím úsilí zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečit areál a další jaderná zařízení v zemi," uvedl generální ředitel Grossi. Generální ředitel se setkal s ředitelem ukrajinského regulačního orgánu, Olekem Korikovem, ve Vídni ve čtvrtek a také minulý týden v Černobylu, když IAEA dodala bezpečnostní vybavení, provedla radiologická měření a obnovila přenos dat z bezpečnostních zařízení.

Generální ředitel v pozitivním duchu zmínil, že vítá obnovení regulační kontroly Ukrajiny na jaderné elektrárně Černobyl, kde se po havárii v roce 1986 nacházejí různá zařízení na nakládání s radioaktivním odpadem.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, po návštěvě inspektorů a techniků IAEA na jaderné elektrárně v Černobylu, která se konala minulý týden, je nyní plně obnoven přenos dat ze všech bezobslužných monitorovacích systémů, instalovaných v areálu. V důsledku instalace nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích byl také plně obnoven dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení do ústředí Agentury ve Vídni s výjimkou jednoho zařízení, které ještě vyžaduje technickou úpravu. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data nadále předávána IAEA dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 5.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes setkal s ředitelem ukrajinského regulačního orgánu Olehem Korikovem, se kterým projednal činnosti Agentury zaměřené na pomoc při zajištění bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v zemi během současného konfliktu.

Generální ředitel Grossi a předseda Státního jaderného regulačního inspektorátu Ukrajiny Korikov na svém setkání v sídle IAEA ve Vídni rovněž hovořili o situaci v záporožské jaderné elektrárně na jižní Ukrajině.

Generální ředitel uvedl, že IAEA je „připravena se ujmou své nezastupitelné role" v souvislosti s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderné elektrárny se šesti reaktory, která je největší ukrajinskou elektrárnou. Ruské jednotky obsadily jadernou elektrárnu v Záporoží před dvěma měsíci, ale její ukrajinský personál pokračuje v zajišťování provozu elektrárny. Ukrajina minulý týden informovala IAEA, že "personál pracuje pod neuvěřitelným tlakem".

Čtvrteční schůzka proběhla den poté, co generální ředitel Grossi "zdůraznil naléhavost zajištění bezpečnosti" v záporožské jaderné elektrárně na setkání s Alexejem Lichačevem, generálním ředitelem ruské Státní korporace pro atomovou energii Rosatom, a dalšími vysokými ruskými představiteli v Istanbulu.

Ve své souhrnné zprávě o jaderné bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochraně na Ukrajině, která byla vydána dne 28. dubna, generální ředitel Grossi uvedl, že situace na jaderné elektrárně v Záporoží „je i nadále náročná a vyžaduje trvalou pozornost vzhledem k přítomnosti ruských jednotek a personálu Rosatomu v areálu, zatímco řízení provozu spočívá v rukou ukrajinských operátorů elektrárny".

Ve zprávě se navíc uvádí, že "generální ředitel navrhl návštěvu záporožské jaderné elektrárny, která proběhne po nezbytných konzultacích a při nejbližší možné příležitosti".      
Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, po návštěvě inspektorů a techniků IAEA na jaderné elektrárně v Černobylu, která se konala minulý týden, je nyní plně obnoven přenos dat ze všech bezobslužných monitorovacích systémů, instalovaných v areálu. V důsledku instalace nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích byl také plně obnoven dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení do ústředí Agentury ve Vídni s výjimkou jednoho zařízení, které ještě vyžaduje technickou úpravu. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data nadále předávána IAEA dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 4.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes v Istanbulu setkal s Alexejem Lichačevem, generálním ředitelem Statní korporace pro atomovou energii  Rosatom, a dalšími vysokými ruskými představiteli.

Generální ředitel Grossi sdělil, že pokračuje v aktuálních a odborných jednáních, v nichž zdůraznil naléhavou potřebu zajistit bezpečnosti ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží. Dodal, že IAEA je připravena se ujmout své nepostradatelné role.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, po návštěvě inspektorů a techniků IAEA na jaderné elektrárně v Černobylu, která se konala minulý týden, je nyní plně obnoven přenos dat ze všech bezobslužných monitorovacích systémů, instalovaných v areálu. V důsledku instalace nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích byl také plně obnoven dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení do ústředí Agentury ve Vídni s výjimkou jednoho zařízení, které ještě vyžaduje technickou úpravu. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data nadále předávána IAEA dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 29.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes oficiálně informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) o situaci v záporožské jaderné elektrárně, která je kontrolována ruskými jednotkami, ale stále ji provozuje ukrajinský personál, oznámil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina sdělila, že její odborníci "pokračují v plnění svých povinností a udržují, nakolik je to možné ve válečných podmínkách, bezpečnost jaderných zařízení" v zemi.

Ukrajina také uvedla, že společnost Rosenergoatom, elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, vyslala do záporožské jaderné elektrárny skupinu z osmi odborníků. Informovala, že tato skupina požaduje každodenní zprávy od vedení elektrárny, obsahující „důvěrné informace“ o provozování jaderné elektrárny, což zahrnuje aspekty, související s administrativou a řízením, údržbou a opravami, bezpečností, kontrolou přístupů a nakládáním s jaderným palivem, vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Ukrajina dnes informovala IAEA, že personál jaderné elektrárny v Záporoží, která je největší jadernou elektrárnou se šesti reaktory v zemi, pracuje "pod neuvěřitelným tlakem".

Ruské jednotky obsadily elektrárnu dne 4. března. Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil znepokojení nad extrémně stresujícími a náročnými pracovními podmínkami pro personál ukrajinských jaderných zařízení během konfliktu, zejména v elektrárnách v Záporoží a v Černobylu, poslední ruská armáda měla pod kontrolou po dobu pěti týdnů, než se dne 31. března stáhla.

Na začátku tohoto měsíce Ukrajina informovala IAEA, že "nálada a emoční stav" zaměstnanců elektrárny v Záporoží jsou "velmi skleslé".

Ve své souhrnné zprávě o jaderné bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochraně na Ukrajině, která byla vydána včera, generální ředitel Grossi uvedl, že situace v Záporoží "je i nadále náročná a vyžaduje trvalou pozornost vzhledem k přítomnosti ruských jednotek a personálu Rosatomu v areálu, zatímco řízení provozu spočívá na ukrajinských provozovatelích elektrárny".

Ve zprávě je také uvedeno, že ačkoli IAEA nadále upravuje své činnosti v oblasti zabezpečení jaderných zařízení, situace se stává neudržitelnou. "Generální ředitel proto navrhl návštěvu záporožské jaderné elektrárny při nejbližší možné příležitosti po nezbytných konzultacích."

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, IAEA uvedla, že dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení jaderné elektrárny Černobyl do ústředí Agentury ve Vídni se začal postupně obnovovat poté, co její technici tento týden modernizovali bezobslužné monitorovací systémy instalované v areálu a nainstalovali nové přenosové kanály založené na satelitních technologiích. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Ze čtyř jaderných elektráren na Ukrajině, které jsou v provozu, jsou IAEA předávána data dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 28.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodního úřadu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes vrátil z Ukrajiny do ústředí IAEA ve Vídni a uspořádal tiskovou konferenci, na níž informoval novináře o své návštěvě jaderné elektrárny Černobyl, včetně výsledků počátečního monitorování radiační situace prováděného odborníky IAEA v černobylské uzavřené zóně, a o svém jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Generální ředitel dnes rovněž zveřejnil zprávu, která shrnuje situaci na Ukrajině, co se týče bezpečnosti, zajištění a ochrany jaderných zařízení a činností týkajících se radioaktivních zdrojů na Ukrajině. Zpráva zahrnuje opatření přijatá IAEA jako odezvu na žádost Ukrajiny o pomoc a některá počáteční zjištění odborných misí IAEA vedených generálním ředitelem na Ukrajině.

Ukrajinský regulační úřad dnes oficiálně informoval IAEA, že dne 16. dubna 2022 byl v areálu Jihoukrajinské jaderné elektrárny pořízen videozáznam letu rakety letící přímo nad elektrárnou. "IAEA se touto událostí zabývá, v případě potvrzení by se jednalo o velice závažný incident. Kdyby taková raketa ztratila správný směr, mohlo by to mít vážný dopad na fyzickou integritu jaderné elektrárny a eventuálně mohlo vést k jaderné havárii," řekl generální ředitel Grossi.

V areálu černobylské jaderné elektrárny byl od dne 27. února 2022 přerušen dálkový přenos dat. Tento týden inspektoři IAEA zkontrolovali přítomný jaderný materiál, čímž obnovili kontinuitu přehledu o jaderném materiálu v areálu. Kromě toho technici IAEA modernizovali bezobslužné monitorovací systémy instalované v areálu a nainstalovali nové přenosové kanály založené na satelitních technologiích. Od té doby je dálkový přenos dat částečně obnoven, další práce vyžaduje provozovatel zařízení. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data dálkově přenášena do ústředí IAEA.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 27.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Odborníci na bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochranu z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) pokračují tento týden v práci v jaderné elektrárně Černobyl, do které dodali vybavení, provádějí hodnocení radiační situace a obnovují funkčnost monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení. Experti dorazili na místo v úterý v rámci asistenční mise IAEA vedené generálním ředitelem Rafaelem Marianem Grossim, který později téhož dne odcestoval do Kyjeva na jednání na vysoké úrovni s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ministrem energetiky Hermanem Haluščenkem.

Generální ředitel Grossi se vrací do sídla IAEA ve Vídni a zítra 28. dubna ve 14:30 hodin uspořádá tiskovou konferenci.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihoukrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 26.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi dnes přijel do jaderné elektrárny Černobyl s týmem odborníků IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochranu, aby dodali vybavení, provedli vyhodnocení radiační situace a obnovili funkčnost monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení.

"Dnes si připomínáme 36 let od havárie jaderné elektrárny Černobyl, která byla nejzávažnější v historii jaderné energetiky. Jsem zde, abych vzdal hold obětem jaderné havárie a všem, kteří neúnavně pracovali na obnově a ochraně tohoto místa," řekl generální ředitel Grossi.

"Je mi také ctí se setkat se současnými zaměstnanci černobylské jaderné elektrárny a osobně jim poděkovat za jejich nezlomnost a odvahu v těchto mimořádně těžkých časech. Mají úctu a velký obdiv jak můj, tak i celé IAEA - jsou to hrdinové."

Generální ředitel Grossi a jeho tým byli ukrajinskými protějšky informováni o současném stavu jaderné a radiační bezpečnosti a situaci, v níž se nacházejí jaderná zařízení na Ukrajině, o jejich zajištění. "Agentura a Ukrajina se dnes dohodly na zřízení pracovní skupiny pro jadernou elektrárnu Černobyl, která bude koordinovat pomoc IAEA a podporovat zaměstnance, jež tvrdě pracují na tom, aby areály, kde se nacházejí ukrajinská jaderná zařízení, byly bezpečné a zajištěné," řekl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi pak odcestoval do Kyjeva, aby se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. "Bylo mi ctí se setkat s prezidentem, měli jsme podrobné jednání o bezpečnostní situaci na ukrajinských jaderných zařízeních. Ujistil jsem ho, že IAEA bude Ukrajinu i nadále podporovat."

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 25.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi dnes odcestuje na Ukrajinu, aby vedl první komplexní podpůrnou, asistenční misi IAEA složenou z odborníků na bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochranu. Tým dorazí do jaderné elektrárny Černobyl v úterý, aby dodal zařízení, provedl vyhodnocení radiační situace a obnovil funkci monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení.

Generální ředitel Grossi dnes ráno ve svém úvodním projevu na první mezinárodní konferenci o Atomovém zákonu ve Vídni uvedl, když hovořil o jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení: "V případě Ukrajiny pracujeme na základě existujícího rámce, norem a postupů a do značné míry díky jim, prostřednictvím Centra pro incidenty a mimořádné události IAEA, a to včetně sítě RANET (síť technické podpory) Agentury, která funguje již dlouhou dobu."

"A nyní vidíme, jak důležité, jak zásadní bylo, je a bude mít takový systém, který pomůže IAEA a jejím členským státům poskytovat pomoc, kterou takové situace vyžadují," dodal.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 21.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že v současné době, tři týdny poté, co se ruské jednotky stáhly z areálu, střídání zaměstnanců v jaderné elektrárně Černobyl "probíhá pravidelně a podle plánu“, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvedl, že tento vývoj se jeví jako významný pokrok jak pro personál jaderné elektrárny, který během konfliktu žil a pracoval za extrémně stresujících podmínek, tak i pro bezpečný provoz a zabezpečení ochrany elektrárny. Ukrajina oznámila IAEA dne 10. dubna, že provedla první střídání personálu v černobylské jaderné elektrárně po třech týdnech a teprve druhé ode dne, kdy ruské jednotky obsadily areál 24. února a držely ho pod kontrolou po dobu pěti týdnů.

"Je velice pozitivní, že zaměstnanci tohoto důležitého jaderného zařízení mohou nyní, po mnoha týdnech práce ve velmi obtížných podmínkách, vykonávat svou činnost v normálnější situaci, což jim umožňuje pravidelný odpočinek a návrat domů k rodinám. Pracovníci prokázali obdivuhodnou odvahu a houževnatost, když pokračovali v plnění svých životně důležitých povinností i během konfliktu. Až navštívím areál koncem tohoto měsíce, budu jim moci osobně poděkovat," řekl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi plánuje vést odbornou misi IAEA do Černobylu později v dubnu za účelem vyhodnocení jaderné a radiační bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, dodání životně důležitého vybavení a provedení opravy monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení Agentury pro dálkový přenos dat.

Jeden ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které vyjmenoval generální ředitel na začátku konfliktu, uvádí, že "provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany jaderného zařízení a přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku".

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 20.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že celková situace v areálu jaderné elektrárny Černobyl "zůstává složitá" kvůli zničeným mostům a odminovacím činnostem a také z důvodu, že národní regulátor doposud nemohl zkontrolovat elektrárenské zařízení, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Po stažení ruských jednotek po pěti týdnech z Černobylu dne 31. března, podnikla Ukrajina důležité kroky k zajištění bezpečného provozu areálu, kde došlo k nehodě v roce 1986. Proběhlo první střídání personálu po třech týdnech, kdy byli pracovníci přepraveni na lodích z nedalekého města Slavutyč, a počátkem tohoto týdne bylo obnoveno přímé spojení mezi jadernou elektrárnou a regulátorem, který bylo více než měsíc mimo provoz, řekl generální ředitel.

Zbývá však ještě hodně práce, aby se areál vrátil do normálního stavu, zdůraznila Ukrajina v dnešní aktualizaci pro IAEA.

To bude i cílem plánované odborné mise IAEA na podporu Ukrajiny, kterou povede generální ředitel Grossi koncem tohoto měsíce do Černobylu, za účelem vyhodnocení jaderné a radiační bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení, dodání životně důležitého vybavení a provedení opravy monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení Agentury pro dálkový přenos dat.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 19.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že přímá komunikace mezi národním regulátorem a černobylskou jadernou elektrárnou byla obnovena po více než měsíci. K přerušení komunikace došlo po obsazení areálu ruskými jednotkami, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvítal obnovení telefonické komunikace mezi Státním jaderným regulačním inspektorátem Ukrajiny (SNRIU) a černobylskou jadernou elektrárnou. Řekl, že je to další důležitý krok v procesu obnovení regulační kontroly ze strany Ukrajiny nad areálem, kde došlo k havárii v roce1986. V areálu se nyní nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Ruské jednotky obsadily černobylskou jadernou elektrárnu 24. února a držely areál pod kontrolou po dobu pěti týdnů, než se 31. března stáhly. Ukrajina informovala IAEA dne 10. března, že ztratila kontakt s areálem jaderné elektrárny. Regulátor nadále dostával informace o situaci v Černobylu prostřednictvím vrchního vedení elektrárny, které bylo mimo areál.

"Situace byla zjevně neudržitelná a je velmi dobrá zpráva, že regulátor nyní může kontaktovat elektrárnu v případě potřeby přímo," řekl generální ředitel Grossi. Spolehlivá komunikace s regulátorem je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil generální ředitel na začátku konfliktu na Ukrajině.

Generální ředitel plánuje koncem tohoto měsíce, že povede odbornou misi IAEA do Černobylu, která vyhodnotí jadernou a radiační bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení, dodá životně důležité vybavení a provede opravu monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení Agentury pro dálkový přenos dat.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 16.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 15.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 14.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 13.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes informoval, že úzce spolupracuje s Ukrajinou na konečné dohodě termínů a dalších ujednání pro nadcházející misi Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), která má poskytnout pomoc při zajištění bezpečnosti a ochrany v jaderné elektrárně Černobyl.

Generální ředitel povede tým odborníků IAEA na bezpečnost, zajištění a ochranu jaderných zařízení, který by měl odcestovat do areálu na severu Ukrajiny koncem tohoto měsíce, několik týdnů poté, co navštívili Jihokrajinskou jadernou elektrárnu, kde se setkali s předními ukrajinskými vládními úředníky a zaměstnanci elektrárny.

IAEA plánuje v nadcházejících týdnech řadu misí za účelem poskytnutí technické pomoci, aby se snížilo riziko jaderné havárie během konfliktu na Ukrajině. Země má 15 jaderných reaktorů ve čtyřech elektrárnách kromě různých zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem v Černobylu, který byl v držení ruských jednotek po dobu pěti týdnů před jejich stažením dne 31. března.

IAEA a její ukrajinské protějšky diskutují v rámci příprav na mise o tom, jaký druh bezpečnostního vybavení – včetně náhradních dílů a komponentů – je v různých jaderných zařízeních potřebný. V Černobylu, kde došlo k havárii v roce 1986, budou odborníci IAEA také provádět radiologická hodnocení a opravu bezpečnostních zařízení na dálkové monitorování.

Ukrajina dnes informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče jaderných reaktorů na Ukrajině, v současné době je připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 12.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 11.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm v porovnání se včerejšími osmi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o 15 ukrajinských funkčních reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách, sedm je v současné době připojeno k síti ve srovnání s osmi včerejšími, včetně dvou v Ruskem kontrolované jaderné elektrárně Záporoží, dvou v jaderné elektrárně Rivne, dvou v jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo je drženo v rezervě. Bezpečnostní systémy zůstávají v provozu ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají také nadále k dispozici energii mimo pracoviště.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 10.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že proběhlo první střídaní personálu v jaderné elektrárně Černobyl po třech týdnech a teprve druhé od konce února, kdy ruské jednotky obsadily areál, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvítal tuto zprávu jako velmi potřebný pozitivní krok pro dobrý stav zaměstnanců jaderné elektrárny a jejich rodin, kteří během konfliktu žili a pracovali v mimořádně stresujících a obtížných podmínkách. Střídání směny bylo také důležité pro bezpečný provoz a zajištění jaderné elektrárny Černobyl, která byla pod kontrolou ruských jednotek po dobu pěti týdnů, dokud se dne 31. března jednotky nestáhly, řekl.

Během ozbrojeného konfliktu generální ředitel Grossi často zdůrazňoval, že je nutné, aby pracovníci jaderné elektrárny mohli plnit své povinnosti bez zbytečného tlaku, vracet se do svých domovů a odpočívat, což bylo mnoha zaměstnancům v Černobylu poslední měsíc a půl odepřeno. Předchozí střídání personálu vykonávajícího službu se uskutečnilo ve dnech 20. až 21. března, což bylo první střídání směny od doby, kdy ruská armáda vstoupila do areálu dne 24. února.

Avšak skutečnost, že zaměstnanci, kteří se zúčastnili střídání směny v sobotu, museli být přepraveni do areálu a z areálu lodí na řece Pripjať - jak veřejně oznámil státní provozovatel Energoatom (Ukrajina) - ukazuje, že situace v jaderné elektrárně a uzavřené zóně kolem ní zůstává daleko od normálu, řekl generální ředitel.

Energoatom uvedl, že říční doprava je v současné době jediným způsobem, jak se lidé žijící ve městě Slavutyč mimo zónu dostanou do jaderné elektrárny, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem po havárii v roce 1986.

"I když je velmi pozitivní, že ukrajinské úřady postupně obnovují regulační kontrolu nad areálem v Černobylu, je jasné, že zbývá ještě hodně práce, aby se areál vrátil do normálu," řekl generální ředitel. "Jakmile to bude možné, povedu misi IAEA do Černobylu, abychom tam provedli radiologické vyhodnocení, obnovili dálkové bezpečnostní monitorování zařízení a jeho jaderného materiálu a dodali vybavení, včetně náhradních dílů a součástí, pro bezpečný a zajištěný provoz jaderné elektrárny. Jsem v bezprostředním kontaktu s Ukrajinou ohledně stanovení data a organizace pracovního programu návštěvy, která brzy proběhne."

Ukrajina také poskytla více informací o poškození analytických laboratoří pro monitorování radiace a uvedla, že prostory byly zničeny a analytické přístroje ukradeny, rozbity nebo jinak vyřazeny z provozu. Kromě toho bylo vyrabováno přidružené informační a komunikační centrum, zničeny části jeho komunikačních linek a znemožněn automatizovaný přenos dat monitorujících radiaci.

Ukrajina informovala IAEA již minulý měsíc, že Ústřední analytická laboratoř ve městě Černobyl byla "vyrabována lupiči" a že nemůže potvrdit spolehlivost a zabezpečení svých kalibračních zdrojů ani stav environmentálních vzorků, které jsou tam uloženy. Na základě informací poskytnutých v té době IAEA později vyhodnotila, že incident nepředstavuje významné radiologické riziko.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 9.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že postupně obnovuje regulační kontrolu nad jadernou a radiační bezpečností v jaderné elektrárně Černobyl, ale že v areálu stále chybí personál zajišťující údržbářské a opravárenské práce, které byly zastaveny, když ruské jednotky převzaly kontrolu nad elektrárnou koncem února, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina uvedla v aktuální informaci o situaci na jaderné elektrárně Černobyl, že po stažení z areálu ruských jednotek minulý týden navzdory "zvýšení úrovně radioaktivní kontaminace ... z důvodu nedodržování požadavků radiační bezpečnosti a přísných postupů při vstupu" je radiační situace "v mezích běžných hodnot" stanovených pro areál.      
Ukrajinská národní garda zajišťuje fyzickou ochranu areálu, kde došlo v roce 1986 k havárii a kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Dosud však nebylo možné obnovit provoz senzorů radiace a dalších senzorů z důvodů nedostatku pracovníků zajišťujících potřebnou údržbu a další odborné práce, uvedla Ukrajina. Dodala, že tato situace může také "vést k selhání dalších systémů a komponent důležitých pro bezpečnost" a že nefunkčnost zařízení znesnadňuje komplexní sledování klíčových bezpečnostních parametrů v areálu. Vedení jaderné elektrárny se snaží zajistit střídání zaměstnanců a vyslat do areálu další personál, který by zajistil opravy.

Generální ředitel Grossi uvedl, že v aktuální informaci z Ukrajiny se zdůrazňuje naléhavá nutnost příjezdu odborníků IAEA na jadernou bezpečnost, zajištění a ochranu jaderných zařízení na jadernou elektrárnu Černobyl v co nejkratší době. Na základě podrobných konzultací a koordinace s Ukrajinou IAEA vytváří balíčky pomoci a dokončuje logistické přípravy k vyslání několika takových misí do Černobylu a dalších jaderných zařízení v zemi v nadcházejících týdnech.

IAEA sledovala nedávné mediální zprávy o situaci v jaderné elektrárně Černobyl a uzavřené zóně, zřízené po havárii, ale odborníci Agentury mohou provést radiologické posouzení pouze na místě a dodat požadované bezpečnostní vybavení do elektrárny po příjezdu, řekl generální ředitel.

Kromě nových informací o Černobylu Ukrajina uvedla, že za posledních 24 hodin nedošlo k žádnému dalšímu vývoji souvisejícímu s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 8.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) připravuje komplexní balíčky pomoci a dokončuje logistické přípravy za účelem vyslání několika misí pro zajištění jaderné bezpečnosti, zajištění bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině, které se uskuteční v nadcházejících týdnech, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel zdůraznil naléhavou potřebu poskytnout technickou podporu ke snížení rizika jaderné havárie během konfliktu a uvedl, že s Ukrajinou podrobně konzultuje a koordinuje jak konkrétní náplň pomoci IAEA pro jaderná zařízení, tak i harmonogram návštěv odborných misí, které by měly začít koncem tohoto měsíce.

IAEA bude zajišťovat "jediné kontaktním místo" pro mezinárodní technickou pomoc Ukrajině a jedná s mnoha zeměmi, které vyjádřily zájem přispět k podpoře, zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení, dodal generální ředitel. IAEA rovněž vyšle inspektory, aby prováděli činnosti s vazbou na zajištění bezpečnosti jaderných zařízení na Ukrajině v souladu se svým mandátem v oblasti nešíření jaderných zbraní.

Skupina ředitelů pro nešíření jaderných zbraní G7 – zahrnující Kanadu, Francii, Německo, Itálii, Japonsko, Spojené království a Spojené státy – vydala ve čtvrtek prohlášení, v němž uvítala "úsilí generálního ředitele Grossiho jako hlavní příspěvek k jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině". Skupina zdůraznila svoji "plnou a trvalou podporu Agentury".

"IAEA poskytla určitou konkrétní pomoc v podobě radiačního monitorovacího zařízení předaného během mé návštěvy Jihokrajinské jaderné elektrárny minulý týden, ale je zapotřebí udělat mnohem více. Jsme připraveni dopravit náhradní díly a součásti na Ukrajinu, poskytovat odborné hodnocení a poradenství, a to jak na místě, tak i externě. V nadcházejících týdnech plánujeme značně urychlit naše pomocné činnosti," řekl. "Spoléháme také na trvalou podporu našich partnerů, abychom mohli plánovanou podporu zajistit," uvedl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi uvedl, že prioritou IAEA je vyslat pracovníky pro zajištění jaderné bezpečnosti, ochrany a zabezpečení jaderných zařízení do černobylské jaderné elektrárny co nejdříve. Pracovníci provedou radiologické vyhodnocení, dodají bezpečnostní vybavení a obnoví online bezpečnostní monitorovací systém v areálu, který byl pod kontrolou ruských jednotek po dobu pěti týdnů před jejich stažením dne 31. března.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 7.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) je informována o aktuálních záběrech bezpilotních letounů, které údajně ukazují zákopy vykopané ruskými jednotkami v kontaminované oblasti poblíž ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl. Plánuje toto místo navštívit co nejdříve, jakmile to bude možné, aby vyhodnotila radiační situaci a poskytla podle potřeby další bezpečnostní pomoc, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

IAEA doposud nemůže potvrdit zprávy z minulého týdne, že ruské jednotky obdržely vysoké radiační dávky v době pobytu v uzavřené zóně u Černobylu zřízené po havárii v roce 1986. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad oblastí 24. února a držely ji po dobu pěti týdnů do minulého čtvrtka, kdy se z oblasti stáhly. Ukrajina sdělila IAEA, že byl zahájen proces obnovení regulační kontroly jaderné elektrárny.

Ukrajinské úřady tento týden zveřejnily záběry, které dle jejich interpretace ukazují opevnění vykopaná ruskými jednotkami v uzavřené zóně během jejich pobytu v areálu. IAEA záznam přezkoumala, ale nezávislé radiologické posouzení mohou provést pouze její specialisté až na místě.

Generální ředitel Grossi oznámil, že IAEA také musí urychleně vyslat do areálu své odborníky na jadernou bezpečnost, aby posoudili stav elektrárny v Černobylu a obnovili tam on-line monitoring, který byl přerušen na začátku konfliktu. IAEA je připravena dodat veškerá další zařízení a součásti související s bezpečností do jaderné elektrárny, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

„Je nesmírně důležité, aby IAEA navštívila Černobyl za účelem přijetí nezbytných opatření na pomoc Ukrajině pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení v této zemi,“ řekl. „Podrobně konzultuji s našimi ukrajinskými kolegy, jak bychom takovou návštěvu co nejdříve zorganizovali.“

Ukrajina dnes znovu informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v souvislosti s jadernou bezpečností a zajištěním jaderných zařízení k žádnému dalšímu vývoji.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovne, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 6.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému novému významnému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti nebo zajištění jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče reaktorů, které jsou v provozu, Ukrajina uvedla, že jeden ze dvou bloků v jaderné elektrárně Chmelnyckyj byl po údržbě provedené regulačním orgánem znovu připojen k síti.

V konečném důsledku je z 15 reaktorů na Ukrajině v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovne, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a nyní jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 5.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že byl obnoven proces regulační kontroly na jaderné elektrárně Černobyl, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina také oznámila, že příští střídání provozního personálu v černobylském areálu bude možné pouze tehdy, pokud to bezpečnostní podmínky umožní. Mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny žije ve městě Slavutyč mimo 30kilometrovou uzavřenou zónu zřízenou po nehodě v roce 1986.

Představitelé Státní správy uzavřené zóny se pohybují v současné době v zóně a provádějí kontroly ve skladovacích zařízeních a dalších zařízeních mimo areál jaderné elektrárny Černobyl, dodala Ukrajina.

Ukrajina uvedla, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj, nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 4.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že "morální a emocionální stav" zaměstnanců pracujících v záporožské jaderné elektrárně je "velmi špatný" po uplynutí jednoho měsíce od doby, kdy ruské vojenské jednotky obsadily areál, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad extrémně stresujícími a náročnými pracovními podmínkami personálu obsluhujícího ukrajinská jaderná zařízení během konfliktu, zejména v areálu jaderné elektrárny v Záporoží a Černobylu, kterou ruské jednotky měly pod kontrolou po dobu pěti týdnů předtím, než se minulý čtvrtek z areálu stáhly.

Tato bezprecedentní situace a pracovní podmínky, v nichž plní své povinnosti zaměstnanci jaderné elektrárny, vážně ohrožují jeden ze sedmi základních pilířů jaderné bezpečnosti a zajištění jaderných zařízení, který deklaruje, že "provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení a činit rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku".

"Je nepřijatelné a neudržitelné, aby zaměstnanci pracovali za podmínek, které by mohly vážně ovlivnit jejich zdravotní stav, a tímto mít negativní dopad na bezpečný provoz a zajištění bezpečnosti těchto jaderných zařízení," řekl generální ředitel Grossi. "Jak jsem řekl během své návštěvy Jihokrajinské jaderné elektrárny minulý týden, zaměstnanci obsluhující jaderná zařízení v Jihoukrajinsku i jinde si zaslouží náš hluboký obdiv a upřímnou vděčnost za svoji houževnatost a odhodlání při plnění jejich důležitých pracovních povinností."

Ukrajina včera večer informovala IAEA, že nevybuchlá munice spatřená koncem minulého měsíce na severovýchodě ve městě Charkov poblíž jaderného výzkumného zařízení byla tělem rakety bez výbušné špičky, jak se ukázalo při bližší prohlídce, a proto nepředstavuje nebezpečí. Zařízení stále postrádá dodávky energie kvůli předchozímu poškození elektrického transformátoru, ostřelování v oblasti ztěžuje obnovu elektřiny. Zařízení bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

V jaderné elektrárně Černobyl pokračují přípravy na další střídání zaměstnanců, včetně hodnocení jejich bezpečnosti, uvedla Ukrajina.

Ukrajina uvedla, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 3.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že pokračuje v přípravách na střídání technického personálu, který v posledních dvou týdnech pracoval na jaderné elektrárně Černobyl, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ruské jednotky se stáhly z elektrárny před třemi dny po pětitýdenní kontrole nad areálem. Během této doby došlo pouze k jedné výměně personálu na pracovišti, a to ve dnech 20. - 21. března. Mnoho pracovníků jaderné elektrárny žije ve městě Slavutyč mimo 30kilometrovou uzavřenou zónu zřízenou po nehodě v roce 1986. Ukrajina uvedla, že přípravné práce na další střídání zaměstnanců zahrnují posouzení jejich bezpečnosti.

Ukrajina uvedla, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 2.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že "analyzuje možnost" obnovit systém kontroly regulace jaderné elektrárny Černobyl poté, co se ruské síly stáhly z areálu, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina také uvedla, že se připravuje na střídání personálu jaderné elektrárny Černobyl, včetně posouzení jejich bezpečnosti, ale zatím nebyl stanoven žádný termín. K poslednímu střídání technického personálu na pracovišti došlo ve dnech 20. - 21. března, což bylo první vystřídání pracovní směny od konce února.

Ukrajina ve čtvrtek IAEA sdělila, že ruské jednotky opouštějí černobylskou jadernou elektrárnu po pětitýdenní kontrole nad areálem. Stažení bylo potvrzeno vysokými ruskými představiteli na setkání s generálním ředitelem Grossim v ruském městě Kaliningrad v pátek ráno. Ukrajina později IAEA sdělila, že zatímco všechny ruské jednotky opustily areál jaderné elektrárny, situace v uzavřené zóně kolem elektrárny zůstává nejasná. Mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny žije ve městě Slavutyč mimo 30kilometrovou uzavřenou zónu zřízenou po nehodě v roce 1986.

Ruské jednotky vstoupily do jaderné elektrárny Černobyl, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, dne 24. února. Dne 4. března také převzaly kontrolu nad jednou ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu, a to nad jadernou elektrárnou Záporoží, která se nachází v jižní části země.

Generální ředitel Grossi má v úmyslu vést asistenční a podpůrnou misi IAEA do Černobylu, jakmile to bude možné. Bude to první z řady takových misí zaměřených na zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení, které plánuje vyslat do země, která má kromě černobylské elektrárny 15 funkčních jaderných reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách. Odborníci IAEA poskytnou technické ohodnocení a konzultace přímo v areálu i mimo něj. IAEA v případě potřeby také dodá bezpečnostní vybavení.

Ukrajina uvádí, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 1.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes v Kaliningradu setkal s generálním ředitelem Rosatomu Alexejem Lichačevem a dalšími vysokými ruskými představiteli a poté se vrátil do vídeňského ústředí IAEA, kde uspořádal tiskovou konferenci.

Poté následovalo podrobné jednání na začátku týdne s vysokými ukrajinskými vládními představiteli v Jihoukrajinské jaderné elektrárně o konkrétních krocích, které je třeba podniknout k poskytnutí nutné technické pomoci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině.

Ukrajina informovala IAEA, že všechny ruské jednotky opustily černobylskou jadernou elektrárnu, což bylo potvrzeno ruskými představiteli na dnešním setkání v Kaliningradu. Ukrajina dosud nehlásila žádné střídání zaměstnanců na jaderné elektrárně Černobyl od 20. - 21. března.

Generální ředitel Grossi má v úmyslu co nejdříve vést asistenční a podpůrnou misi IAEA do jaderné elektrárny Černobyl. Bude to první z řady takových misí zaměřených na zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajinu.

IAEA stále nemůže potvrdit zprávy o tom, že ruské jednotky obdržely vysoké radiační dávky v době pobytu v černobylské uzavřené zóně.

Ukrajina uvedla, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě (včetně bloku 2 v Rovně, který byl nedávno odstaven), dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 31.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi dnes ráno přijel do Kaliningradu na jednání s vysokými ruskými představiteli. Tato návštěva následovala po jeho včerejším podrobném jednání s vysokými představiteli ukrajinské vlády v Jihoukrajinské jaderné elektrárně s posouzením konkrétních opatření, která je třeba učinit, aby byla Ukrajině okamžitě poskytnuta nutná technická pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení. Generální ředitel Grossi se v pátek vrátí do vídeňského sídla IAEA a odpoledne uspořádá tiskovou konferenci.

Ukrajina dnes IAAE informovala, že ruské síly, které mají od dne 24. února pod kontrolou jadernou elektrárnu v Černobylu, písemně předaly kontrolu nad jadernou elektrárnou ukrajinskému personálu a přesunuly dva konvoje vojáků směrem k Bělorusku. Třetí konvoj také opustil město Slavutyče, kde žije mnoho zaměstnanců Černobylu, a přesunul se směrem na Bělorusko. Kromě toho Ukrajina oznámila, že v areálu jaderné elektrárny Černobyl jsou stále ještě některé ruské jednotky, ale předpokládá se, že se připravují k odchodu.

Ukrajina od 20. - 21. března nehlásila žádné střídání personálu v jaderné elektrárně Černobyl.

IAEA podrobně konzultuje s ukrajinskými úřady vyslání první pomocné a podpůrné mise Agentury do černobylské jaderné elektrárny v nejbližších dnech, uvedl generální ředitel Grossi.

IAEA nemůže potvrdit zprávy o tom, že by ruské jednotky obdržely vysoké radiační dávky v době pobytu v uzavřené zóně v okolí Černobylu. IAEA se snaží vyhledat další informace, aby mohla poskytnout nezávislé hodnocení situace.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je devět v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, čtyř v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 30.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi navštívil dnes jihoukrajinskou jadernou elektrárnu, kde setkal s vysokými představiteli ukrajinské vlády i se zaměstnanci, a projednal technickou pomoc, která bude poskytována Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) pro zajištění bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení v zemi.

Generální ředitel vedl podrobná jednání s ministrem energetiky Germanem Galuščenkem, ředitelem regulačního orgánu pro jadernou bezpečnost Olegem Korikovem, ředitelem provozovatele elektrárny, společnosti Energoatom Petrem Kotinem a ředitelem jaderné elektrárny Igorem Polovyčem. Byly přezkoumány konkrétní kroky, které je třeba učinit, aby byla tato prvořadě důležitá pomoc okamžitě doručena Ukrajině.

„Je nezbytné být na místě událostí, abychom Ukrajině v těchto mimořádně těžkých časech poskytli účinnou podporu,“ prohlásil generální ředitel Grossi. „Přítomnost IAEA na místě událostí v případě potřeby pomůže odvrátit nebezpečí jaderné havárie, která by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni,“ dodal. Podrobnosti naleznete ve včerejším prohlášení.

V dnešní pravidelné aktualizaci týkající se situace v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení Ukrajina uvedla, že od 20. - 21. března nedošlo v jaderné elektrárně v Černobylu k žádnému střídání zaměstnanců. Areál je od dne 24. února pod kontrolou ruských ednotek.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je devět v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, čtyř v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 29.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi je na Ukrajině, kde jedná s vysokými vládními úředníky o plánovaném poskytnutí naléhavé technické pomoci s cílem zajistit bezpečnost jaderných zařízení země a odvrácení rizika havárie, která by mohla ohrozit lidi a životní prostředí.

Cílem návštěvy generálního ředitele je zahájení rychlé podpory zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Bude zahrnovat vyslání expertů IAEA do prioritních zařízení a přepravu životně důležitých bezpečnostních a bezpečnostních zásob včetně monitorovacího a nouzového vybavení.

V dnešní pravidelné aktualizaci o situaci týkající se bezpečnosti v jaderných zařízeních v zemi Ukrajina uvedla, že v jaderné elektrárně Černobyl (JE), kterou od 24. února ovládají ruské síly, nedošlo k žádné změně v personálním obsazení. Od 20. do 21. března tam neproběhla žádná rotace zaměstnanců, kdy technický personál, který v zařízení pracoval téměř čtyři týdny, nahradili kolegové z nedalekého města Slavutyč.

Ukrajina nehlásila žádný nový vývoj v souvislosti s jaderným výzkumným zařízením v severovýchodním městě Charkov, které utrpělo další škody, když se před několika dny znovu vznikl požár. Jaderný materiál zařízení je podkritický - nemůže dojít k jaderné řetězové reakci - a jeho množství je malé.

Z 15 provozovaných reaktorů na čtyřech místech v zemi regulátor uvedl, že osm pokračuje v provozu, tří v Rivne, jednoho v Chmelnyckyj,  dvou v Jihoukrajinské a včetně dvou v Ruskem kontrolované jaderné elektrárně Záporoží. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o záruky, agentura uvedla, že situace zůstala nezměněna od dříve hlášené. Agentura stále nepřijímala dálkový přenos dat ze svých monitorovacích systémů instalovaných v JE Černobyl, ale tato data byla přenášena do ústředí IAEA z ostatních JE na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 29.3.2022

Generální ředitel IAEA cestuje na Ukrajinu, aby zahájil poskytování pomoci v oblasti jaderné bezpečnosti

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi je na Ukrajině, aby jednal s vysokými vládními úředníky o plánovaném poskytnutí naléhavé technické pomoci IAEA s cílem zajistit bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení země a pomoci odvrátit riziko havárie, která by mohla ohrozit lidi a životní prostředí.

Cílem návštěvy generálního ředitele je zahájit rychlou podporu bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Bude zahrnovat vyslání expertů IAEA do prioritních zařízení a přepravu životně důležitých bezpečnostních a bezpečnostních zásob včetně monitorovacího a nouzového vybavení.

„Vojenský konflikt vystavuje ukrajinské jaderné elektrárny a další zařízení s radioaktivním materiálem bezprecedentnímu nebezpečí. Musíme přijmout naléhavá opatření, abychom zajistili, že budou moci pokračovat v bezpečném provozu a snížíme riziko jaderné havárie, která by mohla mít vážný dopad na zdraví a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni,“ uvedl generální ředitel Grossi.

Během návštěvy tento týden se generální ředitel vydá do jedné z ukrajinských jaderných elektráren.

IAEA vypracovala konkrétní a podrobné plány pro bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných areálů, které zahrnují patnáct jaderných reaktorů ve čtyřech elektrárnách a také Černobylskou JE, kde se po havárii v roce 1986 nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Technická pomoc IAEA rovněž usnadní podmínky pro to, aby IAEA pokračovala v provádění svých bezpečnostních činností na Ukrajině v souladu s jejím mandátem k nešíření.

"Ukrajina požádala o naši pomoc k zajištění bezpečnosti. Nyní ji začneme dodávat. Ukrajina má jeden z největších evropských jaderných programů. Přítomnost IAEA tam, kde je potřeba k zajištění bezpečnosti, má prvořadý význam. Nyní jsme připraveni poskytnout potřebnou podporu,“ řekl.

Od začátku konfliktu vyjádřil generální ředitel Grossi své vážné znepokojení nad zhoršující se bezpečnostní a bezpečnostní situací ukrajinských jaderných zařízení. Zdůraznil závazek a připravenost IAEA pomoci zajistit dodržování sedmi nezbytných pilířů pro zajištění bezpečnosti. V posledních týdnech bylo několik z nich – včetně fyzické integrity zařízení, schopnosti provozního personálu pracovat bez nepřiměřeného tlaku a přístupu k externímu napájení – vážně ohroženo.

"Už bylo několik uzavřených jednání. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. Tento konflikt již způsobuje nepředstavitelné lidské utrpení a zkázu. Odborné znalosti a schopnosti IAEA jsou zapotřebí, aby se zabránilo tomu, že by to také nevedlo k jaderné havárii,“ řekl.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 29, 2022

document.onreadystatechange = function() { if (document.readyState == "complete") { if (Drupal.eu_cookie_compliance.hasAgreed()) { const el = document.getElementById("after-scripts"); const script = document.createElement('script'); script.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; script.type = 'text/javascript'; el.appendChild(script) } } } 

 

IAEA Aktualizace 28.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že zařízení pro jaderný výzkum ve městě Charkov na severovýchodě bylo opět poškozeno, když se před několika dny dostalo pod obnovenou palbu, avšak malé množství jaderného materiálu, které se nachází v zařízení, zůstalo neporušeno, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Zařízení, které bylo zasaženo již dříve při ostřelování, bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

Ukrajina v sobotu IAEA sdělila, že se zařízení znovu dostalo pod palbu, ale zatím není možné vyhodnotit jeho poškození. Ukrajina v dnešní aktualizaci uvedla, že budova, její tepelná izolace a experimentální hala byly poškozeny, ale zdroj neutronů, který obsahuje jaderný materiál používaný k výrobě neutronů pro výzkum a výrobu izotopů nikoliv.

Pokud jde o personální situaci v jaderné elektrárně v Černobylu, Ukrajina uvedla, že od včerejší aktualizace nedošlo k žádnému novému vývoji. Poslední střídání technického personálu pracujícího v areálu, kde došlo v roce 1986 k nehodě, proběhlo před týdnem. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rivno, jednoho v Chmelnyckyj a dvou v Jihoukrajinské. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 27.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že stále neví, kdy se může uskutečnit další střídání zaměstnanců na jaderné elektrárně v Černobylu, od posledního střídání technického personálu uplynul téměř týden, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Poslední střídání proběhlo ve dnech 20. - 21. března, kdy z nedalekého města Slavutyče dorazila nová směna technického personálu, aby nahradila kolegy, kteří v černobylské jaderné elektrárně pracovali od 24. února, kdy kontrolu nad areálem převzala ruská armáda.

Generální ředitel zopakoval, že je znepokojen obtížnými pracovními podmínkami v areálu, kde došlo k havárii v roce 1986. Uvedl, že IAEA situaci nadále monitoruje, sleduje zprávy ve sdělovacích prostředcích o akcích ruských vojenských jednotek ve Slavutyči a jeho okolí, kde žije mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny, kvůli dopadu, který by to mohlo mít na možnost zaměstnanců dostat se do práce a z práce.

Ukrajina včera večer informovala Agenturu, že se jaderné výzkumné zařízení ve městě Charkov na severovýchodě dostalo pod obnovenou palbu, ale zatím není možné odhadnout škody. Zařízení, které bylo rovněž dříve zasaženo, bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 26.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) pečlivě monitoruje situaci v ukrajinském městě Slavutyč, kde žije mnoho lidí pracujících na černobylské jaderné elektrárně od doby, kdy dnes ukrajinský regulační orgán pro jadernou energii informoval IAEA, že město obsadily ruské vojenské jednotky, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Slavutyč se nachází mimo uzavřenou zónu, která byla zřízena kolem jaderné elektrárny Černobyl po havárii v roce 1986. Ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou dne 24. února. Ukrajinský regulační orgán počátkem tohoto týdne uvedl, že ostřelování ruskými jednotkami kontrolních stanovišť ve Slavutyčích znemožnilo technickému personálu černobylské jaderné elektrárny cestovat do a z města.

V aktualizaci z dnešního rána regulátor uvedl, že Slavutyč je obklíčen. O několik hodin později zprávu citovalo vedení černobylské jaderné elektrárny, které potvrdilo, že město bylo obsazeno.

Regulační orgán uvedl, že poslední střídání personálu proběhlo ve dnech 20. - 21. března, kdy z města Slavutyče dorazila nová směna technického personálu, aby nahradila kolegy, kteří pracovali v černobylské jaderné elektrárně předtím, než ruská armáda vstoupila areálu, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. „Nejsou k dispozici žádné informace o tom, kdy a zda“ dojde k dalšímu střídání pracovní směny, uvedl regulátor.

Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil hluboké znepokojení nad obtížnou situací personálu, pracujícího v areálech ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v držení ruské armády, včetně jaderné elektrárny v Záporoží. Zdůraznil, že schopnost personálu jaderných elektráren plnit důležité úkoly bez zbytečného nátlaku je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které generální ředitel dříve v tomto měsíci nastínil.

Regulátor uvedl, že ve městě Charkov na severovýchodě pokračuje druhý den ostřelování, které brání provedení opatření k likvidaci nevybuchlé rakety v blízkosti jaderného výzkumného zařízení. Již dříve poškozené zařízení bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké. Pracovníci udržovali provozuschopnost jaderného zařízení a radiace se nacházela v rozmezí „standardních hodnot“. Kvůli ostřelování však nebylo možné obnovit externí napájení zařízení, dodal regulátor.

Regulátor uvedl, že v jaderné elektrárně v Záporoží byly dokončeny opravy transformátoru reaktorové jednotky č. 6. Transformátor byl poškozen dne 4. března, kdy ruské síly převzaly kontrolu nad areálem, jednotka zůstává v záloze.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 25.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že od dne 21. března neproběhlo žádné střídání technického personálu na jaderné elektrárně v Černobylu a že není známo, kdy by k němu mohlo dojít příště, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský regulační orgán včera IAEA sdělil, že ruské ostřelování kontrolních stanovišť v nedalekém městě Slavutyč, kde žije mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny Černobyl, jim znemožňuje cestovat do a z elektrárny. Současná směna personálu dorazila do jaderné elektrárny ve dnech 20. - 21. března, aby nahradila pracovníky, kteří tam byli dne 24. února, kdy ruské síly převzaly kontrolu nad areálem. Slavutyč se nachází mimo uzavřenou zónu, která vznikla kolem jaderné elektrárny po havárii v roce 1986.

Generální ředitel Grossi v posledních týdnech vyjadřuje hluboké znepokojení nad obtížnou situací, s níž se potýká personál provozující ukrajinská jaderná zařízení, na kterých je přítomna ruská armáda. Zdůraznil, že schopnost personálu plnit důležité úkoly bez zbytečného tlaku je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které nastínil počátkem tohoto měsíce.

Státní agentura pro správu uzavřené zóny dnes poskytla další podrobné technické informace IAEA o Centrální analytické laboratoři ve městě Černobyl. Agentura tento týden informovala, že laboratoř byla „vyrabována nájezdními lupiči“.

Agentura sdělila IAEA, že nemůže potvrdit bezpečnost a zajištění kalibračních zdrojů laboratoře ani stav environmentálních vzorků, které jsou v ní uloženy. Nemá rovněž žádné informace o stavu serveru pro systém monitorování radiace v uzavřeném pásmu, také umístěný v laboratoři. Na základě poskytnutých dodatečných informací IAEA opět vyhodnotila, že incident nepředstavuje významné radiologické riziko.

Regulační orgán neposkytl žádné nové informace o lesních požárech v okolí areálu jaderné elektrárny Černobyl, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Regulátor potvrdil zprávy o nevybuchlé raketě na severovýchodě ve městě Charkov pocházející ze salvového raketometu 9K58 Směrč „zjištěné v bezprostřední blízkosti“ jaderného výzkumného zařízení, které bylo předtím poškozeno ostřelováním. Regulátor uvedl, že „neustálé ostřelování“ oblasti znamená, že dosud nebyla přijata žádná opatření k likvidaci rakety. IAEA bude situaci nadále monitorovat. Zařízení slouží k výzkumu, vývoji a výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je subkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 24.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ruské jednotky ostřelovaly ukrajinská kontrolní stanoviště ve městě Slavutyč, kde žije mnoho lidí pracujících v nedaleké jaderné elektrárně Černobyl, čímž je vystavovaly riziku a bránily dalšímu střídání personálu do a z areálu, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že ostřelování ohrožuje „domy a rodiny pracovníků, kteří zajišťují jadernou a radiační bezpečnost“ elektrárny Černobyl, která je od dne 24. února pod kontrolou ruských jednotek. Slavutyč se nachází mimo uzavřenou zónu, která byla zřízena kolem jaderné elektrárny po havárii v roce 1986.

Generální ředitel Grossi vyjádřil znepokojení nad tímto vývojem, který nastal jen několik dní poté, co se technický personál jaderné elektrárny Černobyl konečně mohl po téměř čtyřtýdenní práci bez vystřídání vrátit do svých domovů ve Slavutyči a odpočinout si. Dodal, že IAEA bude situaci nadále pozorně sledovat. Zaměstnanci, kteří na místě nyní pracují, pocházejí také ze Slavutyče.

Regulační orgán dnes rovněž informoval IAEA, že se neobává závažných radiačních následků v souvislosti s požáry v okolí jaderné elektrárny Černobyl. Den předtím regulátor informoval, že se ukrajinští hasiči pokoušejí uhasit požáry v oblasti.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl v současné době měření radiace neprobíhá. Regulační orgán však na základě dlouholetých zkušeností s takovými požáry a podrobných údajů o místech a množství zbytkové radioaktivní kontaminace půdy po havárii z roku 1986 vyhodnotil, že radiologická rizika jsou stále nízká.

Odborníci IAEA souhlasí s hodnocením situace svých ukrajinských kolegů, uvedl generální ředitel Grossi.

Regulační orgán Ukrajiny včera sdělil IAEA, že v oblasti uzavřené zóny, zřízené po nehodě před 36 lety, byly zaznamenány „požární události“ a že v hlavním městě Kyjevě a na dvou místech v areálu jaderné elektrárny západně od Černobylu byl zjištěn mírný nárůst koncentrace cesia ve vzduchu, který nevyvolává obavy z radiačního rizika. Dodal, že bedlivě sleduje situaci v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl před každoročním „obdobím požárů“, kdy často dochází ke spontánním požárům v oblasti.

Místní hasičská stanice ve městě Černobyl, které se nachází v uzavřené zóně, stále nemá přístup k elektrické rozvodné síti a místo toho spoléhá na dieselové generátory, uvedl dnes regulační úřad. Areál jaderné elektrárny, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, má i nadále k dispozici externí napájení.

Státní agentura pro správu uzavřené zóny oznámila, že také ve městě Černobyl lupiči „vykradli laboratoř životního prostředí“ a zcizili její vybavení. Nebylo možné zkontrolovat, kde se nacházejí kalibrační zdroje ionizujícího záření laboratoře a vzorky životního prostředí, dodala. Agentura se snaží získat další informace od provozovatelů laboratoře. Na základě poskytnutých informací však IAEA vyhodnotila, že incident nepředstavuje významné radiologické riziko.

Ukrajinský regulační orgán v dnešní aktualizaci rovněž uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Zaměstnanci na čtyřech elektrárnách, které jsou v provozu, se střídají v osmihodinových směnách, rovněž na jaderné elektrárně v Záporoží. Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 23.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) je připravena vyslat na Ukrajinu odborníky a vybavení, aby pomohli zajistit bezpečnost a ochranu jejích jaderných zařízení a zabránili riziku vážné havárie, která by mohla ohrozit lidi i životní prostředí, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ve svém prohlášení na videu generální ředitel uvedl, že je nadále vážně znepokojen situací, a znovu zdůraznil naléhavou potřebu odsouhlasit postup, který by IAEA umožnil poskytovat technickou pomoc pro bezpečný provoz a ochranu ukrajinských jaderných zařízení, která zahrnují 15 reaktorů a rovněž areál v Černobylu.

„Oznámil jsem, že jsem připraven okamžitě osobně přijet na Ukrajinu, abych uzavřel takovou dohodu, která by zahrnovala nezbytnou pomoc a podpůrná opatření, včetně přítomnosti odborníků IAEA v areálech různých jaderných zařízení na Ukrajině, a také dodávky životně důležitého bezpečnostního vybavení,“ řekl generální ředitel Grossi.

Sdělil však, že po intenzivních konzultacích trvajících mnoho dní „nám pozitivní výsledek stále uniká“ a dodal, že „potřeba zabránit jaderné havárii je stále naléhavější, s každým dnem, který uplyne“.

„Chci poděkovat sekretariátu Organizace spojených národů a mnoha vládám, které z nejvyšších míst vyjádřily podporu mé iniciativě a úsilí IAEA,“ řekl generální ředitel. IAEA „je připravena a může okamžitě rozmístit a poskytnout nezbytnou pomoc k zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině.“

A dodal: „Doufám, že současný dohodnutý postup budu moci uzavřít bez dalších průtahů. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. Musíme jednat hned.“

Ukrajinský regulační orgán dnes dříve IAEA informoval, že se hasiči snaží uhasit lesní požáry poblíž jaderné elektrárny Černobyl v oblasti, kde se podobná ohniska vyskytla i v minulých letech. Hasičský sbor z města Černobyl uhasil čtyři požáry, ale požáry stále pokračují. Místní hasičská stanice nemá v současné době přístup k elektrické rozvodné síti, uvedl regulátor. Zatím stanice spoléhá na dodávky energie pomocí dieselových generátorů, které potřebují palivo, dodal. Areál jaderné elektrárny, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem má i nadále k dispozici externí napájení.

Regulační orgán minulý týden informoval IAEA, že bedlivě sleduje situaci v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl před každoročním „obdobím požárů“, kdy často dochází ke spontánním požárům v oblasti, dosud kontaminované radioaktivním materiálem z havárie, od které v příštím měsíci uplyne 36 let. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února.

V dnešní aktualizaci se uvádí, že na území uzavřené zóny jaderné elektrárny Černobyl byly zaznamenány „požární události“. Regulátor uvedl, že v uzavřené zóně se měření radioaktivity v současné době neprovádí. Dodal, že mírné zvýšení koncentrace cesia ve vzduchu bylo zjištěno v Kyjevě a na dvou místech v areálu jaderné elektrárny západně od Černobylu, avšak regulátor informoval IAEA, že nepředstavuje významné radiační riziko. IAEA pokračuje v jednání s regulačním orgánem, aby získala další informace o požární situaci.

Co se týče stavu patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách na Ukrajině, regulátor uvedl, že je osm v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Zaměstnanci na čtyřech elektrárnách, které jsou v provozu, se střídají v osmihodinových směnách, rovněž na jaderné elektrárně v Záporoží.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 22.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Za posledních 24 hodin Ukrajina neoznámila žádný zásadní nový vývoj v souvislosti v oblasti jaderné bezpečnosti. Regulační orgán dnes informoval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ve čtyřech provozovaných jaderných elektrárnách v zemi nadále fungují bezpečnostní systémy a úroveň radiace zůstává na normální úrovni, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Na jaderné elektrárně Černobyl, jejíž poslední reaktor byl odstaven před více než před dvěma desítkami let, nastoupila po včerejším ukončení dlouho odkládaného střídání zaměstnanců, které začalo o víkendu, nová směna technického personálu, uvedl regulační orgán. Šlo o první výměnu ukrajinského personálu od dne 24. února, kdy nad areálem převzaly kontrolu ruské jednotky. V areálu jaderné elektrárny, kde došlo k havárii v roce 1986, se v současné době nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

IAEA sleduje zprávy v médiích o lesních požárech v oblasti poblíž černobylského areálu a vyžádala si další informace o situaci od svého ukrajinského protějšku. Regulační orgán minulý týden informoval IAEA, že bedlivě sleduje situaci v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl před každoročním „obdobím požárů“, kdy často dochází k spontánním požárům v oblasti, dosud kontaminované radioaktivním materiálem z havárie, od které v příštím měsíci uplyne 36 let.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Zaměstnanci na čtyřech elektrárnách, které jsou v provozu, se střídají v osmihodinových směnách, stejně tak na jaderné elektrárně v Záporoží.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 21.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že dnes bylo ukončeno dlouho odkládané vystřídání technického personálu v Černobylské jaderné elektrárně, které mu umožnilo vrátit se domů a odpočinout si poprvé od chvíle, kdy ruské jednotky převzaly v minulém měsíci kontrolu nad areálem, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že přibližně polovina odcházející směny technického personálu opustila areál včera a zbytek následoval dnes s výjimkou třinácti zaměstnanců, kteří střídání odmítli. Na místě zůstala také většina pracovníků ukrajinské ostrahy.

Poškozené silnice a mosty zkomplikovaly dopravu zaměstnanců do nedalekého města Slavutyče, informoval regulační úřad. Pracovníci se nacházeli v Černobylu v době před převzetím kontroly nad areálem ruskými jednotkami, ke kterému došlo dne 24. února. Pracovníci opustili areál po předání provozů nově příchozím ukrajinským kolegům, kteří je po téměř čtyřech týdnech nahradili.

Nová pracovní směna přichází také z města Slavutyče a zahrnuje dva dozorce místo obvyklého jednoho, aby se zajistilo, že v areálu bude k dispozici záloha, oznámil regulátor. Bylo dosaženo dohody o tom, jak organizovat budoucí rotaci zaměstnanců v jaderné elektrárně, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Generální ředitel Grossi, který opakovaně vyjadřoval hluboké znepokojení psychickým a zdravotním stavem ukrajinského personálu v areálu, uvítal dokončení rotace personálu a znovu jim vyjádřil uznání za odvahu a neúnavné úsilí při plnění jejich životně důležitých pracovních úkolů v mimořádně obtížných a stresujících podmínkách v přítomnosti zahraničních vojenských sil.

Generální ředitel uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení.“

Na jihu Ukrajiny obě provozní jednotky jaderné elektrárny Záporoží pokračují v provozu s elektrickým výkonem o hodnotě dvou třetin jejich maximální kapacity, každá přibližně 1000 MWe, po opravě v minulém týdnu dvou linek elektrického vedení, jedné externí a jedné v areálu. Jaderná elektrárna Záporoží má nyní k dispozici tři linky vedení vysokého napětí (750 kV), včetně jedné náhradní. Regulátor zopakoval, že bezpečnostní systémy v areálu jaderné elektrárny, který je od 4. března kontrolován ruskými jednotkami, jsou plně funkční.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou v Jihoukrajinské. Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot a bezpečnostní systémy jsou v provozu.

Regulátor oznámil, že výzkumný reaktor v hlavním městě Kyjevě byl bezpečně odstaven.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 20.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že přibližně polovina zaměstnanců Jaderné elektrárny v Černobylu se po téměř čtyřech týdnech práce v areálu kontrolovaném ruskými jednotkami konečně mohla vystřídat a vrátit se do svých domovů, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský národní regulační úřad potvrdil, že střídání personálu v areálu začalo ráno a že ti, kteří odešli, už nahradil jiný ukrajinský personál.

Generální ředitel Grossi, který vyjádřil hluboké znepokojení psychickým a zdravotním stavem ukrajinského personálu v areálu, kde došlo v roce 1986 k havárii, a uvítal zprávu o částečné rotaci personálu. Řekl, že své důležité pracovní úkoly plnili v nesmírně stresujících a únavných podmínkách v přítomnosti cizích vojenských sil a bez řádného odpočinku.

Obtížná personální situace na jaderné elektrárně Černobyl v uplynulých týdnech ohrozila jeden ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které tento měsíc nastínil generální ředitel IAEA, a v nichž se uvádí, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít možnost přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku“.

Ruské síly převzaly kontrolu nad elektrárnou Černobyl dne 24. února, ale její ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v areálu, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Do dnešního vystřídání byla v areálu stejná pracovní směna jako před vstupem do něj ruských jednotek.

„Je pozitivním, byť už dlouho očekávaným vývojem situace v jaderné elektrárně Černobyl, že někteří zaměstnanci se nyní vystřídali a vrátili ke svým rodinám. Zaslouží si naši hlubokou úctu a obdiv za to, že pracovali v těchto mimořádně těžkých podmínkách,“ řekl generální ředitel Grossi. „Byli tam příliš dlouho. Upřímně doufám, že i zbývající zaměstnanci z této směny se budou moci brzy vystřídat.“

Náročná a nejistá situace v jaderné elektrárně Černobyl zdůraznila význam iniciativy IAEA, jejímž cílem je zajistit bezpečnost a ochranu ukrajinských jaderných zařízení, uvedl generální ředitel. Dodal, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení.“

Na jihu Ukrajiny obě provozní jednotky jaderné elektrárny Záporoží postupně zvýšily svůj elektrický výkon na dvě třetiny své maximální kapacity, každá přibližně na 1000 MWe, po opravě v minulém týdnu dvou linek elektrického vedení, jedné externí a jedné v areálu.

Jaderná elektrárna Záporoží má nyní k dispozici tři linky vedení vysokého napětí (750 kV), včetně jedné náhradní. Regulátor zopakoval, že bezpečnostní systémy v areálu jaderné elektrárny, který je od 4. března kontrolován ruskými jednotkami, jsou plně funkční.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 19.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ukrajinští inženýři opravili a znovu připojili jednu ze tří dříve odpojených linek elektrického vedení napojujících jadernou elektrárnu Záporoží na elektrickou síť, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Oprava linky elektrického vedení znamená, že největší jaderná elektrárna v zemi má nyní k dispozici tři externí linky elektrického vedení, dodal ukrajinský regulační orgán. Jaderné elektrárny využívají takové linky k dodávkám vygenerované elektřiny do rozvodné sítě a v případě potřeby využívají energii samy.

Jaderná elektrárna Záporoží má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) plus jednu náhradní. V posledních týdnech tři z nich ztratily spojení, ale regulátor dnes uvedl, že jedna byla znovu připojena večer 18. března. Dříve informoval, že opětovné připojení lze očekávat dne 22. března.

Regulační orgán zopakoval, že bezpečnostní systémy jaderné elektrárny jsou plně funkční. Není jasné, kdy bude možné dvě další nefunkční linky elektrického vedení znovu zapojit, dodal. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou dne 4. března. Z jejich šesti reaktorů jsou v provozu dva.

V dnešním oficiálním sdělení IAEA k „současné situaci v oblasti bezpečnosti ukrajinských jaderných zařízení“ Ruská federace uvedla, že v areálu jaderné elektrárny Záporoží „rotace personálu probíhá v pravidelném režimu“ a že „s náhradními díly nejsou žádné problémy“. Uvedla také, že „výbušniny … na území jaderné elektrárny“ po událostech ze dne 4. března „byly eliminovány“.

Ukrajinský národní regulační orgán oznámil, že elektrárna Černobyl na severu Ukrajiny zůstává připojena k rozvodné síti poté, co inženýři dne 14. března obnovili dodávky energie, které byly přerušeny po dobu pěti dnů. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února. Zaměstnanci elektrárny se nemohli vystřídat déle než tři týdny.      
V dnešní zprávě IAEA Ruská federace uvedla, že od 14. března je „situace s dodávkami elektrické energie v černobylské jaderné elektrárně zcela stabilizovaná“.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy ze začátku týdne nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení,“ sdělil.

 

IAEA Aktualizace 18.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ukrajinští inženýři opravovali jednu ze tří odpojených linek elektrického vedení, spojujících největší jadernou elektrárnu v zemi s elektrickou sítí, a očekává se, že na začátku příštího týdne bude spojení opět fungovat, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Jaderná elektrárna Záporoží má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) plus jednu náhradní. Dvě ze čtyř byly poškozeny dříve a elektrárna tento týden ztratila spojení s třetí linkou. Dnes ukrajinský regulační úřad oznámil, že tato linka by měla být k elektrárně znovu připojena dne 22. března.

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou dvě externí linky elektrického vedení v provozu, včetně jedné náhradní, všechny bezpečnostní systémy v jaderné elektrárně zůstávají plně funkční a není třeba se obávat o bezpečnost elektrárny, sdělil ukrajinský regulační orgán. Není jasné, kdy bude možné obě další nefunkční linky znovu zapojit, dodal.

Dne 4. března ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou. Z jejich šesti reaktorů jsou v provozu dva. Oba tyto dva reaktory snížily elektrický výkon na 500 MWe po včerejším přerušení elektrického vedení v areálu, ale po jeho opravě a opětovném připojení později téhož večera ji opět zvýšily na 600 MWe, uvedl regulátor.

Jaderná elektrárna Černobyl zůstala připojena k rozvodné síti poté, co technici dne 14. března obnovili dodávky energie, které byly přerušeny po dobu pěti dnů, uvedl regulátor. Ruské síly převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února. Zaměstnanci se nemohli vystřídat déle než tři týdny.

Regulační orgán uvedl, že v Charkově jsou v současné době přerušeny externí dodávky energie do jaderného výzkumného zařízení, které bylo dříve poškozeno ostřelováním, ale jeho pracovníci stále udržují jeho provozuschopnost. Úroveň radiace zůstává na úrovni hodnot přírodního pozadí. Zařízení slouží k výzkumu, vývoji a výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Vzhledem k tomu, že jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, IAEA dospěla k závěru, že ohlášené škody nebo ztráta externího napájení by neměly mít žádné radiologické následky.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou na jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na Jižní Ukrajině. Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot, bezpečnostní systémy jsou v provozu.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy ze začátku tohoto týdne nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení,“ uvedl.

 

IAEA Aktualizace 17.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency – IAEA),  že všechny bezpečnostní systémy v jejich největší jaderné elektrárně (Záporoží) byly nadále plně funkční den po ztrátě napojení elektrárny na třetí linku externího elektrického vedení, které ji spojuje s vnitrostátní elektrickou sítí, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

V jaderné elektrárně Záporoží jsou stále funkční dvě linky externího elektrického vedení, včetně jedné náhradní, a není třeba se obávat o bezpečnost elektrárny, dodal ukrajinský regulační orgán.

Jaderná elektrárna má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) a jednu náhradní. Dvě ze čtyř byly poškozeny již dříve. Ukrajinský regulátor uvedl, že není jasné, co včerejší ztrátu třetí linky způsobilo, ale dvě zbývající linky elektrického vedení zajišťují bezpečný provoz elektrárny. Stejně jako ostatní jaderné elektrárny na Ukrajině i jinde ve světě má i tato elektrárna záložní dieselové generátory pro případ potřeby.

Dne 4. března ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží. Z jejich šesti reaktorů jsou v současné době v provozu dva. Regulátor dnes později uvedl, že snížil elektrický výkon obou reaktorů na 500 MWe, tedy zhruba na polovinu jejich maximální výkonnosti, po přerušení elektrického vedení v areálu, které bude opraveno a dojde k plánovanému opětovnému připojení dnes večer ve 21:00 UTC. Regulátor neuvedl, co způsobilo přerušení vedení v areálu.

Regulační orgán uvedl, že na jaderné elektrárně na jižní Ukrajině jsou stále přítomni představitelé ruské státní společnosti pro atomovou energii Rosatom, ale vysoce kvalifikovaný ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje. Ukrajina nepožádala Ruskou federaci o žádnou poradenskou, technickou ani jinou podporu, dodal.

Na severní Ukrajině je jaderná elektrárna Černobyl nadále připojena k vnitrostátní elektrické síti tři dny poté, co se inženýrům podařilo obnovit pravidelné dodávky elektrické energie do areálu kontrolovaného Ruskem, uvedl regulační orgán. Areál jaderné elektrárny, kde došlo v roce 1986 k havárii, dne 9. března přišel o veškeré externí napájení a elektrárna přešla záložní zdroj energie na dieselové generátory. Ukrajinští specialisté o několik dní později opravili jedno ze dvou poškozených vedení napojujících elektrárnu na síť, což umožnilo obnovení externích dodávek elektřiny dne 14. března.

Ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou Černobyl dne 24. února. Ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v areálu, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Po dobu delší než tři týdny se nemohli vystřídat.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot. Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení,“ uvedl.

 

IAEA Aktualizace 16.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA), že jaderná elektrárna u města Záporoží ztratila napojení na třetí linku elektrického vedení, ale dvě další jsou k dispozici a neexistuje žádné bezpečnostní riziko, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Největší ukrajinská jaderná elektrárna má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) a jednu náhradní. Dvě ze čtyř byly poškozeny již dříve. Ukrajinský regulátor uvedl, že není jasné, co dnešní ztrátu třetí linky způsobilo. Dodal, že zbývající linky elektrického vedení a jedna náhradní jsou dostačující, aby všechny bezpečnostní systémy zůstaly bez omezení plně funkční. Stejně jako ostatní jaderné elektrárny na Ukrajině i jinde má i tato elektrárna záložní dieselové generátory pro případ potřeby.

Dne 4. března ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží, která má šest reaktorů. Ukrajinští zaměstnanci elektrárny ji dále provozují. Dva provozované reaktory v areálu – bloky 2 a 4 – dnes mírně snížily své dodávky energie do sítě, aby se přizpůsobily změněné situaci v elektrickém vedení, uvedl regulátor.

Regulační orgán dnes uvedl, že elektrárna Černobyl zůstala připojena k vnitrostátní elektrické síti, po dvou dnech se inženýrům podařilo obnovit pravidelné dodávky elektrické energie do areálu kontrolovaného ruskými jednotkami. Areál jaderné elektrárny, kde došlo v roce 1986 k havárii, dne 9. března přišel o veškeré externí napájení. Musel se použít záložní zdroj elektroenergie na motorovou naftu. Ukrajinské specializované týmy opravily jedno ze dvou poškozených vedení napojujících elektrárnu na síť, což umožnilo obnovení externích dodávek elektřiny dne 14. března. Téhož dne byly vypnuty záložní dieselové generátory. Ruské síly převzaly kontrolu nad elektrárnou Černobyl dne 24. února, ale její ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v místě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Po dobu tří týdnů se nemohli vystřídat. „Jsem stále vážně znepokojen extrémně těžkými podmínkami, ve kterých tam pracují ukrajinští pracovníci," řekl generální ředitel Grossi.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 15.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA), že jaderná elektrárna Černobyl byla znovu připojena k vnitrostátní elektrické síti a již nemusí spoléhat na záložní dieselové generátory jako zdroje elektroenergie. Areál jaderné elektrárny 9. března přišel o veškeré externí napájení. Musel se použít záložní zdroj elektroenergie spalující motorovou naftu. Ukrajinským odborným týmům se o víkendu podařilo opravit jedno ze dvou poškozených vedení napojujících elektrárnu na elektrickou síť. Od dne 14. března 16:45 UTC dodává tato linka jaderné elektrárně veškerou potřebnou energii a dieselové generátory byly vypnuty, uvedl dnes ukrajinský regulační orgán. Elektřinu dodává i do nedalekého města Slavutyč. Zůstává nejasné, zda bude možné opravit druhé vedení vysokého napětí, dodal regulátor. Ruské síly převzaly kontrolu nad elektrárnou Černobyl dne 24. února, ale její ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v místě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. 211 technických pracovníků a pracovníků ostrahy v areálu se nemohlo střídat poté, co ruské jednotky vstoupily do regionu, v podstatě žijí v areálu poslední tři týdny. Generální ředitel Grossi uvedl, že pracují „v enormním stresu bez potřebného odpočinku“. Regulátor uvedl, že nejsou k dispozici informace o tom, zda a kdy bude výměna směny možná.

Regulační orgán dnes navíc poprvé uvedl, že informace, které o Černobylu obdržel, jsou „kontrolovány ruskými vojenskými jednotkami“, a proto nemohl „vždy poskytnout podrobné odpovědi na všechny“ otázky IAEA. Tak tomu bylo i v případě jaderné elektrárny Záporoží, která je pod kontrolou ruských vojenských sil od 4. března.      
Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil hluboké znepokojení nad potížemi, jimž zaměstnanci jaderné elektrárny čelí, a prohlásil, že se jedná o ohrožení jednoho ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které vyznačil na počátku tohoto měsíce, a uvedl, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít možnost přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku“. Dodal, že náročná situace, ve které se nachází personál, spolu s řešenými nyní výpadky elektřiny v Černobylu a problémy s komunikací v posledních týdnech zdůrazňuje naléhavost dohody a realizace podnětů IAEA zaměřených na zajištění bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení.

Regulační orgán uvedl, že zaměstnanci jaderné elektrárny Záporoží potvrdili zprávy o tom, že ruská armáda odpálila nevybuchlou munici, která zůstala v areálu po událostech ze dne 4. března. Dodal, že personál nebyl o tom předem informován. Regulační orgán v minulých dnech informoval IAEA o probíhajících pracích na detekci a likvidaci nevybuchlé munice nalezené v poškozeném výcvikovém středisku i jinde v areálu jaderné elektrárny.

Na severovýchodě ve městě Charkov přinutilo ostřelování v regionu personál obsluhující nové jaderné výzkumné zařízení, které bylo předtím zasaženo, aby jej dočasně opustil, uvedl regulační orgán. Dodal, že pracovníci se později vrátili a obnovili dodávky energie do bezpečnostních systémů. Zařízení slouží k výzkumu, vývoji a výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Vzhledem k tomu, že jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, IAEA dospěla k závěru, že ohlášené škody by neměly mít žádné radiologické následky.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rivno, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 14.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že pokračují práce na obnovení externích dodávek elektřiny do jaderné elektrárny (JE) Černobyl. Ukrajinské specializované týmy opravily jedno ze dvou poškozených elektrických vedení a připojily je k rozvodné síti, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Dieselové generátory dodávají elektřinu do areálu od 9. března po ztrátě veškerého externího napájení areálu. Ukrajina dne 13. března oznámila, že její specialisté opravili jedno z elektrických vedení a JE bude znovu připojena k ukrajinské elektrické síti od následujícího rána. Ukrajinský provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy Ukrenergo dnes uvedl, že linka byla opět poškozena „okupačními jednotkami“ dříve, než bylo plně obnoveno dodávání energie do jaderné elektrárny. Později během dne regulační orgán sdělil IAEA, že ve 13:10 UTC došlo opět k obnovení externího napájení a zaměstnanci jaderné elektrárny Černobyl znovu zahájili práce, aby opět napojili jadernou elektrárnu na rozvodnou síť. Jak již bylo uvedeno dříve, odpojení elektrárny Černobyl od rozvodné sítě minulý týden nemělo kritický dopad na základní bezpečnostní funkce, jelikož objem chladicí vody v zařízení na skladování vyhořelého paliva postačoval k udržení odvodu tepla bez dodávky elektřiny. Regulační orgán také minulý týden uvedl v závěru zprávy obsahující bezpečnostní analýzu funkce zařízení na vyhořelé palivo, že v případě úplné ztráty energie, a to i ze strany dieselových generátorů, nedojde k „žádnému dopadu na základní bezpečnostní systémy“. Regulační orgán uvedl, že současné zásoby nafty vydrží do večera 15. března. Problémy s napájením ukazují, že je nezbytně nutné se dohodnout a zavést systém navržený IAEA pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných zařízení, včetně čtyř jaderných elektráren, které jsou v provozu, zdůraznil generální ředitel Grossi.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (Jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

IAEA se seznámila se zprávami o výbuších munice, které provedly ruské ozbrojené síly v areálu jaderné elektrárny v Záporoží, a žádá informace o situaci z Ukrajiny. Regulační orgán již dříve informoval Agenturu o probíhajících pracích na odhalování a likvidaci nevybuchlé munice nalezené v poškozeném výcvikovém středisku i jinde v areálu jaderné elektrárny po událostech ze dne 4. března, kdy kontrolu nad místem převzaly ruské síly.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od dne 13. března nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 13.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ukrajinským týmům specialistů se podařilo opravit elektrické vedení potřebné k obnovení externích dodávek elektřiny do jaderné elektrárny Černobyl (JE). Generální ředitel obdržel zprávu od šéfa ukrajinské jaderné energetické společnosti Energoatom Petra Kotina, který mu řekl, že specialisté opravili jedno ze dvou poškozených vedení a nyní budou moci dodat veškerou potřebnou energii mimo lokalitu do JE, kde se po havárii v roce 1986 nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady.

Ukrajinský regulátor informoval IAEA, že napájecí vedení bylo obnoveno v 18:38 SEČ opraváři společnosti Ukrenergo, provozovatele přenosové soustavy v zemi. Černobylská JE pokračuje v práci na záložních dieselových generátorech a ráno bude znovu připojena k ukrajinské elektrické síti. Jak již bylo dříve oznámeno, odpojení JE od sítě minulý týden nemělo kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, protože objem chladicí vody v jejím zařízení na vyhořelé palivo byl dostatečný k udržení odvodu tepla bez dodávky elektřiny. "Je to pozitivní vývoj, protože JE Černobyl se již několik dní musí spoléhat na nouzové dieselové generátory," řekl generální ředitel Grossi. "Zůstávám však vážně znepokojen bezpečností a zabezpečením v Černobylu a dalších jaderných zařízeních Ukrajiny."

Ukrajinský regulátor dnes dříve informoval IAEA, že zaměstnanci jaderné elektrárny Černobyl již neprovádějí opravy a údržbu zařízení souvisejících s bezpečností, částečně kvůli jejich fyzické a psychické únavě poté, co téměř tři týdny nepřetržitě pracovali. Technický personál a stráže se stále nemohli střídat ode dne, kdy ruské síly 24. února vstoupily na místo, uvedl regulační úřad, který rovněž vyjádřil bezpečnostní obavy ohledně přepravy personálu mimo uzavřenou zónu zřízenou po nehodě. Regulátor nekomunikuje přímo s personálem, ale přijímá informace od vnějšího managementu JE. Generální ředitel Grossi uvedl, že čím dál hrozivější situace, které čelí personál v zařízení – spolu s přetrvávajícími problémy souvisejícími s komunikací z místa, jakož i nyní vyřešeným problémem s napájením – přidaly další naléhavost k iniciativě IAEA zaměřené na zajištění bezpečnosti a zabezpečení na ukrajinské jaderné elektrárně.

Generální ředitel navrhl rámec, který by IAEA umožnil poskytovat technickou a další pomoc pro bezpečný provoz všech ukrajinských jaderných zařízení, o čemž minulý týden jednal s ukrajinským a ruským ministrem zahraničí Dmytrom Kulebou a Sergejem Lavrovem. "Nemůžeme si dovolit ztrácet více času. IAEA je připravena okamžitě jednat, a to na základě námi navrhovaného rámce, který, než může být implementován, vyžaduje souhlas obou stran konfliktu. Pomoc ukrajinským jaderným zařízením můžeme poskytnout až poté, co bude dohoda podepsána. Dělám vše, co je v mých silách, aby se to stalo velmi brzy,“ řekl.

IAEA připravuje podrobné technické návrhy pro svou pomoc, založené na sedmi nezbytných pilířích jaderné bezpečnosti, které generální ředitel nastínil začátkem tohoto měsíce na zasedání Rady guvernérů IAEA. Tyto pilíře – včetně těch, které se týkají fyzické integrity jaderných zařízení, schopnosti provozního personálu činit rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku, bezpečných dodávek energie mimo lokalitu a spolehlivé komunikace s regulátorem – byly během konfliktu, ohroženy nebo zpochybněny.

Ukrajinský regulační úřad dnes také informoval IAEA, že pozorně sleduje situaci v uzavřené zóně JE Černobyl před každoroční „požární sezónou“, kdy v oblasti, stále kontaminovaným radioaktivním materiálem z havárie před 36 lety, často dochází k samovolným požárům.

Pokud jde o jadernou elektrárnu Záporoží, kterou od 4. března ovládají ruské síly, regulátor uvedl, že situace v zásobování energií se nezměnila. Má čtyři vysokonapěťové (750 kV) externí elektrické vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Dvě ze čtyř byla poškozena. Provozovatel informoval IAEA o tom, že pro potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohlo být zajištěno jedno dostupné elektrické vedení. K zajištění záložní energie byly připraveny i dieselové generátory.

Ukrajina již dříve informovala IAEA, že řadový personál nadále provozuje jadernou elektrárnu Záporoží a vykonává svou každodenní práci, ale její řízení je pod kontrolou velitele tamních ruských sil. V dnešní aktualizaci regulátor uvedl, že byl pracovníky na místě informován, že je tam také nejméně 11 zástupců ruské státní společnosti Rosatom.

 

IAEA Aktualizace 12.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že Rusko plánuje převzít plnou a trvalou kontrolu nad jadernou elektrárnou Záporoží (JE) pod vedením státní firmy Rosatom, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Ruská federace to později popřela. Prezident ukrajinského provozovatele jaderné elektrárny Energoatom Petro Kotin v dopise generálnímu řediteli uvedl, že přibližně 400 ruských vojáků je „na místě přítomno na plný úvazek“ a potvrdil, že JE zůstává pod kontrolou ruských vojenských sil. Kotin z Energoatomu navíc uvedl, že vedení elektrárny musí koordinovat s ruskými silami všechny operační záležitosti, včetně technických záležitostí. Potvrdil, že zaměstnanci JE se pravidelně střídají, a dodal, že na místo před pár dny dorazili ruští experti, aby tam vyhodnotili radiační situaci. Ukrajina již dříve informovala IAEA, že ruské vojenské síly převzaly 4. března největší jadernou elektrárnu v zemi se šesti reaktory. Její kmenoví zaměstnanci nadále provozují JE a vykonávají svou každodenní práci, ale její řízení je pod kontrolou velitele tamních ruských sil, uvedla Ukrajina. Ruské síly ovládly 24. února další jadernou lokalitu na Ukrajině, JE Černobyl. V telefonickém hovoru s generálním ředitelem Grossim dnes, 12. března, generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačev potvrdil, že v jaderné elektrárně Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny je přítomen omezený počet odborníků společnosti, popřel však, že by Rosatom zamýšlel převést závod pod „systémem řízení“ Rosatomu. V pravidelné technické aktualizaci dnes ukrajinský regulátor řekl IAEA, že situace v zásobování JE Záporoží se v posledních dnech nezměnila. Areál má čtyři vysokonapěťové (750 kV) externí elektrické vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Dvě ze čtyř byla poškozena. Provozovatel informoval IAEA o tom, že pro potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohlo být zajištěno jedno dostupné elektrické vedení. Dieselové generátory byly také připraveny pro zajištění záložní energie. Generální ředitel Rosatomu Lichačev potvrdil situaci v zásobování a uvedl, že se pracuje na obnově ztraceného elektrického vedení, ale tak, aby nebyla ohrožena stávající zásoba, a proto byly přiváženy další zásoby paliva pro záložní dieselové generátory. pro případ, že by byly potřeba. Dodal, že by mohly být dodány i další dodávky pro závod.

Ruská federace dnes odděleně informovala agenturu, že „správu a provoz jaderných elektráren Záporožská a Černobyl provádí ukrajinský provozní personál. Konzultační pomoc jim poskytuje skupina několika ruských expertů. V rámci poskytování technické podpory jsou zjišťovány prioritní potřeby elektráren pro zajištění bezpečného a udržitelného provozu jaderných bloků. Zejména s konzultační pomocí ruských specialistů se nyní provádí obnova napájení JE Černobyl a systém fyzické ochrany JE Záporožská. Při provádění opatření k zajištění bezpečného a zabezpečeného provozu ukrajinských JE udržuje ruská strana úzký kontakt s IAEA“.

Generální ředitel Grossi znovu opakuje, že současná situace je v jasném rozporu s jedním ze sedmi nezbytných pilířů, a sice že „Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku“.

Pokud jde o situaci v JE Černobyl, ukrajinský regulátor uvedl, že snahy o opravu poškozeného elektrického vedení pokračují, ale externí dodávky elektřiny zůstávají od 9. března přerušeny. Dieselové generátory nadále poskytují záložní energii systémům důležitým pro bezpečnost, včetně skladů vyhořelého paliva, a další dodávky paliva dorazily 11. března, uvedla společnost. Ve své dnešní telefonické diskusi s generálním ředitelem Grossim poskytl Lichačev z Rosatomu také informace o nových dodávkách nafty a uvedl, že elektrické vedení by mohlo být prodlouženo z nedalekého Běloruska, aby zásobovalo Černobylskou JE. Řekl, že na místě byli nějací odborníci z Rosatomu. V jaderné elektrárně v Černobylu se 211 členů technického personálu a strážců elektrárny stále nemohlo střídat, ve skutečnosti tam žije ode dne, než ruské síly převzaly kontrolu, uvedl ukrajinský regulátor.

Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval naléhavou potřebu zajistit, aby mohli řádně odpočívat a střídat se, přičemž uvedl, že je to také životně důležitý prvek pro bezpečný provoz jaderné energetiky. Ke složité situaci se přidala ztráta komunikace mezi elektrárnou a regulátorem 10. března. Regulátor je stále v kontaktu s off-site managementem a je schopen poskytovat informace o elektrárně.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží, tří v Rivne, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na Jihoukrajinské. Úroveň radiace zůstává normální, dodal. Generální ředitel Grossi od začátku konfliktu vyjadřoval vážné obavy o bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Navrhl dohodnutý rámec pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, o kterém diskutoval na svých nedávných setkáních v turecké Antalyi s ukrajinským a ruským ministrem zahraničí Dmytrom Kulebou a Sergejem Lavrovem. Kromě toho připravuje podrobné technické návrhy, jak může IAEA v tomto ohledu pomoci, v úzké koordinaci se všemi příslušnými stranami. Generální ředitel Grossi řekl, že dohodnutý rámec musí být urychleně uzavřen, a dodal, že v případě, že nebude podepsán, nebude možné poskytnout žádnou pomoc na místě. V souvislosti se zabezpečením agentura potvrdila, že se jí podařilo obnovit všechna data jaderné elektrárny Záporoží, která nemohla být tento týden několik dní předána ústředí IAEA. Pokud jde o lokality Černobyl a Jihoukrajinská, nedošlo k žádnému novému vývoji.

 

IAEA Aktualizace 11.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina oznámila Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA), že technici začali opravovat poškozené elektrické vedení ve snaze obnovit externí dodávky elektřiny do areálu jaderné elektrárny Černobyl (JE), které byly začátkem týdne zcela přerušeny. Ukrajinský regulační úřad uvedl, že práce, které začaly 10. března večer, uspěly při opravě jednoho úseku. Elektrická energie mimo lokalitu stále nefungovala, což naznačuje, že na dalších místech jsou stále poškozeny. Úsilí o opravy bude pokračovat i přes složitou situaci mimo areál JE, dodala.

Nouzové dieselové generátory poskytují záložní energii od 9. března a regulátor oznámil, že do zařízení bylo dodáno další palivo. Je však důležité co nejdříve opravit elektrické vedení, uvedlo. Regulátor ztratil 10. března spojení s lokalitou. V důsledku toho nemůže poskytovat informace IAEA o radiologickém monitorování v zařízení. Navzdory tomu regulátor nadále dostával informace o tamní situaci prostřednictvím vyššího externího vedení závodu. Dieselové generátory jsou napájecí systémy důležité pro bezpečnost, včetně systémů pro kontrolu vyhořelého jaderného paliva, vody a chemické úpravy vody, uvedl regulační úřad s tím, že provozovatel nebyl schopen udržet některé funkce, jako je např. monitorování radiace, ventilační systémy a běžné osvětlení. Nicméně, jak již bylo dříve oznámeno, odpojení od sítě nebude mít kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, protože objem chladicí vody v zařízení na vyhořelé palivo je dostatečný k udržení odvod tepla bez dodávky elektřiny. Zaměstnanci Černobylské JE však čelí stále obtížnějším podmínkám. 211 technických pracovníků ve skutečnosti žije na místě déle než dva týdny, řekl regulátor a vyjádřil obavy také z dostupnosti potravinových rezerv.

Jinde na Ukrajině se situace v zásobování JE Záporoží v porovnání s poslední aktualizací nezměnila. Areál má čtyři vysokonapěťové (750 kV) externí elektrické vedení plus další jedno vedení v pohotovostním režimu. Dva ze čtyř byly poškozeny. Provozovatel informoval IAEA o tom, že pro potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohlo být zajištěno jedno dostupné elektrické vedení. Dieselové generátory jsou navíc připraveny k poskytování záložní energie. Pokračují práce na detekci a likvidaci nevybuchlé munice nalezené v poškozeném výcvikovém středisku a na dalších místech po událostech 4. března, kdy ruské síly převzaly kontrolu nad největší ukrajinskou jadernou elektrárnou se šesti reaktory. Zaměstnanci provozující elektrárnu se střídali podle svého obvyklého rozvrhu, uvedl regulátor. Přítomnost cizích sil v oblasti však ovlivňovala pracovní morálku a vyvolávala tlak, dodal. Regulátor udržuje kontakt s elektrárnou, ale IAEA má potíže se spojením s vedením JE Záporoží.

Ve městě Charkov utrpělo další poškození nové jaderné výzkumné zařízení, které bylo rovněž dříve zasaženo, uvedl regulátor. Zařízení slouží pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Vzhledem k tomu, že její jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, IAEA usoudila, že škoda by neměla žádné radiologické následky.

Přesto znovu zdůraznila rizika, kterým ukrajinská jaderná zařízení během ozbrojeného konfliktu čelí, a přidala na naléhavosti iniciativě generálního ředitele Grossiho zaměřené na zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení v zemi.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží, tří v JE Rivne, jednoho v JE Chmelnyckyj a dvou v JE Jihoukrajinské. Úrovně radiace na čtyřech místech byly normální, uvedl.

Pokud jde o částečnou ztrátu dálkového přenosu dat z bezpečnostních systémů instalovaných pro monitorování jaderného materiálu a činností v jaderných elektrárnách, IAEA uvedla, že online přenos dat z JE Záporoží je nyní zpět, ale stále nejsou data z JE Černobyl, a občasné problémy byly i s přenosem dat z Jihoukrajinské JE.

 

IAEA Aktualizace 10.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že dnes ztratila veškeré spojení s Černobylskou jadernou elektrárnou (JE), den poté, co Ruskem kontrolovaná lokalita přišla o veškeré externí dodávky energie. Generální ředitel uvedl, že Agentura si je vědoma zpráv, že nyní byla v místě obnovena dodávka proudu a hledá potvrzení této informace. Dříve v ten den ukrajinský regulační úřad sdělil IAEA, že nouzové dieselové generátory dodávají elektřinu do JE Černobyl. Následná ztráta komunikace znamenala, že regulátor již nemohl poskytovat aktualizované informace o lokalitě IAEA.

Podle informací obdržených před ztrátou komunikace byla obě elektrická vedení lokality poškozena, což ji ve skutečnosti odpojilo od sítě, uvedl ukrajinský regulační úřad. Aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka energie, bylo by nutné tato vedení buď opravit, nebo by generátory udržující palivo po dobu dvou dnů vyžadovaly dodatečné dodávky nafty. Dieselové generátory napájely systémy důležité pro bezpečnost, včetně systémů pro kontrolu vyhořelého jaderného paliva, vody a chemické úpravy vody, uvedl regulační úřad s tím, že provozovatel nebyl schopen udržovat některé funkce, jako je monitorování radiace, ventilační systémy a normální osvětlení. Nicméně, jak je uvedeno v předchozí aktualizaci, odpojení od sítě nebude mít kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, kde jsou umístěna různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, protože objem chladicí vody v zařízení vyhořelého paliva je dostatečný udržovat odvod tepla bez dodávky elektřiny.

Regulátor dále potvrdil toto hodnocení a uvedl, že zpráva o bezpečnostní analýze pro úložiště vyhořelého paliva v lokalitě dospěla k závěru, že v případě úplné ztráty energie včetně elektřiny poskytované nouzovými zdroji, jako jsou např. dieselové generátory, nebude mít „dopad na základní bezpečnostní systémy“. Provozovateli se dále také podařilo potvrdit, že v konstrukcích a systémech bazénu skladování vyhořelého paliva nejsou žádné škody a jejich původní funkce jsou zachovány. Pokud by mělo dojít i ke ztrátě nouzového proudu, regulátor řekl, že bude stále možné, aby zaměstnanci mohli monitorovat hladinu a teplotu vody v bazénu s vyhořelým palivem. Tyto práce by však prováděli za zhoršených podmínek radiační bezpečnosti z důvodu nedostatečného větrání objektu. Rovněž by nebyli schopni dodržovat provozní postupy radiační bezpečnosti.

Generální ředitel vyjádřil znepokojení nad zhoršujícími se a vyčerpávajícími podmínkami pro personál jaderné elektrárny Černobyl, který nebyl vyměněn ode dne před převzetím kontroly ruskými silami 24. února. Řekl, že to také ohrožuje životně důležitý bezpečnostní pilíř, který říká, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku“. Dalším přírůstkem stresové situace je úplná ztráta komunikace, dříve mohli komunikovat s regulátorem e-mailem.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v Záporožské JE, tří v Rivne, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na Jihoukrajinské. Úrovně radiace na čtyřech místech byly normální, uvedl.

Stav napájení v lokalitě Záporožská JE se nezměnil oproti stavu uvedenému v minulé aktualizaci. Lokalita má čtyři vysokonapěťová (750 kV) externí elektrická vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Dvě ze čtyř byla poškozena, a proto jsou v současné době v provozu dvě elektrické vedení plus jedno v pohotovostním režimu. Provozovatel informoval IAEA o tom, že energetické potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohly být zajištěny jedním dostupným elektrickým vedením. Dieselové generátory jsou navíc funkční a připraveny k poskytování záložní energie. V současné době není možné dodat na místo potřebné náhradní díly, vybavení a specializovaný personál pro provádění plánovaných oprav. Údržbové činnosti na 1. bloku byly omezeny na minimální úroveň vyžadovanou provozními postupy závodu.

Generální ředitel rovněž uvedl, že IAEA je v kontaktu s ukrajinskými orgány ohledně systémů monitorování radiace na Ukrajině.

Pokud jde o ztrátu dálkového přenosu dat z bezpečnostních systémů instalovaných pro monitorování jaderného materiálu a činností v JE Černobyl a JE Záporoží, IAEA nebyla schopna obnovit komunikaci s těmito instalovanými monitorovacími systémy.

Generální ředitel Grossi dnes v turecké Antalyi jednal s ministry zahraničí Ukrajiny a Ruské federace - Dmytrem Kulebou a Sergejem Lavrovem. Po svém návratu do Vídně uspořádal tiskovou konferenci.

 

 

IAEA Aktualizace 9.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že dva týdny poté, co nad ní převzaly kontrolu ruské síly, byla jaderná elektrárna (JE) Černobyl odpojena od elektrické sítě a ztratila dodávku externí energie. Generální ředitel vyjádřil hluboké znepokojení nad tímto vývojem, protože „bezpečné externí napájení ze sítě pro všechna jaderná zařízení“ bylo jedním ze sedmi nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které nastínil na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2. března svolané k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a záruk. V případě jaderné elektrárny Černobyl však řekl, že IAEA se dohodla s ukrajinským regulátorem, že její odpojení od sítě nebude mít kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Konkrétně u skladu vyhořelého paliva v lokalitě je objem chladicí vody v bazénu dostatečný pro udržení efektivního odvodu tepla z vyhořelého paliva bez dodávky elektřiny. Areál má také záložní nouzové zdroje energie s dieselovými generátory a bateriemi. Nedostatek energie však pravděpodobně povede k dalšímu zhoršení provozní radiační bezpečnosti na místě a vytvoří další stres pro přibližně 210 technických expertů a strážců, kteří se poslední dva týdny nemohli střídat ve službě a ve skutečnosti tam žijí po celou dobu, dodal generální ředitel Grossi. "Ze dne na den jsme svědky zhoršující se situace v JE Černobyl, zejména pokud jde o radiační bezpečnost a pro personál řídící zařízení za extrémně obtížných a náročných podmínek," řekl. "Opakuji svou naléhavou výzvu silám, které účinně řídí elektrárnu, aby respektovaly vnitřní postupy radiační ochrany, usnadnily bezpečnou rotaci personálu a podnikly další důležité kroky k zajištění bezpečnosti."

V dalším vývoji řekl, že IAEA v posledních dnech ztratila dálkový přenos dat ze svých bezpečnostních systémů instalovaných k monitorování jaderného materiálu v JE Černobyl a další ukrajinské jaderné elektrárně, kterou nyní ovládají ruské síly, Záporožské JE. Řekl, že je znepokojen náhlým přerušením toku dat do vídeňského ústředí IAEA ze dvou míst, kde se nachází velké množství jaderného materiálu ve formě vyhořelého nebo čerstvého jaderného paliva a dalších typů jaderného materiálu. Důvod přerušení přenosu bezpečnostních údajů není bezprostředně jasný. IAEA nadále dostává tato data z jiných jaderných zařízení na Ukrajině, včetně tří dalších jaderných elektráren. „Dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení IAEA umístěných v jaderných lokalitách po celém světě je důležitou součástí implementace našich záruk na Ukrajině i ve světě,“ řekl. "Takové systémy jsou instalovány v několika zařízeních na Ukrajině, včetně všech jaderných elektráren, a umožňují nám monitorovat jaderný materiál a aktivity v těchto lokalitách, když naši inspektoři nejsou přítomni." I když byly k dispozici technické prvky, které zajistily, že data budou uložena lokálně, kapacita úložiště i provozní stav monitorovacích systémů zůstaly nejisté, řekl. Prostřednictvím bezpečnostních technických opatření IAEA ověřuje, že země dodržují své mezinárodní právní závazky používat jaderný materiál a technologie pouze pro mírové účely.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží. Úrovně radiace na místech byly normální, uvedl.

Areál Záporožská JE má čtyři vysokonapěťové (750 kV) vnější elektrické vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Operátor informoval IAEA, že dvě byla poškozena, a proto má elektrárna nyní k dispozici dvě elektrická vedení plus jedno v pohotovostním režimu. Provozovatel také uvedl, že pro potřeby jaderné elektrárny mimo lokalitu by bylo možné zajistit jedno dostupné elektrické vedení. Dieselové generátory jsou navíc funkční a připraveny poskytnout záložní energie. "Nicméně toto je další příklad toho, kdy byl ohrožen bezpečnostní pilíř pro zabezpečení externího napájení ze sítě pro všechna jaderná zařízení," řekl generální ředitel Grossi. Kromě toho regulátor oznámil, že transformátor 6. bloku byl vyřazen z provozu a prochází nouzovou opravou poté, co bylo po událostech ze 4. března zjištěno poškození jeho chladicího systému.

Tento nedávný vývoj přispěl k rostoucím obavám IAEA o bezpečnost, zabezpečení a bezpečnostní dopady konfliktu na Ukrajině na jaderná zařízení země, včetně jejích čtyř provozovaných jaderných elektráren a také lokality Černobyl.

V rámci své nové iniciativy týkající se Ukrajiny generální ředitel Grossi řekl, že zítra odcestuje do Antalye na pozvání tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoglu. „Doufám, že na tamních setkáních pokročím v naléhavé otázce zajištění bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Musíme jednat hned,“ řekl.

9. března 2022

 

IAEA Aktualizace 8.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes oznámila, že pro bezpečné řízení jaderné elektrárny Černobyl (JE) je stále naléhavější a důležitější vystřídat přibližně 210 technických pracovníků a strážců, kteří tam pracují od doby, kdy ruské síly převzaly kontrolu (před 13ti dny). Na rozdíl od současné situace v ukrajinských jaderných elektrárnách, kde se personál pravidelně střídá, je stejná směna ve službě v JE Černobyl ode dne, kdy ruská armáda vstoupila na místo havárie, tj. od 24.2.2022. Ukrajinský regulátor dodal, že personál měl v omezené míře přístup k potravinám a vodě a lékům. Situace personálu se však zhoršuje. Ukrajina požádala IAEA, aby vedla mezinárodní podporu potřebnou k přípravě plánu výměny stávajícího personálu a zajištění účinného rotačního systému výměn. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, že personál obsluhující jaderná zařízení musí mít možnost odpočívat a pracovat v pravidelných směnách, což je klíčové pro celkovou jadernou bezpečnost. Jejich schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které nastínil na zasedání Rady guvernérů IAEA. „Jsem hluboce znepokojen obtížnou a stresující situací, které čelí personál v jaderné elektrárně Černobyl, a potenciálními riziky pro jadernou bezpečnost. Vyzývám síly, které místo kontrolují, aby urychleně usnadnily bezpečnou rotaci tamního personálu,“ řekl dnes.

Manipulace s jaderným materiálem v JE Černobyl byla prozatím odložena, dodal regulátor. Místo, které se nachází v uzavřené zóně, zahrnuje vyřazené reaktory i zařízení na radioaktivní odpad. Regulační úřad uvedl, že s elektrárnou může komunikovat pouze prostřednictvím e-mailu. Aby pomohl chránit jaderná zařízení země, generální ředitel vyjádřil svou připravenost cestovat do JE Černobyl nebo jinam, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných zařízení z obou stran konfliktu. Generální ředitel rovněž uvedl, že došlo ke ztrátě dálkového přenosu dat z bezpečnostních monitorovacích systémů instalovaných v JE Černobyl. Agentura prověřuje stav bezpečnostních monitorovacích systémů na dalších místech na Ukrajině a brzy poskytne další informace.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že je v provozu osm z 15 reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží kontrolované od minulého týdne ruskými silami, a že personál elektrárny pracuje na směny. Úrovně radiace na místech byly normální, uvedl.

 

IAEA Aktualizace 7.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi na základě hlášení z Ukrajiny uvedl, že nové jaderné výzkumné zařízení produkující radioizotopy pro lékařské a průmyslové aplikace v  Charkově bylo poškozeno ostřelováním. Národní jaderný regulátor uvedl, že incident nezpůsobil v okolí žádné zvýšení úrovně radiace. Zařízení na severovýchodě Ukrajiny slouží pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů. Protože jaderný materiál v zařízení je vždy podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, hodnocení IAEA potvrdilo, že škody, které jí byly hlášeny, by neměly mít žádné radiologické následky, uvedl generální ředitel.

Nedělní incident nicméně znovu upozornil na rizika, jimž ukrajinská jaderná zařízení během ozbrojeného konfliktu čelí, a přidal na naléhavosti iniciativě IAEA zaměřené na zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení v zemi. "Už jsme měli několik epizod ohrožujících bezpečnost na ukrajinských jaderných zařízeních," řekl generální ředitel Grossi.      
Dne 27. února Ukrajina uvedla, že rakety zasáhly místo úložiště radioaktivního odpadu v hlavním městě Kyjevě, ale nedošlo k žádnému úniku radioaktivního odpadu. To přišlo den poté, co byl poškozen elektrický transformátor v podobném zařízení na likvidaci odpadu poblíž Charkova. Dne 4. března, kdy místo převzaly ruské síly, Ukrajina uvedla, že výcvikové středisko jaderné elektrárny Záporoží (JE) bylo zasaženo projektilem, který způsobil požár, který byl později uhašen.

Kromě toho regulátor uvedl, že ve východním přístavním městě Mariupol, včetně jeho onkologického centra, nadále neprobíhá žádná komunikace s podniky a institucemi využívajícími zdroje záření kategorie 1-3. Jejich bezpečnost a zabezpečení proto nebylo možné potvrdit. Takový radioaktivní materiál může způsobit vážnou újmu lidem, pokud není řádně zabezpečen a spravován.

„Musíme přijmout opatření, abychom pomohli odvrátit jadernou havárii na Ukrajině, která by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí. Nemůžeme si dovolit čekat,“ řekl generální ředitel Grossi. Aby pomohl chránit jaderná zařízení země, vyjádřil svou připravenost cestovat do JE Černobyl, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren z obou stran konfliktu. "Řekl jsem, že jsem ochoten cestovat do Černobylu, ale může to být kamkoli, pokud to usnadní tato nezbytná a naléhavá jednání," řekl na dnešním zasedání Rady guvernérů IAEA.

V Černobylu, který je od 24. února pod kontrolou ruských sil, se současná směna asi 210 technických pracovníků a stráží stále nemůže vystřídat, uvedl regulátor. Stejní zaměstnanci jsou na místě již 12 dní. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, jak je důležité, aby si provozní zaměstnanci mohli odpočinout, aby mohli bezpečně vykonávat své důležité úkoly.      
V dalším znepokojivém vývoji dnes ukrajinský regulátor také informoval IAEA, že v současné době není možné dodávat náhradní díly nebo léky do jaderné elektrárny Záporoží, den poté, co země uvedla, že řízení elektrárny je nyní na příkaz velitele ruských sil, které kontrolují místo. Personál závodu se však mohl střídat, dodal. Generální ředitel zopakoval, že podřízení provozního personálu pravomoci ruského vojenského velitele je v rozporu s nezbytným pilířem jaderné bezpečnosti.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren, regulátor uvedl, že je v provozu osm z 15 reaktorů v zemi, včetně dvou v JE Záporoží.

 

IAEA Aktualizace 6.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ačkoli běžní zaměstnanci nadále provozují Záporožskou jadernou elektrárnu (JE), vedení elektrárny je nyní pod velením velitele ruských sil, které minulý týden převzaly kontrolu nad areálem. Ukrajina dále hlásí, že jakákoli činnost vedení elektrárny – včetně opatření souvisejících s technickým provozem šesti reaktorových bloků – vyžaduje předchozí souhlas ruského velitele.

Generální ředitel vyjádřil vážné znepokojení nad tímto vývojem, protože je v rozporu s jedním ze sedmi nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které nastínil na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2.3. svolané k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti a záruk.

Pilíř 3 uvádí: „Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku“.

Dále Ukrajina oznámila, že ruské síly na místě vypnuly ​​některé mobilní sítě a internet, takže spolehlivé informace z místa nelze získat běžnými komunikačními kanály. Potvrdil to ukrajinský jaderný dozor, který dnes informoval IAEA, že začal mít velké problémy v komunikaci s personálem provozujícím Záporožskou JE. 24 hodin poté, co ukrajinský regulační úřad uvedl, že je schopen udržovat komunikaci s největší ukrajinskou jadernou elektrárnou, již telefonní linky, e-maily a fax nefungují. Komunikace mobilním telefonem byla stále možná, ale nekvalitně.

To je v rozporu s dalším ze sedmi nezbytných pilířů, číslem 7: "Musí existovat spolehlivá komunikace s regulátorem a dalšími."      
"Jsem extrémně znepokojen tímto vývojem, který mi byl dnes oznámen. Jen pár dní poté, co jsem představenstvu IAEA představil sedm hlavních prvků jaderné bezpečnosti a zabezpečení, je již několik z nich porušováno. Aby bylo možné provozovat elektrárnu bezpečně, musí mít vedení a zaměstnanci možnost vykonávat své životně důležité povinnosti ve stabilních podmínkách bez nepřiměřených vnějších zásahů nebo tlaku,“ uvedl generální ředitel Grossi. „Zhoršující se situace týkající se životně důležité komunikace mezi regulátorem a Záporožskou JE je také zdrojem hlubokého znepokojení, zejména během ozbrojeného konfliktu, který může kdykoli ohrozit jaderná zařízení země. Spolehlivá komunikace mezi regulátorem a operátorem je kritickou součástí celkové jaderné bezpečnosti a zabezpečení,“ řekl.

Navzdory problémům s komunikací byl regulátor schopen poskytnout aktualizované informace o provozním stavu Záporožské JE a potvrdit, že úrovně radiace jsou zde normální. Ze šesti reaktorů je blok 1 v plánované údržbě do poloviny roku 2022, blok 2 nyní pracuje na plný výkon, blok 3 je ve stavu studeného odstavení, blok 4 pracuje téměř na plný výkon, blok 5 se ochlazuje a blok 6 je ve studeném odstavení. Provozní týmy v závodě se střídaly ve třech směnách, byly ale problémy s dostupností a zásobováním potravinami, což mělo negativní dopad na morálku zaměstnanců, uvedl regulátor.

Regulátor také oznámil, že se potýká s problémy s komunikací s personálem v JE Černobyl, což bylo v tuto chvíli možné pouze pomocí e-mailů. Ruské síly převzaly kontrolu nad místem nehody dne 24. února. V jaderné elektrárně Černobyl se od 23. února stále nemohlo střídat více než 200 technických pracovníků a stráží, uvedla agentura. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, jak je důležité, aby si provozní zaměstnanci mohli odpočinout, aby mohli bezpečně a bezpečně vykonávat své důležité úkoly. "Vyzývám ty, kteří mají účinnou kontrolu nad Černobylskou JE, aby okamžitě umožnili tamním zaměstnancům rotovat v zájmu bezpečnosti a ochrany," řekl.

V dalším týkajícím se vývoje došlo také ke ztrátě komunikace se všemi podniky a institucemi v přístavním městě Mariupol, které používají zdroje záření kategorie 1-3, a nebyly žádné informace o jejich stavu, uvedl regulátor. Takový radioaktivní materiál může způsobit vážnou újmu lidem, pokud není řádně zajištěn a spravován.

Generální ředitel zopakoval svou připravenost cestovat do JE Černobyl, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren ze strany stran konfliktu v zemi.

 

IAEA Aktualizace 5.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinský jaderný regulátor dnes řekl Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA), že byl schopen udržovat komunikaci s personálem Záporožské jaderné elektrárny, kde nyní pracují dva ze šesti reaktorů, den poté, co ruské síly převzaly kontrolu nad místě na jihovýchodě země. Oznámil to generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

V pravidelných aktualizacích IAEA také ukrajinský regulační orgán a vedení elektrárny potvrdily, že technické bezpečnostní systémy jsou v největší ukrajinské jaderné elektrárně nedotčené a úrovně radiace zůstávají normální. Jedna telefonní komunikační linka byla ztracena, ale další stále fungovala, stejně jako komunikace mobilním telefonem. Ukrajinští protějšky řekli IAEA, že školicí středisko zařízení – umístěné odděleně od reaktorových bloků – utrpělo značné škody během událostí na začátku 4. března, kdy Ukrajina uvedla, že bylo zasaženo projektilem a vypukl lokalizovaný požár, který byl později uhašen.  Dodali také, že došlo k poškození laboratorní budovy a administrativní struktury. Ze šesti reaktorů elektrárny zůstal 1. blok v plánované údržbě, provozní výkon 2. bloku byl do 7:45 SEČ zvýšen na 760 megawattů elektřiny (MWe), 3. blok byl odpojen od sítě a byl v režimu nízkého výkonu, 4. blok pracoval na 960 MWe, což je téměř plný výkon, a 5. a 6. blok byly odstaveny. Bazény vyhořelého paliva na místě fungovaly normálně. Vizuální kontrola suchého skladu podle informací poskytnutých IAEA nezjistila žádné poškození. Bezpečnostní systémy tří dalších ukrajinských jaderných elektráren fungovaly a regulátor nadále dostával online monitorovací údaje o úrovních radiace v lokalitách, které byly také jako obvykle. Šest z jejich celkem devíti reaktorů bylo v současné době v provozu, uvedl regulátor.

Personál jaderné elektrárny Černobyl – která je od minulého týdne pod kontrolou ruských sil – je na místě od 23. února, aniž by mohl střídat směny technického personálu a stráží, uvedl regulátor. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůraznil, že je důležité, aby zaměstnanci obsluhující ukrajinská jaderná zařízení mohli odpočívat a střídat se, aby mohli bezpečně a bezpečně vykonávat svou práci. Řekl také, že „napjatá“ situace s ruskými silami ovládajícími areál jaderné elektrárny  a ukrajinským personálem, který ji obsluhuje, „určitě nemůže trvat příliš dlouho“. Šéf národního operátora Energoatom Petro Kotin v pátek generálního ředitele informoval, že elektrárna nyní smí střídat směny.

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022 večer

Iniciativa generálního ředitele IAEA Grossiho k cestě na Ukrajinu

Generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi dnes oznámil, že je připraven vycestovat do Černobylské jaderné elektrárny (JE), aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren od stran konfliktu v zemi. Generální ředitel nastínil sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2. března svolaném k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a záruk. Dnes varoval, že několik z nich již bylo ohroženo během nočních událostí v největší ukrajinské jaderné elektrárně.

Sedm pilířů je:

  1. Fyzická integrita zařízení – ať už jde o reaktory, nádrže s palivem nebo sklady radioaktivního odpadu – musí být zachována;

  2. Všechny bezpečnostní a zabezpečovací systémy a zařízení musí být vždy plně funkční;

  3. Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku;

  4. Pro všechna jaderná zařízení musí existovat bezpečné vnější napájení ze sítě;

  5. Musí existovat nepřetržité logistické dodavatelské řetězce a doprava do místa;

  6. Musí existovat účinné systémy radiačního monitorování na místě i mimo něj a opatření připravenosti a reakce na mimořádné události;

  7. Musí existovat spolehlivá komunikace s regulátorem a ostatními.

Generální ředitel uvedl, že z jaderné elektrárny nedošlo k žádnému úniku radiace v důsledku požáru, který byl později uhašen. "Ale nemůžeme se spoléhat na to, že toto štěstí bude pokračovat." Je nejvyšší čas zabránit tomu, aby ozbrojený konflikt vystavil jaderná zařízení vážnému riziku, které by mohlo ohrozit bezpečnost lidí a životního prostředí na Ukrajině i mimo ni. Slova musí něco znamenat – je čas jednat.“

IAEA je mezinárodní, autoritativní technická jaderná agentura, která je schopna poskytnout adekvátní technickou pomoc, která pomůže zajistit bezpečný provoz jaderných zařízení, řekl. Ale za těchto podmínek agentura potřebuje závazek každého aktéra, aby mohla takovou technickou pomoc na Ukrajinu poskytovat. „Logistika této cesty bude obtížná, ale ne nemožná. To, co požadujeme, je závazek, který nám umožní poskytovat tuto technickou pomoc,“ řekl s tím, že konzultuje s ostatními, jak toho dosáhnout. Generální ředitel Grossi dal jasně najevo, že jeho návrh nemá nic společného s pokusem o politické řešení konfliktu na Ukrajině. "Moje odpovědnost je omezena na bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení," řekl. "Dejme se do práce."

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022 odpoledne

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ruské síly převzaly kontrolu nad areálem tamní jaderné elektrárny Záporoží (JE), ale že jadernou elektrárnu nadále obsluhují její řadoví zaměstnanci a žádná úniku radioaktivního materiálu, řekl generální ředitel Rafael Mario Grossi.

Ukrajinští protějšky informovali IAEA, že střela přes noc zasáhla  budovu v blízkosti jednoho z reaktorových bloků elektrárny a způsobila lokalizovaný požár, který byl později uhašen.      
Bezpečnostní systémy šesti reaktorů elektrárny nebyly ovlivněny a nedošlo k úniku radioaktivního materiálu. Radiační monitorovací systémy na místě jsou plně funkční.

Operátor však oznámil, že situace je i nadále velmi náročná, a proto dosud nebylo možné vstoupit do celého areálu, aby bylo možné posoudit, zda jsou všechny bezpečnostní systémy plně funkční. Z reaktorových bloků elektrárny je blok 1 odstaven z důvodu údržby, bloky 2 a 3 prošly řízenou odstávkou, blok 4 pracuje na výkonu 60 procent a bloky 5 a 6 jsou drženy „v záloze“ v režimu nízkého výkonu. Dva lidé byli hlášeni jako zranění.

Incident and Emergency Center (IEC) IAEA bylo uvedeno do režimu plné reakce kvůli událostem v Záporožské JE, řekl generální ředitel Grossi. IEC bude obsazeno nepřetržitě, aby nepřetržitě přijímalo, vyhodnocovalo a šířilo informace o vývoji.  Generální ředitel uvedl, že je nadále vážně znepokojen situací v největší ukrajinské jaderné elektrárně. Hlavní prioritou bylo zajistit bezpečnost a zabezpečení elektrárny, jejího napájení a lidí, kteří ji obsluhují, řekl.

„Jsem extrémně znepokojen situací v Záporožské JE a tím, co se tam během noci stalo. Odpalování granátů v oblasti jaderné elektrárny porušuje základní princip, že fyzická integrita jaderných zařízení musí být neustále udržována a udržována v bezpečí,“ řekl.

Generální ředitel uspořádal v 10:30 SEČ tiskovou konferenci k situaci.

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že areál Záporožské jaderné elektrárny (JE) byl přes noc ostřelován a generální ředitel Rafael Mariano Grossi okamžitě hovořil s premiérem Denysem Shmyhalem a národním jaderným regulátorem a provozovatelem země o vážné situaci.      
Generální ředitel Grossi vyzval k zastavení používání síly a varoval před vážným nebezpečím, pokud by byly zasaženy některé reaktory. Očekává se, že v pátek v 10:30 SEČ uspořádá tiskovou konferenci.

Ukrajinský regulační úřad uvedl, že požár na místě neovlivnil „nezbytné“ vybavení a personál elektrárny podniká zmírňující opatření. V elektrárně nebyla hlášena žádná změna úrovně radiace, uvedl.

IAEA uvádí své středisko pro incidenty a nouzové situace (IEC) do režimu plné reakce kvůli situaci v Záporožské jaderné elektrárně, řekl generální ředitel Grossi.

IAEA nadále bedlivě sleduje vývoj v Záporožské JE a zůstává v neustálém kontaktu s Ukrajinou. O situaci bude i nadále pravidelně informovat.

 

IAEA Aktualizace  3.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině 

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že zaměstnanci, kteří byli drženi v Černobylské jaderné elektrárně (JE) od doby, kdy ruské vojenské síly před týdnem převzaly kontrolu nad místem, čelili „psychologickému tlaku a morálnímu vyčerpání“, generální ředitel Rafael Mariano Grossi řekl a zdůraznil, že jim musí být umožněno odpočívat, aby jejich klíčová práce mohla být vykonávána bezpečně.

Bylo to součástí společné výzvy generálnímu řediteli IAEA, kterou dnes obdržela ukrajinská vláda, regulační úřad a národní operátor, který dodal, že personál v lokalitě Černobyl „má omezené možnosti komunikovat, pohybovat se a provádět plnohodnotnou údržbu. a opravárenské práce“. Potvrdili také generálnímu řediteli, že Ukrajina ztratila regulační kontrolu nad všemi zařízeními v uzavřené zóně Černobylu, a požádali IAEA, aby přijala opatření „s cílem obnovit právní regulaci bezpečnosti jaderných zařízení a zařízení v areálu jaderné elektrárny Černobyl a v uzavřené zóně“. Generální ředitel začátkem tohoto týdne uvedl, že provádí konzultace s cílem vyřídit žádost Státního inspektorátu jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) o okamžitou pomoc při zajištění bezpečnosti JE Černobyl a dalších jaderných zařízení na Ukrajině.

V samostatné technické aktualizaci pro IAEA dnes SNRIU oznámilo, že přes noc došlo ke ztrátě energie z jednoho ze dvou elektrických přenosových vedení dodávajících elektřinu do lokality. Toto elektrické vedení nenapájí zařízení související s bezpečností. Nicméně kvůli této ztrátě výkonu došlo k potížím při provádění běžné údržby a oprav některých zařízení kritických pro bezpečnost, uvedl SNRIU. Vzhledem k času, který uplynul od černobylské havárie v roce 1986, je tepelné zatížení bazénu skladování vyhořelého paliva a objem chladicí vody obsažené v bazénu dostatečné k udržení efektivního odvodu tepla bez potřeby elektrického napájení. Kromě toho má areál k dispozici záložní nouzové dieselové generátory pro případ úplné ztráty energie. Událost znovu zdůrazňuje, proč generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zabezpečení ukrajinských jaderných elektráren. "Zůstávám vážně znepokojen zhoršující se situací na Ukrajině, zejména pokud jde o tamní jaderné elektrárny, které musí být schopny pokračovat v provozu bez jakýchkoli bezpečnostních nebo bezpečnostních hrozeb," řekl. "Každá nehoda způsobená v důsledku vojenského konfliktu by mohla mít mimořádně vážné důsledky pro lidi a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni."

Černobylská JE je od havárie vyřazována z provozu a v různých zařízeních v lokalitě zůstává značné množství jaderného materiálu ve formě vyhořelého paliva a dalšího radioaktivního odpadu. Na středečním zasedání Rady guvernérů IAEA generální ředitel Grossi zdůraznil „nanejvýš důležité, aby zaměstnanci pracující ve Specializované podnikové jaderné elektrárně v Černobylu byli schopni vykonávat svou práci bezpečně a efektivně a aby jejich osobní blaho bylo zaručeno ti, kteří převzali kontrolu“. Provozní personál ve všech ukrajinských jaderných zařízeních musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku, dodal ve svém prohlášení představenstva. Ukrajina má také 15 funkčních jaderných reaktorů na čtyřech místech v zemi, které poskytují zhruba polovinu její elektřiny, které dnes podle SNRIU nadále normálně fungují. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace  2.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině 

Rusko informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že jeho vojenské síly převzaly kontrolu nad územím kolem ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (JE), řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi. 

V oficiálním dopise generálnímu řediteli ze dne 1. března Stálá mise Ruské federace při mezinárodních organizacích ve Vídni také uvedla, že personál elektrárny pokračoval v „práci na zajištění jaderné bezpečnosti a monitorování radiace v normálním režimu provozu. Úrovně radiace zůstávají normální."  Dne 1. března Ukrajina informovala IAEA, že všechny její jaderné elektrárny zůstávají pod kontrolou národního provozovatele. V aktualizaci dnes ráno Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) uvedl, že udržuje komunikaci s jadernými zařízeními země a že JE nadále normálně fungují. Záporožská elektrárna je největší z ukrajinských jaderných elektráren se šesti z 15 jaderných reaktorů v zemi. V dopise adresovaném generálnímu řediteli a obdrženém 1. března úřadující vrchní státní inspektor SNRIU požádal IAEA o okamžitou pomoc při koordinaci činností souvisejících s bezpečností JE Černobyl a dalších jaderných zařízení. Generální ředitel bude vést konzultace a udržovat kontakty za účelem řešení tohoto požadavku. Generální ředitel opakovaně zdůraznil, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zabezpečení ukrajinských jaderných elektráren. Řekl také, že provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 28.2.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že jaderné elektrárny v zemi jsou nadále provozovány bezpečně a bezpečně, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi a dodal, že je i nadále vážně znepokojen zachováním jejich bezpečnosti a zabezpečení během současného konfliktu. Ukrajinský jaderný energetický program – 15 reaktorů na čtyřech místech – obvykle tvoří zhruba polovinu její výroby elektřiny. Dne 27. února ukrajinské ministerstvo zahraničí informovalo IAEA, že ruské vojenské síly postupují v blízkosti největší z lokalit – Záporožské jaderné elektrárny (NPP) na východní Ukrajině. Další informace obdržené 28. února od operátora potvrdily, že ruské síly byly v blízkosti místa provozu, ale v době hlášení na něj nevstoupily.

V této souvislosti generální ředitel Grossi zdůraznil, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost elektrárny. Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) řekl IAEA, že pokračuje ve shromažďování informací a v dnešní ranní aktualizaci pro IAEA SNRIU uvedla, že nedošlo k žádné změně „režimu fyzické ochrany“ JE Záporoží a že jeho šest jednotek bylo v bezpečném stavu. Generální ředitel Grossi řekl: „Pokračuji velmi pozorně a s vážnými obavami sleduji vývoj na Ukrajině, zejména potenciální dopad konfliktu na bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení země. Je nesmírně důležité, aby jaderné elektrárny nebyly žádným způsobem ohroženy. Dodal: "Nehoda jaderných zařízení na Ukrajině by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí." SNRIU zdůraznila tato rizika a v neděli informovala IAEA, že rakety zasáhly místo zařízení na ukládání radioaktivního odpadu v hlavním městě Kyjevě, ale nedošlo k žádnému poškození budovy a žádné zprávy o úniku radioaktivního odpadu. Generální ředitel Grossi uvedl, že je nesmírně důležité zachovat schopnosti operačních týmů zajistit bezpečnost. Kromě toho by měly zůstat k dispozici životně důležité dodavatelské řetězce, aby bylo zajištěno, že nezbytné služby, zařízení a komponenty mohou být kdykoli dodány do ukrajinských jaderných zařízení, například za účelem provedení jakýchkoli nouzových oprav. Ukrajina minulý týden informovala IAEA, že ruské síly převzaly kontrolu nad zařízeními Státního specializovaného podniku Černobylské JE, které se nachází v uzavřené zóně zřízené po havárii v roce 1986. Regulátor dnes uvedl, že vedoucí směny na místě nebyl od 24. února vyměněn, ale nadále plnil své povinnosti. SNRIU také poskytla údaje o radiaci z místa, které IAEA vyhodnotila jako nízké a v souladu s úrovněmi blízkými pozadí.

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že zaměstnanci všech jaderných zařízení musí mít možnost pracovat a odpočívat. Zopakoval svou výzvu těm, kteří mají takové stránky pod účinnou kontrolou, aby nepodnikali žádné kroky, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost nebo je vystavit nepřiměřenému tlaku. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

Štítky