Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv informací z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)(IAEA)

 

Image
logo IAEA

 

Upozornění: od 1.5.2022 budou zde zveřejněny překlady pouze těch aktualizací, které přinesou nové informace. 

pokud umíte anglicky, aktuální informace najdete na webu IAEA.

 

IAEA Aktualizace 18.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) byla dnes informována o dalším pokusu o útok dronem na výcvikové středisko ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), který nezpůsobil žádné škody ani oběti, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Po dvou takových incidentech z minulého týdne se jedná o třetí hlášený útok na výcvikové zařízení v poslední době. ZNPP sdělila týmu IAEA přítomnému v areálu, že dnešní dron byl "neutralizován", aniž by uvedla další podrobnosti.

Tým IAEA slyšel výbuch ve stejný místní čas, tedy v 10:35, kdy ZNPP následně oznámila, že došlo k pokusu o útok dronem.

Týmu byl odepřen přístup do výcvikového střediska těsně za hranicí areálu ZNPP, aby mohl incident posoudit, přičemž elektrárna se odvolávala na možná bezpečnostní rizika.

Stalo se tak necelé dva týdny poté, co série útoků dronů výrazně prohloubila obavy o již tak nejistou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny (JE), která se nachází na frontové linii konfliktu.

"Pokud by se útok potvrdil, byl by to mimořádně znepokojivý vývoj. Ať už za těmito incidenty stojí kdokoli, zdá se, že ignoruje opakované výzvy mezinárodního společenství k maximální vojenské zdrženlivosti s cílem odvrátit velmi reálnou hrozbu vážné jaderné havárie, která by mohla mít závažné zdravotní a ekologické následky a nepřinesla by užitek vůbec nikomu," uvedl generální ředitel Grossi.

"Údery bezpilotních letounů zatím jadernou bezpečnost v areálu neohrozily. Jak jsem však před několika dny řekl Radě bezpečnosti OSN, tyto bezohledné útoky musí okamžitě přestat," informoval generální ředitel Grossi.

Začátkem tohoto týdne dorazil do ZNPP nový tým expertů IAEA, který v úterý překročil frontovou linii konfliktu a nahradil své kolegy, již situaci v ZNPP monitorovali několik posledních týdnů.

Jedná se o 18. tým expertů IAEA v elektrárně od září 2022, kdy zde generální ředitel Grossi zajistil stálou přítomnost expertů IAEA, aby pomohl zabránit jaderné havárii během vojenského konfliktu. 

"Naše přítomnost v Záporožské jaderné elektrárně je potřebná více než kdy jindy. Jak jsem informoval i Radu bezpečnosti, nebezpečně se blížíme jaderné havárii. Útoky dronů z tohoto měsíce byly prvním zjevným porušením pěti konkrétních zásad ochrany této lokality, které jsem stanovil na Radě bezpečnosti téměř před rokem," uvedl generální ředitel Grossi.

"V této mimořádně obtížné a náročné době mě velmi povzbuzuje silná podpora a jednomyslné ocenění důležité práce IAEA, které jí vyjádřili členové Rady bezpečnosti. Všichni se shodují na tom, že role IAEA je nezastupitelná, protože děláme vše, co je v našich silách, abychom udrželi elektrárnu v bezpečí," dodal.

Kromě dnešní zprávy o pokusu o útok dronem slyšeli experti IAEA na začátku týdne několik ran odcházející dělostřelecké palby, což je v posledních týdnech a měsících téměř na denním pořádku. Jak se již dříve stalo, dělostřelecká palba v blízkosti areálu v jedné fázi spustila alarmy automobilů zaparkovaných poblíž administrativní budovy ZNPP.

"Upřímně doufám, že naše výzvy k maximální vojenské zdrženlivosti, jak na Radě guvernérů IAEA, tak na Radě bezpečnosti OSN, budou vyslyšeny dříve, než bude pozdě. Nebezpečí, které elektrárně hrozí, nezmizelo, jak ukázal dnešní údajný výbuch dronu. Jak jsme viděli dne 7. dubna, situace se může kdykoli náhle a dramaticky změnit k horšímu," sdělil generální ředitel Grossi.

Přestože jsou nyní všechny reaktory ve stavu odstavení za studena, jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení zůstávají křehké. Nový tým IAEA proto bude i nadále sledovat stav elektrárny z hlediska sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jakož i pěti konkrétních zásad pro předcházení jaderným haváriím.

Tým zaměří svou pozornost zejména na rozsah a účinnost probíhajících údržbových činností, které jsou nesmírně důležité, zejména s ohledem na sníženou úroveň údržby prováděné v areálu od začátku konfliktu, který vypukl před více než dvěma lety.

Probíhají údržbové činnosti na elektrických transformátorech reaktoru 1. bloku, stejně jako na části bezpečnostních systémů 2. bloku, které by měly být dokončeny do konce dubna.

Tým IAEA byl rovněž informován ZNPP, že její program radiační ochrany byl revidován a nyní je v souladu s regulačním rámcem Ruské federace. ZNPP uvedla, že ozáření jejích zaměstnanců výrazně pokleslo díky stavu odstavení elektrárny a absenci větší údržby prováděné na šesti reaktorových blocích.

V neděli tým vykonal obchůzku po areálu. Při kontrole dodržování pěti konkrétních zásad mohli experti IAEA potvrdit, že se v navštívených oblastech nenacházejí žádné těžké zbraně. Stále však nedostali povolení navštívit všechny oblasti v areálu, zejména západní stranu turbínových hal, izolační bránu chladicího jezírka ZNPP a otevřenou rozvodnu o napětí 330 kilovoltů (kV) nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP).

V průběhu minulého týdne také experti IAEA navštívili reaktorovou budovu a kontejnment druhého bloku, aby sledovali rutinní výměnu chladicích čerpadel pro jeho bazén s vyhořelým palivem.

Podívali se také na situaci s vodou v areálu ztíženou loňskou destrukcí přehrady Kachovka a byli informováni, že z výpustného kanálu ZTPP se do chladicího jezírka ZNPP denně přečerpá asi 5000 m3 vody. Podobné množství vody na chlazení reaktorových bloků a vyhořelého paliva denně zajišťuje 11 vrtů podzemní vody vybudovaných po zničení přehrady.

 Týmy IAEA přítomné v jaderných elektrárnách v Chmelnickém, Rovnu a Jihoukrajinsku a v Černobylu oznámily, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory dopadům probíhajícího konfliktu, včetně leteckých poplachů během většiny dnů v uplynulém týdnu.

Na dvou ze čtyř reaktorových bloků Rovenské JE a jednom bloku Jihoukrajinské JE probíhá plánovaná údržba a doplňování paliva. Experti Agentury přítomní v Černobylu se ve středu úspěšně vystřídali.

IAEA tento týden dokončila samostatnou misi do jaderných elektráren Chmelnický, Rovno a Jihoukrajinsk, která se zabývala koordinací jejich činností s přihlédnutím k pokračující přítomnosti expertů IAEA v těchto areálech, a navazovala na předchozí lékařské mise v loňském roce zaměřené na podporu personálu jaderných zařízení na Ukrajině. 

 

IAEA Aktualizace 13.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Všech šest reaktorových bloků ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) je nyní poprvé uvedeno do stavu odstavení za studena od konce roku 2022 poté, co dnes brzy ráno dosáhl tohoto provozního stavu čtvrtý blok, sdělil generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

V souladu s plány ZNPP, o nichž IAEA informovala již dříve, zahájila elektrárna přechod čtvrtého bloku ze stavu odstavení za tepla v pátek ráno, přičemž tento proces byl dokončen dnes v 7:30 hodin. K tomuto kroku se rozhodla poté, co nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny, nedávno ukončilo zimní topnou sezónu.

"Vítám tento vývoj, který Agentura doporučovala již delší dobu, protože zvyšuje celkovou bezpečnost zařízení. Agentura bude i nadále pozorně sledovat provozní stav Záporožské jaderné elektrárny a v kontextu rychlých změn a v případě potíží bude poskytovat technicky schůdné alternativy," informoval generální ředitel Grossi.

ZNPP přestala vyrábět elektřinu pro národní síť v září 2022, ale od října 2022 udržovala alespoň jeden ze svých šesti bloků ve stavu odstavení za tepla, aby zajišťoval dálkové vytápění a také technologickou páru na zpracování kapalného odpadu v areálu.

Poté, co elektrárna na začátku letošního roku zahájila provoz čtyř nově instalovaných dieselových parogenerátorů na výrobu páry za účelem zpracování tohoto odpadu, jak doporučila IAEA, zůstal reaktorový blok č. 4 ve stavu odstavení za tepla především proto, aby pomáhal udržovat Energodar v teple. Pět ostatních reaktorů bylo ve stavu odstavení za studena a nyní se k nim připojil i čtvrtý blok.

Ve stavu odstavení za studena v případě, kdy je z jakéhokoli důvodu přerušen odvod tepla, je k dispozici dodatečná několikadenní rezerva pro zajištění chlazení jaderného paliva v reaktoru. Reaktor také potřebuje méně chladicí vody než ve stavu odstavení za tepla, což je problém, který se stal aktuálním po zničení přehrady Kachovka ležící níže po proudu v polovině roku 2023.

Ačkoli je toto opatření pozitivní z hlediska jaderné bezpečnosti, situace zůstává velmi nestabilní v době, kdy největší evropská jaderná elektrárna čelí vážnému nebezpečí, přičemž v uplynulém týdnu bylo na zařízení namířeno několik útoků dronů.

"Rozhodnutí o převedení do stavu odstavení za studena všech šesti bloků je samo o sobě pozitivní, protože ochlazení reaktoru poskytuje dodatečnou rezervu pro případ havárie. Neřeší však zásadní problém, kterým je nedávné náhlé zhoršení situace v elektrárně. Jaderná bezpečnost a zabezpečení tohoto významného jaderného zařízení jsou bezpochyby stále velmi nejisté," uvedl generální ředitel Grossi.

 Potenciální rizika byla znovu zdůrazněna dnes ráno, kdy tým expertů IAEA přítomný v areálu hlásil, že během necelé půlhodiny slyšel šestnáct výstřelů dělostřelecké palby, některé zblízka, jiné z větší vzdálenosti, ale přesto zřetelně slyšitelné.

Ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), již dříve vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a uvedení jich do stavu odstavení za studena.

 

IAEA Aktualizace 11.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes vyzval k maximální vojenské zdrženlivosti a plnému dodržování pěti konkrétních zásad ochrany ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), několik dní poté, co série útoků dronů "výrazně" zvýšila riziko jaderné havárie v této lokalitě.

V projevu na mimořádném zasedání Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) generální ředitel Grossi uvedl, že je nanejvýš důležité zajistit, aby "tyto bezohledné útoky neznamenaly začátek nové a velice nebezpečné válečné fronty".

Generální ředitel IAEA vystoupí v pondělí na Radě bezpečnosti OSN v New Yorku.

Dnešní zasedání rady, v níž zasedá 35 zemí, svolal její předseda poté, co obdržel dvě samostatné žádosti o svolání tohoto zasedání od Ruské federace a Ukrajiny.

"Důrazně vyzývám vojenské činitele, aby se zdrželi jakýchkoli kroků porušujících pět konkrétních zásad IAEA pro předcházení jaderné havárii a zajištění integrity elektrárny, a vyzývám mezinárodní společenství, aby aktivně pracovalo na deeskalaci této velmi vážné situace," vyzval generální ředitel Grossi ve svém úvodním prohlášení.

Zasedání se konalo necelý týden poté, co na areál ZNPP dopadly tři údery dronů, které ohrozily jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a prohloubily obavy z již tak velmi nejisté situace v největší evropské jaderné elektrárně (JE), která se nachází na frontové linii ozbrojeného konfliktu.

Bylo to poprvé od listopadu 2022, kdy se ZNPP stala přímým cílem vojenské akce. Událost představovala také zjevné porušení pěti zásad zaměřených na ochranu zařízení, které stanovil generální ředitel Grossi v Radě bezpečnosti OSN v květnu loňského roku, a jak řekl Radě, "důsledně nás posunula k aktuálnímu klíčovému bodu této války".

Přestože tyto údery stejně jako další, které elektrárna ohlásila před nedělními událostmi i po nich, nezpůsobily škody ohrožující jadernou bezpečnost a zabezpečení ZNPP, znamenaly "zásadní eskalaci" nebezpečí, informoval generální ředitel Grossi.

Zdůraznil, že "nikdo nemůže mít z útoku na jadernou elektrárnu žádný myslitelný prospěch ani získat žádnou vojenskou či politickou výhodu" a pokračoval:

"Naléhavě vás žádám, abyste tento problém považovali za svou nejvyšší prioritu a podpořili mě a IAEA, abyste udělali vše, co je ve vašich silách, a zabránili tomu, aby se tato ničivá válka stala ještě nebezpečnější prostřednictvím dalších útoků na Záporožskou JE nebo jakoukoli jinou jadernou elektrárnu."

Tým expertů IAEA přítomný v areálu elektrárny nadále informuje o častých zvucích vojenských akcí, včetně četných výstřelů dělostřelecké palby z blízkosti zařízení.

Navzdory narůstajícím problémům souvisejícím s vojenskými akcemi v posledních dnech experti IAEA vykonali v uplynulém týdnu pochůzky po areálu a navštívili hlavní řídicí místnosti šesti reaktorových bloků, laboratoř pro monitorování radiace mimo areál elektrárny a také sklad radioaktivního odpadu v areálu.

Avšak týmu nebyl umožněn přístup do části turbínového sálu druhého bloku, ani do některých částí skladu odpadů, takže nemohli ověřit jejich aktuální stav. Jak již bylo uvedeno dříve, ZNPP nezajistila odborníkům IAEA včasný a odpovídající přístup do všech oblastí, které jsou důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

"Za těchto mimořádně náročných okolností je přítomnost expertů IAEA v Záporožské jaderné elektrárně důležitější než kdy jindy. Jejich nestranná a odborná práce nám umožňuje nezávisle a včas informovat svět o tamních událostech. Aby mohli tyto klíčové úkoly plnit, potřebují rychlý a neomezený přístup do všech míst, která jsou důležitá pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení," prohlásil generální ředitel Grossi.

ZNPP informovala experty IAEA, že hodlá od zítřejšího rána zahájit převod čtvrtého bloku do stavu odstavení za studena poté, co v nedalekém městě Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny, oficiálně skončila zimní topná sezóna.

ZNPP přestala vyrábět elektřinu pro státní síť v září 2022, ale minimálně jeden ze svých šesti bloků ponechala ve stavu odstavení za tepla, aby zajistila dálkové vytápění a také technologickou páru na zpracování kapalných odpadů v areálu.

Poté, co elektrárna na začátku letošního roku zahájila provoz čtyř nově instalovaných dieselových parogenerátorů na zpracování takového odpadu, jak doporučila IAEA, zůstal čtvrtý reaktorový blok ve stavu odstavení za tepla především proto, aby pomohl udržet Energodar v teple. Pět ostatních reaktorů je ve stavu odstavení za studena.

 Ve stavu odstavení za studena je v případě přerušení odvodu tepla k dispozici dosdatečná několikadenní rezerva, aby nebylo ohroženo chlazení jaderného paliva v reaktoru. Reaktor také potřebuje méně chladicí vody než ve stavu odstavení za tepla.

"Přechod do stavu odstavení za studena je pozitivním krokem pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, i když je v současné době zastíněn velkým vojenským nebezpečím, které elektrárně hrozí," řekl generální ředitel Grossi.

ZNPP informovala tým IAEA, že elektrárna měla po celý minulý týden opět přístup ke svému jedinému zbývajícímu záložnímu elektrickému vedení, které bylo přerušeno na začátku dubna. Elektrárna má nyní přístup k jednomu ze svých čtyř hlavních 750 kilovoltových (kV) vedení a také k poslednímu ze šesti záložních 330 kV vedení, které bylo na několik dní odpojeno.

Experti IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu oznámili, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou i nadále zachovány, a to i přes několikanásobný poplach, ke kterému došlo v uplynulém týdnu. Bloky 1 a 4 v Rovenské JE jsou v plánované odstávce. Experti IAEA se v Chmelnické jaderné elektrárně vystřídali dne 8. dubna.

 

IAEA Aktualizace 9.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) byla dnes informována o dalším útoku dronu na ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP), což je poslední ukázka výrazného zhoršení situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v areálu elektrárny, sdělil generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Tým expertů IAEA nacházející se v elektrárně ověřoval v neděli dopady několika takových útoků. Dnes v 11:05 místního času, tedy ve stejnou dobu, kdy ZNPP později uvedla, že na střeše výcvikového střediska zařízení explodoval přilétající dron, ohlásil zaslechnutí výbuchů střelby z pušek a následné hlasité exploze.

Incident přispěl k prohloubení obav ohledně již tak velmi nejisté situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny, která byla od začátku konfliktu v únoru 2022 několikrát ostřelována a osmkrát přišla o veškeré externí napájení.

Výcvikové středisko se nachází těsně za hranicemi areálu, asi půl kilometru od prvního reaktorového bloku, a incident nepředstavoval žádné ohrožení jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP, jejíchž všech šest reaktorů je již po dobu 20 měsíců odstaveno. Ve výcvikovém středisku jsou však běžně přítomni zaměstnanci ZNPP. Tým IAEA požádal o okamžitý přístup do budovy, aby mohl posoudit možný dopad, ale byl informován, že to vojenská bezpečnostní situace neumožňuje. Tým bude o takový přístup i nadále usilovat, což také učinil a v neděli jej získal.

"Dnešní hlášený incident, ačkoli k němu došlo mimo areál elektrárny, je hrozivý, neboť naznačuje zjevnou připravenost pokračovat v těchto útocích navzdory závažnému nebezpečí, které představují pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, a našim opakovaným výzvám k zastavení útoků. Ať už za nimi stojí kdokoli, zahrává si s ohněm. Útoky na jadernou elektrárnu jsou krajně nezodpovědné a nebezpečné a musí skončit," informoval generální ředitel Grossi.

Nedělní údery dronů signalizují nové vážné ohrožení bezpečnosti elektrárny, neboť to bylo poprvé od listopadu 2022, kdy se ZNPP stala přímým cílem vojenské akce. Představují také první zjevné porušení pěti konkrétních zásad ochrany zařízení, které stanovil generální ředitel Grossi na Radě bezpečnosti OSN v květnu loňského roku.

Kromě nedělních a dnešních incidentů, které byly doloženy pozorováním týmu IAEA, byli experti Agentury ZNPP informováni i o dalších podobných událostech v posledních dnech. V pátek ZNPP uvedla, že v blízkosti zařízení na výrobu kyslíku a dusíku v areálu došlo k zásahu dronem. V neděli tým kromě již ohlášených výbuchů slyšel i další výbuchy a byl informován o dalších dvou údajných útocích dronů mimo areál, v nedalekém přístavu a ve výcvikovém středisku. Včera ZNPP uvedla, že dron byl sestřelen nad budovou turbínové haly šestého reaktorového bloku, aniž by způsobil výbuch. Ve všech případech tým IAEA požádal o návštěvu těchto míst, ale z bezpečnostních důvodů mu byl přístup odepřen.

Generální ředitel Grossi v reakci na závažný zvrat, k němuž v posledních dnech v areálu došlo, uvedl, že příští týden hodlá o situaci informovat Radu bezpečnosti OSN. Bude to již jeho sedmé vystoupení před tímto orgánem, jehož členy je patnáct zemí, v souvislosti se situací na Ukrajině za poslední dva roky.

"Jsem i nadále odhodlán udělat vše, co je v mých silách, abych zabránil velké jaderné havárii během této tragické války. V této chvíli, kdy hrozí velké nebezpečí, zdůrazním vážnost situace ve svém vystoupení před Radou bezpečnosti, jejíž podpora je pro vytrvalé úsilí IAEA zaměřené na pomoc zabránit velké jaderné havárii s možnými následky pro lidi a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni nesmírně důležitá," sdělil. 

 Experti IAEA v posledních dnech slyšeli neustále zvuky vojenských aktivit v blízkosti elektrárny, včetně výbuchů, střelby z ručních zbraní i vzdalující se dělostřelecké palby.

 

IAEA Aktualizace 7.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Podle generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafaela Mariana Grossiho došlo dnes k závažnému incidentu, který ohrozil jadernou bezpečnost.

Poprvé od listopadu 2022 se největší evropská jaderná elektrárna stala přímým cílem vojenské akce, která zároveň představuje jasné porušení pěti základních zásad ochrany zařízení stanovených generálním ředitelem Rossim na Radě bezpečnosti OSN v květnu loňského roku. 

"Jedná se o zásadní eskalaci nebezpečí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny. Takové bezohledné útoky výrazně zvyšují riziko závažné jaderné havárie a musí okamžitě přestat," uvedl generální ředitel Grossi.

V tuto chvíli nic nenasvědčuje poškození kritických systémů jaderné bezpečnosti nebo zabezpečení jaderných zařízení v areálu. Vojenské údery však byly další výraznou připomínkou přetrvávajících hrozeb pro ZNPP a další jaderná zařízení během ozbrojeného konfliktu, a to navzdory úsilí IAEA snížit riziko závažné havárie, která by mohla poškodit lidi a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni.

"Jak jsem opakovaně prohlásil, a to i v Radě bezpečnosti a Radě guvernérů IAEA, nikdo nemůže mít z útoků na jaderná zařízení žádný myslitelný prospěch nebo získat jakoukoli vojenskou či politickou výhodu. Útok na jadernou elektrárnu je naprosto nepřípustný," řekl. "Důrazně apeluji na vojenské činitele, aby se zdrželi jakýchkoli akcí porušujících základní principy, které chrání jaderná zařízení."

 Experti IAEA, kteří jsou v areálu přítomni, se poté, co obdrželi od ZNPP informace o útocích dronů, vydali na tři zasažená místa. Podařilo se jim potvrdit fyzický účinek detonace dronů, včetně u jedné ze šesti reaktorových budov v areálu, jejíž monitorovací a komunikační zařízení byla, jak se zdá, terčem útoku. V době, kdy experti byli na střeše reaktoru šestého bloku, ruské jednotky zasáhly něco, co vypadalo jako blížící se dron. Následoval výbuch v blízkosti budovy reaktoru.

Tým IAEA uvedl, že na tomto a dvou dalších místech dopadu v areálu pozoroval zbytky dronů. Na jednom z nich, před laboratoří, viděli vedle poškozeného vojenského logistického vozidla krvavé skvrny, což svědčí o nejméně jedné oběti.

Experti uvedli, že v průběhu dne slyšeli na místě výbuchy a střelbu ze zbraní. Kromě toho tým IAEA slyšel z blízkosti elektrárny několik výstřelů vzdalujícího se dělostřelectva.

Ačkoli tým zatím nezaznamenal žádné strukturální poškození systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost nebo zabezpečení elektrárny, hlásil, že pozoroval drobné povrchové popáleniny na horní části střechy kopule reaktoru 6. bloku a proražení betonové desky podpírající nádrže na doplňování primární vody.

"Přestože poškození na 6. bloku neohrozilo jadernou bezpečnost, jednalo se o závažnou událost, která mohla narušit integritu ochranného systému reaktoru," uvedl generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 4.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) dnes přišla o připojení ke svému jedinému zbývajícímu záložnímu elektrickému vedení v souvislosti s obnovením vojenských operací v oblasti, což je další incident, který poukazuje na přetrvávající rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení během konfliktu, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Experti IAEA, kteří se nacházejí v ZNPP, oznámili, že jediné zbývající vedení o napětí 330 kilovoltů (kV) bylo odpojeno v 10:06 hodin místního času, takže elektrárna je zcela závislá na jediném zbývajícím externím vedení o napětí 750 kV. Před konfliktem měla ZNPP k dispozici čtyři 750 kV a šest 330 kV vedení.

Příčina posledního výpadku nebyla bezprostředně jasná, ale následovala po zprávách o vojenské aktivitě v regionu i mimo něj. To potvrdil i tým IAEA v areálu, který dnes ráno slyšel četné výstřely vzdalujícího se dělostřelectva, stejně jako ve středu, kdy tým slyšel střelbu raket. 

"Jak se již opakovaně stalo během této ničivé války, největší evropská jaderná elektrárna přišla o klíčový zdroj elektřiny, který potřebuje k chlazení svých reaktorů i k dalším nezbytným funkcím v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Dnešní ranní události opět zdůrazňují velmi reálné nebezpečí, kterému toto významné zařízení čelí," uvedl generální ředitel Grossi.

Také před těmito posledními událostmi experti IAEA v uplynulém týdnu nadále slyšeli každodenní výbuchy v různých vzdálenostech od areálu.

Od srpna 2022 došlo v ZNPP k osmi případům s úplnou ztrátou externího napájení, naposledy v prosinci loňského roku. Na začátku letošního roku bylo také na tři týdny odpojeno vedení o napětí 330 kV, ale hlavní vedení o napětí 750 kV zůstalo v té době k dispozici.

Dnes ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), informoval IAEA, že výzkumné a vývojové zařízení na severovýchodě země, které před válkou sloužilo k výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové účely, opět ztratilo externí napájení v důsledku ostřelování. Zařízení je nyní odkázáno na nouzové dieselové generátory, stejně jako při předchozím týdenním výpadku ve dnech 22.-29. března 2024. Radiační situace na místě je v normálních mezích, informoval SNRIU.

Zařízení podkritického neutronového zdroje, které se nachází v Charkovském fyzikálně-technickém institutu (KIPT), bylo na začátku konfliktu převedeno do hlubokého podkritického stavu a jeho radioaktivní inventář je nízký. V listopadu 2022 mise expertů IAEA na ochranu a jadernou bezpečnost zjistila, že zařízení bylo silně poškozeno ostřelováním, ale bez jakýchkoli náznaků úniku radiace nebo rozptylu deklarovaného jaderného materiálu.

"Vzhledem k tomu, že toto zařízení bylo od začátku ozbrojeného konfliktu před více než dvěma lety odstaveno, v současné době neočekáváme, že by situace měla nějaké důsledky pro veřejnou bezpečnost. Je však třeba zdůraznit také potenciální rizika pro jadernou bezpečnost a jaderné zabezpečení během vojenského konfliktu a my budeme situaci v tomto zařízení nadále sledovat," uvedl generální ředitel Grossi.

Začátkem tohoto týdne byl tým IAEA v ZNPP informován, že elektrárna posuzuje budoucí provozní stav svého jediného bloku vyrábějícího teplo poté, co nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny, oficiálně ukončilo zimní topnou sezónu.

ZNPP přestala vyrábět elektřinu pro národní síť v září 2022, ale minimálně jeden ze svých šesti bloků ponechala ve stavu odstavení za tepla, aby zajišťoval dálkové vytápění a také technologickou páru pro zpracování kapalných odpadů v areálu. Poté, co elektrárna na začátku letošního roku zahájila provoz čtyř nově instalovaných dieselových parogenerátorů na zpracování takového odpadu, zůstal reaktorový blok č. 4 ve stavu odstavení za tepla především proto, aby pomohl udržet Energodar v teple. Pět ostatních reaktorů je ve stavu odstavení za studena.

Tento týden však byli experti IAEA, kteří jsou přítomni v areálu, informováni, že dne 1. dubna se Energodar rozhodl ukončit topnou sezónu pro roky 2023-24 a odstavit vlastní lokální výrobu tepla, což přimělo ZNPP, aby přehodnotila i situaci ohledně čtvrtého bloku.

"Rozhodnutí o převodu 4. bloku do stavu odstavení za studena by bylo příznivější pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, ale nemělo by odvádět pozornost od skutečnosti, že situace v Záporožské jaderné elektrárně je i nadále velmi nejistá, jak opět ukázala ranní ztráta výkonu," informoval generální ředitel Grossi.

Tým IAEA tento týden pokračoval v pochůzkách po areálu, včetně prohlídek některých reaktorových bloků a vstupních a výstupních kanálů ZNPP, kde také pozoroval chladicí věže a jejich čerpací stanici.

U vodárenských zařízení byl tým informován, že do chladicí nádrže ZNPP je v současné době přiváděno přibližně 400 m3/h vody z rozstřikovacích nádrží a také z výpustného kanálu nedaleké Záporožské tepelné elektrárny. Voda dodávaná z jedenácti podzemních vrtů zajišťuje dostatek chladicí vody pro šest odstavených bloků, ale stále nestačí k udržení zásob vody v chladicí nádrži ZNPP.

Během návštěvy reaktorové budovy čtvrtého bloku si tým prohlédl chemickou laboratoř a místnosti bezpečnostního systému. Nebyly zjištěny žádné úniky ani stopy kyseliny borité. Při návštěvě havarijních jímek chlazení aktivní zóny (ECCS) 1. bloku však odborníci zaznamenali v jedné z jímek něco, co vypadalo jako zkrystalizovaná kyselina boritá. Boritá voda se používá v primárním chladivu, aby pomohla udržet funkce jaderné bezpečnosti. Přestože může dojít k úniku, rychlé vyšetření, oprava a vyčištění jsou zásadní, aby se zabránilo potenciálnímu poškození jakéhokoli systému důležitého pro jadernou bezpečnost.

Během pochůzek v uplynulém týdnu nebyl expertům umožněn přístup k izolační bráně chladicí nádrže, což je místo, které IAEA viděla naposledy v listopadu 2023, ani do západní části turbínové haly 6. bloku. Jak jsme již dříve informovali, ZNPP nezajistila expertům IAEA včasný a odpovídající přístup do všech oblastí, které jsou důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Týmy IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské JE a v Černobylské elektrárně oznámily, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou i nadále zachovány, a to i přes několikanásobný letecký poplach v uplynulém týdnu. Údržba turbínového sálu druhého bloku v Chmelnické JE byla dokončena a reaktor se vrátil na nominální výkon. Blok 4 v JE Rovno zůstává v plánované odstávce. Experti IAEA se v uplynulém týdnu na Jihoukrajinské a Rovenské JE vystřídali.

 

IAEA Aktualizace 28.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Konflikt na Ukrajině nadále ohrožuje jadernou bezpečnost, neboť v blízkosti Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) nacházející se na jihu země probíhají vojenské operace, na několika místech se rozezněl letecký poplach a ostřelování vyřadilo z provozu výzkumné zařízení na severovýchodě země, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

"Již více než dva roky je jaderná bezpečnost na Ukrajině neustále ohrožena. Jsme i nadále odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli minimalizovat riziko jaderné havárie, která by mohla poškodit lidi a životní prostředí nejen na Ukrajině," informoval generální ředitel Grossi.

"Zatím se nám podařilo situaci stabilizovat, ale jak jsme se v uplynulém týdnu opět přesvědčili, jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině zůstávají mimořádně nestabilní. Nemůžeme si dovolit kdykoli polevit v ostražitosti," dodal.

Experti IAEA, kteří se nacházejí v areálu ZNPP, největší evropské jaderné elektrárně (JE), v uplynulém týdnu každý den opět slyšeli výbuchy, a to v různých vzdálenostech od elektrárny. Několikrát se zdálo, že zvuky přicházejí z blízkosti areálu, pravděpodobně zvuky vzdalující se dělostřelecké palby, uvedli experti. V noci z 22. na 23. března a včera byla opět slyšet palba z ručních zbraní. Kromě toho se včera v areálu spustil letecký poplach, což odročilo plánovanou návštěvu týmu IAEA suchého skladu vyhořelého paliva ZNPP na pozdější hodiny.

Navzdory těmto problémům tým IAEA v uplynulém týdnu pokračoval v pravidelných prohlídkách areálu, včetně návštěvy budovy reaktoru 5. bloku, kde kontroloval hladinu vody v bazénu s vyhořelým palivem, provoz čerpadel na chlazení vyhořelého paliva, dvou parogenerátorů a místností bezpečnostních systémů. Nebyly zjištěny žádné úniky kapaliny ani stopy kyseliny borité. Tým si také prohlédl provozní čerpadla a další zařízení v turbínové hale 4. bloku, sledoval testování havarijního dieselgenerátoru ve stejném bloku a navštívil místnosti s elektrickým zařízením bezpečnostních systémů na 4. a 5. bloku.

 Během prohlídek provedených v uplynulém týdnu tým IAEA nezaznamenal žádné problémy týkající se jaderné bezpečnosti. ZNPP však stále nezajistila odborníkům IAEA včasný a odpovídající přístup do všech prostor, které jsou důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, včetně některých částí turbínových hal, izolační brány chladicího rybníku ZNPP a otevřené rozvodny o napětí 330 kV v nedaleké Záporožské tepelné elektrárně. IAEA si je vědoma zpráv a snímků ze sociálních médií týkajících se přítomnosti vojáků a vozidel uvnitř jedné z turbínových hal v ZNPP. O přítomnosti těchto vozidel v turbínových halách ZNPP informoval generální ředitel v předchozích aktualizovaných zprávách.

Údržbové práce na částech bezpečnostního systému prvního bloku zatím nebyly obnoveny poté, co se je vedení ZNPP minulý týden rozhodlo opět odložit. Jiné plánované údržbové práce však probíhají na dalších místech v ZNPP.

Experti IAEA byli informováni, že ZNPP zahájila vypouštění jednoho z rozstřikovacích nádrží 5. bloku za účelem jeho vyčištění, které má trvat přibližně tři týdny, poté bude vyčištěn i rozstřikovací nádrž 6. bloku. Tyto dva bloky patří mezi pět bloků ZNPP, které jsou ve stavu odstavení za studena, zatímco reaktorový blok 4 je ve stavu odstavení za tepla kvůli výrobě páry na vytápění. 

Podle Ukrajinského jaderného dozoru přišlo dne 22. března na severovýchodě v Charkově v důsledku ostřelování o externí napájení výzkumné a vývojové zařízení, které až do začátku války sloužilo k výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Zařízení je nyní odkázáno na nouzové dieselové generátory. Kromě toho byla IAEA informována, že úroveň radiace v celém areálu zůstává v normě.

Zařízení podkritického neutronového zdroje, které se nachází v Charkovském fyzikálně-technologickém institutu (KIPT), bylo na začátku konfliktu převedeno do hlubokého podkritického stavu a jeho radioaktivní inventář je nízký. V listopadu 2022 mise expertů IAEA na ochranu a bezpečnost jaderných zařízení zjistila, že zařízení bylo silně poškozeno ostřelováním, ale bez jakýchkoli náznaků úniku radiace nebo rozptylu deklarovaného jaderného materiálu.

"Vzhledem k charakteru tohoto zařízení, které je od začátku ozbrojeného konfliktu odstaveno, v současné době nepředpokládáme situaci, jež by mohla mít jakékoli důsledky pro veřejnou bezpečnost. Je však zřejmé, že ponechání jaderného zařízení bez externího napájení není normální a znovu ukazuje na rizika vyplývající z této války pro jadernou bezpečnost. Situaci související se zařízením budeme i nadále sledovat," sdělil generální ředitel Grossi.

Experti IAEA přítomní v jaderných elektrárnách v Chmelnickém, Rovnu a Jihoukrajinsku a v Černobylu oznámili, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou i nadále zachovány, a to i přes několikanásobný letecký poplach v uplynulém týdnu. Údržba turbínové haly druhého bloku Chmelnické JE probíhá dobře a čtvrtý blok Rovenské JE je v plánované odstávce. Experti IAEA v Černobylu se tento týden vystřídali.

IAEA pokračovala v dodávkách zařízení potřebných k udržení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Tento týden obdržela JE Rovno přenosné rentgenové zařízení pro nedestruktivní testování v areálu, které bylo pořízeno z finančních prostředků Spojeného království. Jednalo se o 42. dodávku zařízení na Ukrajinu od začátku konfliktu, přičemž celková výše této pomoci nyní přesahuje 9 milionů eur.

 

IAEA Aktualizace 22.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi sdělil, že ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) dnes, kdy přicházejí zprávy o rozsáhlých vojenských akcích na Ukrajině, přišla na téměř pět hodin o připojení k poslednímu zbývajícímu hlavnímu elektrickému vedení, což opět upozornilo na stále existující nebezpečí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny během konfliktu.

Podle zprávy expertů IAEA přítomných v areálu přestala ZNPP kolem 6:10 místního času odebírat energii z elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV). Nebylo bezprostředně jasné, co přerušení způsobilo, ale elektrárna byla informována, že ke zkratu elektrického vedení došlo asi 95 km od areálu na druhé straně řeky Dněpr.

Protože nebylo zjištěno žádné fyzické poškození vedení o napětí 750 kV, bylo v 11:02 hodin znovu připojeno. V posledních dvou letech ZNPP opakovaně přišla o dodávky elektřiny v důsledku událostí souvisejících s vojenskou činností v různých vzdálenostech od areálu.

Zatímco vedení o napětí 750 kV bylo nedostupné, ZNPP nadále dostávala externí elektřinu, kterou potřebuje na chlazení reaktoru a zajištění dalších základních funkcí, z jediného zbývajícího záložního vedení o napětí 330 kV, které bylo obnoveno až v polovině března po více než třítýdenním výpadku. Všech 20 nouzových dieselových generátorů zůstává k dispozici v pohotovostním režimu pro případ úplné ztráty externího napájení. Před válkou měla tato největší evropská jaderná elektrárna (JE) přístup k deseti externím napájecím linkám, čtyřem o napětí 750 kV a šesti o napětí 330 kV linkám.

Experti IAEA z Jihoukrajinské jaderné elektrárny (SUNPP) oznámili, že i tato elektrárna dočasně ztratila připojení k jednomu 750 kV a jednomu 330 kV vedení. Elektrárna měla stále přístup k ostatním elektrickým vedením a zůstala v provozu, i když se sníženým výkonem, dokud nebylo vedení o napětí 750 kV znovu připojeno.

"Znovu si připomínáme velmi reálné nebezpečí, kterému Záporožská jaderná elektrárna, stejně jako ostatní ukrajinské jaderné elektrárny, nadále čelí každý den, dokud tato ničivá válka pokračuje. Situace s externím napájením napájením Záporožské jaderné elektrárny opět visí na vlásku," řekl generální ředitel Grossi.

Dnešní přerušení dodávky elektřiny a zprávy o vojenských akcích na Ukrajině přišly poté, co ZNPP začátkem tohoto týdne odložila plánovanou údržbu některých bezpečnostních systémů reaktoru kvůli "celkové situaci v okolí elektrárny", aniž by ji blíže specifikovala. Tento týden také experti IAEA v ZNPP oznámili, že denně slyšeli zvýšený počet výbuchů, ke kterým docházelo v různých vzdálenostech od areálu, včetně toho, co vypadalo jako vzdalující se dělostřelecká a kulometná palba z oblastí mimo areál ZNPP.

Podle generálního ředitele Grossiho to bylo v posledních týdnech již podruhé, kdy ZNPP odložila některé údržbové práce v areálu, což ještě zvýšilo obavy o tamní jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny.

Běžné údržbové práce na bezpečnostních systémech prvního reaktorového bloku byly poprvé odloženy, když ZNPP minulý měsíc ztratila spojení s jediným zbývajícím záložním elektrickým vedením. Poté, co bylo vedení o napětí 330 kV minulý týden obnoveno, měla elektrárna v úmyslu tyto práce obnovit a provedla nezbytné přípravné testy, než se ve středu rozhodla je opět odložit.

Po tomto rozhodnutí byl znovu uveden do provozu jeden z bezpečnostních redundantních systémů bloku, který byl před plánovanými údržbovými pracemi odstaven a testován. Každý z reaktorů ZNPP má tři samostatné a nezávislé redundantní systémy zahrnující bezpečnostní systémy reaktorů. Na stejném bloku již byla zahájena údržba výkonového transformátoru, který zůstává elektricky odpojen, ačkoli blok může stále dostávat externí energii.

"Pozornost světa se právem soustředí na přetrvávající nebezpečí zásahu největší evropské jaderné elektrárny nebo ztráty jejího externího napájení. Existuje však několik dalších oblastí kladoucích značné nároky, které musíme i nadále pečlivě sledovat, abychom pomohli zabránit riziku jaderné havárie, včetně údržby, stejně jako personálního zajištění a dostupnosti náhradních dílů. Všechny jsou součástí našeho hlubokého zájmu o jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny," informoval generální ředitel Grossi.

Před rozhodnutím o odkladu z tohoto týdne byli odborníci IAEA informováni, že se plánuje prodloužení údržby bloků 1, 2 a 6 ZNPP v průběhu roku 2024.

Další odklad údržbových činností může mít negativní vliv na realizaci plánu preventivní údržby ZNPP na letošní rok. Generální ředitel Grossi minulý měsíc ve zprávě pro Radu guvernérů IAEA uvedl, že "pokud bude situace ohledně údržbových činností pokračovat, očekává se, že bude mít časem následky pro jadernou bezpečnost v důsledku degradace bezpečnostních systémů a komponent".

V uplynulém týdnu tým IAEA provedl prohlídky šesti hlavních velínů, reaktorového sálu 6. bloku a místností bezpečnostních systémů, jakož i havarijních čerpadel a nádrží napájecí vody téhož bloku a 1. bloku a sledoval plánované zkoušky několika havarijních dieselgenerátorů. Tým navštívil také turbínovou halu 5. bloku, kde si odborníci mohli prohlédnout všechna patra haly, ale měli omezený přístup do západní části haly. Během těchto prohlídek nezaznamenali experti IAEA žádné problémy v oblasti jaderné bezpečnosti.

Experti IAEA byli informováni, že čtyři dieselové parogenerátory byly odstaveny po zpracování přibližně 1200 metrů krychlových kapalného odpadu a borité vody.

Experti IAEA na Ukrajině v Chmelnické a Rovenské jaderné elektrárně a v Černobylské elektrárně oznámili, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou i nadále zachovány, a to i přes několikanásobný letecký poplach v průběhu týdne. V Chmelnické JE probíhá údržba turbínové haly druhého bloku a čtvrtý blok Rovenské JE je v plánované odstávce.

Tento týden Agentura zorganizovala 41. dodávku zařízení na Ukrajinu v rámci svého komplexního programu pomoci pro udržení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v zemi. Státní služba bezpečnosti Ukrajiny a speciální letecký oddíl Záchranné služby pro civilní obyvatelstvo obdržely zařízení na detekci a monitorování radiace včetně souvisejícího příslušenství, jako jsou přenosné zdroje energie, systémy pro sběr dat a podobně. Toto vybavení daroval Národní úřad pro jadernou bezpečnost Ministerstva energetiky USA.
 

IAEA Aktualizace 15.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) obnovila přístup ke svému jedinému zbývajícímu záložnímu elektrickému vedení po více než třítýdenním výpadku, který opět ukázal přetrvávající rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení tohoto zařízení, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Připojení ZNPP k 330 kilovoltovému (kV) externímu vedení bylo obnoveno ve čtvrtek krátce po 18. hodině místního času, což elektrárně, která za poslední rok a půl utrpěla osm úplných ztrát externího napájení, poskytlo tolik potřebnou rezervu.

Vedení o napětí 330 kV bylo přerušeno dne 20. února v důsledku incidentu na druhé straně řeky Dněpr, takže ZNPP zůstala zcela závislá na svém jediném vedení o napětí 750 kV. Před konfliktem měla největší evropská jaderná elektrárna (JE) k dispozici celkem deset vedení zajišťujících její napájení, čtyři o napětí 750 kV a šest o napětí 330 kV.

"Pozitivní vývoj z minulého večera by neměl zakrýt skutečnost, že situace s napájením v Záporožské jaderné elektrárně je i nadále velmi nestabilní a náchylná k dalším poruchám. Jsem stále hluboce znepokojen situací v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení tohoto významného jaderného zařízení," informoval generální ředitel Grossi.

Kromě toho experti IAEA, kteří jsou přítomni v areálu, stále hlásí výbuchy a další náznaky vojenské aktivity nedaleko ZNPP. V uplynulém týdnu slyšeli každý den v různých vzdálenostech od areálu výbuchy, včetně explozí v jeho blízkosti ráno a večer dne 8. března a znovu ráno a pozdě večer následujícího dne. Ve středu tým slyšel asi 13 ran vzdalující se dělostřelecké palby.

"To, co se dříve zdálo nepředstavitelné - vojenská aktivita v blízkosti jaderné elektrárny - se stalo každodenní realitou. Situace se nezlepšuje a dokud bude tato tragická válka pokračovat, zůstává elektrárna v ohrožení. Z tohoto důvodu znovu vyzývám k maximální zdrženlivosti a plnému dodržování pěti konkrétních zásad stanovených na Radě bezpečnosti OSN v květnu loňského roku," uvedl generální ředitel Grossi.

Experti IAEA v ZNPP byli v průběhu týdne informováni elektrárnou o útoku dronu v oblasti mimo hranice areálu ZNPP. Nebyly hlášeny žádné oběti. K události došlo v úterý dne 12. března kolem 18. hodiny místního času. Odborníci IAEA byli poprvé informováni ze strany ZNPP dne 13. března ve 13 hodin, kdy se okamžitě dostavili na místo hlášeného zásahu, zhruba 550 metrů od hranice areálu. Tým zpozoroval mělkou dutinu v zemi o průměru přibližně 70 cm, která se nacházela těsně u betonové zdi, jež obklopuje prostor na skladování nafty mimo areál elektrárny, asi 100 metrů od nádrží na skladování nafty. Tým v této oblasti také pozoroval částečně spálenou fólii/plastový materiál.

V nádržích na motorovou naftu mimo areál elektrárny se skladuje další palivo pro havarijní dieselgenerátory (EDG) pro šest reaktorových bloků ZNPP. Spolu s palivem uloženým v každém EDG v areálu má elektrárna v současné době dostatek nafty na více než 20 dní provozu EDG v případě úplné ztráty externího napájení.

Náraz nezpůsobil poškození žádných staveb, včetně skladu vzdáleného přibližně 40 metrů od místa nárazu, a neměl žádný vliv na jadernou bezpečnost. Na základě dostupných důkazů a vizuálních pozorování není IAEA schopna potvrdit, zda událost byla důsledkem útoku dronu nebo jiného typu projektilu.

Odborníci IAEA přítomní v areálu, kteří tento týden v rámci plánovaného střídání překročili frontovou linii a cestovali do elektrárny a z ní, pokračovali v pochůzkách a posuzování jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP.

Odborníci IAEA oznámili, že čtyři dieselové parogenerátory ZNPP obnovily provoz a zpracovávají kapalný odpad. Tyto nedávno instalované parogenerátory byly předtím v provozu na začátku února, ale poté byly na něco málo přes měsíc vypnuty, dokud nebyl připraven dostatečný objem kapaliny ke zpracování.

V rámci pokračujícího úsilí o monitorování dobrého stavu personálu byl tým IAEA informován psychologem v areálu o průběžném hodnocení veškerého personálu, přičemž u obsluhy hlavních velínů reaktorů a turbín bylo provedeno několik dodatečných hodnocení.

Experti IAEA také sledovali výcvik provozního personálu na simulátoru ve školicím středisku, kde jednali se školicím střediskem ZNPP a Rostechnadzorem, dozorným orgánem Ruské federace pro jadernou bezpečnost, o procesu, který musí personál absolvovat, aby získal svá provozní "oprávnění".

Experti IAEA byli informováni, že personál je školen s ohledem na současnou situaci v ZNPP, kdy jsou všechny reaktorové bloky buď ve stavu odstavení za studena, nebo za tepla, a také na aktuální stav externích rozvodů elektřiny a chladicí vody. ZNPP tvrdí, že má dostatek provozního personálu s příslušným oprávněním, který může udržovat reaktorové bloky v současném stavu odstavení.

"Personální situace v elektrárně zůstává zásadní otázkou pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, kterou budeme i nadále pečlivě sledovat," informoval generální ředitel Grossi.

Experti IAEA přítomní v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu uvedli, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častého zvuku leteckých poplachů v některých zařízeních.

Tým IAEA v Chmelnické jaderné elektrárně musel tento týden čtyřikrát, ve dnech 10. a 11. března, navštívit kryt v areálu. V tomto areálu byl tým IAEA informován, že elektrárna ve středu ručně odstavila druhý reaktorový blok, aby prošetřila problém s hřídelí turbíny. Jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení nebyly touto událostí dotčeny. 

Experti IAEA se v tomto týdnu vystřídali v Rovenské, Jihoukrajinské a Chmelnické jaderné elektrárně.

 IAEA pokračovala v dodávkách zařízení, která pomáhají udržovat jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Tento týden se uskutečnily dvě dodávky, čímž se jejich celkový počet od začátku ozbrojeného konfliktu zvýšil na 40. Systémy na detekci záření alfa a beta, přenosná radiokomunikační zařízení a osobní ochranné prostředky dorazily do JE Rovno a do Černobylu. Vybavení bylo pořízeno z finančních prostředků Evropské unie a Spojeného království.

 

IAEA Aktualizace 8.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi se tento týden setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v rámci vytrvalé snahy IAEA, která se snaží zabránit jaderné nebo radiační havárii během probíhajícího konfliktu.

Generální ředitel Grossi označil středeční setkání s prezidentem Putinem za "profesionální a upřímné", přičemž diskuse se soustředila na prvořadý význam snížení stále ještě značných rizik pro jadernou bezpečnost a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) na jihu Ukrajiny, kterou již dva roky řídí Rusko.

Jednalo se o jejich druhé setkání, které následovalo po setkání v Petrohradě v říjnu 2022, a uskutečnilo se měsíc poté, co generální ředitel Grossi dne 7. února již počtvrté během války překročil frontovou linii, aby se vydal do ZNPP. Cestou do elektrárny se v Kyjevě setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Jak jsem opakovaně prohlásil, musím jednat s oběma stranami, abych pomohl snížit riziko potenciální závažné jaderné havárie, která by neuznávala hranice. Jaderná katastrofa nikomu neprospěje a my musíme udělat vše pro to, abychom jí zabránili. To byl také můj vzkaz prezidentu Putinovi a dalším vysokým ruským představitelům tento týden," sdělil generální ředitel po jednání v ruském Soči.

Během jednání v Soči generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny (JE) zůstává nejistá, přičemž šest ze sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil na začátku konfliktu, je zcela nebo částečně ohroženo.

Zopakoval rovněž svou výzvu k maximální vojenské zdrženlivosti a přísnému dodržování pěti konkrétních zásad stanovených na zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 30. května 2023.

V ZNPP tento týden experti IAEA, kteří jsou přítomni v areálu, opět slyšeli výbuchy a další příznaky vojenské aktivity nedaleko zařízení. Třikrát tento týden hlásili, že slyšeli několik po sobě jdoucích výbuchů během několika minut, stejně jako jeden výbuch včera večer a několik výbuchů dnes ráno, což pravděpodobně svědčí o použití těžkých zbraní v blízkosti elektrárny.

Dne 1. března slyšeli experti IAEA výbuch v určité vzdálenosti od ZNPP. Následujícího dne ráno byl tým informován elektrárnou, že došlo k ostřelování parku vzdáleného několik set metrů od administrativní budovy radnice města Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny. Po příjezdu později téhož dne na místo, byli experti IAEA informováni, že trosky údajně použité munice již byly odstraněny. Přestože tým pozoroval několik poškozených stromů a stopy na zemi, nebylo možné usoudit, zda skutečně došlo k ostřelování.

Situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP dále ukazuje skutečnost, že elektrárna zůstává bez záložního externího napájení poté, co bylo před více než dvěma týdny, dne 20. února, přerušeno jediné zbývající vedení o napětí 330 kilovoltů (kV). V důsledku toho zůstává ZNPP závislá na jediném funkčním vedení o napětí 750 kV ze čtyř, která byla před konfliktem k dispozici. Tým IAEA byl informován, že se neočekává připojení vedení o napětí 330 kV ani během dalšího týdne.

ZNPP informovala tým IAEA, že zahájila údržbové činnosti na prvním reaktorovém bloku, s výjimkou činností plánovaných na bezpečnostních systémech a elektrických zařízeních, které byly odloženy do doby, než bude znovu připojeno vedení o napětí 330 kV.

Experti IAEA rovněž pokračují ve shromažďování informací o oprávněních obsluhujícího personálu v hlavních velínech ZNPP. Regionální vedoucí inspekce jaderné a radiační bezpečnosti ZNPP ruského dozorného orgánu Rostěchnazdor koncem minulého měsíce během návštěvy informoval tým IAEA, že bylo přijato celkem 143 žádostí o vydání oprávnění provoznímu personálu, z nichž bylo dosud vydáno 91. ZNPP tvrdí, že má dostatek personálu pro současný stav, kdy je šest reaktorů elektrárny odstaveno.

"Personální situace v elektrárně zůstává zásadní otázkou pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, kterou budeme i nadále pečlivě sledovat," uvedl generální ředitel Grossi.

Během pochůzek v areálu elektrárny tento týden tým IAEA navštívil dočasné středisko havarijní odezvy a byl informován, že opatření pro havarijní připravenost a odezvu v ZNPP pokračují podle prozatímního havarijního plánu, zatímco nový plán má být dokončen v letošním roce. Tým byl rovněž informován, že na konec roku 2024 se plánuje velké cvičení.

Kromě toho experti IAEA navštívili sklady elektrotechniky a mechaniky ZNPP, aby posoudili dostupnost náhradních dílů nezbytných pro údržbu, přičemž v každém skladu zaznamenali některé náhradní díly. Elektrárna tým informovala, že má náhradní díly pro nadcházející údržbu a pro reaktory nacházející se v současném stavu odstavení a dodala, že náhradní díly jsou dodávány z Ruské federace. 

Během dalších pochůzek v tomto týdnu tým sledoval současné nakládání s pevným radioaktivním odpadem v ZNPP a také navštívil turbínové haly 3. a 5. reaktorového bloku. Přístup byl opět omezen. Experti IAEA neměli přístup do západní části hal ani k zařízení elektrárny v přízemí budovy turbíny 5. bloku. Tým expertů IAEA očekává, že do těchto prostor získá přístup v nejbližší době.

Týmy IAEA přítomné v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylské elektrárně informovaly, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častého zvuku leteckých poplachů v některých zařízeních. Experti IAEA se v Černobylu vystřídali na začátku tohoto týdne.

Tento týden IAEA uskutečnila 38. dodávku zařízení na Ukrajinu, které má pomoci při udržování jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Do VostokGOK a do areálu Černobylské jaderné elektrárny byly dodány měřiče kontaminace a zařízení fyzické ostrahy a to za podpory příspěvků Spojeného království a Evropské unie.

 

IAEA Aktualizace 1.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) je již deset dní bez záložního napájení, takže je zcela závislá na jediném zbývajícím 750 kilovoltovém vedení, které jí dodává elektřinu potřebnou k chlazení šesti reaktorů a k dalším nezbytným funkcím v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Experti IAEA, kteří jsou přítomni v areálu, sdělili, že se v ZNPP očekává brzké opětovné připojení záložního vedení o napětí 330 kV, možná k tomu dojde ještě dnes, ale situace s externím napájením elektrárny je i nadále zdrojem hlubokých obav, informoval generální ředitel Grossi.

 "Z celkem deseti externích dostupných linek elektrického vedení před konfliktem, čtyř o napětí 750 kV a šesti o napětí 330 kV, je dnes funkční pouze jedna. I když bude jedno záložní vedení opět k dispozici, zdaleka to nestačí," sdělil generální ředitel Grossi.

"Největší evropská jaderná elektrárna utrpěla v posledních 18 měsících osm případů úplné ztráty externího napájení, což ji donutilo spoléhat se na nouzové dieselové generátory. V historii jaderné energetiky je to bezprecedentní situace, která je zjevně neudržitelná. Stále mám závažné obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny," řekl generální ředitel.

ZNPP tento týden informovala experty IAEA, že všechny plánované činnosti preventivní údržby na zařízeních souvisejících s bezpečností jsou pozastaveny do doby, než bude vedení o napětí 330 kV znovu připojeno, s výjimkou rutinního testování bezpečnostních systémů, včetně nouzových dieselgenerátorů.

Tým IAEA dále zdůraznil přetrvávající nebezpečí, které elektrárně hrozí, a pokračoval ve zprávách o zvucích výbuchů a dalších příznaků vojenské aktivity v oblasti, která se nachází na frontové linii konfliktu.

Ve středu brzy ráno slyšeli experti výbuch v určité vzdálenosti od elektrárny, po němž následovala zřejmě střelba z ručních zbraní v blízkosti nebo v areálu. ZNPP informovala tým IAEA, že ruské jednotky přijaly opatření na "ochranu elektrárny" proti bezpilotním letounům v oblasti, ale že samotná ZNPP nebyla napadena a nedošlo k žádným škodám ani obětem. Žádné další podrobnosti o tomto incidentu nebyly bezprostředně k dispozici. Experti IAEA požádali o přístup do lokality, ale bylo jim sděleno, že zde nejsou žádné škody, které by bylo možné zkontrolovat, a že oblast je mimo kontrolu elektrárny.

Začátkem tohoto týdne elektrárna informovala tým IAEA, že v neděli večer údajně došlo v Energodaru k útoku dronem, jehož cílem byla střecha s telekomunikačním zařízením, což byl poslední ze série hlášených útoků dronů ve městě, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny. Následující den se odborníci IAEA vydali do Energodaru, aby si prohlédli budovu, kde k útoku údajně došlo. Tým měl možnost pozorovat vnější část budovy. V době návštěvy nebyly vidět žádné známky poškození. 

Během celého týdne experti prováděli pochůzky po celém areálu ZNPP, včetně zařízení chladicích nádrží, jakož i chladicích věží a rozstřikovacích nádrží, které zajišťují chladicí vodu pro šest reaktorů, z nichž je pět ve stavu odstavení za studena a jeden ve stavu odstavení za tepla. Rozstřikovací rybníky jsou plné a nadále přijímají chladicí vodu z 11 vrtů podzemní vody, které byly vybudovány po zničení níže položené přehrady Kachovka v polovině roku 2023.

Tým navštívil také izolační bránu výpustního kanálu Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP), ale nemohl se dostat k izolační bráně velké chladicí nádrže ZNPP, což je místo, které experti IAEA viděli naposledy v listopadu loňského roku.

Během minulého týdne provedli experti IAEA prohlídku místností bezpečnostních systémů pátého reaktorového bloku a zjistili, že probíhá rutinní testování některých čerpadel bezpečnostních systémů. Tým rovněž navštívil dva sklady čerstvého paliva v areálu.

Během prohlídek, které odborníci IAEA provedli v uplynulém týdnu, zjistili, že u obvodových plotů, které jsou pro personál nepřístupné, jsou opět vidět protipěchotní miny, které se začátkem února zdály být pryč.

Experti IAEA, přítomní v ostatních jaderných elektrárnách na Ukrajině, ve Chmelnické, Rovenské, Jihoukrajinské a v Černobylu, uvedli, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častého zvuku leteckých poplachů v některých zařízeních. Tým v Chmelnické jaderné elektrárně se musel ve středu dvakrát ukrýt.

 

IAEA Aktualizace 23.2.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Tento týden otřásly okny v areálu ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) silné exploze, které ukázaly na naléhavou potřebu maximálního omezení vojenských operací, aby se snížilo nebezpečí jaderné havárie v době, kdy válečný konflikt pokračuje již třetí rok, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Experti IAEA, kteří jsou přítomní v ZNPP, hlásili, že v uplynulém týdnu každý den slyšeli výbuchy, včetně jednoho z nich koncem minulého pátku, který zřejmě proběhl v blízkosti samotné elektrárny. K několika výbuchům došlo také včera. Jeden z nich byl neobvykle hlasitý, což svědčí o velké blízkosti k areálu.

Nebylo možné jednoznačně určit původ ani směr výbuchů s výjimkou včerejšího velkého výbuchu, který byl podle ZNPP součástí "polního cvičení", přičemž nedošlo k ostřelování elektrárny ani k jejímu poškození. Nedošlo k žádným fyzickým zraněním ani obětem, dodala elektrárna.

ZNPP samostatně informovala tým IAEA, že včera explodovala mina mimo areál, aniž by způsobila škody nebo zranění. 

"Jsem i nadále hluboce znepokojen situací v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny, která se nachází na linii válečné fronty. Zprávy našich expertů uvádějí možné bojové operace nedaleko od areálu. Znovu vyzývám všechny strany, aby důsledně dodržovaly pět konkrétních zásad ochrany elektrárny a vyhnuly se jakémukoli útoku nebo vojenské aktivitě, které by mohly ohrozit jadernou bezpečnost elektrárny," prohlásil generální ředitel Grossi.

Dalším důkazem přetrvávajících rizik pro jadernou bezpečnost a zabezpečení ZNPP je skutečnost, že elektrárna zůstává bez záložního napájení, a to tři dny poté, co bylo přerušeno připojení k jejímu poslednímu 330 kilovoltovému (kV) vedení kvůli problému, který se vyskytl na druhé straně řeky Dněpr.

ZNPP stále odebírá z jediného zbývajícího vedení o napětí 750 kilovoltů (kV) elektřinu potřebnou pro chlazení reaktoru a zajištění dalších funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, ale v současné době nemá k dispozici žádné záložní možnosti externího napájení. ZNPP uvedla, že byla informována ukrajinským provozovatelem sítě, že se neočekává obnovení připojení vedení o napětí 330 kV do areálu před dnem 1. března.

"Tato situace činí elektrárnu velmi zranitelnou vůči dalšímu přerušení dodávek externí energie. Je nezbytné, aby záložní vedení bylo opět k dispozici co nejdříve," uvedl generální ředitel Grossi.

Začátkem tohoto týdne se tým IAEA vydal do elektrické rozvodny v areálu o napětí 750 kV a zjistil, že její stav se od předchozí návštěvy v minulém měsíci nezměnil. Kromě jediného vedení, které zůstává připojeno, viděl tým náhradní díly na opravu druhého vedení ze čtyř 750 kV vedení před vypuknutím konfliktu. V areálu se však kvůli konfliktu neplánuje zahájení opravných prací.

Včera tým IAEA sledoval pravidelné testování jednoho z nouzových dieselových generátorů čtvrtého reaktorového bloku, který je poslední obrannou linií zajišťující potřebnou elektřinu v případě ztráty veškerého externího napájení, což se od začátku ozbrojeného konfliktu stalo již osmkrát.

Odborníci také navštívili elektrooddělení ZNPP, aby projednali plány údržby na letošní rok, a rovněž elektrocentrálu, kde mohli sledovat stav energetických systémů v areálu i mimo něj. Experti IAEA byli informováni, že byla vyměněna veškerá stará kabeláž a zařízení související s bezpečnostními systémy, včetně rozvaděčů a baterií.

Tým provedl dne 19. února prohlídku všech šesti hlavních velínů reaktorů. Tým měl možnost shromáždit bezpečnostní parametry v reaktorových blocích 2, 3 a 4 a měl možnost nahlédnout do regulačních oprávnění personálu. Tým byl informován, že mnoho pracovníků z přítomného provozního personálu je v procesu přechodu z ukrajinských licencí na "oprávnění" vydaná Rostechnadzorem, dozorným orgánem jaderné bezpečnosti Ruské federace.

Týmy IAEA přítomné v dalších ukrajinských jaderných elektrárnách, Rovnu, Chmelnyckém a Jihoukrajinsku, se tento týden střídaly. Týmy uvádějí, že tato tři zařízení, stejně jako areál Černobyl, pokračují ve své činnosti navzdory častým leteckým poplachům, přičemž v těchto areálech nejsou hlášeny žádné problémy s jadernou bezpečností a ochranou. V Černobylu tým v poslední době zaznamenal zvýšenou vojenskou aktivitu.

 

IAEA Aktualizace 21.2.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) přišla o připojení k poslednímu záložnímu externímu vedení, což opět ukazuje nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v areálu, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

 Tým expertů IAEA přítomný v ZNPP byl informován, že vedení o napětí 330 kilovoltů (kV) bylo včera ve 14:04 místního času odpojeno kvůli problému, který se vyskytl na druhé straně řeky Dněpr, asi 13,5 kilometru od rozvodny o napětí 330 kV, jež dodává záložní energii do areálu. Příčina odpojení nebyla bezprostředně známa, uvedla ZNPP a dodala, že byla informována ukrajinským provozovatelem sítě o pracích, které probíhají na vedení.

Elektřinu, kterou ZNPP potřebuje, stále odebírá z jediného vedení o napětí 750 kV, ale ztráta vedení o napětí 330 kV znamená, že elektrárna v současné době nemá k dispozici žádné záložní možnosti externího napájení. Před konfliktem měla elektrárna k dispozici čtyři vedení o napětí 750 kV a šest vedení o napětí 330 kV.

Časté výpadky proudu jsou i nadále zdrojem vážných obav o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení největší evropské jaderné elektrárny, neboť ta potřebuje elektřinu k chlazení reaktorů a k zajištění dalších základních funkcí, i když jsou všechny reaktorové bloky odstaveny.

Přestože při této příležitosti nedošlo k úplné ztrátě externího napájení, od srpna 2022 postihlo ZNPP osm událostí s úplnou ztrátou externího napájení, což ji donutilo dočasně se spolehnout na nouzové dieselové generátory.

"Extrémně nestabilní situace s externím napájením nadále představuje pro toto významné jaderné zařízení závažný problém, co se týče bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. I když hlavní elektrické vedení zůstává v provozu, nedostatek záložního napájení ukazuje, že situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny je i nadále nejistá," informoval generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 16.2.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) nadále pozorně sledují personální situaci v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Začátkem tohoto týdne dne 13. února navštívil tým IAEA školicí středisko ZNPP a jeho simulátory, kde pozoroval školení personálu, včetně operátorů hlavního velínu, kteří absolvovali dodatečné školení na simulátorech pro jiné bloky, než na kterých pracovali. Experti IAEA byli informováni, že ZNPP rozšiřuje "oprávnění" těchto operátorů na všech šest reaktorových bloků. V minulosti měla ZNPP dva typy licencí pro operátory hlavního velínu, jednu pro bloky 1 až 4 a druhou pro bloky 5 a 6. V roce 2006 byly tyto dvě licence zrušeny.

Následujícího dne 14. února sledovali odborníci IAEA ruský jaderný dozor Rostechnadzor, jak kontroluje oprávnění obsluhujícího personálu v hlavních velínech bloků 2, 3 a 4. Tým IAEA byl informován o nových "předpisech" pro ZNPP, které vydala Ruská federace a které stanoví, že bloky ve stavu odstavení za studena musí mít v hlavních velínech nejméně tři pracovníky, přičemž tento požadavek se zvyšuje na čtyři, pokud je blok ve stavu odstavení za tepla (v současnosti blok 4). Tým IAEA potvrdil dodržování těchto požadavků na personál na blocích 2, 3 a 4.

Tým byl rovněž informován o požadavcích na opakovací školení operátorů včetně psychologického posouzení. Školicí středisko má v současné době 119 z původních 260 instruktorů, kteří zajišťují školení v různých oblastech, včetně radiační a požární ochrany. ZNPP sdělila expertům IAEA, že v elektrárně je dostatek certifikovaného personálu a že všechny základní pozice jsou plně obsazeny.

"Personální situace v Záporožské jaderné elektrárně byla jednou z mých hlavních obav souvisejících s jadernou bezpečností a ochranou v areálu, včetně extrémně stresujícího pracovního prostředí ve válečných podmínkách. Počet zaměstnanců se za poslední dva roky snížil o více než polovinu. Přestože je areál uzavřen, stále potřebuje dostatek kvalifikovaného personálu. Naši odborníci tento týden získali další informace o školení personálu, což je zásadní otázka, kterou budou i nadále pečlivě sledovat," informoval generální ředitel Grossi.

Experti IAEA navštívili samostatně tento týden Energodar, aby posoudili škody, které podle Ruské federace způsobily útoky dronů na město, kde žije mnoho zaměstnanců ZNPP ve vzdálenosti několika kilometrů od elektrárny.

V souladu se svým mandátem monitorovat dodržování pěti konkrétních zásad ochrany ZNPP si tým IAEA vyžádal přístup a včera se vydal do Energodaru několik hodin poté, co je elektrárna informovala, že zde předchozího odpoledne došlo ke čtyřem útokům dronů. Nebyly hlášeny žádné oběti.

Experti byli doprovázeni na dvě ze čtyř míst údajného útoku. Na jednom z míst, v budově radnice v Energodaru, která sousedí s administrativní budovou ZNPP využívanou pro komunikaci, experti zaznamenali značné poškození fasády budovy radnice, včetně několika poškozených oken, a také sutiny z budovy. Tým však nepozoroval žádné zbytky dronu, který byl údajně odstraněn, a proto nemohl potvrdit, zda pozorované škody přímo souvisejí s útokem dronu z předchozího dne, nebo jsou důsledkem škod vzniklých dříve.

Na druhém místě, školní zahradě, pozorovali odborníci IAEA rozbité okno. Nebyly zde žádné pozůstatky po dronu, který byl podle informací týmu před jejich příjezdem odstraněn.

Během uplynulého týdne experti IAEA nadále slyšeli výbuchy v určité vzdálenosti od ZNPP, což jim neustále připomínalo potenciální rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. V souladu s pěti konkrétními zásadami generální ředitel Grossi znovu vyzývá všechny strany, aby se zdržely jakýchkoli vojenských akcí, které by mohly ohrozit největší evropskou jadernou elektrárnu (JE).

Odborníci IAEA pokračovali v prohlídkách v areálu ZNPP, včetně prohlídek reaktorového sálu, místností s bezpečnostními systémy, turbínového sálu a nouzových dieselových generátorů druhého reaktorového bloku.

Tým zaznamenal únik mazacího oleje v blízkosti čerpadla chlazení bazénu vyhořelého paliva a únik vody na jiném čerpadle téhož bezpečnostního systému. ZNPP následně informovala experty IAEA, že únik oleje byl odstraněn. Experti IAEA tyto záležitosti nadále sledují.

Týmu opět nebyl umožněn přístup do západní části turbínové haly druhého bloku.

Tým IAEA rovněž informoval, že čtyři nové dieselové parogenerátory v areálu byly minulý týden vypnuty, protože stávající odpadní voda byla vyčištěna. Tým byl informován, že budou znovu spuštěny, jakmile se nahromadí dostatečné množství další odpadní vody ke zpracování.

Devět mobilních dieselových kotlů elektrárny zůstává vypnuto kvůli nedávným vyšším teplotám. Centrální vytápění zajišťují velké kotle umístěné v Záporožské tepelné elektrárně, v průmyslové zóně a v bloku 4, který zůstává ve stavu odstavení za tepla.

Týmy v ostatních čtyřech jaderných elektrárnách na Ukrajině pokračují ve své činnosti i přes časté letecké poplachy. Tým v Chmelnické jaderné elektrárně (KhNPP) se musel ukrýt dne 9. února a znovu o pět dní později a tým v Rovenské jaderné elektrárně se ukrýval dne 15. února. Experti IAEA v Černobylu se tento týden střídali, nyní je na místě již 22. tým expertů.

IAEA rovněž pokračuje v podpoře jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině pomocí dodávek vybavení a zajištění další pomoci. Tento týden byly z mimorozpočtových prostředků Japonska a Evropské unie pořízeny spektrometry, které budou sloužit k identifikaci a analýze složení radionuklidů ve vzorcích, a laboratorní vybavení, které pomůže bezpečně zacházet s nebezpečným materiálem. Příjemci tohoto vybavení se staly KhNPP a Jihoukrajinská jaderná elektrárna. Pro Ukrajinu byly rovněž pořízeny další spektrometry, které by měly být dodány v průběhu roku. Dodávka z tohoto týdne byla 37. dodávkou od začátku konfliktu, který vypukl před dvěma lety.

 

IAEA Aktualizace 8.2.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi se tento týden osobně seznámil se situací v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), jeho návštěva je spučástí pokračujícího úsilí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) pomoci zabránit jaderné havárii během současného konfliktu.

Během své čtvrté návštěvy ZNPP na jihovýchodě Ukrajiny od začátku války před téměř dvěma lety generální ředitel Grossi konstatoval, že od května loňského roku, kdy Rada bezpečnosti OSN stanovila pět konkrétních zásad ochrany elektrárny, nedošlo k žádnému ostřelování tohoto významného zařízení. V těchto zásadách se mimo jiné uvádí, že by nemělo dojít k žádnému útoku z elektrárny nebo proti ní a že by ZNPP neměla být využívána jako skladiště nebo základna těžkých zbraní, či vojenského personálu, které by mohly být využity k útoku z elektrárny.

Varoval však před jakýmkoli sebeuspokojením vůči zcela reálnému nebezpečí, které největší evropské jaderné elektrárně (JE) nadále hrozí. Nachází se na frontové linii a v roce 2022 se několikrát dostala pod palbu. Osmkrát také přišla o veškerou externí energii, naposledy v prosinci, což ji donutilo dočasně se spoléhat na nouzové dieselové generátory, které zajišťují energii potřebnou pro chlazení reaktoru a další důležité funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. 

"Vidíme, že při dodržování pěti základních principů stanovených na Radě bezpečnosti OSN je fyzická integrita elektrárny relativně stabilní, což je pozitivní vývoj, i když ho bereme s obrovskou rezervou," řekl generální ředitel v areálu na závěr středeční návštěvy.

Generální ředitel Grossi se zaměřil také na další problémy v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP, včetně posouzení opatření, která elektrárna v posledních měsících přijala s cílem najít alternativní zdroj chladicí vody poté, co byla v červnu 2023 zničena níže po proudu tekoucí přehrada Kachovka, čímž byla vypuštěna obrovská nádrž, která elektrárnu desítky let zásobovala vodou. Generální ředitel Grossi naposledy odcestoval do ZNPP jen několik dní po zřícení přehrady.

Elektrárna vyvrtala 11 vrtů, aby byl zajištěn stálý přísun vody do rozstřikovacích nádrží chladících šest reaktorů v areálu, které jsou nyní v provozu, jak se tento týden přesvědčil generální ředitel Grossi.

"V současné době, kdy jsou všechny reaktory odstaveny, má elektrárna dostatek vody pro své potřeby. Není to však udržitelné řešení, zejména pokud a až začne opět vyrábět elektřinu," řekl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi rovněž nadnesl zásadní otázku personálního zajištění ZNPP poté, co elektrárna minulý týden oznámila, že od dne 1. února nesmí do areálu žádní pracovníci zaměstnaní ukrajinským národním provozovatelem Energoatom. Generálnímu řediteli bylo v areálu sděleno, že současný počet zaměstnanců je vzhledem k odstavenému stavu elektrárny dostatečný a že probíhá další nábor.

"Počet zaměstnanců se již výrazně snížil z předválečného stavu, kdy v elektrárně pracovalo zhruba 11 500 lidí. Přestože je šest reaktorových bloků v odstávce, elektrárna stále potřebuje dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, kteří budou plnit jak provozní úkoly, tak zajišťovat řádnou údržbu zařízení důležitých pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. V tomto ohledu budeme situaci i nadále pečlivě sledovat," informoval generální ředitel.

Generální ředitel rovněž zdůraznil, že je důležité, aby týmy odborníků IAEA, které jsou v areálu přítomny od září 2022, dostaly přístup, který potřebují ke kontrole dodržování pěti konkrétních zásad a také k posouzení sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jež nastínil na začátku konfliktu, což se ne vždy dařilo.

"Je důležité, aby měli přístup a mohli klást otázky. Docházelo k situacím, kdy bylo navrhováno, aby se dívali, ale nemluvili. To není dobré," sdělil generální ředitel.

Pozitivním krokem je, že ZNPP informovala experty IAEA, že mohou navštívit všechny hlavní velíny reaktorů.

Generální ředitel Grossi se během své návštěvy podíval také do jedné z velkých turbínových hal, haly čtvrtého bloku, a také do velínu reaktoru, kde je přítomnost zkušeného personálu obzvláště důležitá. Tento blok je jediným, který je v současné době ve stavu odstavení za tepla za účelem výroby páry a vytápění, a to i pro nedaleké město Energodar, zatímco pět ostatních reaktorů je ve stavu odstavení za studena.

 Generální ředitel si mohl si také prohlédnout čtyři nové dieselové parogenerátory, které byly nedávno uvedeny do provozu. IAEA byla informována, že pára vyrobená novým zařízením bude v elektrárně využívána ke zpracování kapalného odpadu. ZNPP zatím nepotvrdila, zda pára generovaná tímto novým zařízením umožní také uvedení čtvrtého bloku do stavu odstavení za studena. Začátkem tohoto týdne tým expertů IAEA pozoroval zpracování kapalných odpadů ve speciální budově s využitím páry z nových dieselových parogenerátorů.

V doprovodu generálního ředitele vystřídala předchozí tým expertů IAEA na místě nová skupina expertů Agentury. Jedná se o 16. tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) od jejího založení dne 1. září 2022.

Generální ředitel Grossi uvedl, že návštěva potvrdila klíčovou roli stálé přítomnosti IAEA v areálu a že její práce ještě není u konce.

"Dokud konflikt neskončí bez jaderné havárie s radiačními následky, nebudeme moci říci, že je naše práce dokončena. Pokračujeme a dnešek byl důležitou součástí tohoto úsilí," dodal generální ředitel.

Týmy IAEA umístěné v dalších čtyřech areálech na Ukrajině pokračují ve své činnosti i přes časté letecké poplachy. Tým v Chmelnycké jaderné elektrárně se musel včera ukrýt.

IAEA rovněž pokračuje v podpoře jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, zajišťuje dodávky vybavení a další pomoc. V uplynulých dvou týdnech se uskutečnily dvě nové dodávky, takže celkový počet dosud dosáhl 36. Díky financování ze strany Spojeného království bylo poskytnuto nové vybavení pro Rovenskou a Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu a také pro zařízení Izotop, které slouží k účelům radiační ochrany nebo doplňuje dostupná opatření fyzické ochrany.

 

IAEA Aktualizace 1.2.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi přijede příští týden do ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), aby zde projednal a posoudil důležité otázky a nedávný vývoj související se stále nestabilní situací v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v areálu, včetně snížení počtu zaměstnanců pracujících v tomto významném zařízení.

Bude to již počtvrté, co generální ředitel Grossi překročí frontovou linii, aby navštívil ZNPP, jejíchž všech šest reaktorů je již téměř osmnáct měsíců odstaveno a nevyrábí žádnou elektřinu, ale stále se v nich nachází velké množství jaderného paliva, které musí být zabezpečeno, včetně odpovídajícího chlazení.

Před cestou do elektrárny, která se nachází na jihovýchodě země, bude v úterý jednat na vysoké úrovni v hlavním městě Kyjevě.

Očekává se, že v rámci trvalé snahy IAEA předcházet jaderným haváriím se generální ředitel bude zabývat několika současnými problémy v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP, včetně možných rizik souvisejících s činností údržby zařízení elektrárny, a bude se snažit dosáhnout pokroku v jejich řešení.

Generální ředitel rovněž nastolí zásadní otázku personálního obsazení ZNPP a vyžádá si další informace v souvislosti s novým oznámením elektrárny, že ode dneška nebudou do areálu vpuštěni žádní pracovníci zaměstnaní ukrajinským národním provozovatelem Energoatom. Personál pracující v ZNPP nyní tvoří bývalí zaměstnanci Energoatomu, kteří přijali ruské občanství a podepsali pracovní smlouvy s ruským provozním subjektem, a také zaměstnanci, kteří byli do ZNPP vysláni z Ruské federace. Vedení ZNPP dnes týmu IAEA v areálu sdělilo, že v elektrárně je dostatek certifikovaného personálu a všechna pracovní místa jsou plně obsazena.

"O tomto nejnovějším vývoji budu jednat při své návštěvě Záporožské jaderné elektrárny příští týden. Je nesmírně důležité, aby elektrárna měla kvalifikovaný a odborný personál, který potřebuje pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Od začátku války před téměř dvěma lety se již počet zaměstnanců výrazně snížil," řekl generální ředitel Grossi.

Tento týden, ještě před dnešním oznámením, experti IAEA nadále žádali ZNPP o poskytnutí podrobnějších informací, aby bylo možné situaci v tomto ohledu plně pochopit a posoudit, zejména pokud jde o personál obsluhující hlavní velíny a personál odpovědný za údržbu kritické bezpečnostní infrastruktury a procesů.

ZNPP počátkem tohoto týdne expertům IAEA sdělila, že nominální počet zaměstnanců jaderných elektráren provozovaných Rosatomem je výrazně nižší než odpovídající počet zaměstnanců na Ukrajině. Experti IAEA byli informováni, že v současné době je v ZNPP zaměstnáno 4500 pracovníků ruského provozního subjektu a 940 žádostí je v procesu zvažování. Před začátkem ozbrojeného konfliktu pracovalo v ZNPP přibližně 11 500 zaměstnanců.

Na zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 25. ledna generální ředitel Grossi uvedl, že elektrárna "pracuje s výrazně sníženým počtem zaměstnanců, kteří jsou pod bezprecedentním psychickým tlakem, což i přes odstavení reaktorů není udržitelné".

Generální ředitel v ZNPP rovněž zdůrazní význam včasného přístupu IAEA do všech částí největší evropské jaderné elektrárny (JE), které jsou důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Přístup je nutný, aby týmy IAEA sídlící v ZNPP mohly plně posoudit dodržování sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ZNPP a také sledovat dodržování pěti konkrétních zásad ochrany elektrárny.

V přítomnosti generálního ředitele vystřídá příští týden současný tým Agentury v areálu nová skupina odborníků IAEA. Půjde o šestnáctý tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) od jejího založení dne 1. září 2022. 

"Stálá přítomnost odborníků IAEA do jisté míry pomohla stabilizovat situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v Záporožské jaderné elektrárně. Avšak, jak jsem minulý týden řekl na Radě bezpečnosti OSN, svět si nemůže dovolit být klidný," uvedl generální ředitel Grossi.

"Rozhodl jsem znovu navštívit areál, abych ukázal potenciální rizika, kterým elektrárna nadále denně čelí, a abych zopakoval a posílil závazek IAEA udělat vše, co je v našich silách pro zajištění jaderné bezpečnosti v tomto areálu i v dalších ukrajinských jaderných zařízeních," dodal.

V ZNPP vykonal současný tým expertů IAEA tento týden pochůzky po areálu, navštívil reaktorový sál prvního bloku a místnosti, kde se nachází jeho bezpečnostní systém, v některých z nich zaznamenal přítomnost nánosů kyseliny borité. Experti IAEA již dříve zaznamenali usazeniny kyseliny borité v blocích 3 a 6. Borová voda se používá v primárním chladivu, které pomáhá udržovat funkce jaderné bezpečnosti.

Tento týden ISAMZ také navštívila dva sklady čerstvého paliva, suchý sklad vyhořelého paliva a vodní rozstřikovací rybníky. Tým provedl v areálu monitorování radiace pomocí měřicího přístroje umístěného v batohu a potvrdil, že je v normě.

Jedenáct vrtů, které byly vybudovány v blízkosti rozstřikovacích nádrží po zničení přehrady Kachovka loni v červnu, zajišťuje chladicí vodu pro šest odstavených reaktorů a vyhořelé jaderné palivo.

Pět ze šesti reaktorů ZNPP zůstává ve stavu odstavení za studena, zatímco čtvrtý blok je ve stavu odstavení za tepla, aby vyráběl páru a teplo, mimo jiné i pro nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny.

V pondělí tým sledoval část prací při uvádění nových dieselových parogenerátorů (DSG) do provozu a dnes byl elektrárnou informován, že uvedení do provozu proběhlo. IAEA byla informována, že pára produkovaná novým zařízením bude využívána ke zpracování kapalného odpadu. ZNPP zatím nepotvrdila, zda pára generovaná tímto novým zařízením umožní uvést všechny reaktorové bloky do stavu odstavení za studena.

Díky mírnějším teplotám v poslední době mohla elektrárna snížit počet provozovaných mobilních dieselových kotlů na čtyři z devíti. Tyto kotle zajišťují vytápění elektrárny i společnosti Energodar.

Tým byl informován, že po poruše na začátku tohoto měsíce byla dokončena údržba záložního transformátoru a jeho provoz byl obnoven. ZNPP uvedla, že bude tým IAEA brzy informovat o příčině poruchy.

Jinde na Ukrajině experti IAEA přítomní v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské JE a v Černobylské elektrárně oznámili, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častých leteckých poplachů v některých zařízeních. Týmy IAEA se v uplynulém týdnu ve třech provozovaných jaderných elektrárnách vystřídaly.

 

IAEA Aktualizace 26.1.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) je stále velmi nestabilní a hrozí zde "velmi reálné" nebezpečí závažné havárie, uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi v Radě bezpečnosti OSN před svou čtvrtou misí do areálu elektrárny, která se uskuteční začátkem příštího měsíce.

Ve čtvrtečním projevu k Radě bezpečnosti, který byl již šestým od začátku války, jež vypukla před téměř dvěma lety, varoval před sebeuspokojením a dal jasně najevo, že IAEA se bude i nadále soustředit na pomoc při prevenci potenciální katastrofické jaderné havárie, ať už v ZNPP nebo v jakémkoli jiném jaderném zařízení v zemi.

"K jaderné havárii zatím nedošlo. To je pravda. Ale sebeuspokojení by nás stále mohlo přivést k tragédii. To by se nemělo stát. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom minimalizovali riziko, že se tak stane," řekl.

Při informování patnáctičlenné Rady bezpečnosti o vývoji od stanovení pěti konkrétních zásad ochrany největší evropské jaderné elektrárny v květnu loňského roku zdůraznil, že je důležité, aby jeho experti, kteří jsou v areálu přítomni, získali přístup, který potřebují ke kontrole dodržování těchto zásad.

Generální ředitel Grossi oznámil, že "během příštích dvou týdnů" překročí frontovou linii a odcestuje do ZNPP, aby mohl zhruba osm měsíců po své předchozí misi v elektrárně posoudit situaci z první ruky.

Naposledy se do areálu na jihu Ukrajiny vydal v červnu 2023, krátce po zničení níže položené přehrady Kachovka, která dodávala vodu pro chlazení reaktoru a další důležité funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP.

Ve svém projevu před Radou bezpečnosti v sídle OSN v New Yorku generální ředitel zdůraznil potenciální hrozby pro jadernou bezpečnost a zabezpečení v tomto areálu, jakož i další výzvy.

"Přestože elektrárna nebyla delší dobu ostřelována, v regionu a někdy i v blízkosti zařízení pokračují významné vojenské aktivity, přičemž naši pracovníci hlásí přelety raket nad hlavami v blízkosti elektrárny, což ohrožuje fyzickou integritu elektrárny," uvedl generální ředitel.

Kromě toho zůstávají dodávky externí elektrické energie "velmi nejisté", neboť elektrárna je v současné době odkázána pouze na dvě externí elektrická vedení, zatímco před konfliktem jich bylo deset.

"V současné době se již osmkrát stalo, že elektrárna přišla o veškeré externí napájení a musela se spoléhat na nouzové dieselové generátory, které jsou poslední obrannou linií proti jaderné havárii a zajišťují nezbytné chlazení reaktoru a vyhořelého paliva," sdělil generální ředitel Grossi.

Zdůraznil také problémy související s výrazně sníženým počtem zaměstnanců, kteří jsou "pod nebývalým psychickým tlakem", a také se situací v oblasti údržby zařízení.

"Snížený počet kvalifikovaného a vyškoleného provozního personálu a náročný dodavatelský řetězec mají negativní dopad na údržbu zařízení, která je nezbytná pro zachování bezpečnosti elektrárny," řekl generální ředitel. 

Generální ředitel zdůraznil, že experti IAEA by měli mít dostatečný přístup k monitorování situace, pokud jde o sedm pilířů pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany během ozbrojeného konfliktu, jakož i o novějších pět zásad ochrany ZNPP.

"Stává se, že tým nemá včasný přístup do některých oblastí elektrárny, někdy po mnoho měsíců," informoval generální ředitel.

Nebyly "zaznamenány žádné náznaky, že by pět konkrétních zásad nebylo dodržováno," řekl, ale dodal: "Nicméně v souladu s vývojem situace musí mít Agentura včasný přístup do všech oblastí ZNPP důležitých pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, aby mohla sledovat, zda je všech pět konkrétních zásad vždy dodržováno."

V areálu ZNPP byli tento týden experti IAEA v elektrárně informováni, že jeden ze záložních elektrických transformátorů elektrárny, který minulý týden selhal, je v údržbě a nic nenasvědčuje poškození jeho konstrukce.

Porucha ukázala přetrvávající zranitelnost v dostupnosti externího napájení, které elektrárna potřebuje k chlazení svých šesti reaktorů a k dalším základním funkcím jaderné bezpečnosti a zabezpečení.

ZNPP uvedla, že vyšetřila a určila předběžnou příčinu poruchy a očekává, že o výsledku budou v nejbližší době informováni odborníci IAEA.

Tento týden také odborníci IAEA provedli prohlídku prostoru chladicího jezírka a setkali se s pracovníky elektrárny, kteří se zabývají vodním hospodářstvím, aby s nimi prodiskutovali, jak může chladné zimní počasí ovlivnit chladicí nádrž, která dodává vodu pro některé potřeby elektrárny, jež nesouvisejí s bezpečností, a jak se ZNPP vypořádává s případným vlivem ledu.

Před konfliktem byla voda v chladicím rybníku udržována teplá kvůli provozu reaktorových bloků. Vzhledem k tomu, že všech šest bloků je nyní v prodloužené odstávce, tým IAEA pozoroval na několika místech chladicí nádrže malé množství ledu.

Ale na začátku letošní zimy, kdy bylo chladněji, byla většina povrchu chladicí nádrže pokryta dvoucentimetrovou vrstvou ledu, informovala elektrárna tým IAEA.

Navzdory zimním mrazům byl tým rovněž informován, že v chladicí nádrži je velké množství ryb. Několik netropických druhů ryb přežilo nízké teploty a nadále čistí vodu v chladicí nádrži.

Výška chladicí nádrže je v současné době 15,61 m, což je asi o metr méně než před zničením hráze Kachovky, přičemž v posledních měsících se výška jezírka příliš nezměnila.

Chladicí voda pro šest odstavených reaktorů je nadále dodávána z 11 vrtů podzemní vody v blízkosti rozstřikovacích nádrží.

Odborníkům IAEA nebylo během pochůzky dovoleno navštívit izolační vrata chladicích nádrží ZNPP.

Během dalších prohlídek v uplynulém týdnu navštívili experti IAEA reaktorovou halu 3. bloku a místnosti bezpečnostních systémů 3. a 5. bloku. V jedné z místností bezpečnostních systémů 3. bloku byla pozorována jedna malá usazenina kyseliny borité.

Pokud jde o nánosy kyseliny borité v 6. bloku, vydal regulační orgán Ruské federace dne 20. ledna "zvláštní příkaz" k odstranění netěsnosti v zásobní nádrži bloku. ZNPP informovala odborníky IAEA o svém záměru opravit mikrotrhliny v nádrži, což si vyžádá její vypuštění. Borovaná voda se používá v primárním chladivu, které pomáhá udržovat bezpečnostní funkce jaderné elektrárny.

Tým IAEA rovněž provedl prohlídku otevřené rozvodny o napětí 750 kilovoltů (kV), kde potvrdil, že k elektrické síti je připojeno pouze jedno takové vedení oproti čtyřem před konfliktem. Součásti rozvodny, které byly v roce 2022 poškozeny, byly demontovány, ale náhradní díly byly k dispozici.

V jiných částech Ukrajiny experti IAEA přítomní v jaderných elektrárnách (JE) v Chmelnickém, Rovně a Jihoukrajinsku a v Černobylu oznámili, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častého zvuku leteckých poplachů v některých zařízeních. Dne 23. ledna dorazil do černobylské lokality nový tým odborníků, který zde nahradil své kolegy.

Generální ředitel Grossi ve svém vystoupení v Radě bezpečnosti konstatoval, že tyto jaderné elektrárny jsou v provozu a většina jejich reaktorových bloků pracuje na plný výkon.

"Přestože naše týmy nadále hlásí, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány, potvrzují také hrozící nebezpečí vojenského konfliktu a v některých elektrárnách se musely několikrát ukrýt. Chtěl bych Radě připomenout, že dostupnost externí energie elektráren je pro zajištění jejich bezpečného provozu nezbytná," uvedl generální ředitel.

 

IAEA Aktualizace 25.1.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA na Radě bezpečnosti OSN

Děkuji předsedovi Rady bezpečnosti, že mi dnes umožnil, abych Vás informoval o činnostech IAEA týkajících se jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině. Děkuji rovněž Radě za její pokračující podporu úsilí IAEA.

V souvislosti se situací na Ukrajině jsem v Radě vystoupil již pětkrát, a to dne 4. března, 11. srpna, 6. září, 27. října v roce 2022 a 30. května loňského roku.

Od začátku války uplynuly již téměř dva roky a připomínám, že je to poprvé v historii, kdy se válka odehrává v blízkosti velkých jaderných zařízení.

To se týká i několika z pěti ukrajinských jaderných elektráren a dalších zařízení, která se dostala pod přímé ostřelování. Všechny jaderné elektrárny v určitém okamžiku přišly o externí napájení.

Jedna z ukrajinských jaderných elektráren, Záporožská JE, je navíc téměř po celou dobu pod ruskou provozní kontrolou a v areálu jsou přítomni ruští vojáci.

A jak víte, IAEA od začátku války situaci pečlivě monitoruje a pomáhá Ukrajině každý den.

Krátce po začátku války jsem vypracoval Sedm nezbytných pilířů pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany během ozbrojeného konfliktu. Jedná se o tyto pilíře:

 1. Musí být zachována fyzická integrita zařízení - ať už jde o reaktory, palivové nádrže nebo sklady radioaktivního odpadu.

 2. Všechny bezpečnostní a zabezpečovací systémy a zařízení musí být vždy plně funkční.

 3. Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a musí být schopen rozhodovat bez zbytečného tlaku.

 4. Pro všechna jaderná zařízení musí být zajištěno bezpečné externí napájení.

 5. Musí být zajištěny nepřerušené logistické zásobovací řetězce a doprava do areálů a z areálů.

 6. Musí existovat účinné systémy monitorování radiace v areálu i mimo něj a opatření pro připravenost na radiační mimořádné události a odezvu na ně.

 7. Musí být zajištěna spolehlivá komunikace s dozorným orgánem a dalšími subjekty.

Ve své předchozí aktuální zprávě na Radě ze dne 30. května jsem informoval, že jsem na základě intenzivních konzultací s vedením Ukrajiny i Ruské federace stanovil ještě pět konkrétních zásad pro ZNPP s cílem zabránit jaderné havárii a zajistit integritu elektrárny, a sice

 1. Nemělo by dojít k žádnému útoku z elektrárny nebo proti ní, zejména proti reaktorům, skladům vyhořelého paliva, další kritické infrastruktuře nebo personálu;

 2. ZNPP by neměla sloužit jako skladiště nebo základna pro těžké zbraně (tj. raketomety, dělostřelecké systémy a munici a tanky) nebo vojenský personál, který by mohl být využit k útoku z elektrárny;

 3. Nemělo by být ohroženo externí napájení elektrárny. Za tímto účelem by mělo být vynaloženo veškeré úsilí, aby externí napájení elektrárny zůstalo vždy dostupné a bezpečné;

 4. Všechny konstrukce, systémy a součásti nezbytné pro bezpečný a zabezpečený provoz ZNPP by měly být chráněny před útoky nebo sabotážemi;

 5. Neměly by být podnikány žádné kroky, které by tyto zásady narušovaly.

Řekl jsem, že dodržování těchto zásad je nezbytné k tomu, aby se zabránilo nebezpečí katastrofické radiační mimořádné události, uctivě a vážně jsem požádal obě strany, aby je dodržovaly.

Potěšilo mě, že na zasedání v květnu loňského roku vážení členové Rady bezpečnosti a Ukrajina tyto zásady jasně podpořili.

Dále jsem uvedl, že experti podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ), kteří jsou v areálu od dne 1. září 2022, mi budou podávat zprávy o dodržování těchto zásad a že o jejich případném porušení budu veřejně informovat.

Nyní, o devět měsíců později, bych dnes rád podal zprávu o situaci v oblasti jaderného zabezpečení a ochrany na Ukrajině a o pokračujících činnostech Agentury, včetně hodnocení Agentury z hlediska sedmi pilířů a našeho monitorování těchto pěti zásad.

Pane předsedající,

nejprve bych rád podal zprávu o předmětu a rozsahu našich činností za téměř dva roky.

Na Ukrajině se uskutečnilo celkem 102 misí. Osobně jsem jich vedl osm, z toho tři do ZNPP, a v nejbližší době povedu další do ZNPP během následujících dvou týdnů.

ZNPP je stále v první linii této války a naši zaměstnanci musí stále překračovat frontovou linii, aby mohli vykonávat tuto životně důležitou práci. V této elektrárně máme patnáctý tým ISAMZ z našich obětavých a odvážných mezinárodních zaměstnanců. Součástí těchto týmů v ZNPP bylo 37 našich zaměstnanců, řada z nich byla v ZNPP více než jednou.

Po dobu jednoho roku jsme umístili další odborníky IAEA v každé významné ukrajinské jaderné elektrárně. Jejich přítomnost nám umožňuje poskytovat mezinárodnímu společenství spolehlivé informace o situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v každém z těchto areálů. Součástí těchto týmů bylo více než 100 našich zaměstnanců, což představuje celkem více než 3662 osobodní našeho personálu na Ukrajině.

Od doby, kdy jsem k vám hovořil naposledy, Agentura díky velkorysosti členských států zakoupila obrněná vozidla a přijala další zaměstnance, bezpečnostní důstojníky a řidiče a nyní zajišťuje sama bezpečnost vlastních misí, čímž částečně zmírnila tlak na odbory OSN pro bezpečnost a ochranu a pro operační podporu.

Nadále usnadňujeme poskytování mezinárodní pomoci, která nyní činí více než 8,5 milionu EUR, v rámci této podpory bylo na Ukrajinu dodáno 34 kusů nezbytného vybavení. Znovu děkuji členským státům za jejich příspěvky.

Vypracovali jsme návrh, aby Agentura poskytovala poradenství, školení a vybavení v oblasti bezpečnosti a zabezpečení radioaktivních zdrojů na Ukrajině.

Sestavili jsme program pomoci v oblasti zdravotní péče, a to i prostřednictvím vybavení a psychologické podpory pro všechny ukrajinské pracovníky na jaderných zařízeních.

Oznámil jsem také nový program pomoci Chersonské oblasti zaměřený na zvládání nepříznivých dopadů spojených se záplavami po zničení přehrady Kachovka, spolupracujeme s Ukrajinou na identifikaci jejich okamžitých potřeb v této oblasti.

Kromě naší práce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení pokračujeme také v zásadních činnostech v oblasti ověřování bezpečnostních opatření na celé Ukrajině a zajišťujeme, aby nedocházelo k zneužívání jaderného materiálu pro vojenské účely. Během těchto činností Agentura nezjistila žádné indicie, které by vyvolávaly obavy z šíření jaderných zbraní.

O situaci v ukrajinských jaderných zařízeních informujeme svět prostřednictvím více než 200 internetových prohlášení a aktualizací, 9 zpráv a četných brífinků, včetně pro valné shromáždění OSN a pro vaše vážené kolegy v Radě bezpečnosti. Díky tomu má mezinárodní společenství k dispozici včasné, technicky podložené a objektivní informace, a vyhýbá se tak rizikům spojeným s nedostatkem informací a dezinformacemi, včetně mylných představ, které by mohly vést k rozhodnutím se závažnými důsledky.

Pane předsedající,

situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, ZNPP zejména, je i nadále mimořádně nestabilní.

Šest reaktorů elektrárny je od poloviny roku 2022 odstaveno: pět z nich je ve stavu odstavení za studena a jeden ve stavu odstavení za tepla. Potenciální nebezpečí závažné jaderné havárie však zůstává velmi reálné.

Přestože elektrárna již delší dobu nebyla ostřelována, v regionu a někdy i v blízkosti zařízení pokračují významné vojenské aktivity, přičemž naši pracovníci hlásí přelety raket nad hlavami v blízkosti elektrárny, což ohrožuje fyzickou integritu elektrárny.

Elektrárna potřebuje bezpečné a stále dostupné zdroje externí chladicí vody. Zničení přehrady Kachovka na začátku června loňského roku, jen několik dní poté, co jsem na Radě naposledy přednesl zprávu, vedlo k velkému snížení hladiny vody v nádrži. V důsledku toho přestala hloubka vody v nádrži stačit k zásobování vodou a bylo nutné vynaložit značné úsilí v areálu, včetně vyvrtání vrtů v areálu, aby bylo zajištěno dostatečné množství chladicí vody pro šest odstavených reaktorových bloků.

Elektrárna pracovala s výrazně sníženým počtem zaměstnanců, kteří byli pod nebývalým psychickým tlakem, což i přes odstavení reaktorů není udržitelné.

Snížený počet kvalifikovaného a vyškoleného provozního personálu a náročný dodavatelský řetězec mají negativní dopad na údržbu zařízení, která je nezbytná pro zachování bezpečnosti elektrárny. 

A již osmkrát se stalo, že elektrárna přišla o veškerou externí energii mimo areál a musela se spoléhat na nouzové dieselové generátory, poslední linii obrany proti jaderné havárii, které zajišťují nezbytné chlazení reaktoru a vyhořelého paliva.

V současné době je elektrárna odkázána pouze na dvě linky vnějšího napájení, někdy jen na jednu, nebo po určitou dobu nebylo záložní napájení správně nastaveno. To ukazuje na velmi nejistou situaci, pokud jde o základní externí napájení.

Stává se, že tým nemá včas přístup do některých oblastí elektrárny. Týmy IAEA potřebují přístup, aby mohly účinně posoudit situaci týkající se jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ZNPP a zamyslet se nad novým vývojem.

Pokud se nyní vrátíme k pěti konkrétním zásadám, Agentura jejich dodržování sleduje a nic nenasvědčuje tomu, že by pět konkrétních zásad nebylo dodržováno. Nicméně v souladu s vývojem situace musí mít Agentura včasný přístup do všech oblastí ZNPP, které jsou důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, aby mohla sledovat, zda je všech pět konkrétních zásad soustavně dodržováno.

Neměli bychom zapomínat ani na ostatní jaderná zařízení na Ukrajině, která jsou v provozu, většina reaktorových bloků na plný výkon. Přestože naše týmy nadále hlásí, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány, potvrzují také hrozící nebezpečí vojenského konfliktu a v některých elektrárnách se musely několikrát ukrýt. Rád bych Radě připomněl, že pro zajištění jejich bezpečného provozu je nezbytná dostupnost externí energie.

Pane předsedající,

k jaderné havárii zatím nedošlo. To je pravda. Ale sebeuspokojení by nás stále mohlo přivést k tragédii. To by se nemělo stát. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom minimalizovali riziko, že se tak stane. A já jsem vděčný za pokračující podporu členských států, včetně podpory finanční.

A musíme si jasně uvědomit podstatu pěti zásad, které byly stanoveny právě v této síni dne 30. května loňského roku. Nejedná se o dohodu o kontrole zbrojení nebo příměří. Nejsou řešením všech tragických problémů, které tato válka přinesla.

Jsou naopak tvůrčím, praktickým ujednáním, které má zcela konkrétní cíl: zachránit Ukrajinu, Evropu a svět před velkou jadernou havárií se závažnými radiačními následky.

Tohoto omezeného, ale zásadního cíle se zatím podařilo dosáhnout. Neměli bychom však být klidní, nic bychom neměli považovat za samozřejmost. Je nutná maximální zdrženlivost, a to ze všech stran.

Žádám Radu, aby i nadále podporovala sedm pilířů a pět zásad a úlohu IAEA při monitorování situace ve službách mezinárodního společenství.

Děkuji Radě a Vám, pane předsedající, že jste mě dnes pozvali, čímž jste dali najevo, že se Rada tomuto kritickému nadále věnuje.

IAEA a já sám jsme Vám i nadále k dispozici, co se týče aktuálních informací, vysvětlení a případných opatření, která by tomuto orgánu pomohla v jeho poslání zachovat mezinárodní mír a bezpečnost.

Děkuji vám, pane předsedo.

 

IAEA Aktualizace 19.1.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) přišla tento týden na několik hodin o stávající záložní napájení reaktorových bloků, což je poslední incident, který ukazuje přetrvávající rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v tomto areálu, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Čtvrteční výpadek dvou záložních elektrických transformátorů ZNPP ukázal přetrvávající zranitelnost dostupného externího napájení, které elektrárna potřebuje k chlazení svých šesti reaktorů a k zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Přestože záložní vedení o napětí 330 kilovoltů (kV) zůstalo funkční a mohlo zajistit napájení ZNPP v případě přerušení vedení o napětí 750 kV, porucha snížila redundanci již tak nestabilního napájení. Tato dvě vedení jsou jediná, která zůstala k dispozici pro největší evropskou jadernou elektrárnu (JE), ve srovnání se čtyřmi vedeními o napětí 750 kV a šesti vedeními o napětí 330 kV před konfliktem.

Záložní napájení bylo obnoveno o osm hodin později, kdy byly zprovozněny další dva záložní elektrické transformátory. ZNPP vyšetřuje příčinu poruchy a informovala experty IAEA v areálu, že nebyly zjištěny žádné známky vnějšího poškození transformátoru.

K incidentu došlo jen několik týdnů poté, co ZNPP po jednání s IAEA provedla práce na záložních výkonových elektrických transformátorech, aby vedení o napětí 330 kV mohlo okamžitě dodávat elektřinu v případě, že by došlo k výpadku vedení o napětí 750 kV, jak se to opakovaně stalo během ozbrojeného konfliktu.

"Nestabilní stav elektrárny z hlediska napájení zůstává jedním z hlavních nebezpečí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení areálu. Situace je v tomto ohledu i nadále mimořádně znepokojivá. Od srpna 2022 přišel areál již osmkrát o veškeré externí napájení, což jej donutilo spoléhat se na nouzové dieselové generátory," informoval generální ředitel Grossi.

Během uplynulého týdne odborníci IAEA projednávali se ZNPP údržbu elektrárny. Odborníkům byl předložen plán údržby schválený na vysoké úrovni na rok 2024 pro tyto práce, které jsou zásadní pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. ZNPP informovala tým IAEA, že prioritou je provedení údržby bezpečnostních systémů elektrárny a také důležitých prací, které nebyly provedeny v loňském roce. Roční plán údržby zahrnuje bezpečnostní systémy, dieselgenerátory, blokové transformátory a elektrickou rozvodnu o napětí 750 kV.

Tým IAEA neobdržel kopii plánu údržby k podrobnému přezkoumání. Na základě diskusí a informací poskytnutých týmu však IAEA dospěla k závěru, že ZNPP nebude v roce 2024 realizovat komplexní plán údržby.

"Dobře vypracovaný plán údržby a jeho včasná realizace jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany elektrárny," uvedl generální ředitel Grossi. "Tuto údržbu je třeba provádět, aby byla zajištěna jaderná bezpečnost, zejména v současné situaci, kdy je šest reaktorů odstaveno na delší dobu. Je důležité, aby IAEA důkladně porozuměla plánům údržby, a mohla plně posoudit jadernou bezpečnost v ZNPP. Situaci v oblasti údržby budeme i nadále pečlivě sledovat."

Tým IAEA pokračoval v pochůzkách po areále, včetně včerejší návštěvy všech šesti hlavních velínů, kde experti mohli sledovat stavy personálu, ale nemohli klást otázky ohledně jeho kvalifikace a zkušeností.

Poté, co jim byl začátkem tohoto týdne umožněn přístup do reaktorového sálu šestého bloku, experti IAEA stále usilují o přístup do ostatních reaktorových sálů, stejně jako do částí všech šesti turbínových sálů, které zatím nemohli navštívit, a také na některé střechy reaktorů. Takový přístup je nutný k monitorování jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, rovněž i k dodržování pěti konkrétních zásad ochrany ZNPP, informoval generální ředitel Grossi.

Tým IAEA pokračoval v monitorování situace a shromažďování informací o nánosech kyseliny borité v některých místnostech bezpečnostního systému 6. bloku, které byly poprvé zpozorovány dne 22. prosince. Během včerejší návštěvy hlavního velína tým potvrdil, že hladina kyseliny borité v zásobní nádrži je nad minimální úrovní stanovenou v technických specifikacích, a to i přes dříve pozorovaný únik kyseliny borité.

Miny po obvodu ZNPP v nárazníkové zóně mezi vnitřním a vnějším oplocením elektrárny, které byly dříve identifikovány týmem IAEA a odstraněny v listopadu 2023, jsou nyní opět na svém místě. Jedná se o zakázanou oblast nepřístupnou provoznímu personálu elektrárny. Generální ředitel Grossi zopakoval, že přítomnost min není v souladu s bezpečnostními standardy IAEA.

 Jinde na Ukrajině týmy IAEA v Rovenské, Chmelnické a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu nadále uvádějí, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány, přestože v uplynulém týdnu bylo slyšet několik leteckých poplachů. Experti IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně hlásili nálety téměř každý den, přičemž týmy v Chmelnické a Rovenské jaderné elektrárně se musely několikrát ukrýt.

 

IAEA Aktualizace 16.1.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) včera získali přístup do reaktorového sálu šestého bloku ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), kam jim předtím nebyl umožněn přístup, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

V pátek minulý týden ZNPP odepřela vydat povolení týmu Podpůrné a asistenční mise IAEA pro ZNPP (ISAMZ) k přístupu do reaktorového sálu 6. bloku a místo toho navrhla, aby tým vstoupil do areálu přibližně za týden. Včera však byl přístup povolen. Generální ředitel Grossi tento konstruktivní krok vítá.

Během pobytu v reaktorovém sále tým pozoroval hlavní komponenty reaktoru a potvrdil stav studené odstávky reaktoru. V době, kdy byl tým přítomen v reaktorovém sále, operátoři převedli provoz chladicích čerpadel bazénu pro vyhořelé palivo z jednoho bezpečnostního redundantního systému na druhý.

Při včerejší prohlídce ostatních prostor 6. bloku tým navštívil turbínovou halu šestého bloku, ale opět mu byl odepřen přístup do některých prostor haly. Týmy IAEA ISAMZ nemají od dne 18. října loňského roku přístup do všech částí turbínové haly každého bloku.

Tým také navštívil místnosti bezpečnostního systému 6. bloku, aby znovu posoudil stav dříve nalezených nánosů kyseliny borité. Během své návštěvy tým zjistil přítomnost usazenin kyseliny borité ve třech místnostech. Experti IAEA navštívili také nouzové dieselgenerátory 6. bloku.

 

IAEA Aktualizace 12.1.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Expertům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) nebyl dosud povolen přístup do reaktorových hal bloků 1, 2 a 6, což jim brání v monitorování situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny, jakož i pěti konkrétních zásad stanovených Radou bezpečnosti OSN, sdělil dnes generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi.

Po včerejším úspěšném střídání expertů IAEA, patnáctého týmu, který do elektrárny přijel od doby zřízení Podpůrné a asistenční mise IAEA pro ZNPP (ISAMZ) v září 2022, nový tým zopakoval žádost o přístup do reaktorového sálu 6. bloku.

ZNPP dnes povolení k tomuto přístupu nedala s tím, že reaktorová hala je "zapečetěná". ZNPP informovala tým, že přístup neodmítá, a navrhla, aby tým navštívil areál přibližně za týden.

V prosinci 2023 byl týmu ISAMZ odepřen přístup do reaktorové haly bloků 1, 2 a 6, což bylo poprvé, kdy nebyl expertům IAEA včas umožněn přístup do reaktorové haly, která byla ve stavu odstavení za studena. Do té doby měly všechny týmy ISAMZ přístup do reaktorového sálu jakéhokoli bloku ve stavu odstavení za studena, aniž by elektrárna jakkoli zmiňovala stav kontejnmentu jako "zapečetěný".

"Tato omezení včasného přístupu expertů do ZNPP brání IAEA v nezávislém a účinném posouzení bezpečnostní situace, včetně potvrzení uváděného stavu reaktorových bloků, bazénů s vyhořelým palivem a souvisejících bezpečnostních zařízení," informoval generální ředitel Grossi.

Od dne 18. října loňského roku se také týmy ISAMZ nemohou dostat do částí turbínových hal jednotlivých bloků. Naposledy byl přístup opět omezen do turbínových hal 1. a 2. bloku ve středu dne 10. ledna.

"Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení zůstává velmi nestabilní a já znovu žádám o neomezený přístup, aby IAEA mohla posoudit dodržování sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a sledovat dodržování pěti konkrétních zásad, které mají pomoci zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v ZNPP s cílem zabránit jaderné havárii a zajistit integritu elektrárny," dodal generální ředitel Grossi.

Nový tým odborníků IAEA bude sledovat probíhající údržbu v ZNPP. Poté, co byly dne 22. prosince na ventilech, čerpadle a podlahách několika místností bezpečnostního systému 6. bloku pozorovány nánosy kyseliny borité, provedl tým IAEA dne 9. ledna následnou prohlídku, aby posoudil jejich stav. Borovaná voda se používá v primárním chladivu, které pomáhá udržovat funkce jaderné bezpečnosti. Přestože může dojít k únikům, rychlé vyšetření, oprava a vyčištění jsou zásadní, aby se zabránilo dalším škodám a jakémukoli dopadu na bezpečnost.

Během prohlídky tým zaznamenal výrazné snížení nánosů kyseliny borité ve srovnání s prohlídkou vykonanou dne 22. prosince, přičemž únik se rovněž výrazně zmenšil. Některé nánosy však přetrvávaly ve třech místnostech budovy kontejnmentu 6. bloku, z toho v jedné byly na stejné úrovni a ve dvou vykazovaly výrazně sníženou úroveň.

Tým byl informován, že příčinou úniku byly mikrotrhliny v nádrži na bor v důsledku stárnutí a ucpání potrubí pro detekci úniku. Zatímco ucpání bylo odstraněno, některé menší úniky v důsledku mikrotrhlin v bórové nádrži přetrvávají. ZNPP uvedla, že míra úniku je v současné době v rámci technických specifikací a že mikrotrhliny lze opravit po vypuštění nádrže, což bude řešeno během plánované údržby. Tým IAEA bude situaci nadále sledovat.

Kromě toho tento týden experti IAEA v JE ZN získali přístup na čerpací stanice pro bloky 3 a 4 a hlavní velíny bloků 1 až 6. Všech devět mobilních naftových kotlů instalovaných v elektrárně bylo v uplynulém týdnu využito k zajištění dodatečných potřeb vytápění v zimním období. 

Vzhledem k tomu, že zimní počasí způsobuje ochlazení, experti IAEA oznámili, že okolní teplota v ZNPP klesla v ranních hodinách až na -10 °C. Tým informoval, že tento pokles teploty neměl žádný vliv na provoz 11 vrtů zajišťujících chladicí vodu pro rozstřikovací nádrže používaná na chlazení reaktoru a zajištění dalších funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Hladina průtoku vody zůstala konstantní.

Pět ze šesti reaktorů ZNPP zůstává ve stavu odstavení za studena, zatímco čtvrtý blok je ve stavu odstavení za tepla za účelem výroby páry a tepla, a to i pro nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny.

Nový tým ISAMZ nadále věnuje velkou pozornost personální situaci v elektrárně, zejména pracovníkům obsluhujícím hlavní velíny a těm, kteří jsou zodpovědní za údržbu kritické bezpečnostní infrastruktury a procesů. 

Dnes nový tým odborníků vykonal prohlídku areálu včetně čtyř nových dieselových kotlů. Prohlédli si nová zařízení a byli informováni, že instalace byla dokončena a byly zahájeny činnosti spojené s jejich uvedením do provozu. Tyto nové dieselové kotle mají vyrábět páru pro potřeby ZNPP.

Expertům IAEA denně připomínají fyzickou blízkost konfliktu se ZNPP hlasité výbuchy, které stále slyší v různých vzdálenostech.

Týmy IAEA v Rovenské, Chmelnické a Jihoukrajinské jaderné elektrárně (JE) a v Černobylu nadále uvádějí, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory problémům souvisejícím s několikanásobnými raketovými útoky na Ukrajinu v uplynulém týdnu.

Experti IAEA v Chmelnické jaderné elektrárně se museli o víkendu 6. a 7. ledna opět několikrát ukrýt. Minulou sobotu se musely ukrýt také týmy v Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně. V Černobylu tým hlásil, že v průběhu celého minulého týdne slyšel v dálce výbuchy.

Generální ředitel Grossi zopakoval, že během této války je třeba udělat vše pro to, aby se zabránilo jaderné havárii. "Je nezbytné, aby nebyly zasaženy jaderné elektrárny a s nimi související infrastruktura. Jaderná havárie by nikomu neprospěla a je třeba jí předejít," řekl.

Tento týden také IAEA dodala radiokomunikační systémy do Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárny. Zařízení bylo pořízeno s využitím finančních prostředků ze Spojeného království. Jednalo se o 34. dodávku IAEA na Ukrajinu, která se týká jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jejichž cílem je zajistit, aby v případě potřeby byly v lokalitách k dispozici rozmanité a spolehlivé komunikační prostředky.

 

IAEA Aktualizace 3.1.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Na základě jednání s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) přijala opatření k zajištění bezodkladných dodávek záložní elektřiny pro případ, že by došlo ke ztrátě hlavního externího elektrického napájení, což se stává opakovaně během válečného konfliktu, sdělil dnes generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi.

Časté výpadky elektřiny jsou i nadále zdrojem vážných obav o bezpečnost a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny (JE), neboť ta potřebuje elektřinu k chlazení reaktorů a k zajištění dalších základních funkcí, a to i v případě, že jsou všechny reaktorové bloky odstaveny. Od srpna 2022 došlo v ZNPP k osmi událostem s úplnou ztrátou externího napájení elektrárny.

Pokud dojde k přerušení jediného zbývajícího 750 kilovoltového (kV) vedení ZNPP, může mít elektrárna stále přístup k externímu napájení prostřednictvím záložního vedení o napětí 330 kV, jestliže zůstane připojena k síti. Od poloviny roku 2023 však zprovoznění tohoto vedení vyžaduje ruční zásah.

Experti IAEA přítomní v ZNPP při jednání s elektrárnou zdůraznili, že pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení je důležité tuto záležitost řešit. V důsledku toho elektrárna provedla práce na svých záložních elektrických transformátorech a nyní jsou v provozu dva ze tří, z nichž jeden je trvale připojen k záložnímu vedení v areálu, tzv. přípojnicím, všech šesti reaktorových bloků.

"To znamená, že pokud dojde ke ztrátě hlavního napájení přes rozvodnu o napětí 750 kV, záložní vedení bude schopno automaticky dodávat elektřinu do elektrárny bez ručního, a tedy opožděného zásahu, jestliže zůstane v provozu," informoval generální ředitel Grossi. "Jedná se o významný pokrok, protože umožňuje nezávislost a redundanci v systému napájení areálu, přestože celková situace s externím napájením Záporožské jaderné elektrárny zůstává značně nestabilní. Toto řešení bude účinné pouze v případě, že vedení o napětí 330 kV zůstane v provozu, což, jak víme ze zkušenosti, není zdaleka zaručeno."

Jako na ukázku přetrvávajícího nebezpečí, kterému elektrárna čelí, tým IAEA v posledních týdnech nadále slyšel pravidelné výbuchy v určité vzdálenosti od areálu.

Pět ze šesti reaktorů ZNPP zůstává ve stavu odstavení za studena, zatímco čtvrtý blok je ve stavu odstavení za tepla, aby vyráběl páru a teplo, a to i pro nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny.

Tým IAEA pokračoval v pochůzkách po areálu v rámci činností zaměřených na monitorování situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP, jakož i dodržování pěti konkrétních zásad ochrany tohoto významného zařízení.

Odborníci IAEA však stále nemají přístup do všech částí areálu a v posledních dvou týdnech jim nebyl umožněn přístup do reaktorových hal bloků 1, 2 a 6. Je to poprvé, kdy nebyl expertům IAEA umožněn přístup do reaktorové haly bloku, který byl ve stavu odstavení za studena. Právě zde se nachází aktivní zóna reaktoru a vyhořelé palivo. Tým bude o tento přístup nadále žádat.

Kromě toho zůstává omezen přístup do některých částí turbínových hal ZNPP, včetně těchto prostor reaktorových bloků 3, 4 a 6 v uplynulém týdnu. Experti IAEA také stále čekají na přístup na střechy reaktorů plánovaný na den 19. prosince, který se neuskutečnil z uvedených bezpečnostních důvodů.

Samostatnou událostí bylo, že dne 22. prosince při prohlídce místností bezpečnostního systému 6. bloku pozorovali experti IAEA usazeniny kyseliny borité na ventilech, čerpadle a na podlaze v několika místnostech v kontejnmentu. Elektrárna tým informovala, že zdrojem úniku je jedna ze skladovacích nádrží kyseliny borité a že vzhledem k malému rozsahu úniku se neplánuje jeho okamžitá oprava, ale bude spíše součástí plánované údržby zasaženého systému. K tomuto typu úniku může dojít během provozu elektrárny, avšak vyžaduje náležitou a včasnou pozornost, šetření a odezvu ze strany provozovatele, aby se zabránilo dalším a potenciálně závažnějším bezpečnostním dopadům. Tým bude pozorně sledovat vývoj týkající se této události.

Jak jsme již informovali, tým IAEA nadále žádá elektrárnu o plán údržby na rok 2024, který dosud nebyl poskytnut.

Tým IAEA v uplynulých dvou týdnech nadále sledoval postup při instalaci čtyř mobilních dieselových kotlů v areálu. Jak jsme již dříve informovali, nové jednotky budou vyrábět dodatečnou páru potřebnou pro různé funkce jaderné bezpečnosti v areálu, včetně zpracování odpadu.

V současné době je v areálu devět mobilních kotlů, z nichž nejméně osm je v provozu a zajišťuje dodatečné vytápění v zimním období.

Týmy expertů IAEA v Rovenské, Chmelnické a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu nadále uvádějí, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jsou zachovány, a to i přes rozsáhlé raketové útoky na Ukrajinu v minulém týdnu, které donutily experty IAEA v Chmelnické jaderné elektrárně třikrát se ukrýt.  

Experti IAEA v Rovenské JE byli informováni, že dne 29. prosince proletěla v blízkosti elektrárny řízená střela, a jejich kolegové v Jihoukrajinské JE byli informováni, že přes oblast, kde se elektrárna nachází, přelétly rakety a drony.

 

IAEA Aktualizace 21.12.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) instaluje čtyři nové mobilní dieselové kotle, které budou vyrábět dodatečnou páru potřebnou pro různé funkce jaderné bezpečnosti, včetně zpracování odpadu, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Tým expertů IAEA přítomných v ZNPP sledoval instalační práce během pochůzky minulou neděli a následně byl informován, že nové kotle budou brzy hotové. V současné době má elektrárna devět mobilních kotlů, z nichž osm je v provozu a zajišťuje vytápění v zimním období.

"Jaderné elektrárny potřebují značné množství páry k provádění důležitých provozních činností v areálech. To nadále platí i pro Záporožskou jadernou elektrárnu, přestože již déle než rok nevyrábí elektřinu. IAEA elektrárnu vyzvala, aby za tímto účelem instalovala dieselové kotle, a my vítáme plánovanou dodatečnou kapacitu," informoval generální ředitel Grossi.

Pět reaktorů zůstává ve stavu odstavení za studena, zatímco čtvrtý blok je ve stavu odstavení za tepla, aby vyráběl páru a teplo, a to i pro nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny.

 Téměř tři týdny poté, co během konfliktu elektrárna utrpěla osmou úplnou ztrátu externího napájení, zůstává ZNPP připojena ke dvěma externím zdrojům: hlavnímu 750 kilovoltovému (kV) vedení a záložnímu 330 kV vedení.

Experti IAEA v uplynulém týdnu pokračovali v monitorování situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v celém areálu největší evropské jaderné elektrárny (JE) a provedli pochůzky do reaktorového sálu a místností, kde se nachází elektrický bezpečnostní systém 3. bloku, a do hlavní řídicí místnosti 5. bloku, kde pozorovali úspěšný test bezpečnostních systémů.

V minulých dnech se také podívali do elektrické rozvodny o napětí 750 kV, která je vstupním místem pro externí napájení, a do areálové úpravny vody. Při další pochůzce si prohlédli chladicí jezírko ZNPP, chladicí věže, vstupní a výstupní kanál a také výstupní kanál nedaleké Záporožské tepelné elektrárny. Tentokrát jim však nebyl umožněn přístup k izolačním vratům chladicího rybníka.

Experti IAEA byli informováni ZNPP, že z bezpečnostních důvodů nemohli dne 19. prosince vstoupit na střechy reaktoru, jak bylo plánováno. Žádné náhradní datum zatím nebylo poskytnuto. IAEA již dříve v tomto roce obdržela přístup na tři střechy reaktorů 2., 3. a 4. bloku, na ostatní však nikoli.

Kromě toho nebyl týmu IAEA opět umožněn přístup do severozápadní části turbínového sálu pátého reaktorového bloku během prohlídky minulé pondělí, a to navzdory žádosti podané před návštěvou. Od poloviny října IAEA nemohla navštívit severozápadní část žádné ze šesti turbínových hal.

Tým nadále věnuje velkou pozornost stavu údržby v elektrárně, zejména plánu údržby na příští rok, a také elektrickému zařízení souvisejícímu s bezpečnostními systémy reaktorových bloků po výpadku napájení na šestém bloku v polovině listopadu. Experti IAEA byli informováni, že plán údržby na rok 2024 je téměř hotov, ale zatím jej nemohli prostudovat, jak o to žádali.

Ve středu dopoledne proběhlo v areálu ZNPP neohlášené požární cvičení, které navázalo na cvičení havarijní komunikace z minulého týdne. Scénář cvičení zahrnoval hypotetický únik oleje z transformátoru druhého reaktorového bloku, který vyústil v požár. Cvičení se zúčastnily hasičské sbory kraje, města a areálu. Tým IAEA byl o cvičení informován až dodatečně. 

Jako obvykle v posledních měsících tým IAEA nadále slyšel výbuchy zvenčí areálu ZNPP, včetně šesti silných výbuchů ve středu večer.

Experti IAEA v Rovenské, Chmelnické a Jihoukrajinské JE a v Černobylu nadále uvádějí, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou navzdory náročným okolnostem zachovány. V průběhu týdne proběhlo úspěšné střídání pracovníků IAEA v areálech Rovna, Jihoukrajinsku a Chmelnického.

Minulý týden IAEA zajistila 33. dodávku vybavení souvisejícího s jadernou bezpečností a ochranou na Ukrajinu s využitím příspěvků z Austrálie. Jednalo se o první dodávku v rámci nového systému, který vyžaduje, aby se subjekty na Ukrajině registrovaly v národním elektronickém systému jako příjemci humanitární pomoci.

 

IAEA Aktualizace 15.12.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) byla po náhlém výpadku před dvěma týdny znovu připojena k jedinému zbývajícímu záložnímu elektrickému vedení, ale celkové zásobování elektrárny externí elektrickou energií zůstává nestabilní a zranitelné vůči dalším poruchám, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Během vojenského konfliktu zůstávají časté výpadky elektřiny zdrojem vážných obav o bezpečnost a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny (JE), neboť ta potřebuje elektřinu k chlazení reaktorů a k dalším základním funkcím, i když jsou všechny bloky odstaveny.

Začátkem tohoto měsíce došlo v ZNPP k osmé úplné ztrátě externího napájení za méně než 18 měsíců, kterou způsobily události v síti mimo samotnou elektrárnu. Od dne 2. prosince byla elektrárna závislá na jediném 750 kilovoltovém (kV) vedení, dokud se nepodařilo opravit a tento týden obnovit záložní 330 kV vedení. Před konfliktem měla ZNPP k dispozici čtyři vedení o napětí 750 kV a několik záložních možností.

"Od včerejška má Záporožská jaderná elektrárna opět k dispozici dva náhradní zdroje externí elektřiny. Víme však až příliš dobře, jak riskantní situace v energetice nadále je. Bohužel nemůžeme vyloučit další výpadky externího napájení, dokud bude tato válka pokračovat," řekl generální ředitel Grossi.

Potenciální nebezpečí, které elektrárně hrozí, dále zdůrazňuje skutečnost, že experti IAEA v areálu opět slyšeli výbuchy v poměrně těsné blízkosti elektrárny, což ukazuje na pokračující vojenské aktivity v oblasti, kde se elektrárna nachází.

V uplynulém týdnu tým IAEA pokračoval v pravidelných pochůzkách, mimo jiné v dočasném středisku havarijní odezvy elektrárny, v suchém skladu vyhořelého paliva a v budově reaktoru pátého bloku, jakož i v hlavních řídicích místnostech všech šesti reaktorů, a to v jedné po druhé.

V úterý proběhlo v ZNPP cvičení havarijní komunikace, kterého se zúčastnili zástupci různých ruských organizací v areálu elektrárny i mimo něj. Experti IAEA část cvičení pozorovali. Jednalo se o poslední ze série havarijních cvičení prováděných v ukrajinských jaderných zařízeních, včetně cvičení v ZNPP z minulého měsíce.

Tým IAEA v ZNPP tento týden opět požádal o přístup do rozvodny o napětí 330 kV v nedaleké tepelné elektrárně, aby posoudil situaci týkající se tamních externích záložních elektrických přípojek. Stejně jako v případě předchozích žádostí jim ani tentokrát nebyl tento přístup umožněn.

Tým IAEA však byl informován, že v nejbližších dnech bude mít přístup na střechy reaktorů. IAEA byl již dříve umožněn přístup na tři střechy reaktorů - bloků 2, 3 a 4, ale na ostatní nikoli. Minulý týden byl expertům umožněn částečný přístup do turbínových hal všech šesti reaktorových bloků.

Tým IAEA nadále věnuje velkou pozornost údržbovým činnostem v areálu, včetně opatření, která ZNPP přijala po zjištění výskytu boru v sekundárním okruhu parogenerátoru 5. bloku minulý měsíc. Experti IAEA byli nedávno informováni, že úroveň koncentrace boru v sekundárních okruzích všech 24 parogenerátorů elektrárny je v rámci stanovených limitů a že v současné době nebudou přijímána žádná další opatření.

Ze šesti reaktorů elektrárny zůstává pět ve stavu odstavení za studena, zatímco čtvrtý blok je ve stavu odstavení za tepla, aby vyráběl páru a teplo, a to i pro nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny. ZNPP informovala IAEA, že v současné době se neplánuje návrat pátého bloku do stavu odstavení za tepla. Dodatečné vytápění zajišťují mobilní naftové kotle instalované v ZNPP spolu s kotli umístěnými v nedaleké průmyslové zóně a ve městě Energodar.

Týmy expertů IAEA přítomné v ukrajinských JE Rovně, Chmelnickém, Jihoukrajinské JE a v Černobylu nadále uvádějí, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou navzdory náročným okolnostem zachovány.

 Týmy IAEA v Rovenské a Chmelnické JE však začátkem tohoto týdne informovaly, že v posledních dnech docházelo k občasným výpadkům mobilní telefonní sítě. Týmy byly informovány, že příčinou byl kybernetický útok na ukrajinskou komunikační síť, který zasáhl většinu země. Experti IAEA byli přesto schopni vykonávat svou práci a komunikovat s centrálou ve Vídni. Komunikace byla zachována také mezi jadernými elektrárnami, národním jaderným provozovatelem Energoatom a Státním dozorem nad jadernými elekrárnami.

 

IAEA Aktualizace 7.12.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) je již několik dní závislá na jediném externím elektrickém vedení, které jí dodává elektřinu potřebnou k chlazení jejích šesti reaktorů a k dalším nezbytným funkcím k zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, což ji činí velmi zranitelnou vůči jakémukoli dalšímu přerušení dodávky elektřiny během vojenského konfliktu, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Nestabilní dodávky elektřiny do areálu jsou i nadále v ohnisku obav týkajících se jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny (JE), o čemž svědčí osmá úplná ztráta externího napájení, k níž došlo minulou sobotu poté, co byly přerušeny samostatné přípojky k oběma zbývajícím elektrickým vedení. Přerušení bylo zřejmě způsobeno externími příčinami v síti, mimo areál JE. V důsledku toho byla elektrárna dočasně odkázána na nouzové dieselové generátory.

Po téměř pěti hodinách se jí podařilo obnovit připojení k hlavnímu 750 kV vedení, ale poslední záložní 330 kV vedení je stále odpojeno. Experti IAEA v ZNPP byli informováni, že opravy by měly být dokončeny začátkem příštího týdne. Před konfliktem měla ZNPP k dispozici čtyři vedení o napětí 750 kV i několik záložních možností.

Tým IAEA rovněž oznámil, že čtvrtý blok reaktoru, jehož hlavní chladicí čerpadla se během výpadku externího napájení minulý týden na krátkou dobu zastavila, je opět ve stavu odstavení za tepla a vyrábí teplo a páru pro elektrárnu a nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny. Ostatních pět reaktorů zůstává ve stavu odstavení za studena.

"IAEA se i nadále plně soustředí na to, aby udělala vše, co je v jejích silách, a pomohla tak zabránit jaderné havárii během této ničivé války. Jedním z našich hlavních úkolů v této souvislosti zůstávají opakované ztráty externího napájení, někdy z příčin, které se vyskytují ve značné vzdálenosti od elektrárny, a to zejména v zimních měsících. Jaderná havárie by nikomu neprospěla a je třeba jí zabránit," uvedl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel Grossi dodal, že ZNPP se také dříve spoléhala na jediné externí elektrické vedení, ale to je zjevně neudržitelná situace.

Před dvěma dny přešel frontovou linii nový tým expertů IAEA, aby vystřídal své kolegy, kteří v uplynulých týdnech monitorovali jadernou bezpečnost a zabezpečení v ZNPP. Jedná se již o čtrnáctý tým IAEA v areálu od doby, kdy generální ředitel v září 2022 zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA pro ZNPP.

Nový tým expertů IAEA bude i nadále věnovat velkou pozornost personální situaci v ZNPP, stavu externího napájení a údržbovým činnostem v elektrárně, včetně případných opatření, která elektrárna přijme po zjištění výskytu boru v sekundárním okruhu parogenerátoru pátého bloku v minulém měsíci. Borová voda se používá v primárním chladivu, aby pomohla zajistit funkce jaderné bezpečnosti.

Experti IAEA neustále připomínají, že konflikt probíhá v těsné blízkosti ZNPP, a v dálce stále slyší výbuchy, pravděpodobně těžkého dělostřelectva a raket. Dnes nový tým oznámil, že slyšel devět výbuchů blíže k areálu.

Tým IAEA dnes také provedl prohlídku turbínových hal všech šesti reaktorových bloků. Experti v navštívených prostorách nezaznamenali žádné miny, výbušniny, vojenské vybavení ani vozidla. Nebyly zpřístupněny všechny části turbínových hal, takže k úplnému posouzení, zda se v nich nacházejí předměty, které by mohly potenciálně ovlivnit jadernou bezpečnost, bude zapotřebí další přístup.

Experti IAEA přítomní v jiných jaderných elektrárnách na Ukrajině, v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu uvedli, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častého zvuku leteckých poplachů v některých zařízeních.

IAEA nadále podporuje jadernou bezpečnost na Ukrajině dodávkami nezbytného vybavení a další technické pomoci. Minulý týden obdržela Jihoukrajinská jaderná elektrárna třetí a poslední dodávku náhradních dílů a pryžových výrobků pro nouzové dieselové generátory, které zajišťují jejich provozní připravenost v případě, že by elektrárna ztratila externí napájení. Poskytnutí této pomoci bylo organizováno na základě třístranné dohody mezi IAEA, Francií a ukrajinským provozovatelem jaderné elektrárny Energoatom, která byla podepsána v květnu letošního roku.

 

IAEA Aktualizace 2.12.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

V ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) bylo přerušeno v noci na dnešek externí napájení a elektrárna musela dočasně spoléhat na nouzové dieselové generátory, které jí dodávají elektřinu potřebnou k chlazení reaktorů a k dalším základním funkcím jaderné bezpečnosti a zabezpečení, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

V ZNPP bylo přerušeno spojení s oběma externími elektrickými vedeními. Je to již poosmé, co na největší evropské jaderné elektrárně došlo během vojenského konfliktu k úplnému výpadku externího proudu, což zvýšilo obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Tým expertů IAEA v areálu oznámil, že připojení ZNPP k jejímu jedinému záložnímu 330 kilovoltovému (kV) elektrickému vedení bylo včera kolem 22:26 místního času přerušeno v důsledku poruchy externí sítě. Zhruba o pět hodin později následovalo přerušení jediného vedení o napětí 750 kV, které je hlavním dodavatelem externí elektřiny. Příčina byla zřejmě v externí síti daleko od ZNPP.

V důsledku toho začalo automaticky pracovat 20 dieselových generátorů elektrárny. Pracovníci ZNPP poté snížili počet provozovaných dieselgenerátorů na osm, což stačí k zajištění dostatečného výkonu pro nezbytné chlazení všech šesti reaktorů elektrárny, které jsou všechny odstaveny.

Přerušené elektrické vedení o napětí 750 kV, jediné zbývající hlavní elektrické vedení v ZNPP ve srovnání se čtyřmi před konfliktem, bylo dnes krátce po osmé hodině ráno místního času znovu připojeno. Po opětovném připojení se postupně vypíná osm dieselových generátorů, které byly v provozu. Dodávky elektřiny jsou v současné době zajišťovány vedením o napětí 750 kV bez externí zálohy.

"Poslední výpadek externího napájení je další připomínkou nestabilní situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny, kterou mohou ovlivnit události vzdálené od samotného areálu. IAEA nadále dělá vše, co je v jejích silách, aby pomohla zabránit jaderné havárii. Zároveň vyzývám všechny strany, aby nepodnikaly žádné kroky, které by mohly elektrárnu dále ohrožovat," prohlásil generální ředitel Grossi.

V době výpadku externího proudu byl přerušen provoz čtyř hlavních chladicích čerpadel jednoho z reaktorů ZNPP čtvrtého bloku. Blok je nyní z poloprovozní odstávky opět uveden do stavu odstavení za tepla, aby mohl vyrábět teplo a páru pro areál a nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny. Ostatních pět reaktorů zůstává v režimu odstavení za studena.

Jednalo se o první úplnou externí odstávku ZNPP od dne 22. května letošního roku.

 

IAEA Aktualizace 29.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) působící na Ukrajině informovali o vojenské aktivitě, která v noci na dnešek opět ukázala potenciální nebezpečí pro jadernou bezpečnost během ozbrojeného konfliktu, a to nejen v Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Tým IAEA na západě Ukrajiny, který monitoruje situaci v Chmelnické jaderné elektrárně (JE), oznámil, že včera pozdě večer, když byl ve svých prostorách, slyšel několik výbuchů v těsné blízkosti, a to v průběhu 20 minut.

Přestože elektrárna nebyla přímo zasažena, incident ukázal, že všechny ukrajinské jaderné elektrárny zůstávají v ohrožení, dokud bude válka pokračovat, informoval generální ředitel Grossi.

"Velká část světové pozornosti, a to oprávněně, se soustředí na velmi reálné nebezpečí, kterému čelí Záporožská jaderná elektrárna, jež je obzvláště znepokojivé, protože se nachází na frontové linii. Včerejší událost nám však připomíná, že nesmíme zapomínat ani na další jaderná zařízení na Ukrajině, která jsou rovněž potenciálně vystavena raketovým a jiným útokům," řekl generální ředitel Grossi.

"Všechna ukrajinská jaderná zařízení zůstávají v ohrožení, a to buď přímo v případě zásahu raketou, nebo nepřímo, pokud dojde k přerušení jejich externího napájení. Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení je na celé Ukrajině nadále velmi nejistá," dodal generální ředitel.

V ZNPP dnes odpoledne tým IAEA v areálu rovněž zaznamenal varování před náletem, které trvalo asi deset minut. Během výstrahy před náletem tým neslyšel žádný náraz a v areálu nedošlo k žádným škodám. Za posledních 24 hodin tým IAEA stále slyšel zvuk výbuchů v určité vzdálenosti od elektrárny. 

V ostatních ukrajinských jaderných zařízeních, kde má IAEA stálé týmy: v Rovenské JE, v Jihoukrajinské JE a v Černobylu, týmy IAEA nezaznamenaly žádné zvuky vojenské aktivity.

 

IAEA Aktualizace 28.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Hlavní elektrické vedení, které zásobuje elektřinou ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP), bylo obnoveno po náhlém přerušení spojení během víkendu, což je poslední ukázka nestabilní situace v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany v místě, kde probíhá vojenský konflikt, informoval dnes generální ředitel elektrárny Rafael Mariano Grossi.

Odborníci IAEA přítomní v areálu zdůraznili potenciální nebezpečí, jemuž je největší evropská jaderná elektrárna nadále vystavena. Slyšeli již podruhé za posledních několik dnů charakteristický zvuk několika raket, které byly zřejmě vypáleny v blízkosti elektrárny. Dnes také tým slyšel několik dělostřeleckých střel, které byly zřejmě rovněž vypáleny z blízkosti ZNPP.

Generální ředitel Grossi sdělil, že zjevné vojenské akce v blízkosti elektrárny by mohly zvýšit rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení areálu a potenciálně ohrozit pět konkrétních zásad ochrany ZNPP, které uvedl v květnu tohoto roku na zasedání Rady bezpečnosti OSN.

"Vyzývám všechny strany k maximální zdrženlivosti v Záporožské jaderné elektrárně nebo v její blízkosti. Nikdo by nezískal vojenskou výhodu ze způsobení jaderné havárie během této strašné války, naopak," řekl generální ředitel. "Znepokojivé události posledních dnů: rakety odpálené z blízkosti této významné jaderné elektrárny ještě prohlubují naše obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení."

Jediné zbývající 750kilovoltové (kV) elektrické vedení ZNPP je opět schopno dodávat externí elektrickou energii, kterou elektrárna potřebuje na chlazení reaktoru a zajištění dalších důležitých funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Ke ztrátě spojení došlo v neděli ráno po zkratu, k němuž údajně došlo ve vzdálenosti asi 100 kilometrů severně od areálu, ale ještě téhož dne večer bylo spojení elektrického vedení obnoveno.

V době, kdy bylo vedení o napětí 750 kV odpojeno, dostávala ZNPP externí elektřinu z jediného zbývajícího záložního vedení o napětí 330 kV. To znamená, že opět existují dvě nezávislá elektrická vedení, která jsou nezbytná pro externí napájení elektrárny.

"Ohrožené externí napájení elektrárny zůstává jednou z našich hlavních obav, pokud jde o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Jak jsme již několikrát zažili, včetně loňské zimy, útoky daleko od areálu mohou způsobit vážné poruchy v elektrické síti, která slouží i Záporožské jaderné elektrárně. Je třeba se vyhnout všem vojenským akcím, které by mohly ohrozit jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení," sdělil generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 26.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) dnes přišla o připojení k hlavnímu externímu elektrickému vedení a musela se spoléhat na záložní elektrickou energii pro chlazení reaktoru, což je poslední událost, která ukazuje na nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v areálu během probíhajícího vojenského konfliktu, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Odborníci IAEA přítomní v ZNPP dnes slyšeli několik raket, které byly zřejmě vypáleny z blízkosti elektrárny. Tým IAEA střely kvůli mrakům neviděl, ale charakteristický zvuk naznačoval, že byly vypáleny z nedalekého salvového raketového systému.

"Dnešní události opět jasně ukazují mimořádně nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny. Největší evropská jaderná elektrárna nacházející se na frontové linii nadále čelí mnoha potenciálním hrozbám v důsledku této tragické války," informoval generální ředitel Grossi.

"Jsem stále hluboce znepokojen problémem jaderné bezpečnosti a ochrany elektrárny, a to jak pokud jde o její zranitelné dodávky externí energie, které mohou být zasaženy útoky ve velké vzdálenosti od areálu, tak o bližší vojenská rizika, jímž čelí a která mohou potenciálně ohrozit zásady, jež jsem stanovil na květnovém zasedání Rady bezpečnosti OSN. V této souvislosti je zjevné odpalování raket z blízkosti elektrárny zvláštním zdrojem obav," uvedl generální ředitel.

ZNPP informovala, že zkrat, ke kterému došlo asi 100 kilometrů severně od elektrárny, způsobil přerušení spojení kolem 10:30 místního času s jejím jediným zbývajícím 750 kilovoltovým (kV) elektrickým vedením ze čtyř, která existovala před konfliktem.

Elektrárna nadále dostává externí energii z jediného dostupného záložního vedení o napětí 330 kV. Po výpadku proudu však začal pracovat také jeden nouzový dieselový generátor, který napájel čtvrtý reaktorový blok, což naznačuje možný problém s jeho elektrickou konfigurací. Dieselový generátor byl po deseti minutách ručně vypnut.

Elektrárna uvedla, že vedení o napětí 750 kV se opravuje, ale není jasné, kdy bude znovu připojeno.

ZNPP během konfliktu opakovaně přišla o externí zdroje napájení, včetně sedmi případů úplné ztráty externího napájení. Při každé z těchto událostí bylo nutné zabezpečit provoz nouzových dieselových generátorů v areálu elektrárny, aby byla zajištěna elektřina potřebná pro životně důležité funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, včetně chlazení reaktoru. Naposledy došlo ke ztrátě spojení s vedením o napětí 750 kV dne 10. srpna, kdy se vedení odpojilo a bylo znovu připojeno dvakrát ve stejný den.

 

IAEA Aktualizace 24.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) tento týden sledovali havarijní cvičení v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), které bylo posledním podobným cvičením, které proběhlo v jaderných zařízeních v zemi během válečného konfliktu, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Čtvrteční cvičení bylo zaměřeno na opatření, která by měla být přijata v rámci odezvy na hypotetické protržení potrubí s radioaktivní odpadní vodou a odpojení napájení jednoho reaktorového bloku.

Experti IAEA sledovali dvouhodinové cvičení z dočasného havarijního střediska ZNPP a pozorovali koordinaci činností v průběhu odezvy na havárii. Během cvičení také pozorovali činnosti v terénu, včetně monitorování radiace a kontaminace, a také přípravy na evakuaci některých zaměstnanců elektrárny. Po skončení cvičení tým IAEA sledoval standardní hlášení. Celkově odborníci IAEA konstatovali, že scénář cvičení proběhl podle plánu.

Minulý týden tým IAEA, který sídlí v ukrajinské jaderné elektrárně (JE) Rovno, pozoroval havarijní cvičení v tomto areálu. Rovněž tento týden tým IAEA v Černobylu pozoroval havarijní cvičení v závodě na zpracování radioaktivního kapalného odpadu.

"Účinná havarijní připravenost a neodkladná opatření v rámci odezvy na radiační mimořádné události jsou jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany v době válečného konfliktu. Je nezbytné, aby Záporožská jaderná elektrárna otestovala svá neodkladná opatření. Podpoříme elektrárny na Ukrajině, aby v budoucnu prováděly více cvičení a dále testovaly svou havarijní připravenost," uvedl generální ředitel Grossi.

ZNPP byla po celou dobu konfliktu středem zájmu IAEA o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Nachází se na frontové linii a již sedmkrát přišla o veškeré externí napájení. Generální ředitel Grossi ve středu sdělil Radě guvernérů IAEA, že situace v elektrárně je i nadále náročná a šest ze sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během ozbrojeného konfliktu "je buď zcela, nebo částečně ohroženo".

Začátkem tohoto týdne byl pátý blok ZNPP uveden do stavu odstavení za studena, kdy jeden ze šesti reaktorů elektrárny zůstal ve stavu odstavení za tepla, aby mohl vyrábět páru a teplo. Elektrárna se rozhodla převést blok ze stavu odstavení za tepla poté, co byl v sekundárním chladicím okruhu zjištěn bór, i když v množství pod limity stanovenými jeho technickými specifikacemi. V sekundárním chladicím okruhu nebyla zjištěna žádná radioaktivita. Borová voda se používá v primárním chladivu, aby pomohla zajistit funkce jaderné bezpečnosti.

Po dosažení stavu odstavení za studena na pátém bloku informovala ZNPP tým IAEA, že nebude bezprostředně vyšetřovat příčinu přítomnosti boru v sekundárním chladicím okruhu jednoho z parogenerátorů bloku. Experti IAEA budou tento problém nadále sledovat během jednání se ZNPP a pochůzek po elektrárně. 

Experti IAEA rovněž pokračují ve shromažďování informací, aby úplně porozuměli tomu, proč 6. blok dne 14. listopadu dočasně ztratil napájení a po dobu 90 minut se spoléhal na dieselový generátor. Tento týden bylo věnováno této otázce několik jednání s elektrooddělením ZNPP.

Čtvrtý blok zůstává ve stavu odstavení za tepla, aby poskytoval páru pro činnosti související s jadernou bezpečností v ZNPP a také pro vytápění v areálu a nedalekém městě Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny. Další vytápění zajišťují mobilní naftové kotle instalované v ZNPP spolu s kotli umístěnými v nedaleké průmyslové zóně. Reaktorové bloky 1, 2, 3, 5 a 6 jsou nyní ve stavu odstavení za studena.

Na Ukrajině dnes úspěšně proběhlo plánované střídání expertů IAEA v Černobylu, kam dorazil nový tým z vídeňské centrály.

Týmy IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení navzdory pokračujícímu konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 21.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) převádí svůj pátý reaktorový blok do stavu odstavení za studena a plánuje zjistit příčinu výskytu bóru v chladicím okruhu, přičemž jeden ze šesti reaktorů elektrárny je stále ve stavu odstavení za tepla pro výrobu páry a vytápění, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Přechod bloku do stavu odstavení za studena začal včera a podle ZNPP by měl být dokončen ještě dnes. Čtvrtý blok zůstane v režimu odstavení za tepla. V současné době se neplánuje uvedení druhého bloku do stavu odstavení za tepla, který by nahradil blok 5, uvedla elektrárna.

Po uvedení do stavu odstavení za studena provede ZNPP testy, aby zjistila, proč se vyskytovala v sekundárním chladicím okruhu jednoho z parogenerátorů bloku nízká hladina boru.

ZNPP informovala odborníky IAEA v areálu, že koncentrace boru v daném chladicím okruhu zůstává pod limity povolenými jeho technickými specifikacemi. Kromě toho nebyla v sekundárním chladicím okruhu zjištěna žádná radioaktivita. Borová voda se používá v primárním chladivu, kde pomáhá zajistit jadernou bezpečnost.

Vedení ZNPP rozhodlo o převedení bloku do stavu odstavení za studena poté, co dne 17. listopadu začal pracovat jeden ze tří dieselových kotlů o výkonu 17,4 megawattů umístěných mimo areál elektrárny, který zajišťuje dodatečné vytápění nedalekého města Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny.

ZNPP udržovala reaktorové bloky 4 a 5 v režimu odstavení za tepla, aby zajistila vytápění a páru pro účely jaderné bezpečnosti v areálu elektrárny a také vytápění města Energodar. IAEA nadále sleduje postup ZNPP při hledání alternativního zdroje pro výrobu páry. Ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal v červnu regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a uvedení jich do stavu odstavení za studena.

Experti IAEA v areálu nadále shromažďují informace, aby zjistili příčinu události, k níž došlo minulý týden a která vedla k tomu, že šestý blok ztratil výkon a byl po dobu 90 minut odkázán na dieselový generátor.

Koncem tohoto týdne byl tým IAEA pozván k pozorování plánovaného havarijního cvičení v ZNPP.

"Těšíme se, že budeme moci sledovat cvičení havarijní odezvy v Záporožské jaderné elektrárně jak z dočasného havarijního řídicího střediska, tak i přímo v terénu," uvedl generální ředitel Grossi. "Havarijní cvičení jsou velmi důležitá pro jadernou bezpečnost, zejména v dnešní době, kdy je zvýšené riziko způsobené konfliktem."

Tým IAEA v Rovenské jaderné elektrárně (JE) minulý týden sledoval havarijní cvičení v této elektrárně a dnes tým IAEA v černobylském areálu pozoroval havarijní cvičení na závodě na zpracování radioaktivních kapalných odpadů.

Týmy IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské JE a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení navzdory pokračujícímu konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 17.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Jak dnes uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi, jeden z reaktorů ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) na začátku tohoto týdne dočasně ztratil napájení a musel se spoléhat na nouzový dieselový generátor, který mu dodával elektřinu potřebnou pro chlazení a další důležité funkce.

ZNPP vyšetřuje příčinu devadesátiminutového výpadku proudu, ke kterému došlo ve středu pozdě večer na šestém reaktorovém bloku. Experti IAEA v areálu rovněž shromažďují informace, aby mohli provést vlastní nezávislé hodnocení. Tento blok se nachází ve stavu odstavení za studena, ale stále potřebuje přístup k napájení. Žádný z dalších pěti reaktorů ZNPP neztratil napájení, tři z nich jsou rovněž ve stavu odstavení za studena, zatímco dva jsou ve stavu odstavení za tepla kvůli výrobě páry a vytápění.

"Ačkoli nešlo o úplnou ztrátu externího napájení, jak jsme tomu byli svědky již sedmkrát během konfliktu, znovu to poukazuje na nestabilní situaci situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny," sdělil generální ředitel Grossi. "IAEA bude pokračovat ve shromažďování informací, abychom mohli o situaci v elektrárně informovat mezinárodní společenství."

Den po výpadku proudu informovala ZNPP experty IAEA, že v části bezpečnostního systému téhož bloku probíhá plánovaná údržba.

ZNPP je nadále připojena k elektrické síti prostřednictvím jediného hlavního vedení o napětí 750 kilovoltů (kV) ze čtyř před konfliktem a také záložního vedení o napětí 330 kV, zatímco před necelými dvěma lety jich bylo šest.

Experti IAEA přítomní v ZNPP stále, téměř denně, slyší výbuchy v určité vzdálenosti od areálu na frontové linii konfliktu.

Experti IAEA byli informováni, že v sekundárním chladicím okruhu jednoho z parogenerátorů pátého bloku reaktoru, který je v současné době ve stavu odstavení za tepla, byla zjištěna přítomnost chemické látky bór. Borová voda se používá v primárním chladivu, aby pomohla udržet jadernou bezpečnost. Pracoviště zvýšilo četnost měření bóru v sekundárním chladicím okruhu 5. bloku. Měření zůstávají relativně stabilní a jsou v mezích povolených technickými specifikacemi reaktoru. V sekundárním chladicím okruhu nebyla zjištěna žádná radioaktivita.

Koncentrace bóru zůstává v povolených mezích. Vzhledem k tomu ZNPP uvedla, že hodlá ponechat 5. blok ve stavu odstavení za tepla, což bude znovu posouzeno po uvedení do provozu všech kotlů, jež se používají k vytápění v nedalekém městě Energodar. Tehdy elektrárna rozhodne, zda blok 5 převést do stavu odstavení za studena.

ZNPP udržuje bloky 4 a 5 ve stavu odstavení za tepla, aby zajistila vytápění a páru pro účely jaderné bezpečnosti v areálu a také pro vytápění města Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny. IAEA nadále sleduje postup ZNPP při hledání alternativního zdroje na výrobu páry. Ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal v červnu regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a jejich uvedení do stavu odstavení za studena.

V rámci dalších činností, které experti IAEA v uplynulém týdnu prováděli, vykonal tým ve středu poprvé postupnou prohlídku všech šesti hlavních řídicích místností reaktorů v ZNPP. To týmu poskytlo příležitost získat více informací o personálním obsazení těchto míst a potvrdit stav jednotlivých reaktorových bloků.

"Byl to pozitivní vývoj, pokud jde o přístup. Důrazně vyzývám elektrárnu, aby zajistila včasný přístup a pravidelné sdílení informací. Zvýší to naši schopnost informovat o celkové situaci v elektrárně," řekl generální ředitel Grossi.

Téhož dne provedli experti IAEA také prohlídku turbínové haly pátého bloku, ale jejich přístup byl částečně omezen, stejně jako tomu bylo i při návštěvě turbínové haly prvního bloku minulý týden a turbínové haly prvního, druhého, čtvrtého a pátého bloku při prohlídkách v říjnu. Experti IAEA nadále požadují přístup do všech šesti turbínových hal najednou v rámci svých aktivit zaměřených na kontrolu dodržování sedmi nezbytných pilířů a pěti konkrétních zásad ochrany ZNPP.

Po uzavření reaktorové nádoby třetího bloku v minulém měsíci elektrárna tento týden informovala experty IAEA, že bylo dokončeno testování primárního chladicího okruhu reaktoru a v nejbližších dnech se očekává dokončení tlakových zkoušek sekundárního chladicího okruhu.

V uplynulém týdnu bylo po většinu dní v provozu až sedm z devíti mobilních naftových kotlů instalovaných v ZNPP pro zajištění dodatečného vytápění během zimy. Jejich využití závisí na požadavcích na páru v elektrárně a na vytápění v Energodaru.

Tento týden experti IAEA sledovali havarijní cvičení, které se uskutečnilo v Rovenské jaderné elektrárně (JE) ve dnech 15. a 16. listopadu. Cvičení se zúčastnili také pracovníci Jihoukrajinské a Chmelnické JE. IAEA má v těchto třech elektrárnách týmy, které jsou trvale přítomny. Tyto týmy sledovaly různé aspekty cvičení v JE Rovno z havarijního dispečinku v areálu i mimo něj.

Během cvičení SNRIU, ukrajinský dozorný orgán, sdílel informace v souladu s Úmluvou o včasném oznamování jaderné nehody a Úmluvou o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody s Koordinačním centrem IAEA.

Po skončení havarijního cvičení v Rovenské jaderné elektrárně proběhlo hlášení, na kterém se projednal průběh cvičení, zdokumentovaly se získané zkušenosti a určily oblasti, které je třeba zlepšit.

Příští týden plánuje ZNPP provést havarijní cvičení, které bude tým IAEA rovněž sledovat.

Týmy IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské JE a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení navzdory pokračujícímu konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 13.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) byli informováni, že v průmyslové zóně nedaleko ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) bylo v rámci opatření k zajištění dodatečného vytápění v zimním období instalováno 21 kotlů na zemní plyn, a to i pro nedaleké město Energodar, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) potvrdil, že nové plynové kotle mohou zajistit dodatečný výkon 57 MW. Kromě toho bylo v provozu většinu dní všech devět mobilních naftových kotlů umístěných v ZNPP, které vyrábějí teplo potřebné pro elektrárnu a nedaleké město Energodar v době, kdy přichází podzimní počasí a před nástupem zimy se ochlazuje.

Tým ISAMZ se dozvěděl, že tři velkokapacitní naftové kotle umístěné v Záporožské tepelné elektrárně (ZTPP) a v průmyslové zóně mají být během příštího měsíce převedeny na zemní plyn. Další vytápění zajišťují bloky 4 a 5 ZNPP nacházející se ve stavu odstavení za tepla, které rovněž vyrábějí páru potřebnou pro činnosti související s jadernou bezpečností a ochranou ZNPP, a více než 50 mobilních kotlů rozmístěných po celém městě Energodar.

Ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal v červnu regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a jejich uvedení do stavu odstavení za studena. Bloky 1, 2, 3 a 6 jsou v současné době ve stavu odstavení za studena.

"Vzhledem k přetrvávající nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v Záporožské jaderné elektrárně bude tým pozorně sledovat přípravu na těžké nejchladnější měsíce roku," uvedl generální ředitel Grossi. "Naše přítomnost je i nadále nezbytná."

Během uplynulého týdne nový tým expertů IAEA, který nedávno překročil frontovou linii, aby proběhlo střídání v ZNPP, téměř denně slyšel výbuchy před elektrárnou, což ukazuje nebezpečí, které představuje ozbrojený konflikt v tak těsné blízkosti jaderné elektrárny.

Tým byl informován o údržbářských pracích, které se v posledních dnech provádějí. Tlaková zkouška parogenerátorů třetího bloku - nutný postup po uzavření jeho reaktorové nádoby, která zůstala otevřená více než 18 měsíců, byla úspěšně dokončena, probíhá utěsňování parogenerátorů. ZNPP dnes informovala experty IAEA, že tento týden probíhá údržba primárního okruhu, poté budou provedeny jeho závěrečné tlakové zkoušky.

ZNPP také sdělila IAEA, že v nejbližší době proběhne údržba redundantního systému č. 1 šestého bloku. Každý z reaktorů ZNPP má tři samostatné a nezávislé redundantní systémy zahrnující bezpečnostní systémy bloků, které jsou obvykle v pohotovostním režimu připraveny k aktivaci v případě potřeby zachování bezpečnosti. V říjnu proběhla údržba dalších dvou redundantních systémů.

V průběhu minulého týdne byl tým informován, že tento týden bude zahájena údržba hlavních blokových transformátorů bloků 1, 2 a 3, jako byla nedávno provedena na blokových transformátorech bloků 4, 5 a 6.

IAEA se obávala, že některé údržbové činnosti, které byly provedeny na bezpečnostních systémech reaktorových bloků, mohly být neúplné, což odůvodňuje provedení další údržby. To bylo zřejmé v červenci a srpnu poté, co byl 4. blok po údržbě bezpečnostních systémů odstaven za provozu. Po opakovaném odstavení čtvrtého bloku v srpnu za studena kvůli úniku vody v jednom z parogenerátorů byla však nutná zase další údržba za účelem vyčištění tepelných výměníků bezpečnostních systémů bloku.

"V důsledku probíhajícího konfliktu nebyla Záporožská jaderná elektrárna, největší evropská jaderná elektrárna, schopna dodržovat komplexní program systematické údržby, zejména kvůli snížení počtu zkušených pracovníků údržby," informoval generální ředitel Grossi. "Jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou tím více ohroženy, čím déle má elektrárna snížený počet vyškolených a zkušených pracovníků. Pro největší evropskou jadernou elektrárnu je to neudržitelná situace".

Tým IAEA v areálu nadále vykonává každodenní pochůzky. Dne 7. listopadu při návštěvě hlavní řídicí místnosti, havarijní řídicí místnosti a elektrocentrály třetího bloku tým potvrdil stav odstavení za studena. Dne 8. listopadu byla provedena při pochůzce prohlídka havarijních dieselových generátorů 2. bloku dne 1. a 10. listopadu, odborníci IAEA také navštívili chladicí jezírko a chladicí věže ZNPP a potvrdili neporušenost izolačních vrat.

Agentura nadále zdůrazňuje, že k posouzení bezpečnosti potřebuje přístup do všech šesti turbínových hal, ale dne 10. listopadu bylo expertům v areálu opět zabráněno navštívit části turbínových hal 1. bloku poté, co během říjnových pochůzek obdrželi podobně omezený přístup do turbínových hal 1., 2. a 4. bloku.

Při pochůzkách po obvodu areálu ve dnech 3. a 5. listopadu tým nezaznamenal žádné miny ani výbušniny, a to ani v oblastech, kde byly pozorovány již dříve.

Mimo obvod areálu tým IAEA navštívil tři velké nádrže na skladování nafty ve skladišti. Toto skladované palivo je potřebné k provozu 20 nouzových dieselových generátorů v ZNPP po dobu nejméně 10 dnů. Skladovací zařízení se rovněž používá k zásobování palivem pro mobilní dieselové kotle. Tým byl informován o množství paliva v nádržích a pozoroval plnění nákladních vozidel, která vozí naftu do mobilních kotlů.

Pokud jde o vodu používanou v areálu na chlazení reaktoru a zajištění dalších funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, ZNPP potvrdila, že probíhá izolace 11 vrtů podzemní vody. Tyto vrty přivádějí přibližně 250 m3/h chladicí vody do rozstřikovacích jezírek pro chlazení reaktoru. Dokončení izolačních prací je plánováno na konec listopadu. Experti IAEA byli rovněž informováni, že napájení čerpadel ve vrtech je zajištěno ze základních odběrných míst elektrické energie. V případě ztráty externího napájení byli odborníci IAEA informováni, že čerpadla ze studní mohou být napájena prostřednictvím dvou společných nouzových dieselových generátorů, čímž je zajištěna dostupnost chladicí vody v případě ztráty veškerého externího napájení.

Tým IAEA se v areálu dozvěděl, že ZNPP plánuje provést havarijní cvičení později v listopadu. Poslední velké cvičení v ZNPP proběhlo v listopadu 2021, tedy před začátkem konfliktu. Od té doby došlo k bezprecedentní změně počtu zaměstnanců ZNPP, což by mohlo narušit schopnost areálu provádět účinnou odezvu na havarijní situace. Agentura zdůrazňuje, že je třeba, aby bylo týmu ISAMZ umožněno sledovat nadcházející cvičení a získat z něj poučení.

IAEA nadále shromažďuje informace o stavu a kondici personálu v rámci své práce v areálu. To zahrnuje i seznámení se se školením a udělováním licencí provoznímu personálu elektrárny podle předpisů Ruské federace. Experti IAEA navštívili dne 7. listopadu školicí středisko ZNPP a shromáždili další informace týkající se počtu školitelů a jejich školicích postupů.

Pokud jde o regulační funkce v areálu, IAEA byla v uplynulém týdnu rovněž informována, že Rostechnadzor, ruský regulační orgán pro jadernou a radiační bezpečnost, zajistí v ZNPP svou trvalejší přítomnost, a to příchodem vedoucího inspekce jaderné a radiační bezpečnosti ZNPP do areálu. Tým byl informován, že záměrem je zajistit stálý dohled a regulační kontrolu jaderné elektrárny (JE) v souladu s ruskými státními zákony a udělovat zaměstnancům licence.

Minulý týden IAEA provedla úspěšné střídání svých týmů v Černobylu a v Rovnu, Chmelnické a Jihoukrajinské JE. Každý z týmů informoval o bezpečném a spolehlivém provozu těchto jaderných zařízení.

Tým IAEA v Chmelnické jaderné elektrárně pozoroval dne 11. října cvičení havarijní odezvy v celé elektrárně a konstatoval, že cvičení bylo dobře naplánováno a provedeno a že opatření v rámci havarijní odezvy se jeví jako účinná. Během uplynulého týdne byli odborníci Agentury informováni, že byly provedeny následné činnosti po cvičení a byl vypracován akční plán pro zjištěné oblasti, které je třeba dále zlepšit, včetně komunikace v areálu i mimo něj, požární ochrany a dekontaminace.

Kromě toho IAEA v uplynulém týdnu uskutečnila na Ukrajině zdravotnickou a koordinační asistenční misi. Tým navštívil areál v Černobylu, městskou nemocnici ve Slavutyči a místní centrum ve Slavutyči, které poskytuje psychickou podporu zaměstnancům v Černobylu. Tým se rovněž setkal s různými úředními činiteli v Kyjevě, aby projednal koordinaci a spolupráci v oblasti celkové technické podpory a pomoci Ukrajině, včetně programu podpory duševního zdraví.

Tým konstatoval pokrok, kterého bylo v posledních měsících dosaženo v různých oblastech zasažených ozbrojeným konfliktem díky podpoře poskytované prostřednictvím Agentury, jakož i prostřednictvím dalších dvoustranných či mnohostranných ujednání a ze strany vnitrostátních orgánů, ale upozornil na obtížné a improvizované životní podmínky provozního personálu v Černobylu. Zaměstnanci musí spát v provizorních životních podmínkách a v nevětraných a vlhkých prostorách, v místnostech, kde často pobývá šest a více osob a kde chybí základní vybavení.

"Taková situace si vybírá daň na fyzickém a duševním zdraví provozního personálu a není dlouhodobě udržitelná," uvedl generální ředitel Grossi.

V minulém týdnu Agentura také zajistila 32. dodávku vybavení na Ukrajinu. Vybavení darovala Kanada v rámci sítě reakce a pomoci IAEA, RANET. Tato dodávka byla druhou zásilkou s vybavením z Kanady a jedna další a poslední zásilka se připravuje. Díky této dodávce obdržely Rovenská a Jihoukrajinská JE, Černobyl, stejně jako Centrum veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, Státní registr zdrojů ionizujícího záření a individuálních dávek záření a SNRIU osobní ochranné prostředky, IT vybavení, tablety jodidu draselného, lékárničky a podobné předměty.

 

IAEA Aktualizace 27.10.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) posoudili škody způsobené silnými výbuchy, ke kterým došlo tento týden v blízkosti ukrajinské Chmelnické jaderné elektrárny (ChJE), a zjistili, že bylo rozbito 26 oken, ale nezaznamenali žádný dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení objektu, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Tým IAEA přítomný v Chmelnické jaderné elektrárně provedl důkladnou prohlídku areálu poté, co tlaková vlna ve středu brzy ráno rozbila okna v několika budovách a nakrátko přerušila externí napájení dvou stanic pro monitorování radiace umístěných mimo areál elektrárny. Ukrajina uvedla, že sestřelila dva bezpilotní letouny ve vzdálenosti pěti a dvaceti kilometrů od elektrárny.

Chmelnická jaderná elektrárna nyní instaluje tenké plechy, které nahradí poškozená okna, dokud se nepodaří pořídit trvalé náhrady. Jeden reaktor je nadále v provozu, zatímco druhý blok zůstává od začátku srpna v plánované odstávce.

IAEA je obeznámena s ruskými zprávami o třech dronech zjištěných na území poblíž Kurské jaderné elektrárny (KuNPP) na jihu Ruské federace, z nichž jeden explodoval a způsobil drobné škody na fasádě budovy, kde je skladováno vyhořelé jaderné palivo. Uvádí se, že nedošlo k žádným obětem a úroveň radiace v areálu KuNPP nepřekračuje stanovené normy.

"Události tohoto týdne ukazují, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení zůstávají potenciálně nestabilní, a to nejen v Záporožské jaderné elektrárně. IAEA bude i nadále přítomna v ukrajinských jaderných zařízeních, aby monitorovala situaci a informovala svět o jejím vývoji. I nadále budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli zabránit jaderné havárii během vojenského konfliktu," prohlásil generální ředitel Grossi.

V ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) tamní tým IAEA v uplynulém týdnu pokračoval v pochůzkách po areálu a prohlédl si chladicí jezírko, izolační brány, chladicí věže, odtokový kanál a také odtokový kanál nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP). Nebyly zjištěny žádné miny ani výbušniny.

Tým nadále žádá o přístup na střechy reaktorových bloků 1, 5 a 6 poté, co v minulých měsících mohl vstoupit do těchto částí v dalších třech blocích ZNPP.

Experti IAEA také potřebují přístup do všech šesti turbínových hal najednou. Částečný přístup do turbínové haly 1. reaktorového bloku jim však byl umožněn až dne 23. října, pět dní poté, co získali podobně omezený přístup do turbínové haly 4. bloku.

Na bezpečnostních systémech 6. bloku pokračují údržbové činnosti od doby, kdy byl začátkem tohoto měsíce převeden do stavu odstavení za studena. Z ostatních reaktorů jsou bloky 4 a 5 ve stavu odstavení za tepla kvůli výrobě páry pro funkce související s jadernou bezpečností a vytápění nedalekého města Energodar, zatímco zbývající tři jsou nadále ve stavu odstavení za studena.

Tým IAEA si tento týden prohlédl také mobilní dieselové kotle, které elektrárna uvedla do provozu v rámci dodatečné snahy o výrobu většího množství tepla během zimy, přičemž jejich využití závisí na požadavcích na páru v elektrárně a na vytápění města Energodar, kde žije většina zaměstnanců. V současné době jsou v provozu čtyři z devíti instalovaných kotlů. Odborníci konstatovali, že kotle jsou v dobrém stavu a na všech jsou umístěny požární bezpečnostní štítky. Tým byl rovněž informován, že byl nainstalován systém požární signalizace. IAEA byla také informována o 57 takových kotlích instalovaných v Energodaru, stejně jako o dvou větších kotlích v Záporožské tepelné elektrárně a jednom v její průmyslové zóně.

Pokud jde o dodavatelský řetězec a dodávky náhradních dílů pro ZNPP, jeden ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení během konfliktu, byli experti IAEA nedávno informováni, že elektrárna upravila svůj postup zadávání zakázek tak, aby byl v souladu s postupem Ruské federace. Kromě toho jim bylo sděleno, že dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů jsou nyní dodávány z Ruské federace a pokrývají přibližně 90 % potřeb. IAEA nicméně hodnotí, že logistika dodavatelského řetězce zůstává náročná.

Během uplynulého týdne se v ZNPP dokončovalo uzavírání reaktorové nádoby 3. bloku, přičemž probíhalo utěsňování hlavy reaktoru, informovali experti IAEA.

Týmy IAEA v dalších dvou ukrajinských jaderných elektrárnách, Rovnu a Jihoukrajinsku a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení, a to i přes pokračující konflikt.

Tento týden IAEA uskutečnila již 30. dodávku zařízení na Ukrajinu na podporu jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v zemi. Státní dozorný orgán SNRIU obdržel měřicí přístroje s možností detekce neutronů a Jihoukrajinská jaderná elektrárna dostala přenosné analyzátory rozpuštěného vodíku, vibroanalyzátory a související příslušenství. Vybavení bylo pořízeno z mimorozpočtových příspěvků Kanady, Evropské unie a Spojeného království. Touto dodávkou IAEA od začátku ozbrojeného konfliktu podpořila Ukrajinu vybavením pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v hodnotě více než sedm milionů EUR.

 

IAEA Aktualizace 25.10.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

V noci na dnešek otřásly oblastí v blízkosti ukrajinské Chmelnické jaderné elektrárny (ChJE) silné exploze, které rozbily mnoho oken v areálu elektrárny a dočasně přerušily dodávky elektřiny do některých stanic pro monitorování radiace mimo areál elektrárny, což opět upozornilo na nebezpečí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení během probíhajícího vojenského konfliktu, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Odborníci IAEA přítomní v elektrárně na západě Ukrajiny uvedli, že v 1:26 místního času se rozezněly sirény a později ráno se ozvaly dva hlasité výbuchy. Následně byli informováni, že ve vzdálenosti přibližně pěti a dvaceti kilometrů od areálu byly sestřeleny dva bezpilotní letouny.

"Tato událost opět ukazuje mimořádně nejistou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti na Ukrajině, která bude trvat tak dlouho, dokud bude tato tragická válka pokračovat. Skutečnost, že bylo rozbito velké množství oken v areálu, ukazuje, jak blízko to bylo. Příště už takové štěstí mít nemusíme," řekl generální ředitel Grossi. "Zásahu jaderné elektrárny je třeba se za každou cenu vyvarovat."

K žádnému přímému dopadu dronů do areálu nedošlo a výbuchy neovlivnily provoz Chmelnické jaderné elektrárny ani její připojení k národní elektrické síti. Tlakové vlny však poškodily okna několika budov v areálu, včetně průchodu k reaktorovým budovám, integrované pomocné budovy, budovy se speciálním vybavením, školicího střediska, jakož i dalších zařízení, informovala elektrárna. Seismické dopady výbuchů zaznamenaly také seismické monitorovací stanice instalované v okolí Chmelnické jaderné elektrárny.

Experti IAEA v areálu později zpozorovali, že některá z oken jsou rozbitá. Přesný rozsah škod v současné době vyhodnocuje tým IAEA a další informace budou poskytnuty.

Výpadek proudu v nedalekém Slavutském okresu způsobil dočasný přechod dvou z 11 stanic radiačního monitorování umístěných mimo areál elektrárny na záložní zdroje, než byla odpoledne obnovena dodávka externí elektřiny. Kromě toho v důsledku škod vzniklých v nedalekém městě Netišyn pracovali někteří zaměstnanci Chmelnické jaderné elektrárny z domova, informovala elektrárna.

Chmelnická jaderná elektrárna má dva reaktory, z nichž jeden je v současné době v provozu a jeden je od začátku srpna v plánované odstávce.

IAEA byla o těchto událostech informována také prostřednictvím Jednotného systému výměny informací při mimořádných událostech a haváriích ukrajinského Státního dozoru nad jadernou bezpečností.

 

IAEA Aktualizace 20.10.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) zvýšila počet reaktorů ve stavu odstavení za tepla na dva bloky a v rámci zvýšení vytápění v zimním období zahájila provoz mobilních naftových kotlů, a to i pro nedaleké město Energodar, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

ZNPP přestala vyrábět elektřinu pro národní síť v září loňského roku. Od dubna 2023 udržuje největší evropská jaderná elektrárna (JE) pět reaktorů ve stavu odstavení za studena a pouze jeden ve stavu odstavení za tepla kvůli výrobě páry pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu a pro další funkce související s bezpečností.

Před nadcházejícími zimními měsíci však minulý týden zahájila přechod druhého reaktoru pátého bloku do stavu odstavení za tepla. Reaktor byl do stavu odstavení za tepla uveden dne 16. října a připojil se tak ke čtvrtému bloku nacházejícímu se v tomto provozním stavu. Oba nyní dodávají páru pro areál a dálkové vytápění pro Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny.

IAEA po mnoho měsíců naléhala na ZNPP, aby zajistila alternativní zdroj na  výrobu páry, a jak již bylo dříve oznámeno, experti Agentury v areálu byli informováni, že elektrárna objednala externí generátor páry, který by splňoval její požadavky a umožnil by uvedení všech šesti reaktorových bloků do stavu odstavení za studena. Očekává se však, že instalace tohoto zařízení bude dokončena až v první polovině příštího roku. Ukrajinský národní regulační orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal v červnu regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a jejich uvedení do stavu odstavení za studena.

Koncem minulého týdne ZNPP informovala IAEA, že se rozhodla uzavřít reaktorovou nádobu třetího bloku. Ta zůstala otevřená a sloužila jako zásobárna borové vody pro případ potřeby.  Borová voda se používá k chlazení jaderného paliva v primárním okruhu tlakovodních reaktorů a vyhořelého paliva uloženého v bazénech. ZNPP informovala ISAMZ, že v současné době jsou v areálu dostatečné zásoby této vody.  IAEA toto rozhodnutí  ZNPP uzavřít reaktor 3. bloku podporuje, protože posiluje ochranu elektrárny do hloubky a zvyšuje jadernou bezpečnost bloku. ZNPP oznámila, že nemá v plánu uvést do stavu odstavení za tepla více než dva reaktory.

Tento týden před zimou byla IAEA rovněž informována, že devět mobilních naftových kotlů s různým výkonem od 1 do 6,5 Megawattů instalovaných v ZNPP a využívaných k dálkovému vytápění i v předchozím chladném období, je opět uváděno do provozu, přičemž v současné době je v provozu osm z nich.

Po zjištění drobných úniků vody ve dvou parogenerátorech šestého bloku ZNPP na začátku tohoto měsíce úspěšně dokončila a otestovala opravy zjištěných vadných trubek parogenerátorů. Testování prokázalo, že v žádném ze čtyř parogenerátorů šestého bloku se nevyskytovaly úniky vody. ZNPP nyní zahájila plánované údržbové práce na části bezpečnostních systémů bloku.

Odborníci IAEA nadále téměř každý den slyšeli výbuchy a občas zaslechli i střelbu z kulometu v určité vzdálenosti od ZNPP, což byly poslední příznaky vojenských aktivit.

IAEA byla informována, že dne 18. října večer byla na více než dvě hodiny přerušena dodávka elektrické energie do Energodaru. Nebylo jasné, co výpadek způsobilo. Následovaly zprávy, že zhruba před týdnem byla poškozena elektrická rozvodna, což vedlo k tomu, že některé části města zůstaly bez elektřiny a vody.

V uplynulém týdnu tým IAEA vykonal pochůzky po celém areálu ZNPP, včetně hlavních velínů bloků 1, 3, 4 a 6, turbínového sálu bloku 6, reaktorových budov bloků 1 a 3, nouzových dieselových generátorů bloků 3, 4 a 6 a také podél obvodu areálu. Během těchto prohlídek nebyly pozorovány žádné miny ani výbušniny, sdělil tým.

V rámci těchto činností experti IAEA také nadále pečlivě sledují činnost provozního personálu, neboť tým shromažďuje další informace o stavu personálního obsazení, jakož i o školení a licencování zaměstnanců elektrárny podle předpisů Ruské federace.

Po návštěvě týmu střechy druhého bloku na začátku tohoto měsíce tým nadále žádá o přístup na střechy reaktorových bloků 1, 5 a 6. V současné době se tým snaží získat přístup na střechy reaktorových bloků 1, 5 a 6. Experti IAEA také potřebují přístup do všech šesti turbínových hal najednou. Dne 18. října se jim podařilo dostat do všech pater turbínové haly 3. bloku, ale do turbínové haly 4. bloku jim byl téhož dne umožněn pouze částečný přístup.

Týmy IAEA v dalších třech ukrajinských jaderných elektrárnách a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení navzdory pokračujícímu ozbrojenému konfliktu. IAEA začátkem tohoto týdne provedla úspěšné střídání svých týmů v Černobylu a v Rovenské, Chmelnické a Jihoukrajinské jaderné elektrárně.

IAEA minulý týden dokončila 29. dodávku zařízení a dalších předmětů určených ke zvýšení jaderné bezpečnosti a zabezpečení na Ukrajině a dodala na JE SUNPP analyzátory rozpuštěného kyslíku, analyzátory sodíku a plynů a osciloskopický multimetr. Vybavení bylo pořízeno z mimorozpočtových příspěvků Japonska a Spojeného království.

 

IAEA Aktualizace 13.10.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) byla informována o tom, že ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) převádí do stavu odstavení za tepla druhý reaktor, který bude zajišťovat dodávku teplé vody a dálkové vytápění, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

ZNPP, největší zařízení tohoto typu v Evropě, přestalo vyrábět elektřinu pro rozvodnou síť v září loňského roku. Od dubna udržuje pět reaktorů v režimu odstavení za studena a pouze jeden, v současnosti čtvrtý blok, v režimu odstavení za tepla, aby vyráběl páru pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu a ohříval vodu pro Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny. Elektrárna začala tento týden před nadcházející zimní sezónou převádět pátý blok do stavu odstavení za tepla poté, co na něm provedla bezpečnostní údržbu a testy.

Experti IAEA byli informováni, že rozhodnutí o tom, jak dlouho zůstane pátý blok ve stavu odstavení za tepla, bude přijato, jakmile se po zahájení topné sezóny, která začne v nejbližších dnech, stabilizují topné systémy Energodaru. Byli také informováni, že se neplánuje převedení dalších bloků do stavu odstavení za tepla.

IAEA důrazně vyzvala ZNPP, aby našla alternativní, externí zdroj výroby páry, který by pokryl její potřeby a umožnil udržovat všechny reaktory ve stavu odstavení za studena, částečně proto, že zničení přehrady Kachovka před čtyřmi měsíci omezilo dodávky chladicí vody do areálu.

Experti IAEA v areálu byli již dříve informováni, že ZNPP plánuje nákup externího generátoru páry a rozeslala technické požadavky potenciálním dodavatelům. Instalace tohoto zařízení se však očekává až v první polovině roku 2024, možná až po skončení topné sezóny.

Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní regulátor, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal v červnu regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a jejich uvedení do stavu odstavení za studena.

 

IAEA Aktualizace 11.10.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) dnes získali přístup na střechu druhého reaktorového bloku ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) a nezjistili tam žádné miny ani výbušniny, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Z vrcholu budovy mohl tým IAEA pozorovat také celou střechu její turbínové haly a části střech reaktorových budov a turbínové haly 1. a 3. bloku, přičemž rovněž nezaznamenal žádné miny ani výbušniny, informoval generální ředitel Grossi.

Tým dlouhodobě žádá také o přístup na střechy reaktorů 1, 5 a 6, aby mohl monitorovat dodržování pěti pevně stanovených zásad ochrany největší evropské jaderné elektrárny (JE) během vojenského konfliktu na Ukrajině, podle kterých by elektrárna neměla být napadena ani použita jako základna pro těžké zbraně.

Dnešní vývoj událostí přichází poté, co byl dne 3. srpna expertům IAEA umožněn přístup na střechy 3. a 4. bloku, když se objevily zprávy, že zde by mohly být umístěny výbušniny. Ani tehdy experti nezaznamenali žádné miny nebo výbušniny.

"Po opakovaných žádostech v posledních měsících jsme konečně mohli jít ještě na jednu střechu reaktoru. I když je to krok správným směrem, stále potřebujeme další přístup, abychom mohli vyhodnotit dodržování pěti zásad, které byly předloženy a získaly podporu v Radě bezpečnosti OSN. Budeme na tom trvat, dokud nám to nebude umožněno," prohlásil generální ředitel Grossi.

Experti IAEA rovněž potřebují přístup do všech šesti turbínových hal, aby mohli potvrdit, že se v nich nenacházejí žádné materiály a zařízení, které by mohly být v rozporu s těmito pěti zásadami. Tato žádost zatím nebyla schválena a tým IAEA může potvrdit stav vždy pouze jedné turbínové haly.

Tým IAEA v areálu nadále téměř každý den slyší výbuchy, které svědčí o rizikách, jimž elektrárna čelí během vojenského konfliktu. Obvykle se zdá, že k nim dochází v určité vzdálenosti od elektrárny, ale včera došlo ke čtyřem výbuchům v blízkosti areálu.

"Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny je bezpochyby i nadále velmi nejistá. Budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli zabránit jaderné havárii během války na Ukrajině," řekl generální ředitel Grossi.

Ze šesti reaktorů ZNPP zůstává pět ve stavu odstavení za studena, zatímco čtvrtý blok je nadále ve stavu odstavení za tepla, aby vyráběl páru pro ohřev vody pro nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny, a zpracovával kapalný radioaktivní odpad.

Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a uvedení jich do stavu odstavení za studena. Kromě toho IAEA důrazně vyzývá ZNPP, aby našla alternativní zdroj pro výrobu páry, který by pokryl potřeby elektrárny a umožnil udržovat všechny reaktory ve stavu odstavení za studena.

ZNPP pokračuje v práci na údržbě šestého bloku po jeho přechodu do stavu odstavení za studena na začátku tohoto měsíce. Experti IAEA byli informováni, že v areálu byly provedeny testy dvou parogenerátorů bloku kvůli přítomnosti boru v sekundárním okruhu, což je indikátorem netěsnosti, i když mnohem menší, než jaká byla zjištěna v jednom z parogenerátorů čtvrtého bloku, který byl následně opraven. Na 6. bloku byly při testech provedených ZNPP zjištěny malé úniky vody v jedné trubce u každého parogenerátoru, které byly nyní opraveny, a probíhají testy, jež mají potvrdit úspěšnou opravu.

Experti IAEA také nadále monitorují situaci s vodou v elektrárně po zničení níže situované přehrady Kachovka na začátku června. V rámci hledání alternativních zdrojů chladicí vody pro reaktory a vyhořelé palivo elektrárna nedávno dokončila výstavbu 11 podzemních vrtů, které dohromady dodávají přibližně 250 metrů krychlových za hodinu, což podle odhadů elektrárny postačí k udržení hladiny všech 12 rozstřikovacích chladicích nádrží, jejichž hladina zůstává stabilní po určitých problémech koncem září.

V uplynulém týdnu tým IAEA provedl pochůzky po celém areálu, včetně pochůzek podél jejího obvodu, v hlavním velíně a v budově reaktoru 5. bloku a v budově reaktoru 6. bloku. Odborníci také sledovali testování bezpečnostního systému 2. bloku a práce na údržbě transformátoru 6. bloku. Během těchto pochůzek tým nezaznamenal žádné nové miny ani výbušniny.

V rámci těchto činností experti IAEA také pozorně sledují práci provozního personálu, protože tým shromažďuje další informace o stavu personálního obsazení, školení a licencování personálu v elektrárně.

Týmy IAEA v dalších třech ukrajinských jaderných elektrárnách a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení navzdory pokračujícímu ozbrojenému konfliktu.

Tým IAEA v areálu v JE Rovno uvedl, že dokončil plánovanou údržbu druhého bloku, včetně úspěšného zavezení nového typu paliva do tohoto reaktoru. Po jeho opětovném spuštění byl dnes reaktor znovu připojen k síti.

V uplynulém týdnu IAEA dokončila 27. a 28. dodávku zařízení a dalších položek určených ke zvýšení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, když do Chmelnické JE dodala dva terminály Starlink s příslušným vybavením na podporu spolehlivé komunikace do a z areálu a také přenosný héliový detektor úniku s příslušenstvím pro kontrolu těsnosti do Jihoukrajinské JE. Toto vybavení bylo pořízeno z prostředků poskytnutých Evropskou unií, včetně Evropské komise.

 

IAEA Aktualizace 4.10.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) nyní opět využívá čtvrtý reaktorový blok k výrobě páry pro zajištění různých bezpečnostních funkcí elektrárny po opravě úniku vody, který byl zjištěn v polovině srpna, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Po dokončení přechodu čtvrtého bloku do stavu odstavení za tepla ze stavu odstavení za studena minulou sobotu uvedla ZNPP šestý reaktorový blok, který během opravy dočasně vyráběl tuto páru, do stavu odstavení za studena, jehož bylo dosaženo včera ráno.

Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní regulátor, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal regulační příkazy k omezení provozu a převedení všech šesti bloků ZNPP do stavu odstavení za studena. Kromě toho IAEA důrazně vyzývá ZNPP, aby našla alternativní zdroj výroby páry, který by pokryl potřeby elektrárny, včetně zpracování kapalného radioaktivního odpadu, a umožnil udržovat všechny reaktory ve stavu odstavení za studena.

Po dosažení stavu odstavení za studena zahájila ZNPP práce na údržbě šestého bloku, počínaje jeho blokovým transformátorem a jednou z bezpečnostních soustav, aby vyčistila tepelné výměníky. Každý z reaktorů ZNPP má tři samostatné a nezávislé redundantní systémy, tzv. bezpečnostní soustavy zahrnující bezpečnostní systémy bloků, které jsou běžně v pohotovostním režimu připraveny k aktivaci v případě potřeby zachování bezpečnosti.

Do ZNPP v úterý dorazil nový tým odborníků IAEA, aby vystřídali své kolegy, kteří zde byli v posledních několika týdnech, což je taková dvanáctá mise od doby, kdy generální ředitel Grossi dne 1. září loňského roku zavedl stálou přítomnost Agentury v areálu, aby pomohl zabránit jaderné havárii během válečného konfliktu na Ukrajině.

"Naši odborníci opět překročili frontovou linii, aby pomohli zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v největší evropské jaderné elektrárně, která se ocitla uprostřed války. Všichni bychom jim měli být vděční za jejich odhodlání udělat pro splnění tohoto důležitého úkolu vše, co je v jejich silách. Jejich přítomnost je nezbytná k monitorování situace v areálu a k poskytování nestranných a včasných informací mezinárodnímu společenství," informoval generální ředitel Grossi.

Jako významnou událost pro misi IAEA v areálu generální ředitel Grossi uvedl, že Agentura převzala obrněná vozidla pořízená s mimorozpočtovou podporou Japonska. Kromě toho financování z Německa umožnilo IAEA najmout řidiče a ostrahu pro tato střídání. 

"Tato vozidla a vyčleněný personál jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti pracovníků IAEA během střídání a přemísťování do elektrárny a z ní. Umožní nám také provádět naše mise s plnou logistickou nezávislostí," oznámil generální ředitel Grossi. 

Nový tým IAEA nadále požaduje přístup do všech šesti turbínových hal ve stejný den, do jedné po druhé, aby mohl potvrdit nepřítomnost jakýchkoli materiálů a zařízení, které by mohly být v rozporu s pěti konkrétními zásadami ochrany ZNPP. Tato žádost zatím nebyla schválena a tým může potvrdit stav vždy jen jedné turbínové haly.

Experti IAEA rovněž stále žádají o přístup na střechy reaktorových budov 1, 2, 5 a 6, který měli získat tento týden.

"Budeme trvat na svém, dokud nezískáme přístup, který potřebujeme ke kontrole dodržování pěti konkrétních zásad ochrany Záporožské jaderné elektrárny," řekl generální ředitel Grossi.

Týmy IAEA v dalších třech ukrajinských jaderných elektrárnách (JE) a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení navzdory pokračujícímu ozbrojenému konfliktu.

IAEA v pondělí dokončila 26. dodávku zařízení a dalších předmětů určených ke zvýšení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině a poskytla JE Rovno zařízení na měření koncentrace rozpuštěného vodíku ve vzorcích primární vody v elektrárně. Zařízení bylo pořízeno s využitím japonského mimorozpočtového příspěvku.

 

IAEA Aktualizace 29.9.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) se po opravách, které ji na několik týdnů vyřadily z provozu, chystá opět používat čtvrtý reaktorový blok k výrobě páry pro zajištění různých bezpečnostních funkcí zařízení, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Poté, co elektrárna provedla hydraulické tlakové zkoušky primárního a sekundárního chladicího okruhu tohoto bloku, odborníci IAEA v areálu oznámili, že ZNPP tento týden zahájila jeho přechod bloku ze stavu odstavení za studena do stavu odstavení za tepla. Jakmile bude tento proces dokončen, plánuje ZNPP vrátit šestý blok do stavu odstavení za studena. Šestý blok dodává páru ve stavu odstavení za tepla od poloviny srpna poté, co byl zjištěn únik vody v jednom ze čtyř parogenerátorů čtvrtého bloku.

Během studené odstávky čtvrtého bloku ZNPP zjistila, že příčinou úniku vody byla vlasová trhlina ve svaru primárního odvzdušňovacího potrubí hlavního parogenerátoru, která byla nyní opravena a otestována. 

Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a jejich uvedení do stavu odstavení za studena. IAEA navíc důrazně vybízí ZNPP, aby našla alternativní zdroj výroby páry, který by pokryl potřeby elektrárny, včetně zpracování kapalného radioaktivního odpadu, a umožnil udržovat všech šest reaktorů ve stavu odstavení za studena.

Experti IAEA byli tento týden informováni, že ZNPP objednala zařízení potřebné k výrobě dostatečného množství páry, aby splnila požadavky elektrárny. Instalace tohoto zařízení se očekává v první polovině příštího roku, pokud nedojde ke zpoždění v dodavatelském řetězci, uvedla ZNPP.

"IAEA opakovaně požaduje alternativní řešení pro výrobu páry, aby bylo možné všech šest reaktorů uvést do stavu odstavení za studena, jak nařídil ukrajinský regulátor. Doufám, že elektrárna tuto změnu provede co nejdříve," informoval generální ředitel Grossi.

Odborníci nadále téměř každý den slyší výbuchy a slyšeli také střelbu ze samopalů v určité vzdálenosti od ZNPP, což jsou poslední náznaky vojenských aktivit, které upozorňují na rizika pro největší evropskou jadernou elektrárnu (JE) během vojenského konfliktu na Ukrajině.

Tým IAEA se nadále zabývá situací ohledně personálního zajištění ZNPP, které se od začátku konfliktu výrazně snížilo a stále představuje složitý a náročný problém. Tento týden experti IAEA shromažďovali další informace, včetně návštěvy hlavních velínů a školicího střediska, kde diskutovali o školení a udělování licencí.

V rámci pochůzek v uplynulém týdnu navštívili experti IAEA turbínovou halu 6. bloku, přičemž zde nezjistili žádné vojenské vybavení. Během pochůzky podél obvodu areálu tým zaznamenal, že některé z dříve pozorovaných min byly odstraněny, zatímco na vnitřním oplocení probíhaly nějaké práce.

Tým IAEA nadále žádá o přístup do všech šesti turbínových hal a to tak, aby mohl navštívit jednu po druhé, za účelem potvrzení nepřítomnosti jakéhokoli materiálu a zařízení, která by mohla být v rozporu s pěti konkrétními zásadami ochrany ZNPP. Tato žádost zatím nebyla schválena a tým může potvrdit stav vždy jen jedné turbínové haly.

Experti IAEA rovněž nadále žádají o přístup na střechy reaktorových budov 1, 2, 5 a 6, jehož schválení očekávali minulý měsíc. IAEA nyní čeká, že tento přístup bude schválen příští týden.

"Jak jsem v posledních měsících opakovaně uvedl, budeme i nadále žádat o přístup, který potřebujeme k plnění naší důležité mise, včetně kontroly dodržování pěti konkrétních zásad ochrany, jež mají zabránit jaderné havárii v areálu," uvedl generální ředitel Grossi.

Pokud jde o situaci s vodou v areálu, odborníci IAEA sdělili, že v rámci úsilí o nalezení alternativních zdrojů vody po zničení přehrady Kachovka před téměř čtyřmi měsíci ZNPP dokončila vrtání dalšího vrtu podzemní vody pro zásobování rozstřikovacích rybníků v areálu, které se používají na chlazení reaktoru a další funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, čímž se celkový počet nových vrtů zvýšil na 11. 

Těchto 11 vrtů dodává přibližně 250 metrů krychlových za hodinu, což by podle odhadů elektrárny mělo stačit k udržení hladiny všech 12 chladicích nádrží.

Experti IAEA však při středeční prohlídce zjistili, že hladina vody ve třech nádržích od předchozí návštěvy před několika dny poklesla. V té době v areálu probíhalo opětovné napouštění těchto tří rozstřikovacích nádrží, aby se hladina vody vrátila na normální úroveň. Dnes tým provedl další prohlídku rozstřikovacích nádrží a potvrdil, že hladina vody ve všech nádržích je v provozních mezích. Odborníci IAEA zkoumají příčinu dočasného poklesu vody.

Týmy IAEA v dalších třech ukrajinských jaderných elektrárnách a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení navzdory pokračujícímu ozbrojenému konfliktu. IAEA tento týden úspěšně provedla střídání svých týmů v Černobylu a v Rovenské, Chmelnické a Jihoukrajinské jaderné elektrárně.

IAEA dnes dokončila 25. dodávku zařízení a dalších předmětů určených ke zvýšení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině a dodala do Černobylu zdravotnické vybavení a spotřební materiál. Tato dodávka byla umožněna díky mimorozpočtovým příspěvkům Evropské komise.

Tento týden dorazila na místo druhá dodávka náhradních dílů a výrobků z pryže pro havarijní dieselové generátory Jihoukrajinské jaderné elektrárny, která byla plánována v rámci ujednání dohodnutých dne 5. května mezi IAEA, Francií a ukrajinskou společností Energoatom. Tyto náhradní díly jsou potřebné pro údržbu a funkčnost dieselových generátorů a zajišťují jejich funkčnost v případě, že by elektrárna přišla o externí napájení. První dodávka se uskutečnila v červnu.

Celkem Agentura od začátku ozbrojeného konfliktu v rámci svého komplexního programu pomoci zprostředkovala různým organizacím na Ukrajině dodávky zařízení pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v hodnotě více než 6,8 milionu EUR.

 

IAEA Aktualizace 22.9.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) dokončila vrtání deseti vrtů na podzemní vody, čímž se přiblížila k dlouhodobějšímu řešení zásobování odstavených reaktorů chladicí vodou po zničení přehrady Kachovka v červnu, sdělil dnes generální ředitel elektrárny Rafael Mariano Grossi.

Více než 200 metrů krychlových vody může být nyní dodáváno do rozstřikovacích nádrží, které chladí šest reaktorů a vyhořelé palivo ZNPP. IAEA byla informována, že elektrárna má v úmyslu vyvrtat další vrt, čímž se celkový počet vrtů zvýší na 11, což by mělo zajistit přibližně 250 metrů krychlových vody za hodinu, aby bylo možné udržet chlazení reaktorů a bazénů s vyhořelým palivem v současném odstaveném stavu. Chladicí jezírko ZNPP zůstává neporušené a obsahuje velký objem vody, který může po mnoho měsíců zajišťovat i chlazení odstavených reaktorů ZNPP.

Experti IAEA tento týden pokračovali v prohlídkách ZNPP. Navštívili hlavní velíny bloků 2, 5 a 6, kde zjistili, že bloky 2 a 5 zůstávají v režimu odstavení za studena a blok 6 v režimu odstavení za tepla. Kromě toho tým navštívil havarijní dieselové generátory bloků 4 a 5 a provedl pochůzky podél obvodu ZNPP. Tým během prohlídek nezaznamenal žádné těžké zbraně, ale potvrdil, že dříve nahlášené miny zůstávají na místě.

Personální obsazení elektrárny je nadále znepokojivé, neboť od začátku ozbrojeného konfliktu opustil ZNPP značný počet zaměstnanců, včetně licencovaných operátorů z hlavních velínů. Odborníci IAEA byli ZNPP informováni, že nábor dalších pracovníků z ruských jaderných elektráren (JE) pokračuje a že jsou školeni a licencováni podle předpisů Ruské federace. Tým IAEA pokračuje ve shromažďování informací o počtu a kvalifikaci operátorů hlavních velínů, aby lépe porozuměl situaci.

Experti IAEA po provedení monitorování radiace pomocí mobilního přenosného systému IAEA nadále potvrzují, že úroveň radiace v ZNPP zůstává v normě. Výsledky monitorování jsou zveřejňovány v Mezinárodním informačním systému IAEA pro monitorování radiace (IRMIS). 

Nedošlo k žádné změně stavu externího napájení ZNPP, kdy elektrárna dostává elektřinu z posledního zbývajícího ze čtyř původních 750 kilovoltových (kV) vedení a z jednoho ze šesti původních 330 kV vedení připojených k ukrajinské elektrické síti. Tým IAEA nedostal žádné informace o možném obnovení dalších vedení vysokého napětí.

Experti IAEA na Ukrajině nadále slyšeli četné výbuchy v určité vzdálenosti od ZNPP, což představuje potenciální nebezpečí pro jadernou bezpečnost během konfliktu.

Experti IAEA z JE Rovno rovněž informovali, že dne 21. září ráno došlo v nedalekém městě Varaš k výpadku proudu, příčinou bylo nouzové vypnutí 110 kV vedení, které do města dodává elektřinu z JE Rovno. Podle vedení elektrárny to mohlo být způsobeno raketovými útoky v regionu. Dodávka elektřiny byla obnovena během jedné hodiny a na bezpečný provoz Rovenské JE neměla žádný vliv.

"Tyto zprávy jsou další připomínkou možných rizik pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, kterým čelí jaderná zařízení a jejich personál během vojenského konfliktu v zemi," uvedl generální ředitel Grossi.

Tento týden týmy IAEA v dalších ukrajinských jaderných elektrárnách a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz jaderných zařízení navzdory pokračujícímu ozbrojenému konfliktu. Všechny týmy ve čtyřech areálech se mají během příštího týdne vystřídat.

V uplynulém týdnu také Agentura zajistila dvě dodávky zařízení na Ukrajinu, čímž se celkový počet dodávek od začátku ozbrojeného konfliktu zvýšil na 24. Díky těmto dodávkám obdržely jaderné elektrárny Chmelnycké, Rovno a Jihoukrajinsk, stejně jako USIE Izotop, různé položky, jako je IT vybavení, zdravotnické vybavení a zásoby, stejně jako laboratorní vybavení a systémy související s jadernou bezpečností. Dodávky byly financovány z mimorozpočtových příspěvků Kanady a Japonska.

 

IAEA Aktualizace 15.9.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská záporožská jaderná elektrárna provádí v areálu elektrárny další vrty v rámci snahy o nalezení nových zdrojů chladicí vody po zničení přehrady Kachovka na dolním toku řeky před více než třemi měsíci, informoval dnes generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi.

Od minulého týdne vybudovala ZNPP další dva vrty podzemní vody pro zásobování rozstřikovacích rybníků, které chladí šest reaktorů a vyhořelé palivo, takže celkový počet nových vrtů dosáhl devíti.

Do rozstřikovacích rybníků se čerpá celkem přibližně 200 metrů krychlových vody za hodinu, což představuje téměř veškerou potřebu chlazení šesti odstavených reaktorů. Zbytek vody pochází z drenážního systému a čisté vody, která je pravidelně vypouštěna z chemické úpravny vody v elektrárně. IAEA byla informována, že situace se zásobováním vodou bude vyhodnocena po vybudování desátého vrtu, aby se zjistilo, zda bude potřeba vyvrtat další.

"Po ztrátě nádrže Kachovka byla přijata opatření ke stabilizaci vodních zdrojů v areálu, které v současné době za stávajících podmínek postačují na několik měsíců jejího chlazení," uvedl generální ředitel Grossi.

"Problémy, kterým areál v této souvislosti čelí, však ještě přispívají k obecně nejisté situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny, zejména proto, že naši odborníci informují o dalších náznacích zvýšených vojenských aktivit v regionu," dodal generální ředitel.

Odborníci IAEA zdůrazňují potenciální nebezpečí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení během konfliktu na Ukrajině, neboť opět slyšeli četné výbuchy v určité vzdálenosti od ZNPP, která se nachází u frontové linie.

ZNPP je také informovala o dalších útocích dronů, které dne 11. září v nedalekém městě Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců s rodinami, způsobily menší škody na dvou budovách. ZNPP informovala odborníky IAEA, že tehdy nebyly hlášeny žádné oběti.

"Neměly by být podniknuty žádné kroky, které by mohly jakkoli ohrozit jadernou bezpečnost a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny. Jsme i nadále odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli zabránit jaderné havárii během této tragické války. Rizika jsou stále příliš reálná," sdělil generální ředitel Grossi. 

Experti IAEA v ZNPP pokračovali v obchůzkách konkrétních oblastí areálu a setkávali se s tamními zaměstnanci.

Nezaznamenali přítomnost žádných nových min nebo výbušnin, ale potvrdili, že v nárazníkové zóně mezi vnitřním a vnějším obvodovým ohrazením areálu se miny stále nacházejí. IAEA nadále žádá o přístup na střechy reaktorových bloků 1, 2, 5 a 6 a do všech šesti turbínových hal, do jedné za druhou.

V průběhu minulého týdne navštívili odborníci izolační bránu u velkého chladicího rybníka a potvrdili neporušenost brány, také zaznamenali zpevnění, které bylo provedeno na boční straně nádrže Kachovka po zhroucení hráze na začátku června.

Tým IAEA navštívil také hlavní velín čtvrtého bloku, reaktorovou halu třetího bloku, turbínovou halu druhého bloku a zařízení na zpracování kapalných odpadů.

Šest reaktorových bloků zůstává ve stavu odstavení, přičemž bloky 1 až 5 jsou v režimu odstavení za studena a blok 6 v režimu odstavení za tepla, aby se vyráběla pára pro různé funkce jaderné bezpečnosti. Pára z 6. bloku se například používá v zařízení na zpracování kapalného odpadu, které tento týden navštívili experti IAEA.

Během návštěvy a při rozhovorech s pracovníky ZNPP byli experti IAEA informováni, že stav zásob kapalných odpadů v areálu se mění v důsledku rutinní produkce odpadů spolu s jejich následným zpracováním. V současné době se zde nachází kapalný odpad, který je třeba zpracovat. Poté se v areálu bude zpracovávat i další takový odpad vznikající při regeneraci iontoměničových pryskyřic, které jsou nezbytné pro udržení čistoty vody, včetně vody potřebné na chlazení vyhořelého paliva.

Jak již bylo uvedeno, odborníci IAEA důrazně nabádají ZNPP, aby prověřila všechny možnosti instalace externího kotle na výrobu potřebné páry, který by umožnil uvést všechny bloky elektrárny do stavu odstavení za studena. Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a jejich uvedení do stavu odstavení za studena.

V dalších třech ukrajinských jaderných elektrárnách a v Černobylu nezaznamenaly týmy IAEA, které v těchto zařízeních působí, v uplynulém týdnu žádné nové problémy v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Na začátku tohoto týdne proběhlo úspěšné střídání expertů IAEA v Černobylu.

 

IAEA Aktualizace 8.9.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), kteří se nacházejí v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), zaznamenali v uplynulém týdnu četné výbuchy, což je možným příznakem zvýšené vojenské aktivity v regionu. Ta by rovněž mohla představovat potenciální hrozbu pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v areálu, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.
Jen něco málo přes rok poté, co IAEA zajistila v největší evropské jaderné elektrárně (JE) stálou přítomnost expertů IAEA, aby pomohla zabránit havárii během konfliktu na Ukrajině, zůstává celková situace v zařízení velmi nejistá, uvedl generální ředitel Grossi.

Počínaje minulou sobotou, tým IAEA během tří dnů zaslechl přibližně dvě desítky výbuchů, po nichž následovalo několik dalších v posledních dnech.  K žádnému poškození samotné elektrárny nedošlo.

"Zprávy, které dostávám od našich expertů, naznačují, že k výbuchům došlo v určité vzdálenosti od Záporožské jaderné elektrárny. Přesto jsem i nadále hluboce znepokojen potenciálním nebezpečím, které elektrárně hrozí v době zvýšeného vojenského napětí v regionu," informoval generální ředitel Grossi a znovu zdůraznil, že je důležité, aby všechny strany dodržovaly pět konkrétních zásad ochrany ZNPP.

"Ať už se v konfliktní zóně stane cokoli, ať už k tomu dojde kdekoli, v případě jaderné havárie prohrají všichni, a proto naléhavě žádám, aby byla přijata veškerá nezbytná opatření, aby k ní nedošlo," dodal generální ředitel.

ZNPP informovala tým IAEA, že dne 7. září ráno došlo k dalším útokům dronů v nedalekém městě Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny s rodinami. Nebyly hlášeny žádné oběti. Kromě toho byl tým IAEA informován, že se ZNPP rozhodla v následujících dnech dočasně snížit počet zaměstnanců v areálu na minimum kvůli obavám z vyššího rizika vojenských aktivit v oblasti.

Experti IAEA v elektrárně pozorovali přetrvávající přítomnost min mezi obvodovými ploty, ale během pochůzky po areálu žádné další miny nezaznamenali. Stále jim však nebyl umožněn přístup na střechy reaktorových bloků 1, 2, 5 a 6. Tým IAEA rovněž žádal o přístup do všech šesti turbínových hal, a to do jedné za druhou, aby mohl najednou celkové posoudit, zda se v nich nenacházejí předměty, které by mohly být v rozporu s pěti zásadami. V současné době nebylo této žádosti vyhověno.

"Pro kontrolu dodržování pěti zásad musíme mít úplný přístup," řekl generální ředitel Grossi.

Tři měsíce poté, co byla poškozena níže položená přehrada Kachovka, což způsobilo úbytek vody v obrovské nádrži, na kterou ZNPP spoléhala při chlazení svých reaktorů a vyhořelého paliva, elektrárna pokračuje v práci na rozšíření přístupu k dalším zdrojům vody, například prostřednictvím vrtů do spodní vody. Dosud bylo dokončeno sedm takových vrtů z celkového plánovaného počtu 10-12.

V minulých dnech tým IAEA pozoroval při dvou různých příležitostech provoz těchto vrtů zásobujících rozstřikovací jezírka, která se nacházejí v blízkosti šesti reaktorů a slouží k chlazení elektrárny.

ZNPP informovala tým IAEA, že sedm vrtů, které jsou v současné době v provozu, zajišťuje jen o něco více než polovinu z přibližně 250 metrů krychlových vody za hodinu, které jsou potřebné k udržení chladicí vody v rozstřikovacích jezírkách. To předpokládá, že všechny bloky zůstávají ve stavu odstavení. Zbývající objem chladicí vody je v současné době čerpán z drenážního systému v areálu. ZNPP rovněž informovala IAEA, že v důsledku nových vrtů výška podzemní vody klesla jen o velmi malou úroveň.

Tým IAEA informoval, že ZNPP provádí údržbu různých komponent a bezpečnostních systémů v elektrárně, jejíchž šest reaktorů zůstává ve stavu odstavení, jeden za tepla a ostatní za studena.

Dne 4. září byl zjištěn únik vody v recirkulačním ventilu základního provozního systému technické vody na pátém reaktorovém bloku. Z důvodu opravy tohoto ventilu musela elektrárna odstavit jeden bezpečnostní systém 5. bloku a jeden 6. bloku. Po opravě ventilu se bezpečnostní systém 6. bloku vrátil do pohotovostního režimu, zatímco bezpečnostní systém 5. bloku byl ponechán mimo provoz kvůli údržbě. Každý reaktor v ZNPP má tři samostatné a nezávislé redundantní systémy (nazývané také "bezpečnostní systémy"), které dohromady tvoří bezpečnostní soustavy bloků, jež se běžně nacházejí v pohotovostním režimu a jsou připraveny k aktivaci v případě potřeby, aby byla zachována bezpečnost reaktorového bloku. Jeden bezpečnostní systém je schopen udržet bezpečnost reaktorového bloku sám.

Probíhá také údržba bezpečnostních systémů čtvrtého bloku, včetně jeho transformátoru, výměníků tepla a nouzových dieselových generátorů. Po jejich dokončení provede pracoviště závěrečnou zkoušku parogenerátoru, který byl opraven poté, co byl minulý měsíc na tomto bloku zjištěn únik vody.

V průběhu minulého týdne tým IAEA provedl také další pochůzky v rámci areálu elektrárny, včetně prohlídky hlavního velína, nouzového velína a místností bezpečnostních systémů 6. bloku a turbínové haly 3. bloku, kde se podle zprávy týmu v době jeho návštěvy nenacházela žádná vojenská technika. Dnes ráno navštívili experti IAEA turbínovou halu prvního reaktorového bloku, kde viděli celkem patnáct vozidel, ale žádné těžké zbraně.

ZNPP je nadále zásobována externí el. energii prostřednictvím posledního zbývajícího 750kV elektrického vedení a z jediného záložního 330kV elektrického vedení. Experti IAEA byli ze ZNPP informováni, že v současné době nemá elektrárna žádné informace o stavu oprav poškozených externích elektrických vedení, protože všechna vedou přes oblasti vojenského konfliktu.

Na Ukrajině proběhlo tento týden střídání expertů IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské JE a na příští týden je naplánováno střídání týmu v Černobylské JE. Týmy IAEA v těchto čtyřech areálech nezaznamenaly žádné problémy v oblasti jaderné bezpečnosti nebo zabezpečení jaderných zařízení.

 

IAEA Aktualizace 1.9.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Dnes je tomu rok, co generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi poprvé navštívil Záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP) a založil Podpůrnou a asistenční misi IAEA pro Záporoží (ISAMZ). Stálá přítomnost odborníků IAEA v ZNPP má zásadní význam pro snížení pravděpodobnosti jaderné havárie.

IAEA také od začátku války poskytuje na Ukrajině trvalou pomoc a provádí monitorování, včetně misí, odborníků ve všech ukrajinských jaderných elektrárnách (JE), zprostředkování mezinárodní finanční podpory a sdílení informací.

"Jak jsem řekl již před rokem, stálá přítomnost IAEA v ZNPP má velký význam. Není pochyb o tom, že tato přítomnost změnila pravidla hry," řekl generální ředitel Grossi. "Přítomnost týmu ISAMZ v největší evropské jaderné elektrárně na frontové linii války byla klíčovou součástí aktivit IAEA při monitorování situace a pomoci Ukrajině."

"Přítomnost IAEA měla zásadní význam pro stabilizaci situace a pro informování světa o Záporožské jaderné elektrárně. Jsem obzvláště hrdý na odvážné pracovníky, kteří tuto důležitou práci vykonávají, stejně jako pracovníci na ostatních ukrajinských jaderných elektrárnách a v černobylské lokalitě," dodal generální ředitel Grossi.

Aby se předešlo jaderné havárii, která by mohla mít dopad na lidi a životní prostředí, je i nadále nesmírně důležité, aby bylo respektováno a dodržováno pět základních zásad ochrany Záporožské jaderné elektrárny, sdělil generální ředitel Grossi.

Výročí přichází pouhý den po úspěšném desátém střídání ISAMZ, při níž experti IAEA opět překročili frontovou linii, když týmy odjížděly a přijížděly do elektrárny.

Během předchozího střídání dne 3. srpna 2023 byl expertům IAEA umožněn přístup na střechy reaktorů 3. a 4. bloku, takže se mohli ujistit, že zde ani na střechách turbínových hal nejsou umístěny žádné miny nebo výbušniny. Tým ISAMZ proto očekával podobné povolení k přístupu na střechy zbývajících čtyř bloků během současného střídání. Tentokrát však žádný takový přístup nebyl povolen.

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že je důležité, aby byl odborníkům IAEA včas umožněn přístup do všech prostor ZNPP, aby mohli kontrolovat celkové dodržování pěti základních zásad.

Experti IAEA nadále slyší výbuchy a zvuky svědčící o vojenské činnosti, která probíhá v určité vzdálenosti od ZNPP. Tým ISAMZ byl informován ZNPP, že dne 23. srpna zasáhl dron obytnou budovu v Energodaru a že nebyly hlášeny žádné oběti. Experti IAEA potvrdili, že tyto události neměly na areál žádný vliv. Generální ředitel Grossi uvedl, že se jedná o další připomínku možných rizik pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, kterým zařízení čelí během vojenského konfliktu v zemi.

Čtvrtý blok ZNPP je ode dne 12. srpna ve stavu odstavení za studena poté, co byl zjištěn únik vody v jednom ze čtyř parogenerátorů. Příčina úniku vody byla odstraněna, první testy proběhly úspěšně a další zkoušky probíhají. Blok 6 zůstává ve stavu odstavení za tepla kvůli výrobě páry v areálu. Bloky 1 až 5 zůstávají ve stavu odstavení za studena.

Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a uvedení do stavu odstavení za studena.

Kromě údržbových prací, které byly provedeny na parogenerátoru, probíhají v areálu další údržbové činnosti na bezpečnostních a elektrických systémech reaktorových bloků.

Tým byl však informován, že došlo ke značnému snížení počtu pracovníků údržby, v současné době je to přibližně jedna třetina ve srovnání s obdobím před začátkem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, což vyvolává další obavy o schopnost pracoviště řádně udržovat systémy, konstrukce a komponenty důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny. ZNPP uvedla, že byli přijati noví zaměstnanci, ale bude trvat nějakou dobu, než absolvují školení a získají potřebné zkušenosti pro práci v areálu, ačkoli dodala, že poskytovatelé údržby z Rosenergoatomu se mohou dostavit v krátkém čase, aby pomohli při plnění úkolů údržby.

Velký chladicí rybník ZNPP a jeho další hlavní zdroj vody vypouštěcí kanál nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP) zůstávají neporušené, informovali odborníci IAEA. Výška chladicího jezírka ZNPP nadále klesá přibližně o jeden centimetr denně, zatímco voda z přívodního kanálu ZTPP je pravidelně čerpána do jeho výpustního kanálu, aby se kompenzovala voda použitá k chlazení nebo ztracená přirozeným odpařováním. V areálu je i nadále k dispozici dostatek chladicí vody na mnoho měsíců.

Tým nadále sleduje hloubení vrtů v blízkosti rozstřikovacích nádrží elektrárny. V současné době jsou v provozu čtyři vrty poté, co byl tento týden vyvrtán čtvrtý vrt. ZNPP informovala ISAMZ, že v příštích týdnech hodlá v okolí rozstřikovacích nádrží vybudovat celkem 10 - 12 vrtů, které se pak stanou hlavním zdrojem chladicí vody pro šest odstavených reaktorových bloků a bazény s vyhořelým palivem.

Tým IAEA rovněž pokračuje v pravidelných pochůzkách po areálu. Během uplynulých deseti dnů odborníci navštívili: hlavní velín, nouzový velín a další místnosti související s bezpečností prvního bloku, jakož i reaktorovou halu, hlavní čerpadla, parogenerátory a místnosti s bezpečnostními systémy tohoto bloku; hlavní velín, nouzový velín a další místnosti související s bezpečností čtvrtého bloku; obvod elektrárny a dvě z radiačních monitorovacích stanic v areálu.

Během těchto prohlídek tým zaznamenal přítomnost vojenských nákladních vozidel v turbínové hale 1. bloku, ale nezaznamenal žádné jiné miny nebo výbušniny než ty, které byly hlášeny dříve.

Kromě toho tým dne 25. srpna navštívil otevřenou rozvodnu o napětí 750 kilovoltů (kV) ZNPP a zjistil, že všechny možné opravy byly dokončeny a rozvodna se připravuje na zimu. Pouze jedno ze čtyř venkovních vedení o napětí 750 kV zůstává připojeno, nicméně naposledy dne 10. srpna bylo toto vedení během dne dvakrát přerušeno, takže se elektrárna musela spoléhat na externí napájení ze záložního vedení o napětí 330 kV.

Experti IAEA jsou i nadále přítomni v ostatních ukrajinských jaderných elektrárnách a v Černobylu. V příštím týdnu proběhne střídání pracovníků IAEA v Rovně, Chmelnickém a Jihoukrajinské JE.

Tento týden Agentura dodala do areálu černobylské JE zdravotnický materiál, čímž se celkový počet dodávek na Ukrajinu od začátku konfliktu v únoru 2022 zvýšil na 22. Zdravotnický materiál bude přínosem pro personál ChNPP a také pro pracovníky Agentury přítomné v areálu. Byly pořízeny z prostředků poskytnutých Německem.

 

IAEA Aktualizace 22.8.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) začala čerpat vodu z nového vrtu podzemní vody a v nadcházejícím měsíci plánuje vybudovat další v rámci úsilí o zajištění dostatečného chlazení svých šesti reaktorů po zničení přehrady Kachovka na začátku léta, informoval dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Sesutí přehrady na dolním toku řeky dne 6. června a následná ztráta velké části vody z nádrže Kachovka, kterou ZNPP využívala pro své potřeby na chlazení, donutilo největší evropskou jadernou elektrárnu (JE) přijmout opatření k ochraně vodních ploch, které má stále k dispozici, včetně velkého chladicího rybníka u areálu, a začít hledat alternativní zdroje vody.

Tým expertů IAEA v areálu byl informován, že nový vrt, jehož umístění v blízkosti zavlažovacích nádrží elektrárny bylo zvoleno po konzultacích s geologickými odborníky, byl již uveden do provozu a nyní poskytuje přibližně 20 m3 vody za hodinu. ZNPP má v úmyslu vybudovat dalších 10-12 vrtů po obvodu rozstřikovacích nádrží.

Zároveň zůstává nedotčen velký chladicí rybník v areálu a další hlavní zdroj vody elektrárny, výpustný kanál nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP), uvedli experti IAEA. Výška hladiny chladicího jezírka ZNPP nadále klesá přibližně o 1 cm denně, zatímco voda z přívodního kanálu ZTPP je pravidelně čerpána do jeho výpustního kanálu, aby se kompenzovala voda použitá na chlazení nebo ztracená přirozeným odpařováním. V areálu je dostatek chladicí vody na mnoho měsíců.

"Elektrárna nadále přijímá opatření k řešení dodatečných problémů způsobených ztrátou přehrady Kachovka zhruba před deseti týdny. Vybudování dalších vrtů zvýší zásoby vody dostupné pro chlazení. Celková situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení však zůstává nejistá," sdělil generální ředitel Grossi.

Tým IAEA, který zdůrazňuje potenciální rizika pro elektrárnu nacházející se na frontové linii konfliktu, nadále informuje o pravidelných známkách vojenské aktivity v oblasti, někdy v blízkosti, jindy ve větší vzdálenosti. Například dne 14. srpna otřásla okny jejich pokoje silná detonace a o dva dny později byla slyšet střelba. K dalšímu výbuchu v blízkosti areálu došlo dne 17. srpna, dne 20. srpna bylo v určité vzdálenosti od ZNPP slyšet pět detonací a dne 21. srpna dalších pět.

"Za účelem předcházení jaderné havárii, která by mohla mít dopad na lidi a životní prostředí, je i nadále nesmírně důležité, aby bylo respektováno a dodržováno pět základních zásad ochrany Záporožské jaderné elektrárny," zdůraznil generální ředitel Grossi.

V rámci monitorování v ZNPP očekávají experti IAEA v nejbližších dnech povolení k přístupu na střechy reaktorových budov 1, 2, 5 a 6. Již dříve v srpnu tým nezaznamenal žádné miny nebo výbušniny na střechách nebo v turbínových halách bloků 3 a 4 poté, co tam získal požadovaný přístup.

Tým IAEA rovněž pokračuje v pravidelných pochůzkách po celém areálu. V uplynulých deseti dnech odborníci například navštívili chladicí jezírko a chladicí věže, vykonali pochůzku podél obvodu elektrárny, navštívili rozstřikovací nádrže, hlavní velín, nouzový velín a další místnosti související s bezpečností 3. bloku; reaktorovou halu, hlavní čerpadla, parogenerátory a místnosti bezpečnostního systému 3. a 4. bloku; reaktorovou halu, hlavní čerpadla, parogenerátory a místnosti bezpečnostního systému 6. bloku; turbínové haly 3., 4., 5. a 6. bloku. Kromě toho se tým IAEA dne 14. srpna vydal do druhého ze skladů čerstvého paliva elektrárny, kde potvrdil, že čerstvé palivo je bezpečně a spolehlivě uskladněno. Experti IAEA nezaznamenali žádné výbušniny a potvrdili, že dříve nahlášené miny zůstávají na stejném místě mezi obvodovými ploty.

Šestý reaktorový blok vyrábí páru pro různé účely jaderné bezpečnosti v elektrárně, včetně zpracování kapalného radioaktivního odpadu, od dne 13. srpna, kdy se dostal do stavu odstavení za tepla a nahradil tak páru, kterou dříve vyráběl čtvrtý blok. Jak informovala IAEA dne 10. srpna, ZNPP začala převádět reaktorový blok 4 ze stavu odstavení za tepla do stavu odstavení za studena poté, co byl zjištěn únik vody na jednom z jeho čtyř parogenerátorů. V důsledku úniku vody z parogenerátoru čtvrtého bloku nedošlo k žádnému úniku radioaktivity do životního prostředí.

Příčinou úniku, jak bylo později potvrzeno na místě, byla vlasová trhlina ve sváru primárního odvzdušňovacího potrubí parogenerátoru. Jak byl tým IAEA informován, minulý týden provedl závod svařování potrubí a následně byly provedeny tlakové zkoušky parogenerátoru.  Probíhají závěrečné zkoušky zahrnující primární a sekundární okruh.

IAEA nadále důrazně podporuje instalaci externího zdroje technologické páry, který by z hlediska jaderné bezpečnosti představoval nejbezpečnější dlouhodobé řešení v areálu. IAEA nabídla v této záležitosti svou pomoc. Jako o možném kroku v tomto směru byl tým IAEA informován, že ZNPP zahájila proces nákupu externího generátoru páry: zaslala technické požadavky potenciálním dodavatelům.

Jinak je IAEA informována o zprávách ohledně výbuchu s několika zraněnými, k němuž došlo dne 18. srpna ráno v nedalekém městě Energodar, kde žije většina zaměstnanců ZNPP. Experti IAEA neslyšeli o žádném zranění personálu elektrárny a v areálu ZNPP nebyly hlášeny žádné škody.

Na severu Ukrajiny se dne 19. srpna ráno objevily zprávy o raketovém útoku na město Černigov s několika mrtvými a mnoha zraněnými. Město se nachází asi 40 km od Slavutyče, kde žije většina pracovníků černobylské elektrárny. Někteří z nich však žijí i v samotném Černigovu. Experti IAEA neslyšeli o žádných zraněních zaměstnanců elektrárny a v černobylském areálu nedošlo k žádným škodám. Tým IAEA v Černobylu byl však informován, že zaměstnanci mají velké obavy o své rodiny a přátele žijící v zasažené oblasti. 

Generální ředitel Grossi vyjádřil znepokojení, protože takové události by mohly ovlivnit jeden ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil na počátku konfliktu na Ukrajině.

"Třetí pilíř uvádí, že provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a musí mít možnost rozhodovat bez zbytečného tlaku," řekl generální ředitel. "Nejde jen o poškození fyzických struktur, které ohrožuje ukrajinská jaderná zařízení, ale také o psychologický dopad na provozní personál. Proto v době, kdy tato strašlivá válka pokračuje, Agentura spolupracuje s Ukrajinou při poskytování lékařské pomoci Ukrajině v jaderných zařízeních a v jejich blízkosti včetně poradenských služeb. Jedná se o životně důležitou práci. Skutečným řešením je však ukončení konfliktu."

Kromě areálu ZNPP a v Černobylu jsou odborníci IAEA trvale přítomni i v dalších ukrajinských jaderných elektrárnách. V uplynulém týdnu IAEA provedla střídání svých týmů v Rovenské, Chmelnické a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a tento týden proběhne střídání v Černobylské jaderné elektrárně.

 

IAEA Aktualizace 11.8.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) byla dne 10. srpna přibližně v 19:00 místního času znovu připojena ke svému jedinému zbývajícímu hlavnímu 750 kilovoltovému (kV) vedení, které bylo přerušeno v 16:13 h. Jednalo se o druhou odstávku tohoto elektrického vedení v tento den.

Tým IAEA nacházející se v areálu byl informován, že k přerušení došlo ve vzdálenosti 5,5 km od otevřené rozvodny na jižním břehu řeky v důsledku aktivace nadproudové ochrany.

Během výpadku byla ZNPP odkázána na jediné zbývající externí 330 kV elektrické vedení, které dodává elektřinu pro chlazení reaktoru a zajištění dalších důležitých funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Nedošlo ke ztrátě externího napájení a nebylo nutné použít nouzové dieselové generátory.

Situace s externím napájením elektrárny zůstává velmi nestabilní, což ukazuje na nejistou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v areálu.

Jak jsme včera informovali, ZNPP začala převádět čtvrtý reaktorový blok do stavu odstavení za studena poté, co byl zjištěn únik vody z jednoho z jeho čtyř parogenerátorů umístěných v kontejnmentu čtvrtého bloku. Předtím se blok nacházel ve stavu odstavení za tepla, aby se v něm vyráběla pára pro různé účely jaderné bezpečnosti.

Nyní je blok 6 uváděn do stavu odstavení za tepla, aby se mohlo pokračovat ve výrobě páry. Protože blok ještě není ve stavu odstavení za tepla, v současné době se v ZNPP nevyrábí žádná pára.

IAEA nadále důrazně podporuje instalaci externího zdroje technologické páry, který by z hlediska jaderné bezpečnosti představoval nejbezpečnější dlouhodobé řešení pro potřeby páry v areálu.

Ostatní bloky ZNPP zůstávají ve stavu odstavení za studena. Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a uvedení jich do stavu odstavení za studena.

 

IAEA Aktualizace 10.8.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) dnes začala převádět čtvrtý reaktorový blok ze stavu odstavení za tepla do stavu odstavení za studena po zjištění úniku vody z jednoho ze čtyř parogenerátorů umístěných v kontejnmentu čtvrtého bloku, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

ZNPP převede čtvrtý blok do stavu odstavení za studena, aby stanovila přesnou příčinu zjištěného úniku vody a provedla údržbu za účelem opravy postiženého parogenerátoru. K žádnému úniku radiace do životního prostředí nedošlo. Současně během následujících tří dnů ZNPP převede blok 6 do stavu odstavení za tepla, aby mohla pokračovat výroba páry v areálu.

Blok 6 se nachází od dne 21. dubna ve stavu odstavení za studena, aby bylo možné provést kontrolu a údržbu bezpečnostních systémů. V průběhu týdne byli experti IAEA informováni, že ZNPP provádí specifickou údržbu částí bezpečnostních systémů 6. bloku a ZNPP uvedla, že tyto práce a všechny testy bezpečnostních systémů byly úspěšně dokončeny před zahájením přechodu 6. bloku do stavu odstavení za tepla. Tým IAEA v areálu bude pozorně sledovat provoz při přechodu mezi stavy odstavení 4. a 6. bloku.

Ostatní bloky ZNPP zůstávají ve stavu odstavení za studena.

Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a uvedení do stavu odstavení za studena.

Pára, která je generována v jednom reaktorovém bloku ve stavu odstavení za tepla, se v areálu využívá pro různé účely k zajištění jaderné bezpečnosti včetně zpracování kapalného radioaktivního odpadu shromážděného v zásobnících. IAEA nadále důrazně podporuje instalaci externího zdroje technologické páry, který by z hlediska jaderné bezpečnosti představoval nejbezpečnější dlouhodobé řešení pro potřeby páry v areálu.

Dnes bylo dvakrát přerušeno elektrické vedení o napětí 750 kV z Dněprovska. Nejprve přibližně na dvanáct hodin do 13:37 a poté znovu v 16:13 místního času. Toto přerušení vedení o napětí 750 kV znamená, že se ZNPP musela spoléhat na jediné zbývající externí vedení, záložní vedení o napětí 330 kV, které dodává elektřinu potřebnou například k zajištění bezpečnostních funkcí, jako je čerpání chladicí vody pro elektrárnu. Nedošlo k úplné ztrátě externího napájení elektrárny a nebylo nutné použít nouzové dieselové generátory.

Od začátku konfliktu, který vypuknul na počátku roku 2022, se ZNPP potýká s velkými problémy s externím napájením, což zvyšuje rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, jimž areál nacházející se v současnosti na frontové linii čelí.

"Opakované výpadky elektrického vedení ukazují přetrvávající nejistou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny," uvedl generální ředitel Grossi.

Dostupnost chladicí vody v ZNPP zůstává relativně stabilní. Zatímco výška chladicí nádrže ZNPP nadále klesá přibližně o 1 cm denně, výška výpustného kanálu ze sousední Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP) je pravidelně doplňována čerpáním vody z přívodního kanálu ZTPP.

Během uplynulého týdne provedli odborníci IAEA několik pochůzek v různých částech areálu.

Dne 4. srpna tým navštívili suchý sklad vyhořelého paliva, kde mohl ověřit neporušenost zde uložených palivových obalů.

Dne 8. srpna tým navštívil hlavní velín druhého bloku, nouzový velín a další místnosti související s bezpečností. V těchto prostorách nezaznamenali žádné miny ani neobvyklé předměty. V turbínové hale druhého bloku však tým zaznamenal přítomnost několika vojenských nákladních vozidel zaparkovaných v prostoru vyhrazeném pro údržbu vozidel.

Přestože tým během uplynulého týdne nezaznamenal miny nebo výbušniny na žádných nových místech, potvrdil přítomnost min, které byly dříve pozorovány dne 23. července 2023.

Dnes odborníci IAEA navštívili jeden ze skladů čerstvého paliva. Potvrdili, že čerstvé palivo je bezpečně a spolehlivě uskladněno.

Po návštěvě střech 3. a 4. bloku experty IAEA v minulém týdnu tým nadále žádá o přístup na střechy dalších čtyř bloků.

Experti IAEA byli informováni ZNPP, že dne 9. srpna byl v blízkosti Energodaru spatřen a zachycen dron, který však nesouvisel se ZNPP, sousední tepelnou elektrárnou ani městem. Nedošlo k žádnému dopadu na bezpečnost ZNPP a experti IAEA potvrdili, že v elektrárně nic neslyšeli ani nepozorovali.

Experti IAEA v Chmelnické, Rovenské, Jihoukrajinské JE a v Černobylu včera zaznamenali několik celostátních leteckých poplachů. Všechny týmy sdělily, že bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v elektrárnách nebyla ovlivněna. IAEA ví o zprávách o včerejším útoku v oblasti vzdálené přibližně 60 km od Chmelnické JE a 150 km od Rovenské JE.

 

IAEA Aktualizace 4.8.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Expertům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) byl včera odpoledne umožněn přístup na střechy reaktorových budov 3. a 4. bloku a turbínových hal ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), kde nezjistili žádné miny ani výbušniny, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Na základě opakovaných žádostí měl tým neomezený přístup na střechy obou reaktorových bloků a mohl si také dobře prohlédnout střechy turbínových hal. Tým nadále žádá o povolení k návštěvě střech dalších 4 bloků ZNPP.

Generální ředitel Grossi zdůraznil, že je důležité, aby byl odborníkům IAEA včas umožněn přístup do všech prostor ZNPP a oni mohli sledovat řádné dodržování pěti základních zásad ochrany největší evropské jaderné elektrárny během současného vojenského konfliktu.

"Vítám zprávu, že odborníkům IAEA byl konečně umožněn tento dodatečný přístup do areálu. Včasné, nezávislé a objektivní podávání zpráv o skutečnostech v areálu má zásadní význam pro pokračování úsilí IAEA v oblasti podpory jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během vojenského konfliktu v zemi," uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Čtvrteční přístup na střechy proběhl těsně po úspěšném devátém střídání týmů v elektrárně, kdy odborníci IAEA opět překročili frontovou linii, když týmy odjížděly a přijížděly do elektrárny.

V noci před střídáním tým hlásil, že v okolí elektrárny slyšel sérii detonací. Tým byl informován pracovníky ZNPP, že v důsledku těchto detonací nedošlo k žádnému dopadu na areál, sousední průmyslovou oblast ani na město Energodar.

Generální ředitel Grossi prohlásil, že se jedná o další důraznou připomínku možných rizik pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, kterým elektrárna čelí. "Znovu vyzývám všechny strany, aby se zdržely jakéhokoli jednání, které by mohlo vést k jaderné havárii s možnými následky pro zdraví veřejnosti a životní prostředí," řekl.   
Týmy IAEA provedly v uplynulém týdnu v ZNPP další inspekce a prohlídky. Po pochůzce podél hranice areálu dne 1. srpna tým potvrdil, že miny, které byly poprvé zjištěny dne 23. července, jsou stále na místě. Během prohlídek v uplynulém týdnu nebyly pozorovány žádné nové miny ani výbušniny.

Poté, co byl dne 28. července pátý blok uveden do stavu odstavení za studena, byly zahájeny práce na údržbě, včetně kontroly a testování bezpečnostních systémů, které chrání reaktor a jeho palivo, a čištění výměníku tepla. Tým IAEA však opakovaně žádal o úplnější informace o celém rozsahu plánovaných údržbových prací na pátém bloku vzhledem k omezené dostupnosti náhradních dílů a výrazně sníženému počtu pracovníků údržby, kteří jsou v ZNPP k dispozici.

Tým IAEA v JE ZNPP nadále pečlivě sleduje situaci ohledně dostupnosti vody na chlazení šesti reaktorů JE ZNPP a plní další úkoly v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Od zničení přehrady je ZNPP pro své potřeby odkázána na vodu z chladicí nádrže v areálu, výpustního kanálu Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP) a podzemní vodu z drenážního systému. Výška vody v chladicí nádrži ZNPP se nadále snižuje rychlostí přibližně 1 cm za den, zatímco voda ve výpustním kanálu ZTPP je pravidelně doplňována vodou, která se stále dostává do přívodního kanálu ZTPP především z podzemních vod. Vody je dostatek na mnoho měsíců.

Dne 2. srpna vykonal tým IAEA prohlídku v oblasti chladicí nádrže, aby prověřil neporušenost izolační brány oddělující chladicí nádrž od zbytků nádrže Kachovka po červnové destrukci hráze na dolním toku. Tým zjistil, že izolační brána byla zpevněna betonovými bloky a zeminou o celkové tloušťce až 4 metry.

U chladicí nádrže tým také navštívil místo, kde byl vyvrtán pilotní vrt v blízkosti přístavu, a dozvěděl se, že byly provedeny první testy kvality vody a průtoku podzemní vody. Pokud budou výsledky všech dalších testů pozitivní, areál ZNPP plánuje zvětšit průměr pilotního vrtu, aby se zvýšil průtok vody do vrtu. Jakmile bude vrt zřízen, elektrárna nainstaluje čerpadla a potrubí, které zajistí alternativní dodávku vody do rozstřikovacích nádrží, jež zabezpečují základní chlazení reaktorových bloků. Tým se také dozvěděl, že elektrárna plánuje vyvrtat další vrt v rámci obvodu areálu ZNPP.

Kromě toho odborníci IAEA během pochůzek prováděli radiační monitorování oblasti chladicích nádrží a oblastí uvnitř obvodu areálu. Údaje z měření nahrála IAEA do Mezinárodního informačního systému IAEA pro monitorování radiace (IRMIS). Všechny úrovně radiace byly v normě.

Tento týden týmy IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu nezaznamenaly v uplynulém týdnu žádné problémy týkající se jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. IAEA dnes úspěšně provedla střídání svých týmů v Černobylu.

 

IAEA Aktualizace 29.7.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) dokončila plánovaný přechod pátého reaktorového bloku do stavu odstavení za studena a zároveň převedla čtvrtý reaktorový blok do stavu odstavení za tepla, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

ZNPP uskutečnila tuto změnu stavu reaktoru, aby mohla provést údržbové činnosti na bloku 5, které jsou možné pouze ve stavu odstavení za studena. Pátý blok byl převeden do stavu odstavení za studena včera ráno, tři dny poté, co byl čtvrtý blok převeden do stavu odstavení za tepla a jeho pára se nyní používá k čištění odpadních vod v ZNPP. Ostatní bloky zůstávají ve stavu odstavení za studena.

Experti IAEA v areálu vybízejí ZNPP, aby prozkoumala všechny možnosti, jak místo toho instalovat externí kotel na výrobu potřebné páry, což by umožnilo uvést všechny bloky do stavu odstavení za studena. Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a uvedení do stavu odstavení za studena.

Včera tým IAEA navštívil pátý reaktorový blok, kde si prohlédl reaktorovou nádobu, bazén s vyhořelým palivem a parogenerátor. Tým konstatoval, že všechna zařízení se zdají být v normálním stavu. Během návštěvy nedošlo k žádným omezením a tým nepozoroval žádné miny ani výbušniny.

Během čtvrteční pochůzky po areálu však tým potvrdil, že miny, které pozoroval dne 23. července, jsou stále na místě. IAEA také nadále žádá o přístup na střechy reaktorů ZNPP a do jejich turbínových hal.

V posledních dnech tým IAEA slyšel občasné detonace; některé ve větší vzdálenosti od elektrárny, jiné zřejmě blíže. Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že je nesmírně důležité dodržovat pět základních zásad ochrany ZNPP, které stanovil dne 30. května na Radě bezpečnosti OSN, a uvedl, že z elektrárny ani proti ní nesmí být veden žádný útok a že nesmí být využívána jako skladiště nebo základna pro těžké zbraně: salvové raketomety, dělostřelecké systémy, munici a tanky.

"Zvýšené riziko vojenských aktivit v blízkosti Záporožské jaderné elektrárny by mohlo potenciálně ohrozit jadernou bezpečnost a zabezpečení tohoto významného zařízení. Vyzývám všechny strany, aby se zdržely jakýchkoli akcí, které by mohly vést k jaderné havárii s možnými následky pro zdraví veřejnosti a životní prostředí," informoval generální ředitel Grossi.

"Nyní je více než kdy jindy nutné důsledně dodržovat těchto pět základních zásad, které mají zajistit ochranu největší evropské jaderné elektrárny. Mělo by být v zájmu každého, aby pomohl zabránit jaderné havárii," dodal.

Experti IAEA v ZNPP nadále pečlivě sledují situaci týkající se dostupnosti vody na chlazení šesti reaktorů ZNPP a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení po zničení níže položené přehrady Kachovka na začátku června a následném vyčerpání obrovské nádrže v blízkosti elektrárny.

Tým IAEA uvedl, že dostupné zásoby vody zůstávají relativně stabilní, přičemž hladina vody ve velké chladicí nádrži v areálu klesá přibližně o 1 cm denně v důsledku spotřeby a odpařování. K přečerpávání vody z přívodního kanálu Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP) do výpustního kanálu ZTPP byla pravidelně používána ponorná čerpadla. Kombinace čerpání a silných dešťů, které se vyskytly v průběhu týdne, způsobila, že hladina vody ve výpustném kanálu ZTPP se zvýšila přibližně o 25 cm. V areálu je i nadále dostatek vody na několik měsíců.

Dne 27. července provedl tým IAEA pochůzku v oblasti chladicí nádrže a navštívil pilotní vrt, který byl vybudován v blízkosti přístavu. Podle zprávy týmu probíhají testy kvality vody a průtoku, které určí, zda lokalita splňuje požadavky na studnu, které má splňovat.

Experti IAEA se také vydali do oblasti, kde se nacházejí chladicí věže, a k izolační bráně výpustního kanálu nedaleké ZTPP. Během pochůzky tým nezaznamenal žádné miny ani výbušniny. Tým však nemohl jít k záchytné bráně chladicího jezírka, aby se podíval na průběh výstavby další bariéry, která se právě umisťuje. Tým byl informován, že stavba byla dokončena, ale přístup nebyl povolen.

Jedna ze stanic na monitorování radiace mimo areál elektrárny, která byla v minulosti poškozena vojenskou činností, byla počátkem tohoto týdne obnovena a znovu uvedena do provozu. Online přenos dat do SNRIU však stále nefunguje. Jako prozatímní opatření jsou údaje z radiačních monitorovacích stanic mimo areál ručně poskytovány týmu IAEA, který také pravidelně provádí nezávislé monitorování radiace v areálu. Údaje ze stanic mimo areál a vlastní měření týmu nahrává IAEA do mezinárodního informačního systému IAEA na monitorování radiace (IRMIS).

Týmy IAEA v Černobylské, Rovenské, Chmelnické a Jihoukrajinské jaderné elektrárně nezjistily v uplynulém týdnu žádné problémy týkající se jaderné bezpečnosti nebo zabezpečení jaderných zařízení a nezaznamenaly v těchto areálech nic neobvyklého. Tento týden byla ukončena střídání týmů IAEA v Rovnenské, Chmelnické a Jihoukrajinské jaderné elektrárně.

Jak již bylo dříve oznámeno, IAEA v uplynulém týdnu uskutečnila podpůrnou a asistenční misi zaměřenou na bezpečnost a zabezpečení radioaktivních zdrojů na Ukrajině. Mise zjistila a shromáždila informace, které budou základem pro určení budoucích potřeb a priorit v této oblasti. Bude rovněž vypracována strategie technické podpory a pomoci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení radioaktivních zdrojů.

 

IAEA Aktualizace 24.7.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) zpozorovali na okraji areálu ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) směrové protipěchotní miny, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Během prohlídky dne 23. července tým IAEA viděl několik min umístěných v nárazníkové zóně mezi vnitřním a vnějším obvodovým ohrazením areálu. Experti uvedli, že se nacházely v zakázané oblasti, do které nemá přístup provozní personál elektrárny, a byly obráceny směrem od areálu. Tým během prohlídky nepozoroval žádné miny uvnitř vnitřního obvodu areálu.

"Jak jsem již dříve informoval, IAEA věděla o předchozím umístění min z vnější strany obvodu areálu a také na určitých místech uvnitř. Náš tým na toto konkrétní zjištění elektrárnu upozornil a bylo mu sděleno, že se jedná o vojenské rozhodnutí, a to v oblasti kontrolované armádou," uvedl generální ředitel Grossi.

"Avšak přítomnost takových výbušnin v areálu je v rozporu s bezpečnostními standardy IAEA a pokyny pro zajištění jaderné bezpečnosti. Vytváří další psychologický tlak na zaměstnance elektrárny, i když původní hodnocení IAEA založené na vlastních pozorováních a vysvětleních elektrárny je, že případná detonace těchto min by neměla mít vliv na systémy jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení elektrárny. Tým bude pokračovat ve spolupráci s elektrárnou," dodal.

V posledních dnech a týdnech prováděli experti IAEA přítomní v ZNPP inspekce a pravidelné pochůzky po areálu, aniž by viděli jakoukoli těžkou vojenskou techniku. IAEA také nadále žádá o přístup na střechy reaktorů ZNPP a do jejich turbínových hal, včetně bloků 3 a 4, které jsou předmětem zvláštního zájmu.

Dříve dnes experti navštívili hlavní velín 6. reaktorového bloku, nouzový velín, místnosti, kde jsou umístěny elektrické skříně bezpečnostních systémů, a části turbínové haly, kde viděli hlavní napájecí vodní čerpadla, hlavní nádrž na turbínový olej a hlavní kondenzátor. Tým nezaznamenal žádné miny ani výbušniny, avšak nemohl navštívit všechny prostory v turbínové hale.

Večer dne 22. července tým IAEA zaslechl několik detonací v určité vzdálenosti od elektrárny.

Během víkendu ZNPP také dočasně ztratila připojení k hlavnímu 750 kilovoltovému (kV) elektrickému vedení a v sobotu se na zhruba osm hodin spoléhala na jediné záložní 330 kV vedení pro dodávku externí elektřiny, aniž by to mělo nějaké důsledky pro jadernou bezpečnost a zabezpečení areálu. Příčinou byla technická porucha v jedné z rozvoden v určité vzdálenosti od areálu, informovala IAEA ZNPP. Tato událost opět ukázala křehkou situaci s externím napájením areálu během vojenského konfliktu. Jaderné elektrárny potřebují energii na chlazení reaktorů a zajištění dalších důležitých funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Elektrárna zahájila plánovaný přechod čtvrtého reaktorového bloku ze stavu odstavení za studena do stavu odstavení za tepla a informovala experty IAEA, že byly provedeny příslušné testy a že se blok zahřívá. Očekává se, že čtvrtý blok dosáhne stavu odstavení za tepla dne 25. července. Jakmile se tak stane, bude pátý reaktorový blok, který je nyní ve stavu odstavení za tepla, uveden do stavu odstavení za studena, aby bylo možné provést preventivní údržbové činnosti, které jsou možné pouze ve stavu odstavení za studena. Ostatní bloky zůstávají ve stavu odstavení za studena. Jak jsme již dříve informovali, ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a k jejich uvedení do stavu odstavení za studena.

Experti IAEA nadále pozorně sledují situaci ohledně dostupnosti vody na chlazení šesti reaktorů ZNPP a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení poté, co byla na začátku června zničena níže položená přehrada Kachovka a následně vyčerpána obrovská nádrž v blízkosti elektrárny. Tým IAEA oznámil, že dostupné zásoby vody zůstávají relativně stabilní, přičemž hladina vody klesá přibližně o 1 cm denně v důsledku spotřeby a odpařování. Areál má i nadále dostatek vody na několik měsíců.

Do JE Rovno dnes dorazil nový tým expertů IAEA a tento týden dorazí také nové týmy do areálů Chmelnický a Jihoukrajinsk, které nahradí tamní stávající týmy IAEA.

Podpůrná a asistenční mise IAEA pro bezpečnost a zabezpečení radioaktivních zdrojů na Ukrajině ISAMRAD dnes dorazila do Kyjeva v rámci mise, jejímž cílem je posoudit situaci v oblasti radiační bezpečnosti a jaderného zabezpečení radioaktivních zdrojů v zemi a také zjistit potřeby vybavení a další požadavky. Tým během týdne navštíví také ústavy a zařízení v Charkově, aby posoudil tamní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

 

IAEA Aktualizace 20.7.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) provedli v uplynulém týdnu v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) dodatečné inspekce a prohlídky a zatím nezaznamenali žádnou těžkou vojenskou techniku, výbušniny ani miny, ale stále čekají na povolení k přístupu na střechy reaktorových budov, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Po návštěvě prvního a třetího bloku na začátku července se experti IAEA vydali dne 17. července do budovy reaktoru druhého bloku a následující den do budovy čtvrtého bloku. V obou případech tým zkontroloval hlavní velín, reaktorovou halu, bazén s vyhořelým palivem, nouzový velín, místnosti, kde jsou umístěny elektrické skříně bezpečnostních systémů, a turbínovou halu.

Experti IAEA sice viděli v turbínových halách 1., 2. a 4. bloku přepravní vozy, ale žádné viditelné známky výbušnin nebo min nebyly zjištěny. Týmu zatím nebyl umožněn požadovaný přístup na střechy reaktorů a do jejich turbínových hal, včetně bloků 3 a 4, které jsou předmětem zvláštního zájmu. Agentura o takový přístup nadále žádá.

Pět základních zásad, které generální ředitel Grossi stanovil dne 30. května na Radě bezpečnosti OSN, uvádí, že by nemělo dojít k žádnému útoku z elektrárny nebo proti ní a že by neměla být využívána jako skladiště nebo základna pro těžké zbraně: salvové raketomety, dělostřelecké systémy, munici a tanky.

Tým IAEA nezaznamenal v uplynulém týdnu žádné výbuchy na rozdíl od předchozího týdne, kdy byly téměř na denním pořádku, což ukazuje na nestabilní bezpečnostní situaci v regionu ležícím na frontové linii konfliktu.

Experti IAEA nadále pozorně sledují situaci týkající se dostupnosti vody na chlazení šesti reaktorů ZNPP a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení poté, co byla na začátku června zničena níže umístěná přehrada Kachovka a následně vyčerpána obrovská nádrž v blízkosti elektrárny.

Tým IAEA oznámil, že dostupné zásoby vody zůstávají relativně stabilní, přičemž hladina vody klesá přibližně o 1 cm denně v důsledku spotřeby a odpařování. Areál má i nadále dostatek vody na několik měsíců.

Dne 13. července se odborníci vydali k velké chladicí nádrži v areálu elektrárny - jedné z hlavních vodních nádrží, která je stále k dispozici pro potřeby chlazení elektrárny, a potvrdili neporušenost jeho izolačních vrat a absenci úniků. Pozorovali také práce v elektrárně na dalším zpevnění izolační brány pomocí umístění dodatečných zpevňujících bariér na vnější straně.

V uplynulém týdnu byl tým také u dalšího hlavního dostupného vodního zdroje v areálu, výpustního kanálu Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP), a i zde potvrdil neporušenost jeho izolačního hradítka a byl svědkem probíhajících prací na zpevnění stěn menšího kanálu převádějícího vodu z výpustního kanálu do chladicí nádrže.

Od zničení hráze zhruba před šesti týdny je ZNPP odkázána, co se týče jejích potřeb, na vodu z chladicí nádrže v areálu, výpustného kanálu ZTPP a podzemní vodu z drenážního systému. Elektrárna se stále snaží pomocí ponorných čerpadel získat další vodu pro ZNPP z přívodního kanálu ZTPP, který byl dříve napájen z nádrže Kachovka.  Zdá se však, že zbývající voda v tomto kanálu je omezena na přísun podzemní vody.

Kromě toho lze k doplňování vody ze stávajících studní využívat menší zavlažovací nádrže v areálu. Tým IAEA byl informován, že v rámci prací na vyhledání vhodného místa pro vybudování dalšího vrtu jako alternativního zdroje vody byl proveden zkušební vrt na místě mimo areál. Elektrárna nyní testuje množství a kvalitu vody, aby zjistila, zda je toto místo vhodné.

"Od zničení přehrady Kachovka, což vedlo k zániku obrovské nádrže jako spolehlivého zdroje vody, provádí Záporožská jaderná elektrárna řadu činností jak k zajištění zbývajících vodních zdrojů, tak k nalezení nových," informoval generální ředitel Grossi.

Elektrárna se samostatně připravuje na přechod reaktorového bloku č. 4 ze stavu odstavení za studena do stavu odstavení za tepla, poté bude blok č. 5, který je v současné době ve stavu odstavení za tepla, uveden do stavu odstavení za studena, aby bylo možné provést preventivní údržbu, která je možná pouze ve stavu odstavení za studena. Ostatní bloky zůstávají ve stavu odstavení za studena.

Pára, která vzniká v jednom reaktorovém bloku ve stavu odstavení za tepla, se v areálu využívá pro různé účely při zajišťování jaderné bezpečnosti včetně zpracování kapalného radioaktivního odpadu shromážděného v zásobnících. Odborníci IAEA však důrazně vyzývají ZNPP, aby prozkoumala všechny možnosti instalace externího kotle na výrobu potřebné páry, který by umožnil uvést všechny bloky do stavu odstavení za studena. Ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a jejich uvedení do stavu odstavení za studena.

Pokud jde o externí dodávky elektřiny, potřebné k čerpání chladicí vody a pro zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, má ZNPP nadále přístup k jednomu hlavnímu externímu 750 kilovoltovému (kV) vedení a k jednomu 330 kV vedení, které se používá pro záložní dodávky elektřiny. To však pro udržitelný bezpečný provoz nestačí, sdělil generální ředitel Grossi s tím, že před konfliktem měla elektrárna přístup ke čtyřem 750 kV elektrickým vedením.

Od ledna letošního roku je IAEA trvale přítomna i v dalších ukrajinských jaderných elektrárnách: v Chmelnické (KhNPP), Rovenské (RNPP), Jihoukrajinské (SUNPP) a Černobylské (ChNPP). Týmy IAEA uvádějí, že navzdory problémům se v těchto areálech nadále daří dodržovat harmonogramy provozu a doplňování paliva. Potvrzují také, že v těchto čtyřech areálech nejsou žádné problémy související s jadernou bezpečností nebo ochranou. IAEA tento týden provedla střídání personálu v Černobylu a v nejbližší době proběhne střídání i v ostatních areálech.

Příští týden vyšle IAEA do Kyjeva a Charkova průzkumnou misi v rámci činností na pomoc Ukrajině při zajišťování bezpečnosti a zabezpečení radioaktivních zdrojů, které se běžně používají v celé řadě mírových činností, například v nemocnicích a průmyslu.

"Podpůrná a asistenční mise IAEA pro bezpečnost a zabezpečení radioaktivních zdrojů na Ukrajině - ISAMRAD - posoudí situaci v oblasti radiační bezpečnosti a jaderného zabezpečení radioaktivních zdrojů v zemi a také zjistí požadavky na vybavení a další požadavky. Jedná se o další důležitou oblast pomoci, kterou IAEA poskytuje na žádost Ukrajiny," uzavřel generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 12.7.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) v minulých dnech pokračovali v inspekci částí ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), kde nenalezli žádné miny ani výbušniny, ale stále čekají na potřebné povolení k přístupu na střechy 3. a 4. reaktorového bloku v návaznosti na nedávné zprávy, že tam mohly být umístěny výbušniny, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi a dodal, že situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení zůstává velmi nejistá.

Pět základních zásad, které generální ředitel Grossi stanovil dne 30. května na Radě bezpečnosti OSN, uvádí, že by nemělo dojít k žádnému útoku z elektrárny nebo proti ní a že by neměla být využívána jako skladiště nebo základna pro těžké zbraně: salvové raketomety, dělostřelecké systémy, munici a tanky.

V posledních dnech slyšeli experti IAEA sérii výbuchů, ke kterým zřejmě došlo v určité vzdálenosti od ZNPP, ale přesto jsou jasnou připomínkou možných rizik pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, jimž během vojenského konfliktu v zemi čelí.

K jednomu výbuchu došlo ráno dne 8. července, k několika večer dne 10. července, k jednomu včera ráno a k pěti večer. Přestože nebylo možné určit přesná místa výbuchů, odborníci IAEA byli schopni potvrdit, že areál nebyl zasažen.

Dne 9. července se tým IAEA vydal do míst těsně podél vnitřního obvodu areálu a kolem rozstřikovacích chladicích nádrží. Dne 10. července experti navštívili hlavní dozornu, nouzovou dozornu, místnosti, kde jsou umístěny rozvaděčové skříně bezpečnostních systémů, a turbínovou halu prvního reaktorového bloku. Dnes tým navštívil příslušné prostory na třetím bloku. Včera tým navštívil také reaktorový sál 1. bloku, chladivová čerpadla a čerpadla bezpečnostních systémů. Odborníci sdělili, že do těchto prostor měli neomezený přístup.

IAEA i nadále pozorně sleduje vývoj situace související s dostupností vody na chlazení šesti reaktorů ZNPP a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení po zničení níže položené přehrady Kachovka na začátku června a následném úbytku vody v obrovské nádrži v blízkosti elektrárny.

Tým IAEA informoval, že obě hlavní vodní nádrže, chladicí nádrž ZNPP a výpustný kanál nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP), jsou relativně stabilní, přičemž hladina vody klesá o 1-2 cm denně v důsledku jejího využívání a odpařování. V areálu je i nadále dostatek vody na několik měsíců.

V rámci pokračujícího úsilí o prozkoumání záložních zdrojů elektrárna plánuje budování dalších vrtů, které by mohly být využity k doplnění nezbytné chladicí vody pro rozstřikovací nádrže, jež v současné době využívají podzemní vodu čerpanou z drenážního systému areálu.

V průběhu minulého týdne byla pomocí ponorného čerpadla přečerpána část zbytkové vody z přívodního kanálu ZTPP do vypouštěcího kanálu ZTPP, čímž se mírně zvýšila výška vody v tomto kanálu.

Elektrárna se samostatně připravuje na přechod reaktorového bloku č. 4 ze stavu odstavení za studena do stavu odstavení za tepla, poté bude blok č. 5, který je v současné době ve stavu odstavení za tepla, uveden do stavu odstavení za studena, aby bylo možné provést preventivní údržbu, která je možná pouze ve stavu odstavení za studena. Ostatní bloky zůstávají ve stavu odstavení za studena.

Pára, která vzniká v jednom reaktorovém bloku ve stavu odstavení za tepla, se v areálu využívá pro různé účely při zajišťování jaderné bezpečnosti včetně zpracování kapalného radioaktivního odpadu shromážděného v zásobnících. Odborníci IAEA však důrazně vyzývají ZNPP, aby prozkoumala všechny možnosti instalace externího kotle na výrobu potřebné páry, který by umožnil uvést všechny bloky do stavu odstavení za studena. Ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků a jejich uvedení do stavu odstavení za studena.

IAEA nadále žádá ZNPP o zlepšení podmínek v areálu pro zaměstnance Agentury, včetně zlepšení ubytování, životních a pracovních podmínek.

Od ledna letošního roku je IAEA trvale přítomna i v dalších ukrajinských jaderných elektrárnách: v Chmelnické (ChNPP), Rovenské (RNPP), Jihoukrajinské (SUNPP) a Černobylské (ChNPP), kde minulý týden proběhlo poslední střídání expertů.

Týmy IAEA uvádějí, že navzdory problémům, s nimiž se během konfliktu elektrárny potýkají, se v jejich areálech nadále daří dodržovat harmonogramy provozu a doplňování paliva. Potvrzují také, že se ve čtyřech areálech nevyskytují žádné problémy související s jadernou bezpečností nebo jejich ochranou.

Tito odborníci IAEA mimo jiné pomáhají usnadňovat poskytování pomoci ukrajinským jaderným elektrárnám, kterou organizují pracovníci IAEA ve Vídni tak, že se svými kolegy v areálech projednávají technické specifikace požadovaného bezpečnostního a ochranného vybavení.

V posledních dvou týdnech se uskutečnily dvě dodávky vybavení na Ukrajinu, čímž se celkový počet dodávek od začátku konfliktu v únoru 2022 zvýšil na 21.

V posledních dodávkách obdržely elektrárny KhNPP, SUNPP a RNPP zdravotnické vybavení a materiál, které jsou nezbytné pro poskytování lékařské péče a podpory jak ukrajinského provozního personálu, tak pracovníků IAEA v těchto areálech.

Kromě toho RNPP, SNRIU, Východní těžební a úpravárenský závod s.p. a SE VostokGOK obdržely IT vybavení, napájecí systémy, infračervené senzory a přenosné detektory tritia. Toto vybavení bylo pořízeno z prostředků poskytnutých Austrálií, Korejskou republikou a Spojenými státy americkými a také s podporou Evropské unie.

 

IAEA Aktualizace 7.7.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) získali dodatečný přístup do areálu ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), avšak zatím nezaznamenali jakékoli viditelné známky min nebo výbušnin, informoval dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Experti IAEA, kteří v minulých dnech a týdnech kontrolovali části zařízení a pokračovali v pravidelných pochůzkách po areálu, mohli včera také zkontrolovat větší než dříve část obvodu velké chladicí nádrže ZNPP.

V rámci toho navštívili izolační bránu oddělující chladicí nádrž od zbytků nádrže Kachovka po zničení hráze na dolním toku, ke kterému došlo před měsícem. Brána byla zpevněna protizávažím a pískem a zdá se, že z nádrže neuniká žádná voda. Odborníci se vydali také k bráně oddělující výpustní kanál nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP) od nádrže. V tomto kanálu i v nádrži se nacházejí rozhodující zásoby vody pro potřeby chlazení ZNPP.

"Na základě našich žádostí získali naši odborníci v areálu dodatečný přístup. Zatím nezjistili žádné miny ani výbušniny. Ještě však potřebují další povolení k přístupu, včetně přístupu na střechy reaktorových bloků 3 a 4 a do částí turbínových hal. Stále doufám, že tento přístup bude brzy umožněn. O vývoji situace v tomto ohledu budu i nadále informovat," sdělil generální ředitel Grossi.

Jak již bylo uvedeno dříve, IAEA si je vědoma zpráv o tom, že v okolí ZNPP, která se v současné době nachází na frontové linii vojenského konfliktu na Ukrajině, byly umístěny miny a další výbušniny.

Generální ředitel zopakoval, že je důležité, aby tým IAEA mohl zkontrolovat všechny části ZNPP a dohlédnout na plné dodržování pěti základních zásad ochrany největší evropské jaderné elektrárny (JE), jejíchž šest reaktorů zůstává odstaveno.

Pět základních zásad ochrany ZNPP, které generální ředitel Grossi stanovil dne 30. května na Radě bezpečnosti OSN, uvádí, že by nemělo dojít k žádnému útoku z elektrárny nebo proti ní a že by neměla být využívána jako skladiště nebo základna pro těžké zbraně: salvové raketomety, dělostřelecké systémy, munici a tanky.

 

IAEA Aktualizace 5.7.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) přítomní v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) v uplynulých dnech a týdnech kontrolovali části zařízení, včetně některých úseků obvodu velké chladicí nádrže, a také prováděli pravidelné pochůzky po areálu, přičemž dosud nezaznamenali žádné viditelné známky min nebo výbušnin, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Odborníci IAEA si vyžádali další přístup, který je nutný k potvrzení nepřítomnosti min nebo výbušnin v areálu, sdělil generální ředitel Grossi. Zejména je nezbytný přístup na střechy reaktorových bloků 3 a 4 a také přístup do částí turbínových hal a některých částí chladicího systému elektrárny, dodal generální ředitel.

Generální ředitel Grossi zdůraznil, že je důležité, aby tým IAEA zkontroloval všechny části ZNPP a dohlédl na úplné dodržování pěti základních zásad ochrany v největší evropské jaderné elektrárně během současného vojenského konfliktu, a to v návaznosti na protichůdná prohlášení a obvinění z posledních dnů týkající se vojenské situace v areálu.

"S rostoucím vojenským napětím a aktivitami v regionu, kde se tato významná jaderná elektrárna nachází, musí být naši odborníci schopni ověřit fakta na místě. Jejich nezávislé a objektivní zprávy by pomohly objasnit současnou situaci v areálu, což je v době, kdy se objevují nepotvrzená obvinění a protiobvinění, velmi důležité," zdůraznil generální ředitel Grossi.

Jak již bylo uvedeno dříve, IAEA je informována o zprávách, že v areálu ZNPP a jeho okolí byly umístěny miny a další výbušniny.

Pět základních zásad ochrany ZNPP, které generální ředitel Grossi stanovil dne 30. května na Radě bezpečnosti OSN, uvádí, že by nemělo dojít k žádnému útoku z elektrárny nebo proti ní a že by neměla být využívána jako skladiště nebo základna pro těžké zbraně: salvové raketomety, dělostřelecké systémy a munici a tanky.

Generální ředitel Grossi informoval, že tým IAEA nezaznamenal v poslední době žádné ostřelování ani výbuchy, a dodal, že vojenská přítomnost v areálu se podle všeho nezměnila.

Samostatně tým IAEA oznámil, že jediné zbývající hlavní externí 750 kilovoltové (kV) elektrické vedení bylo včera odpoledne, přibližně 12 hodin poté, co bylo náhle přerušeno, znovu připojeno k ZNPP, takže elektrárna byla odkázána na záložní zdroje energie.

 

IAEA Aktualizace 3.7.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) byla po čtyřech měsících od přerušení jediného dostupného záložního elektrického vedení k němu znovu připojena, ale situace, co se týče zásobování elektřinou, zůstává během probíhajícího válečného konfliktu velmi nestabilní a není udržitelná, informoval dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Připojení ZNPP k jedinému zbývajícímu 330 kilovoltovému (kV) vedení ze šesti takových záložních vedení před konfliktem bylo přerušeno dne 1. března z důvodu poškození, které vzniklo na druhé straně řeky Dněpr, a bylo obnoveno dne 1. července večer. Práce na opětovném připojení elektrického vedení byly ztíženy složitou bezpečnostní situací v jižním regionu.

Opětovné připojení vedení o napětí 330 kV je důležité, protože ZNPP se v několika posledních měsících spoléhala na jediné hlavní vedení o napětí 750 kV pro externí zásobování elektřinou, kterou potřebuje na chlazení reaktoru a zajištění dalších důležitých funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Před začátkem konfliktu v únoru 2022 měla elektrárna čtyři vedení o napětí 750 kV.

Vedení o napětí 330 kV je nyní obnoveno a udržováno jako záložní, je připraveno dodávat energii do ZNPP, pokud by vedení o napětí 750 kV bylo nedostupné nebo poškozené.

Během konfliktu přišla ZNPP dosud sedmkrát o veškeré externí napájení, proto musela být dočasně napájena prostřednictvím nouzových dieselových generátorů nacházejících se v areálu elektrárny.

"I když je opětovné připojení záložního vedení pozitivní skutečností, situace s externím napájením elektrárny zůstává velmi nestabilní, což svědčí o nejisté situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v areálu," uvedl generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 30.6.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) zatím nenašli žádné viditelné známky min nebo jiných výbušnin, které by byly v současné době nastraženy v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), ale stále potřebují další přístup, aby mohli v areálu provést další kontroly, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.
Tým odborníků IAEA dnes mohl zkontrolovat části chladicího systému elektrárny, včetně některých úseků obvodu velké chladicí nádrže a izolačních vrat výpustního kanálu nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP). Jak v tomto kanálu, tak v chladicí nádrži se nacházejí zásoby vody, které jsou i nadále k dispozici pro využití v ZNPP, přestože před více než třemi týdny došlo ke zničení níže položené přehrady Kachovka.

Experti IAEA také provádějí pravidelné pochůzky po šesti reaktorových blocích a dalších oblastech v okolí areálu elektrárny. Na přístup do dalších míst ještě čekají, včetně částí turbínových hal a některých částí chladicího systému.
Jak již bylo uvedeno dříve, IAEA si je vědoma zpráv o tom, že v areálu ZNPP a jeho okolí byly umístěny miny a další výbušniny, včetně min v blízkosti chladicí nádrže.

"Všechny takové zprávy bereme velmi vážně a pověřil jsem naše odborníky na místě, aby se touto záležitostí zabývali a vyžádali si přístup, který potřebují k výkonu své práce. Doposud žádné miny ani jiné výbušniny nezaznamenali. Další přístup bude ještě zapotřebí," sdělil generální ředitel Grossi.

Jak generální ředitel Grossi uvedl minulý týden, při jeho návštěvě ZNPP dne 15. června, která byla již třetí za necelých deset měsíců, nebyly v areálu zjištěny žádné miny. IAEA však věděla o předchozím umístění min podél vnějšího obvodu elektrárny, o čemž Agentura informovala již dříve, a také na určitých místech uvnitř areálu.

Pět základních principů ochrany největší evropské jaderné elektrárny (JE), které stanovil generální ředitel Grossi dne 30. května v Radě bezpečnosti OSN, uvádí, že by nemělo dojít k žádnému útoku z elektrárny nebo proti ní a že by neměla být využívána jako skladiště nebo základna pro těžké zbraně: salvové raketomety, dělostřelecké systémy, munici a tanky.

"Potřebujeme komplexní přístup, abychom mohli potvrdit, že těchto pět zásad nebylo porušeno, a budeme i nadále žádat o nezbytný přístup do všech oblastí, které mají zásadní význam pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, abychom mohli splnit tento mandát, včetně toho, že elektrárna by neměla být využívána jako skladiště nebo základna pro těžké zbraně a munici," uvedl generální ředitel Grossi a dodal, že tým IAEA v uplynulém týdnu nezaznamenal žádné ostřelování ani výbuchy a že vojenská přítomnost v okolí areálu se zřejmě nezměnila.

"Posilujeme vlastní přítomnost v elektrárně, abychom dohlíželi na dodržování těchto zásad, které mají zásadní význam pro ochranu elektrárny a prevenci závažné jaderné havárie během války," dodal generální ředitel.

Od dne 6. června, kdy došlo k protržení přehrady Kachovka, což způsobilo rychlý pokles hladiny v nádrži, se ZNPP spoléhá na různé zásoby vody, které se nacházejí v blízkosti nebo v areálu, zejména na výpustný kanál ZTPP.

V současné době je šest reaktorů elektrárny nadále chlazeno pomocí základního chladicího systému, který je nyní doplňován podzemní vodou čerpanou z drenážního systému areálu, sdělil generální ředitel Grossi. Pro ostatní potřeby vody v areálu elektrárna nedávno přešla z využívání výpustného kanálu ZTPP na velkou chladicí nádrž vedle areálu.

V důsledku toho se výška chladicí nádrže ZNPP snižuje až o 1 cm denně v důsledku využívání vody v areálu a odpařování, ale k doplňování této vodní nádrže se používá také voda z drenážního systému, čímž se zpomaluje tempo snižování hladiny. Současná hladina rybníka je něco málo přes 16,5 metru.

Dne 23. června, jak je uvedeno v Updatu generálního ředitele č. 167, ZNPP spustila běžná oběhová čerpadla, převádějící vodu z přívodního kanálu ZTPP, který byl dříve přímo napojen na nádrž, ale od té doby byl od ní odpojen a napojen do výpustního kanálu jaderné elektrárny, ale brzy musel být provoz zastaven, protože hladina vody byla příliš nízká pro provoz těchto čerpadel. Byl to první takový pokus od dne 8. června.

Generální ředitel Grossi informoval, že elektrárna se místo toho připravuje na použití menších ponorných čerpadel, která by se dostala k vodě z tohoto přívodního kanálu a doplnila výpustný kanál ZTPP, jehož hladina klesala přibližně o 10 cm denně, dokud elektrárna nezačala používat chladicí nádrž. Jeho výška se nyní ustálila na necelých 17 metrech, k čemuž přispěly i nedávné deště a chladnější počasí.

Čerpání další vody do výpustního kanálu by poskytlo dodatečnou rezervu pro ZNPP, jejíchž všech šest reaktorů je odstaveno, ale stále potřebují energii i chladicí vodu.

Pro zachování těchto stávajících, ale stále omezených zdrojů, elektrárna také snížila co nejvíce spotřebu vody, která není nezbytná pro základní funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

"I když má elektrárna v současné době dostatečné zásoby vody na několik měsíců, musí jednat již nyní, aby zajistila dostatek vody na delší dobu.  Elektrárna na řešení tohoto problému pracuje, ale jedná se o složitý problém, čehož jsme byli minulý týden opět svědky," uvedl generální ředitel.

Elektřina, kterou ZNPP potřebuje pro chlazení reaktorů a další základní funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení, je nadále závislá na jediném provozním vnějším vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), zatímco před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině to byla čtyři vedení. Pokud by toto vedení opět selhalo, což se v posledních měsících opakovaně stalo, má elektrárna v současné době k dispozici pouze nouzové dieselové generátory pro elektřinu potřebnou k čerpání vody, která chladí reaktory a bazény s vyhořelým palivem.

Pět ze šesti reaktorů ZNPP je ve stavu odstavení za studena. Pátý blok zůstává ve stavu odstavení za tepla, aby mohl vyrábět páru potřebnou pro provoz areálu. Experti IAEA včera navštívili hlavní velín pátého bloku a potvrdili stav odstavení za tepla. Experti byli rovněž informováni, že elektrárna stále vyhodnocuje potřebu páry, aby zjistila, jaký typ externího parogenerátoru by mohl být instalován a případně umožnil stav odstavení za studena 5. bloku. IAEA je rovněž informována o tom, že ukrajinský regulátor provedl změny v licencích některých bloků ZNPP, včetně toho, že provoz 5. bloku bude probíhat ve stavu odstavení za studena.

IAEA má také týmy expertů, kteří jsou trvale přítomni v dalších ukrajinských JE, aby pomáhali zachovat jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení během konfliktu.

Dne 13. června se uskutečnila dodávka náhradních dílů pro havarijní dieselové generátory Jihoukrajinské JE. Tyto náhradní díly jsou nezbytné pro údržbu a funkčnost havarijních dieselových generátorů, aby byla zajištěna jejich správná funkce a zabránilo se tak jaderné havárii v důsledku ztráty externího napájení. Dodávka se uskutečnila na základě ujednání, na nichž se 5. května dohodly IAEA, Francie a ukrajinská společnost Energoatom. Další náhradní díly předpokládané v rámci této dohody budou dodány v nejbližší době.

Včera IAEA koordinovala svou 19. dodávku vybavení během konfliktu, která se skládala z pěti dekontaminačních jednotek pro ukrajinské státní záchranné služby, pořízených s podporou Evropské unie. Dalších pět jednotek bylo pořízeno z jiných fondů a čekají na odeslání na Ukrajinu.

 

IAEA Aktualizace 21.6.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) plánuje obnovit čerpání vody, která je stále k dispozici, přestože v nádrži Kachovka došlo k velkému úbytku vody v důsledku zničení hráze na dolním toku řeky na začátku tohoto měsíce, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Poslední dva týdny získávala největší evropská jaderná elektrárna (JE) potřebnou chladicí vodu ze zásob, které má výpustný kanál nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP). Ten je oddělený od nádrže, jejíž hladina klesla poté, co byla dne 6. června vážně poškozena přehrada.

Voda z tohoto kanálu se používá k zásobování rozstřikovacích nádrží ZNPP, které chladí šest odstavených reaktorů a sklad vyhořelého paliva. Tato voda také udržuje hladinu naplněného samostatné velké chladicí nádrže elektrárně, kde kompenzuje především odpařování. V důsledku toho a v souladu s očekáváním klesá hladina vody v kanálu až o 10 centimetrů denně a v současné době je naměřeno něco málo přes 17 metrů. Předpokládá se, že voda v tomto kanálu bude ještě po dobu mnoha týdnů zajišťovat chlazení. Tým expertů IAEA v areálu byl elektrárnou informován, že rozstřikovací rybníky ZNPP jsou doplňovány také čerpáním z drenážního systému, do kterého je přiváděna podzemní voda v oblasti nádrží.

ZNPP se nyní připravuje na doplňování výpustného kanálu ZTPP, a to buď čerpáním vody z přívodního kanálu ZTPP, což byla běžná praxe před poškozením hráze, nebo z vodní nádrže v přístavu ZNPP. Ta byla před několika měsíci vytvořena vybagrováním dna přístavu, aby se zajistilo zadržení části vody pro případ, že by hladina vody v nádrži klesla pod úroveň, kdy by bylo možné vodu přivádět z přívodního kanálu ZTPP.

Čerpání další vody do výpustního kanálu by ZNPP poskytlo více času do doby, než bude případně nutné využít mnohem větší chladicí nádrž.

"Velká chladicí nádrž, menší rozstřikovací nádrže a vypouštěcí kanál mají dohromady dostatek vody na několik měsíců, ale Záporožská jaderná elektrárna také podniká kroky, aby tyto zásoby co nejvíce zachovala a doplnila," sdělil generální ředitel Grossi, který minulý týden přijel do zařízení, aby zhodnotil stále náročnější situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení. "Zkoumá také alternativní způsoby získávání vody“, dodal generální ředitel.

Ve stejné době, kdy se elektrárna potýká s těmito problémy souvisejícími s vodou, se vojenská situace stává stále napjatější, šíří se zprávy o probíhající ukrajinské protiofenzívě v této jižní oblasti, kde se nachází v současnosti Ruskem kontrolovaná ZNPP.

IAEA zvýšila svou přítomnost v ZNPP, aby mohla sledovat dodržování pěti základních zásad ochrany elektrárny během vojenského konfliktu, které stanovil generální ředitel Grossi na zasedání Rady bezpečnosti OSN koncem května.

K potenciálnímu nebezpečí, které elektrárně hrozí, přispívá i skutečnost, že ZNPP je nadále závislá na jediném nacházejícím se v provozu 750 kilovoltovém (kV) elektrickém vedení, které jí dodává externí elektřinu potřebnou na chlazení reaktoru a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, zatímco před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině byly tyto linky čtyři.

ZNPP nadále postrádá záložní napájení pro případ, že by hlavní vedení o napětí 750 kV opět vypadlo, což se od začátku vojenského konfliktu opakovaně stalo, neboť poslední zbývající vedení o napětí 330 kV bylo odpojeno před téměř čtyřmi měsíci. ZNPP nadále dostává od Ukrajiny předpokládané termíny opětovného připojení, které nejsou dodržovány. Generální ředitel minulý týden navštívil otevřenou rozvodnu o napětí 330 kV v ZTPP, kde viděl značné škody, které jsou připisovány předchozím incidentům, a také zbytky toho, co podle jeho informací byly části bezpilotních letounů, které se na tuto oblast zaměřily. 

IAEA ví o zprávách ohledně min umístěných v blízkosti chladicí nádrže. Během návštěvy generálního ředitele nebyly v areálu, včetně chladicí nádrže, žádné miny zaznamenány. IAEA však ví o předchozím umístění min podél vnějšího obvodu elektrárny, o kterém Agentura již dříve informovala, a také na určitých místech uvnitř, což bezpečnostní personál elektrárny vysvětlil tím, že se jednalo o obranné účely. "Naše hodnocení těchto konkrétních umístění bylo takové, že ačkoli přítomnost jakéhokoli výbušného zařízení není v souladu s bezpečnostními standardy, hlavní bezpečnostní funkce zařízení nebyly významně ovlivněny. Tuto záležitost sledujeme s velkou pozorností," řekl generální ředitel Grossi.

"Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení Záporožské jaderné elektrárny je mimořádně nestabilní. Ztráta nádrže Kachovka byla katastrofou pro celý region a přispěla i k vážným potížím této významné jaderné elektrárny. Nyní více než kdy jindy musí všechny strany pečlivě dodržovat základní zásady IAEA, které byly stanoveny, aby zabránily jaderné havárii.  Zintenzivníme své úsilí, abychom pomohli zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, a zároveň poskytneme postiženému regionu pomoc i jinými způsoby," dodal generální ředitel Grossi.

IAEA má stálé týmy odborníků i v dalších hlavních ukrajinských jaderných zařízeních. Začátkem tohoto měsíce oznámila, že byly zahájeny transporty vyhořelého paliva z ostatních jaderných elektráren do centrálního skladu vyhořelého paliva v Černobylu, přičemž první dodávka z Rovna dorazila do Černobylu v květnu.

Pokud jde o tento nedávný převoz z JE Rovno do Černobylu, byla IAEA v souladu s ukrajinskou zárukovou dohodou předem informována a byla přijata všechna požadovaná Agenturou bezpečnostní opatření a vykonány všechny ověřovací činnosti, uvedl generální ředitel Grossi.

Vyhořelé palivo bylo zkontrolováno během nakládky do sudů a byla zachována kontinuita informací od okamžiku, kdy bylo vyhořelé palivo umístěno do sudů v JE Rovno, až po jeho konečné určení v centrálním skladu vyhořelého paliva v Černobylu, kde zůstává pod ochranou IAEA, dodal generální ředitel.

 

IAEA Aktualizace 16.6.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi tento týden při své třetí návštěvě v Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) za období necelého roku zhodnotil dopad havárie přehrady Kachovka na bezpečnost ukrajinské jaderné elektrárny a posílil tým odborníků Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) v tomto zařízení.

Generální ředitel se svým týmem překročil frontovou linii, aby se do největší evropské jaderné elektrárny (JE) dostal jen něco málo přes týden poté, co hladina vody v obrovské nádrži, která zásobuje ZNPP chladicí vodou, začala výrazně klesat, když byla dne 6. června vážně poškozena hráz na dolním toku.

Začátkem tohoto týdne se v Kyjevě setkal s prezidentem Volodymyrem Zelenským a představil mu nový balíček technické pomoci IAEA, jehož účelem je poskytnout pomoc Ukrajině při likvidaci následků ničivé povodně prostřednictvím aplikace jaderné vědy a technologie v oblastech od pitné vody, lidského zdraví, půdy a vodního hospodářství až po hodnocení integrity kritické infrastruktury.

Jeho osmá mise na Ukrajinu od února 2022 se uskutečnila v době, kdy se šíří zprávy o probíhající ukrajinské protiofenzívě, mimo jiné v Záporožské oblasti poblíž jaderné elektrárny, kterou v současnosti kontroluje Rusko.

"Vzhledem k tomu, že se v oblasti poblíž Záporožské jaderné elektrárny stupňují vojenské aktivity a napětí, a katastrofa na přehradě, ke které došlo v tomto měsíci, ještě zkomplikovala mimořádně náročnou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení tohoto zařízení, bylo pro mě velmi důležité se znovu vypravit do areálu, abych se seznámil s vývojem na místě, včetně probíhajících a plánovaných opatření na elektrárně za účelem zvládnutí nových potíží v souvislosti s vodou," uvedl generální ředitel Grossi.

Během včerejšího pobytu v ZNPP se generální ředitel Grossi mohl na vlastní oči přesvědčit, jak hladina nádrže Kachovka za posledních deset dní výrazně poklesla, dokonce se obnažily dříve zatopené písečné břehy, ale také o tom, že velký chladicí rybník elektrárny a různé kanály v areálu nebo v jeho blízkosti mají dostatečné rezervy, aby byly schopny v krátkodobém až střednědobém horizontu zajistit chladicí vodu pro případ, že by nádrž již nebylo možné využívat.

V současné době voda z výpustního kanálu nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP) zásobuje rozstřikovací rybníky ZNPP, které chladí šest odstavených reaktorů a vyhořelé palivo, a také udržuje hladinu naplněného samostatného chladicího rybníka, kde kompenzuje především odpařování.

Výpustný kanál a velký chladicí rybník mohou společně poskytovat chladicí vodu po dobu několika měsíců, pokud zůstanou neporušené, i když je těžké přesně říci, jak dlouho mohou stávající zásoby vody vydržet s ohledem na různé vnější faktory, jako je odpařování a případné budoucí úniky. 

Lze předpokládat, že v současné době zůstávají k dispozici určité zásoby vody ze samotné nádrže v oblastech v blízkosti ZNPP, kde se úbytek vody na rozdíl od jiných částí nádrže před několika dny zastavil, ale není jasné, zda je hladina dostatečně vysoká, aby bylo možné čerpat vodu pro využití v elektrárně. Čerpadla byla naposledy v provozu zhruba před týdnem.

Generální ředitel Grossi společně s týmem expertů IAEA zhodnotil všechny hlavní části systému zásobování areálu vodou, včetně vrat oddělujících velký rybník a výpustný kanál ZTPP od nádrže, a způsob, jakým se elektrárna snaží zajistit, aby tyto vodní plochy byly zabezpečeny a zachovány.

Elektrárna například dokončila činnosti na utěsnění a zesílení oddělovacích vrat, aby se zabránilo úniku vody. Za přítomnosti generálního ředitele Grossiho byla vrata zpevněna protizávažím a pískem.

"Tato vrata musejí být zachována neporušená, aby elektrárna měla dostatek vody na chlazení reaktorů. Zároveň je nezbytné, aby elektrárna realizovala dlouhodobější řešení. Tým IAEA jí může při této práci pomoci a poradit," řekl generální ředitel.

Opatření, která elektrárna přijímá, jí poskytují dodatečný čas na přípravu dalších možností záložního zásobování vodou, dodal generální ředitel Grossi.

Elektrárna generálního ředitele informovala, že dodatečnou chladicí vodu lze čerpat z podzemního vodního systému a studní v areálu elektrárny. Podle něj však zatím není známo, zda tyto vrty mohou spolehlivě zajistit veškerou potřebnou vodu. Mohou být také instalována nová čerpadla, která by mohla pokračovat v přístupu k vodě při nižších hladinách v nádrži.

"Protržení přehrady odhalilo zranitelná místa v řetězci zásobování elektrárny vodou a je potřeba celý systém přizpůsobit nové situaci. Mohl jsem však také vidět, že elektrárna podniká konkrétní kroky, aby tyto problémy vyřešila, stabilizovala situaci a zajistila dostatek chladicí vody i do budoucna. Situace je vážná a vyžaduje naši neustálou pozornost. Zatím se ji však daří zvládat," řekl generální ředitel.

Generální ředitel naplánoval svou misi do ZNPP již před poškozením přehrady, aby se podrobněji zabýval pěti základními zásadami IAEA pro ochranu elektrárny v době zvýšených vojenských rizik, které uvedl na zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 30. května, včetně toho, že v areálu ani z něj nesmí dojít k útokům a elektrárna nesmí být využívána jako sklad těžkých zbraní.

"Od nynějška budeme sledovat dodržování těchto zásad, které mají zabránit jaderné havárii během ozbrojeného konfliktu, jenž v regionu, kde se elektrárna nachází, vykazuje jasné známky zintenzivnění. To vyžaduje posílenou přítomnost IAEA," sdělil generální ředitel.

Jako na důkaz napjaté situace v areálu byl konvoj generálního ředitele na zpáteční cestě z navštíveného areálu zastaven a několik minut byla slyšet střelba. Konvoj však nebyl v bezprostředním ohrožení a IAEA nemá o incidentu žádné další informace.

V tomto týdnu během mise zajistil generální ředitel nové střídání odborníků IAEA v areálu a přivezl s sebou již devátý tým od založení mise v areálu před téměř deseti měsíci. Přestože střídání probíhá pravidelně, došlo k několika odkladům a posunům, někdy způsobeným počasím a celkovou bezpečnostní situací.

Generální ředitel se také vydal do ZTPP vzdálené několik kilometrů od jaderné elektrárny, jejíž poškozená elektrická rozvodna byla v minulosti využívána k zajištění záložního napájení o napětí 330 kilovoltů (kV) pro ZNPP. Poslední záložní vedení elektrárny o napětí 330 kV bylo poškozeno téměř před čtyřmi měsíci a IAEA požádala o přístup do rozvodny, aby zkontrolovala její stav.

ZNPP nadále provozuje jeden ze šesti reaktorů ve stavu odstavení za tepla, aby se vyráběla pára potřebná pro čištění odpadních vod a pro chladicí systém poháněný párou, který zajišťuje klimatizaci místností vybavených přístroji a kontrolními systémy důležitými pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Mezitím elektrárna také zkoumá alternativní způsoby, jak uspokojit potřeby areálu ve výrobě páry a zajištění nezbytného chlazení. Pět dalších bloků zůstává ve stavu odstavení za studena.

Na jiných místech Ukrajiny v dalších jaderných elektrárnách v zemi: v Chmelnické, Rovenské, Jihoukrajinské a Černobylské IAEA v uplynulém týdnu také zajistila střídání expertních týmů. Kromě toho IAEA uskutečnila svou první misi lékařské pomoci v těchto jaderných elektrárnách.

 

IAEA Aktualizace 11.6.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) potřebují mít přístup do lokality poblíž ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), aby objasnili příčinu značného rozporu mezi různými měřeními výšky nádrže, která zásobuje vodou šest reaktorů a sklad vyhořelého paliva, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Hladina nádrže Kachovka od doby, kdy byla před pěti dny vážně poškozena hráz na dolním toku, rychle klesá, ale ZNPP o víkendu oznámila, že podle měření na vtoku do Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP), odkud se voda čerpá do kanálu pro použití v nedaleké jaderné elektrárně, je již zhruba jeden den stabilní.

Podle údajů, které obdrželi experti IAEA přítomní v areálu ZNPP, byla dnes v 9 hodin ráno místního času hladina vody u ZTPP odhadována na 11,27 metru, což je pokles z téměř 17 metrů před protržením hráze.

Výška hladiny však údajně nadále klesá i v jiných částech obrovské nádrže, to způsobuje možný rozdíl asi dvou metrů oproti hladině hlášené ZTPP. Výška vodní hladiny je klíčovým parametrem pro další provozuschopnost vodních čerpadel.

"Je možné, že tento rozdíl v naměřených hladinách je způsoben izolovanou vodní plochou oddělenou od většího tělesa nádrže. To však budeme moci zjistit, až když získáme přístup k tepelné elektrárně," sdělil generální ředitel Grossi.

Při současné výšce nádrže u ZTPP jsou vodní čerpadla nadále provozuschopná. Nyní však nejsou v provozu nepřetržitě, protože jak kanál ZTPP, tak velká chladicí nádrž u ZNPP jsou plné a obsahují dostatečné zásoby vody pro pokrytí několikaměsíční potřeby chlazení.

Chladicí nádrž ZNPP i výpustný kanál ZTPP jsou nedílnou součástí dalšího systému zásobování chladicí vodou a generální ředitel znovu zdůraznil, že zachování jejich integrity je pro bezpečnost elektrárny životně důležité.

"Tepelná elektrárna hraje klíčovou roli pro bezpečnost a zabezpečení jaderné elektrárny vzdálené několik kilometrů. S jistotou očekávám, že naši odborníci se tam budou moci velmi brzy vydat, aby nezávisle posoudili situaci. Tuto důležitou záležitost také osobně přednesu v Záporožské jaderné elektrárně," dodal generální ředitel.

Generální ředitel, který příští týden odcestuje do Kyjeva a ZNPP, zopakoval, že IAEA požaduje také přístup do elektrické rozvodny ZTPP.

Rozvodna ZTPP byla v minulosti využívána k zajištění záložního napájení ZNPP, ale její poslední vedení o napětí 330 kV je po odpojení před více než třemi měsíci stále nedostupné. Největší evropská jaderná elektrárna je nyní zcela závislá na svém jediném zbývajícím 750 kV externím elektrickém vedení, které bylo od začátku vojenského konfliktu v únoru 2022 opakovaně přerušováno.

Přestože ZNPP již několik měsíců nevyrábí elektřinu, stále potřebuje přístup k vodě a elektřině na chlazení a zajištění dalších základních bezpečnostních a zabezpečovacích funkcí a aby se vyhnula riziku možného roztavení paliva a úniku radioaktivního materiálu.

V samotné ZNPP je pět reaktorů ve stavu odstávky za studena, zatímco šestý blok č. 5 zůstává ve stavu odstavení za tepla, aby vyráběl páru na podporu procesů, které přispívají k bezpečnosti v areálu. Elektrárna zvažuje možnost instalace nezávislého parního kotle, který by umožnil odstavit i pátý blok za studena a zároveň uspokojit potřebu v dodávkách páry do areálu.

 

IAEA Aktualizace 9.6.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) poskytne Ukrajině zásadní pomoc při řešení ničivých následků katastrofy na přehradě, která se stala tento týden, oznámil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi v souvislosti s pokračujícím poklesem hladiny nádrže, která zásobuje vodou pro chlazení Záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP).

Generální ředitel Grossi v reakci na výzvu prezidenta Volodymyra Zelenského k mezinárodní pomoci uvedl, že podrobnosti k novému balíčku pomoci od Agentury sdělí na setkání v Kyjevě příští týden, kdy rovněž navštíví ZNPP na jihu země.

Od začátku vojenského konfliktu, který vypukl před více než 15 měsíci, IAEA podporuje Ukrajinu ve snaze zabránit jaderné havárii. Kromě toho bude IAEA nyní využívat své odborné znalosti a zdroje v oblasti aplikace jaderné vědy na pomoc Ukrajině v dalších oblastech v postiženém regionu.

"Pomocí jaderných technik určíme dopady na pitnou vodu, lidské zdraví, půdu a vodní hospodářství a posoudíme integritu kritické infrastruktury. Ukrajina může počítat s naší pomocí nyní i při řešení dlouhodobých následků této katastrofy," uvedl generální ředitel.

Protržení hráze na začátku června, které způsobilo rychlý pokles hladiny vody v nádrži Kachovka a dále zkomplikovalo již tak nejistou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP, zvýšilo význam již plánované mise generálního ředitele do elektrárny.

Experti IAEA přítomní v ZNPP uvedli, že výška nádrže nadále klesá rychlostí přibližně pět centimetrů za hodinu a dnes v 19 hodin místního času dosáhla 11,62 metru, což je méně než téměř 17 metrů, které měla nádrž před poškozením hráze před téměř čtyřmi dny.

Po přezkoumání situace oznámila ZNPP týmu IAEA, že na základě odhadu může čerpat vodu z nádrže do elektrárny na chlazení jejích šesti reaktorů a vyhořelého paliva, dokud hladina neklesne na 11 metrů nebo případně níže.
Podle generálního ředitele Grossiho zůstává nejasné, v jaké výšce se nádrž Kachovka stabilizuje a zda se tak stane dříve, než dosáhne úrovně, kdy již nebude možné provozovat čerpadla.

Hlavní zdroje náhradního zásobování vodou: velká chladicí nádrž vedle ZNPP a výpustný kanál nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP) jsou oba plné.

Generální ředitel Grossi uvedl, že dle informací obdržených týmem IAEA má samotný vypouštěcí kanál ZTPP dostatek vody, aby po několik týdnů mohl zajišťovat potřebné chlazení ZNPP. Kromě toho může chladicí nádrž zásobovat ZNPP vodou po dobu několika měsíců.

Chladicí nádrž ZNPP a vypouštěcí kanál ZTPP jsou nedílnou součástí dalšího zásobování chladicí vodou a generální ředitel zopakoval, že zachování jejich integrity je pro bezpečnost elektrárny zásadní.

Vzhledem k tomu ZNPP pečlivě sleduje stav hráze obklopující velkou chladicí nádrž, protože na její druhé straně dochází ke zvýšenému tlaku způsobenému masivním úbytkem vody.  

"I když nedošlo ke krátkodobému ohrožení, způsobuje havárie hráze nové velké potíže Záporožské jaderné elektrárně v době, kdy je situace v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany již nyní mimořádně nestabilní a potenciálně nebezpečná v období vojenského konfliktu," uvedl generální ředitel Grossi. "Zesílené vojenské aktivity v oblasti zvyšuje naše hluboké obavy o bezpečnost a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny."

Na tato rizika poukazuje skutečnost, že experti IAEA nadále slyší zvuky svědčící o vojenské aktivitě, včetně několika výbuchů z dnešního rána.

Pět reaktorových bloků ZNPP je ve stavu odstavení za studena a jeden ve stavu ostavení za tepla, ten zajišťuje dodávku páry pro podporu procesů, jež rovněž přispívají k bezpečnosti v areálu.

ZNPP uvedla, že dostupné zásoby vody jí poskytují čas, aby určila, jak dlouho bude ještě provozovat pátý blok ve stavu odstavení za tepla. Elektrárna zvažuje možnost instalace nezávislého parního kotle, který by pokryl potřebu zásobování areálu párou v případě, že by všech šest reaktorových bloků bylo ve stavu odstavení za studena. 

IAEA byla dnes rovněž informována, že ukrajinský národní regulátor SNRIU vydal dne 8. června regulační příkaz k uvedení pátého reaktorového bloku do stavu odstavení za studena.

Ruská federace, která v současné době elektrárnu řídí, informovala v dopise generálnímu řediteli Grossimu, že ve čtvrtek a dnes došlo k "novým útokům s použitím kamikadze dronů" na elektrický rozvaděč ZTPP, který byl v minulosti využíván pro poskytování záložní elektrické energie pro ZNPP, dokud nebylo před více než třemi měsíci poškozeno jeho poslední 330 kilovoltové (kV) vedení.

Generální ředitel Grossi sdělil, že IAEA očekává nezávislé posouzení těchto informací, což vyžaduje přístup do rozvodny ZTPP.

Podle pěti základních zásad ochrany ZNPP, které generální ředitel Grossi přednesl dne 30. května na Radě bezpečnosti OSN, nesmí dojít k žádnému útoku z elektrárny nebo proti ní. Kromě toho elektrárna nesmí být využívána jako skladiště nebo základna těžkých zbraní a nesmí být ohroženo externí napájení elektrárny.

"Během své mise v příštím týdnu posílíme tým expertů v areálu s ohledem na naše zvýšené aktivity v této lokalitě. Očekávám, že naši experti budou mít potřebný přístup, aby mohli sledovat dodržování pěti zásad," uvedl generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 8.6.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

V ukrajinské záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) se pokračuje v čerpání chladicí vody z nádrže Kachovka, přestože hladina vody dosáhla bodu, kdy podle dřívějších odhadů již čerpadla nemohou fungovat, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Hladina vody v nádrži od úterního rána, kdy došlo k protržení hráze na dolním toku, klesla o zhruba 4,1 metru a dnes v 18 hodin místního času dosáhla přibližně 12,7 metru, což je úroveň, při níž se dříve odhadovalo, že ZNPP již nebude mít přístup k této vodní nádrži pro chlazení šesti reaktorů a vyhořelého paliva, načež bude elektrárna využívat alternativní zdroje vody.

Hodinová míra úbytku se nadále pohybuje v rozmezí 4 až 7 centimetrů za hodinu, uvedl generální ředitel Grossi s odvoláním na údaje týmu IAEA v ZNPP.

Experti IAEA byli dnes informováni, že odborníci na ZNPP po přezkoumání vyhodnotili, že by elektrárna měla být schopna čerpat vodu z nádrže i poté, co její hladina klesne pod 12,7 metru. Dosavadní výsledky naznačují, že čerpadla mohou pravděpodobně fungovat i v případě, že hladina klesne na přibližně na 11 metrů nebo možná i níže.

Vzhledem k tomu, že ZNPP odebírá vodu z nádrže prostřednictvím chladicího systému nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP), byly součástí přezkoumání rozhovory s vysloužilými pracovníky ZTPP, kteří mají zkušenosti a odborné znalosti o konstrukci chladicích systémů tohoto zařízení z doby, kdy byla ZTPP postavena v 70. letech 20. století, tedy před výstavbou ZNPP v 80. letech.

"Za těchto obtížných a náročných okolností se tak nabízí ještě nějaký čas před případným přechodem na alternativní zdroje vody, včetně velké chladicí nádrže u elektrárny i jejích menších rozstřikovacích chladicích nádrží, přilehlých kanálů a studní v areále, které mohou zajistit potřebnou chladicí vodu pro Záporožskou jadernou elektrárnu po dobu několika měsíců," řekl generální ředitel Grossi. "Nicméně celková situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení zůstává velmi nejistá a potenciálně nebezpečná."

Generální ředitel, který příští týden odcestuje do ZNPP, zdůraznil, že rozsah poškození přehrady zůstává neznámý a není také jasné, kdy a na jaké úrovni se nádrž stabilizuje.

Pro lepší posouzení situace si experti IAEA vyžádali přístup na místo, kde se měří hladina vody v nádrži, a také do výpustního kanálu ZTPP přiléhajícího k ZNPP.

"Je nezbytné, aby tým ISAMZ mohl nezávisle ověřit stav systémů, které dodávají chladicí vodu do ZNPP," řekl generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 6.6.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Hladina vody v nádrži, která zásobuje ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP), v průběhu dne klesala, ale elektrárna má k dispozici záložní prostředky a bezprostřední riziko pro jadernou bezpečnost nehrozí, uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel Grossi, který dnes vystoupil na zasedání Rady guvernérů IAEAa informoval o vývoji situace na poškozené ukrajinské přehradě Nová Kachovka a jejím dopadu na ZNPP, sdělil, že rychlost ubývání vody se mění, od zhruba pěti centimetrů za hodinu ráno až po devět cm/hodinu později odpoledne.

Podle pravidelných údajů z měření, které obdržel tým expertů IAEA přítomných na ZNPP, poklesla hladina v nádrži mezi 10. a 20. hodinou místního času celkem o 83 cm na 15,44 m.

Pokud a jakmile hladina klesne pod 12,7 metru, nebude již ZNPP schopna čerpat vodu z nádrže a doplňovat tak zásoby v areálu. Vzhledem k tomu, že zatím není znám celý rozsah poškození přehrady a míra úbytku vody kolísá, nelze přesně předpovědět, kdy by k tomu mohlo dojít. Pokud by však současná rychlost zůstala stejná, mohlo by této úrovně být dosaženo během několika příštích dnů.

I při této nízké úrovni může být stávající voda ve zkrápěcích a chladicích nádržích v areálu ZNPP a v přilehlých kanálech ještě nějakou dobu využívána k chlazení reaktorů a bazénů s vyhořelým palivem v reaktorových budovách, které by jinak mohly být poškozeny, uvedl generální ředitel Grossi.

Kromě toho je velká chladicí nádrž vedle areálu, hlavní alternativní zdroj vody ZNPP v případě absence nádrže, v současné době plný a má v zásobě dostatek vody pro zásobování elektrárny po dobu několika měsíců, kdy je jejích šest reaktorů v režimu odstávky, uvedl generální ředitel Grossi a zopakoval, že je životně důležité, aby zůstal neporušený.

V případě potřeby má elektrárna také přístup k hlubokému výkopu naplněnému vodou v oblasti nákladního přístavu ZNPP, k vodovodnímu systému nedalekého města Energodar a může využít mobilní čerpadla a hasičské vozy pro dovoz vody.

Tým IAEA byl elektrárnou informován, že zavedla opatření k omezení spotřeby vody, aby se voda používala pouze pro nezbytné činnosti související s jadernou bezpečností, jako je chlazení reaktorů a bazénů s vyhořelým palivem.
Generální ředitel Grossi poznamenal, že Ukrajina provedla po fukušimské jaderné havárii v roce 2011 zátěžové testy, včetně scénáře havárie přehrady Nová Kachovka.

"V ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně existuje připravenost na podobné události, která pomůže personálu zvládnout tuto novou náročnou situaci. Je však zřejmé, že to ještě více ztěžuje již tak velmi obtížnou a nepředvídatelnou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení," řekl generální ředitel.

Generální ředitel oznámil, že příští týden bude řídit další střídání týmů IAEA, při němž zhodnotí situaci a bude s vedením elektrárny řešit současná i plánovaná opatření. 

Dnes také tým expertů IAEA přítomných v černobylské lokalitě sdělil, že v lese u obce Paryšev, v zóně, která je v současné době z černobylské strany nedostupná, protože most přes řeku Pripjať byl poškozen a hasičské vozy se k němu nemohou dostat, vypukl požár. Tým IAEA byl informován, že se nejedná o velký požár. Nedošlo k žádnému zvýšení úrovně radiace hlášené do Mezinárodního informačního systému IAEA pro monitorování radiace (IRMIS) a požár nepředstavuje žádné radiologické riziko pro obyvatelstvo ani zaměstnance pracující v černobylské lokalitě.

 

IAEA Aktualizace 2.6.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) je již tři měsíce bez externího záložního napájení, což ji činí mimořádně zranitelnou v případě, kdyby opět došlo k výpadku jediného funkčního hlavního elektrického vedení. Ukazuje to důležitost dodržování pěti zásad stanovených Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) pro ochranu zařízení během vojenského konfliktu, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Jedna z pěti pevně daných zásad, které generální ředitel dne 30. května předložil na Radě bezpečnosti OSN a jejichž cílem je zabránit jaderné havárii, uvádí, že externí napájení ZNPP "nesmí být ohroženo" a že "je třeba vyvinout veškeré úsilí, aby externí napájení zůstalo vždy dostupné a bezpečné".

Mezi další zásady uvedené na úterním zasedání Rady bezpečnosti patří závazek neútočit z elektrárny ani proti ní, nevyužívat ji jako skladiště nebo základnu pro těžké zbraně a chránit její konstrukci, zařízení a její složky nezbytné pro bezpečný provoz a zabezpečení elektrárny před útoky nebo sabotážemi.

"Přestože tyto zásady získaly v Radě bezpečnosti OSN širokou podporu, což je velmi povzbudivé a je to důležitý krok kupředu pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany Záporožské jaderné elektrárny, celková situace v areálu zůstává velmi nejistá a potenciálně nebezpečná," informoval generální ředitel Grossi.

"Nestabilní energetická situace v areálu je i nadále důvodem k hlubokému znepokojení a jak uvádějí nově stanovené zásady IAEA, je třeba zintenzivnit úsilí o zajištění stabilnějších a předvídatelnějších externích dodávek elektřiny," dodal generální ředitel.

Elektrárna ZNPP je i nadále závislá na jediném zbývajícím funkčním 750 kilovoltovém (kV) elektrickém vedení, jehož prostřednictvím je dodávána externí elektřina potřebná pro chlazení reaktoru a zajištění dalších důležitých funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Před konfliktem měla elektrárna k dispozici čtyři taková externí elektrická vedení.

Záložní vedení o napětí 330 kV, které bylo poškozeno dne 1. března na druhé straně řeky Dněpr, než se nachází Ruskem kontrolovaná ZNPP, stále nebylo opraveno, přičemž Ukrajina uvedla, že vojenské akce zabránily jejím odborníkům v bezpečném přístupu na místo, které je na území kontrolovaném Ukrajinou, aby vedení opravili.

Absence jakýchkoli záložních prostředků znamená, že v případě přerušení 750 kV vedení, jak se stalo naposledy dne 22. května, bude muset největší evropská jaderná elektrárna (JE) spoléhat na nouzové dieselové generátory jako na poslední obrannou linii, což je zjevně neudržitelná situace.

Experti IAEA přítomní v areále nedávno navštívili otevřenou rozvodnu o napětí 750 kV ZNPP, kde jim potvrdili, že tři z vedení zůstávají odpojena, a dozvěděli se, že se vyrábějí některé díly na jejich opravu, ale termín dodání není znám.

Nedaleká Záporožská tepelná elektrárna (ZTPP) provozuje otevřenou rozvodnu o napětí 330 kV, jejímž prostřednictvím bylo v minulosti zajišťováno záložní napájení ZNPP. Ruská federace v březnu oznámila, že Rosatom pracuje na odstranění poškozeného zařízení z otevřené rozvodny s cílem obnovit tři vedení o napětí 330 kV do rozvodné soustavy na území, které je v současné době pod kontrolou Ruska. Týmu expertů IAEA, který je přítomen v ZNPP, stále nebyl umožněn přístup do ZTPP za účelem posouzení situace, a to navzdory ujištění ze strany Rosatomu, že se tam budou moci dostat. Probíhají jednání s cílem jim zajistit přístup.

"Naši experti musí mít přístup do ZTPP, aby se sami přesvědčili, jaká je současná situace a zda by tam bylo možné obnovit záložní napájení," řekl generální ředitel Grossi.

V průběhu minulého týdne tým IAEA oznámil, že slyšel dva výbuchy nášlapných min těsně u areálu ZNPP, což opět upozornilo na napjatou situaci provázenou intenzivními spekulacemi o blížící se vojenské akci v regionu a na nutnost dodržovat pět zásad Agentury.

"Jak jsem již před několika dny řekl na Radě bezpečnosti OSN, zdvořile a závazně žádám obě strany, aby dodržovaly těchto pět zásad, které jsou nezbytné pro vyvarování se nebezpečí katastrofického incidentu. Tyto zásady nezpůsobí nikomu žádnou újmu a prospějí všem," oznámil generální ředitel Grossi.

"Na úterním jednání obě strany vyjádřily silnou podporu naší práci na zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Všichni se shodují na tom, že k jaderné havárii nesmí dojít. Na základě jejich prohlášení očekávám, že těchto pět základních principů bude dodržováno," dodal generální ředitel. "Pokud dojde k nějakému porušení a upřímně doufám, že nedojde, nebudu váhat a budu o tom veřejně informovat."

Generální ředitel Grossi vyjádřil znepokojení nad tím, že dne 17. května došlo k odpojení automatického přenosu dat z osmi stanic pro monitorování radiace umístěných v blízkosti ZNPP a předávaných ukrajinským úřadům. Uvedl, že IAEA tuto záležitost řeší s vedením elektrárny a příslušnými úředníky.

Ukrajina poskytovala údaje do Mezinárodního informačního systému IAEA za účelem monitorování radiace (IRMIS). Systém shromažďuje údaje o monitorování radiace v téměř reálném čase z více než 6 000 stanic po celém světě. Tyto stanice jsou součástí sítí provozovaných státem.

"Doufám, že se nám brzy podaří obnovit spolehlivé spojení, abychom mohli pokračovat v monitorování úrovně radiace. Je to životně důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení," řekl generální ředitel Grossi. "V případě jaderné nebo radiační havárie kdekoli na světě systém IRMIS podporuje vyhodnocení radiační situace a poskytuje kritické údaje, aby byly okamžitě informovány osoby řídicí odezvu na mimořádné události."
V případě absence automatického spojení jsou denní údaje z monitorování radiace z osmi stanic poskytovány týmu IAEA v ZNPP a následně zpřístupněny v systému IRMIS.

Experti IAEA přítomní v areále rovněž informovali o svých nedávných návštěvách hlavních řídicích místností šesti reaktorů ZNPP. Přestože elektrárnu negativně ovlivnilo výrazné snížení počtu zaměstnanců během konfliktu, což omezilo údržbu a další důležité práce, v řídicích místnostech je stále dostatek provozního personálu, uvedl tým IAEA.

Plánované střídání současného týmu expertů IAEA v areálu, osmého od založení mise v září loňského roku, bylo odloženo kvůli místním povětrnostním podmínkám.

Generální ředitel Grossi rovněž sdělil, že se chystá ZNPP brzy sám navštívit, což by bylo již potřetí během konfliktu.
"Vzhledem k zavedení pěti zásad a mému záměru informovat o jakémkoli jejich porušování je důležité, abych elektrárnu znovu navštívil a posoudil vývoj, který tam nastal od mé poslední návštěvy koncem března," řekl generální ředitel.

Z dalšího areálu jaderné elektrárny na Ukrajině, z Jihoukrajinské jaderné elektrárny, oznámil tým expertů IAEA, že blok reaktoru, u něhož došlo dne 22. května k nouzovému odstavení, se vrátil k plnému výkonu. Týmy IAEA přítomné v dalších ukrajinských JE uvedly, že po více než roce se obnovuje přeprava vyhořelého paliva do centrálního skladu vyhořelého paliva v Černobylu.

V minulém týdnu dorazily na Ukrajinu nové týmy expertů IAEA do areálů JE Jihoukrajinsk, Černobyl, Rovno a Chmelnický. IAEA v těchto čtyřech lokalitách zřídila stálou přítomnost v lednu v rámci rozšiřování svých aktivit na podporu jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině během konfliktu.

V dubnu generální ředitel Grossi informoval prezidenta Volodymyra Zelenského, že IAEA zavádí komplexní program zdravotní pomoci, včetně psychologické podpory, pro všechny ukrajinské jaderné pracovníky. Dnes generální ředitel oznámil, že odborníci IAEA jsou na cestě do několika ukrajinských jaderných elektráren, aby dodali nezbytné zdravotnické vybavení a poskytli potřebnou podporu.

"Nikdy nesmíme zapomínat na statečné zaměstnance ukrajinských jaderných elektráren, kteří plní své životně důležité pracovní úkoly ve velmi náročných a stresujících podmínkách. Zdravotnická podpora, kterou jim nyní poskytujeme, by jim měla pomoci v těchto nepředstavitelně těžkých časech a tím se také podpoří jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení obecně," řekl generální ředitel.

V minulých dnech IAEA zajistila další dvě dodávky vybavení na Ukrajinu. Státnímu dozornému orgánu pro jadernou bezpečnost Ukrajiny (SNRIU - State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine) a Jihoukrajinské jaderné elektrárně byly dodány satelitní komunikační systémy, antény a spektrometry. Dodávky byly zajištěny z příspěvků Spojeného království a Spojených států amerických. Díky 18 dodávkám od začátku konfliktu zprostředkovala IAEA Ukrajině mezinárodní balíček pomoci v celkové výši 5 milionů EUR na podporu jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Ukrajina informovala IAEA, že dne 29. května byl v blízkosti Chmelnické jaderné elektrárny zjištěn bezpilotní letoun, a uvedla, že představuje "ohrožení jaderné bezpečnosti" ze vzduchu.

 

IAEA Aktualizace 30.5.2023

Projev generálního ředitele IAEA na Radě bezpečnosti OSN

Děkuji předsedovi Rady bezpečnosti, že mi dnes umožnil, abych vás informoval o činnostech IAEA týkajících se bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině. Vaše důvěra a podpora, kterou mně a práci IAEA poskytujete, je velice důležitá. Děkuji také Radě za její stálou podporu činností IAEA. Seznámím vás se základními principy, které jsou nezbytné pro předcházení jaderným haváriím.

K situaci na Ukrajině jsem v Radě vystoupil již čtyřikrát, a to dne 4. března, 11. srpna, 6. září a 27. října loňského roku. Dnešní zasedání však považuji za nejdůležitější a vysvětlím proč.

Nejprve bych vás však chtěl stručně informovat o činnostech Agentury na Ukrajině.
Od začátku války uplynulo již více než 15 měsíců.

Dovolte mi připomenout, že je to poprvé v historii, kdy se válka odehrává v blízkosti velkých jaderných zařízení, která zahrnují několik z pěti ukrajinských jaderných elektráren a další zařízení, jež se stala terčem přímého ostřelování.  Všechny jaderné elektrárny v určitém momentu přišly o externí napájení.

Kromě toho se jedna z ukrajinských jaderných elektráren, Záporožská JE, dostala pod ruskou vojenskou a provozní kontrolu.

IAEA od začátku války situaci pozorně sleduje a každý den poskytuje Ukrajině pomoc.

Do této pomoci je soustavně zapojeno středisko IAEA pro incidenty a mimořádné události.

Na Ukrajině proběhlo 12 odborných misí.

Osobně jsem vedl sedm z nich, včetně dvou do ZNPP.

Od dne 1. září 2022 navíc působí v Záporožské JE, která se nachází doslova na frontové linii v této válce, podpůrná a asistenční mise IAEA. Právě probíhá osmé střídání našich obětavých a odvážných pracovníků, kteří museli překročit frontovou linii, aby mohli vykonávat svoji životně důležitou práci. Součástí týmů bylo 23 našich zaměstnanců.

A od ledna letošního roku má IAEA další odborníky přítomné na každém dalším významném ukrajinském jaderném zařízení: na jaderné elektrárně v Rovně, Jihoukrajinsku, Chmelnickém a také v Černobylu. Jejich přítomnost nám umožňuje poskytovat mezinárodnímu společenství spolehlivé informace o bezpečnostní situaci v každém z těchto areálů. Součástí našich týmů je dalších 58 našich pracovníků, což představuje celkem více než 2350 člověkodnů našich pracovníků na Ukrajině.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat generálnímu tajemníkovi OSN a náměstkům pro bezpečnost a ochranu a pro provozní podporu za jejich pomoc při realizaci tohoto projektu.

Kromě toho jsme zprostředkovali balíček mezinárodní pomoci v celkové hodnotě téměř 5 milionů EUR obsahující 17 dodávek důležitého vybavení pro Ukrajinu a já děkuji členským státům za jejich dary.

Zavádíme komplexní program pomoci v oblasti zdravotní péče, zahrnující vybavení a psychologickou podporu pro všechny ukrajinské jaderné pracovníky.

Kromě naší práce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení pokračujeme také v našich životně důležitých činnostech v oblasti ověřování zabezpečení jaderných zařízení na celé Ukrajině, abychom zajistili, že nedojde ke zneužití jaderného materiálu pro vojenské účely.

Informujeme svět o situaci v ukrajinských jaderných zařízeních prostřednictvím více než 160 prohlášení a aktualizací na webových stránkách, čtyř zpráv a četných brífinků, včetně těch, které jsme poskytli Valnému shromáždění OSN a vašim váženým kolegům v Radě bezpečnosti.

Pane předsedající, situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, zejména v Záporožské jaderné elektrárně, je i nadále mimořádně nestabilní a nebezpečná. V regionu pokračují vojenské aktivity, které mohou v blízké budoucnosti velmi výrazně zesílit.

Elektrárna pracuje s výrazně sníženým počtem zaměstnanců, což je i přes dočasné odstavení neudržitelné.
Sedmkrát se stalo, že elektrárna přišla o veškeré externí napájení energii a musela se spoléhat na nouzové dieselové generátory, poslední linii obrany proti jaderné havárii, které zajišťují nezbytné chlazení reaktoru a vyhořelého paliva. K poslednímu sedmému případu došlo před týdnem.

Máme štěstí, že k jaderné havárii zatím nedošlo. Jak jsem řekl na březnovém zasedání Rady guvernérů IAEA, házíme si kostkou, a pokud to tak půjde dál, jednoho dne nás štěstí opustí.

Proto musíme všichni udělat vše, co je v našich silách, abychom minimalizovali riziko, že k tomu dojde.
Jak Rada ví, od svého návratu z první ze dvou misí do Záporožské jaderné elektrárny v září loňského roku naléhám na všechny strany, aby chránily jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny. To zahrnovalo četná setkání, intenzivní jednání a výměny názorů, a to i na nejvyšší úrovni na Ukrajině a v Ruské federaci.

Pane předsedající, excelence, dámy a pánové!
Jak si jistě vzpomínáte, již před rokem jsem vypracoval Sedm nezbytných pilířů pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během ozbrojeného konfliktu. Jedná se o tyto pilíře:

 1. Musí být zachována fyzická integrita zařízení, ať už jde o reaktory, palivové nádrže nebo sklady radioaktivního odpadu.
 2. Všechny bezpečnostní a zabezpečovací systémy a zařízení musí být vždy plně funkční.
 3. Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a zabezpečení a musí být schopen rozhodovat bez zbytečného tlaku.
 4. Pro všechna jaderná zařízení musí být zajištěno bezpečné externí napájení.
 5. Musí být zajištěny nepřerušené logistické zásobovací řetězce a doprava do areálu a z areálu.
 6. Musí existovat účinné systémy monitorování radiace v areálu i mimo něj a opatření pro připravenost na mimořádné události a odezvy na ně.
 7. Musí být zajištěna spolehlivá komunikace s dozorným orgánem a dalšími subjekty.
  Tato pravidla založená na zdravém rozumu vycházejí z rozsáhlého souboru dokumentů, směrnic a zkušeností IAEA. Jsou všeobecně citována a podporována, což je povzbudivé.

Jaderná nebo radiační havárie během probíhajícího konfliktu by mohla mít katastrofální následky pro obyvatele Ukrajiny, pro obyvatele Ruska i pro sousední státy a další země.

Nastal čas, aby bylo konkrétněji řečeno, co je zapotřebí.

Musíme zabránit nebezpečnému úniku radioaktivního materiálu.

Za tímto účelem a s ohledem na sedm nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení intenzivně pracuji a jednám s vedením Ukrajiny i Ruska.

Na základě těchto jednání jsem stanovil následující konkrétní zásady, které pomohou zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení v ZNPP s cílem zabránit jaderné havárii a zajistit integritu elektrárny. Tyto závazky považuji za zásadní, aby se zabránilo nebezpečí katastrofické události:

 1. Nesmí dojít k žádnému útoku z elektrárny nebo proti ní, zejména k útoku na reaktory, sklad vyhořelého paliva, další kritickou infrastrukturu nebo personál;

 2. ZNPP nesmí být využívána jako skladiště nebo základna pro těžké zbraně (tj. četné raketomety, dělostřelecké systémy, munici a tanky) nebo vojenský personál, který by mohl být využit k útoku z elektrárny;

 3. Nesmí být ohroženo externí napájení elektrárny. Za tímto účelem je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby externí napájení elektrárny zůstalo vždy dostupné a bezpečné;

 4. Všechny konstrukce, systémy a součásti nezbytné pro bezpečný provoz a zabezpečení ZNPP musí být chráněny před útoky nebo sabotážemi;

 5. Nesmí být podnikány žádné kroky, které by tyto zásady narušovaly.

Odborníci IAEA v areálu, konkrétně podpůrná a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ), budou o dodržování těchto zásad podávat zprávy generálnímu řediteli IAEA. Generální ředitel bude veřejně informovat o jakémkoli porušení těchto zásad.

Žádám zdvořile a závazně obě strany, aby těchto pět zásad dodržovaly.

Žádám vážené členy Rady bezpečnosti, aby je jednoznačně podpořili.

Dovolte mi, abych něco řekl zcela jasně: tyto zásady nezpůsobí nikomu žádnou újmu a prospějí všem.
Je možné se vyhnout se jaderné havárii na jaderné elektrárně.

Dodržování pěti zásad IAEA je způsob, jak začít.
Dámy a pánové, pane předsedající, vážení kolegové.
Tímto se stanoví pět zásad IAEA pro předcházení jaderné havárii.
IAEA má v úmyslu začít tyto zásady sledovat prostřednictvím svých misí v areálech.
Děkuji vám za pozornost.

Rafael Mariano Grossi

 

IAEA Aktualizace 22.5.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) dnes ráno na několik hodin ztratila veškeré externí napájení, což ukazuje na mimořádně nebezpečnou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a také naléhavou potřebu ochrany elektrárny, aby se zabránilo jaderné havárii, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Od začátku vojenského konfliktu na Ukrajině před 15 měsíci byla největší evropská jaderná elektrárna (JE) již posedmé zcela odpojena od státní elektrické sítě, což ji opět donutilo spoléhat se na nouzové dieselové generátory, které jí dodávají energii potřebnou pro chlazení reaktoru a další nezbytné funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Podle odborníků IAEA přítomných v elektrárně bylo jediné zbývající externí 750 kilovoltové (kV) elektrické vedení ZNPP přerušeno kolem 05:30 místního času a znovu připojeno po více než pěti hodinách.

"Dnešní ranní ztráta veškerého externího napájení ukazuje na velmi nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny. Jak jsem již opakovaně řekl, takhle to prostě nemůže pokračovat. Zahráváme si s ohněm. Musíme jednat hned, abychom zabránili velmi reálnému nebezpečí jaderné havárie v Evropě, a s ní souvisejícím důsledkům pro veřejnost a životní prostředí," řekl generální ředitel Grossi.

"Pokračuji v intenzivních jednáních se všemi zúčastněnými stranami s cílem zajistit ochranu Záporožské jaderné elektrárny. Nepřestanu, dokud toho nebude dosaženo," dodal generální ředitel.

Generální ředitel uvedl, že jeho cílem je zajistit dohodu o souhrnu zásad na ochranu ZNPP během ozbrojeného konfliktu, které se týkají také dostupnosti a bezpečnosti vnějších dodávek energie po celou dobu.

Sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu, také zdůrazňují potřebu bezpečných externích dodávek energie pro jaderná zařízení.

ZNPP nemá žádné funkční záložní elektrické vedení, protože poslední funkční vedení o napětí 330 kV bylo poškozeno dne 1. března na pravém břehu řeky Dněpr. Toto záložní vedení stále nebylo opraveno, což znamená, že při výpadku vedení o napětí 750 kV je elektrárna okamžitě závislá na svých dieselových generátorech, které jsou její poslední obrannou linií pro dodávky elektřiny, řekl generální ředitel Grossi.

"Již více než dva a půl měsíce má tato významná jaderná elektrárna pouze jedno funkční externí elektrické vedení. To je bezprecedentní a ojedinělá riziková situace. Hloubková ochrana, která je základem jaderné bezpečnosti, je v ZNPP vážně narušena," řekl.

Generální ředitel Grossi vyzval k zintenzivnění úsilí o obnovení záložního elektrického vedení ZNPP a zopakoval, že je třeba, aby tým IAEA přítomný v areálu získal přístup do nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP), který mu navzdory ujištěním ruské státní jaderné společnosti Rosatom dosud nebyl umožněn. ZTPP provozuje svou otevřenou rozvodnu o napětí 330 kV, přes kterou bylo v minulosti poskytováno záložní napájení pro ZNPP.

Zpočátku po dnešním ranním výpadku externích dodávek proudu začalo fungovat všech 20 dieselových generátorů ZNPP, ale později bylo 12 z nich vypnuto. V provozu jich tak zůstalo osm, což je dostatečné pro bezpečný provoz všech systémů. Experti IAEA v areálu byli informováni, že je k dispozici dostatek nafty na 23 dní. Po obnovení provozu externího vedení o napětí 750 kV byly dieselové generátory postupně vypínány.

Pět ze šesti reaktorů ZNPP bylo již před dnešním výpadkem proudu ve stavu odstavení za studena a probíhaly přípravy na převedení také pátého bloku ze stavu odstavení za tepla do stavu odstavení za studena. Po obnovení externího napájení se pátý blok vrací do stavu odstavení za tepla.

Dnes tým expertů IAEA na dalším místě na Ukrajině, v jihoukrajinské jaderné elektrárně, uvedl, že došlo k nouzovému odstavení jednoho ze tří reaktorových bloků.  Vedení elektrárny informovalo tým IAEA, že k automatickému odstavení došlo v důsledku poruchy nebo nestability sítě. Elektrárna SUNPP má stále k dispozici externí napájení.

 

IAEA Aktualizace 19.5.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Dnes ráno se lokalita poblíž města Energodar, kde sídlí většina zaměstnanců ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), údajně dostala pod dělostřeleckou palbu, což je poslední incident, který svědčí o stále napjatější vojenské situaci v oblasti, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Odborníci IAEA přítomní v ZNPP, která se nachází jen několik kilometrů od Energodaru, informovali ústředí, že samotná elektrárna nebyla zasažena, ale blízkost palby opět ukázala přetrvávající ohrožení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v době zvýšených spekulací o budoucích vojenských operacích v regionu, sdělil generální ředitel.

Generální ředitel Grossi potvrdil své odhodlání zajistit ochranu největší evropské jaderné elektrárny (JE), která byla během patnáctiměsíčního konfliktu několikrát ostřelována, a oznámil, že vede intenzivní jednání se všemi zúčastněnými stranami, aby tohoto zásadního cíle dosáhl a pomohl zabránit riziku závažné jaderné havárie na kontinentu.

"Je to velmi jednoduché: nestřílet na elektrárnu a nepoužívat elektrárnu jako vojenskou základnu. Mělo by být v zájmu všech, aby se dohodli na souhrnu zásad na ochranu elektrárny během konfliktu," řekl generální ředitel.

Od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině v únoru loňského roku došlo v elektrárně k výraznému poklesu počtu zaměstnanců, přičemž zaměstnanci elektrárny a jejich rodiny čelili během konfliktu mimořádně obtížným a stresujícím podmínkám v oblasti, přes kterou vede frontová linie, řekl generální ředitel.

Nedávná evakuace některých obyvatel z Energodaru přispěla k nejistotě ohledně personální situace a experti IAEA počátkem tohoto měsíce zaznamenali další snížení počtu zaměstnanců elektrárny pouze na nezbytný personál. Dne 15. května se však do elektrárny vrátil stálý denní personál, který pokračoval v práci i během týdne. Počet pracovníků je však stále mnohem nižší než před konfliktem.

"Naši odborníci zaznamenali v tomto týdnu v závodě znatelný nárůst počtu zaměstnanců. V současné době je zaměstnanců dostatečný počet pro elektrárnu, jejíž všechny reaktory jsou v režimu odstávky. Pro provádění nezbytné údržby a dalších běžných prací je to však i nadále zjevně nedostatečné. Čím déle má elektrárna takto snížený počet zaměstnanců, tím větší jsou rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Situace zůstává neudržitelná," uvedl generální ředitel Grossi.

Potenciální rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení rovněž ukazuje skutečnost, že ZNPP je stále závislá na jediném zbývajícím funkčním 750kilovoltovém (kV) elektrickém vedení, jehož prostřednictvím je dodávána externí elektřina potřebná pro chlazení reaktoru a zajištění dalších důležitých funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Před konfliktem měla elektrárna k dispozici čtyři taková externí elektrická vedení. Poslední funkční záložní vedení o napětí 330 kV, které bylo dne 1. března poškozeno na pravém břehu řeky Dněpr, dosud nebylo opraveno.

Tým IAEA v areálu nadále jedná se svými protějšky ohledně získání přístupu do nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP) po ujištění ruské státní jaderné společnosti Rosatom, že tento přístup bude umožněn. ZTPP provozuje svou otevřenou rozvodnu o napětí 330 kV, pomocí které bylo v minulosti poskytováno záložní napájení pro ZNPP. Generální ředitel Grossi dále uvedl, že tým IAEA usiluje, aby měl plnoprávný přístup do turbínových hal ZNPP. 

Experti IAEA také pokračují v monitorování výšky nádrže Kachovka, která zajišťuje chladicí vodu pro ZNPP. Výška nádrže za poslední měsíc výrazně stoupla a dne 6. května dosáhla historicky nejvyšší úrovně 17,12 m, což vyvolalo obavy, že by vysoká hladina mohla mít negativní vliv na elektrárnu. V současné době je výška hladiny stabilní a činí 17,06 metru. Nadmořská výška areálu ZNPP je 22 metrů, tedy přibližně pět metrů nad současnou výškou nádrže.

 

IAEA Aktualizace 12.5.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) má stále dostatek nezbytného personálu v podmínkách sníženého provozu, ale přetrvávající nedostatek pracovníků údržby v areálu by mohl mít negativní dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a není udržitelný, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Největší evropská jaderná elektrárna (JE), nacházející se u frontové linie, zaznamenala od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině před téměř 15 měsíci výrazné snížení počtu zaměstnanců. Obavy z obtížných a náročných podmínek pro zaměstnance elektrárny a jejich rodiny se dále prohloubily v souvislosti se známkami narůstající vojenské přítomnosti a aktivity v regionu.

"Je neudržitelné provozovat tuto významnou jadernou elektrárnu po delší dobu pouze s nejnutnějším personálem. Bezpečnost elektrárny, a to i v odstaveném stavu, vyžaduje odpovídající údržbu zařízení elektrárny, stejně jako další pravidelné a důležité práce. Je znepokojující, že stanovený program údržby nebyl již mnoho měsíců dodržován," konstatoval generální ředitel Grossi.

Minulý týden se experti IAEA v ZNPP dozvěděli, že začala dobrovolná evakuace obyvatel z nedalekého města Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny, což vyvolalo další nejistotu ohledně personální situace. 

Tým IAEA zaznamenal, že v uplynulém týdnu bylo v areálu méně zaměstnanců, ale přesto se jim podařilo prokázat, že základní personál pracující v hlavních kontrolních místnostech byl k dispozici a přítomen během každé směny.

Experti IAEA byli informováni, že snížený počet zaměstnanců v uplynulém týdnu byl způsoben nedávným obdobím dovolených a současnou situací v regionu, přičemž vedení elektrárny dodalo, že prioritou zůstává mít dostatek zaměstnanců, aby bylo možné splnit všechny příslušné regulační požadavky, včetně požadavků na jadernou a průmyslovou bezpečnost.

Generální ředitel Grossi vyjádřil obavy, že náročná personální situace by mohla ovlivnit schopnost ZNPP řádně udržovat systémy, které jsou důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

"Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu to zvyšuje riziko jaderné havárie a s ní spojených následků pro obyvatelstvo a životní prostředí. Musí být k dispozici personál, který bude Záporožskou jadernou elektrárnu řádně udržovat a zajistí, aby byla stále v bezpečném stavu," uvedl generální ředitel.

Generální ředitel IAEA, který opakovaně vyjádřil obavy o blaho zaměstnanců a jejich rodin a o možný dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, sdělil, že tým IAEA pozorně sleduje vývoj situace a experti IAEAv minulých dnech navštívili Energodar a jednali také s personálem v řídicích místnostech reaktorových bloků elektrárny i jinde.

"Není pochyb o tom, že elektrárna zažívá velmi obtížnou personální situaci. Vzhledem k tomu, že všech šest reaktorů elektrárny je ve stavu odstávky, a tím pádem je zapotřebí menší počte provozního personálu, je podle našeho názoru současný stav provozního personálu prozatím dostačující. Takto však nelze provozovat velkou jadernou elektrárnu bezpečně, spolehlivě a udržitelně," řekl generální ředitel.

Tým IAEA v ZNPP také již dříve informoval o významném dopadu na schopnost údržby elektrárny v důsledku snížení počtu zaměstnanců, absence externích dodavatelů, kteří v minulosti prováděli část údržbářských prací, a nedostatku náhradních dílů potřebných pro údržbu, včetně kritických komponent.

Generální ředitel Grossi sdělil, že v době zvýšených spekulací o budoucích vojenských operacích v oblasti i jinde má stále větší obavy o jadernou bezpečnost obecně a bezpečnost ZNPP. Experti IAEA v areálu stále slyší střelbu.

"Nadále vedu intenzivní jednání se všemi zúčastněnými stranami s cílem zajistit ochranu Záporožské jaderné elektrárny. Všichni by prohráli, kdyby došlo k jaderné havárii, která by mohla mít závažné následky pro lidské zdraví a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni. Ochrana elektrárny by měla být jednoznačně výhodná pro všechny strany. Nevzdám se, dokud toho nebude dosaženo," řekl generální ředitel Grossi.

Rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení rovněž poukazují na skutečnost, že ZNPP je i nadále závislá na jediném zbývajícím funkčním 750 kilovoltovém (kV) elektrickém vedení, které jí dodává externí elektřinu potřebnou pro chlazení reaktoru a další důležité funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Před konfliktem měla elektrárna k dispozici čtyři taková externí elektrická vedení. Poslední funkční záložní vedení 330 kV, které bylo dne 1. března poškozeno na pravém břehu řeky Dněpr, stále není opraveno.

Tým IAEA nadále sleduje opatření přijatá pro obnovení dalších zdrojů externího napájení, ale navzdory ujištění Rosatomu, že mu bude umožněn přístup do nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP), jej nemá. ZTPP provozuje svou otevřenou rozvodnu o napětí 330 kV, přes kterou bylo v minulosti poskytováno záložní napájení do ZNPP. Generální ředitel Grossi zdůraznil, že je důležité, aby IAEA získala přístup do ZTPP co nejdříve.

Experti IAEA rovněž monitorují výšku nádrže Kachovka. Výška nádrže se za poslední měsíc výrazně zvýšila a dne 6. května byla na historicky nejvyšší úrovni 17,12 m, což vyvolalo obavy, že by vysoká hladina mohla mít negativní vliv na elektrárnu. V současné době je výška hladiny 17,07 metru. Nadmořská výška areálu ZNPP je 22 metrů, tedy přibližně pět metrů nad současnou výškou nádrže. Možné dopady zaplavení elektrárny byly analyzovány v rámci zátěžových testů provedených po havárii elektrárny Fukušima Daiiči v roce 2011. Na základě konzervativního scénáře selhání všech hrází na horním toku řeky analýza prokázala, že hladina vody by mohla dosáhnout 19,6 metru, což je stále pod úrovní hladiny v areálu. Při výšce vody nad 17,7 metru by voda z nádrže tekla přímo do chladicího jezírka ZNPP. To by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu chladicí vody, ale nemělo by to vliv na jadernou bezpečnost elektrárny.

Pokud by navíc výška nádrže nadále stoupala na takovou úroveň, že by přehrada Kachovka, která se nachází přibližně 100 km po proudu od ZNPP, již nebyla schopna zadržet vodu, pak by se snížila hladina vody v blízkosti ZNPP a v blízkém městě a obcích. IAEA nicméně soudí, že toto snížení hladiny vody by nepředstavovalo žádné bezprostřední ohrožení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a bylo by podobné situaci uvedené v updatu č. 145. 

Odborníci IAEA jsou trvale přítomni i v dalších ukrajinských jaderných elektrárnách - Chmelnické, Rovenské a Jihokrajinské a v Černobylu, kde pomáhají Ukrajině udržovat jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení během konfliktu. Po několika týdnech relativního klidu naše týmy začátkem tohoto týdne zaznamenaly časté poplachy.

Dne 1. května se uskutečnila 16. dodávka zařízení na Ukrajinu v rámci celkového úsilí IAEA pomoci udržet jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Jednalo se o IT vybavení pro ukrajinské hydrometeorologické středisko, které má posílit jeho možnosti v oblasti monitorování radiace, ukládání dat a také jejich mezinárodního sdílení prostřednictvím internetových stránek IAEA IRMIS (International Radiation Monitoring Information System). Dále bylo dodáno 200 přenosných napájecích systémů pro Centrum veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny, které mají kompenzovat časté výpadky elektrické energie. Zařízení pořídila agentura z mimorozpočtového příspěvku Austrálie.

Dne 5. května podepsala IAEA dohodu s Francií a ukrajinskou společností Energoatom o podpoře ukrajinských jaderných elektráren. Prostřednictvím této dohody Ukrajina obdrží potřebné náhradní díly pro havarijní dieselové generátory Jihoukrajinské JE. V případě ztráty externího napájení se jaderné elektrárny spoléhají na své nouzové dieselové generátory, které zajišťují jejich další bezpečný provoz až do obnovení externího napájení. Údržba a funkčnost havarijních dieselových generátorů, včetně dostupnosti náhradních dílů, je proto nezbytná pro zajištění jejich řádného fungování, aby se zabránilo jaderné havárii v důsledku ztráty externího napájení.

 

IAEA Aktualizace 6.5.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) přítomní v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) obdrželi informace o zahájení ohlášené evakuace obyvatel z nedalekého města Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny, a pozorně sledují situaci z hlediska možného dopadu na jadernou bezpečnost, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Přestože provozní personál zůstává v areálu elektrárny, generální ředitel Grossi vyjádřil hluboké znepokojení nad stále napjatějšími, stresujícími a náročnějšími podmínkami pro personál a jejich rodiny největší evropské jaderné elektrárny (JE), která se nachází u frontové linie v jihoukrajinském regionu, kde v poslední době vzrostla vojenská přítomnost a aktivita.

Experti IAEA v areálu stále pravidelně slyší ostřelování, a to i v pátek pozdě večer.

"Celková situace v oblasti poblíž Záporožské jaderné elektrárny je stále nepředvídatelnější a potenciálně nebezpečnější. Jsem nesmírně znepokojen velmi reálnými riziky pro jadernou bezpečnost a zabezpečení, kterým elektrárna čelí. Musíme jednat ihned, abychom zabránili hrozbě závažné jaderné havárie a s ní spojeným důsledkům pro obyvatelstvo a životní prostředí. Toto významné jaderné zařízení musí být chráněno. Budu i nadále naléhat na všechny strany, aby se zavázaly k dosažení tohoto zásadního cíle, a IAEA bude i nadále dělat vše, co je v jejích silách, aby pomohla zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny," řekl generální ředitel IAEA.

Experti IAEA v areálu ZNPP nemohli v minulých dnech Energodar navštívit. Dostali však informace o situaci ohledně evakuace ve městě. Ta je součástí širší dočasné evakuace v regionu, která byla údajně vyhlášena v pátek.

Ředitel areálu ZNPP Jurij Černičuk veřejně prohlásil, že provozní personál není evakuován a že dělá vše potřebné pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany elektrárny, jejíchž šest reaktorů je v režimu odstávky. Uvedl také, že zařízení elektrárny je udržováno v souladu se všemi potřebnými předpisy pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Od začátku konfliktu před téměř 15 měsíci se počet zaměstnanců v ZNPP postupně snižoval, ale vedení areálu sdělilo, že zůstává dostatečný pro bezpečný provoz elektrárny.

 

IAEA Aktualizace 28.4.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) přítomní v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) se po varování před raketovým útokem opět museli ukrýt, přičemž v dálce bylo slyšet pokračující ostřelování, jelikož v regionu pokračují vojenské operace. Kromě toho poblíž areálu vybuchla jedna nášlapná mina, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Zvýšená vojenská přítomnost a aktivita v regionu opět ukazuje důležitost a naléhavost dohody o ochraně elektrárny, dodal generální ředitel Grossi.

Tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) zase překročil frontovou linii válečného konfliktu. Včera tento přechod uskutečnil již osmý tým IAEA, který se střídal s předchozím. IAEA je v ZNPP přítomna nepřetržitě již téměř osm měsíců, aby hodnotila situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP na základě sedmi nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Tým IAEA nadále sleduje složitou a náročnou personální situaci v elektrárně. Současné vedení elektrárny týmu sdělilo, že celkový počet zaměstnanců se smlouvami s Rosatomem nyní mírně přesahuje 3000 a dalších 1000 je v procesu schvalování. V elektrárně stále pracuje zhruba 1000 zaměstnanců se smlouvami s Energoatomem a další, kteří zůstávají v Energodaru, jsou příležitostně povoláváni do práce.

Vedení elektrárny potvrdilo, že některým zaměstnancům byl zablokován přístup, prý z "bezpečnostních důvodů". Tým IAEA bude pokračovat ve své práci, aby lépe porozuměl personální situaci. Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil hluboké znepokojení nad mimořádně obtížnou situací zaměstnanců ZNPP a jejich rodin a nad dopadem, který má tato situace na jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny.

V telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym dne 26. dubna,  v den 37. výročí havárie v Černobylu, generální ředitel Grossi potvrdil, že IAEA nasadí nový program lékařské pomoci pro personál všech ukrajinských jaderných elektráren, což prezident Zelensky uvítal.

ZNPP se nadále spoléhá na jediné zbývající funkční elektrické vedení o napětí 750 kV pro externí napájení. Záložní vedení o napětí 330 kV, které bylo poškozeno dne 1. března, zůstává odpojeno. Tým ISAMZ byl informován, že podle nejnovějšího plánu by dnes mělo být vedení znovu připojeno. Je však třeba poznamenat, že za poslední téměř dva měsíce se řada takových termínů stanovovala a rušila, což také ukazuje nejistou povahu nezbytného externího napájení.

Tým ISAMZ sleduje opatření přijatá pro obnovení dalších zdrojů externího napájení, ale nemá přístup k nedaleké Záporožské tepelné elektrárně (ZTPP). ZTPP provozuje rozvodnu s otevřenou konstrukcí o napětí 330 kV, přes kterou bylo v minulosti poskytováno záložní napájení ZNPP. 

Při své poslední návštěvě otevřené rozvodny ZTPP dne 19. prosince 2022 tým ISAMZ zaznamenal značné škody způsobené ostřelováním. Od té doby týmy ISAMZ žádají o návštěvu areálu, aby posoudily pokrok v odstraňování poškozených součástí a obnovení provozu dalších externích elektrických vedení do ZNPP, jak již dříve informovala Ruská federace. Před dvěma týdny byl tým informován, že mu přístup bude umožněn v nejbližších dnech. Je důležité, aby ISAMZ získal potřebný přístup do otevřeného rozvodného zařízení ZTPP vzhledem k možným důsledkům pro jadernou bezpečnost a zabezpečení ZNPP.

Tým pozoroval, a po vznesení dotazů byl informován, že velkým kusem zařízení, které bylo převáženo do turbínové haly 3. bloku, je transformátor, který má nahradit poškozený uzel "Kakhovka" v otevřeném rozvodně ZNPP. Vedení "Kakhovka" je jedním ze čtyř vedení o napětí 750 kV, která byla v provozu před vojenským konfliktem. Toto vedení je napojeno na v současnosti Ruskem kontrolovanou elektrickou síť jižně od areálu ZNPP.

Kromě toho tým ISAMZ oznámil, že dne 21. dubna dosáhl šestý reaktorový blok ZNPP stavu odstavení za studena. Po dosažení stavu odstavení za studena byl proveden test, který měl posoudit celistvost pláště jaderného paliva. Výsledky ukázaly, že plášť paliva je neporušený. Přechod do stavu odstavení za studena umožní ZNPP provést kontroly primárního a sekundárního chladicího okruhu a čerpadel. Pátý blok zůstává ve stavu odstavení za tepla, aby mohl dodávat páru pro areál, například pro čištění odpadních vod.

 

IAEA Aktualizace 21.4.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), kteří jsou přítomni v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), slyšeli v uplynulém týdnu téměř každý den ostřelování. V jednu chvíli jim bylo řečeno, aby se ukryli v areálu, jelikož hrozilo nebezpečí způsobené pokračující vojenskou aktivitou v regionu, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Nedávné zprávy týmu IAEA pro ústředí ve Vídni poukazují na další závažná rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny (JE) během vojenského konfliktu, a to v době zvýšených spekulací o chystaných vojenských ofenzivách a protiofenzivách v jižní části Ukrajiny a na jiných místech země, sdělil generální ředitel Grossi.

"Když jsem před necelými třemi týdny navštívil Záporožskou jadernou elektrárnu, viděl jsem jasné náznaky vojenských příprav v oblasti. Od té doby naši experti přítomní v areálu často hlásí, že slyší detonace, které občas svědčí o intenzivním ostřelování nedaleko areálu. Jsem situací v elektrárně hluboce znepokojen," prohlásil generální ředitel.

Generální ředitel Grossi uvedl, že nebezpečná situace v areálu znamená, že musí nadále prosazovat ochranu elektrárny, aby nedošlo k útoku na zařízení a také aby zařízení nebylo využíváno k útokům. Generální ředitel pokračuje ve svém úsilí o bezpečnost elektrárny a jednáních s Ukrajinou a Ruskou federací.

K rizikům pro jadernou bezpečnost a zabezpečení se přidává i to, že ZNPP je nadále závislá na jediném zbývajícím funkčním 750 kilovoltovém (kV) elektrickém vedení pro externí dodávku elektřiny, kterou potřebuje pro chlazení reaktorů a další základní funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Před konfliktem měla elektrárna k dispozici čtyři taková externí elektrická vedení.

Záložní vedení o napětí 330 kV, které bylo poškozeno dne 1. března na druhé straně řeky Dněpr, než se nachází Ruskem kontrolovaná ZNPP, stále nebylo opraveno. Ukrajina uvedla, že vojenské akce brání jejím odborníkům v bezpečném přístupu na místo nacházející se na území, které Ukrajina kontroluje, aby vedení opravili.

Nedaleká Záporožská tepelná elektrárna (ZTPP) provozuje otevřenou rozvodnu o napětí 330 kV, jejímž prostřednictvím bylo v minulosti poskytováno záložní napájení pro ZNPP. Ruská federace minulý měsíc oznámila, že Rosatom pracuje na odstranění poškozeného zařízení z otevřené rozvodny s cílem obnovit tři vedení 330 kV do rozvodné soustavy na území, které v současné době kontroluje Rusko. Tým IAEA bude mít k místu přístup, aby posoudil situaci.

Tým IAEA rovněž uvedl, že současná situace v ZNPP má významný dopad na možnosti údržby elektrárny. Vedení elektrárny informovalo experty IAEA, že rozsah údržby prováděné během odstávek na všech blocích v roce 2022 byl oproti plánovanému rozsahu snížen z důvodu snížení počtu pracovníků údržby, absence externích dodavatelů, kteří provádějí významnou část prací, a nedostatku náhradních dílů potřebných pro údržbu, včetně kritických komponent. V současné době má ZNPP k dispozici pouze asi čtvrtinu svého běžného personálu údržby. Přijímají se noví zaměstnanci, ale bude trvat nějakou dobu, než budou plně vyškoleni. Podle elektrárny byl nedávno ruské státní jaderné společnosti Rosatom předložen velký seznam potřebných náhradních dílů.

V důsledku výrazného snížení počtu zaměstnanců nemá ZNPP v současné době systematický plán údržby a provozních kontrol. Před opětovným spuštěním některého z reaktorových bloků zvažuje elektrárna žádost o poradenství od inženýrské organizace v rámci Rosatomu, která posoudí stav elektrárny a poskytne doporučení pro všechny konstrukce, systémy a komponenty důležité pro bezpečnost, pokud jde o jejich údržbu nebo případnou nutnou výměnu před zahájením provozu. Na elektrárně se domnívají, že tyto práce na údržbě/výměně lze provádět s využitím služeb centralizované společnosti Rosenergoatomu, která má kapacitu na jejich provedení.

"To opět ukazuje na přetrvávající škodlivý dopad, který má současná situace v areálu na sedm nepostradatelných pilířů pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, v tomto případě pilíře dva a pět týkajících se bezpečnostních a ochranných systémů i zařízení a také logistického dodavatelského řetězce," uvedl generální ředitel.

Tým IAEA rovněž zjistil rozsáhlé poškození oken v turbínové hale čtvrtého bloku v místě, které neodpovídá předpokladu, že by mohlo být způsobeno dříve oznámenými výbuchy min. Cílem týmu IAEA je objasnit příčinu těchto škod.

Pozitivnější zprávou je, že hladina vody v Kachovské nádrži, která zajišťuje chlazení reaktorů ZNPP, se v posledních dvou měsících postupně zvyšovala a nyní se vrátila na normální úroveň, která dne 21. dubna činila 16,2 metru.

V důsledku teplejšího počasí začal provozovatel uvádět šestý reaktorový blok do stavu odstavení za studena, které by mělo být dokončeno o víkendu, ve stavu odstavení za tepla tak zůstane pouze pátý blok, který bude vyrábět horkou vodu a páru pro elektrárnu. Oba reaktory byly během zimy ve stavu odstavení za tepla, aby dodávaly páru a teplo pro ZNPP a také pro vytápění nedalekého města Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny.
 

 

IAEA Aktualizace 13.4.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Závislost ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) na jediném stále funkčním externím elektrickém vedení představuje vzhledem ke známkám pokračující vojenské aktivity v jižním regionu velké riziko pro jadernou bezpečnost, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency)  Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel zdůraznil zásadní potřebu dohody o ochraně největší evropské jaderné elektrárny (JE) během vojenského konfliktu, neboť experti IAEA  přítomní v areálu nadále pravidelně slyší ostřelování v oblasti. V blízkosti samotné elektrárny došlo ke dvěma výbuchům min za jejím oplocením, k prvnímu dne 8. dubna a k dalšímu o čtyři dny později, dodal generální ředitel. Nebylo bezprostředně jasné, co výbuchy způsobilo.

"Pokud jde o jadernou bezpečnost a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny, žijeme ve vypůjčeném čase. Jestliže nepřijmeme opatření na ochranu elektrárny, dříve či později nás štěstí opustí, což může mít závažné následky pro zdraví lidí a životní prostředí," varoval generální ředitel Grossi.

Generální ředitel pokračuje ve svém úsilí o zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP. Minulý týden jednal v Kaliningradu s vysokými ruskými představiteli včetně generálního ředitele Rosatomu Alexeje Lichačova. Koncem března se generální ředitel Grossi setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve městě Záporoží před svou druhou návštěvou ZNPP od začátku vojenského konfliktu. Při přechodu fronty do a z areálu dne 29. března se generální ředitel mohl na vlastní oči přesvědčit o nových známkách zvýšené vojenské aktivity ve srovnání se situací při své předchozí návštěvě dne 1. září loňského roku.

"V době rostoucích spekulací o vojenských ofenzívách a protiofenzívách v regionu je důležitější než kdy jindy shodnout se na tom, že jaderná elektrárna by nikdy neměla být napadena, ani použita k zahájení útoků z ní. Budu pokračovat v jednáních, dokud toho nebude dosaženo," řekl generální ředitel.

V uplynulých šesti týdnech byla ZNPP odkázána na jediné externí 750 kilovoltové (kV) elektrické vedení pro chlazení reaktoru a další důležité funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Záložní napájecí vedení o napětí 330 kV, které bylo poškozeno dne 1. března na druhé straně řeky Dněpr než se nachází Ruskem kontrolovaná ZNPP, stále nebylo opraveno a Ukrajina tvrdí, že vojenské akce brání jejím odborníkům v bezpečném přístupu do lokality kontrolované Ukrajinou.

Pokud dojde k přerušení vedením o napětí 750 kV i v době, kdy není k dispozici záložní externí elektrická energie, jak se naposledy stalo dne 9. března na 11 hodin, jsou ZNPP a jejích šest reaktorů nuceny spoléhat na nouzové dieselové generátory, což je z hlediska jaderné bezpečnosti a zabezpečení nepřijatelná situace, sdělill generální ředitel Grossi.

Nedaleká Záporožská tepelná elektrárna (ZTPP) provozuje rozvodnu o napětí 330 kV, přes kterou je zajištěno záložní napájení ZNPP. ZTPP rovněž provozuje čerpací stanice, které přivádějí do JE chladicí vodu z Kachovské nádrže. Ruská federace minulý měsíc oznámila, že Rosatom pracuje na obnovení tří vedení o napětí 330 kV do rozvodné sítě na území, které je v současné době pod kontrolou Ruska. Rosatom souhlasil s umožněním vstupu týmu IAEA, který by se měl uskutečnit příští týden.

V samotné elektrárně plánuje provozovatel v nejbližších dnech převést jeden ze dvou reaktorů, které jsou v současné době ve stavu odstavení za tepla, do stavu odstavení za studena, a to z důvodu teplejšího počasí. Oba reaktory, které jsou nyní ve stavu odstavení za tepla, slouží ke generování páry a vytápění ZNPP a také k vytápění nedalekého města Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny. Reaktor č. 5 zůstane ve stavu odstavení za tepla a bude vyrábět horkou vodu a páru pro potřeby elektrárny. Kvůli jarnímu počasí byly také vypnuty některé z devíti mobilních kotlů, které byly instalovány za účelem dodatečného vytápění během zimy, brzy budou vypnuty i zbývající.

Samostatnou událostí, která rovněž souvisí s počasím, je zvyšování hladiny vody v Kachovské nádrži, jež zajišťuje chlazení reaktoru. Hladina se v posledních dvou měsících postupně zvyšuje v důsledku tání sněhu. Stalo se tak poté, co dříve v zimních měsících hladina vody klesla. V současné době je hladina vody na úrovni 14,74 metrů, což je přibližně dva metry nad minimální výškou, která je nutná k tomu, aby mohla být voda dodávána do ZNPP.

Personální situace v ZNPP zůstává složitá a náročná. Více než třetina původního personálu opustila areál, někteří z těch, co zůstali, podepsali pracovní smlouvy v rámci nově založené ruské provozní organizace a někteří zůstávají zaměstnanci společnosti Energoatom. Značná část posledních je nyní v pracovní pohotovosti, zbytek, především klíčový provozní personál, stále pracuje v ZNPP pod vedením jmenovaného ruského vedení. Vzhledem k nedostatku personálu absolvují operátoři z ruských jaderných elektráren v ZNPP školení na simulátorech a na pracovišti. Po vyškolení mohou být požádáni, aby v případě nedostatku personálu přišli pracovat do ZNPP.

Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil hluboké znepokojení nad mimořádně obtížnou situací zaměstnanců ZNPP a jejich rodin, která by mohla ovlivnit i jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Na čtyřech dalších jaderných zařízeních na Ukrajině proběhne tento týden pravidelné střídání týmů IAEA. Zatímco mise v ZNPP byla založena v září, stálá přítomnost IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu byla zřízena v lednu letošního roku.

Zaměstnanci elektrárny v Černobylu, kteří musí v důsledku konfliktu žít v areálu po dobu dvoutýdenních směn, se potýkají s obtížemi při cestování do a z nedalekého města Slavutyč, kde většina z nich bydlí. Jeden most přes řeku Už byl poškozen a dočasný most byl zatopen v důsledku jarních záplav. Navzdory těmto potížím proběhlo plánované střídání pracovních směn dne 8. dubna úspěšně.

Na přelomu března a dubna IAEA zajistila další dvě dodávky zařízení na Ukrajinu, takže celkový počet dodávek během konfliktu dosáhl zatím patnácti. Díky dvěma posledním dodávkám obdržely Státní inspektorát ukrajinského jaderného dozoru (SNRIU) a jeho technická podpůrná organizace, Havarijní a technické centrum Energoatomu, Státní korporace RADON v Kyjevě a Státní podnik VostokGOK vozidla, osobní ochranné prostředky a IT vybavení, které byly buď darovány z Izraele, nebo je IAEA pořídila díky mimorozpočtových příspěvků z Austrálie a USA.
 

 

IAEA Aktualizace 30.3.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi prohlásil, že jeho návštěva ukrajinské záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) v tomto týdnu potvrdila jeho hodnocení závažnosti situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největšího evropského jaderného zařízení v době zvýšené vojenské aktivity v regionu.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům, kterým ZNPP čelí během ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, generální ředitel Grossi uvedl, že je i nadále odhodlán pokračovat v diplomatickém úsilí o ochranu elektrárny se šesti reaktory a bude se snažit zabránit jaderné havárii, která by mohla mít závažné následky pro lidi a životní prostředí na Ukrajině i jinde.

Na toto téma generální ředitel hovořil při pondělním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve městě Záporoží a naznačil, že možná brzy opět odcestuje do Ruska k dalším jednáním.

Generální ředitel sdělil, že v posledních měsících spolupracoval s oběma zeměmi na návrzích ohledně zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany ZNPP. Uvedl, že plán k dosažení tohoto zásadního cíle se vyvinul z původního návrhu na vytvoření zóny kolem elektrárny a nyní se spíše než na územní aspekty zaměřuje na to, čemu je třeba se vyhnout, aby byla zajištěna ochrana elektrárny.

"Je to průběžná práce. Je velmi, velmi důležité, abychom se shodli na základní zásadě, že na jadernou elektrárnu se nesmí za žádných okolností útočit a elektrárna nesmí být použita k útoku na druhou stranu," řekl generální ředitel. "Jaderná havárie s radiologickými následky nikoho neušetří."

Bylo to podruhé, co generální ředitel Grossi překročil frontovou linii, aby se vydal do ZNPP, a poprvé od doby, kdy dne 1. září loňského roku zřídil stálou přítomnost expertů IAEA v areálu této elektrárny na jihu Ukrajiny.

Generální ředitel Grossi zmínil, že středeční návštěva mu umožnila na vlastní oči vidět škody, které elektrárna utrpěla od jeho poslední návštěvy, zejména během listopadového ostřelování. ZNPP se také opakovaně potýkala s výpadky proudu, což ji přinutilo dočasně se spoléhat na nouzové dieselové generátory pro chlazení reaktoru a další funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Generální ředitel jednal v ZNPP s vedením o obtížné situaci, s níž se potýká snížený počet zaměstnanců, kteří v elektrárně zůstávají, a o dalších záležitostech.

"Návštěva byla nezbytná, abych mohl sám posoudit závažnost situace," řekl generální ředitel a zmínil se také o jasných známkách zvýšené vojenské přítomnosti v regionu. "Je zřejmé, že se vojenská aktivita v celém tomto regionu zvyšuje. Otevřeně se hovoří o ofenzivách a protiofenzivách. Tato oblast čelí možná ještě nebezpečnější fázi probíhajícího konfliktu."

Cílem návštěvy generálního ředitele bylo rovněž zajistit, aby bylo zachováno a zlepšeno pravidelné střídání odborníků IAEA v areálu, obzvláště po únorovém střídání, které proběhlo za velmi náročných podmínek a opozdilo se téměř o měsíc.

Tentokrát jej doprovázela nová skupina odborníků IAEA, která v elektrárně zůstane v následujících týdnech. Jedná se o sedmý tým přítomný v areálu od doby, kdy byla před sedmi měsíci založena Podpůrná a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ). Z elektrárny se vrátili s generálním ředitelem odborníci z šestého týmu ISAMZ, kteří v areálu strávili několik týdnů, kdy monitorovali situaci, poskytovali technické poradenství a podávali zprávy ústředí IAEA.
"Podařilo se nám vystřídat tyto týmy. Nyní je v elektrárně nový tým, který bude pokračovat v práci. To bylo pro mě velmi, velmi důležité," řekl generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 22.3.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Poslední zbývající záložní elektrické vedení o napětí 330 kV na Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), které je poškozeno od dne 1. března, zůstává odpojeno a opravuje se, což opět poukazuje na nestabilitu v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na největší evropské jaderné elektrárně (JE), uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Po dobu tří týdnů byla ZNPP zásobována externí elektřinou pouze z jednoho zbývajícího hlavního vnějšího vedení  o napětí 750 kV. Přestože je všech šest reaktorů v ZNPP odstaveno, z toho dva ve stavu odstavení za tepla, elektrárna potřebuje externí napájení, aby mohla plnit základní funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Bez záložního vedení bude mít jakékoli poškození vedení o napětí 750 kV za následek úplnou ztrátu veškerého externího napájení elektrárny.

Dne 9. března přišla elektrárna na 11 hodin o veškeré externí napájení, když bylo odpojeno vedení o napětí 750 kV, což ji donutilo spoléhat se na své nouzové dieselové generátory při chlazení reaktorů a zajišťování dalších důležitých funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Generální ředitel Grossi uvedl, že situace v elektrárně je i nadále nebezpečná. Tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ), který je v současné době přítomen na elektrárně, byl informován, že obnovení vedení bylo plánováno na 5., 10. a poté 13. března, ale nebylo možné to splnit. Poslední termín opětovného připojení je naplánován na den 23. března.

Jako další upozornění na zhoršující se situaci byl tým ISAMZ informován, že připojení k vedení o napětí 750 kV může být na neznámou dobu odpojeno z důvodu provádění údržby/oprav na vedení. V současné době nejsou k dispozici žádné informace o tom, zda a kdy k tomu může dojít a na jak dlouho. Je nezbytné, aby mezi dispečerem ukrajinské elektrické sítě a elektrárnou probíhala potřebná koordinace a komunikace.

"Jaderná bezpečnost v ZNPP zůstává v nestabilním stavu. Pokud dojde k odpojení od hlavního elektrického vedení a k opravě v době, kdy nebude k dispozici vedení o napětí 330 kV, způsobí to úplnou ztrátu napájení a elektrárna bude již posedmé odkázána na dieselové generátory - svou poslední obrannou linii," uvedl generální ředitel Grossi. "Znovu vyzývám všechny strany, aby se zavázaly zajistit jadernou bezpečnost a ochranu elektrárny."

ZNPP stejně jako všechny jaderné elektrárny je stále připravena na ztrátu externího napájení. Dne 20. března tým ISAMZ oznámil, že sledovali měsíční test prováděný na čtvrtém bloku na ztrátu externího napájení. Tým oznámil, že nouzové dieselové generátory se úspěšně spustily v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost.

Kromě toho Ruská federace oznámila, že Rosatom pracuje na obnově tří linek o napětí 330 kV v rozvodně tepelné elektrárny do distribuční sítě na území, které je v současné době pod kontrolou Ruska. Tuto informaci se týmu ISAMZ nepodařilo ověřit.

Navíc se tým ISAMZ nadále setkává s pracovníky ve školicím středisku ZNPP a na reaktorových blocích. Pracovníci týmu pozorovali, jak personál jaderných elektráren v Ruské federaci absolvuje školení na reaktorových simulátorech a školení na pracovišti se zkušenými pracovníky ZNPP v hlavních velínech. ISAMZ byl informován, že účelem tohoto školení je zajistit, aby v případě nedostatku licencovaného personálu byl k dispozici potřebný personál, který by mohl začít pracovat na elektrárně.

Od začátku konfliktu vyjadřuje generální ředitel Grossi vážné obavy z tlaku, kterému jsou zaměstnanci ZNPP vystaveni: "Snížený počet zaměstnanců ZNPP v kombinaci s psychickým stresem z probíhajícího vojenského konfliktu má dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny“.

Tento týden také odjíždějí na Ukrajinu týmy pracovníků IAEA, aby dokončily plánované střídání personálu v dalších čtyřech ukrajinských jaderných zařízeních, a to v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu.

 

IAEA Aktualizace 13.3.2023

Prohlášení generálního ředitele na Radě guvernérů ze dne 9. března 2023

Vídeň, Rakousko

Než zahájíme tento bod programu jednání, chtěl bych vám oznámit, že dnes ráno kolem páté hodiny místního času bylo přerušeno veškeré napájení externí elektřinou jaderné elektrárny Záporoží, když byla odpojena její poslední zbývající linka o napětí 750 kilovoltů. Jediná zbývající záložní linka 330 kilovoltové vedení byla před několika dny poškozena a je v opravě.

V důsledku toho bylo aktivováno všech 20 nouzových dieselových generátorů v areálu. Základní energii areálu nyní zajišťuje osm z těchto dieselových generátorů, zbytek je nyní v pohotovostním režimu. V areálu je dostatek nafty na 15 dní provozu. Dva ze šesti bloků, které byly ve stavu odstavení za tepla, budou odstaveny za studena.

Je to poprvé ode dne 23. listopadu 2022, kdy tento areál ztratil veškeré napájení, k čemuž došlo po zprávách o nočních raketových útocích na celém území Ukrajiny.

Dnes ráno jsme dostali zprávy od našich týmů ISAM ze všech ostatních jaderných elektráren. Na Jihoukrajinské elektrárně bylo přerušeno elektrické vedení, ale je k dispozici dostatek zdrojů pro zabezpečení externího napájení. Ostatní provozované jaderné elektrárny Chmelnický a Rovno nebyly přímo zasaženy, ačkoli řídily úroveň elektrické energie v souladu s požadavky sítě. Stejně tak nejsou žádné zprávy o tom, že by elektrárna Černobyl byla zasažena.

Jaderná elektrárna Záporoží je však opět napájena pomocí nouzových dieselů, což je poslední obranná linie. Je to již po šesté, dovolte mi to zopakovat, je to po šesté, kdy ZNPP přišla o veškeré externí napájení elektrickou energií a musí fungovat v tomto nouzovém režimu. Dovolte mi připomenout, že se jedná o největší jadernou elektrárnu v Evropě. Co se to děje? Jak je možné, že dnes ráno sedíme zde, v této místnosti, a dovolili jsme, aby se to stalo? Takhle to dál nejde.

Žasnu nad takovou lhostejností, co jsme udělali, abychom tomu zabránili? Jsme IAEA, máme se starat o jadernou bezpečnost.

Pokaždé si hodíme kostkou. A pokud dovolíme, aby se toto čas od času dělo, jednoho dne nás štěstí opustí.

Vyzývám všechny přítomné dnes v této místnosti i jinde – musíme se zavázat k ochraně bezpečnosti a zabezpečení elektrárny. A musíme se zavázat NYNÍ.

Je potřeba Jednat.

Budu pokračovat ve svém neodkladném jednání a výzvách.

 

IAEA Aktualizace 2.3.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

V ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP) se dnes uskutečnilo dlouho odkládané střídání odborníků Mezinárodní agentury pro atomovou energii, které ukončilo patovou situaci, komplikující snahy IAEA o zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během vojenského konfliktu v zemi, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Nový tým zaměstnanců IAEA dorazil do největší evropské jaderné elektrárny (JE) po překročení frontové linie a umožnil třem expertům, kteří byli v areálu elektrárny na jižní Ukrajině od začátku ledna, aby se konečně vrátili zpět, do ústředí IAEA, o měsíc později, než se původně plánovalo.

Generální ředitel Grossi řekl, že dnešní úspěšné střídání má zásadní význam pro budoucnost podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ), která od svého zřízení před šesti měsíci provádí životně důležité činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Tým, který dnes dorazil, je šestým týmem od založení ISAMZ generálním ředitelem od dne 1. září loňského roku.

„Trvalá přítomnost ISAMZ v jaderné elektrárně Záporoží je nepostradatelná, pomáhá snížit riziko jaderné havárie během této již tak ničivé války. Naši odvážní odborníci poskytují v úzké spolupráci s provozním personálem elektrárny technické poradenství a monitorují situaci v mimořádně obtížných a náročných podmínkách. Jsem hluboce vděčný za všechnu důležitou práci, kterou odvádějí, za jejich profesionalitu a oddanost jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Tým, který dnes odjíždí, zůstal na elektrárně o několik týdnů déle, než se očekávalo, a nový tým čekal na Ukrajině již řadu týdnů a je odhodlán plnit svou původní misi,“ uvedl generální ředitel.

„Neměli bychom zapomínat ani na zaměstnance Agentury na všech ostatních jaderných elektrárnách na Ukrajině, kteří sice nejsou v blízkosti frontové linie, ale jsou nicméně v zemi, která je ve válce, a někdy se musí po četných upozorněních ukrýt spolu se zaměstnanci elektrárny,“ dodal generální ředitel s tím, že střídání týmů IAEA tento týden probíhá i jinde v zemi.

Generální ředitel Grossi rovněž poděkoval všem zúčastněným stranám za jejich konstruktivní úsilí o ukončení patové situace při střídání v ZNPP, ke které došlo z důvodu zvýšené vojenské aktivity v regionu.

Nestabilita situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení se znovu potvrdila včera, kdy bylo potřetí během necelého týdne odpojeno jediné zbývající záložní elektrické vedení 330 kilovoltů (kV) ZNPP, pravděpodobně z důvodu ostřelování na druhé straně řeky Dněpru, informoval tým ISAMZ.

Generální ředitel Grossi zopakoval, že chce přispět k ochraně elektrárny dohodou o zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany. Prohlásil, že pokračuje v jednáních s Ukrajinou a Ruskou federací, aby dosáhl tohoto důležitého cíle.

Tento týden se také střídají expertní týmy IAEA na třech dalších jaderných elektrárnách na Ukrajině, kde Agentura v lednu zajistila jejich trvalou přítomnost: v jaderných elektrárnách v Rovně, Jihoukrajinsku a Chmelnickém, sdělil generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 20.2.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes apeloval na všechny zúčastněné strany, aby již v tomto měsíci usnadnily opožděné střídání expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) na ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP), kde během současného vojenského konfliktu provádějí činnosti, jež mají pomoci zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny.

Generální ředitel Grossi zdůraznil zásadní význam další přítomnosti podpůrné a asistenční mise IAEA (ISAMZ) v areálu největší evropské jaderné elektrárny Záporoží, která si od svého zahájení, ke kterému došlo téměř před půl rokem, získala celosvětové uznání a podporu.

Plánované střídání tří expertů ISAMZ přítomných na ZNPP od začátku ledna se však opozdilo o více než dva týdny, náhradní tým už je na Ukrajině.

„Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, zejména v jaderné elektrárně Záporoží, je i nadále nebezpečná a nepředvídatelná. Pomoc ISAMZ při ochraně tohoto významného jaderného zařízení se šesti reaktory hraje během války klíčovou roli. Přítomnost expertů přispívá k zachování jaderné bezpečnosti a zabezpečení, což je v zájmu všech. Agentura dělá vše, co je v jejích silách, aby co nejdříve provedla bezpečné střídání svých zaměstnanců. Jejich bezpečnost a ochrana jsou mou nejvyšší prioritou,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel sdělil, že si je vědom nedávných prohlášení a stanovisek obou stran: „Ty sice odrážejí jejich protichůdné názory na situaci, ale je důležité k nim přistupovat z praktického hlediska s ohledem na význam mise pro lidi na Ukrajině i mimo ni.“ 

Generální ředitel Grossi založil ISAMZ vloni dne 1. září. Současný tým Agentury přítomný v areálu elektrárny je zatím pátý. Během střídání týmy IAEA překračují frontovou linii mezi územím kontrolovaným Ukrajinou a Ruskem. 
„Naši zaměstnanci na jaderné elektrárně Záporoží si spolu se zaměstnanci ZNPP získali respekt a obdiv širšího mezinárodního společenství. Všichni můžeme být velmi vděční za práci, kterou odvádějí v mimořádně obtížných a náročných podmínkách. Všichni musíme pomoci, aby mohli pokračovat v realizaci této klíčové mise zaměřené na zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení,“ řekl generální ředitel.

O víkendu se znovu ukázala nestabilita situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. V neděli v blízkosti ZNPP proběhla další dělostřelecká palba a v sobotu, údajně v blízkosti jihoukrajinské jaderné elektrárny (SUNPP), proletěly rakety, uvedl generální ředitel Grossi.

Raketové útoky, ke kterým došlo na celém území Ukrajiny v sobotu, způsobily snížení výkonu na všech třech provozovaných jaderných elektrárnách. Ukrajina to oznámila IAEA a potvrdily to týmy IAEA přítomné v areálech elektráren. V neděli byly výkony elektráren vráceny na předchozí úroveň.

Generální ředitel uvedl, že vzhledem k přetrvávajícím rizikům v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, je nadále odhodlán co nejdříve dohodnout a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany, přestože jednání s Ukrajinou a Ruskou federací postupují pomaleji, než očekával.

„Budu pokračovat ve svém úsilí, dokud nebude zóna zřízena. Prakticky každý den si připomínáme nutnost zavedení dalších ochranných opatření na jaderné elektrárně Záporoží,“ sdělil generální ředitel.

Během uplynulého víkendu bylo dokončeno plánované střídání expertů podpůrné a asistenční mise IAEA v Černobylu (ISAMICH), v následujících týdnech se mají střídat týmy v Chmelnickém a Rovně.

Týmy IAEA nadále přezkoumávají situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení ve všech areálech jaderných elektráren z hlediska sedmi nezbytných pilířů nastíněných IAEA pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během vojenského konfliktu a pomáhají určit další pomoc potřebnou pro jaderná zařízení.

IAEA stále organizuje a koordinuje dodávky vybavení za účelem pomoci Ukrajině při zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Právě se uskutečnila desátá dodávka vybavení. Pomocí této dodávky byla elektrárna v Rovně a Energoatom vybaveny ručními spektrometry získanými Agenturou prostřednictvím mimorozpočtového příspěvku poskytnutého Spojeným královstvím.

 

IAEA Aktualizace 10.2.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi jednal tento týden v Moskvě s vysokými ruskými představiteli o zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany v okolí ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), o níž dlouhodobě usiluje. Tato zóna je velice potřebná, kvůli zvýšené vojenské aktivitě se zpozdilo plánované střídání týmu odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency).

Generální ředitel Grossi, který také nedávno jednal o navrhované zóně s prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli v Kyjevě, se po příletu do Moskvy ve čtvrtek odpoledne sešel s ředitelem Státní korporace pro atomovou energii Rosatom, Alexejem Lichačevem, a s vnitrovládní skupinou Ruské federace. Další jednání se dnes konala na ministerstvu zahraničních věcí.

„Jak v Kyjevě, tak v Moskvě s odhodláním pokračujeme v diplomatických jednáních, jejichž cílem je zřídit zónu co nejdříve. V tomto ohledu byly důležité schůzky v Moskvě, které proběhly tento týden, a umožnily nám podrobné projednání plánu s vysokými představiteli ruské vlády. Stále doufám, že zóna bude zřízena, i když postup měl být rychlejší. V zájmu jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině i mimo ni budu pokračovat ve svém úsilí, dokud se zóna nestane skutečností,“ řekl generální ředitel Grossi při návratu do sídla IAEA ve Vídni.

Nejistá situace a význam ochranných opatření byl znovu potvrzen tento týden, kdy vojenské operace oddálily plánované střídání týmu IAEA, který byl minulý měsíc přítomen v ZNPP. Generální ředitel Grossi zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA v Záporoží (ISAMZ) vloni dne 1. září, současný tým je zatím pátý. Týmy IAEA během střídání překračují frontovou linii na území ovládaném Ukrajinou.

„Situace kolem největší evropské jaderné elektrárny zůstává nestabilní a nepředvídatelná, neboť se jedná o aktivní bojovou zónu. Odklad plánovaného střídání ukazuje až příliš jasně naléhavou potřebu zavést opatření na ochranu elektrárny a lidí, kteří v ní pracují,“ řekl generální ředitel Grossi.

Navíc tento týden Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny informoval IAEA, že povolí ZNPP obnovení výroby elektrické energie až poté, kdy bude vrácena pod kontrolu Ukrajiny a bude dokončen podrobný program inspekcí a realizace veškerých opatření považovaných za nezbytná pro obnovení provozu elektrárny za bezpečných pracovních podmínek. V současné době je šest reaktorů elektrárny buď ve stavu studeného, nebo teplého odstavení.

Ukrajinský inspektorát dnes IAEA rovněž informoval, že dvě ze tří fungujících ukrajinských jaderných elektráren, Rovno a Jihoukrajinsk, preventivně snížily výrobu elektrické energie kvůli obnovenému ostřelování energetické infrastruktury země. Nestabilita elektrické sítě v důsledku ostřelování způsobila také odstavení jednoho z bloků chmelnického reaktoru. Tento vývoj potvrdily mise podpůrné a asistenční mise IAEA, které jsou v areálech elektráren. Rovněž potvrdily, že všechny systémy jaderné bezpečnosti v Chmelnickém fungovaly podle očekávání.

IAEA také nadále organizuje a koordinuje dodávky vybavení za účelem zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Dnes Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny obdržel v deváté dodávce vybavení, které IAEA pomocí mimorozpočtového financování pořídila od Spojených států.

 

IAEA Aktualizace 3.2.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Hlavní nádrž, která je součástí řeky Dněpr a zajišťuje chladící vodu pro ukrajinskou jadernou elektrárnu Záporoží (ZNPP), zaznamenala v poslední době snížení hladiny vody. To je další známka toho, jak současný konflikt v zemi ovlivňuje infrastrukturu, která je životně důležitá pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Tým odborníků IAEA (IAEA - International Atomic Energy Agency) přítomný v areálu největší evropské jaderné elektrárny (JE), která se nachází na frontové linii aktivní bojové zóny, oznámil, že se snižuje hladina vody v nádrži Kachovka. Avšak ve velkém chladícím jezeře vedle bloků reaktoru ZNPP je udržována vyšší hladina než v nádrži Kachovka ve shodě s projektem.

„I když snížená hladina vody nepředstavuje bezprostřední hrozbu pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, může vyvolávat obavy, pokud nebude zabráněno jejímu dalšímu poklesu. Tato situace znovu ukazuje na mnohá potenciální rizika pro tuto velkou jadernou elektrárnu během války a zdůrazňuje, že nikdy nemůžeme být klidní ohledně její bezpečnosti a zabezpečení,“ řekl generální ředitel Grossi.

V posledních týdnech slyšeli odborníci IAEA zvuky vojenského konfliktu včetně dělostřelecké palby zvenčí elektrárny, částečně z dálky, jindy zblízka, což pokračuje a ukazuje na potřebu zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem elektrárny, uvedl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel sdělil, že pokračuje v jednáních s Ukrajinou a Ruskou federací za účelem dohodnout a v brzké době zřídit takovou zónu. I když bylo v těchto jednáních dosaženo určitého pokroku, je příliš pomalý. Zřízení zóny vyžaduje rozhodnější úsilí všech stran.

Generální ředitel také hovořil o svém stálém znepokojení v souvislosti se stresem, kterému zaměstnanci ZNPP čelí během konfliktu, zejména proto, že jejich počet nadále klesá. Tým ISAMZ byl informován o tom, že přes všechny problémy má ZNPP stále dostatečný provozní personál k udržení bezpečného provozu všech bloků za stávající úrovně fungování elektrárny. Agentura také ví o zprávách v médiích o explozi ve městě Energodar, kde žije většina zaměstnanců ZNPP.

Provozní stav reaktorů ZNPP zůstává stejný jako v předchozích týdnech, čtyři bloky jsou ve stavu studeného odstavení, zatímco dva jsou ve stavu odstavení za tepla, aby generovaly páru a teplo pro elektrárnu a blízké město Energodar. Elektrárna je také nadále zásobována externí elektřinou, kterou potřebuje pro základní funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení, prostřednictvím posledního externího elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), které zůstalo v provozu, přičemž k dispozici je i jedna záložní linka o napětí 330 kV. V případě ztráty externího napájení je všech 20 dieselových záložních generátorů připraveno zásobovat areál elektřinou potřebnou pro provoz veškerých zařízení související s jadernou bezpečností a zabezpečením. Nicméně zásobování elektrickou energii z rozvodné sítě ZNPP je i nadále nestabilní, uvedl generální ředitel Grossi.

Stálé týmy IAEA umístěné na jaderných elektrárnách v Jihoukrajinsku, Rovně, Chmelnickém a Černobylu nadále poskytují technickou pomoc a poradenství, vyhodnocují potřeby elektráren a svá zjištění hlásí ústředí ve Vídni. Byla zahájena první rotace pracovníků IAEA v těchto areálech. Do jaderné elektrárny v Rovně už dorazil nový tým, další týmy dorazí do ostatních jaderných elektráren v nejbližších dnech.

Minulý týden bylo dodáno na Ukrajinu vybavení z Francie, které se skládalo z osobních ochranných prostředků pro státní záchranné služby Ukrajiny. Tato dodávka následovala po předchozí dodávce automatického rozšiřujícího zařízení pro telefonní ústřednu jaderné elektrárny v Rovně, pořízené díky financování z Kanady.

 

IAEA Aktualizace 26.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), kteří jsou přítomni na ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP), informují, že zvenčí elektrárny dochází k silným explozím, což poukazuje na vojenskou činnost v blízkosti areálu, který se nachází na frontové linii válečného konfliktu, jenž v zemi probíhá, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Téměř denně hlásí podobné události do ústředí ve Vídni v posledních dnech a týdnech tým IAEA pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, který je přítomný na elektrárně. Některé výbuchy se patrně odehrávají stranou od největší evropské jaderné elektrárny, zatímco jiné probíhají, jak se zdá, v její blízkosti. Včera bylo slyšet dopoledne kolem desáté místního času osm silných detonací, které způsobily vibrace oken v kancelářích v elektrárně, a dnes byly slyšet další.

Generální ředitel Grossi sdělil, že tyto známky bojových aktivit v blízkosti ZNPP opět ukazují na zásadní význam co nejrychlejšího odsouhlasení a zavedení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany v okolí areálu. Zóna by pomohla chránit ZNPP, jelikož by poskytla jistotu, že elektrárna není cílem útoků a také není využívána k útokům z areálu, uvedl generální ředitel.

Generální ředitel jednal o navrhované zóně minulý týden v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenskym a bude také pokračovat v jednáních s Ruskou federací. Rovněž zdůraznil naléhavou potřebu zřízení zóny na setkáních na vysoké úrovni v Bruselu počátkem tohoto týdne, a to i s ministry zahraničních věcí členských států Evropské unie.

„O zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany na jaderné elektrárně Záporoží usiluji dlouhé měsíce. Jsem vděčný za velkou podporu, které se mi dostalo od mnoha světových lídrů včetně Evropy, ale je zapotřebí dosáhnout více. Nemůžeme se vzdát,“ řekl Evropskému parlamentu. Zopakoval, že jednání s Ukrajinou a Ruskem byla složitá, neboť se týkala citlivých vojenských záležitostí.

V ZNPP zůstává šest reaktorů ve stavu odstavení, dva z nich pokračují v provozu ve stavu odstavení za tepla a zásobují párou a teplem elektrárnu a blízké město Energodar. Elektrárna je opět zásobována externí elektřinou, kterou potřebuje pro zajištění základních funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, prostřednictvím poslední elektrické linky o napětí 750 kilovoltů (kV), která zůstává v provozu, současně je k dispozici jedna záložní linka o napětí 330 kV. V případě přerušení externího napájení je všech 20 dieselových záložních generátorů připraveno zásobovat areál elektřinou potřebnou pro všechna zařízení související s jadernou bezpečností. Zásobování elektřinou ze sítě je stále nestabilní, informoval generální ředitel Grossi.

Tento týden v Bruselu generální ředitel také informoval EU o zřízení stálých misí IAEA pro jadernou bezpečnost a zabezpečení na dalších ukrajinských jaderných zařízeních. Osobně se minulý týden zúčastnil slavnostního vztyčení vlajky IAEA na jaderné elektrárně v Jihoukrajinsku, Rovně a v černobylském areálu. Začátkem tohoto týdne mise IAEA dorazila i na jadernou elektrárnu v Chmelnickém.

„IAEA má nyní stálé týmy umístěné na všech ukrajinských jaderných elektrárnách a v Černobylu. Poskytují technickou pomoc a poradenství, vyhodnocují potřeby elektráren a podávají nám do Vídně zprávy o svých zjištěních. Jejich přítomnost představuje významný milník v našem úsilí poskytování pomoci Ukrajině, zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během této tragické války,“ sdělil generální ředitel.

Ukrajina informovala IAEA, že ukrajinské jaderné elektrárny dnes snížily výkon výroby elektrické energie z důvodu ostřelování energetické infrastruktury v zemi. To potvrdily i týmy IAEA přítomné v areálech.

Odborníci iAEA od svého příchodu na elektrárny objíždějí areály elektráren a budou v této činnosti pokračovat. Přestože se v tomto týdnu objevila tvrzení, že v některých areálech je uskladněno vojenské vybavení, týmy nezaznamenaly nic, co by bylo v rozporu s dohodami v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, co by se u jakéhokoliv podobného jaderného zařízení nedalo očekávat, uvedl generální ředitel Grossi. Do areálů jaderných elektráren jsou pravidelně dodávána zařízení a potřeby určené pro elektrárny. Tým IAEA v jaderné elektrárně v Rovně je informován o nedávné dodávce náhradního rotoru turbíny, dodal generální ředitel.

 

IAEA Aktualizace 20.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi včera v Kyjevě informoval prezidenta Volodymyra Zelenského o rozšíření a posílení činností Mezinárodní agentury pro atomovou energii, zaměřených na pomoc Ukrajině při zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jejich jaderných zařízení během vojenského konfliktu. Současně bylo tento týden po celé zemi zřízeno několik stálých expertních misí IAEA.

Pokračovala také jednání o návrhu generálního ředitele Grossiho zřídit kolem jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. Největší evropská jaderná elektrárna  byla v posledních měsících opakovaně ostřelována, což prohloubilo obavy o její jadernou bezpečnost a zabezpečení.

Generální ředitel zdůraznil, že zřízení zóny je nezbytné, aby se zabránilo závažné jaderné havárii. Sdělil, že bude pokračovat ve svém úsilí, aby byla zřízena co nejdříve.

„Všichni se shodují, že elektrárna umístěná na frontové linii v aktivním bojovém prostoru musí být chráněna, ale jednání jsou velmi složitá. Neustanu, dokud se natolik potřebná zóna nestane skutečností. V nadcházejících dnech a týdnech budu pokračovat v soustavných jednáních jak s Ukrajinou, tak i s Ruskou federací,“ uvedl generální ředitel.

„Tato významná jaderná elektrárna se stále potýká s každodenním nebezpečím. Náš tým stále slyší výbuchy v blízkosti areálu, včetně dvou ve čtvrtek,“ dodal generální ředitel.

V Kyjevě se generální ředitel setkal také s premiérem Denysem Šmyhalem, s nímž se v prosinci dohodl na zřízení stálých expertních týmů IAEA pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na všech ukrajinských jaderných elektrárnách a v černobylském areálu.

Tento plán byl realizován při slavnostním vztyčení vlajky IAEA za účasti generálního ředitele Grossiho na jaderných elektrárnách v Jihoukrajinsku, Rovně a v černobylském areálu. Dva experti IAEA v současné době trvale zůstávají v každém z těchto tří zařízení, aby poskytovali technickou podporu a pomoc, vyhodnocovali vybavení elektráren a další potřeby a podávali zprávy o situaci na ústředí IAEA a veřejnosti.

„Napříč Ukrajinou, od severu k jihu, je tento týden vidět značná podpora IAEA, aby se zabránilo závažné jaderné havárii během války. Nyní na žádost Ukrajiny na těchto důležitých jaderných zařízení vlaje vlajka IAEA. Poprvé budou naši špičkoví odborníci trvale přítomni na všech ukrajinských jaderných elektrárnách i v areálu v Černobylu. Jejich životně důležitá práce pomůže snížit velice reálná jaderná rizika, kterým země čelí,“ řekl generální ředitel Grossi.

V nejbližších dnech bude také v Chmelnickém na jaderné elektrárně umístěn expertní tým IAEA. IAEA je na jaderné elektrárně Záporoží přítomna ode dne 1. září.

Vzhledem k tomu, že týmy IAEA budou trvale přítomny na všech ukrajinských jaderných elektrárnách a v černobylském areálu, bude mít Agentura v zemi současně nejméně 11 odborníků na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, což je bezprecedentní závazek organizace.

„Jsme odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom snížili riziko jaderné katastrofy během této tragické války. Tento týden byl důležitým krokem vpřed v tomto směru. Práce však zdaleka nekončí. IAEA je zde a bude zde tak dlouho, jak bude potřeba,“ řekl generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 17.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Na ukrajinských jaderných elektrárnách a v areálu v Černobylu byly tento týden rozmístěny týmy odborníků na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency). V těchto areálech je plánována jejich dlouhodobá přítomnost, což znamená velkou podporu snahy IAEA snížit riziko závažné jaderné havárie během probíhajícího konfliktu v zemi.

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes zahájil na slavnostním vztyčení vlajky podpůrnou a asistenční misi IAEA na elektrárně v Rovně na západní Ukrajině den poté, co vyslal podobný tým do jaderné elektrárny v Jihoukrajinsku vzdáleného osm hodin jízdy autem. Na jaderné elektrárně Jihoukrajinsk generální ředitel jednal také s ukrajinským ministrem energetiky Hermanem Haluschenkem, hlavou ukrajinské společnosti Energoatom Petrem Kotinem a hlavou ukrajinského regulačního orgánu Olehem Korikovem.

Generální ředitel Grossi zítra slavnostně zahájí podpůrnou a asistenční misi IAEA v Černobylu, na místě nehody na severní Ukrajině, ke které došlo v roce 1986. V nejbližších dnech bude také ustavena expertní mise na jaderné elektrárně v Chmelnickém. IAEA již zajistila stálou přítomnost do čtyř expertů v největší ukrajinské jaderné elektrárně v Záporoží.

Vzhledem k tomu, že týmy IAEA jsou trvale přítomny na všech ukrajinských jaderných elektrárnách a v černobylském areálu, bude mít Agentura na území Ukrajiny současně kolem 11-12 zaměstnanců, což je bezprecedentní závazek Agentury.

„Přítomnost našich odborníků na ukrajinských jaderných elektrárnách a v areálu v Černobylu zintenzivňuje a prohlubuje naše technické aktivity, abychom pomohli zabránit jaderné havárii během hrozné a tragické války na Ukrajině,“ prohlásil generální ředitel Grossi poté, co byla v Rovně vyvěšena vlajka IAEA jako symbol přítomnosti Agentury.

„Tyto nové mise zahájené na žádost ukrajinské vlády mají skutečně velký význam, jelikož poskytují podporu ukrajinským operátorům a regulátorům při plnění jejich celostátní povinnosti - zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v těchto nesmírně obtížných a náročných časech pro Ukrajinu. Odborníci budou monitorovat klíčové bezpečnostní a zabezpečovací systémy, poskytovat technickou pomoc, posuzovat potřeby elektráren a podávat zprávy našemu ústředí,“ uvedl generální ředitel.

Při posledním incidentu, který ukázal přetrvávající rizika v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, kdy byla energetická infrastruktura země pod raketovými útoky, snížily elektrárny v Jihoukrajinsku, Rovně a Chmelnickém preventivně během víkendu výrobu energie. Od té doby byla podle informací z Ukrajiny úroveň výroby elektrické energie obnovena.

Při dalším incidentu, ke kterému došlo o víkendu, Ukrajina oznámila, že raketové útoky na Kyjev způsobily požár ve skladišti v areálu Kyjevského výzkumného ústavu. V areálu se nachází výzkumný reaktor bez paliva, jehož centrální část je uložena ve skladu vyhořelého paliva v areálu. Nikdo z personálu nebyl zraněn. Bylo prováděno monitorování radiace a nebyly zjištěny žádné změny.

Generální ředitel Grossi se tento týden také setká s vysokými představiteli ukrajinské vlády v Kyjevě v souvislosti se svým návrhem na zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany v okolí jaderné elektrárny Záporoží, kde je IAEA přítomna již přes čtyři měsíce.

"Zóna jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny Záporoží, která se nachází na frontové linii, je potřebná více než kdy jindy. Stále doufám, že bude brzy schválena a zřízena, i když bych přirozeně upřednostnil rychlejší uskutečnění tohoto plánu. Mým cílem je dosáhnout podstatného pokroku na schůzkách s ukrajinskou vládou, které se konají tento týden v Kyjevě. Současně budu také pokračovat v jednáních s Ruskou federací," řekl generální ředitel.

Kvůli údržbě byla včera na jaderné elektrárně Záporoží na několik hodin odpojena jediná záložní linka o napětí 330 kV, která byla v posledních týdnech přerušována opakovaně. Nyní je opět připojena. Elektrárna, kde je odstaveno šest reaktorů, je nadále zásobována externí elektrickou energií pro zajištění funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení prostřednictvím posledního zbývajícího provozuschopného elektrického vedení o napětí 750 kV. Celková situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny zůstává nestabilní, uvedl generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 13.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) výrazně zvýšila své úsilí, aby zabránila jaderné havárii během současného vojenského konfliktu. Generální ředitel Rafael Mariano Grossi navštíví příští týden Ukrajinu, aby zajistil trvalou přítomnost expertů na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na všech jaderných elektrárnách v zemi.

Generální ředitel navštíví jaderné elektrárny v Jihoukrajinsku a Rovně a také černobylský areál, aby v každém zařízení ustavil misi ze dvou odborníků IAEA. IAEA již zajistila stálou přítomnost do čtyř expertů na největší ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží, v příštích dnech bude v jaderné elektrárně v Chmelnickém také umístěn dvoučlenný tým.

„Vzhledem k tomu, že tato tragická válka vstupuje do druhého roku, musíme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom odvrátili nebezpečí závažné jaderné havárie, která by způsobila ještě větší utrpení a zkázu obyvatelům Ukrajiny i mimo ni,“ prohlásil generální ředitel Grossi.

„IAEA bude mít brzy trvalé zastoupení na všech ukrajinských jaderných elektrárnách, včetně Černobylu. Je to důležitý krok v naší práci poskytnout pomoc Ukrajině v těchto nesmírně těžkých a náročných časech. Naši experti na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení budou sledovat situaci v elektrárnách, posuzovat jejich vybavení a další potřeby, poskytovat technickou podporu a poradenství a svá zjištění předávat centrále IAEA,“ uvedl generální ředitel Grossi.

Na Ukrajině bude přítomno kolem 11-12 expertů, včetně členů těchto nových misí, které byly zřízeny na žádost země a dohodnuty minulý měsíc na schůzce mezi generálním ředitelem Grossim a premiérem Denysem Shmygalem. Přestože mise IAEA byly v těchto areálech již v průběhu konfliktu, trvalé nasazení týmů znamená značné posílení přítomnosti IAEA.

Generální ředitel Grossi se také příští týden setká s vysokými představiteli ukrajinské vlády v hlavním městě Kyjevě v souvislosti se svým návrhem na zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny Záporoží, kde je IAEA přítomna již přes čtyři měsíce.

„Jsem odhodlán zřídit co nejdříve ochrannou zónu, která je tak potřebná. V jednáních s Ukrajinou a Ruskem jsme dosáhli pokroku, i když ne tak rychle, jak by bylo zapotřebí. I nadále doufám, že se nám podaří zřízení zóny brzy dohodnout a realizovat,“ řekl generální ředitel Grossi.

Na ZNPP tento týden dorazil nový tým ze tří expertů IAEA, kteří vystřídali předchozí tým, jenž byl v elektrárně po dobu několika týdnů. Jde o pátý tým IAEA v areálu od zřízení podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) ode dne 1. září minulého roku.

Tým ISAMZ uvádí, že poslední zbývající záložní elektrické vedení ZNPP o napětí 330 kV je nyní připojeno k elektrárně poté, co v minulém týdnu došlo k dalšímu přerušení, což poukazuje na pokračující nestabilní situaci, co se týče dodávek externí elektrické energie pro největší evropskou elektrárnu. Šest reaktorů ZNPP je odstaveno, ale stále potřebují elektřinu pro chlazení reaktoru a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. ZNPP je zásobována externí el. energií prostřednictvím posledního zbývajícího funkčního vnějšího elektrického vedení o napětí 750 kV. V případě ztráty externího napájení je všech 20 dieselových záložních generátorů připraveno zásobovat areál elektřinou potřebnou pro veškerá zařízení související s bezpečností. Kromě toho je nyní v provozu devět mobilních dieselových kotlů, které pomáhají zabránit zamrznutí kritických systémů ZNPP během zimy a zajišťují vytápění pro pracovníky ZNPP. Situace na ZNPP zůstává nejistá.

Generální ředitel Grossi dnes mimo jiné zopakoval své vážné obavy z nátlaku, jemuž zaměstnanci ZNPP čelí, s možnými důsledky pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

“Snížení počtu zaměstnanců ZNPP v kombinaci s psychickým stresem v důsledku probíhajícího vojenského konfliktu a nepřítomnosti rodinných příslušníků, kteří z oblasti uprchli, vytvořily bezprecedentní situaci, jíž by žádný personál jaderné elektrárny neměl být vystaven,“ uvedl generální ředitel Grossi.

Na zaměstnance ZNPP je stále vyvíjen nátlak, aby uzavřeli nové pracovní smlouvy s ruskou státní společností Rosatom, zatímco národní ukrajinský provozovatel Energoatom je vyzývá, aby tak nečinili.

Tým ISAMZ byl informován o tom, že i přes všechny problémy má ZNPP stále dostatečný počet provozního personálu k udržení bezpečného provozu všech bloků na současné úrovni provozu elektrárny.

 

IAEA Aktualizace 7.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Tým podpůrné a asistenční mise IAEA, aktuálně přítomný na elektrárně Záporoží, potvrdil, že záložní napájení jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) bylo obnoveno včera večer poté, co byly dokončeny opravy vedení o napětí 330 kV. Vedení bylo minulý týden přerušeno kvůli poškozením způsobeným ostřelováním, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency). Opravy tohoto posledního funkčního externího záložního vedení, které se zdržely kvůli ostřelování v posledních dnech, umožnily poskytování externích dodávek elektřiny pro zajištění základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, pokud elektrárna opět ztratí spojení s hlavním externím elektrickým vedením o napětí 750 kV. Dodávky elektřiny ze sítě jsou nadále nestabilní, řekl dnes generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi.

 

IAEA Aktualizace 6.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Záložní vedení o napětí 330 kV ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), které bylo minulý týden odpojeno kvůli poškozením způsobeným ostřelováním, stále nebylo obnoveno, což opět ukazuje nestabilitu dodávek elektřiny z externí sítě, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Spojení se záložním vedením Ferosplavna 1 bylo přerušeno dne 29. prosince v důsledku poškození způsobených ostřelováním na druhé straně řeky Dněpra, než se nachází areál ZNPP. Vedení o napětí 330 kV bylo posledním, které zbylo ze šesti externích linek zajišťujících dodávky elektřiny přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny do ZNPP, největší evropské jaderné elektrárny.

Přestože je všech šest reaktorů v ZNPP odstaveno, elektrárna je nadále zásobována externí elektřinou, kterou potřebuje pro zajištění svých základních bezpečnostních a zabezpečovacích funkcí, prostřednictvím posledního funkčního hlavního externího elektrického vedení o napětí 750 kV.  V případě ztráty externího napájení je všech 20 dieselových záložních generátorů připraveno zásobovat areál elektřinou potřebnou pro provoz všech bezpečnostních zařízení.

Tým podpůrné a asistenční mise IAEA (ISAMZ), který je v současnosti přítomen v elektrárně v Záporoží, byl informován, že práce na obnově linky Ferosplavna 1 (330 Kv) byly zahájeny dne 30. prosince 2022. Stále však není jasné, kdy budou práce dokončeny. Práce na obnovení linky byly na několik dní přerušeny kvůli ostřelování poblíž místa poškození, posléze byly opět obnoveny.

Situace znovu ukazuje, že je nutné okamžitě zastavit veškeré vojenské akce, které mohou mít dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných elektráren (JE), řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel pokračuje v jednáních s Ukrajinou a Ruskem za účelem co nejdříve dohodnout a zřídit zónu jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP.

Tým ISAMZ přítomný v elektrárně byl upozorněn na vyčerpání a stres provozních zaměstnanců ZNPP. Tým hlásil znepokojivou úroveň únavy zaměstnanců z důvodu prodloužené pracovní doby, přesčasů a stresu z válečného konfliktu probíhajícího v těsné blízkosti areálu.

Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad dopadem náročných pracovních podmínek v ZNPP: „Jak je definováno v sedmi nezbytných pilířích jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a mít možnost rozhodovat bez zbytečného nátlaku“.

Tým ISAMZ byl informován, že navzdory potížím má elektrárna stále odpovídající počet provozního personálu pro udržení bezpečného provozu všech bloků při současné úrovni fungování elektrárny.

"Odvážní zaměstnanci pracující v ZNPP nadále plní své povinnosti na profesionální úrovni, jsou odhodláni udržovat bezpečný provoz elektrárny," řekl generální ředitel Grossi.

Tým ISAMZ byl také informován, že všech devět mobilních kotlů na naftu v areálu je nyní v provozu a poskytuje vytápění o výkonu asi 34 MW jaderné elektrárny Záporoží a nedalekého města Energodar. Dalších 43 kotlů rozmístěných po celém městě je v provozu.

Dále Ukrajina informovala IAEA, že úroveň výroby elektrické energie ve třech dalších jaderných elektrárnách v zemi byla plně obnovena po jejím snížení, ke kterému došlo po raketových útocích v posledních dnech roku 2022.

IAEA pokračuje v přípravě na brzké umístění týmů IAEA, což zajistí jejich stálou přítomnost na čtyřech dalších ukrajinských jaderných zařízeních: Chmelnický, Rovno a Jihoukrajinsk a také v lokalitě Černobyl, jak bylo dohodnuto v Paříži v prosinci ukrajinským premiérem Denysem Shmyhalem a generálním ředitelem IAEA Grossi. Cílem těchto misí je poskytovat technickou podporu a pomoc podle potřeby za účelem udržení vysoké úrovně jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a snížení rizika jaderné nehody nebo havárie s potenciálním radiačním dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí.

 

IAEA Aktualizace 30.12.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Záložní elektrické vedení o napětí 330 kV ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) bylo včera pozdě v noci přerušeno při posledním incidentu kvůli ostřelování, což ukázalo nestabilitu dodávek elektřiny z externí sítě, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

ZNPP, jejichž šest reaktorů je odstaveno, je nadále zásobována externí elektřinou, kterou potřebuje na chlazení reaktoru a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, prostřednictvím jediné zbývající linky externího elektrického vedení o napětí 750 kV. Tato linka je jako jediná schopná provozu způvodních čtyř takových vedení, funkčních před vypuknutím současného konfliktu na Ukrajině.

Tým odborníků IAEA přítomných na ZNPP oznámil, že její připojení k záložní lince Ferosplavna 1 o napětí 330 kV bylo včera ve 21:35 místního času bylo přerušeno v důsledku poškození, ke kterému došlo na druhé straně řeky Dněpru, v místě vzdáleném od samotné elektrárny. Rozsah škod zatím není jasný, ale práce na opravě vedení již probíhají, dodal tým IAEA.

Ferosplavna 1 byla posledním funkčním záložním elektrickým vedením ZNPP a je nezbytné, aby bylo co nejdříve obnoveno, prohlásil generální ředitel Grossi a zopakoval, že veškeré vojenské akce potenciálně ohrožující jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení ukrajinských jaderných elektráren musí okamžitě skončit.

Generální ředitel uvedl, že pokračuje v jednáních s Ukrajinou a Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

Zatímco přímo v areálu největší evropské jaderné elektrárny nedošlo k žádnému ostřelování od minulého měsíce, odborníci IAEA sdělili, že dnes slyšeli zvuk hlasitých explozí, které podle všeho přicházely ze vzdálenosti několika set metrů od elektrárny, z okolí vodního kanálu spojujícího nedalekou tepelnou elektrárnu Záporoží s řekou Dněpr.

Ukrajina mimo jiné IAEA informovala, že tři další jaderné elektrárny v zemi, které se na rozdíl od ZNPP nacházejí na území kontrolovaném Ukrajinou, právě obnovují úroveň výroby elektrické energie po poklesu výkonu po včerejších raketových útocích.

Tým IAEA přítomný na ZNPP informoval, že v uplynulém týdnu byly zprovozněny další čtyři mobilní dieselové kotle, čímž se jejich celkový počet zvýšil na osm z devíti dodaných, o výkonu v rozmezí 1–6,5 MW. Devět kotlů dodá asi 34 MW tepla do areálu ZNPP a do nedalekého města Energodar.

 

IAEA Aktualizace 23.12.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Po novém kole jednání generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi konstatoval, že diplomatické úsilí zaměřené na brzké odsouhlasení a zavedení velmi potřebného opatření - zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) zaznamenalo pokrok.

Generální ředitel Grossi  učinil toto prohlášení po včerejší schůzce s vysokými představiteli ruské vlády v Moskvě, včetně generálního ředitele Statní korporace pro atomovou energii Rosatom Alexeje Lichačeva. Již dříve o navrhované zóně několikrát jednal s vysokými ukrajinskými představiteli v Kyjevě. Jednání s oběma stranami budou v blízké budoucnosti pokračovat.

Včerejší několikahodinová schůzka v ruském hlavním městě byla „dalším kolem nezbytných jednání o vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany pro jadernou elektrárnu Záporoží,“ prohlásil generální ředitel Grossi. „Klíčové je, aby byla zóna zaměřena výhradně na prevenci jaderné havárie. Snažím se o dosažení tohoto cíle, který považuji za životně důležitý.“

Tento plán pomůže předejít jaderné havárii tak, že zamezí ostřelování vedenému do zóny zřízené kolem největší v Evropě elektrárny a z ní. Ačkoliv v areálu samotné elektrárny byl v posledních týdnech poměrný klid po intenzivním ostřelování, k němuž došlo zhruba před měsícem, v okolí zařízení je stále slyšet zřetelný zvuk vojenských operací, což připomíná přetrvávající rizika v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

„Jak jsme již několikrát zažili během války na Ukrajině, situace se může každou chvíli náhle a dramaticky obrátit k horšímu. Elektrárna se nachází na aktivní frontové linii uprostřed rozsáhlého válečného konfliktu. Situace je i nadále mimořádně nejistá a potenciálně nebezpečná, zóna jaderné bezpečnosti a ochrany je stále životně důležitá,“ řekl generální ředitel Grossi.

Na ZNPP bylo záložní elektrické vedení o napětí 330 kilovoltů (kV) znovu připojeno k elektrické síti dne 14. prosince, den poté, co tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) oznámil, že bylo přerušeno. ZNPP nyní dostává elektřinu, kterou potřebuje pro zajištění základních funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jak z hlavního externího elektrického vedení o napětí 750 kV, tak i ze záložního elektrického vedení.

Dne 16. prosince rozvodná síť v areálu ZNPP kolísala zhruba po dobu 2 hodin v důsledku ostřelování na severní straně řeky Dněpru, nedošlo však k přerušení externího napájení, ani to nemělo žádný dopad na zařízení elektrárny, všechny systémy zůstaly v provozu.

Jak již dříve uvedl tým ISAMZ, personální obsazení ve ZNPP zůstává na snížené úrovni. Tým ISAMZ byl informován, že zaměstnanci ZNPP, stejně jako obyvatelé nedalekého města Energodar, jsou vystaveni psychickému stresu způsobenému probíhajícím vojenským konfliktem v oblasti. Pracovní zátěž personálu se zvýšila v důsledku sníženého personálního obsazení a nutnosti napravovat škody způsobené ostřelováním a zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny. Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad tlakem, kterému zaměstnanci ZNPP čelí, což by mohlo mít dopady na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Devět mobilních dieselových kotlů s výkonem v rozmezí 1 až 6,5 MW bylo dodáno a instaluje se na elektrárně, z toho jsou čtyři již v provozu. Devět kotlů o výkonu asi 34 MW zajistí vytápění areálu ZNPP a Energodaru. Navíc budou tyto kotle instalované v Energodaru zajišťovat topný výkon až 70 MW.

ZNPP má 20 stacionárních nouzových dieselových elektrických generátorů v pohotovostním režimu, které jsou připraveny dodávat elektřinu v případě, že nebude k dispozici externí elektrická energie. Pro zajištění dalších dodatečných a záložních zdrojů se v současné době testuje a instaluje sedm mobilních dieselových generátorů s výkonem 1 MW. Dva z nich jsou již připojeny k jedné reaktorové jednotce a jsou v pohotovostním režimu. Zbývajících pět mobilních generátorů bude napojeno na další reaktorové jednotky.

IAEA dne 20. prosince přezkoumala dopad, který mohou mít teploty pod bodem mrazu na vnější složky chladicího systému reaktorů. Tým dospěl k závěru, že současné nízké až mrazivé teploty nemají významný vliv na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v areálu.

Tým nezjistil žádný led v blízkosti vstupních kanálů, kterými je přiváděna chladící voda z nádrže do reaktorových jednotek, tenká vrstva zamrzlé vody byla pozorována poblíž výpustě chladicí vody. Teplota ve velkoobjemové nádrži s chladicí vodou se dne 20. prosince pohybovala nad bodem mrazu kolem 6 °C.

Mise IAEA rovněž oznámila, že ruský regulační orgán pro jadernou energetiku a federální výkonný orgán pro dohled nad životním prostředím, v oblasti technologického a jaderného dozoru Rostekhnadzor plánuje v ZNPP udržet rotující tým.

IAEA se na základě dohody ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala a generálního ředitele IAEA Grossiho připravuje na stálé umístění týmů IAEA do čtyř dalších ukrajinských jaderných zařízení, jaderných elektráren Chmelnický, Rovno a Jihoukrajinsk a také do areálu Černobylu. Cílem těchto misí je podle potřeby poskytnout technickou podporu a poradenství za účelem zachování vysoké úrovně jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a snížení rizika jaderné nehody nebo havárie.

Dne 16. prosince došlo na celém území Ukrajině k intenzivnímu ostřelování. To způsobilo snížení výkonu elektráren Chmelnický a Rovno a odpojení elektrárny Jihoukrajinsk od distribuční sítě. Žádná z jaderných elektráren na Ukrajině nezaznamenala přerušení dodávek externí el. energie. Nyní je všech devět reaktorů na těchto třech jaderných elektrárnách opět v provozu.

 

IAEA Aktualizace 13.12.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi a ukrajinský premiér Denys Šmyhal se shodli na tom, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) za účelem předcházení jaderné havárii během současného ozbrojeného konfliktu zajistí stálou přítomnost expertů na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení ve všech jaderných elektrárnách v zemi.

Během dvouhodinové schůzky v Paříži, která skončila v úterý brzy ráno, generální ředitel Grossi sdělil, že s premiérem Šmyhalem také pokročili v probíhajících jednáních o vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), kam IAEA před více než třemi měsíci vyslala stálou misi odborníků. Schůzky se zúčastnil i ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko.

„I když tam ještě nejsme a je zapotřebí vykonat další práci, jsem stále optimističtější, protože tato zóna, která má prvořadý význam, bude v blízké budoucnosti dohodnuta a zřízena,“ řekl po jednání generální ředitel Grossi. „V nadcházejících dnech budu pokračovat v jednáních na vysoké úrovni, jak s Ukrajinou, tak s Ruskem, s jasným cílem: dosáhnout zřízení zóny co nejdříve. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas.“

Generální ředitel IAEA se měl v Paříži zúčastnit mezinárodní konference o Ukrajině „Solidaires du peuple ukrainien“ (Solidarita s ukrajinským lidem) pořádané francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který aktivně podporuje úsilí generálního ředitele Grossiho na Ukrajině.

IAEA vyslala na žádost Ukrajiny v uplynulém měsíci týdenní mise zaměřené na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do tří dalších jaderných elektráren na Ukrajině, které jsou v provozu: do Chmelnického, Rovna a Jihoukrajinsku a také do Černobylu, kde došlo k jaderné havárii v roce 1986.

Jak se na zasedání v Paříži dohodli generální ředitel Grossi a premiér Šmyhal, IAEA bude pokračovat v realizaci plánů zaměřených na zajištění stálé přítomnosti Agentury v těchto čtyřech areálech jaderných elektráren.

„Naše mise v jaderné elektrárně Záporoží ukázala, jak je životně důležitá přítomnost IAEA v elektrárně, kde monitoruje situaci a poskytuje technické konzultace. Díky své přítomnosti poskytuje IAEA světu nestranné technické a věcné informace o vývoji v terénu,“ řekl generální ředitel Grossi.

„Nyní jsme se dohodli s vládou Ukrajiny na dalším rozšíření a posílení úlohy IAEA v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v zemi. To je obzvláště důležité v době, kdy ukrajinská energetická infrastruktura řeší v důsledku války a uprostřed zimy nebývale těžké úkoly,“ uvedl.

V důsledku nového vývoje, který tyto potíže umocňuje, tým IAEA přítomný v ZNPP byl dnes informován, že elektrárna ztratila připojení k záložnímu elektrickému vedení o napětí 330 kilovoltů (kV). Hned nebylo zřejmé, co přerušení způsobilo. ZNPP, největší evropská jaderná elektrárna, je nadále zásobována elektřinou, kterou potřebuje pro základní bezpečnostní a zabezpečovací funkce, z hlavního externího elektrického vedení o napětí 750 kV.

Tým IAEA přítomný na ZNPP byl dnes informován, že v elektrárně pokračují práce na testování a uvedení do provozu mobilních dieselových kotlů, které mají zabránit zamrznutí kritických systémů ZNPP během zimy, včetně ohřevu pracovního prostředí pro pracovníky ZNPP. Mobilní dieselové kotle s výkonem v rozsahu 1–3 MW byly instalovány a v současné době jsou v provozu v jednom z bloků elektrárny, několik kotlů je umístěno na dalších místech v areálu.

ZNPP má 20 pevných nouzových dieselových generátorů v pohotovostním režimu, které jsou připraveny dodávat elektřinu v případě, že nebude k dispozici žádné externí napájení elektrickou energií. Za účelem zvýšení schopnosti vypořádat se s takovým výpadkem externí energie, se v současnosti preventivně zavádí i mobilní dieselové generátory. Dva takové mobilní generátory jsou již připojeny k jedné jednotce a jsou v pohotovostním režimu. Má být testováno několik dalších mobilních generátorů, které budou připojeny k dalším reaktorovým blokům.

 

IAEA Aktualizace 9.12.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) vyslala tento týden mise zaměřené na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do ukrajinských jaderných elektráren Chmelnický a Rovné v rámci probíhajících a stupňujících se aktivit soustředěných na odvrácení nebezpečí jaderné havárie během současného ozbrojeného konfliktu v zemi, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Na žádost Ukrajiny se obě expertní mise uskutečnily týden poté, co IAEA navštívila Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu za účelem poskytnutí pomoci a podpory v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, dva týdny po obdobné misi v areálu Černobylu. IAEA zajišťuje od začátku září stálou přítomnost svých expertů v největší jaderné elektrárně v zemi v Záporoží.

„Situace v jaderné elektrárně Záporoží zůstává nejistá, nestabilní a je potenciálně nebezpečná. Děláme vše, co je v našich silách, abychom v této elektrárně zabránili jaderné havárii, především podáním našeho návrhu na zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany v okolí elektrárny. Pokročili jsme v jednáních s Ukrajinou a Ruskem a doufám, že tato zóna bude brzy odsouhlasena a vytvořena. Je to naléhavé,“ řekl generální ředitel Grossi.

„Zároveň je však velmi důležité, abychom nezapomínali na ostatní ukrajinské jaderné elektrárny. Nemusí být přímo na frontové linii jako Záporoží, ale jsou v zemi, která je ve válce a potenciální rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zcela evidentní. V posledních týdnech naši experti prováděli práce zaměřené na snížení těchto rizik, což bude pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné,“ uvedl generální ředitel.

Během tohoto týdne experti, členové misí IAEA, vyhodnotili situaci, co se týče jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v obou elektrárnách, a určili jejich další vybavení a potřeby v souvislosti s dalšími kroky ze strany IAEA. IAEA bude rovněž informovat o přípravě své plánované stálé přítomnosti na těchto elektrárnách, včetně jaderných elektráren na jihu Ukrajiny a v Černobylu.

V elektrárnách v Chmelnickém a Rovně odborníci IAEA zjistili, že provozní personál je na vysoké úrovni, co se týče jak jeho profesionality, tak i svědomitosti při plnění důležitých úkolů, nehledě na náročnou a obtížnou situaci. Zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení zůstává v areálech obou elektráren prvořadou prioritou, sdělil tým IAEA.

Obě elektrárny, které se nacházejí na severozápadě a západě Ukrajiny, dosud neutrpěly během konfliktu žádné fyzické škody, ale obě se potýkaly se souvisejícími problémy a důsledky, například s výpadky proudu, které vedly k dočasnému provozu záložních dieselových generátorů nouzového proudu.

Elektrárny požádaly o stálou pomoc IAEA, včetně dodávek vybavení a také z důvodu zajištění psychologické podpory zaměstnanců pracujících v mimořádně stresujících podmínkách.

„V následujících dnech a týdnech se budeme věnovat žádostem, které elektrárny předložily v tomto týdnu v průběhu odborných misí. Budeme pokračovat v poskytování konkrétní pomoci, která je potřebná k ochraně ukrajinských jaderných zařízení během této bezprecedentní válečné situace,“ řekl generální ředitel Grossi.

Do jaderné elektrárny Záporoží přijel tento týden nový tým odborníků IAEA, který nahradil ty, kteří byli přítomni v areálu po dobu několika uplynulých týdnů. Jde o čtvrtý tým IAEA od dne 1. září, kdy byla ustavena podpůrná a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) v největší evropské elektrárně.

Areál je nadále zásoben externí elektřinou prostřednictvím jediného vnějšího elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), k dispozici je jedno záložní vedení o napětí 330 kV z nedaleké tepelné elektrárny. Stav reaktorových bloků 1 – 6 se nemění. Bloky 5 a 6 zůstávají v odstávce za tepla, vyrábějí páru pro areál a ohřívají vodu pro systém dálkového vytápění.

Byly dokončeny opravy škod způsobených ostřelováním ve dnech 19. až 20. listopadu, s výjimkou několika menších škod, které nesouvisejí s bezpečností elektrárny. V rozvodně tepelné elektrárny o napětí 330kV pokračují opravy.

Tento týden byla doručena na Ukrajinu pátá dodávka zařízení pro organizace a zařízení v oboru jaderné bezpečnosti, organizovaná IAEA prostřednictvím sítě reakce a pomoci (RANET), která obsahuje zařízení pro detekci a monitorování radiace. Dodávka je darem Německa.

 

IAEA Aktualizace 2.12.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) vyslala tento týden misi zaměřenou na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do Jihoukrajinské jaderné elektrárně (SUNPP – South Ukraine Nuclear Power Plant). Účelem mise bylo předejít jaderné havárii během současného ozbrojeného konfliktu v zemi, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Tato mise je součástí série misí IAEA, prováděných na žádost Ukrajiny. Jejich cílem je poskytnout pomoc a podporu v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na jaderných elektrárnách (NPP), včetně SUNPP, jaderných elektráren v Rovně a Chmelnickém a v areálu Černobylu, do něhož IAEA vyslala misi minulý týden.

Generální ředitel Grossi se v úterý v Bukurešti setkal s ukrajinským ministrem zahraničních věcí Dmytrem Kulebou a potvrdil, že IAEA posílí svou přítomnost v těchto jaderných elektrárnách. Generální ředitel vedl koncem března delegaci IAEA na vysoké úrovni do SUNPP. Mise, která proběhla v tomto týdnu, byla první, kdy se v areálu několik dní nacházel tým odborníků, aby lépe porozuměl situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a potřebám elektrárny.

V největší ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží je IAEA přítomna stále po dobu posledních třech měsíců, v současné době její tým zahrnuje čtyři experty.

Během mise v SUNPP se tým IAEA setkal s vedením a zaměstnanci elektrárny, seznámil se s areálem a hovořil s nimi o jaderné a radiační bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení, připravenosti a odezvě na mimořádné situace, o logistice a komunikačních prostředcích.

Odborníci IAEA konstatovali, že pracovníci SUNPP i nadále provozují elektrárnu na vysoce profesionální úrovni v souladu s projektovou dokumentací a schválenou provozní licencí, zejména co se týče provozních postupů a bezpečnostních limitů, a to nehledě na velmi náročné podmínky v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, četná varování před nálety.

Tým IAEA také zjistil více o výpadku externího napájení, ke kterému došlo dne 23. listopadu, a o následném odstavení obou provozních bloků v důsledku útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Dieselové generátory v areálu dodávaly el. energii pro zajištění provozu bezpečnostních a ochranných systémů, ale vyskytly se určité problémy, situace měla dopad na komunikační prostředky v areálu i mimo něj.

Tým IAEA také posuzoval logistiku a řízení náhradních dílů a přezkoumal seznam pomocného vybavení, o něž ukrajinský regulační úřad požádal dříve. To vedlo k lepšímu pochopení potřeb areálu jaderné elektrárny a možností poskytování další pomoci IAEA s ohledem na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Hodnocení týmu IAEA poslouží k informování dalších misí na SUNPP za účelem zajištění stálé pomoci a podpory Agentury. První mise IAEA do elektráren v Rovně a Chmelnickém se uskuteční příští týden.

Pokud jde o ZNPP, areál nadále dostává externí elektřinu prostřednictvím jediného externího elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), k dispozici je jedna  záložní linka o napětí 330kV z nedaleké rozvodny tepelné elektrárny.

Vedení areálu ZNPP navíc informovalo tým IAEA, že od Rosatomu obdrželo informaci o opravě dalšího elektrického vedení do rozvodny tepelné elektrárny, která by měla být ukončena, aby bylo zajištěno dodatečné záložní elektrické vedení pro případ přerušení vedení o napětí 750kV a 330 kV. Linka vede z území kontrolovaného Ukrajinou. Vedení areálu rovněž oznámilo, že mohou být obnoveny i další dvě elektrické linky o napětí 330kV, ale nebyla stanovena žádná lhůta. Nejsou k dispozici žádné informace o plánech na obnovu některého z přerušených elektrických vedení o napětí 750kV.

V nedalekém městě Energodar postupně umístí až 70 mobilních dieselových kotlů, které zajistí vytápění společných budov, domů a bytů. V současné době tyto kotle fungují v místní škole, školce a nemocnici. V areálu ZNPP se rozmístí až sedm mobilních dieselových kotlů pro vytápění v něm budov. Jeden kotel byl dodán a další tři přivezou dnes.

Čtyři z reaktorových jednotek zůstávají ve stavu odstavení za studena, zatímco dvě další jednotky jsou ve stavu odstavení za tepla, což jim umožňuje dodávat do elektrárny páru a vytápět teplo pro Energodar. Město také nadále dostává elektřinu z externího elektrického vedení prostřednictvím ZNPP a rozvodné soustavy tepelné elektrárny.

Tento týden bylo v areálu a Ruskou federací oznámeno, že ředitelem elektrárny byl jmenován hlavní inženýr ZNPP Jurij Černičuk. Ukrajinský provozovatel Energoatom toto jmenování odmítl a jmenoval Dmytra Verbitského zastupujícím generálním ředitelem elektrárny a Igora Murašova hlavním inženýrem, tito pracovníci nejsou v areálu.

Generální ředitel Grossi zopakoval, že IAEA považuje ZNPP za ukrajinské zařízení. Vyjádřil znepokojení nad tím, že při rozhodování se vyskytují zjevné rozpory v souvislosti s řízením elektrárny, což by mohlo mít negativní dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

V samotném areálu ZNPP nedošlo od dne 20. listopadu k žádnému ostřelování, ale v jeho okolí se poměrně často vyskytovalo. Pokračují práce na odstranění škod způsobených ostřelováním v areálu, včetně dokončení opravy napájecího kabelu k jednomu z 20 dieselových generátorů v areálu.

Generální ředitel Grossi se nadále účastní jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou i Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zřídit kolem ZNPP pásmo jaderné bezpečnosti a ochrany.

V polovině listopadu dorazila na Ukrajinu čtvrtá dodávka vybavení pro ukrajinská jaderná zařízení, kterou organizovala IAEA prostřednictvím svého Systému vyžádání, poskytování a přijímání mezinárodní pomoci (RANET – Response and Assistance Network). Dodávka se skládala z osobních ochranných prostředků, monitorů kontaminace a detektorů. Dodávka byla umožněna díky daru od francouzských organizací ORANO a EDF.

 

IAEA Aktualizace 25.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Čtyři provozuschopné ukrajinské jaderné elektrárny mají po úplném výpadku  externího napájení, k němuž došlo na začátku tohoto týdne, opět přístup do vnitrostátní rozvodné sítě, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Tým expertů IAEA přítomných v ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP) již včera informoval, že bylo obnoveno externí elektrické připojení elektrárny jeden den poté, co bylo přerušeno. ZNPP, největší evropská jaderná elektrárna, je sice ve stavu odstavení, ale stále potřebuje elektřinu, aby si udržela základní funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Ukrajina dnes IAEA rovněž potvrdila, že tři další jaderné elektrárny  Rovno, Jihoukrajinská a Chmelnická byly znovu připojeny k rozvodné síti, jsou v provozu a vyrábějí elektřinu pro potřeby země. Dodávky elektřiny byly dle sdělení obnoveny i do černobylského areálu.

Generální ředitel Grossi dnes mimo jiné uvedl, že odborná týdenní mise  IAEA do Černobylu, včetně uzavřené zóny zřízené kolem elektrárny po havárii v roce 1986, zaměřená na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, je ukončena. Mise pomůže připravit půdu pro modernizaci a vylepšení systémů jaderného zabezpečení elektrárny. Odborníci IAEA také lépe porozuměli potřebám elektrárny v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, poskytli konzultace a pokyny týkající se monitorování radiace.

IAEA na začátku tohoto měsíce oznámila, že na žádost Ukrajiny vyšle mise do Černobylu a také do areálů jaderných elektráren v Rovně, Jihoukrajinsku a Chmelnickém. Mise na jižní Ukrajinu se uskuteční příští týden, sdělil generální ředitel Grossi. IAEA zajistila trvalou přítomnost odborníků v ZNPP od dne 1. září.

 

IAEA Aktualizace 24.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Externí napájení ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) bylo obnoveno den poté, co ukrajinská jaderná elektrárna (ZNPP) ztratila přístup k externí elektřině v důsledku posledního incidentu, který upozornil na pokračující ohrožení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během současného ozbrojeného konfliktu v zemi, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Také dnes ukrajinský státní provozovatel jaderných elektráren Energoatom prohlásil, že „dělá vše pro to, aby byl proces výroby elektřiny co nejdříve obnoven“ poté, co byly včera od sítě odpojeny i další tři ukrajinské funkční jaderné elektrárny.

Energoatom dodal: „V jaderných elektrárnách v Rovně, Jihoukrajinsku a Chmelnickém probíhají spouštěcí operace. Během dne, pokud bude energetický systém připraven ... budou tyto elektrárny připojeny k rozvodné síti“. Ukrajina zvlášť informovala IAEA, že tyto tři elektrárny byly odkázány na záložní elektřinu vyráběnou dieselovými generátory v době, kdy byly v režimu odstavení.

Generální ředitel Grossi poznamenal, že ukrajinský jaderný průmysl včera zaznamenal nejrozsáhlejší výpadek externího napájení od začátku konfliktu, který vypukl před devíti měsíci, a uvedl, že to opět ukazuje potřebu posílit opatření na ochranu elektráren a zabránit nebezpečí závažné jaderné havárie.

„Úplný a současný výpadek externího napájení elektřinou ukrajinských jaderných elektráren ukazuje, že situace v zemi v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení je stále nejistější, náročnější a potenciálně nebezpečná. Je to poprvé, kdy všechny elektrárny současně utrpěly ztrátu externího napájení. To bylo před touto tragickou válkou naprosto nepředstavitelné. Je to nesmírně znepokojující. Veškeré vojenské akce ohrožující bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení musí okamžitě skončit,“ prohlásil generální ředitel Grossi.

Tým expertů IAEA přítomných v ZNPP uvedl, že nouzové dieselové generátory v elektrárně, z nichž osm bylo v provozu od ztráty externího napájení, k němuž došlo včera kolem 15:30, byly vypnuty dnes krátce před devátou hodinou dopoledne poté, co elektrárna obnovila přístup jak k hlavnímu vedení o napětí 750 (kV), tak i k záložnímu vedení o napětí 330 kV.

Čtyři z reaktorových jednotek zůstávají ve stavu odstavení za studena, zatímco další dvě jednotky se vrátily do stavu odstavení za tepla, což jim umožňuje dodávat páru elektrárně a teplo do nedalekého města Energodar poté, co byly po včerejší ztrátě externího napájení chlazeny. Město Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny, je také opět zásobováno elektřinou. ZNPP v posledních měsících několikrát ztratila přístup k externímu napájení, například začátkem listopadu, kdy obnovení dodávek externí elektřiny trvalo dva dny.

Reaktory potřebují energii na chlazení a další základní funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení i v případě, že jsou ve stavu odstavení a elektřinu již nevyrábějí. Pro případ ztráty externího napájení mají nouzové dieselové generátory, které mohou po omezenou dobu dodávat záložní elektřinu obvykle nejméně několik dní, v případě ZNPP 10 dní nebo i déle. Tým IAEA dnes informoval, že do areálu přijely čtyři kamiony s naftou, aby nádrže doplnily.

Potřeba bezpečného přívodu energie z externí sítě do všech jaderných elektráren je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během ozbrojeného konfliktu, které generální ředitel nastínil hned na začátku konfliktu.

Expertní tým IAEA také informoval, že po víkendovém ostřelování pokračují opravy v areálu ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 23.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) opět ztratila přístup k externímu napájení elektřinou. Co se týče elektrické energie, spoléhá na své nouzové dieselové generátory. Elektrárna potřebuje elektřinu na chlazení reaktorů a zajištění dalších základních funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, sdělil dnes na základě informací poskytnutých zaměstnanci IAEA, přítomnými v areálu elektrárny, generální ředitel Rafael Mariano Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Ukrajinský státní provozovatel jaderných elektráren Energoatom dnes také uvedl, že „z důvodu snížení frekvence v energetické soustavě Ukrajiny v jaderných elektrárnách Rovne, Jihoukrajinské a Chmelnické se spustily bezpečnostní systémy, v důsledku byly automaticky odpojeny všechny energetické jednotky. V současné době pracují v projektovém režimu, nevyrábějí elektrickou energii pro energetickou soustavu“. Rovněž sdělil, že radiační pozadí v areálech jaderných elektráren je normální.

Poslední událost v ZNPP upozorňuje na stále nejistější a náročnější situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v největší evropské jaderné elektrárně, ke které došlo jen několik dní poté, co byla opakovaně ostřelována, uvedl generální ředitel Grossi.

Během současného vojenského konfliktu na Ukrajině byla ZNPP několikrát odpojena od státní sítě, naposledy počátkem listopadu, kdy obnovení externích dodávek elektrické energie trvalo dva dny.

Tým odborníků IAEA přítomný v ZNPP uvedl, že dnes v 15:30 hodin místního času byly přerušeny dodávky externí elektřiny, když byla elektrárna zcela odpojena od rozvodné sítě po zprávách o rozsáhlé vojenské akci zaměřené na energetickou infrastrukturu Ukrajiny.

Zpočátku začalo automaticky fungovat všech 20 dieselových generátorů v areálu a nyní osm z nich zásobuje areál záložní elektřinou potřebnou pro všechna zařízení zajišťující její bezpečnost. Zbývajících 12 dieselových generátorů se nachází v pohotovostním režimu.

Tým IAEA rovněž informoval, že provozní personál elektrárny vykonává všechny činnosti v souladu s postupy zavedenými při ztrátě externího elektrického napájení. Šest reaktorů se nachází v bezpečném a stabilním stavu. Dva reaktory, které byly v režimu odstavení za tepla a zajišťovaly elektrárně a blízkému městu Energodar páru a vytápění, budou připraveny k ochlazování. Čtyři další zůstávají ve stavu odstavení za studena.

Potřeba bezpečného přívodu externí elektrické energie do všech areálů jaderných elektráren  je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů zajišťujících jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v době ozbrojeného konfliktu, které generální ředitel IAEA nastínil v březnu.

Reaktory potřebují energii pro chlazení a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení i v případě, že jsou v režimu odstavení a již elektřinu nevyrábějí. V případě ztráty externího napájení energií mají elektrárny nouzové dieselové generátory, které mohou po omezenou dobu dodávat záložní elektřinu, v případě ZNPP alespoň po dobu 10 dnů.

Generální ředitel se dnes v Istanbulu setkal s ruskou delegací vedenou generálním ředitelem Rosatomu Alexejem Lichačevem za účelem konzultací o provozních aspektech souvisejících s bezpečností v ZNPP a o nutnosti urychleně zřídit kolem elektrárny zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

 

IAEA Aktualizace 21.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Expertní tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) dnes posoudil rozsah škod způsobených o víkendu intenzivním ostřelováním ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Tým potvrdil, že navzdory závažnosti ostřelování zůstalo klíčové vybavení nedotčené a neexistují žádné bezprostřední obavy o jadernou bezpečnost nebo zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel.

Čtyři odborníci IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení, kteří se v současné době nacházejí v areálu, byli informováni vedením a následně uskutečnili rozsáhlou prohlídku největší evropské jaderné elektrárny, aby na vlastní oči posoudili fyzický dopad ostřelování, k němuž došlo v sobotu večer a opět v neděli ráno při jednom z nejzávažnějších podobných incidentů v elektrárně za poslední měsíce, sdělil generální ředitel Grossi.

Stav šesti reaktorových jednotek je stabilní, byla potvrzena celistvost vyhořelého a čerstvého paliva i celistvost nízko, středně a vysoce radioaktivního odpadu v příslušných skladovacích zařízeních, uvedl tým.

Odborníci IAEA nicméně dosud zaznamenávají rozsáhlé škody v celém areálu. „Je to hlavní důvod k obavám, neboť to jasně ukazuje na velkou intenzitu útoků na jednu z největších jaderných elektráren na světě,“ řekl generální ředitel Grossi.

Poznatky týmu zahrnovaly poškození kondenzačních skladovacích nádrží, které způsobily neradioaktivní únik, několik zásahů na hlavní cestě vedoucí podél elektrárenských reaktorů, poškození železnice v areálu, která je mimo provoz, přetlakové vzduchové potrubí zasažené střelou, dva zásahy do střechy speciální pomocné budovy, menší viditelné poškození nabíjecího potrubí k postřikovačům a také dva zásahy do areálu strážnice.

Pracovníci obsluhy a údržby již začali s opravami některých škod, pracovníci elektrárny také uklízejí areál po víkendových útocích, uvedl tým IAEA.

Tým IAEA také informoval, že v noci ani dnes nedošlo k žádným dalším útokům na elektrárnu, ačkoliv v blízkosti nedalekého města Energodar a průmyslové oblasti došlo k ostřelování.

Vedení areálu zvlášť informovalo tým IAEA, že čtyři z reaktorů ZNPP zůstaly ve stavu odstavení za studena a dva ve stavu odstavení za tepla, přičemž nadále vyrábějí páru a teplou vodu pro areál a město Energodar, kde žije mnoho pracovníků elektrárny a jejich rodin.

V souvislosti s obnovenými útoky generální ředitel zintenzivnil jednání zaměřená na vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem elektrárně.

 

IAEA Aktualizace 20.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Opakované ostřelování v areálu ukrajinské jaderné elektrárny Zápororoží (ZNPP) včera večer a dnes ráno poškodilo budovy, systémy a zařízení, přičemž k některým explozím došlo v blízkosti reaktorů, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii ((IAEA – International Atomic Energy Agency).

Generální ředitel Grossi označil ostřelování za jednu z nejintenzivnějších podobných epizod za poslední měsíce, za další „uniknutí o chlup“ v největší evropské jaderné elektrárně, která se dnes nachází uprostřed válečné zóny.

Úroveň radiace v areálu zůstavá normální a nebyly hlášeny žádné ztráty na životech. Nebyly zasaženy ani externí zdroje napájení ZNPP, které byly během konfliktu několikrát vyřazeny.

Poslední ostřelování začalo včera odpoledne, krátce před šestou hodinou místního času, a po období klidu znovu začalo dnes v 9:15. Došlo k více než tuctu výbuchů během čtyřiceti minut. Po ranním ostřelování nastal v oblasti opět klid, informoval dnes odpoledne tým odborníků IAEA.

Podle odborníků IAEA správa areálu nahlásila škody na několika místech, včetně budovy s radioaktivním odpadem a skladiště, chladicích systémů stříkanou vodou z rybníka, elektrického kabelu k jednomu z reaktorů, kondenzačních skladovacích nádrží a mostu mezi dalším reaktorem a jeho pomocnými budovami.

„Opět jsme měli štěstí, že nedošlo k možné závažné radiační nehodě. Příště už takové štěstí mít nemusíme. Je třeba udělat vše, co je v našich silách, abychom si byli jisti, že žádné příště nebude,“ řekl generální ředitel Grossi a zopakoval svou výzvu k přijetí naléhavých opatření na ochranu ZNPP a zabránění jaderné havárii během současného konfliktu na Ukrajině.

Generální ředitel uvedl, že dnes aktivně jednal s mezinárodními vedoucími představiteli o posledním ostřelování v ZNPP a trvá na tom, že k dohodě o zóně jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP a jejím zavedení musí dojít ihned.

„Přestože nedošlo k přímému dopadu na klíčové systémy jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny, ostřelování se k nim nebezpečně přiblížilo. Hovoříme o metrech, nikoli kilometrech. Ten, kdo ostřeluje jadernou elektrárnu Záporoží, podstupuje obrovská rizika a hazarduje se životy mnoha lidí,“ řekl generální ředitel Grossi.

Tým odborníků IAEA plánuje na zítra vyhodnocení dopadů ostřelování na areál.

 

IAEA Aktualizace 20.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

V oblasti ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) včera večer a opět dnes ráno došlo k silným explozím, které náhle ukončily období relativního klidu v elektrárně a znovu ukázaly naléhavou potřebu přijetí opatření, jež by pomohla zabránit jaderné havárii v této elektrárně, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Při ostřelování, které bylo zřejmě obnoveno v blízkosti i uvnitř areálu největší evropské jaderné elektrárny, jak oznámili centrále Agentury odborníci IAEA, přítomní v ZNPP, během krátké doby ráno zaznělo více než tucet výbuchů. Tým IAEA také viděl některé výbuchy ze svých oken.

S odvoláním na informace poskytnuté vedením elektrárny tým IAEA uvedl, že v areálu ZNPP došlo k poškození některých budov, systémů a zařízení, ale žádné z nich zatím není kritické pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Nebyly hlášeny žádné oběti na životech. Odborníci IAEA jsou v úzkém kontaktu se správou areálu a budou i nadále situaci vyhodnocovat a podávat o ní zprávy.

„Zprávy od našeho týmu obdržené včera i dnes ráno jsou nesmírně znepokojující. V areálu této velké jaderné elektrárny došlo k explozím, což je naprosto nepřijatelné. Ať je za tím kdokoliv, musí to okamžitě přestat. Jak už jsem mnohokrát řekl, zahráváte si s ohněm!“ zdůraznil generální ředitel Grossi.

Generální ředitel znovu zopakoval naléhavou výzvu oběma stranám konfliktu, aby se co nejdříve dohodly a zavedly zónu jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP. V posledních měsících se zapojil do intenzivních konzultací s Ukrajinou a Ruskem o zřízení takové zóny, ale zatím nebyla dohoda dosažena.

„Neustanu, dokud se tato zóna nestane skutečností. Jak pokračující ostřelování jasně ukazuje, je ji zapotřebí více než kdy jindy.“ zdůraznil generální ředitel.

 

IAEA Aktualizace 16.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Chmelnická jaderná elektrárna (KhNPP) přišla včera kvůli vojenským útokům v zemi o veškerý přístup k elektrické síti, což ji přinutilo dočasně se spoléhat na nouzové dieselové generátory, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi s odvoláním na informace, které obdržel od ukrajinských úřadů.

Připojení k síti KhNPP bylo zcela přerušeno dne 15. listopadu v 18:35 místního času poté, co během dvou a půl hodin postupně došlo k poškození čtyř externích linek elektrického vedení kvůli raketovým útokům na energetickou infrastrukturu země, sdělila Ukrajina IAEA. Během tohoto období byly odstaveny dva reaktory elektrárny, čímž se zastavily dodávky elektřiny do domácností, továren a dalších objektů.

O více než devět hodin později, dnes ráno ve 03:45 hodin, elektrárna obnovila dodávky elektřiny prostřednictvím dvou linek záložního elektrického vedení o napětí 330 kilovoltů (kV) a dieselové generátory byly zastaveny. Jedna z těchto linek byla asi o hodinu později opět poškozena a byla opravena až v 11:25. Oba reaktorové bloky zůstávají v režimu odstavení.

Další jaderná elektrárna, nacházející se rovněž na západní Ukrajině ve městě Rovné, ztratila včera odpoledne napojení na jednu ze svých linek externího elektrického vedení o napětí 750 kV. V důsledku toho elektrárna snížila výkon a jeden z jejích čtyř bloků byl automaticky odpojen. Dnes ve 04:00 hodin elektrárna zvýšila výkon jednoho ze svých dalších bloků, aby mohla pokračovat v dodávkách elektřiny do ukrajinské distribuční sítě.

Největší ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží sice během současného vojenského konfliktu v zemi několikrát ztratila napájení externí elektřinou, včerejší události však zdůraznily nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení také v jejích dalších jaderných zařízeních. Ukrajina má 15 reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách a také v areálu Černobyl.

„Je to velmi znepokojující vývoj. Ukazuje možná rizika spojená s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení, jimž během této strašlivé války čelí všechna ukrajinská jaderná zařízení, nejen jaderná elektrárna Záporoží. Zatímco do Chmelnické jaderné elektrárny je nyní dodávána externí elektřina, včerejší výpadek elektřiny jasně ukazuje, že situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině se může náhle zhoršit, což zvyšuje riziko radiační nehody,“ řekl generální ředitel Grossi.

Reaktory potřebují energii pro chlazení a zajištění dalších základních funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení i v případě, že jsou odstaveny a již elektřinu nevyrábějí. V případě ztráty externí elektrické energie jsou vybaveny nouzovými dieselové generátory, které mohou po omezenou dobu, obvykle alespoň po dobu několika dnů, dodávat záložní elektřinu.

K výpadku elektrické energie v KhNPP došlo pouhý den poté, co IAEA oznámila, že v příštích týdnech vyšle mise zaměřené na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do této elektrárny, do elektrárny ve městě Rovne a do Jihoukrajinské jaderné elektrárny a také do Černobylu. Mise se organizují na žádost Ukrajiny.

„V blízké budoucnosti navštívíme tyto jaderné elektrárny v rámci naší stálé pomoci Ukrajině v jejím úsilí zachovat jadernou bezpečnost, zabezpečit jaderná zařízení a zabránit jaderné havárii během konfliktu,“ řekl generální ředitel Grossi.

IAEA již zajistila na ZNPP stálou přítomnost týmu svých odborníků.

 

IAEA Aktualizace 14.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) vyšle v nadcházejících týdnech několik misí zaměřených na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do tří jaderných elektráren na Ukrajině, které jsou v provozu, a také do černobylského areálu, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Na žádost Ukrajiny byla uzavřena dohoda mezi její vládou a IAEA ohledně vyslání týmů odborníků Agentury na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na jižní Ukrajinu, do jaderných elektráren v Chmelnickém a Rovně. Na základě dohody vyšle IAEA do Černobylu také svou třetí expertní misi za dobu současného konfliktu na Ukrajině. IAEA už má tým odborníků, který je stále přítomen v největším jaderném zařízení v zemi, v jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP). Ve všech těchto zařízeních IAEA také pravidelně vykonává bezpečnostní činnosti a právě ukončila kontrolní činnosti v terénu ve třech dalších lokalitách na Ukrajině, které provedla na žádost ukrajinské vlády v návaznosti na obvinění Ruské federace ohledně činností údajně v nich vykonávaných.

Zpočátku bude každá mise trvat asi týden, sdělil generální ředitel Grossi a dodal, že v případě potřeby mohou následovat další mise. Generální ředitel již dříve během konfliktu vedl mise IAEA zaměřené na jadernou bezpečnost, ochranu a zabezpečení jaderných zařízení na jižní Ukrajinu a do Černobylu v březnu, v dubnu a také v září do ZNPP, kde zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA v Záporoží (ISAMZ). Odborníci IAEA vyslali na přelomu května a června druhou misi do Černobylu.

„Od začátku války na Ukrajině IAEA dělá vše pro to, aby zabránila jaderné havárii s možnými závažnými důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí. Dodali jsme zařízení pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, vypracovali jsme nestranná hodnocení situace, poskytli technické expertízy a poradenství. Tuto důležitou práci děláme v úzké spolupráci s ukrajinskými úřady a na jejich žádost,“ řekl generální ředitel Grossi.

„Ihned poté, co jsem obdržel tuto poslední žádost z Ukrajiny, jsme vypracovali konkrétní návrhy a začali připravovat technické a logistické údaje a nyní jsme připraveni tyto nové mise brzy vyslat. Ačkoli se svět soustřeďuje na nejistou situaci v souvislosti s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení v jaderné elektrárně Záporoží, nesmíme zapomínat ani na ostatní jaderná zařízení, která se nacházejí v zemi, jež je ve válce“ uvedl generální ředitel Grossi.

Šest reaktorů v ZNPP nadále využívá externí dodávky elektřiny, kterou potřebují pro chlazení a zajištění dalších základních funkcí, souvisejících s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení, prostřednictvím zbývajícího externího elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), které je v provozu. V oblasti byl v poslední době poměrný klid, zredukovalo se ostřelování v areálu i v průmyslové zóně u města Energodar.

„Naše zkušenosti však ukazují, že se situace může kdykoli změnit a může náhle nastat nový nebezpečný obrat. Nemůžeme být klidní. Pokračuji ve svém úsilí co nejdříve dohodnout a zavést kolem elektrárny zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. Je to stále naléhavé a nezbytné,“ řekl generální ředitel Grossi.

Čtyři z reaktorů elektrárny zůstávají ve stavu odstavení za studena, zatímco dva další jsou ve stavu odstavení za tepla, aby dodávaly elektrárně páru a také teplo lidem žijícím v Energodaru, z nichž mnozí jsou zaměstnanci elektrárny a jejich rodinní příslušníci.

Minulý týden ukrajinský provozní personál navrhl zahájit provoz reaktorového bloku č. 6 s nízkým výkonem za účelem získání většího množství páry, přitom by se stále nevyráběla elektřina. Ukrajinský regulační orgán následně žádost schválil. Avšak ruská provozní organizace nedala svolení z důvodu nespolehlivého napojení areálu na rozvodnou síť a proto tato jednotka zůstává ve stavu odstavení za tepla.

Generální ředitel Grossi vyjádřil znepokojení nad situací při rozhodování, neboť ukázala otevřené rozpory ohledně linie vedení v elektrárně, která je největší v Evropě.

Po zřízení ruské státní organizace, která má sídlo v Moskvě, Ruská federace oznámila, že převzala kontrolu nad zařízením, včetně toho, že nyní bude přijímat závažná rozhodnutí ohledně provozu, v areálu je přítomno více ruského technického personálu. Ukrajinští zaměstnanci elektrárny však i nadále zajišťují každodenní provoz zařízení ZNPP, a to pod velkým a neúnosným tlakem.

„Ukrajinský personál plní své životně důležité úkoly pod neustálým tlakem. To může mít negativní dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a zvýšit riziko jaderné havárie, musí to přestat. Situace se zhoršila, jelikož zaměstnanci nyní také čelí protichůdným instrukcím, jak elektrárnu provozovat,“ uvedl generální ředitel.

Další známkou toho je, že ruský provozovatel provádí úpravy systému fyzické ochrany zařízení na skladování vyhořelého paliva nasucho, které nebyly povoleny příslušným ukrajinským orgánem.

Minulý pátek tým IAEA navštívil zařízení na skladování vyhořelého paliva a zjistil, že na kontejnerech (sudech) s vyhořelým palivem jsou umístěny ochranné plomby IAEA. Nebyly zjištěny žádné naléhavé bezpečnostní problémy.

Konvoj z 24 kamionů z města Záporoží přijel včera do závodu se zásobami a náhradními díly, včetně chemických činidel, elektrických dílů a elektrických topných těles na zimu.

 

IAEA Aktualizace 11.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) tento týden uskutečnila společnou misi odborníků na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení do jaderného výzkumného zařízení v ukrajinském městě Charkov na severovýchodě Ukrajiny a zjistila, že bylo těžce poškozeno ostřelováním během současného vojenského konfliktu, ale bez jakéhokoli náznaku radiologického úniku nebo rozptýlení deklarovaného jaderného materiálu. Uvedl to dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Mise v Charkovském polytechnickém institutu v období 8. - 10. listopadu je první misí IAEA v této výzkumné instituci od začátku konfliktu, který vypukl před více než osmi měsíci. Mise IAEA také navštívila zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem RADON, které dosud nebylo zasaženo, ve stejném městě.

"Naši tři odborníci na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení dokázali úspěšně dokončit tuto velmi důležitou misi v Charkově, který značně utrpěl během tragické války na Ukrajině. Již dříve jsme obdrželi informace z Ukrajiny o rozsáhlém poškození jaderného výzkumného zařízení ve městě, ale toto bylo poprvé, kdy jsme mohli zařízení vidět na vlastní oči a informovat svět o tamní obtížné situaci. Přestože úroveň radiace byla normální, rozsah poškození tohoto jaderného výzkumného zařízení je dramatický a šokující, dokonce horší, než se očekávalo. Samotný rozsah a intenzita trvalého zacílení na Charkovský polytechnický institut porušuje všech sedm nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které jsem nastínil na začátku konfliktu," řekl generální ředitel Grossi.

Cílem mise bylo posoudit na místě rozsah škod v důsledku těžkého ostřelování, které zasáhlo zařízení, a to dne 6. března a znovu dne 25. června, a zjistit, zda tyto útoky ovlivnily systém jeho fyzické ochrany. Návštěva také splnila závazek Agentury, uskutečnit tuto misi, jakmile bezpečnostní situace umožní tuto cestu.

Zařízení v Charkovském polytechnickém institutu, pracující v podkritickém režimu s neutronovým zdrojem, používané pro výzkum a vývoj, jakož i na výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové účely, bylo na začátku konfliktu dne 24. února převedeno do hluboce podkritického stavu a jeho radioaktivní zásoby jsou nízké. IAEA již dříve oznámila, že v areálu nedošlo k žádnému nárůstu radiace, a to navzdory poškození infrastruktury, chladicího systému a budovy, v níž se nacházejí dieselové generátory.

Tento týden v průběhu mise expertní tým IAEA zaznamenal ještě větší škody v areálu, než dříve hlásil, přičemž téměř všechny budovy v areálu byly zasaženy, mnohé z nich jsou pravděpodobně neopravitelné.

Zástupce generálního ředitele Charkovského polytechnického institutu řekl týmu IAEA, že areál vydržel asi sto případů raketových útoků a ostřelování jen během prvních tří týdnů konfliktu a byl bez elektřiny a vody déle než jeden měsíc.

Mnoho budov a zařízení v areálu stále postrádá teplo a elektřinu, většina oken je rozbitá. Zaměstnanci pracují na zakrytí oken a obnovení vytápění a elektřiny před začátkem zimy.

Po celou dobu těžkých útoků na počátku konfliktu zůstali bezpečnostní pracovníci Charkovského polytechnického institutu na svých pracovních místech. Podařilo se jim udržovat systém fyzické ochrany v areálu a zavádět náhradní opatření ke zmírnění a kompenzaci škod na jednotlivých bezpečnostních systémech, konstrukcích a komponentách.

Naproti tomu zařízení RADON dosud nebylo během konfliktu poškozeno, ale tým IAEA slyšel vzdálené zvuky opakovaného ostřelování při návštěvě areálu.

Co se týče zabezpečení, týmu IAEA se podařilo ověřit zásoby jaderného materiálu v zařízení R&D na výrobu paliva v Charkovském polytechnickém institutu, které obsahuje většinu jaderného materiálu v areálu. Tým IAEA konstatoval, že od loňského roku nedošlo k žádným změnám.

Vnější strana budovy Charkovského polytechnického institutu, ve které je výzkumný reaktor s neutronovým zdrojem umístěn, byla těžce poškozena, ale uvnitř budovy k poškození nedošlo. Inspektoři IAEA ověřili parametry konstrukce zařízení a nezaznamenali žádné změny, i když nebyli schopni ověřit jaderný materiál kvůli nedostatku energie. IAEA provede další kontrolní činnosti jaderného materiálu, jakmile bude obnovena dodávka energie, sdělil generální ředitel Grossi.

Kromě toho tým provedl v institutu další činnosti, navštívil všechny horké komory v areálu a nenašel žádné známky nedeklarovaného jaderného materiálu nebo činností.

Současně odborníci zkontrolovali celý areál pomocí radiačního monitoru a neidentifikovali žádné zdroje záření, výsledky měření byly na úrovni pozadí nebo blízké k ní.

 

IAEA Aktualizace 5.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

V ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP) byly obnoveny dodávky externí energie dva dny poté, co elektrárna ztratila veškerý přístup k externímu napájení el. energií. Tento poslední incident poukázal na nestabilní situaci největší evropské jaderné elektrárny, co se týče jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Obě externí elektrická vedení ZNPP, linka o napětí 750 kV a linka záložního vedení o napětí 330 kV, používané pro dodávky elektřiny z rozvodné sítě, byly opraveny a jejich opětovné připojení bylo zahájeno v pátek odpoledne. Kolem 22:00 byly obnoveny dodávky prostřednictvím linky o 750 kV pro všech šest bloků ZNPP. Osm nouzových dieselových generátorů, které se nacházely v provozu, bylo vypnuto a uvedeno do pohotovostního režimu, sdělil generální ředitel Grossi s odvoláním na informaci, kterou obdržel od týmu odborníků IAEA přítomných v elektrárně.

Vedení o napětí 750 kV proto nyní opět dodává elektřinu, kterou šest reaktorů ZNPP potřebuje na chlazení a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, včetně bloku 4, který předtím při explozi nášlapné miny koncem minulého měsíce ztratil připojení k vedení o 750 kV. K dispozici je také externí elektrické vedení o výkonu 330 kV z nedaleké rozvodny tepelné elektrárny, které zajišťuje záložní napájení ZNPP.

Tato linka o 750 kV byla odpojena od celého areálu ZNPP po ostřelování ve středu a linka 330 kV byla také přerušena jen o několik hodin později, přičemž obě byly fyzicky poškozeny ve vzdálenosti asi 50-60 kilometrů od elektrárny na území kontrolovaném Ukrajinou. Nouzové dieselové generátory ZNPP začaly automaticky produkovat záložní energii, dokud nebylo obnoveno externí napájení. V té době měla elektrárna palivo na zhruba 15 dní provozu naftových generátorů. Tým IAEA byl informován, že motorová nafta je stále dodávána do areálu, a dnes zaměstnanci elektrárny plánují doplnit nádrže všech dieselových generátorů.

Provozní stav všech bloků se nemění. Bloky 5 a 6 jsou ve stavu polohorkého odstavení a dodávají do areálu páru. Probíhají opatření pro další zahřátí obou bloků do stavu odstavení za tepla. Zbylé čtyři bloky zůstávají ve stavu odstavení za studena.

ZNPP během současného konfliktu na Ukrajině už několikrát přišla o externí napájení el. energii, což ji přinutilo, aby spoléhala na dieselové generátory, dokud se dodávky elektřiny mimo areál opět neobnovily.

„Opakované výpadky proudu až příliš jasně dokazují, jak mimořádně závažné situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení čelí tato velká jaderná elektrárna. Dosud se statečnému personálu jaderné elektrárny Záporoží stále dařilo udržovat bezpečný provoz šesti bloků. Ale takhle to nemůže dále pokračovat. Opakovaně jsem vyzýval k urychlenému vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny Záporoží, aby se zabránilo jaderné havárii. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. Musíme jednat, než bude pozdě,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel Grossi se v posledních týdnech zapojil do jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou i Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést takovou zónu kolem ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 3.11.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Do ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) dnes dorazil nový tým ze čtyř odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), aby vystřídal čtyři odborníky, kteří byli v areálu poslední čtyři týdny, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Jednalo se o druhé střídání odborníků IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení od dne, kdy generální ředitel navštívil 1. září největší evropskou jadernou elektrárnu, aby v rámci úsilí předejít jaderné havárii během současného konfliktu na Ukrajině zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA v Záporoží (ISAMZ). Nový tým IAEA bude na ZNPP třetí za uplynulé dva měsíce.

Díky podpoře všech zúčastněných stran se nám před několika hodinami podařilo úspěšně provést střídání zaměstnanců jaderné elektrárny Záporoží. Jejich přítomnost znamená, že svět ví, co se děje v této velké jaderné elektrárně, která se nachází uprostřed válečné zóny. Jsem hluboce vděčný všem našim odborníkům, kteří dnes přijeli do areálu, i těm, kteří jej opustili, za jejich odhodlání a odvahu při výkonu důležitých činností v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení v elektrárně,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel již dříve informoval, že hlavní externí elektrické vedení ZNPP o napětí 750 kV bylo včera kolem desáté hodiny místního času odpojeno po ostřelování a krátce po půlnoci došlo také ke ztrátě vedení o napětí 330 kV zajišťujícího dodávky záložní elektřiny. Práce na opravách linky o napětí 330 kV jsou v plném proudu. ZNPP v současné době získává energii pro základní funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení prostřednictvím svých nouzových dieselových generátorů.      
Rovněž jihoukrajinská jaderná elektrárna ztratila připojení ke stejnému vedení o napětí 750 kV, k jedné ze tří linek o napětí 750 kV, které tato elektrárna používá k dodávkám el. energie do rozvodné sítě, což ji přimělo snížit výkon jednoho ze tří fungujících reaktorů o 50 %, informovala Ukrajina IAEA.

Generální ředitel dnes mimo jiné uvedl, že inspektoři IAEA dokončili na žádost ukrajinské vlády svou kontrolní činnost v terénu ve třech lokalitách na Ukrajině. Na základě vyhodnocení dosavadních dostupných výsledků a informací poskytnutých Ukrajinou agentura nezjistila žádné známky nedeklarovaných jaderných činností a materiálů v daných lokalitách.

 

IAEA Aktualizace 3.11.2022

Ukrajinská jaderná elektrárna v Záporoží opět ztratila externí napájení elektrickou energií, dieselové generátory jí dodávají záložní elektřinu

Ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) po nočním ostřelování opět ztratila veškerý přístup k externí elektřině a nyní je zásobována ze záložních zdrojů pomocí nouzových dieselových generátorů, což opět ukazuje mimořádně nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a také naléhavou potřebu vytvořit kolem elektrárny zónu jaderné bezpečnosti a ochrany, informoval generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Dieselové generátory elektrárny začaly automaticky fungovat poté, co bylo přerušeno spojení elektrárny jak s jejím hlavním externím vedením o napětí 750 kV, tak s jejím záložním vedením o napětí 330 kV, které dodává elektřinu přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny.

Linka o napětí 750 kV byla odpojena po ostřelování včera kolem desáté hodiny místního času a linka o napětí 330 kV krátce po půlnoci, uvedl generální ředitel Grossi s odvoláním na informace, které obdržel od týmu odborníků IAEA (IAEA – International Atomic Energy Agency) přítomných v areálu elektrárny.

Vedoucí ukrajinský personál provozující elektrárnu informoval odborníky IAEA, že existují náznaky fyzického poškození elektrického vedení na dvou různých místech vzdálených asi 50-60 kilometrů od samotné elektrárny na území kontrolovaném Ukrajinou. Na jednom z míst, kde byla poškozena linka o napětí 330 kV, probíhají opravy.

ZNPP, největší evropská jaderná elektrárna, přišla o externí napájení el. energii již dříve během současného konfliktu na Ukrajině, což ji přinutilo spoléhat se na dieselové generátory, dokud nebylo externí zásobování elektřinou opět dostupné.

Elektrárna má podle ukrajinského státního provozovatele jaderných elektráren společnosti Energoatom palivo na zhruba 15 dní provozu dieselových generátorů. V současné době je v provozu devět z 20 generátorů elektrárny, které dodávají energii potřebnou pro chlazení reaktorů a zajištění dalších základních funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Po ztrátě externího napájení se oba reaktory, které byly v režimu odstavení za tepla, aby dodávaly páru potřebnou pro provoz elektrárny, převedly do stavu studeného odstavení. Další čtyři reaktory se už nacházely ve stavu studeného odstavení.

„Jedná se o mimořádně znepokojující vývoj, který opět dokládá nestabilní situaci elektrárny a její zranitelnost,“ řekl generální ředitel Grossi. „Navzdory nejlepší snaze odvážného personálu elektrárny stabilizovat externí energetickou situaci v posledních týdnech, jaderná elektrárna Záporoží opět ztratila veškerý přístup k externímu napájení elektrárny. Prozatím získává potřebnou energii pomocí dieselových generátorů přímo v areálu. To ale zjevně není udržitelný způsob provozu velkého jaderného zařízení. Je třeba přijmout opatření, která by zabránila jaderné havárii v této lokalitě. Vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany je nutné“.

Za účelem dosažení tohoto životně důležitého cíle, se generální ředitel Grossi zapojil v posledních týdnech do jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou i Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést takovou zónu kolem ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 31.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Exploze nášlapné miny přerušila spojení hlavního zdroje elektrické energie s jedním z reaktorů ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), při posledním incidentu se ukázala nestabilita situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v elektrárně během současného vojenského konfliktu, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

K výbuchu došlo včera večer za obvodovým plotem ZNPP, kdy došlo k odpojení externího elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV) mezi rozvodnou elektrárny a hlavním elektrickým transformátorem reaktorového bloku 4.

Blok 4 místo toho dostává elektřinu, kterou potřebuje na chlazení a další základní funkce, zajišťující jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, ze záložní linky spojující ZNPP s rozvodnou nedaleké tepelné elektrárny, uvedl generální ředitel Grossi s odkazem na informace poskytnuté týmem odborníků IAEA přítomných v největší evropské jaderné elektrárně.

Tým IAEA upozornil na další ukázku nestabilní situace v areálu ZNPP, uvedl, že v okolí elektrárny došlo v posledních dnech k ostřelování, které následovalo po období, kdy byly vojenské akce omezeny. Včera ostřelování v blízkosti rozvodny tepelné elektrárny dočasně odpojilo jedno ze tří záložních elektrických vedení ZNPP, jejichž prostřednictvím město Enerhodar odebírá elektřinu. Toto elektrické vedení o napětí 150 kV bylo později téhož dne znovu připojeno.

„Provozní personál jaderné elektrárny Záporoží tvrdě pracuje ve velmi náročných podmínkách, aby zabránil podobným opakovaným výpadkům proudu, které jsme zaznamenali počátkem října,“ řekl generální ředitel Grossi. „I když jejich úsilí přineslo určité pozitivní výsledky, energetická situace elektrárny zůstává mimořádně nestabilní.“

Generální ředitel Grossi se v posledních týdnech zapojil do jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou i Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

Ze šesti reaktorů ZNPP je 5. blok v režimu odstavení za tepla pro výrobu páry potřebné pro provoz elektrárny a 6. blok se nyní za stejným účelem také uvádí do stavu odstavení za tepla. Další čtyři bloky zůstávají ve stavu studeného odstavení.

Generální ředitel Grossi dnes také vyjádřil přetrvávající vážné znepokojení nad stále obtížnějšími a stresujícími pracovními podmínkami ukrajinského provozního personálu elektrárny. Rusko je žádá o podepsání nových pracovních smluv se subjektem, který zřídilo. Tyto smlouvy by nahradily jejich stávající smlouvy s ukrajinským státním provozovatelem, společností Energoatom. Rusko oznámilo, že převzalo kontrolu nad ZNPP po zřízení ruské státní provozní organizace pro tento areál.

Generální ředitel Grossi opakovaně prohlásil, že elektrárna je ukrajinská a varoval, že situace by mohla ovlivnit jak dostupnost klíčového personálu, tak operativní rozhodování, což by mohlo mít negativní dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a zvýšilo by riziko jaderné havárie v ZNPP.

Tým IAEA v ZNPP byl informován o nedávném propuštění jednoho ze dvou pracovníků ukrajinské elektrárny, kteří byli zadrženi zhruba před dvěma týdny. Údajně je v dobrém zdravotním stavu. Generální ředitel Grossi zprávu o propuštění uvítal a vyzval k brzkému propuštění druhého zaměstnance.

Generální ředitel Grossi dnes také uvedl, že inspektoři IAEA zahájili a brzy ukončí kontrolní činnosti ve dvou lokalitách na Ukrajině, a to na základě písemné žádosti ukrajinské vlády o vyslání týmů inspektorů.

Žádost Ukrajiny byla podána poté, co Ruská federace vznesla obvinění ohledně činností souvisejících s možnou výrobou „špinavých bomb“ v obou lokalitách, které se nacházejí pod dozorem IAEA a inspektoři IAEA je pravidelně navštěvují. Účelem výkonu dozoru nad bezpečností v tomto týdnu je odhalit veškeré případné neohlášené činnosti a materiály související s vývojem „špinavých bomb“. IAEA před měsícem zkontrolovala jednu ze dvou lokalit a nebyly tam zjištěny žádné neohlášené činnosti, související s jadernou bezpečností, ani materiál.

Generální ředitel Grossi uvedl, že ještě tento týden předloží své prvotní závěry o výsledcích posledních kontrolních činností v těchto dvou lokalitách.

 

IAEA Aktualizace 27.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Inženýři ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) pracují na stabilizaci externích dodávek elektrické energie po opakovaných výpadcích na začátku tohoto měsíce, kvůli nimž museli dočasně spoléhat na nouzové dieselové generátory, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Ačkoliv situace, co se týče jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ZNPP zůstává nejistá, elektrárna v uplynulých deseti dnech dostávala energii potřebnou pro chlazení reaktoru a další nezbytné funkce v oblasti bezpečnosti a zabezpečení přímo a bez výpadků ze státní sítě, uvedl generální ředitel s odvoláním na informace odborníků IAEA přítomných v areálu.

Kromě toho má největší evropská jaderná elektrárna v současnosti k dispozici v případě potřeby záložní energii přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny. Rozvodna byla dne 19. října poškozena ostřelováním, ale následující den byla opravena. V posledních dnech se zvýšila robustnost uspořádání záložních energetických systémů; do provozu bylo uvedeno druhé spojení s rozvodnou tepelné elektrárny o napětí 330 kilovoltů (kV). Tím vzniká spolehlivější připojení k externímu elektrickému vedení o napětí 330 kV pro externí dodávky elektřiny do ZNPP, pokud by hlavní externí spojení opět selhalo.

Nehledě na tato zlepšení generální ředitel Grossi zdůraznil, že energetická situace ZNPP zůstává nestabilní, v porovnání se čtyřmi externími linkami elektrického vedení před současným vojenským konfliktem na Ukrajině funguje jen jedna externí linka elektrického vedení o napětí 750 kV a situace se může kdykoliv zhoršit.

Počátkem tohoto měsíce bylo připojení ZNPP k lince o 750 kV přerušeno třikrát během deseti dnů, přičemž k poslední ztrátě napájení došlo dne 17. října. Během dvou z těchto výpadků externího napájení dodávaly potřebnou elektřinu nouzové dieselové generátory elektrárny, protože nefungoval ani záložní systém.

Zatímco v oblasti areálu ZNPP nedošlo v uplynulém týdnu k žádnému ostřelování, v jeho okolí stále probíhaly vojenské aktivity. „Teď není vůbec čas na pocit sebeuspokojení. Situace se může v každém okamžiku dramaticky změnit,“ řekl generální ředitel.

Zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny má proto i nadále prvořadý význam, uvedl generální ředitel. Generální ředitel se v posledních týdnech zapojil na Ukrajině a v Ruské federaci do jednání na vysoké úrovni, jejichž cílem bylo co nejdříve dohodnout a zavést zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

Ukrajinský personál nadále provozuje ZNPP, ale v areálu nyní pracuje více ruského technického personálu a Rusko oznámilo, že převzalo kontrolu nad elektrárnou, včetně přijímání závažných provozních rozhodnutí, po zřízení ruské státní organizace pro provoz elektrárny se sídlem v Moskvě.

Generální ředitel Grossi, který dal jasně najevo, že považuje ZNPP za ukrajinskou elektrárnu, vyjádřil znepokojení nad možnými nejasnostmi při řízení provozu elektrárny, což by mohlo mít negativní dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Vedoucí ukrajinský personál provozující elektrárnu například plánoval opětovné spuštění reaktoru 5. bloku, který však v současné době zůstává v režimu odstavení za tepla, protože ruští představitelé nesouhlasili s jeho opětovným uvedením do provozu. V mezidobí je 5. blok ve stavu odstavení za tepla a zajišťuje procesní páru pro provoz v areálu, ale zaměstnanci elektrárny uvádějí, že další blok bude muset být také uveden do stavu odstávky za tepla, aby v budoucnu pokryl všechny potřeby areálu. V areálu čekají na povolení z Moskvy, aby to uskutečnili.

Pokud jde o nedávné zprávy o zařízení na skladování vyhořelého paliva v ZNPP, generální ředitel uvedl, že IAEA je informována o práci, která byla oznámena a jejímž cílem je modernizovat stávající systém fyzické ochrany. Tým IAEA v areálu byl o této práci informován, včetně technických podrobností, dne 14. října. Z důvodu ochrany a pro další účely má IAEA k tomuto zařízení i nadále přístup.

Generální ředitel Grossi dnes mimo jiné zopakoval, že inspektoři IAEA tento týden provedou inspekci ve dvou lokalitách na Ukrajině, a to na základě písemné žádosti ukrajinské vlády o vyslání týmů inspektorů do těchto lokalit.

Žádost Ukrajiny byla podána poté, co Ruská federace vznesla obvinění ohledně činností souvisejících s možnou výrobou „špinavých bomb“ v obou lokalitách, které se nacházejí pod dozorem IAEA a inspektoři IAEA je pravidelně navštěvují. Účelem výkonu dozoru nad bezpečností v tomto týdnu je odhalit veškeré případné neohlášené činnosti a materiály související s vývojem „špinavých bomb“. IAEA před měsícem zkontrolovala jednu ze dvou lokalit a nebyly tam zjištěny žádné neohlášené činnosti, související s jadernou bezpečností, ani materiál.

„Inspektoři IAEA provedou v těchto lokalitách nezávislou kontrolu v souladu s Dohodou o uplatnění záruk Ukrajiny, aby odhalili jakoukoliv odchylku jaderného materiálu v rámci uplatňování záruk, neohlášenou výrobu nebo zpracování jaderného materiálu v obou lokalitách a ujistili se, že nedochází k neohlášeným činnostem, souvisejícím s jadernou bezpečností, ani výskytu neohlášeného materiálu,“ řekl generální ředitel Grossi. „Jakmile budou naše ověřovací činnosti ukončeny, vyhodnotíme zjištění a sdělíme své závěry v souladu s naší standardní praxí v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností. Nicméně jelikož Agentura si je vědoma zájmu, který vzbuzuje tato záležitost, a její naléhavosti, poskytne své závěry i Radě guvernérů IAEA a hned poté i veřejnosti.“ Generální ředitel dnes na neveřejném zasedání poskytne Radě bezpečnosti OSN aktuální informace o této záležitosti.

 

IAEA Aktualizace 24.10.2022

Ukrajině Inspektoři bezpečnosti plánují návštěvu dvou jaderných lokalit na Ukrajině, informoval generální ředitel Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii po obdržení žádosti z Ukrajiny

Vídeň, 24. října 2022

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) byla informována o prohlášeních, která v neděli učinila Ruská federace ohledně údajných činností ve dvou jaderných lokalitách na Ukrajině, uvedl dnes generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel Grossi potvrdil, že obě lokality jsou pod dozorem IAEA, inspektoři IAEA je pravidelně navštěvují. Dodal, že IAEA dnes obdržela od Ukrajiny písemnou žádost o vyslání týmů inspektorů za účelem provedení kontroly v obou lokalitách.

„IAEA provedla inspekci v jedné z těchto lokalit před měsícem a všechna naše zjištění byla v souladu s prohlášeními o bezpečnosti jaderných zařízení z ukrajinské strany,“ uvedl generální ředitel Grossi. „Nebyly tam zjištěny žádné neohlášené činnosti, související s jadernou bezpečností, ani materiál.“

IAEA se připravuje na návštěvu těchto lokalit v následujících dnech. Účelem výkonu dozoru nad jadernou bezpečností je odhalit případné neohlášené činnosti a materiál.

 

IAEA Aktualizace 18.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) obnovila připojení k poslednímu zbývajícímu funkčnímu vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), které bylo přerušeno potřetí během deseti dnů, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Odborníci IAEA, kteří jsou přítomní v areálu ZNPP, byli informováni vedoucím ukrajinským personálem provozujícím elektrárnu, že spojení bylo obnoveno včera ve 21:30 místního času, téměř 18 hodin poté, co byla linka odpojena ochranným systémem, který automaticky provádí odpojení při příliš nízkém napětí.

Opakované výpadky ukazují, jak je stále nestabilní situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v největší evropské jaderné elektrárně během současného vojenského konfliktu na Ukrajině. To také ukazuje potřebu vytvořit kolem elektrárny ochrannou zónu jaderné bezpečnosti a ochrany z důvodu častého ostřelováním elektrárny nebo v její blízkosti, k němuž dochází v posledních měsících, uvedl generální ředitel Grossi.

Během předchozích dvou výpadků dodávek externího proudu v ZNPP ve dnech 8. a 12. října zásobovaly elektrárnu záložní elektřinu potřebnou pro chlazení reaktoru a další základní bezpečnostní funkce havarijní dieselové generátory. Včera však ZNPP pokračovala v odběru proudu z externího vedení o napětí 330 kV prostřednictvím záložního systému, který byl obnoven koncem minulého týdne. Po dnešním opětovném připojení linky 750 kV má nyní ZNPP k dispozici obě možnosti, i když její energetická situace zůstává nestabilní, uvedl generální ředitel Grossi.

Zatímco v okolí elektrárny dnes a v noci na dnešek nedošlo k žádnému ostřelování, tým IAEA během dne zaznamenal čtyři výbuchy nášlapných min. Tým IAEA byl rovněž informován o tom, že intenzivní ostřelování infrastruktury po celé zemi zdrželo práce na obnovení druhého záložního externího elektrického vedení o napětí 330 kV do rozvodny nedaleké tepelné elektrárny, i když opravy měly být provedeny dnes.

Tým IAEA přítomný v areálu se mimo jiné dozvěděl o propuštění náměstka generálního ředitele ZNPP Valerije Martynyuka, který byl zadržen počátkem minulého týdne. Generální ředitel Grossi jeho propuštění uvítal. Tato událost následovala po zadržení generálního ředitele ZNPP Igora Murašova na začátku tohoto měsíce. Generální ředitel Grossi byl v kontaktu s příslušnými orgány, aby přispěl k jeho propuštění.

Nicméně, generální ředitel Grossi vyjádřil hluboké znepokojení v souvislosti s nedávným zadržením dvou dalších zaměstnanců ZNPP, což potvrdila IAEA. „Jde o další znepokojující vývoj situace, upřímně doufám, že bude rychle vyřešen.“

 

IAEA Aktualizace 17.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Dne ráno bylo opět přerušeno spojení s posledním zbývajícím externím vedením o napětí 750 kilovoltů (750 kV) ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), které bylo v provozu. Elektrárna však nadále odebírá elektřinu ze sítě prostřednictvím záložního systému, uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Tým odborníků IAEA přítomný v areálu ZNPP byl informován vedoucím personálem elektrárny, že vedení 750 kV bylo odpojeno pomocí ochrany před poklesem napětí, tedy systémem, který při příliš nízkém napětí automaticky takovou akci provádí, k čemuž došlo kolem čtvrté hodiny ráno místního času.

Ukrajinský státní provozovatel jaderných elektráren Energoatom uvedl, že to bylo způsobeno ostřelováním rozvodny, která je součástí elektrické přenosové soustavy a nachází se ve velké vzdálenosti od samotné elektrárny.

Připojení ZNPP k tomuto elektrickému vedení bylo za posledních deset dní přerušeno potřetí, což ukazuje nestabilní situaci elektrárny v souvislosti s el. energií během současného vojenského konfliktu na Ukrajině.

Odborníci IAEA informovali ústředí agentury, že elektrárna nyní odebírá přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny elektřinu, kterou potřebuje na chlazení reaktorů a zajištění dalších základních bezpečnostních funkcí. Toto záložní opatření bylo obnoveno minulý týden.

Zhruba deset minut po ranním výpadku linky o napětí 750 kV začal fungovat jeden z 20 nouzových dieselových generátorů ZNPP, ale brzy byl opět vypnut, protože potřebnou energii zajišťovala záložní elektrická soustava.

Ukrajina uvedla, že ostřelování rozvodny, ke které je rovněž připojena Jihoukrajinská jaderná elektrárna, neovlivnilo provoz této elektrárny.

Tým IAEA, který je přítomen v elektrárně ZNPP, informoval, že dnes do elektrárny z Krymu dorazily další tři kamiony s naftou a také konvoj s náhradními díly a spotřebním materiálem z města Záporoží. Včera se tým IAEA dozvěděl o rozhodnutí, že se nebude pokračovat v rozjezdových operacích reaktorového bloku 5. Jednotka však zůstává ve stavu odstavení za tepla, aby mohla dodávat procesní páru do areálu ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 14.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinským inženýrům se podařilo obnovit záložní zdroj el. energie pro jadernou elektrárnu Záporoží (ZNPP), což je velmi potřebný vývoj poté, co elektrárna v uplynulém týdnu dvakrát ztratila veškerý přístup k externí elektřině, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Dostupnost záložního zdroje elektřiny přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny poskytuje největší jaderné elektrárně v Evropě rezervu, pokud by opět došlo k přerušení připojení k jejímu poslednímu zbývajícímu funkčnímu elektrickému vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), uvedl generální ředitel.

Když bylo v sobotu a ve středu kvůli poškozením způsobeným ostřelováním dočasně přerušeno připojení ZNPP k vedení vysokého napětí, musela elektrárna až do obnovení funkčnosti linky spoléhat na své dieselové generátory nouzového proudu.

V minulých dnech byla opravena dvě záložní elektrická vedení ZNPP, zajišťující spojení s rozvodnou tepelné elektrárny, informoval ústředí agentury tým IAEA, který se nachází v areálu jaderné elektrárny. Dnes bylo také obnoveno jedno z externích vedení o napětí 330 kV, které připojuje rozvodnu tepelné elektrárny k elektrické rozvodné síti, což by v případě potřeby umožnilo elektrárně odebírat elektřinu.

„Provozní personál jaderné elektrárny Záporoží pracuje ve velmi náročných podmínkách a dělá vše, co je v jeho silách, aby posílil její nestabilní situaci, co se týče dodávek externí elektřiny. Obnovení připojení k záložnímu zdroji el. energie je v tomto ohledu pozitivním krokem, přestože celková situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení zůstává nejistá,“ uvedl generální ředitel Grossi.

Před konfliktem měla ZNPP přístup do sítě prostřednictvím čtyř linek vedení vysokého napětí, ale tři z nich byly přerušeny během bojů. Záložní elektrické vedení, které nabízí nepřímý přístup k elektrické rozvodné síti, v posledních týdnech také nefungovalo.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytný bezpečný přívod energie z externí rozvodné sítě, i když se šest reaktorů nachází v režimu vypnutí. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

Tým IAEA také uvedl, že pokračují další přípravné činnosti na restart reaktorového bloku 5 a práce na restartu bloku 6 by měly začít zítra. Restartování bude trvat řadu dní.

ZNPP navíc získala dodatečné zásoby paliva pro 20 dieselových generátorů po příjezdu sedmi kamionů, z nichž pět nedávno přijelo z města Záporoží a dva dříve z území ovládaného Ruskem, uvedl tým IAEA. Elektrárna má v současné době naftové palivo nejméně na deset dní provozu, pokud by došlo ke ztrátě externího napájení.

Generální ředitel Grossi se v posledních týdnech zapojil do jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou a Ruskem, jejichž cílem je co nejdříve dohodnout a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. Zdůraznil naléhavou potřebu zřízení této zóny, aby se zabránilo jaderné havárii. Jednání pokračují.

Během nedávných setkání na vysoké úrovni na Ukrajině a v Rusku generální ředitel také upozornil na stále obtížnější a náročnější pracovní podmínky ukrajinského personálu ZNPP. Čelí „nepřijatelnému tlaku“, uvedl v souvislosti s požadavky na podepsání nové pracovní smlouvy s ruskou státní společností Rosatom, aby si udrželi svá pracovní místa, zatímco ukrajinský státní provozovatel Energoatom žádá, aby tak nečinili, a místo toho se řídí jeho pokyny.

„Vysvětlil jsem, že zaměstnancům je třeba umožnit, aby vykonávali své důležité úkoly bez zbytečného zasahování a nátlaku,“ řekl generální ředitel.

Od začátku srpna dochází k častému ostřelování ZNPP nebo v její blízkosti, což vyvolává všeobecné obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v areálu. Zdá se, že v minulých dnech, v okolí samotné elektrárny se ostřelovalo málo, uvedl tým IAEA. Avšak dnes odpoledne došlo za obvodovým plotem ZNPP ke dvěma explozím nášlapných min.

 

IAEA Aktualizace 12.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Dodávky externí el. energie do ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) byly obnoveny, a to několik hodin poté, co bylo její připojení k rozvodné síti během necelého týdne podruhé přerušeno, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Tým expertů IAEA přítomný na ZNPP uvedl, že připojení elektrárny k poslednímu zbývajícímu 750 kilovoltovému (kV) elektrickému vedení, které bylo v provozu, bylo obnoveno kolem 13:40 místního času, což elektrárně umožnilo vypnout dieselové generátory, které dodávaly reaktorům elektřinu poté, co ráno došlo ke ztrátě externího napájení.

Generální ředitel Grossi uvítal obnovení dodávek externí el. energie, ale zdůraznil, že energetická situace v ZNPP, největší jaderné elektrárně v Evropě, zůstává velmi nestabilní.

Ukrajinský státní operátor jaderných elektráren Energoatom dříve uvedl, že ostřelování způsobilo ztrátu externího napájení tak, že poškodilo rozvodnu, část elektrické přenosové a distribuční soustavy, která se nachází daleko od samotné elektrárny. Minulou sobotu byla kvůli obnovenému ostřelování v blízkosti elektrárny poškozena přípojka ZNPP k externímu vedení. Druhý den byla opravena. Dieselové generátory elektrárny mají palivo asi na 10 dní.

Šest reaktorů elektrárny je ve stavu studeného odstavení, ale stále potřebují elektřinu pro chlazení a životně důležité funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytný bezpečný přívod elektrické energie z externí sítě mimo areál. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 12.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) dnes podruhé během necelého týdne přišla o veškeré externí napájení el. energii, což ještě více ukazuje nejistou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v elektrárně a potřebu urychleného jednání na její ochranu během současného vojenského konfliktu, uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Tým odborníků IAEA, kteří jsou přítomni na ZNPP, oznámil, že kolem deváté hodiny místního času bylo přerušeno připojení k poslednímu zbývajícímu externímu elektrickému vedení o výkonu 750 kilovoltů (kV), které bylo v provozu. Nouzové dieselové generátory elektrárny automaticky zahájily provoz, aby šesti reaktorům dodaly elektřinu, kterou potřebují pro chlazení a další základní bezpečnostní funkce.

Ztrátu energie potvrdila i Ukrajina. Její státní provozovatel jaderných elektráren Energoatom uvedl, že ostřelování způsobilo poškozením dílčí sekce, která je součásti elektrické přenosové a distribuční soustavy, umístěné daleko od samotné elektrárny. Minulou sobotu bylo kvůli obnovenému ostřelování v blízkosti elektrárny přerušeno připojení ZNPP k lince externího elektrického vedení. Druhý den byla linka opravena, ale nyní je přerušena opět. Dieselové generátory elektrárny mají palivo asi 10 dní.

„Opakovaná ztráta externího napájení jaderné elektrárny Záporoží je hluboce znepokojující. Skutečnost, že došlo ke ztrátě externího zdroje el. energie elektrárny v důsledku incidentu ve značné vzdálenosti, ukazuje, jak zranitelná je jaderná elektrárna, když je připojena k síti pouze pomocí jednoho elektrického vedení,“ uvedl generální ředitel Grossi. „Situace v elektrárně je zjevně neudržitelná a je třeba okamžitě jednat, aby se posílila jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a zabránilo se jaderné havárii.“

Generální ředitel Grossi navrhl zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP, přičemž se zapojil do jednání na vysoké úrovni s Ukrajinou a Ruskou federací, jejichž cílem je dohodnout se a zřídit takovou zónu co nejdříve.

Minulý týden se v Kyjevě sešel s ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským a zítra se tam opět setkají po včerejším jednání generálního ředitele s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Petrohradě.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytný bezpečný přívod externí elektrické energie ze sítě. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 12.10.2022

Generální ředitel IAEA R. M. Grossi se setkal s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. Generální ředitel jej vyzval ke zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP, aby se předešlo jaderné havárii na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi se dnes v rámci úsilí IAEA předejít jaderné havárii během současného vojenského konfliktu na Ukrajině sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a zdůraznil naléhavou potřebu vytvořit kolem jaderné elektrárny Záporoží zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

Minulý týden se generální ředitel sešel v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským a setkají se tam ještě tento týden po dnešním jednání s prezidentem Vladimírem Putinem v Petrohradě.

Generální ředitel Grossi se v posledních týdnech účastnil intenzivních konzultací s Ukrajinou i Ruskou federací s cílem dohodnout a zřídit zónu jaderné bezpečnosti a ochrany co nejdříve, vzhledem k ostřelování největší jaderné elektrárny v Evropě nebo v její blízkosti v posledních týdnech a měsících.

„Situace v oblasti kolem jaderné elektrárny Záporoží i jinde se stává čím dál nebezpečnější, nejistější a náročnější, s častými vojenskými útoky, které mohou ohrozit i jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení,“ sdělil generální ředitel Grossi.

„Nyní více než kdy jindy, v těchto mimořádně těžkých časech, je zapotřebí zřídit kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. V sázce je hodně. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli zajistit, že během tohoto tragického konfliktu nedojde k jaderné havárii, protože by mohla způsobit ještě více strádání a utrpení na Ukrajině i mimo ni,“ řekl generální ředitel.

 

IAEA Aktualizace 9.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinští inženýři dnes obnovili dodávky externí el. energie do jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi. Stalo se tak den poté, co elektrárna ztratila v důsledku ostřelování připojení k poslední zbývající lince elektrického vedení, které bylo funkční. Po úspěšném dokončení oprav byla večer znovu připojena linka o napětí 750 kilovoltů (kV) k největší jaderné elektrárně v Evropě, což umožnilo začít vypínat nouzové dieselové generátory, které elektrárně od brzkého sobotního rána po přerušení připojení dodávaly elektřinu jako záložní zdroj.

Šest reaktorů elektrárny je ve stavu studeného odstavení, ale stále potřebují elektřinu pro chlazení a životně důležité funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Generální ředitel Grossi, který od týmu odborníků IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení, přítomných v areálu elektrárny, obdržel zprávu o obnovených dodávkách externí el. energie, oznámil, že jde o velmi potřebný vývoj, ale že energetická situace v ZNPP zůstává nestabilní.

Generální ředitel dnes rovněž odsoudil vojenské útoky v oblastech, které by mohly mít vliv na bezpečnost a ochranu ZNPP, mimo jiné ve městech Energodar a Záporoží.

„Téměř každý den dochází k ostřelování v oblasti, kde se nachází jaderná elektrárna Záporoží a kde žijí pracovníci elektrárny a jejich rodiny. Ostřelování musí okamžitě přestat. Již nyní má dopad na situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny,“ informoval generální ředitel.

V posledních dnech dochází k častému ostřelování v průmyslové oblasti mezi ZNPP a Energodarem. O kus dál došlo i k raketovým útokům, včetně tragického útoku v neděli ve městě Záporoží. V současné době je ve městě konvoj z pěti kamionů s životně důležitými dodatečnými zásobami nafty pro ZNPP, který se chystá překročit frontovou linii, aby se zítra dostal do elektrárny, sdělili vedoucí ukrajinští pracovníci, kteří provozují elektrárnu, odborníkům IAEA přítomným v areálu. Současné zásoby nafty v areálu vydrží asi 10 dní. Ostřelování musí okamžitě přestat. Již nyní má dopad na situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny,“ uvedl generální ředitel.

„Tyto vojenské útoky v Záporoží a jeho okolí zvyšují riziko jaderné havárie, pokud zasáhnou externí elektrické vedení elektrárny nebo ztíží dodávku životně důležitých zásob paliva a vybavení,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel navrhl vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP, přičemž se zapojil do jednání na vysoké úrovni na Ukrajině a v Ruské federaci, jejichž cílem je co nejdříve takovou zónu dohodnout a zřídit.

Tým odborníků IAEA byl v areálu také upozorněn na možná rizika pro elektrárnu, když dnes odpoledne vybuchla za jejím obvodovým plotem nášlapná mina, poslední v sérii takových výbuchů v uplynulých týdnech.

Do Energodaru dorazila dodávka motorové nafty, kterou zvlášť zajišťuje ruská státní jaderná společnost Rosatom.

 

IAEA Aktualizace 8.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP) se ještě zhoršila a elektrárna kvůli obnovenému ostřelování přes noc ztratila veškerý přístup k externí elektrické energii, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Ostřelování poškodilo poslední zbývající 750 kilovoltové (kV) elektrické vedení ZNPP, které bylo v provozu, krátce po půlnoci. Největší evropská jaderná elektrárna musela spoléhat na napájení pomocí nouzových dieselových generátorů. Elektrárna potřebuje elektřinu na chlazení reaktorů a další základní funkce pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, sdělil generální ředitel Grossi s odvoláním na informace týmu odborníků IAEA přítomných v areálu.

Ačkoliv generátory sice mají palivo na deset dní, absence externího napájení je hluboce znepokojujícím jevem, který ukazuje naléhavou potřebu vytvořit kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany, uvedl generální ředitel.

„Obnovení ostřelování, které zasáhlo jediný zdroj externí energie elektrárny, je velice nezodpovědné. Jadernou elektrárnu Záporoží je třeba chránit,“ řekl generální ředitel.      
V rámci úsilí o co nejrychlejší dohodu a zavedení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany jednal generální ředitel ve čtvrtek v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským. O této záležitosti bude jednat také počátkem příštího týdne v Ruské federaci před návratem na Ukrajinu.

Ochranné pásmo „je absolutní a naléhavý požadavek“, jehož účelem je zabránit jaderné havárii, uvedl generální ředitel.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytný bezpečný přívod elektrické energie z externí sítě mimo areál. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

Před konfliktem měla ZNPP přístup do rozvodné sítě prostřednictvím čtyř linek vedení vysokého napětí, ale nyní ztratila všechny v důsledku bojů. Nefunkční je i záložní elektrické vedení spojující ZNPP s nedalekou tepelnou elektrárnou. Předtím jaderná elektrárna také dočasně ztratila přímý přístup k elektrické rozvodné síti, ale mohla v té době stále ještě dostávat energii prostřednictvím záložních vedení, které měla k dispozici, nebo z jednoho ze svých reaktorů, který byl v té době ještě v provozu.

Ke ztrátě externího napájení el. energii došlo den poté, kdy odborníci IAEA ze ZNPP oznámili, že ostřelováním bylo poškozeno elektrické vedení dodávající elektřinu do reaktorové jednotky elektrárny č. 6, která dočasně čerpala energii ze svých nouzových dieselových generátorů místo externího napájení. Nedaleké město Energodar, kde zaměstnanci ZNPP i jejich rodiny žijí, včera přišlo o elektřinu poté, co ostřelováním poškodilo elektrický transformátor v tepelné elektrárně, a ostřelování pokračovalo i dnes v průmyslovém areálu před areálem jaderné elektrárny.

Poté, co se dnes brzy ráno přerušilo napojení na 750 kV vedení, bylo automaticky uvedeno do chodu všech šestnáct dieselových generátorů, které má elektrárna k dispozici, jež dodávaly energii šesti reaktorům elektrárny. Když se situace stabilizovala, deset generátorů bylo vypnuto, takže šest z nich mělo dodávat reaktorům el. energii. Elektrárna se snaží zvýšit dostupné zásoby paliva pro dieselové generátory.

 

IAEA Aktualizace 8.10.2022

Ukrajinskou jadernou elektrárnu v Záporoží je třeba urychleně chránit, prohlásil generální ředitel IAEA poté, co elektrárna kvůli ostřelování přišla o veškeré externí napájení elektrickou energií

Vídeň, 8. října 2022

Ukrajinská jaderná elektrárna v Záporoží (ZNPP) přišla kvůli obnovenému ostřelování o poslední zbývající externí zdroj energie a nyní je odkázána, co se týče zásobování elektřinou, na nouzové dieselové generátory. Elektrárna potřebuje elektrickou energii na chlazení reaktorů a další zásadní funkce pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Připojení ZNPP k elektrickému vedení o napětí 750 kilovoltů (kV) bylo přerušeno dnes kolem jedné hodiny ráno místního času, informoval generální ředitel Grossi s odvoláním na oficiální informace z Ukrajiny i zprávy od týmu odborníků IAEA přítomného v areálu největší evropské jaderné elektrárny.

Šestnáct dieselových generátorů elektrárny bylo uvedeno do provozu automaticky a začalo zásobovat šest jaderných reaktorů elektrickou energií. Po stabilizaci situace bylo deset generátorů vypnuto, zbývajících šest zajišťovalo reaktorům potřebnou elektřinu.

„Obnovení ostřelování, které zasáhlo jediný zdroj externí energie elektrárny, je ohromně nezodpovědné. Jadernou elektrárnu Záporoží je třeba chránit,“ řekl generální ředitel Grossi. „Brzy odcestuji do Ruské federace a pak se vrátím na Ukrajinu, abych se dohodl ohledně zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem elektrárny. To je absolutní a naléhavý požadavek.“

Všechny bezpečnostní systémy elektrárny jsou nadále napájeny a pracují normálně, informovali experty IAEA vedoucí ukrajinští pracovníci v areálu. Přestože je těchto šest reaktorů ve stavu studeného odstavení, stále potřebují elektřinu pro životně důležité funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Každý z dieselových generátorů elektrárny má dostatek paliva nejméně na deset dní. Inženýři ZNPP začali pracovat na opravě poškozeného elektrického vedení o napětí 750 kV.

 

IAEA Aktualizace 7.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ostřelování včera poškodilo elektrické vedení dodávající elektřinu do reaktorového bloku 6 v ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP), proto bylo nutné se dočasně spolehnout na nouzové dieselové generátory, informovali dnes v areálu elektrárny Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) vedoucí ukrajinští pracovníci.

Pět dieselových generátorů začalo dodávat energii tomuto reaktoru poté, co bylo přerušeno během ostřelování jeho napojení na záložní linku o výkonu 150 kilovoltů (kV). K ostřelování došlo v průmyslové oblasti mimo areál ZNPP. Generátory byly v provozu asi hodinu a půl, zatímco náhradní zdroj energie ze čtyř ostatních reaktorů byl připojen k bloku, jehož chlazení jádra reaktoru bylo udržováno po celou dobu.

Tento incident znovu poukázal na rizikovou situaci na největší jaderné elektrárně v Evropě, co se týče jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Elektrárna se nyní nachází v aktivní válečné zóně a zejména dodávky externí energie, které jsou potřebné pro chlazení a další základní funkce pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jsou nestabilní a zranitelnou složkou, a to i v současné době ve stavu studeného odstavení reaktorů.

ZNPP má k dispozici pouze jedno přímé externí elektrické vedení vysokého napětí ze čtyř takových vedení před vypuknutím konfliktu. ZNPP přišla o napojení externího elektrického vedení na reaktorový blok 6 při ostřelování dne 21. září. V té době také blok dočasně dostával elektřinu ze svých dieselových generátorů, než se znovu podařilo získat přístup k externímu napájení, a to nepřímo přes výměníkovou stanici nedaleké tepelné elektrárny a záložní vedení o napětí 150 kV. Tato linka o napětí 150 kV byla včera poškozena, což způsobilo po druhé po době o něco málo delší než dva týdny přerušení dodávek elektřiny tomuto reaktoru.

„Znovu a znovu nalézají odvážní, kvalifikovaní a zkušení provozovatelé elektrárny řešení, jak překonat vážné problémy, které se kvůli konfliktu neustále objevují. To však není udržitelný způsob, jak provozovat jadernou elektrárnu. Je naléhavě nutné vytvořit stabilnější prostředí pro elektrárnu a její zaměstnance,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel měl včera v Kyjevě jednání s prezidentem Vladimírem Zelenským o situaci v ZNPP a o návrhu IAEA zřídit kolem zařízení zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. Do Ruské federace odcestuje začátkem příštího týdne za účelem dalších jednání o tomto plánu s cílem jej co nejdříve odsouhlasit a realizovat.

Dnes překročili čtyři odborníci IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení frontovou linii a dorazili do elektrárny, aby byla zachována a rozšířena přítomnost IAEA na ZNPP. Vystřídali své dva kolegy, kteří se zdržovali a pracovali v areálu od dne 1. září, kdy elektrárnu v Záporoží navštívil generální ředitel Grossi, aby tam zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA (ISAMZ). Odborníci poskytují nezávislá a nestranná pozorování a hodnocení situace v elektrárně. Budou také zajišťovat podporu zóny jaderné bezpečnosti a ochrany, jakmile bude odsouhlasena.

„Dnešní střídání potvrzuje odhodlání IAEA zůstat v elektrárně tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Přítomnost pracovníků IAEA je nezbytná, aby pomohla ke stabilizaci situace, která je i nadále velmi obtížná a nestabilní. Jsem nesmírně vděčný našim dvěma odborníkům, kteří strávili v elektrárně více než pět týdnů, a čtyřem, kteří tam jsou nyní. To je životně důležitá práce, kterou odvádějí ve velmi náročných podmínkách, a my jsme na ně velmi hrdí,“ řekl generální ředitel Grossi.

ZNPP je pod kontrolou ruských jednotek od začátku března. V uplynulých sedmi měsících její ukrajinský provozní personál usiloval o to, aby předešel během současného vojenského konfliktu jaderné havárii, a to v mimořádně obtížných podmínkách s častým ostřelováním elektrárny nebo v její blízkosti.

 

IAEA Aktualizace 6.10.2022

Generální ředitel IAEA Grossi a prezident Ukrajiny p. Zelenský se sešli v Kyjevě a projednali situaci na ZNPP

Vídeň, 6. října 2022

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi měl dnes v Kyjevě přínosné a konstruktivní jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, na kterém diskutovali ohledně situace na jaderné elektrárně v Záporoží (ZNPP) s ohledem na nedávný vývoj, týkající se vlastnických práv na elektrárnu a jejich důsledky.

Jednali také o návrhu generálního ředitele na vytvoření zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem elektrárny a dohodli se, že se znovu sejdou po jeho nadcházející cestě do Ruské federace.

Potíže zaměstnanců ZNPP se tento týden vystupňovaly, zaměstnanci čelí požadavkům na podepsání nové pracovní smlouvy s ruskou státní společností Rosatom, aby si udrželi práci, zatímco ukrajinský národní operátor Energoatom je nabádá, aby tak nečinili, a místo toho se řídili jeho pokyny.

Generální ředitel Grossi uvedl, že zaměstnanci ZNPP jsou vystaveni nepřijatelnému tlaku a své klíčové pracovní úkoly plní ve stále obtížnějších podmínkách s možnými závažnými důsledky pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderného zařízení.

„Z hlediska bezpečnosti a ochrany ZNPP je to obzvláště nebezpečná situace. Zaměstnanci elektrárny jsou nuceni učinit nesmírně těžké rozhodnutí nejen za sebe, ale i svoje blízké. Enormní tlak, kterému jsou vystaveni, musí přestat,“ řekl generální ředitel.

Největší evropskou jadernou elektrárnu obsadily ruské jednotky, ale provozují ji její ukrajinští zaměstnanci. Během uplynulých sedmi měsíců personál nadále plnil své důležité povinnosti, aby odvrátil nebezpečí jaderné havárie během současného vojenského konfliktu, a to za mimořádně náročných podmínek, kdy často docházelo k ostřelování elektrárny nebo v její blízkosti.

„Odvážní zaměstnanci elektrárny si zaslouží náš upřímný vděk a úctu za to, že nadále plní své životně důležité úkoly v nepředstavitelně obtížných podmínkách, kdy se jejich pracoviště nachází uprostřed válečné zóny. Je třeba urychleně přijmout opatření, která by jim usnadnila práci a život, nikoli naopak,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad stresujícími a náročnými pracovními podmínkami v ZNPP a uvedl, že psychologický dopad na zaměstnance ohrožuje jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny.

Poslední vývoj by mohl situaci ještě zhoršit tím, že by vedl k nejasnostem ohledně toho, kdo nese odpovědnost za elektrárnu, a také k nejasnostem ohledně řídícího a kontrolního řetězce v továrně, uvedl generální ředitel.

Vývoj tohoto týdne by mohl mít přímý dopad na několik ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil v březnu, včetně pilíře, který uvádí, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení a musí přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku“, a dalšího požadavku, že „musí existovat spolehlivá komunikace s regulačním orgánem a dalšími institucemi“.

Tým IAEA, který se nachází v elektrárně Záporoží, dnes mimo jiné informoval, že v průmyslové oblasti v blízkosti přístupové cesty k elektrárně došlo k ostřelování.

 

IAEA Aktualizace 5.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Po dnešních zprávách, že se Rusko chystá vykonávat dozor nad provozem ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží (ZNPP), generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi uvedl, že se zapojí do konzultací s příslušnými orgány.

Generální ředitel Grossi bude tento týden v Kyjevě a později navštíví Ruskou federaci, kde bude také pokračovat v jednáních, jejichž cílem bude co nejdříve dohodnout a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. ZNPP – největší evropskou jadernou elektrárnu obsadily ruské jednotky, ale provozují ji ukrajinští zaměstnanci.

Generální ředitel opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad mimořádně stresujícími a náročnými pracovními podmínkami v ZNPP v době současného vojenského konfliktu. V jednom ze sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil v březnu, se uvádí, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít možnost přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku“.

Odborníci IAEA se dnes v elektrárně mimo jiné dozvěděli, že ZNPP plánuje restartovat jeden ze svých šesti reaktorů, které jsou v současné době všechny ve stavu studeného odstavení. Vedoucí ukrajinští pracovníci elektrárny informovali odborníky IAEA přítomné v ZNPP, že probíhají přípravy na spuštění 5. bloku při sníženém výkonu k výrobě páry a tepla pro potřeby elektrárny. Dokončení všech příprav, včetně příprav souvisejících s nezbytnými systémy a vybavením, potrvá určitou dobu, než bude možné obnovit provoz reaktoru.

Poslední fungující reaktor ZNPP v bloku 6 byl odstaven dne 11. září. Od dne 7. září, kdy elektrárna přišla o všechny externí zdroje vysokého napětí, reaktor dodával ZNPP elektřinu pro zajištění chlazení a dalších základních bezpečnostních funkcí. Avšak po obnovení externího napájení elektrárny provozovatel reaktor odstavil.

Tým IAEA také informoval, že včera došlo k ostřelování v průmyslové oblasti nacházející se mezi ZNPP a městem Energodar, ale samotný areál elektrárny nebyl zasažen.

 

IAEA Aktualizace 4.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel IAEA (IAEA – International Atomic Energy Agency) Grossi včera uvítal propuštění p. Igora Murašova, generálního ředitele ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) poté, co obdržel potvrzení, že se pan Murašov určitě vrátil ke své rodině.

Od doby, kdy se generální ředitel Grossi v sobotu dozvěděl o zadržení pana Murašova, byl ve stálém kontaktu se všemi příslušnými orgány, aby přispěl k jeho propuštění.      
Jak bylo v sobotu uvedeno, generální ředitel ZNPP nese odpovědnost za zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny, proto jeho nepřítomnost na elektrárně měla okamžitý a vážný vliv na rozhodování ve věcech zajištění jaderné bezpečnosti elektrárny a jejího zabezpečení.

IAEA chápe, že pan Murašov je nyní se svou rodinou na území kontrolovaném Ukrajinou a nebude pokračovat v plnění svých povinností v ZNPP. Zatím není jasné, kdo ho v této funkci nahradí.

Odborníci IAEA, kteří jsou přítomní na ZNPP, oznámili, že dnes byly dokončeny opravy na sprinklerové chladicí nádrži u 5. a 6. bloku, která byl poškozena při ostřelování 20. září. Od soboty 1. října nebylo v okolí ZNPP hlášeno žádné ostřelování.

Generální ředitel Grossi ještě tento týden navštíví Kyjev a poté Moskvu, aby pokračoval v jednání, jehož cílem je co nejdříve odsouhlasit a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany.

 

IAEA Aktualizace 1.10.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Po obdržení informací o zadržení p. Igora Murašova, generálního ředitele ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), je Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) v kontaktu s příslušnými orgány a byla informována, že pan Murašov je v prozatímní vazbě, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

IAEA v souladu se svým mandátem v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení naléhavě požaduje vysvětlení a doufá v rychlé a uspokojivé vyřešení této záležitosti, uvedl generální ředitel Grossi. Zopakoval, že toto vzetí do vazby má velmi významný dopad na nejméně dva ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil na počátku konfliktu na Ukrajině.

„Takové zadržení kteréhokoliv zaměstnance elektrárny by samo o sobě bylo zdrojem vážných obav, ale také má psychologický dopad a vliv na zbytek personálu, což ohrožuje jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení“, uvedl generální ředitel Grossi.

Navíc generální ředitel ZNPP nese odpovědnost za zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany elektrárny. Zajišťuje provádění všech provozních postupů elektrárny, včetně postupů souvisejících s jadernou bezpečností, radiační bezpečností provozního personálu a zabezpečením jaderných zařízení. Rovněž zajišťuje aktivaci a řídí odezvu na případnou jadernou havarijní situaci v areálu.

„Jeho nepřítomnost v zaměstnání má také bezprostřední a vážný dopad na rozhodování při zajišťování bezpečnosti a ochrany elektrárny,“ dodal generální ředitel Grossi.      
Generální ředitel Grossi vyjádřil naději, že se pan Murašov zajisté neprodleně vrátí ke své rodině a bude moci pokračovat ve svých důležitých úkolech v elektrárně.

Odborníci IAEA, kteří jsou přítomni na ZNPP, dnes mimo jiné oznámili, že v okolí elektrárny bylo opět slyšet několik explozí. Stejně jako u předchozích explozí, které tento týden ohlásila IAEA, se má za to, že je způsobily nášlapné miny. Výbuchy neměly za následek žádný přímý dopad na bezpečnostní nebo ochranný systém ZNPP.

Dnešní exploze potvrzují pokračující nárůst počtu explozí nášlapných min hlášených tento týden u vnější strany plotu, vedoucího podél obvodu největší evropské jaderné elektrárny, která je obsazena ruskými jednotkami, ale provozují ji ukrajinští zaměstnanci. Generální ředitel Grossi je nadále hluboce znepokojen opakovaným výskytem takových výbuchů nášlapných min v blízkosti elektrárny.

Generální ředitel Grossi pokračuje v konzultacích a usiluje o co nejrychlejší dohodu a zavedení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP. Příští týden by měl odcestovat do Kyjeva a Moskvy.

 

IAEA Aktualizace 30.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Exploze nášlapné miny poškodila elektrický kabel nízkého napětí poblíž ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP). Byla poslední z řady takových detonací v tomto týdnu, což ještě zvýšilo vážné obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Včerejší výbuch poškodil 6 kilovoltový (kV) kabel, který slouží k napájení některých provozů elektrárny, v blízkosti zařízení na výrobu dusíku a kyslíku těsně za obvodovým plotem ZNPP. Kvůli zkratu kabelu výbuch nepřímo poškodil také napěťový transformátor v reaktorovém bloku 6. Nehořelo tam, ale byl vidět kouř.

Tým IAEA, který byl dnes v elektrárně přítomen, zkontroloval zmíněnou oblast a našel důkazy o výbuchu miny, přičemž stopy po nárazu byly viditelné v betonovém plotu a kabelové schránce.

Ukrajinský provozní personál uvedl, že pro opravu kabelu i transformátoru jsou k dispozici náhradní díly a další materiály. Oprava neovlivní dostupnost záložních energetických systémů.

Samotná událost neměla žádný přímý dopad na bezpečnostní systémy ZNPP. Jednalo se o šestý výbuch nášlapné miny, hlášený za tento týden za obvodovým plotem elektrárny, která je obsazena ruskými jednotkami, ale provozována ukrajinským personálem.

Generální ředitel Grossi znovu vyjádřil své hluboké znepokojení v souvislosti s četnými výbuchy nášlapných min v blízkosti ZNPP, v oblasti, která byla v posledních měsících rovněž zasažena častým ostřelováním. Generální ředitel uvedl, že pokračuje v konzultacích a usiluje o co nejrychlejší dohodu a zavedení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 29.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) organizuje tento týden nové dodávky zařízení na Ukrajinu v rámci úsilí o zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení během současného konfliktu. Jde o třetí zásilku takové pomoci do země za posledních několik měsíců, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Dodávka vybavení darovaného Švédskem proběhla včera a položky pořízené IAEA s mimorozpočtovou podporou z Francie a Spojených států dorazí v nadcházejících dnech.

V důsledku posledních dodávek obdrží pět subjektů v zemi – včetně Státního inspektorátu jaderného dozoru Ukrajiny a národního jaderného operátora Energoatom – zařízení pro monitorování radiace, mobilní telefony, přenosné energetické systémy a další položky, o které požádaly.

Začátkem tohoto měsíce dorazila do země druhá velká pomocná zásilka, včetně monitorování radiace a osobních ochranných prostředků poskytnutých Maďarskem, Rumunskem a Španělskem. Následovala dřívější dodávka zařízení na Ukrajinu v červenci, které poskytla Austrálie a pořídila s francouzskou podporou.

Dodávky darovaného zařízení jsou organizovány prostřednictvím sítě reakce a pomoci IAEA (RANET), kde mohou země zaregistrovat své schopnosti pro podporu v oblastech od hodnocení radiačních dávek a dekontaminace po hodnocení a poradenství týkající se jaderných zařízení, vyhledávání a obnovu radioaktivních zdrojů a mnoho dalších. IAEA také pořizuje vybavení pomocí zavedených mechanismů agentury.

Odborníci IAEA přítomní v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) byli dnes informováni o dvou dalších explozích nášlapných min mimo plot elektrárny, takže celkový počet se tento týden zvýšil na pět. K jedné došlo včera odpoledne v oblasti kanálu přepravujícího vodu do elektrárny pro její chladicí systém, který je nezbytný pro jadernou bezpečnost. Nezpůsobil žádnou škodu. K druhému výbuchu došlo dnes ve 13:00 asi 500 metrů od reaktorového bloku 1. Nedošlo k žádným větším škodám, ale bude probíhat další vyšetřování. Vzhledem k tomu, že předchozí tři výbuchy nášlapných min ohlásila IAEA tento týden, mělo se za to, že je způsobila zvířata.

 

IAEA Aktualizace 28.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Pravděpodobně zvířata tento týden spustila tři výbuchy nášlapných min v blízkosti ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), které nezpůsobily žádné velké škody, ale znovu zdůraznily potenciální rizika jaderné bezpečnosti v zařízení, zjistila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) na místě. Dnes v 6 hodin ráno místního času jedna nášlapná mina explodovala asi 50 metrů za plotem ZNPP.

Bylo také potvrzeno, že dva výbuchy včerejšího rána byly pravděpodobně také způsobeny zvířaty pohybujícími se v oblasti s minami mimo plot. IAEA včera oznámila, že k výbuchům došlo poblíž kanálu, který přivádí vodu z nádrže do elektrárny pro její chladicí systém – nezbytný pro bezpečnost elektrárny – ale že příčina není jasná. Okna v reaktorové turbínové hale byla rozbitá.

Generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi vyjádřil hluboké znepokojení nad výbuchy nášlapných min z tohoto týdne v blízkosti ZNPP.

Ve zprávě vydané krátce poté, co 1. září vedl tým expertů IAEA do ZNPP, generální ředitel Grossi uvedl, že „je naléhavá potřeba prozatímních opatření, aby se zabránilo jaderné havárii způsobené fyzickými škodami způsobenými vojenskými prostředky. Toho lze dosáhnout okamžitým zřízením zóny jaderné bezpečnosti a ochrany.“

Minulý týden v New Yorku generální ředitel zahájil jednání s Ruskem a Ukrajinou s cílem dohodnout a implementovat takovou zónu a na Generální konferenci IAEA v pondělí řekl, že je připraven pokračovat v konzultacích v obou zemích.

 

IAEA Aktualizace 27.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) řekl, že areál ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) byl tento týden zasažen novým ostřelováním a výbuchy, které rozbily okna v jedné z jejích turbínových hal. Znovu zdůraznil naléhavou potřebu vytvořit kolem elektrárny zónu jaderné bezpečnosti a zabezpečení.

Experti IAEA přítomní v ZNPP oznámili, že včera kolem 17:00 místního času došlo k ostřelování poblíž elektrické rozvodny zařízení, pár set metrů od školicího střediska elektrárny, ale nebyly hlášeny žádné škody. Byly slyšet další výbuchy.

V 8 hodin ráno došlo ke dvěma explozím poblíž kanálu, který přivádí vodu z nádrže do elektrárny pro její chladicí systém, základní prvek pro jadernou bezpečnost. Nedošlo k žádnému poškození struktur a zařízení elektrárny, ale okna v turbínové hale reaktorového bloku 2 byla rozbitá, uvedli experti IAEA. Podle vedoucích provozních zaměstnanců ZNPP je příčina výbuchů v současné době nejasná a vyšetřuje se, dodali experti agentury.

Ostřelování a výbuchy v areálu ZNPP z tohoto týdne přicházejí po několika dnech bez takových incidentů. Ukazují, že celková situace zůstává nejistá a že je třeba okamžitě jednat, aby se snížilo riziko velké havárie v největší evropské jaderné elektrárně, která se nyní nachází uprostřed válečné zóny, uvedl generální ředitel Grossi.      
Minulý týden v New Yorku generální ředitel zahájil jednání s Ruskem a Ukrajinou s cílem dohodnout a implementovat takovou zónu a včera na Generální konferenci IAEA řekl, že je připraven pokračovat v konzultacích v obou zemích.

 

IAEA Aktualizace 21.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Obnovení ostřelování ve středu časně ráno v areálu ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) poškodilo kabely dodávající elektřinu do jednoho z jejích šesti bloků. Proto musel tento reaktor přejít na napájení pomocí nouzových dieselových generátorů, jelikož reaktor potřebuje energii pro zajištění základních bezpečnostních funkcí. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) byla informována o situaci v areálu vedoucími ukrajinskými pracovníky, provozující elektrárnu.

Dva ze tří nouzových dieselových generátorů reaktorového bloku 6 se automaticky spustily a fungovaly asi 40 minut po ostřelování, k němuž došlo v 01:13 místního času v blízkosti turbínové haly bloku, která je hned vedle budovy reaktoru. Delší doba nebyla zapotřebí, jelikož operátor opět zprovoznil dodávky externí el. energie pro blok 6 ze stávajícího hlavního elektrického vedení ZNPP přes výměníkovou stanici nedaleké tepelné elektrárny.

Dalších pět reaktorů ZNPP zasaženo nebylo, jsou nadále zásobovány energii přímo z externího elektrického vedení elektrárny, které bylo opraveno minulý týden. Probíhají práce na opravě poškozených kabelů bloku 6 a také pokusy obnovit přímé napojení tohoto bloku na externí elektrické vedení ZNPP. Všech šest reaktorů ZNPP je ve stavu studeného odstavení, ale stále potřebují energii pro udržování chlazení a dalších životně důležitých bezpečnostních funkcí.

Generální ředitel Rafael Grossi, který je tento týden v newyorském ústředí Organizace spojených národů ve věci konzultací na vysoké úrovni ohledně svého návrhu na zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP, prohlásil, že je vážně znepokojen posledním ostřelováním v areálu největší evropské jaderné elektrárny.

Zdůraznil, jak je důležitá přítomnost IAEA v areálu a její nestranné a nezávislé sledování podobných incidentů a podávání zpráv o nich. Generální ředitel v této souvislosti zopakoval, že tým IAEA, který byl v posledních třech týdnech přítomen v areálu, mohl předávat informace přímo do ústředí agentury ve Vídni a vykonávat své činnosti bez jakýchkoli překážek, omezení nebo přestávek.

Ke středečnímu incidentu došlo po jiné epizodě ostřelování z předchozího dne, a to u jednoho z chladících rybníků v areálu ZNPP, které jsou součástí systému odvodu tepla v elektrárně. Potrubí bylo poškozeno, rybník byl vyřazen z provozu do doby, než dojde k opravě. Včera se také objevily zprávy o ostřelování průmyslového areálu v okolí tepelné elektrárny, která se nachází několik kilometrů od ZNPP.

„To opět ukazuje na naléhavou potřebu zřídit kolem ZNPP takovou zónu. Až do včerejška se zdálo, že u elektrárny nebo v její blízkosti dochází k menšímu ostřelování, ale tato poslední epizoda ukazuje, že nebezpečí zůstává velmi reálné. Nezmizelo a nemůžeme si dovolit ztrácet další čas,“ řekl generální ředitel Grossi. „Jsem odhodlán udělat vše, co bude v mých silách, aby se zóna jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) velmi brzy stala skutečností. Moje schůzky na vysoké úrovni v Organizaci spojených národů tento týden jsou klíčové pro dosažení tohoto cíle, který má prvořadý význam, aby se zabránilo závažné jaderné havárii.“

 

IAEA Aktualizace 19.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ostřelování dnes  způsobilo explozi poblíž jaderné elektrárny na jihu Ukrajiny (SUNPP), která zasáhla tři elektrická vedení a poškodila okna v místě, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina řekla IAEA, že k výbuchu došlo asi 300 metrů od průmyslového areálu SUNPP. Dotčené elektrické vedení nezahrnovalo žádné z vedení 750 kV (kV) spojujících elektrárnu se sítí.

Ukrajinský národní provozovatel Energoatom samostatně uvedl, že tři reaktory SUNPP nadále normálně fungují a že nikdo z personálu nebyl zraněn. Tři elektrické vedení byly po krátké době automaticky znovu připojeny, uvedl. SUNPP se nachází asi 250 km od jaderné elektrárny Zaporizhzhya (ZNPP), největší v Evropě. Ukrajina má také dvě další jaderné elektrárny.

V dalším významném vývoji zdůrazňujícím pokračující závažná rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení během současného konfliktu na Ukrajině bylo včera odpojeno elektrické vedení, které bylo používáno k zásobování ZNPP elektřinou z ukrajinské sítě přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny. Příčina nebyla hned jasná.

ZNPP – jehož šest reaktorů je v současné době ve stavu studeného odstavení – stále získává elektřinu, kterou potřebuje pro základní bezpečnostní funkce, z externího elektrického vedení 750 KV, které bylo obnoveno v pátek, ale nyní nemá přístup k záložní energii z sítě, uvedli experti IAEA.

„Situace v jaderné elektrárně Záporizhzhya zůstává křehká a nejistá. Minulý týden jsme se dočkali vylepšení ohledně jeho napájecích zdrojů, ale dnes jsme byli informováni o novém neúspěchu v tomto ohledu. Továrna se nachází uprostřed válečné zóny a její energetický stav není ani zdaleka bezpečný. Proto tam musí být urychleně zřízena zóna jaderné bezpečnosti a ochrany,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel později tento týden odcestuje do Organizace spojených národů v New Yorku na konzultace na vysoké úrovni o takové zóně jaderné bezpečnosti a zabezpečení kolem ZNPP, která byla v posledních dvou měsících často ostřelována. V minulých dnech k žádnému ostřelování v samotné elektrárně nedošlo, ale pokračuje v širším okolí u elektrárny, uvedl.

„Zatímco jsme se nedávno zaměřili na naléhavou potřebu opatření k zabránění jaderné havárii v ukrajinské jaderné elektrárně Zaporizhzhya – zřízení přítomnosti IAEA na začátku tohoto měsíce – dnešní výbuch poblíž jaderné elektrárny na jihu Ukrajiny také jasně ukazuje potenciální nebezpečí. v jiných jaderných zařízeních v zemi,“ řekl generální ředitel Grossi. "Jakákoli vojenská akce, která ohrožuje jadernou bezpečnost a zabezpečení, je nepřijatelná a musí se okamžitě zastavit."

V rámci pomoci a podpory IAEA Ukrajině při zajišťování jaderné bezpečnosti a zabezpečení během konfliktu odcestoval generální ředitel Grossi v březnu do SUNPP, první ze tří misí IAEA, které vedl v zemi za posledního půl roku, včetně ten do ZNPP 1. září.

 

IAEA Aktualizace 17.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská jaderná elektrárna Zaporizhzhya (ZNPP) opět dostává elektřinu přímo z národní sítě poté, co inženýři opravili jedno ze čtyř hlavních vnějších elektrických vedení, která byla všechna poškozena během konfliktu.

Obnovené vedení 750 kV (kV) nyní dodává největší evropské jaderné elektrárně – jejíž poslední fungující reaktor byl odstaven 11. září – elektřinu, kterou potřebuje pro chlazení reaktoru a další základní bezpečnostní funkce. Poté, co ZNPP před dvěma týdny ztratilo spojení se stejným vedením 750 kV, spoléhalo se nejprve na elektřinu vyrobenou samotnou elektrárnou a poté na záložní vedení, která ji připojila k síti přes elektrickou rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny.

Po opětovném připojení hlavního vedení včera odpoledne jsou tři záložní vedení opět v záloze. Tři další hlavní vnější elektrická vedení 750 kV, která byla ztracena dříve během konfliktu, zůstávají mimo provoz. Všech šest reaktorů ZNPP je ve stavu studeného odstavení, ale stále vyžadují energii pro udržení nezbytných bezpečnostních funkcí. Od 5. září elektrárna neposkytuje žádnou elektřinu domácnostem, továrnám a dalším, kteří jsou na ni pro své potřeby odkázáni.

Vedení 750 kV bylo obnoveno ve stejný den, kdy národní ukrajinský operátor Energoatom uvedl, že dodal náhradní díly na opravu elektrického vedení ZNPP a další dodávky paliva pro nouzové dieselové generátory elektrárny, které lze použít jako záložní nahoru zdroj energie. Tyto dodávky náhradních dílů a paliva byly na místě potvrzeny experty IAEA. ZNPP je v držení ruských sil, ale nadále je provozován ukrajinským personálem.

Bezpečné vnější napájení ze sítě a záložní systémy napájení jsou zásadní pro zajištění jaderné bezpečnosti a prevenci jaderné havárie, i když reaktory již nejsou v provozu. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi nastínil na začátku konfliktu.

Zatímco stav napájení ZNPP se za poslední týden zlepšil – v ostrém kontrastu se začátkem tohoto měsíce, kdy byla všechna elektrická vedení na jednom stupni odstavena a zásobování životně důležitým reaktorem záviselo na posledním fungujícím reaktoru – obecná situace elektrárny nacházející se v Uprostřed válečné zóny zůstává nejistá, řekl generální ředitel Grossi. I když v poslední době v ZNPP nebo v jeho blízkosti nedošlo k žádnému ostřelování, stále k němu dochází v širší oblasti, řekl.

Za účelem stabilizace situace zahájil generální ředitel konzultace s příslušnými stranami s cílem urychleně zřídit pásmo jaderné bezpečnosti a ochrany v ZNPP. Začátkem tohoto měsíce zřídil nepřetržitou přítomnost IAEA v ZNPP poté, co na místo vedl tým expertů.

 

IAEA Aktualizace 13.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinští inženýři udělali další pokrok v opravě životně důležité energetické infrastruktury v blízkosti jaderné elektrárny Záporizhzhya (ZNPP), čímž elektrárně umožnili obnovený přístup ke třetímu záložnímu elektrickému vedení, informovala Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA).

Záložní vedení 150 kV (kV) bylo opět zpřístupněno ZNPP po opravě elektrické rozvodny v nedaleké tepelné elektrárně, několik dní poté, co bylo poškozeno ostřelováním, které uvrhlo do tmy i město Enerhodar.

To znamená, že všechna tři záložní elektrická vedení do ZNPP – největší evropské jaderné elektrárny – byla v posledních dnech obnovena. Jedno z nich, vedení 750/330 kV, nyní dodává ZNPP externí elektřinu, kterou potřebuje pro chlazení a další základní bezpečnostní funkce. Vedení 330 kV a 150 kV jsou v záloze. Všech šest reaktorů ZNPP je ve stavu studeného odstavení, ale stále vyžadují energii pro udržení nezbytných bezpečnostních funkcí.

V důsledku opravy rozvodny dostávají někteří lidé v Enerhodaru, který minulý týden úplně vypadl, opět elektřinu. Zatímco tepelná elektrárna není v provozu, její rozvodnu lze využít pro přístup k elektřině z ukrajinské sítě.

Navzdory tomuto vývoji souvisejícímu s energetickou situací elektrárny generální ředitel Rafael Mariano Grossi znovu zdůraznil, že jaderná bezpečnost a bezpečnostní situace v elektrárně – držené ruskými silami, ale provozované ukrajinským personálem uprostřed válečné zóny – zůstává nejistá. I když v posledních dnech v ZNPP ani v jeho blízkosti nedošlo k žádnému ostřelování, stále k němu dochází v širší oblasti, řekl. Všechna čtyři hlavní externí elektrická vedení ZNPP jsou mimo provoz a v současné době nedodává elektřinu domácnostem, továrnám a dalším.

Za účelem stabilizace situace zahájil generální ředitel konzultace s příslušnými stranami s cílem urychleně zřídit pásmo jaderné bezpečnosti a ochrany v ZNPP. Začátkem tohoto měsíce zřídil nepřetržitou přítomnost IAEA v ZNPP poté, co na místo vedl tým expertů.

Samostatně dnes, v rámci pokračující podpory IAEA pro jadernou bezpečnost a zabezpečení na Ukrajině, generální ředitel Grossi uvedl, že do země dorazila druhá velká pomocná zásilka, včetně přístrojů pro monitorování radiace a osobních ochranných prostředků poskytnutých Maďarskem, Rumunskem a Španělskem.

Dodávka do ukrajinských jaderných elektráren Rivne a Jihoukrajinska, stejně jako státního regulátora a jeho státní pohotovostní služby, byla organizována prostřednictvím sítě reakce a pomoci IAEA (RANET), kde mohou země zaregistrovat své kapacity pro podporu v oblastech od hodnocení radiačních dávek a dekontaminace k hodnocení a poradenství jaderných zařízení, vyhledávání a obnovování radioaktivních zdrojů a mnoho dalšího. Navazuje na dřívější dodávku zařízení na Ukrajinu v červenci.

 

IAEA Aktualizace 12.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Bylo obnoveno druhé záložní elektrické vedení do ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), které provozovateli umožňuje ponechat jednu linku jako náhradní, zatímco druhá linka externě zásobuje elektrárnu elektřinou, kterou potřebuje na chlazení reaktoru a zajištění dalších základních bezpečnostních funkcí během odstávky, zjistila dnes na místě Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Při dalším vývoji situace, závažném pro jadernou bezpečnost v největší evropské jaderné elektrárně, se dnes reaktorový blok, který byl včera odstaven, dostal do stavu studeného odstavení, jako je pět dalších reaktorů elektrárny, což znamená, že bude potřebovat méně energie na chlazení.

Jednalo se o poslední reaktor ZNPP, který byl v provozu a byl odstaven poté, když v sobotu došlo k obnovení elektrického vedení o napětí 330 kilovoltů (kV), které elektrárně umožnilo externí napájení z rozvodné sítě. Elektrárna se již nemusí spoléhat na výkon svého reaktoru. Nyní byla obnovena i linka 750/330 kV, využívá se k zajištění výkonu potřebného pro bezpečnostní funkce elektrárny, přičemž obnovené vedení 330 kV je v záloze. Obě obnovená vedení mohou přijímat energii z externí sítě přes výměníkovou stanici nedaleké tepelné elektrárny.

Navzdory tomuto vývoji, souvisejícímu s přístupem elektrárny k externímu napájení energii, generální ředitel Rafael Mariano Grossi zdůraznil, že situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na elektrárně, nacházející se uprostřed válečné zóny, zůstává nejistá. Všechna čtyři hlavní externí elektrická vedení ZNPP jsou mimo provoz a v současné době elektrárna nedodává elektřinu domácnostem, továrnám a dalším objektům.

„Zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany je velmi naléhavé, zahájil jsem počáteční konzultace s příslušnými stranami,“ uvedl dnes generální ředitel v prohlášení pro Radu guvernérů IAEA.

 

IAEA Aktualizace 11.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Bylo obnoveno záložní elektrické vedení ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), které elektrárně dodává externě elektřinu pro zajištění  chlazení reaktoru a dalších základních bezpečnostních funkcí, jak zjistila dnes na místě Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

K obnově záložního vedení o napětí 330 kilovoltů (kV), které spojuje největší evropskou jadernou elektrárnu s ukrajinskou sítí přes výměníkovou stanici tepelné elektrárny v nedalekém městě Energodar, došlo včera večer, což umožnilo dnes v časných ranních hodinách odstavit v ZNPP poslední fungující reaktor. Tento reaktor dodával ZNPP v uplynulém týdnu energii poté, co bylo zařízení odpojeno od sítě. S obnovou vedení opět přichází z externí rozvodné sítě elektřina potřebná pro jadernou bezpečnost na ZNPP.      
Generální ředitel Rafael Mariano Grossi uvítal nejnovější vývoj, týkající se energetického statusu ZNPP, který potvrdila i Ukrajina, ale zdůraznil, že situace v elektrárně zůstává i po týdnech ostřelování areálu, které poškodilo životně důležitou energetickou infrastrukturu, nejistá. Ačkoliv jsou všechny reaktory odstaveny, je stále zapotřebí energie pro chlazení reaktorů a další systémy nezbytné k zajištění jaderné bezpečnosti.

„I přes tato poškození se operátorům a inženýrům na elektrárně podařilo obnovit jedno ze záložních elektrických vedení, a to za velmi náročných podmínek, aby ZNPP byla dodávána externí elektřina, kterou zoufale potřebuje,“ řekl generální ředitel Grossi. „Jsem však nadále vážně znepokojen situací v elektrárně, která zůstává v ohrožení, dokud bude jakékoli ostřelování pokračovat. Byly zahájeny konzultace v souvislosti s  naléhavou potřebou zřídit v jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP) zónu jaderné bezpečnosti a ochrany za účelem řešení této závažné situace.“

Ačkoliv reaktory elektrárny již nejsou v provozu, bezpečné zásobování elektrickou energií z distribuční sítě a záložní napájecí systémy jsou nezbytné pro zajištění jaderné bezpečnosti a předcházení jaderné havárii. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

Odborníci IAEA, kteří jsou přítomní v areálu ZNPP od dne 1. září jako součást týmu vedeného generálním ředitelem Grossim za účelem zřízení podpůrné a asistenční mise IAEA v jaderné elektrárně v Záporoží (ISAMZ), byli informování vedoucími ukrajinskými pracovníky elektrárny, že reaktorový blok 6 byl odstaven ve 03:41 místního času (02:41 SEČ). Ostatních pět bloků se již nachází ve studeném stavu odstavení a elektrárna v současné době nedodává žádnou elektřinu domácnostem, továrnám a dalším objektům, které jsou na ní závislé. ZNPP je obsazena od začátku března ruskými jednotkami, ale její ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje.

Kromě opravy vedení o napětí 330 kV probíhají práce na obnově dalších elektrických vedení. Reaktorový blok 6 dodával ZNPP energii od dne 5. září, kdy byla elektrárna odpojena od sítě. Provoz reaktoru při nízkém výkonu však není dlouhodobě udržitelným řešením, protože by s časem mohl poškodit klíčová zařízení jaderné elektrárny, jako jsou turbíny a čerpadla vyrábějící elektřinu.

ZNPP má pro případ potřeby k dispozici také 20 nouzových dieselových generátorů se zásobami nafty na nejméně 10 dní provozu.  Generátory není zapotřebí řídit během této změny v provozu. Ačkoliv tepelná elektrárna v Energodaru zůstává mimo provoz, elektrické vedení, které bylo nyní obnoveno, dodává ZNPP energii z ukrajinské distribuční sítě přenášené přes výměníkovou stanici teplárny.

Provozní pracovníci ZNPP plánují uvést blok 6 do studeného stavu odstavení stejně jako ostatních pět reaktorových bloků, což může trvat asi 30 hodin. ZNPP bude stále potřebovat elektřinu pro funkce zajišťující její bezpečností. Avšak v tomto stavu je pro zachování jaderné bezpečnosti zapotřebí energie pouze z jednoho dieselového generátoru na jeden reaktor.

Ve zprávě o jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochraně jaderných zařízení na Ukrajině, která byla vydána dne 6. září před brífinkem generálního ředitele na Radě bezpečnosti OSN, bylo uvedeno, že ZNPP několikrát „ztratila, zcela nebo částečně, externí napájení elektrickou energii v důsledku vojenských operací v areálu“. Generální ředitel doporučil „obnovit poškozené externí elektrické linky zásobující elektrárnu energií, jak jsou vedeny, a zajistit, aby byly kdykoliv přístupné. Dále doporučil, aby všechny vojenské akce, které mohou mít vliv na napájecí systémy, byly ukončeny.“

 

IAEA Aktualizace 7.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Obnovené ostřelování poškodilo záložní elektrické vedení mezi ukrajinskou jadernou elektrárnou Záporoží (ZNPP) a nedalekou tepelnou elektrárnou, což ještě zvýšilo významná rizika v oblasti jaderné bezpečnosti v elektrárně, jak zjistila na místě Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).      
Událost, ke které došlo včera, neměla bezprostřední dopad na současný provoz ZNPP, protože již před dvěma dny byla elektrárna odpojena od elektrické sítě, když bylo vypnuto další náhradní vedení při hašení požáru.

Avšak poškození linky 750/330 kilovolt (kV) opět ukázalo, s jakými obtížemi a slabinami se ZNPP potýká, pokud jde o externí zdroje napájení. ZNPP ztratila spojení se všemi čtyřmi hlavními vnějšími elektrickými vedeními již dříve během konfliktu, s posledním vedením dne 2. září. Ze tří záložních linek mezi ZNPP a tepelnou elektrárnou je nyní jedna poškozena ostřelováním, zatímco dvě další jsou odpojeny, informovali nadřízení ukrajinští provozní pracovníci odborníky IAEA přítomné v elektrárně od minulého týdne.      
Kromě dopadů na elektrické vedení ostřelování způsobilo také škody na výhybce v areálu, kterou se ukrajinský provozní personál chystá opravit. ZNPP obsadily od začátku března ruské jednotky, ale její ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje.

V posledních několika dnech ZNPP spoléhala na výkon jediného reaktoru, nacházejícího se v provozu, který potřebuje pro zajištění chlazení a dalších bezpečnostních funkcí. I když má elektrárna v případě potřeby k dispozici také nouzové dieselové generátory, generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil znepokojení nad situací s dodávkami elektrické energie.

Ve zprávě o jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochraně jaderných zařízení na Ukrajině, která byla vydána včera generálním ředitelem před jeho brífinkem na Radě bezpečnosti OSN, je uvedeno, že ZNPP několikrát „ztratila, zcela nebo částečně, externí napájení elektrickou energii v důsledku vojenských operací v areálu“. Doporučil „obnovit poškozené externí elektrické linky zásobující elektrárnu energií, jak jsou vedeny, a zajistit, aby byly kdykoliv přístupné. Dále doporučil, aby všechny vojenské akce, které mohou mít vliv na napájecí systémy, byly ukončeny.“

Pro zajištění jaderné bezpečnosti a předcházení jaderné havárii má zásadní význam bezpečné napájení z externí sítě a záložní napájecí systémy. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

Minulý týden po několikaměsíčním úsilí ustavil generální ředitel Grossi zastoupení IAEA v největší evropské jaderné elektrárně. Vedl tým odborníků, který překročil frontovou linii a dorazil do elektrárny. V areálu zůstávají dva odborníci IAEA, kteří zajišťují nezávislé a objektivní monitorování a hodnocení situace na místě.

Včera generální ředitel doporučil urychleně zřídit zónu jaderné bezpečnosti a ochrany v ZNPP, nyní vede konzultace zaměřené na realizaci tohoto plánu.

 

IAEA Aktualizace 5.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), že záložní elektrické vedení mezi jadernou elektrárnou Záporoží (ZNPP) a nedalekou tepelnou elektrárnou bylo dnes plánovaně odpojeno kvůli hašení požáru, samotné vedení však poškozeno nebylo. ZNPP nadále získává elektřinu, kterou potřebuje pro bezpečný provoz, ze svého jediného provozovaného reaktoru.

Po ztrátě připojení ZNPP k poslednímu zbývajícímu funkčnímu vedení 750 kilovoltů (kV), k níž došlo v pátek, bylo k dodávkám elektřiny ze ZNPP do sítě využito záložní vedení 330 kV. Ukrajina informovala IAEA, že tato záložní linka bude po uhašení požáru znovu připojena.

Jeden ze šesti reaktorů ZNPP nadále vyrábí elektřinu, kterou elektrárna potřebuje pro chlazení a další funkce pro zajištění jaderné bezpečnosti. Reaktor bude připojen k síti po opětovném zapnutí linky 330 kV.

Také dnes čtyři experti IAEA plánovaně opustili ZNPP po několika dnech, kdy prováděli potřebné práce v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení. Další dva zůstali v elektrárně, aby zajistili přítomnost IAEA v areálu, což agentuře umožní sledovat situaci na místě a poskytovat nezávislá hodnocení.

Šest odborníků dorazila do ZNPP dne 1. září jako součást týmu vedeného generálním ředitelem Rafaelem Marianem Grossim. Tým překročil frontovou linii, aby v elektrárně na jižní Ukrajině zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA (ISAMZ - IAEA Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya). ZNPP je od začátku března pod kontrolou ruských jednotek, ale její ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje.

Odborníci IAEA vyhodnocují v terénu fyzické škody na ZNPP, stanovují funkčnost hlavních a záložních systémů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a kromě jiných důležitých činností vyhodnocují pracovní podmínky zaměstnanců i stávající kapacity elektrárny pro odezvu na mimořádné situace. V uplynulých dnech inspektoři zajišťující dozor nad bezpečností prováděli v areálu také neodkladné bezpečnostní činnosti.

Ukrajinští zaměstnanci elektrárny dnes expertům z IAEA sdělili, že plánují opravu linky 750 kV, která přestala fungovat v pátek, ale oprava potrvá několik dní.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytné bezpečné napájení z externí sítě a systémy záložního napájení. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na začátku konfliktu.

V uplynulém měsíci došlo na ZNPP nebo v její blízkosti k četným případům ostřelování, které způsobily škody na zařízení a vyvolaly všeobecné obavy z rizika závažné jaderné havárie, která by mohla ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Ostřelování v ZNPP dne 1. září poškodilo olejovou nádrž obsahující mazací olej pro turbíny. Dnes došlo k dalšímu ostřelování.

Generální ředitel Grossi v úterý vydá zprávu o situaci v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině, včetně zjištění z mise v ZNPP, a později, téhož dne, bude informovat o misi do elektrárny Radu bezpečnosti OSN.

 

IAEA Aktualizace 3.9.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) opět ztratila připojení k poslednímu zbývajícímu hlavnímu externímu elektrickému vedení, ale zařízení pokračuje v dodávkách elektřiny do sítě prostřednictvím náhradního vedení, informovala dnes Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).

Méně než 48 hodin poté, co generální ředitel Rafael Mariano Grossi ve čtvrtek zajistil přítomnost podpůrné a asistenční mise IAEA na jaderné elektrárně v Záporoží na jižní Ukrajině, bylo odborníkům agentury sděleno vedoucími ukrajinskými pracovníky elektrárny, že čtvrté elektrické vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), které bylo v provozu, je nefunkční. Tři další externí vedení byla vyřazena z provozu již dříve během konfliktu.

Odborníci IAEA, kteří jsou nyní přítomní v největší evropské jaderné elektrárně uprostřed válečné zóny, také věděli, že náhradní vedení 330/750 kV, spojující zařízení s nedalekou tepelnou elektrárnou, dodává elektřinu, kterou ZNPP vyrábí, do externí rozvodné sítě. Totéž náhradní vedení může také v případě potřeby poskytovat záložní napájení ZNPP.

Kromě toho vedení elektrárny informovalo tým IAEA, že jeden ze dvou provozních bloků ZNPP byl dnes odpoledne odpojen kvůli omezením v síti. Stejný blok 5 byl odpojen také dne 1. září, v den příjezdu generálního ředitele Grossiho do areálu, kvůli interní poruše na elektrické síti, ale následující den byl znovu připojen.

Jeden reaktor je stále v provozu a vyrábí elektřinu určenou jak pro chlazení a zajištění dalších základních bezpečnostních funkcí v areálu, tak i pro domácnosti, továrny a další objekty napájené z distribuční sítě. ZNPP je v držení ruských jednotek od začátku března, ale její ukrajinští zaměstnanci nadále zajišťují provoz elektrárny.

"Náš tým obdržel v této souvislosti bezprostřední, rychlé a spolehlivé informace o nejnovějším závažném vývoji, který ovlivňuje externí elektrické napájení elektrárny, stejně jako provozní stav reaktorů. Již lépe chápeme otázku  funkčnosti záložního elektrického vedení při připojení zařízení k rozvodné síti. To je zásadní informace pro posouzení celkové situace v areálu," uvedl generální ředitel Grossi.

"Významný přínos stálé přítomnosti IAEA v záporožské jaderné elektrárně je již naprosto jasný. Tím se vše změní," řekl a dodal, že IAEA zůstává v blízkém kontaktu se svými ukrajinskými protějšky a nadále od nich dostává cenné informace o stávající situaci.

Odpojení elektrického vedení 750 kV v pátek večer, ke kterému došlo dočasně také dne 25. srpna, následovalo po obnoveném ostřelování v areálu, o čemž Ukrajina informovala IAEA.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti je nezbytné bezpečné napájení z externí sítě a systémy záložního napájení. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na začátku konfliktu. Generální ředitel vyjádřil na tiskové konferenci v pátek večer po návratu do Vídně své znepokojení nad situací s externím zásobováním energií areálu ZNPP.  Tento pilíř bezpečnosti označil pomocí prostředků informační grafiky jako dopravní semafor, signalizující stav bezpečnosti elektrárny, napůl červeně, napůl žlutě.

Nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení ještě zhoršilo pokračující ostřelování areálu od dne 29. srpna až do dne před příjezdem generálního ředitele a jeho týmu do ZNPP. Došlo k poškození skladu pevného radioaktivního odpadu, ventilačního potrubí speciální budovy 1 a výcvikové budovy ZNPP.

V ZNPP budou odborníci podpůrné a asistenční mise IAEA vykonávat důkladnou a soustavnou práci, aby posoudili fyzické poškození zařízení jaderné elektrárny, určili funkčnost hlavních a záložních bezpečnostních a zabezpečovacích systémů, vyhodnotili pracovní podmínky zaměstnanců a navíc provedli neodkladné bezpečnostní činnosti v areálu.

"Rozdíl mezi přítomností a nepřítomností IAEA v areálu je jako den a noc. Jsem i nadále vážně znepokojen situací v záporožské jaderné elektrárně, to se nezměnilo, ale stálá přítomnost IAEA bude mít zásadní význam pro stabilizaci situace. Jsem nesmírně hrdý na životně důležitou práci, kterou nyní tým IAEA statečně v ZNPP vykonává," řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel vydá začátkem příštího týdne zprávu o situaci v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině, včetně poznatků ze své mise v ZNPP.

 

IAEA Aktualizace 28.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) o obnovení ostřelování v areálu jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) v posledních dnech. Uvedla však, že všechny bezpečnostní systémy zůstávají v provozu a nedošlo k žádnému zvýšení úrovně radiace, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Jak již bylo uvedeno dříve, ZNPP má stále přístup k externímu napájení poté, kdy ve čtvrtek dočasně ztratila připojení k poslednímu zbývajícímu funkčnímu externímu elektrickému vedení o napětí 750 kilovoltů (kV). Obě reaktorové jednotky, které byly během čtvrtečních výpadků elektrického proudu odpojeny od elektrické sítě, jsou navíc po pátečním opětovném připojení zase v provozu. Zbývající čtyři jednotky ve ZNPP byly před čtvrtečními událostmi odpojeny a zůstaly v odstávce.

Ve čtvrtek, v pátek a sobotu došlo v oblasti ZNPP k ostřelování, Ukrajina však zatím nemá úplné informace o charakteru škod, uvedl generální ředitel Grossi. Ostřelování zasáhlo oblast dvou takzvaných speciálních budov elektrárny, obě se nacházely ve vzdálenosti asi 100 metrů od budov reaktoru, a také jednu část nadjezdu. Zařízení v těchto budovách zahrnují čističky vody, opravny nebo zařízení na nakládání s odpady. V areálu došlo také k poškození části vodovodního potrubí, ale to již bylo opraveno.

Všechny hodnoty měření radioaktivity v areálu ZNPP se nacházejí v obvyklém rozmezí a nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k úniku vodíku, uvedl generální ředitel Grossi s odvoláním na informace z Ukrajiny.

Poslední ostřelování znovu ukázalo riziko možné jaderné havárie v ZNPP, největší evropské jaderné elektrárně, která se od začátku března nachází pod kontrolou ruských jednotek, ale provozují ji ukrajinští zaměstnanci.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v konzultacích se všemi stranami s cílem vyslat do elektrárny v nejbližších dnech odbornou misi IAEA, která má pomoci zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečit jaderná zařízení v elektrárně. Plánovaná mise by měla kromě provedení nutných činností pro zabezpečení jaderných zařízení v areálu vyhodnotit fyzické škody na zařízeních ZNPP, zjistit, zda jsou hlavní a záložní bezpečnostní a zabezpečovací systémy funkční a vyhodnotit pracovní podmínky zaměstnanců.

 

IAEA Aktualizace 26.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), že jaderná elektrárna v Záporoží (ZNPP) má stále přístup k externímu napájení, zajišťujícímu chlazení a další bezpečnostní funkce. Jeden z reaktorových bloků elektrárny byl znovu připojen k vnitrostátní síti den poté, kdy elektrárna dočasně ztratila připojení k životně důležitému elektrickému vedení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Připojení ZNPP k poslednímu zbývajícímu elektrickému vedení 750 kilovoltů (kV), které je v provozu, bylo obnoveno včera odpoledne po dvou výpadcích proudu a odpojení dvou provozovaných reaktorů elektrárny ze sítě, z nichž jeden byl dnes znovu připojen, uvedla Ukrajina.

Generální ředitel Grossi řekl, že vítá obnovení externího elektrického vedení. Dodal však, že výpadky proudu upozornily na potenciální zranitelnost velké jaderné elektrárny, nacházející se uprostřed aktivní konfliktní zóny a na zásadní význam vyslání mise odborníků IAEA do zařízení se šesti reaktory co nejdříve, za účelem stabilizace situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

„Nadále se aktivně účastním konzultací se všemi stranami, abych velice brzy, doufejme, že v nejbližších dnech, zorganizoval a vedl misi IAEA do jaderné elektrárny v Záporoží. Jak ukázala včerejší neočekávaná ztráta externího elektrického vedení, přítomnost IAEA v areálu je nezbytně nutná,“ sdělil generální ředitel.

Ukrajina sdělila IAEA, že ZNPP je nyní připojena jak k elektrickému vedení 750 kV, které je součástí vnitrostátní elektrické sítě, tak i k vedení 330 kV, které ji spojuje s nedalekou tepelnou elektrárnou, jež může v případě výpadku dodávat energii.

Při včerejších výpadcích proudu byly uvedeny do provozu nouzové dieselové generátory v souladu s bezpečnostními požadavky elektráren pro případ takového výpadku proudu, záložní linka 330 kV však zůstala po celou tu dobu připojena a byla v provozu, uvedla Ukrajina. ZNPP má za normálních podmínek čtyři externí elektrická vedení 750 kV, ale tři z nich pozbyla již dříve během konfliktu.

Elektrické vedení slouží především k přenosu elektřiny z provozovaného jaderného zařízení přes rozvodnou síť za účelem zásobování domácností, továren a dalších objektů. Jaderné elektrárny také vyžadují stálé napájení elektrickou energii pro zajištění běžného provozu a pro napájení bezpečnostních systémů nezbytných při mimořádné situaci nebo havárii. Pokud dojde ke ztrátě externího elektrického vedení, jak tomu bylo včera na ZNPP, je nezbytné mít náhradní zdroj energie pro napájení bezpečnostních systémů, aby se předešlo jakékoliv radiační havárii s následky pro veřejnost a životní prostředí. Náhradní energii mohou dodávat nouzové dieselové generátory nebo přídavná záložní elektrická vedení.

Pro zajištění jaderné bezpečnosti má zásadní význam bezpečné napájení z externí sítě a záložní napájecí systémy. Tento požadavek patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 25.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že jaderná elektrárna Záporoží (ZNPP) dnes dočasně ztratila spojení se svým posledním zbývajícím funkčním 750 kilovoltovým (kV) externím elektrickým vedením, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi a dále zdůraznil naléhavou potřebu, aby do zařízení cestovala expertní mise IAEA.

Ukrajina řekla IAEA, že ZNPP, největší evropská jaderná elektrárna, během dne nejméně dvakrát ztratila spojení s elektrickým vedením, ale v současné době je opět v provozu. Uvedlo, že ZNPP zůstal připojen k 330 kV vedení z nedalekého tepelného zařízení, které může v případě potřeby poskytnout záložní elektřinu.

Ukrajina také informovala IAEA, že v důsledku přerušení elektrického vedení 750 kV byly dva fungující reaktorové bloky ZNPP odpojeny od elektrické sítě a jejich havarijní ochranné systémy byly spuštěny, přičemž všechny bezpečnostní systémy zůstaly v provozu, uvedl generální ředitel. Všech šest bloků zůstalo odpojeno od sítě i po obnovení elektrického vedení, uvedla Ukrajina.

Bezprostředně nebyly k dispozici žádné informace o přímé příčině výpadků proudu. Šestireaktorový ZNPP má běžně čtyři vnější elektrické vedení, ale tři z nich byly ztraceny dříve během konfliktu. IAEA zůstává v úzkém kontaktu s Ukrajinou a poskytne aktualizované informace, jakmile budou k dispozici.

Bezpečné vnější napájení ze sítě je nezbytné pro zajištění jaderné bezpečnosti. Tento požadavek patří mezi sedm nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které generální ředitel nastínil na začátku konfliktu. Pro případ ztráty externího napájení má ZNPP – stejně jako ostatní jaderné elektrárny po celém světě – stále k dispozici dieselové generátory pro zajištění záložní energie.

Dnešní událost elektrického vedení přichází po sérii incidentů ostřelování z tohoto měsíce v oblasti ZNPP, které způsobily určité škody v elektrárně a vyvolaly prohlubující se obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení v zařízení, které je kontrolováno ruskými silami, ale zůstává provozováno jeho ukrajinský personál.

„Téměř každý den dojde v jaderné elektrárně Záporoží nebo v její blízkosti k novému incidentu. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. Jsem odhodlán osobně vést misi IAEA do elektrárny v příštích několika dnech, abych pomohl stabilizovat tamní jadernou bezpečnost a bezpečnostní situaci,“ řekl generální ředitel Grossi.      
V rámci aktivních konzultací a příprav na misi se generální ředitel dnes v Paříži setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

 

IAEA Aktualizace 23.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, že obnovené ostřelování v posledních dnech způsobilo další škody v oblasti jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) v zemi, čímž znovu zdůraznila vážná rizika jaderné bezpečnosti a zabezpečení, kterým zařízení čelí, a zdůraznila naléhavou potřebu generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes řekl, že tam jede expertní mise IAEA.

Ukrajina informovala IAEA, že ostřelování v sobotu (20. srpna) a neděli (21. srpna) poškodilo infrastrukturu ZNPP včetně laboratorních a chemických zařízení, uvedl generální ředitel. Ukrajina navíc uvedla, že ostřelování v pondělí (22. srpna) poškodilo transformátory nedaleké tepelné elektrárny, což způsobilo odpojení elektrického vedení spojujícího tuto elektrárnu se ZNPP, které trvalo několik hodin, než bylo později téhož dne obnoveno.

„Tyto incidenty ukazují, proč musí být IAEA schopna velmi brzy vyslat misi do jaderné elektrárny Záporoží. I nadále velmi aktivně a intenzivně konzultuji všechny strany, aby se tato životně důležitá mise IAEA mohla uskutečnit bez dalšího odkladu. Přítomnost IAEA pomůže stabilizovat jadernou bezpečnost a bezpečnostní situaci v lokalitě a sníží riziko vážné jaderné havárie v Evropě. Očekává se, že se mise uskuteční během několika příštích dnů, pokud budou probíhající jednání úspěšná,“ řekl generální ředitel Grossi.

Kromě již obnoveného záložního vedení k tepelné elektrárně má ZNPP v provozu jedno elektrické vedení, které jej spojuje se sítí z celkem čtyř takových vedení. Bezpečné vnější napájení ze sítě je nezbytné pro zajištění jaderné bezpečnosti. Tento požadavek patří mezi sedm nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které generální ředitel nastínil na začátku konfliktu.

Ukrajina dnes samostatně informovala IAEA, že deset z 15 jaderných reaktorů v zemi je v současné době připojeno k síti, včetně dvou v ZNPP, tří v jaderné elektrárně Rivne (NPP), tří v Jihoukrajinské JE a dvou v JE Chmelnyckyj.

Pokud jde o záruky, generální ředitel Grossi řekl, že IAEA nadále dostává data vzdáleného bezpečnostního monitoringu z míst čtyř provozovaných JE na Ukrajině a také z JE Černobyl.

 

IAEA Aktualizace 19.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi dnes znovu naléhavě vyzval k maximální vojenské zdrženlivosti v oblasti ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) v návaznosti na nové známky rostoucího napětí ohledně největšího takového zařízení v Evropě.

Jen něco málo přes týden poté, co informoval Radu bezpečnosti OSN o zhoršující se jaderné bezpečnosti a bezpečnostní situaci v ZNPP, generální ředitel Grossi varoval, že jakákoli další eskalace související s šestireaktorovou elektrárnou by mohla vést k vážné jaderné havárii s potenciálně vážnými následky. pro lidské zdraví a životní prostředí na Ukrajině i jinde.

S ohledem na vážnou situaci generální ředitel zopakoval, že je třeba vyslat misi IAEA, která by provedla základní bezpečnostní a ochranné činnosti v místě na jihu Ukrajiny. Řekl, že IAEA aktivně konzultuje se všemi stranami ohledně svého úsilí vyslat takovou misi co nejdříve. Stejně jako během dvou předchozích misí IAEA na Ukrajině během konfliktu by tuto misi vedl sám generální ředitel Grossi.

Generální ředitel rovněž uvítal nedávná prohlášení, která naznačují, že Ukrajina i Rusko podporují cíl IAEA vyslat misi do ZNPP.

Generální ředitel učinil své poslední prohlášení dnes v reakci na zprávy médií a další informace, které IAEA obdržela v posledních dnech a které naznačují možná nová rizika jaderné bezpečnosti a zabezpečení související se ZNPP, necelé dva týdny poté, co ostřelování způsobilo v elektrárně určité škody, včetně dopad na činnosti reakce v případě nouze, což vyvolalo všeobecný poplach ohledně tamní situace.

„V této vysoce nestabilní a křehké situaci je životně důležité, aby nebyla přijata žádná nová opatření, která by mohla dále ohrozit bezpečnost a zabezpečení jedné z největších světových jaderných elektráren,“ řekl generální ředitel Grossi.

„Je naléhavě nutné snížit napětí a podniknout nezbytné kroky k zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany a zabránit jakýmkoli radiologickým následkům pro obyvatelstvo a životní prostředí. IAEA může v tomto ohledu hrát nepostradatelnou roli,“ řekl.

IAEA nemohla navštívit ZNPP od doby před vypuknutím konfliktu před půl rokem. Od začátku března ji ovládají ruské síly, ale ukrajinský štáb provozuje elektrárnu dál.

Ukrajina dnes odděleně informovala IAEA, že se rozhodla provést „změnu“ regulační licence pro ZNPP a nařídila ukrajinskému provozovateli udržovat reaktorové bloky 1 a 2 ve studeném odstavení. V současné době jsou v elektrárně v provozu pouze reaktorové bloky 5 a 6. IAEA nadále monitoruje provozní stav reaktorů, jakož i situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení obecněji.

Ukrajina dnes také informovala IAEA, že deset z 15 jaderných reaktorů v zemi je v současné době připojeno k síti, včetně dvou v ZNPP, tří v jaderné elektrárně Rivne (NPP), tří v jaderné elektrárně na jihu Ukrajiny a dvou JE Chmelnyckyj.

Pokud jde o záruky, generální ředitel Grossi řekl, že IAEA nadále dostává data vzdáleného bezpečnostního monitoringu z míst čtyř provozovaných JE na Ukrajině a také z JE Černobyl.

 

IAEA Aktualizace 12.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) o novém ostřelování v areálu jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) a v této souvislosti zdůraznila závažná rizika v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v největší evropské elektrárně, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina uvedla, že k poslednímu incidentu po ostřelování ZNPP v minulém týdnu  došlo ve čtvrtek odpoledne. Ostřelování způsobilo určité škody, včetně poškození zařízení na monitorování radiace na požární stanici elektrárny. Ukrajina zpočátku také hlásila, že je třeba zastavit plánovanou výměnu směn, později však IAEA sdělila, že rotace personálu se vrátila k normálu. V elektrárně nedošlo k žádným ztrátám na životech a její bezpečnostní systémy nebyly poškozeny.

Na základě informací poskytnutých Ukrajinou odborníci IAEA konstatovali, že systémy důležité pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení zasaženy nebyly. Nicméně opakované ostřelování v areálu ZNPP nebo v jeho blízkosti značně ohrožuje jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderného zařízení se šesti reaktory, prohlásil generální ředitel Grossi a zopakoval svůj požadavek, aby veškerá podobná vojenská činnost skončila.

K čtvrtečnímu ostřelování došlo ve stejný den, kdy generální ředitel IAEA informoval Radu bezpečnosti OSN o zhoršující se situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ZNPP v uplynulém týdnu a zdůraznil naléhavou potřebu IAEA vyslat odbornou misi, která by vykonala na místě základní činnosti, související s jadernou bezpečností, zabezpečením a ochranou jaderných zařízení.

IAEA nemohla ZNPP navštívit před začátkem konfliktu, ke kterému došlo téměř před půl rokem. Od začátku března je elektrárna pod kontrolou ruských jednotek, ale ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje.

Co se týče bezpečnostních opatření, IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení pomocí dálkového přenosu ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu. Odborníci IAEA nyní také obnovili úplný přenos dat z bezpečnostních zařízení jaderné elektrárny Černobyl po období, kdy docházelo k částečné ztrátě při přenosu těchto dat, uvedl generální ředitel Grossi.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti deset z 15 reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, tří v Jihokrajinské jaderné elektrárně a dvou v jaderné elektrárně Chmelnyckyj.

 

IAEA Aktualizace 10.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes oznámil, že ve čtvrtek seznámí Radu bezpečnosti OSN se situací v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ukrajinské jaderné elektrárně v Záporoží (ZNPP) a bude ji informovat o svém úsilí dohodnout se na vyslání odborné mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) do areálu elektrárny v nejbližší možné době.

Ukrajina dnes mimo jiné informovala IAEA o obnově elektrického vedení, které může být v případě potřeby použito k napájení ZNPP elektřinou z nedaleké tepelné elektrárny.      
Generální ředitel Grossi uvedl, že jde o pozitivní vývoj, který nastal den poté, co ukrajinský regulační orgán informoval IAEA, že ZNPP má i nadále omezenou možnost externího napájení jaderné elektrárny. Jak bylo uvedeno již dříve, páteční ostřelování poškodilo externí napájecí soustavu elektrárny. Kromě obnovené záložní linky elektrického vedení k tepelné elektrárně má ZNPP k dispozici jednu funkční linku elektrického vedení, pomocí které je připojena k externí rozvodné síti, jež zahrnuje čtyři linky elektrického vedení.

Potřeba zajištění bezpečného napájení z externí sítě mimo areál patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti deset z 15 reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, tří v Jihokrajinské jaderné elektrárně a dvou v jaderné elektrárně Chmelnyckyj.

 

IAEA Aktualizace 9.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), že ostřelování, k němuž došlo v sobotu v blízkosti suchého skladu vyhořelého paliva v jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP), způsobilo určité škody, ale že dostupná měření radiace v areálu nadále vykazují normální hodnoty, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Podle Ukrajiny sobotní událost, k níž došlo den po předchozím ostřelování, poškodila externí napájecí soustavu elektrárny a zranila ukrajinského hlídače v ZNPP. Poškodila také zdi, střechu a okna v prostoru skladu vyhořelého paliva, jakož i komunikační kabely, které jsou součástí jejího systému radiační kontroly, s možným dopadem na fungování tří senzorů detekce radiace, sdělila Ukrajina Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. Nedošlo však k žádnému viditelnému poškození kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem ani ochranného obvodu zařízení.

Na základě informací, které poskytla Ukrajina, odborníci IAEA vyhodnotili, že v důsledku sobotního incidentu nedošlo k bezprostřednímu ohrožení jaderné bezpečnosti, uvedl generální ředitel Grossi.

Ostřelování v pátek a v sobotu na ZNPP však porušilo prakticky všech sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu, včetně těch, které zajišťují fyzickou integritu jaderné elektrárny, fungování bezpečnostních a zabezpečovacích systémů, zaměstnanců a externích dodávek elektrické energie.

Incident ze sobotního večera ukázal, jak konflikt ohrozil i pilíře jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, zajišťující provádění opatření pro připravenost na mimořádné situace a odezvu na ně, jakož i komunikaci, uvedl generální ředitel Grossi. Ukrajina po incidentu informovala IAEA, že zaměstnanci elektrárny omezili přístup do krizového centra v areálu ZNPP, což by potenciálně ovlivnilo činnosti v rámci odezvy v případě mimořádné situace, dokonce i v případě nadále možného přístupu do centra mimo areál. Ukrajinský regulační orgán navíc uvedl, že jeho komunikace se ZNPP je „velmi omezená a útržkovitá“.

Ukrajinský regulační orgán rovněž agenturu informoval, že elektrárna má nadále omezenou dostupnost externího napájení.

Generální ředitel Grossi zopakoval své vážné znepokojení nad situací v ZNPP a prohlásil, že veškeré vojenské akce ohrožující jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení musí skončit. Znovu zdůraznil, že je třeba, aby se do elektrárny co nejdříve dostala odborná mise IAEA, která by pomohla stabilizovat situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

IAEA je v úzkém kontaktu s ukrajinskými orgány a nadále monitoruje situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, sdělil generální ředitel.

 

IAEA Aktualizace 6.8.2022

Generální ředitel Grossi je znepokojen ostřelováním jaderné elektrárny na Ukrajině, prohlásil, že vyslání mise IAEA je životně důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi vydal dnes k situaci na ukrajinské jaderné elektrárně v Záporoží následující prohlášení:

Jsem velmi znepokojen včerejším ostřelováním největší evropské jaderné elektrárny, které poukazuje na velice reálné riziko jaderné katastrofy, jež by mohla ohrozit zdraví veřejnosti a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni.

IAEA obdržela informaci o této závažné situaci jako poslední z dlouhé řady stále více alarmujících zpráv, přicházejících ze všech stran.

Dle vyjádření Ukrajiny nedošlo k poškození samotných reaktorů ani k úniku radioaktivních látek. Avšak škody se vyskytují všude v areálu.

Vojenská akce ohrožující bezpečnost a zabezpečení jaderné elektrárny Záporoží je naprosto nepřijatelná a je třeba se jí za každou cenu vyhnout.

Jakákoli vojenská palba namířená na zařízení nebo z něj by se rovnala zahrávání si s ohněm, což by mohlo mít katastrofální následky.

Vyzývám důrazně a naléhavě všechny strany, aby v blízkosti tohoto důležitého jaderného zařízení s jeho šesti reaktory dodržovaly maximální zdrženlivost.

Odsuzuji jakékoli násilné činy prováděné v jaderné elektrárně Záporoží nebo v její blízkosti, či namířené proti jejím zaměstnancům.

Ukrajinský personál, který provozuje elektrárnu okupovanou ruskými jednotkami, musí být schopen plnit své důležité povinnosti bez ohrožení nebo tlaku, který by narušil nejen jeho vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost samotného zařízení.

V této velice nestabilní a nebezpečné situaci je důležitější než kdykoli jindy, aby bylo plně respektováno sedm nepostradatelných bezpečnostních pilířů, které jsem nastínil na začátku války a zopakoval minulé pondělí v OSN v New Yorku, za účelem zachování jaderné bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Je děsivé, že téměř všechny byly za několik posledních měsíců v jaderné elektrárně Záporoží porušeny a za posledních 24 hodin jich bylo opět několik porušeno.      
To musí nyní přestat a nesmí se to opakovat.

Přítomnost IAEA, která má poskytovat technickou podporu v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, by měla prvořadý význam, abychom zabránili eskalaci situace, vymykající se kontrole.

Od začátku této tragické války IAEA i já osobně pracujeme na podpoře Ukrajiny, co se týče zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení veškerých jaderných zařízení.      
Poslední čtyři měsíce jsem připraven vést odbornou misi IAEA zaměřenou na bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení do jaderné elektrárny v Záporoží, která je největší elektrárnou v zemi.

Tato mise by zásadně pomohla stabilizovat tamní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jako tomu bylo v černobylské jaderné elektrárně i jinde na Ukrajině v posledních měsících, kdy jsme dodali také potřebné vybavení.

Zároveň by inspektoři IAEA provedli v elektrárně základní ověřovací činnosti.

Rovněž bychom získali objektivní a nezávislé informace o stavu zařízení v Záporoží.

To, že se tato životně důležitá mise ještě neuskutečnila, nezavinila IAEA. Nehledě na naše odhodlání a úsilí to zatím nebylo možné.

Nevzdám se. Budu i nadále usilovat a stále se snažit o to, aby tato mise IAEA konečně proběhla.

K tomu však bude zapotřebí spolupráce, porozumění a vstřícných kroků jak ze strany Ukrajiny, tak i ze strany Ruska.

Budeme také potřebovat, aby nás podpořila Organizace spojených národů, a jsem velmi vděčný za stálou podporu generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.      
Nemůžeme si už dovolit ztrácet čas.

V zájmu ochrany lidí na Ukrajině i mimo ni před potenciální jadernou havárií musíme všichni odložit stranou naše neshody a jednat, a to hned. IAEA je připravena.

 

IAEA Aktualizace 6.8.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes vydal prohlášení, v němž vyjádřil vážné znepokojení nad pátečním ostřelováním ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží (ZNPP), a znovu zdůraznil zásadní význam vyslání do areálu jaderné elektrárny odborné mise  Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) zaměřené na bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení co nejdříve.

Ukrajina informovala IAEA, že ostřelování poškodilo externí systém napájení elektrárny, ale že dvě linky elektrického vedení zůstávají v provozu. Byl také spuštěn ochranný systém pro nouzové vypnutí jednoho ze tří provozovaných reaktorů elektrárny. Tento blok byl v důsledku pátečních událostí odpojen od sítě, uvedla Ukrajina.

Ukrajina rovněž informovala IAEA, že nedošlo k žádnému poškození samotných reaktorů, ani k radiologickému úniku, ani nebylo hlášeno žádné zranění. Uvedla však, že byla poškozena dusíko-kyslíková stanice, která podporuje provoz elektrárny, a budova pomocných provozů. Hasiči sice rychle uhasili požár v dusíko-kyslíkové stanici, ale stanice ještě potřebuje opravu, uvedla Ukrajina. IAEA také obdržela informace o ostřelování v blízkosti skladu vyhořelého paliva.

V sobotu ráno byly v provozu dva ze šesti bloků ZNPP a radiační situace byla normální, sdělila Ukrajina IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že na základě omezených informací, které jsou k dispozici, odborníci IAEA předběžně vyhodnotili současnou situaci, co se týče jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ZNPP, která se zdá být stabilní, a bezprostřední ohrožení jaderné bezpečnosti nehrozí.

IAEA bude i nadále pozorně sledovat vývoj situace, průběh oprav a případné důsledky pro jadernou bezpečnost v areálu, uvedl generální ředitel.

Generální ředitel zmínil, že páteční události porušily několik ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil na počátku konfliktu, zejména:

Pilíř 1 (fyzická celistvost): jakákoli vojenská činnost, například ostřelování, v areálu nebo v blízkosti jaderného zařízení může vyvolat nepřijatelné radiologické následky.

Pilíř 2 (všechny bezpečnostní a zabezpečovací systémy a veškerá zařízení musí být po celou dobu funkční): v důsledku ostřelování byl na jednom bloku aktivován ochranný systém pro nouzové vypnutí, do provozu byly uvedeny dieselové generátory a byla poškozena dusíko-kyslíková stanice a budova pomocných provozů.

Pilíř 3 (provozní zaměstnanci): tato nedávná činnost ještě zvýšila stres provozního týmu.

Pilíř 4 (elektrické napájení): napájení bylo ohroženo v důsledku poškození externího systému elektrického napájení.

Pilíř 6 (zajištění opatření pro monitorování radiace, připravenost na mimořádné situace a provádění odezvy): v aktuálním stavu areálu toto nedávné ostřelování ještě více ohrozilo možnost zajistit opatření pro monitorování radiace, připravenost na mimořádné situace a provádění odezvy, která byla již dříve ohrožena. Systém monitorování radiace je stále v provozu.

Generální ředitel Grossi ve svém prohlášení zdůraznil, že jakákoli vojenská akce ohrožující bezpečnost ZNPP, největší evropské jaderné elektrárny, je naprosto nepřijatelná a je třeba se jí vyhnout.

IAEA nemohla navštívit toto zařízení okupované Ruskem na jihu Ukrajiny před vypuknutím konfliktu, který začal před více než pěti měsíci.

Generální ředitel Grossi uvedl, že bude pokračovat ve svém úsilí vyslat misi IAEA do areálu, a zdůraznil, že by to pomohlo stabilizovat tamní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Co se týče bezpečnostních opatření, IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení pomocí dálkového přenosu ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu, ale stále dochází k částečné ztrátě při přenosu dat z Černobylu, uvedl generální ředitel.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti deset z 15 reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, tří v Jihokrajinské jaderné elektrárně a dvou v jaderné elektrárně Chmelnyckyj.

 

IAEA Aktualizace 22.7.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi uvedl, že nedávné zprávy z jaderné elektrárny v Záporoží (ZNPP) vypovídají o stupňování alarmující situace na elektrárně a vyzval k maximální zdrženlivosti, aby se zabránilo jakékoli nehodě, která by mohla ohrozit zdraví veřejnosti na Ukrajině i jinde.

"Tyto zprávy jsou velmi znepokojivé a opět zdůrazňují důležitost návštěvy elektrárny v Záporoží pracovníky IAEA“. Generální ředitel dále uvedl: „Nadále se vší naléhavostí usiluji o dohodu vyslat co nejdříve misi zaměřenou na bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení do areálu elektrárny. Je to urgentní."

IAEA nemohla navštívit tuto jadernou elektrárnu na jihu Ukrajiny okupovanou ruskými jednotkami od začátku konfliktu, který vypukl před pěti měsíci. Proto nemůže potvrdit ani vyvrátit zprávy týkající se největší jaderné elektrárny na Ukrajině se šesti reaktory.

"Bereme je však velmi vážně. Od počátku vojenského konfliktu na Ukrajině IAEA varovala před rizikem vážné jaderné havárie v zemi, kde se nachází 15 reaktorů ve čtyřech funkčních jaderných elektrárnách. Vzhledem k nedávným nepotvrzeným zprávám o událostech v záporožské jaderné elektrárně nebo v její blízkosti jsem vážně znepokojen tímto velmi reálným nebezpečím s potenciálně závažnými následky," řekl generální ředitel Grossi.

"Je nesmírně důležité, aby nebyly podniknuty žádné kroky, které by mohly jakýmkoli způsobem ohrozit bezpečnost této elektrárny, která je také největší elektrárnou v Evropě. Během konfliktu tohoto druhu může být jaderné zařízení neúmyslně poškozeno. Je třeba se tomu za každou cenu vyhnout."

V posledních týdnech se objevila řada zpráv, jak v médiích, tak ve formě oficiálních sdělení obdržených IAEA, které ukazují, že již tak obtížné a stresující podmínky, jimž čelí ukrajinský personál v elektrárně, se ještě zhoršily.  O tomto problému generální ředitel již dříve hovořil. Kromě toho se v posledních dnech objevily zprávy, které poukazují na další potenciální nebezpečí ohrožující bezpečnost této elektrárny.

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že je důležité, aby IAEA mohla navštívit záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP) za účelem provedení základních činností v oblasti bezpečnosti, ochrany a zabezpečení jaderných zařízení.

Přítomnost IAEA jako nezávislé a nestranné organizace by byla rovněž zásadní pro lepší pochopení situace v jaderné elektrárně, která je od dne 4. března kontrolována ruskými jednotkami, ale nadále je provozována ukrajinským personálem, řekl generální ředitel.

Co se týče bezpečnostních opatření, IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení pomocí dálkového přenosu ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu, ale stále dochází k částečné ztrátě při přenosu dat z Černobylu, uvedl generální ředitel.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti deset z 15 reaktorů, včetně tří v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a dvou v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 14.7.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina obdržela velkou dodávku životně důležitých zařízení pro radiační ochranu a monitorování, které nabídla Austrálie a Francie. Tento týden je doručila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvedl, že dodávka osobních ochranných prostředků, radiačních dozimetrů, monitorů radiace a kontaminace představuje milník v úsilí IAEA o zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během současného vojenského konfliktu na Ukrajině, která má čtyři funkční jaderné elektrárny  s 15 reaktory, stejně jako mnoho dalších zařízení souvisejících s radiací.

"Jedná se o významný krok vpřed v naší společné práci na pomoc Ukrajině, ve snaze snížit riziko jaderné havárie nebo radiační mimořádné situace. Jsem velmi vděčný za velkorysou podporu poskytovanou Austrálií a Francií, stejně jako mnoha dalšími zeměmi, které také nabídly pomoc," řekl generální ředitel. "Navzdory závažným logistickým a dalším překážkám zařízení nyní dorazilo na Ukrajinu, kde bude dobře využito našimi ukrajinskými protějšky."

IAEA již dříve pomáhala Ukrajině s vybavením během misí vyslanými do země v posledních měsících, které byly zaměřeny na bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení. Jednalo se však o první dodávku organizovanou prostřednictvím sítě technické podpory RANET, kde mohou země zaregistrovat své kapacity/zdroje pro poskytnutí pomoci v oblastech, počínaje hodnocením radiačních dávek, dekontaminací až po konzultace a hodnocení jaderných zařízení, vyhledávání a obnovu radioaktivních zdrojů a řadu dalších nabídek.

Austrálie a Francie patří mezi 12 členských států IAEA registrovaných v síti RANET, které nabídly Ukrajině poskytnutí specializovaného vybavení v reakci na její komplexní žádost, kde bylo uvedeno, co Ukrajina potřebuje pro bezpečný provoz a zabezpečení svých jaderných zařízení. Ukrajinský seznam zahrnoval mimo jiné zařízení na měření radiace, ochranné pomůcky, konzultace v oblasti počítačové techniky, napájecí systémy a dieselové generátory.

Zásilka doručená tento týden obsahovala více než 160 dozimetrů a monitorů, které jsou důležité pro bezpečnost a radiační ochranu, stejně jako stovky položek osobních ochranných prostředků, včetně celotělových obleků (Tyveků), roušek, jednorázových rukavic a obalů.

Austrálie se podílela na kompletaci dodávky, IAEA pořídila další vybavení díky finančním prostředkům z Francie.

"V příštích měsících bude na Ukrajinu přepraveno další vybavení související s bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení, a to díky značné podpoře zemí, které nabídly vybavení, a dalším státům, které poskytly mimorozpočtové příspěvky na naši podporu. Potřeby jsou značné, a proto vyzývám další země, aby také podpořily naši klíčovou práci na Ukrajině," řekl generální ředitel Grossi.

"Spolu s Ukrajinou jsme dosáhli významného pokroku ve zjišťování a určování toho, co je potřebné pro zajištění nejvyšší možné úrovně bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení a činností souvisejících se zdroji ionizujícího záření v těchto bezprecedentních a extrémně náročných časech," řekl generální ředitel. „Avšak zbývá ještě hodně práce. Plně se soustředím na to, abych udělal vše, co je v mých silách, abych zabránil jaderné havárii, která by mohla mít vážné důsledky pro lidské zdraví a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni."

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že je důležité, aby IAEA mohla navštívit záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP) za účelem provedení základních činností v oblasti bezpečnosti, ochrany a zabezpečení jaderných zařízení v největší jaderné elektrárně na Ukrajině. IAEA nemohla ZNPP navštívit od začátku současného vojenského konfliktu na Ukrajině. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad elektrárnou před více než čtyřmi měsíci, ale její ukrajinský personál ji nadále provozuje.

Tento týden v oficiální komunikaci Ukrajina informovala IAEA o "nesmírně obtížné" situaci v ZNPP "kvůli neustálému tlaku" na její zaměstnance.

Generální ředitel opakovaně zdůraznil hluboké znepokojení nad obtížnými podmínkami, kterým čelí ukrajinští zaměstnanci na jaderné elektrárně v Záporoží, a dopadem těchto podmínek na bezpečnost a zabezpečení elektrárny, což zvyšuje potřebu návštěvy IAEA v nejbližší možné době.

IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení pomocí dálkového přenosu ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu. IAEA  má však stále problémy s částečnou ztrátou přenosu dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny Černobyl.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti devět z 15 reaktorů, včetně tří v jaderné elektrárně v Záporoží, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a dvou v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 4.7.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) a ukrajinský provozovatel jaderné elektrárny v Záporoží (ZNPP) po týdenním přerušení obnovili dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

IAEA dne 25. června přišla podruhé během měsíce o spojení se svými bezpečnostními systémy zajišťujícími dozor, instalovanými v ZNPP. IAEA spolupracovala s provozovatelem na odstranění problému a přenos dat byl obnoven dne 1. července a pokračoval o víkendu, uvedl generální ředitel. Minule byl spoj na téměř dva týdny přerušen, a to v období od 30. května do 12. června.

IAEA se nepodařilo navštívit ZNPP od zahájení vojenského konfliktu na Ukrajině. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad elektrárnou před čtyřmi měsíci, ale ukrajinský personál ji nadále provozuje. Generální ředitel opakovaně zdůrazňoval hluboké znepokojení nad obtížnými podmínkami, kterým čelí ukrajinští zaměstnanci na jaderné elektrárně.

IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení pomocí dálkového přenosu ze tří dalších ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu. IAEA se však stále potýká s částečnou ztrátou přenosu dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny Černobyl.

Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm z 15 reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 29.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Vzdálený přístup Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) k bezpečnostním zařízením zajišťujícím dozor, instalovaným na jaderné elektrárně v Záporoží (ZNPP) na Ukrajině, byl opět přerušen, což zvyšuje nutnost návštěvy IAEA v nejbližší době, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.      
IAEA se nepodařilo navštívit ZNPP před současným vojenským konfliktem na Ukrajině. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad elektrárnou téměř před čtyřmi měsíci, ale ukrajinský personál ji nadále provozuje.

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že je ochoten projednat, zorganizovat a vést mezinárodní misi IAEA, jejímž cílem bude provádět základní činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení a dozoru nad nimi v ZNPP, největším ukrajinském zařízení tohoto typu se šesti reaktory.

Generální ředitel nedávno také hovořil o rostoucím znepokojení nad obtížnými podmínkami, kterým čelí zaměstnanci ZNPP, a nad dopadem takových podmínek na bezpečnost a zabezpečení elektrárny.

„Skutečnost, že náš dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení je opět mimo provoz, již podruhé za poslední měsíc, jen zvyšuje naléhavost vyslání této mise,“ uvedl.      
Na počátku tohoto měsíce IAEA a ukrajinský provozovatel elektrárny spolupracovaly na obnovení dálkového přenosu dat z bezpečnostních zařízení ZNPP do ústředí IAEA po téměř dvoutýdenním výpadku z technických důvodů. Data z tohoto časového období byla také načtena.

Spojení se však dne 25. června opět přerušilo, a to kvůli poruše komunikačních systémů zařízení, uvedl generální ředitel Grossi s odvoláním na hodnocení techniků v ústředí IAEA.

Kromě toho mohou inspektoři provádět zásadní činnosti při ověřování jaderného materiálu pouze v areálu. Interval ověřování fyzické inventury v jaderných elektrárnách nesmí překročit stanovenou dobu. To je důležité zejména u dvou bloků v ZNPP. V těchto blocích bylo v posledních měsících také doplněno palivo a před jejich opětovným spuštěním je fyzické ověření jaderného materiálu v nich obsaženého nezbytným bezpečnostním opatřením.

IAEA se rovněž potýká s částečnou ztrátou dálkového přenosu dat z bezpečnostních zařízení na jaderné elektrárně v Černobylu, uvedl generální ředitel.

Data z bezpečnostních systémů IAEA instalovaných na dvou zařízeních jaderné elektrárny se již nepřenášejí. Zdá se, že problém souvisí s bezpečnostním zařízením v areálu, v takovém případě musí technici IAEA obnovit přenos na místě, dodal. IAEA vyslala koncem dubna misi do Černobylu a zhruba před čtyřmi týdny vyslala druhou misi, jejímž úkolem bylo provádět bezpečnostní, zabezpečovací a ochranné práce.

S výjimkou ZNPP dostává IAEA i nadále data dálkovým přenosem z bezpečnostních zařízení od tří dalších ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu.      
Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm z 15 reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 27.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency), že ostřelování způsobilo dne 25. června další škody na jaderném výzkumném zařízení ve městě Charkov na severovýchodě Ukrajiny. Nicméně úroveň radiace v areálu zůstává normální, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Zařízení je určeno k provádění výzkumu v oblastech, jako je jaderná fyzika, nauka o radioaktivních materiálech, biologie a chemie, a k výrobě radioizotopů pro lékařské aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké. Před vypuknutím válečného konfliktem bylo zařízení v provozu, ale v současné době nefunguje.

Zařízení bylo zasaženo již dříve během válečného konfliktu a v březnu přišlo o vnější zdroj napájení.

Při posledním ostřelování Ukrajina IAEA sdělila, že byla poškozena infrastruktura zařízení, včetně chladicího systému a budovy, kde se nachází dieselový generátor. Avšak pro případ potřeby dieselový generátor zůstal provozuschopný.

Měření provedená přenosným dozimetrem ve stejný den ukázala, že hodnoty radiačního pozadí v experimentální hale budovy Neutron Source se pohybují  „ve standardním rozmezí“, uvedla Ukrajina.

Na základě podstaty zařízení a výsledků těchto měření dospěla IAEA k závěru, že neexistují žádné významné následky pro bezpečnost zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Ukrajina v neděli zvlášť informovala IAEA, že letová dráha rakety opět vedla nad Jihoukrajinskou jadernou elektrárnou, což byl poslední podobný incident, ke kterému došlo během konfliktu. Generální ředitel Grossi znovu vyjádřil vážné znepokojení nad možnými závažnými riziky pro jaderná zařízení v případě, že by tyto střely „zabloudily“.

Co se týče reaktorů, které jsou na Ukrajině v provozu, Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 24.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Znepokojení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) v souvislosti s obtížnými podmínkami, kterým čelí zaměstnanci ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží (ZNPP), stále narůstá. Agentura musí navštívit elektrárnu co nejdříve, aby řešila všechny naléhavé problémy, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel Grossi uvedl, že se stále snaží  dohodnout, zorganizovat a vést mezinárodní misi IAEA, která by vykonala základní činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení v ZNPP, a znovu zdůraznil, že "další úvahy by neměly bránit" její realizaci.

IAEA je obeznámena s nedávnými zprávami v médiích i jinde, které poukazují na zhoršující se situaci ukrajinských zaměstnanců v největší jaderné elektrárně v zemi, řekl generální ředitel Grossi.

„Situace v této velké jaderné elektrárně je zjevně neudržitelná. Jsme informováni, že ukrajinský personál provozuje zařízení za extrémně stresujících podmínek, zatímco areál je pod kontrolou ruských ozbrojených jednotek. Nedávné zprávy jsou velmi znepokojující a dále prohlubují mé obavy o stav tamního personálu," dodal.

Generální ředitel uvedl, že sedm nepostradatelných pilířů pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, které nastínil na začátku vojenského konfliktu, zahrnuje jeden, který uvádí, že personál jaderné elektrárny „musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít možnost se rozhodovat bez nepřiměřeného tlaku".

Generální ředitel rovněž zdůraznil potřebu vyslání mise pod vedením IAEA, která navštíví zařízení na jižní Ukrajině. V posledních měsících bylo v ZNPP ohroženo také několik dalších pilířů v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, včetně těch, které se týkají fyzické integrity jaderných zařízení, bezpečných dodávek energie mimo lokalitu a stálých logistických dodavatelských řetězců.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, inspektoři IAEA a technici odpovědní za zabezpečení musejí vykonávat důležité ověřovací činnosti v areálu, kde se nachází velké množství jaderného materiálu.

Začátkem tohoto měsíce IAEA a provozovatel záporožské jaderné elektrárny spolupracovali na obnovení dálkového přenosu dat z bezpečnostních zařízení do ústředí IAEA po přerušení jejich přenosu z technických důvodů po dobu téměř dvou týdnů. Zásadní činnosti v souvislosti s ověřováním jaderného materiálu, jako je fyzická inventura, však nelze provádět na dálku, ty vyžadují fyzickou přítomnost inspektorů IAEA.

Interval ověřování fyzické inventury v jaderných elektrárnách nesmí překročit stanovenou dobu. To je zvláště důležité u dvou bloků ZNPP. Kromě toho byly tyto bloky v posledních měsících doplňovány palivem a fyzické ověření jaderného materiálu v nich obsaženého je před jejich opětovným spuštěním nezbytným předpokladem záruk bezpečného provozu.

IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení instalovaných na třech elektrárnách provozovaných na Ukrajině a z jaderné elektrárny v Černobylu.      
Co se týče reaktorů, které jsou na Ukrajině v provozu, Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 12.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii a provozovatel jaderné elektrárny v Záporoží na Ukrajině spolupracovali na obnovení dálkového přenosu životně důležitých dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny v Záporoží do ústředí IAEA po téměř dvoutýdenním přerušení, ke kterému došlo z technických důvodů, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvítal tento vývoj jako důležitý a pozitivní krok pro zavedení bezpečnostních opatření IAEA v největší jaderné elektrárně na Ukrajině. Zdůraznil však také, že inspektoři IAEA musí ještě navštívit elektrárnu, jakmile to bude možné, aby provedli nezbytné ověření jaderného materiálu, které nelze provést na dálku.

Přenos dat z bezpečnostních zařízení IAEA instalovaných v jaderné elektrárně v Záporoží byl dne 30. května přerušen a dnes znovu obnoven. Záznamy kamer IAEA během tohoto časového období jsou nyní stahovány k přezkoumání inspektory Agentury, aby se potvrdilo, že kontinuita informací je zachována.

Ruské jednotky převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží před více než třemi měsíci, ale její ukrajinští zaměstnanci ji nadále provozují.

"Dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení je důležitým prvkem zabezpečení IAEA na Ukrajině i jinde," uvedl generální ředitel Grossi. "Nelze jím však nahradit fyzickou přítomnost inspektorů IAEA na jaderných elektrárnách, pravidelné ověřování jaderného materiálu, které provádějí."

Délka intervalu mezi fyzickými inventurami v jaderných elektrárnách nesmí překročit stanovenou dobu. To je obzvláště důležité u dvou bloků jaderné elektrárny v Záporoží. Kromě toho bylo v těchto blocích v posledních měsících doplňováno palivo a fyzické ověření jaderného materiálu v nich obsaženého je před jejich opětovným spuštěním nezbytným předpokladem jejich bezpečného provozu.

"Pokud nebudu schopen vyslat inspektory, aby provedli požadované ověření v jaderné elektrárně v Záporoží, pak nebude realizace zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině odpovídat stanoveným zásadám," dodal generální ředitel Grossi.¨

Generální ředitel uvedl, že nadále usiluje o dohodu a organizaci mezinárodní mise pod vedením IAEA do jaderné elektrárny v Záporoží co nejdříve, aby tam vykonala práce v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Inspektoři IAEA by zároveň provedli v areálu ověření.

IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení instalovaných na třech elektrárnách provozovaných na Ukrajině a z jaderné elektrárny v Černobylu.

Co se týče reaktorů, které jsou na Ukrajině v provozu, Ukrajina dnes sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 7.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Desítky detektorů ionizujícího záření opět začaly předávat data z oblasti kolem jaderné elektrárny Černobyl poté, co se Ukrajině s technickou podporou Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) podařilo oživit životně důležité informační spojení, které bylo na začátku konfliktu, déle než před 100 dny přerušeno, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Centrum IAEA pro incidenty a mimořádné události (IEC – Incident and Emergency Centre) začalo dne 6. června přijímat data z měření radiace v uzavřené zóně, zřízené po havárii v Černobylu v roce 1986, což je úspěšný výsledek práce na obnovení automatizovaného sběru těchto dat a opětovném propojení místních monitorovacích stanic s Mezinárodním informačním systémem na monitorování radiace (IRMIS).

Radiační monitorovací síť v oblasti přestala fungovat dne 24. února, od prvního dne konfliktu, kdy ruské jednotky obsadily areál jaderné elektrárny v Černobylu, kde se zdržovaly po dobu pěti týdnů do dne 31. března, kdy se stáhly. Přenos dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny do ústředí IAEA byl v té době také přerušen, ale před čtyřmi týdny byl plně obnoven.

Odborníci IAEA, kteří navštívili areál minulý týden, poskytli technické poradenství svým protějškům z Ukrajinského hydrometeorologického centra a Státního jaderného regulačního inspektorátu Ukrajiny, když se snažili obnovit sběr dat a jejich přenos do systému IRMIS, webového nástroje pro dobrovolné sdílení informací o radiaci s IAEA a zúčastněnými zeměmi.

Většina z 39 detektorů odesílajících data z uzavřené zóny, která se prostírá do vzdálenosti 30 kilometrů kolem jaderné elektrárny, je nyní viditelná na mapě IRMIS a předává aktuální data, jako před přerušením jejich přenosu, řekl generální ředitel Grossi a dodal, že předané výsledky měření ukazují úrovně radiace shodné s úrovněmi naměřenými před konfliktem.

Účinné monitorování radiace v areálu i mimo něj patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které generální ředitel nastínil na počátku konfliktu, z nichž některé byly v posledních měsících ohroženy.

"Obnovení přenosu dat z uzavřené zóny je velmi pozitivním krokem vpřed z hlediska jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Končí dlouhé období virtuálního informačního výpadku, který způsobil velkou nejistotu ohledně radiační situace v této oblasti, zejména když byla okupována ruskými jednotkami," řekl. "Blahopřeji Ukrajině k tomuto důležitému milníku, kterého bylo dosaženo s pomocí technické podpory IAEA."

Generální ředitel Grossi od počátku konfliktu vyjadřuje vážné obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině a zavádí komplexní podpůrný program, který má přispět ke snížení rizika závažné jaderné havárie na Ukrajině.

IAEA zatím vyslala na Ukrajinu tři mise s kombinovaným zaměřením na oblast jaderné bezpečnosti, ochrany a zabezpečení jaderných zařízení, z nichž dvě osobně vedl generální ředitel. Agentura rovněž dodala vybavení požadované Ukrajinou, včetně různých typů zařízení na monitorování radiace, poskytla školení a technické poradenství.

Kromě toho IAEA zajišťuje koordinaci mezinárodní pomoci pro jaderná zařízení a státní instituce na Ukrajině prostřednictvím Sítě technické podpory (RANET – Response and Assistance Network) IAEA, kde mohou země zaregistrovat své možnosti pro podporu v oblastech, počínaje hodnocením radiačních dávek a dekontaminací až po hodnocení a poskytování poradenství ohledně jaderných zařízení, vyhledávání radioaktivních zdrojů, zavádění ochranných opatření a řadu dalších možností.

Jedenáct členských států IAEA registrovaných v síti RANET zatím nabídlo Ukrajině specializované vybavení jako reakci na souhrnnou žádost o vybavení, které, jak Ukrajina uvedla, potřebuje pro bezpečný provoz a zabezpečení svých jaderných zařízení. Ukrajinský seznam, předložený koncem dubna, zahrnoval mimo jiné zařízení na měření radiace, ochranné prostředky, pomoc v oblasti IT, napájecí systémy a dieselové generátory.

IAEA nyní aktualizovala ukrajinský seznam, doplnila jej údaji o obdržených nabídkách a probíhajících přípravách na nákup a dodání zařízení se zaměřením na určení priorit a zamezení zdvojování. Upravený seznam byl zveřejněn v Jednotném systému pro výměnu informací při incidentech a mimořádných událostech (USIE) IAEA prostřednictvím zabezpečeného komunikačního kanálu 24/7.

"Jsem velmi potěšen velkorysými nabídkami, co se týče vybavení a mimorozpočtových příspěvků, které jsme obdrželi. Jsem přesvědčen, že se přihlásí a poskytne pomoc, o kterou Ukrajina požádala a kterou potřebuje, aby mohla zabránit velmi reálnému nebezpečí jaderné události, více zemí registrovaných v systému RANET," řekl generální ředitel Grossi.

Ukrajina poukázala na potenciální rizika, kterým čelí její jaderná zařízení. Dne 5. června informovala IAEA, že nad Jihokrajinskou jadernou elektrárnou byla zpozorována střela s plochou dráhou letu. "Pokud raketa sejde z dráhy v blízkosti jaderné elektrárny, může to mít vážný dopad na její fyzickou integritu, což by mohlo vést k jaderné havárii," řekl generální ředitel a zopakoval obavy, které již dříve vyjádřil v souvislosti s takovými událostí. Jeden ze sedmi bezpečnostních pilířů říká, že "fyzická integrita zařízení, ať už se jedná o reaktory, palivové nádrže nebo sklady radioaktivního odpadu, musí být zachována".

Ukrajina také tento týden sdělila IAEA, jako odpověď na dotaz ohledně situace s náhradními díly na jaderné elektrárně v Záporoží, kontrolované ruskými jednotkami, že "dodavatelské řetězce jsou přerušeny nebo ztraceny a zásoby spotřebního materiálu a náhradních dílů pro opravy a údržbu se zmenšily". Podle provozovatele však "byla v jaderné elektrárně v Záporoží vytvořena rezerva spotřebního materiálu a náhradních dílů, aby byla zachována jaderná bezpečnost," uvedla Ukrajina. Jeden z bezpečnostních pilířů vyžaduje "nepřerušované logistické dodavatelské řetězce a přepravu do a z areálů jaderných elektráren".

Co se týče reaktorů, které jsou na Ukrajině v provozu, Ukrajina sdělila IAEA, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, IAEA se stále pokouší s pomocí provozovatele elektrárny o obnovení dálkového přenosu dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny v Záporoží na ústředí IAEA, který byl přerušen 30. května. IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení instalovaných na třech elektrárnách provozovaných na Ukrajině a z jaderné elektrárny v Černobylu.

 

IAEA Aktualizace 3.6.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) dnes završila misi na ukrajinské jaderné elektrárně Černobyl a v okolní uzavřené zóně po ukončení plánovaných činností v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Cílem této druhé za posledních šest týdnů mise IAEA, vyslané v tomto týdnu do černobylské jaderné elektrárny, je zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v zemi během současného vojenského konfliktu. Ukrajina, která má čtyři fungující jaderné elektrárny s celkem 15 reaktory, požádala IAEA o technickou pomoc.

Během svého třídenního pobytu v jaderné elektrárně Černobyl a uzavřené zóně, zřízené po havárii v roce 1986, odborníci IAEA poskytli svým ukrajinským protějškům podporu v oblasti radiační ochrany, bezpečného nakládání s odpady a zabezpečení jaderných zařízení, řekl generální ředitel Grossi.

Kromě toho pracovníci IAEA vykonali ověřovací činnosti, které byly naplánovány jako součást ročního prováděcího plánu stanoveného Agenturou.

Černobylská jaderná elektrárna byla obsazena ruskými jednotkami po dobu pěti týdnů do dne 31. března, kdy se jednotky stáhly.

"IAEA se od počátku konfliktu soustředila na poskytování technické podpory Ukrajině a jejím jaderným zařízením v této extrémně těžké a náročné době pro zemi," řekl generální ředitel Grossi. "Kombinovaná mise IAEA zaměřená na bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení, která proběhla tento týden, úspěšně splnila všechny své stanovené cíle, a to navzdory závažným logistickým překážkám při cestování a práci na Ukrajině. Byla to taková třetí mise, vyslaná na Ukrajinu od začátku konfliktu, a v nadcházejících týdnech a měsících ji budou následovat další."

Generální ředitel Grossi vedl osobně dvě předchozí bezpečnostní mise na Ukrajinu, koncem března navštívil Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu a o měsíc později Černobyl. Misi, která proběhla v tomto týdnu, tvořil tým ze sedmi pracovníků IAEA.      
Během mise pracovníci Odboru pro bezpečnost a ochranu jaderných zařízení IAEA:

    • navštívili hlavní zařízení na nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, aby posoudili a ohodnotili stav zařízení s jejich zaměstnanci a určili oblasti pro poskytování podpory v budoucnosti,

    • poskytli školení o zařízení na monitorování radiace, které dodala IAEA, ověřili program radiační ochrany na všech zařízeních jaderné elektrárny Černobyl a v uzavřené zóně a určili opatření pro další zlepšení,

    • sledovali dodržování opatření pro fyzickou ochranu na zařízeních pro vyhořelé palivo, odpad a radioaktivní materiály, nacházející se v téže oblasti, a určili potenciální oblasti pro spolupráci,

    • poskytovali podporu v oblasti připravenosti a odezvy na mimořádné události, jednali o dodatečné podpoře, která by mohla být poskytnuta prostřednictvím Sítě technické podpory IAEA (RANET - Response and Assistance Network),

    • jednali o obnovení automatizovaného systému na monitorování radiace a obdrželi informace o nadcházejícím propojení tohoto systému s Mezinárodním informačním systémem na monitorování radiace IAEA (IRMIS – International Radiation Monitoring Information System).

Pracovníci Odboru pro zabezpečení jaderných zařízení IAEA:

    • ověřili deklarovaný jaderný materiál a činnosti na zařízeních určených IAEA,

    • zkontrolovali funkčnost dálkového přenosu dat z jaderné elektrárny Černobyl do ústředí IAEA, který byl obnoven na konci dubna po dvouměsíčním přerušení,

    • modernizovali instalované bezpečnostní systémy na dálkový přenos dat.

Generální ředitel se nadále zabývá organizací mise IAEA do největší ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží, kontrolované ruskými jednotkami, jejímž cílem je provádět v areálu na jihu země důležité činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech jaderných elektráren, Ukrajina sdělila, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, byl přerušen dne 30. května dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení z jaderné elektrárny v Záporoží na ústředí IAEA. S pomocí operátora se IAEA pokouší o obnovení přenosu dat. IAEA nadále dostává data z bezpečnostních zařízení instalovaných na třech provozovaných elektrárnách na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 31.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Odborná mise vyslaná tento týden Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) na jadernou elektrárnu Černobyl provádí činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Cílem druhé mise IAEA vyslané do černobylské jaderné elektrárny za posledních šest týdnů je zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení v zemi během současného vojenského konfliktu. Ukrajina, která má čtyři fungující jaderné elektrárny s celkem 15 reaktory, požádala IAEA o technickou pomoc.

Během třídenního pobytu na jaderné elektrárně Černobyl a v uzavřené zóně v okolí elektrárny bude tým specialistů IAEA poskytovat podporu v oblasti radiační ochrany, bezpečného nakládání s odpady a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi. Odborníci IAEA na ochranu jaderných zařízení budou rovněž provádět kontrolní činnosti v areálu, kde se po havárii z roku 1986 nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Jednou z priorit týmu je poskytnout technické poradenství v oblasti obnovení funkčnosti automatizovaného systému na monitorování radiace v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl, které bylo přerušeno na počátku konfliktu, ode dne 24. února systém tato data nedodává. Odborníci rovněž posoudí stav zařízení v areálu a provedou školení o zařízení na monitorování radiace, které IAEA dodala v dubnu.

Kromě toho inspektoři a technici IAEA ověří deklarovaný jaderný materiál a činnosti a potvrdí funkčnost dálkového přenosu dat z bezpečnostních zařízení jaderné elektrárny Černobyl do centrály IAEA, který byl obnoven minulý měsíc.

Generální ředitel Grossi vedl osobně dvě předchozí mise zaměřené na bezpečnost, ochranu a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Do Jihoukrajinské jaderné elektrárny odcestoval koncem března a do Černobylu zhruba o měsíc později. Současnou misi tvoří tým sedmi odborníků IAEA.

Generální ředitel se nadále zabývá organizací mise IAEA do největší ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží, kontrolované ruskými jednotkami, jejímž cílem je provádět v areálu na jihu země důležité činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech jaderných elektráren, Ukrajina sdělila, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, ústředí IAEA dostává data z bezpečnostních zařízení přenášená dálkovým přenosem z jaderné elektrárny Černobyl a ze čtyř provozovaných elektráren na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 19.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes sdělila Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že nové přírodní požáry, které vznikly v oblasti poblíž jaderné elektrárny Černobyl, nepředstavují hrozbu pro lidské zdraví z hlediska radioaktivní kontaminace, informoval generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

K informaci o výskytu přírodních požárů Ukrajina sdělila IAEA, že úrovně dávkového příkonu gama záření v okolí jaderné elektrárny Černobyl „nepřekračují referenční úrovně".

Generální ředitel uvedl, že takové požáry mohou vést dle předchozích zkušeností k velmi malému zvýšení koncentrace radionuklidů ve vzduchu. Dodal, že Agentura souhlasí s hodnocením Ukrajiny, že situace nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. V oblasti, která je stále kontaminována radioaktivním materiálem z havárie z roku 1986, se často vyskytují spontánní požáry v tomto ročním období.

V březnu, kdy byla elektrárna stále okupována ruskými jednotkami, Ukrajina také informovala IAEA o přírodních požárech v Černobylské uzavřené zóně, které nevyvolávaly závažné obavy z radiologického hlediska. Uzavřená zóna byla zřízena kolem černobylské jaderné elektrárny po havárii před 36 lety.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech jaderných elektráren, Ukrajina sdělila, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, ústředí IAEA dostává data z bezpečnostních zařízení přenášená dálkovým přenosem z jaderné elektrárny Černobyl a ze čtyř provozovaných elektráren na Ukrajině. Přenos dat z Černobylu byl úplně obnoven minulý týden.

 

IAEA Aktualizace 17.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) plánuje v nadcházejících týdnech vyslat další misi zaměřenou na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení do jaderné elektrárny Černobyl na Ukrajině, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

"Naše pomoc bude zaměřena na radiační ochranu, bezpečnost při nakládání s radioaktivním odpadem a jadernou bezpečnost," uvedl generální ředitel v prohlášení na videu o činnosti IAEA na pomoc při zajištění bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině a zajištění jejich ochrany během současného vojenského konfliktu.

"Bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení zůstává mou nejvyšší prioritou," řekl generální ředitel IAEA Grossi.

Generální ředitel Grossi osobně vedl dvě předchozí pomocné mise IAEA na Ukrajinu, koncem března navštívil jihoukrajinskou jadernou elektrárnu a asi o měsíc později jadernou elektrárnu v Černobylu. Příští mise, vyslané do Černobylu, se zúčastní odborníci IAEA na bezpečnost, zajištění a ochranu jaderných zařízení. Inspektoři budou pokračovat ve své práci zahájené během předchozí návštěvy areálu, kde došlo k nehodě v roce 1986. Areál byl obsazen ruskými jednotkami po dobu pěti týdnů do dne 31. března, kdy se jednotky stáhly.

Generální ředitel Grossi se nyní také zabývá schvalováním, organizací a řízením mise IAEA do největší ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží, kontrolované ruskými jednotkami, která zajistí provedení důležitých prácí v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení v areálu, nacházejícím se na jihu země.

"IAEA se nachází v perfektní pozici, aby zajistila, že Ukrajina dostane to, co potřebuje, efektivně a rychle," uvedl v dnešním prohlášení generální ředitel. "V IAEA se nikdy nezastavíme, ani na minutu. To platí dnes a bude to platit tak dlouho, dokud bude Ukrajina potřebovat naši pomoc."

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, ústředí IAEA dostává data z bezpečnostních zařízení přenášená dálkovým přenosem z jaderné elektrárny Černobyl a ze čtyř provozovaných elektráren na Ukrajině. Přenos dat z Černobylu byl úplně obnoven minulý týden.

 

IAEA Aktualizace 11.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení ukrajinské jaderné elektrárny v Černobylu byl plně obnoven, informoval dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi. To je důsledek zavedení nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích a dalších technických úprav řízených Agenturou od návštěvy inspektorů a odborníků na zabezpečení jaderných zařízení, jež se uskutečnila v areálu jaderné elektrárně Černobyl ve dnech 26.–27. dubna 2022. Bylo to poprvé, kdy byla všechna data předána pomocí dálkového přenosu ze všech míst, kde jsou takové systémy na Ukrajině zavedeny, včetně všech jaderných elektráren a souvisejících úložišť vyhořelého paliva, do ústředí IAEA po dvouměsíčním přerušení přenosu na jaderné elektrárně Černobyl.

"Je to velmi důležitý krok pro IAEA, aby pokračovala v zavádění opatření na zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině," řekl generální ředitel Grossi. "Avšak zavedení ochranných opatření také zahrnuje ověřovací činnosti v terénu. Situace na jaderné elektrárně Záporoží je i nadále náročná kvůli přítomnosti ruských jednotek a personálu Rosatomu v areálu. Ačkoli IAEA stále přizpůsobuje situaci své činnosti v oblasti zabezpečení, situace zůstává neudržitelná. Proto navrhuji návštěvu jaderné elektrárny v Záporoží, které se také zúčastní inspektoři a odborníci na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, po nezbytných konzultacích a při nejbližší možné příležitosti," dodal generální ředitel.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 6.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) o přetrvávajících provozních problémech na jaderné elektrárně Černobyl z důvodu okupace areálu ruskými jednotkami v období od 24. února do 31. března, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina uvedla, že pět týdnů poté, co se ruské jednotky stáhly z jaderné elektrárny Černobyl, se u několika zařízení v areálu stále nedaří obnovit normální funkci, například kvůli narušeným logistickým trasám pro dodání vybavení a náhradních dílů a nedostatku bezpečného přístupu pro potřebný počet personálu k zajištění bezpečného provozu. Proto regulační orgán přijímá regulační opatření, včetně pozastavení některých licencí v areálu.

"To ukazuje, že stále zbývá hodně práce, aby se Černobyl vrátil do normálního provozu. IAEA podporuje Ukrajinu v jejím úsilí zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečit areál a další jaderná zařízení v zemi," uvedl generální ředitel Grossi. Generální ředitel se setkal s ředitelem ukrajinského regulačního orgánu, Olekem Korikovem, ve Vídni ve čtvrtek a také minulý týden v Černobylu, když IAEA dodala bezpečnostní vybavení, provedla radiologická měření a obnovila přenos dat z bezpečnostních zařízení.

Generální ředitel v pozitivním duchu zmínil, že vítá obnovení regulační kontroly Ukrajiny na jaderné elektrárně Černobyl, kde se po havárii v roce 1986 nacházejí různá zařízení na nakládání s radioaktivním odpadem.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, po návštěvě inspektorů a techniků IAEA na jaderné elektrárně v Černobylu, která se konala minulý týden, je nyní plně obnoven přenos dat ze všech bezobslužných monitorovacích systémů, instalovaných v areálu. V důsledku instalace nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích byl také plně obnoven dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení do ústředí Agentury ve Vídni s výjimkou jednoho zařízení, které ještě vyžaduje technickou úpravu. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data nadále předávána IAEA dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 5.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes setkal s ředitelem ukrajinského regulačního orgánu Olehem Korikovem, se kterým projednal činnosti Agentury zaměřené na pomoc při zajištění bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v zemi během současného konfliktu.

Generální ředitel Grossi a předseda Státního jaderného regulačního inspektorátu Ukrajiny Korikov na svém setkání v sídle IAEA ve Vídni rovněž hovořili o situaci v záporožské jaderné elektrárně na jižní Ukrajině.

Generální ředitel uvedl, že IAEA je „připravena se ujmou své nezastupitelné role" v souvislosti s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderné elektrárny se šesti reaktory, která je největší ukrajinskou elektrárnou. Ruské jednotky obsadily jadernou elektrárnu v Záporoží před dvěma měsíci, ale její ukrajinský personál pokračuje v zajišťování provozu elektrárny. Ukrajina minulý týden informovala IAEA, že "personál pracuje pod neuvěřitelným tlakem".

Čtvrteční schůzka proběhla den poté, co generální ředitel Grossi "zdůraznil naléhavost zajištění bezpečnosti" v záporožské jaderné elektrárně na setkání s Alexejem Lichačevem, generálním ředitelem ruské Státní korporace pro atomovou energii Rosatom, a dalšími vysokými ruskými představiteli v Istanbulu.

Ve své souhrnné zprávě o jaderné bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochraně na Ukrajině, která byla vydána dne 28. dubna, generální ředitel Grossi uvedl, že situace na jaderné elektrárně v Záporoží „je i nadále náročná a vyžaduje trvalou pozornost vzhledem k přítomnosti ruských jednotek a personálu Rosatomu v areálu, zatímco řízení provozu spočívá v rukou ukrajinských operátorů elektrárny".

Ve zprávě se navíc uvádí, že "generální ředitel navrhl návštěvu záporožské jaderné elektrárny, která proběhne po nezbytných konzultacích a při nejbližší možné příležitosti".      
Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, po návštěvě inspektorů a techniků IAEA na jaderné elektrárně v Černobylu, která se konala minulý týden, je nyní plně obnoven přenos dat ze všech bezobslužných monitorovacích systémů, instalovaných v areálu. V důsledku instalace nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích byl také plně obnoven dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení do ústředí Agentury ve Vídni s výjimkou jednoho zařízení, které ještě vyžaduje technickou úpravu. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data nadále předávána IAEA dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 4.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes v Istanbulu setkal s Alexejem Lichačevem, generálním ředitelem Statní korporace pro atomovou energii  Rosatom, a dalšími vysokými ruskými představiteli.

Generální ředitel Grossi sdělil, že pokračuje v aktuálních a odborných jednáních, v nichž zdůraznil naléhavou potřebu zajistit bezpečnosti ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží. Dodal, že IAEA je připravena se ujmout své nepostradatelné role.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, po návštěvě inspektorů a techniků IAEA na jaderné elektrárně v Černobylu, která se konala minulý týden, je nyní plně obnoven přenos dat ze všech bezobslužných monitorovacích systémů, instalovaných v areálu. V důsledku instalace nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích byl také plně obnoven dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení do ústředí Agentury ve Vídni s výjimkou jednoho zařízení, které ještě vyžaduje technickou úpravu. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data nadále předávána IAEA dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 29.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes oficiálně informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) o situaci v záporožské jaderné elektrárně, která je kontrolována ruskými jednotkami, ale stále ji provozuje ukrajinský personál, oznámil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina sdělila, že její odborníci "pokračují v plnění svých povinností a udržují, nakolik je to možné ve válečných podmínkách, bezpečnost jaderných zařízení" v zemi.

Ukrajina také uvedla, že společnost Rosenergoatom, elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, vyslala do záporožské jaderné elektrárny skupinu z osmi odborníků. Informovala, že tato skupina požaduje každodenní zprávy od vedení elektrárny, obsahující „důvěrné informace“ o provozování jaderné elektrárny, což zahrnuje aspekty, související s administrativou a řízením, údržbou a opravami, bezpečností, kontrolou přístupů a nakládáním s jaderným palivem, vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Ukrajina dnes informovala IAEA, že personál jaderné elektrárny v Záporoží, která je největší jadernou elektrárnou se šesti reaktory v zemi, pracuje "pod neuvěřitelným tlakem".

Ruské jednotky obsadily elektrárnu dne 4. března. Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil znepokojení nad extrémně stresujícími a náročnými pracovními podmínkami pro personál ukrajinských jaderných zařízení během konfliktu, zejména v elektrárnách v Záporoží a v Černobylu, poslední ruská armáda měla pod kontrolou po dobu pěti týdnů, než se dne 31. března stáhla.

Na začátku tohoto měsíce Ukrajina informovala IAEA, že "nálada a emoční stav" zaměstnanců elektrárny v Záporoží jsou "velmi skleslé".

Ve své souhrnné zprávě o jaderné bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochraně na Ukrajině, která byla vydána včera, generální ředitel Grossi uvedl, že situace v Záporoží "je i nadále náročná a vyžaduje trvalou pozornost vzhledem k přítomnosti ruských jednotek a personálu Rosatomu v areálu, zatímco řízení provozu spočívá na ukrajinských provozovatelích elektrárny".

Ve zprávě je také uvedeno, že ačkoli IAEA nadále upravuje své činnosti v oblasti zabezpečení jaderných zařízení, situace se stává neudržitelnou. "Generální ředitel proto navrhl návštěvu záporožské jaderné elektrárny při nejbližší možné příležitosti po nezbytných konzultacích."

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, IAEA uvedla, že dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení jaderné elektrárny Černobyl do ústředí Agentury ve Vídni se začal postupně obnovovat poté, co její technici tento týden modernizovali bezobslužné monitorovací systémy instalované v areálu a nainstalovali nové přenosové kanály založené na satelitních technologiích. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Ze čtyř jaderných elektráren na Ukrajině, které jsou v provozu, jsou IAEA předávána data dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 28.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodního úřadu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes vrátil z Ukrajiny do ústředí IAEA ve Vídni a uspořádal tiskovou konferenci, na níž informoval novináře o své návštěvě jaderné elektrárny Černobyl, včetně výsledků počátečního monitorování radiační situace prováděného odborníky IAEA v černobylské uzavřené zóně, a o svém jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Generální ředitel dnes rovněž zveřejnil zprávu, která shrnuje situaci na Ukrajině, co se týče bezpečnosti, zajištění a ochrany jaderných zařízení a činností týkajících se radioaktivních zdrojů na Ukrajině. Zpráva zahrnuje opatření přijatá IAEA jako odezvu na žádost Ukrajiny o pomoc a některá počáteční zjištění odborných misí IAEA vedených generálním ředitelem na Ukrajině.

Ukrajinský regulační úřad dnes oficiálně informoval IAEA, že dne 16. dubna 2022 byl v areálu Jihoukrajinské jaderné elektrárny pořízen videozáznam letu rakety letící přímo nad elektrárnou. "IAEA se touto událostí zabývá, v případě potvrzení by se jednalo o velice závažný incident. Kdyby taková raketa ztratila správný směr, mohlo by to mít vážný dopad na fyzickou integritu jaderné elektrárny a eventuálně mohlo vést k jaderné havárii," řekl generální ředitel Grossi.

V areálu černobylské jaderné elektrárny byl od dne 27. února 2022 přerušen dálkový přenos dat. Tento týden inspektoři IAEA zkontrolovali přítomný jaderný materiál, čímž obnovili kontinuitu přehledu o jaderném materiálu v areálu. Kromě toho technici IAEA modernizovali bezobslužné monitorovací systémy instalované v areálu a nainstalovali nové přenosové kanály založené na satelitních technologiích. Od té doby je dálkový přenos dat částečně obnoven, další práce vyžaduje provozovatel zařízení. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data dálkově přenášena do ústředí IAEA.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 27.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Odborníci na bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochranu z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) pokračují tento týden v práci v jaderné elektrárně Černobyl, do které dodali vybavení, provádějí hodnocení radiační situace a obnovují funkčnost monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení. Experti dorazili na místo v úterý v rámci asistenční mise IAEA vedené generálním ředitelem Rafaelem Marianem Grossim, který později téhož dne odcestoval do Kyjeva na jednání na vysoké úrovni s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ministrem energetiky Hermanem Haluščenkem.

Generální ředitel Grossi se vrací do sídla IAEA ve Vídni a zítra 28. dubna ve 14:30 hodin uspořádá tiskovou konferenci.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihoukrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 26.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi dnes přijel do jaderné elektrárny Černobyl s týmem odborníků IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochranu, aby dodali vybavení, provedli vyhodnocení radiační situace a obnovili funkčnost monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení.

"Dnes si připomínáme 36 let od havárie jaderné elektrárny Černobyl, která byla nejzávažnější v historii jaderné energetiky. Jsem zde, abych vzdal hold obětem jaderné havárie a všem, kteří neúnavně pracovali na obnově a ochraně tohoto místa," řekl generální ředitel Grossi.

"Je mi také ctí se setkat se současnými zaměstnanci černobylské jaderné elektrárny a osobně jim poděkovat za jejich nezlomnost a odvahu v těchto mimořádně těžkých časech. Mají úctu a velký obdiv jak můj, tak i celé IAEA - jsou to hrdinové."

Generální ředitel Grossi a jeho tým byli ukrajinskými protějšky informováni o současném stavu jaderné a radiační bezpečnosti a situaci, v níž se nacházejí jaderná zařízení na Ukrajině, o jejich zajištění. "Agentura a Ukrajina se dnes dohodly na zřízení pracovní skupiny pro jadernou elektrárnu Černobyl, která bude koordinovat pomoc IAEA a podporovat zaměstnance, jež tvrdě pracují na tom, aby areály, kde se nacházejí ukrajinská jaderná zařízení, byly bezpečné a zajištěné," řekl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi pak odcestoval do Kyjeva, aby se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. "Bylo mi ctí se setkat s prezidentem, měli jsme podrobné jednání o bezpečnostní situaci na ukrajinských jaderných zařízeních. Ujistil jsem ho, že IAEA bude Ukrajinu i nadále podporovat."

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 25.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi dnes odcestuje na Ukrajinu, aby vedl první komplexní podpůrnou, asistenční misi IAEA složenou z odborníků na bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochranu. Tým dorazí do jaderné elektrárny Černobyl v úterý, aby dodal zařízení, provedl vyhodnocení radiační situace a obnovil funkci monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení.

Generální ředitel Grossi dnes ráno ve svém úvodním projevu na první mezinárodní konferenci o Atomovém zákonu ve Vídni uvedl, když hovořil o jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení: "V případě Ukrajiny pracujeme na základě existujícího rámce, norem a postupů a do značné míry díky jim, prostřednictvím Centra pro incidenty a mimořádné události IAEA, a to včetně sítě RANET (síť technické podpory) Agentury, která funguje již dlouhou dobu."

"A nyní vidíme, jak důležité, jak zásadní bylo, je a bude mít takový systém, který pomůže IAEA a jejím členským státům poskytovat pomoc, kterou takové situace vyžadují," dodal.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 21.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že v současné době, tři týdny poté, co se ruské jednotky stáhly z areálu, střídání zaměstnanců v jaderné elektrárně Černobyl "probíhá pravidelně a podle plánu“, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvedl, že tento vývoj se jeví jako významný pokrok jak pro personál jaderné elektrárny, který během konfliktu žil a pracoval za extrémně stresujících podmínek, tak i pro bezpečný provoz a zabezpečení ochrany elektrárny. Ukrajina oznámila IAEA dne 10. dubna, že provedla první střídání personálu v černobylské jaderné elektrárně po třech týdnech a teprve druhé ode dne, kdy ruské jednotky obsadily areál 24. února a držely ho pod kontrolou po dobu pěti týdnů.

"Je velice pozitivní, že zaměstnanci tohoto důležitého jaderného zařízení mohou nyní, po mnoha týdnech práce ve velmi obtížných podmínkách, vykonávat svou činnost v normálnější situaci, což jim umožňuje pravidelný odpočinek a návrat domů k rodinám. Pracovníci prokázali obdivuhodnou odvahu a houževnatost, když pokračovali v plnění svých životně důležitých povinností i během konfliktu. Až navštívím areál koncem tohoto měsíce, budu jim moci osobně poděkovat," řekl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi plánuje vést odbornou misi IAEA do Černobylu později v dubnu za účelem vyhodnocení jaderné a radiační bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, dodání životně důležitého vybavení a provedení opravy monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení Agentury pro dálkový přenos dat.

Jeden ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které vyjmenoval generální ředitel na začátku konfliktu, uvádí, že "provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany jaderného zařízení a přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku".

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 20.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že celková situace v areálu jaderné elektrárny Černobyl "zůstává složitá" kvůli zničeným mostům a odminovacím činnostem a také z důvodu, že národní regulátor doposud nemohl zkontrolovat elektrárenské zařízení, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Po stažení ruských jednotek po pěti týdnech z Černobylu dne 31. března, podnikla Ukrajina důležité kroky k zajištění bezpečného provozu areálu, kde došlo k nehodě v roce 1986. Proběhlo první střídání personálu po třech týdnech, kdy byli pracovníci přepraveni na lodích z nedalekého města Slavutyč, a počátkem tohoto týdne bylo obnoveno přímé spojení mezi jadernou elektrárnou a regulátorem, který bylo více než měsíc mimo provoz, řekl generální ředitel.

Zbývá však ještě hodně práce, aby se areál vrátil do normálního stavu, zdůraznila Ukrajina v dnešní aktualizaci pro IAEA.

To bude i cílem plánované odborné mise IAEA na podporu Ukrajiny, kterou povede generální ředitel Grossi koncem tohoto měsíce do Černobylu, za účelem vyhodnocení jaderné a radiační bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení, dodání životně důležitého vybavení a provedení opravy monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení Agentury pro dálkový přenos dat.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 19.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že přímá komunikace mezi národním regulátorem a černobylskou jadernou elektrárnou byla obnovena po více než měsíci. K přerušení komunikace došlo po obsazení areálu ruskými jednotkami, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvítal obnovení telefonické komunikace mezi Státním jaderným regulačním inspektorátem Ukrajiny (SNRIU) a černobylskou jadernou elektrárnou. Řekl, že je to další důležitý krok v procesu obnovení regulační kontroly ze strany Ukrajiny nad areálem, kde došlo k havárii v roce1986. V areálu se nyní nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Ruské jednotky obsadily černobylskou jadernou elektrárnu 24. února a držely areál pod kontrolou po dobu pěti týdnů, než se 31. března stáhly. Ukrajina informovala IAEA dne 10. března, že ztratila kontakt s areálem jaderné elektrárny. Regulátor nadále dostával informace o situaci v Černobylu prostřednictvím vrchního vedení elektrárny, které bylo mimo areál.

"Situace byla zjevně neudržitelná a je velmi dobrá zpráva, že regulátor nyní může kontaktovat elektrárnu v případě potřeby přímo," řekl generální ředitel Grossi. Spolehlivá komunikace s regulátorem je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil generální ředitel na začátku konfliktu na Ukrajině.

Generální ředitel plánuje koncem tohoto měsíce, že povede odbornou misi IAEA do Černobylu, která vyhodnotí jadernou a radiační bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení, dodá životně důležité vybavení a provede opravu monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení Agentury pro dálkový přenos dat.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 16.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 15.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 14.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 13.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes informoval, že úzce spolupracuje s Ukrajinou na konečné dohodě termínů a dalších ujednání pro nadcházející misi Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), která má poskytnout pomoc při zajištění bezpečnosti a ochrany v jaderné elektrárně Černobyl.

Generální ředitel povede tým odborníků IAEA na bezpečnost, zajištění a ochranu jaderných zařízení, který by měl odcestovat do areálu na severu Ukrajiny koncem tohoto měsíce, několik týdnů poté, co navštívili Jihokrajinskou jadernou elektrárnu, kde se setkali s předními ukrajinskými vládními úředníky a zaměstnanci elektrárny.

IAEA plánuje v nadcházejících týdnech řadu misí za účelem poskytnutí technické pomoci, aby se snížilo riziko jaderné havárie během konfliktu na Ukrajině. Země má 15 jaderných reaktorů ve čtyřech elektrárnách kromě různých zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem v Černobylu, který byl v držení ruských jednotek po dobu pěti týdnů před jejich stažením dne 31. března.

IAEA a její ukrajinské protějšky diskutují v rámci příprav na mise o tom, jaký druh bezpečnostního vybavení – včetně náhradních dílů a komponentů – je v různých jaderných zařízeních potřebný. V Černobylu, kde došlo k havárii v roce 1986, budou odborníci IAEA také provádět radiologická hodnocení a opravu bezpečnostních zařízení na dálkové monitorování.

Ukrajina dnes informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče jaderných reaktorů na Ukrajině, v současné době je připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 12.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 11.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm v porovnání se včerejšími osmi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o 15 ukrajinských funkčních reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách, sedm je v současné době připojeno k síti ve srovnání s osmi včerejšími, včetně dvou v Ruskem kontrolované jaderné elektrárně Záporoží, dvou v jaderné elektrárně Rivne, dvou v jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo je drženo v rezervě. Bezpečnostní systémy zůstávají v provozu ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají také nadále k dispozici energii mimo pracoviště.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 10.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že proběhlo první střídaní personálu v jaderné elektrárně Černobyl po třech týdnech a teprve druhé od konce února, kdy ruské jednotky obsadily areál, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvítal tuto zprávu jako velmi potřebný pozitivní krok pro dobrý stav zaměstnanců jaderné elektrárny a jejich rodin, kteří během konfliktu žili a pracovali v mimořádně stresujících a obtížných podmínkách. Střídání směny bylo také důležité pro bezpečný provoz a zajištění jaderné elektrárny Černobyl, která byla pod kontrolou ruských jednotek po dobu pěti týdnů, dokud se dne 31. března jednotky nestáhly, řekl.

Během ozbrojeného konfliktu generální ředitel Grossi často zdůrazňoval, že je nutné, aby pracovníci jaderné elektrárny mohli plnit své povinnosti bez zbytečného tlaku, vracet se do svých domovů a odpočívat, což bylo mnoha zaměstnancům v Černobylu poslední měsíc a půl odepřeno. Předchozí střídání personálu vykonávajícího službu se uskutečnilo ve dnech 20. až 21. března, což bylo první střídání směny od doby, kdy ruská armáda vstoupila do areálu dne 24. února.

Avšak skutečnost, že zaměstnanci, kteří se zúčastnili střídání směny v sobotu, museli být přepraveni do areálu a z areálu lodí na řece Pripjať - jak veřejně oznámil státní provozovatel Energoatom (Ukrajina) - ukazuje, že situace v jaderné elektrárně a uzavřené zóně kolem ní zůstává daleko od normálu, řekl generální ředitel.

Energoatom uvedl, že říční doprava je v současné době jediným způsobem, jak se lidé žijící ve městě Slavutyč mimo zónu dostanou do jaderné elektrárny, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem po havárii v roce 1986.

"I když je velmi pozitivní, že ukrajinské úřady postupně obnovují regulační kontrolu nad areálem v Černobylu, je jasné, že zbývá ještě hodně práce, aby se areál vrátil do normálu," řekl generální ředitel. "Jakmile to bude možné, povedu misi IAEA do Černobylu, abychom tam provedli radiologické vyhodnocení, obnovili dálkové bezpečnostní monitorování zařízení a jeho jaderného materiálu a dodali vybavení, včetně náhradních dílů a součástí, pro bezpečný a zajištěný provoz jaderné elektrárny. Jsem v bezprostředním kontaktu s Ukrajinou ohledně stanovení data a organizace pracovního programu návštěvy, která brzy proběhne."

Ukrajina také poskytla více informací o poškození analytických laboratoří pro monitorování radiace a uvedla, že prostory byly zničeny a analytické přístroje ukradeny, rozbity nebo jinak vyřazeny z provozu. Kromě toho bylo vyrabováno přidružené informační a komunikační centrum, zničeny části jeho komunikačních linek a znemožněn automatizovaný přenos dat monitorujících radiaci.

Ukrajina informovala IAEA již minulý měsíc, že Ústřední analytická laboratoř ve městě Černobyl byla "vyrabována lupiči" a že nemůže potvrdit spolehlivost a zabezpečení svých kalibračních zdrojů ani stav environmentálních vzorků, které jsou tam uloženy. Na základě informací poskytnutých v té době IAEA později vyhodnotila, že incident nepředstavuje významné radiologické riziko.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 9.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že postupně obnovuje regulační kontrolu nad jadernou a radiační bezpečností v jaderné elektrárně Černobyl, ale že v areálu stále chybí personál zajišťující údržbářské a opravárenské práce, které byly zastaveny, když ruské jednotky převzaly kontrolu nad elektrárnou koncem února, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina uvedla v aktuální informaci o situaci na jaderné elektrárně Černobyl, že po stažení z areálu ruských jednotek minulý týden navzdory "zvýšení úrovně radioaktivní kontaminace ... z důvodu nedodržování požadavků radiační bezpečnosti a přísných postupů při vstupu" je radiační situace "v mezích běžných hodnot" stanovených pro areál.      
Ukrajinská národní garda zajišťuje fyzickou ochranu areálu, kde došlo v roce 1986 k havárii a kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Dosud však nebylo možné obnovit provoz senzorů radiace a dalších senzorů z důvodů nedostatku pracovníků zajišťujících potřebnou údržbu a další odborné práce, uvedla Ukrajina. Dodala, že tato situace může také "vést k selhání dalších systémů a komponent důležitých pro bezpečnost" a že nefunkčnost zařízení znesnadňuje komplexní sledování klíčových bezpečnostních parametrů v areálu. Vedení jaderné elektrárny se snaží zajistit střídání zaměstnanců a vyslat do areálu další personál, který by zajistil opravy.

Generální ředitel Grossi uvedl, že v aktuální informaci z Ukrajiny se zdůrazňuje naléhavá nutnost příjezdu odborníků IAEA na jadernou bezpečnost, zajištění a ochranu jaderných zařízení na jadernou elektrárnu Černobyl v co nejkratší době. Na základě podrobných konzultací a koordinace s Ukrajinou IAEA vytváří balíčky pomoci a dokončuje logistické přípravy k vyslání několika takových misí do Černobylu a dalších jaderných zařízení v zemi v nadcházejících týdnech.

IAEA sledovala nedávné mediální zprávy o situaci v jaderné elektrárně Černobyl a uzavřené zóně, zřízené po havárii, ale odborníci Agentury mohou provést radiologické posouzení pouze na místě a dodat požadované bezpečnostní vybavení do elektrárny po příjezdu, řekl generální ředitel.

Kromě nových informací o Černobylu Ukrajina uvedla, že za posledních 24 hodin nedošlo k žádnému dalšímu vývoji souvisejícímu s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 8.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) připravuje komplexní balíčky pomoci a dokončuje logistické přípravy za účelem vyslání několika misí pro zajištění jaderné bezpečnosti, zajištění bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině, které se uskuteční v nadcházejících týdnech, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel zdůraznil naléhavou potřebu poskytnout technickou podporu ke snížení rizika jaderné havárie během konfliktu a uvedl, že s Ukrajinou podrobně konzultuje a koordinuje jak konkrétní náplň pomoci IAEA pro jaderná zařízení, tak i harmonogram návštěv odborných misí, které by měly začít koncem tohoto měsíce.

IAEA bude zajišťovat "jediné kontaktním místo" pro mezinárodní technickou pomoc Ukrajině a jedná s mnoha zeměmi, které vyjádřily zájem přispět k podpoře, zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení, dodal generální ředitel. IAEA rovněž vyšle inspektory, aby prováděli činnosti s vazbou na zajištění bezpečnosti jaderných zařízení na Ukrajině v souladu se svým mandátem v oblasti nešíření jaderných zbraní.

Skupina ředitelů pro nešíření jaderných zbraní G7 – zahrnující Kanadu, Francii, Německo, Itálii, Japonsko, Spojené království a Spojené státy – vydala ve čtvrtek prohlášení, v němž uvítala "úsilí generálního ředitele Grossiho jako hlavní příspěvek k jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině". Skupina zdůraznila svoji "plnou a trvalou podporu Agentury".

"IAEA poskytla určitou konkrétní pomoc v podobě radiačního monitorovacího zařízení předaného během mé návštěvy Jihokrajinské jaderné elektrárny minulý týden, ale je zapotřebí udělat mnohem více. Jsme připraveni dopravit náhradní díly a součásti na Ukrajinu, poskytovat odborné hodnocení a poradenství, a to jak na místě, tak i externě. V nadcházejících týdnech plánujeme značně urychlit naše pomocné činnosti," řekl. "Spoléháme také na trvalou podporu našich partnerů, abychom mohli plánovanou podporu zajistit," uvedl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi uvedl, že prioritou IAEA je vyslat pracovníky pro zajištění jaderné bezpečnosti, ochrany a zabezpečení jaderných zařízení do černobylské jaderné elektrárny co nejdříve. Pracovníci provedou radiologické vyhodnocení, dodají bezpečnostní vybavení a obnoví online bezpečnostní monitorovací systém v areálu, který byl pod kontrolou ruských jednotek po dobu pěti týdnů před jejich stažením dne 31. března.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 7.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) je informována o aktuálních záběrech bezpilotních letounů, které údajně ukazují zákopy vykopané ruskými jednotkami v kontaminované oblasti poblíž ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl. Plánuje toto místo navštívit co nejdříve, jakmile to bude možné, aby vyhodnotila radiační situaci a poskytla podle potřeby další bezpečnostní pomoc, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

IAEA doposud nemůže potvrdit zprávy z minulého týdne, že ruské jednotky obdržely vysoké radiační dávky v době pobytu v uzavřené zóně u Černobylu zřízené po havárii v roce 1986. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad oblastí 24. února a držely ji po dobu pěti týdnů do minulého čtvrtka, kdy se z oblasti stáhly. Ukrajina sdělila IAEA, že byl zahájen proces obnovení regulační kontroly jaderné elektrárny.

Ukrajinské úřady tento týden zveřejnily záběry, které dle jejich interpretace ukazují opevnění vykopaná ruskými jednotkami v uzavřené zóně během jejich pobytu v areálu. IAEA záznam přezkoumala, ale nezávislé radiologické posouzení mohou provést pouze její specialisté až na místě.

Generální ředitel Grossi oznámil, že IAEA také musí urychleně vyslat do areálu své odborníky na jadernou bezpečnost, aby posoudili stav elektrárny v Černobylu a obnovili tam on-line monitoring, který byl přerušen na začátku konfliktu. IAEA je připravena dodat veškerá další zařízení a součásti související s bezpečností do jaderné elektrárny, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

„Je nesmírně důležité, aby IAEA navštívila Černobyl za účelem přijetí nezbytných opatření na pomoc Ukrajině pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení v této zemi,“ řekl. „Podrobně konzultuji s našimi ukrajinskými kolegy, jak bychom takovou návštěvu co nejdříve zorganizovali.“

Ukrajina dnes znovu informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v souvislosti s jadernou bezpečností a zajištěním jaderných zařízení k žádnému dalšímu vývoji.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovne, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 6.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému novému významnému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti nebo zajištění jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče reaktorů, které jsou v provozu, Ukrajina uvedla, že jeden ze dvou bloků v jaderné elektrárně Chmelnyckyj byl po údržbě provedené regulačním orgánem znovu připojen k síti.

V konečném důsledku je z 15 reaktorů na Ukrajině v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovne, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a nyní jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 5.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že byl obnoven proces regulační kontroly na jaderné elektrárně Černobyl, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina také oznámila, že příští střídání provozního personálu v černobylském areálu bude možné pouze tehdy, pokud to bezpečnostní podmínky umožní. Mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny žije ve městě Slavutyč mimo 30kilometrovou uzavřenou zónu zřízenou po nehodě v roce 1986.

Představitelé Státní správy uzavřené zóny se pohybují v současné době v zóně a provádějí kontroly ve skladovacích zařízeních a dalších zařízeních mimo areál jaderné elektrárny Černobyl, dodala Ukrajina.

Ukrajina uvedla, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj, nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 4.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že "morální a emocionální stav" zaměstnanců pracujících v záporožské jaderné elektrárně je "velmi špatný" po uplynutí jednoho měsíce od doby, kdy ruské vojenské jednotky obsadily areál, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad extrémně stresujícími a náročnými pracovními podmínkami personálu obsluhujícího ukrajinská jaderná zařízení během konfliktu, zejména v areálu jaderné elektrárny v Záporoží a Černobylu, kterou ruské jednotky měly pod kontrolou po dobu pěti týdnů předtím, než se minulý čtvrtek z areálu stáhly.

Tato bezprecedentní situace a pracovní podmínky, v nichž plní své povinnosti zaměstnanci jaderné elektrárny, vážně ohrožují jeden ze sedmi základních pilířů jaderné bezpečnosti a zajištění jaderných zařízení, který deklaruje, že "provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení a činit rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku".

"Je nepřijatelné a neudržitelné, aby zaměstnanci pracovali za podmínek, které by mohly vážně ovlivnit jejich zdravotní stav, a tímto mít negativní dopad na bezpečný provoz a zajištění bezpečnosti těchto jaderných zařízení," řekl generální ředitel Grossi. "Jak jsem řekl během své návštěvy Jihokrajinské jaderné elektrárny minulý týden, zaměstnanci obsluhující jaderná zařízení v Jihoukrajinsku i jinde si zaslouží náš hluboký obdiv a upřímnou vděčnost za svoji houževnatost a odhodlání při plnění jejich důležitých pracovních povinností."

Ukrajina včera večer informovala IAEA, že nevybuchlá munice spatřená koncem minulého měsíce na severovýchodě ve městě Charkov poblíž jaderného výzkumného zařízení byla tělem rakety bez výbušné špičky, jak se ukázalo při bližší prohlídce, a proto nepředstavuje nebezpečí. Zařízení stále postrádá dodávky energie kvůli předchozímu poškození elektrického transformátoru, ostřelování v oblasti ztěžuje obnovu elektřiny. Zařízení bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

V jaderné elektrárně Černobyl pokračují přípravy na další střídání zaměstnanců, včetně hodnocení jejich bezpečnosti, uvedla Ukrajina.

Ukrajina uvedla, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 3.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že pokračuje v přípravách na střídání technického personálu, který v posledních dvou týdnech pracoval na jaderné elektrárně Černobyl, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ruské jednotky se stáhly z elektrárny před třemi dny po pětitýdenní kontrole nad areálem. Během této doby došlo pouze k jedné výměně personálu na pracovišti, a to ve dnech 20. - 21. března. Mnoho pracovníků jaderné elektrárny žije ve městě Slavutyč mimo 30kilometrovou uzavřenou zónu zřízenou po nehodě v roce 1986. Ukrajina uvedla, že přípravné práce na další střídání zaměstnanců zahrnují posouzení jejich bezpečnosti.

Ukrajina uvedla, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 2.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že "analyzuje možnost" obnovit systém kontroly regulace jaderné elektrárny Černobyl poté, co se ruské síly stáhly z areálu, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina také uvedla, že se připravuje na střídání personálu jaderné elektrárny Černobyl, včetně posouzení jejich bezpečnosti, ale zatím nebyl stanoven žádný termín. K poslednímu střídání technického personálu na pracovišti došlo ve dnech 20. - 21. března, což bylo první vystřídání pracovní směny od konce února.

Ukrajina ve čtvrtek IAEA sdělila, že ruské jednotky opouštějí černobylskou jadernou elektrárnu po pětitýdenní kontrole nad areálem. Stažení bylo potvrzeno vysokými ruskými představiteli na setkání s generálním ředitelem Grossim v ruském městě Kaliningrad v pátek ráno. Ukrajina později IAEA sdělila, že zatímco všechny ruské jednotky opustily areál jaderné elektrárny, situace v uzavřené zóně kolem elektrárny zůstává nejasná. Mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny žije ve městě Slavutyč mimo 30kilometrovou uzavřenou zónu zřízenou po nehodě v roce 1986.

Ruské jednotky vstoupily do jaderné elektrárny Černobyl, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, dne 24. února. Dne 4. března také převzaly kontrolu nad jednou ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu, a to nad jadernou elektrárnou Záporoží, která se nachází v jižní části země.

Generální ředitel Grossi má v úmyslu vést asistenční a podpůrnou misi IAEA do Černobylu, jakmile to bude možné. Bude to první z řady takových misí zaměřených na zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení, které plánuje vyslat do země, která má kromě černobylské elektrárny 15 funkčních jaderných reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách. Odborníci IAEA poskytnou technické ohodnocení a konzultace přímo v areálu i mimo něj. IAEA v případě potřeby také dodá bezpečnostní vybavení.

Ukrajina uvádí, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 1.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes v Kaliningradu setkal s generálním ředitelem Rosatomu Alexejem Lichačevem a dalšími vysokými ruskými představiteli a poté se vrátil do vídeňského ústředí IAEA, kde uspořádal tiskovou konferenci.

Poté následovalo podrobné jednání na začátku týdne s vysokými ukrajinskými vládními představiteli v Jihoukrajinské jaderné elektrárně o konkrétních krocích, které je třeba podniknout k poskytnutí nutné technické pomoci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině.

Ukrajina informovala IAEA, že všechny ruské jednotky opustily černobylskou jadernou elektrárnu, což bylo potvrzeno ruskými představiteli na dnešním setkání v Kaliningradu. Ukrajina dosud nehlásila žádné střídání zaměstnanců na jaderné elektrárně Černobyl od 20. - 21. března.

Generální ředitel Grossi má v úmyslu co nejdříve vést asistenční a podpůrnou misi IAEA do jaderné elektrárny Černobyl. Bude to první z řady takových misí zaměřených na zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajinu.

IAEA stále nemůže potvrdit zprávy o tom, že ruské jednotky obdržely vysoké radiační dávky v době pobytu v černobylské uzavřené zóně.

Ukrajina uvedla, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě (včetně bloku 2 v Rovně, který byl nedávno odstaven), dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 31.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi dnes ráno přijel do Kaliningradu na jednání s vysokými ruskými představiteli. Tato návštěva následovala po jeho včerejším podrobném jednání s vysokými představiteli ukrajinské vlády v Jihoukrajinské jaderné elektrárně s posouzením konkrétních opatření, která je třeba učinit, aby byla Ukrajině okamžitě poskytnuta nutná technická pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení. Generální ředitel Grossi se v pátek vrátí do vídeňského sídla IAEA a odpoledne uspořádá tiskovou konferenci.

Ukrajina dnes IAAE informovala, že ruské síly, které mají od dne 24. února pod kontrolou jadernou elektrárnu v Černobylu, písemně předaly kontrolu nad jadernou elektrárnou ukrajinskému personálu a přesunuly dva konvoje vojáků směrem k Bělorusku. Třetí konvoj také opustil město Slavutyče, kde žije mnoho zaměstnanců Černobylu, a přesunul se směrem na Bělorusko. Kromě toho Ukrajina oznámila, že v areálu jaderné elektrárny Černobyl jsou stále ještě některé ruské jednotky, ale předpokládá se, že se připravují k odchodu.

Ukrajina od 20. - 21. března nehlásila žádné střídání personálu v jaderné elektrárně Černobyl.

IAEA podrobně konzultuje s ukrajinskými úřady vyslání první pomocné a podpůrné mise Agentury do černobylské jaderné elektrárny v nejbližších dnech, uvedl generální ředitel Grossi.

IAEA nemůže potvrdit zprávy o tom, že by ruské jednotky obdržely vysoké radiační dávky v době pobytu v uzavřené zóně v okolí Černobylu. IAEA se snaží vyhledat další informace, aby mohla poskytnout nezávislé hodnocení situace.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je devět v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, čtyř v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 30.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi navštívil dnes jihoukrajinskou jadernou elektrárnu, kde setkal s vysokými představiteli ukrajinské vlády i se zaměstnanci, a projednal technickou pomoc, která bude poskytována Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) pro zajištění bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení v zemi.

Generální ředitel vedl podrobná jednání s ministrem energetiky Germanem Galuščenkem, ředitelem regulačního orgánu pro jadernou bezpečnost Olegem Korikovem, ředitelem provozovatele elektrárny, společnosti Energoatom Petrem Kotinem a ředitelem jaderné elektrárny Igorem Polovyčem. Byly přezkoumány konkrétní kroky, které je třeba učinit, aby byla tato prvořadě důležitá pomoc okamžitě doručena Ukrajině.

„Je nezbytné být na místě událostí, abychom Ukrajině v těchto mimořádně těžkých časech poskytli účinnou podporu,“ prohlásil generální ředitel Grossi. „Přítomnost IAEA na místě událostí v případě potřeby pomůže odvrátit nebezpečí jaderné havárie, která by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni,“ dodal. Podrobnosti naleznete ve včerejším prohlášení.

V dnešní pravidelné aktualizaci týkající se situace v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení Ukrajina uvedla, že od 20. - 21. března nedošlo v jaderné elektrárně v Černobylu k žádnému střídání zaměstnanců. Areál je od dne 24. února pod kontrolou ruských ednotek.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je devět v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, čtyř v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 29.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi je na Ukrajině, kde jedná s vysokými vládními úředníky o plánovaném poskytnutí naléhavé technické pomoci s cílem zajistit bezpečnost jaderných zařízení země a odvrácení rizika havárie, která by mohla ohrozit lidi a životní prostředí.

Cílem návštěvy generálního ředitele je zahájení rychlé podpory zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Bude zahrnovat vyslání expertů IAEA do prioritních zařízení a přepravu životně důležitých bezpečnostních a bezpečnostních zásob včetně monitorovacího a nouzového vybavení.

V dnešní pravidelné aktualizaci o situaci týkající se bezpečnosti v jaderných zařízeních v zemi Ukrajina uvedla, že v jaderné elektrárně Černobyl (JE), kterou od 24. února ovládají ruské síly, nedošlo k žádné změně v personálním obsazení. Od 20. do 21. března tam neproběhla žádná rotace zaměstnanců, kdy technický personál, který v zařízení pracoval téměř čtyři týdny, nahradili kolegové z nedalekého města Slavutyč.

Ukrajina nehlásila žádný nový vývoj v souvislosti s jaderným výzkumným zařízením v severovýchodním městě Charkov, které utrpělo další škody, když se před několika dny znovu vznikl požár. Jaderný materiál zařízení je podkritický - nemůže dojít k jaderné řetězové reakci - a jeho množství je malé.

Z 15 provozovaných reaktorů na čtyřech místech v zemi regulátor uvedl, že osm pokračuje v provozu, tří v Rivne, jednoho v Chmelnyckyj,  dvou v Jihoukrajinské a včetně dvou v Ruskem kontrolované jaderné elektrárně Záporoží. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o záruky, agentura uvedla, že situace zůstala nezměněna od dříve hlášené. Agentura stále nepřijímala dálkový přenos dat ze svých monitorovacích systémů instalovaných v JE Černobyl, ale tato data byla přenášena do ústředí IAEA z ostatních JE na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 29.3.2022

Generální ředitel IAEA cestuje na Ukrajinu, aby zahájil poskytování pomoci v oblasti jaderné bezpečnosti

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi je na Ukrajině, aby jednal s vysokými vládními úředníky o plánovaném poskytnutí naléhavé technické pomoci IAEA s cílem zajistit bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení země a pomoci odvrátit riziko havárie, která by mohla ohrozit lidi a životní prostředí.

Cílem návštěvy generálního ředitele je zahájit rychlou podporu bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Bude zahrnovat vyslání expertů IAEA do prioritních zařízení a přepravu životně důležitých bezpečnostních a bezpečnostních zásob včetně monitorovacího a nouzového vybavení.

„Vojenský konflikt vystavuje ukrajinské jaderné elektrárny a další zařízení s radioaktivním materiálem bezprecedentnímu nebezpečí. Musíme přijmout naléhavá opatření, abychom zajistili, že budou moci pokračovat v bezpečném provozu a snížíme riziko jaderné havárie, která by mohla mít vážný dopad na zdraví a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni,“ uvedl generální ředitel Grossi.

Během návštěvy tento týden se generální ředitel vydá do jedné z ukrajinských jaderných elektráren.

IAEA vypracovala konkrétní a podrobné plány pro bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných areálů, které zahrnují patnáct jaderných reaktorů ve čtyřech elektrárnách a také Černobylskou JE, kde se po havárii v roce 1986 nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Technická pomoc IAEA rovněž usnadní podmínky pro to, aby IAEA pokračovala v provádění svých bezpečnostních činností na Ukrajině v souladu s jejím mandátem k nešíření.

"Ukrajina požádala o naši pomoc k zajištění bezpečnosti. Nyní ji začneme dodávat. Ukrajina má jeden z největších evropských jaderných programů. Přítomnost IAEA tam, kde je potřeba k zajištění bezpečnosti, má prvořadý význam. Nyní jsme připraveni poskytnout potřebnou podporu,“ řekl.

Od začátku konfliktu vyjádřil generální ředitel Grossi své vážné znepokojení nad zhoršující se bezpečnostní a bezpečnostní situací ukrajinských jaderných zařízení. Zdůraznil závazek a připravenost IAEA pomoci zajistit dodržování sedmi nezbytných pilířů pro zajištění bezpečnosti. V posledních týdnech bylo několik z nich – včetně fyzické integrity zařízení, schopnosti provozního personálu pracovat bez nepřiměřeného tlaku a přístupu k externímu napájení – vážně ohroženo.

"Už bylo několik uzavřených jednání. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. Tento konflikt již způsobuje nepředstavitelné lidské utrpení a zkázu. Odborné znalosti a schopnosti IAEA jsou zapotřebí, aby se zabránilo tomu, že by to také nevedlo k jaderné havárii,“ řekl.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 29, 2022

document.onreadystatechange = function() { if (document.readyState == "complete") { if (Drupal.eu_cookie_compliance.hasAgreed()) { const el = document.getElementById("after-scripts"); const script = document.createElement('script'); script.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; script.type = 'text/javascript'; el.appendChild(script) } } } 

 

IAEA Aktualizace 28.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že zařízení pro jaderný výzkum ve městě Charkov na severovýchodě bylo opět poškozeno, když se před několika dny dostalo pod obnovenou palbu, avšak malé množství jaderného materiálu, které se nachází v zařízení, zůstalo neporušeno, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Zařízení, které bylo zasaženo již dříve při ostřelování, bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

Ukrajina v sobotu IAEA sdělila, že se zařízení znovu dostalo pod palbu, ale zatím není možné vyhodnotit jeho poškození. Ukrajina v dnešní aktualizaci uvedla, že budova, její tepelná izolace a experimentální hala byly poškozeny, ale zdroj neutronů, který obsahuje jaderný materiál používaný k výrobě neutronů pro výzkum a výrobu izotopů nikoliv.

Pokud jde o personální situaci v jaderné elektrárně v Černobylu, Ukrajina uvedla, že od včerejší aktualizace nedošlo k žádnému novému vývoji. Poslední střídání technického personálu pracujícího v areálu, kde došlo v roce 1986 k nehodě, proběhlo před týdnem. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rivno, jednoho v Chmelnyckyj a dvou v Jihoukrajinské. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 27.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že stále neví, kdy se může uskutečnit další střídání zaměstnanců na jaderné elektrárně v Černobylu, od posledního střídání technického personálu uplynul téměř týden, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Poslední střídání proběhlo ve dnech 20. - 21. března, kdy z nedalekého města Slavutyče dorazila nová směna technického personálu, aby nahradila kolegy, kteří v černobylské jaderné elektrárně pracovali od 24. února, kdy kontrolu nad areálem převzala ruská armáda.

Generální ředitel zopakoval, že je znepokojen obtížnými pracovními podmínkami v areálu, kde došlo k havárii v roce 1986. Uvedl, že IAEA situaci nadále monitoruje, sleduje zprávy ve sdělovacích prostředcích o akcích ruských vojenských jednotek ve Slavutyči a jeho okolí, kde žije mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny, kvůli dopadu, který by to mohlo mít na možnost zaměstnanců dostat se do práce a z práce.

Ukrajina včera večer informovala Agenturu, že se jaderné výzkumné zařízení ve městě Charkov na severovýchodě dostalo pod obnovenou palbu, ale zatím není možné odhadnout škody. Zařízení, které bylo rovněž dříve zasaženo, bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 26.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) pečlivě monitoruje situaci v ukrajinském městě Slavutyč, kde žije mnoho lidí pracujících na černobylské jaderné elektrárně od doby, kdy dnes ukrajinský regulační orgán pro jadernou energii informoval IAEA, že město obsadily ruské vojenské jednotky, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Slavutyč se nachází mimo uzavřenou zónu, která byla zřízena kolem jaderné elektrárny Černobyl po havárii v roce 1986. Ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou dne 24. února. Ukrajinský regulační orgán počátkem tohoto týdne uvedl, že ostřelování ruskými jednotkami kontrolních stanovišť ve Slavutyčích znemožnilo technickému personálu černobylské jaderné elektrárny cestovat do a z města.

V aktualizaci z dnešního rána regulátor uvedl, že Slavutyč je obklíčen. O několik hodin později zprávu citovalo vedení černobylské jaderné elektrárny, které potvrdilo, že město bylo obsazeno.

Regulační orgán uvedl, že poslední střídání personálu proběhlo ve dnech 20. - 21. března, kdy z města Slavutyče dorazila nová směna technického personálu, aby nahradila kolegy, kteří pracovali v černobylské jaderné elektrárně předtím, než ruská armáda vstoupila areálu, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. „Nejsou k dispozici žádné informace o tom, kdy a zda“ dojde k dalšímu střídání pracovní směny, uvedl regulátor.

Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil hluboké znepokojení nad obtížnou situací personálu, pracujícího v areálech ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v držení ruské armády, včetně jaderné elektrárny v Záporoží. Zdůraznil, že schopnost personálu jaderných elektráren plnit důležité úkoly bez zbytečného nátlaku je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které generální ředitel dříve v tomto měsíci nastínil.

Regulátor uvedl, že ve městě Charkov na severovýchodě pokračuje druhý den ostřelování, které brání provedení opatření k likvidaci nevybuchlé rakety v blízkosti jaderného výzkumného zařízení. Již dříve poškozené zařízení bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké. Pracovníci udržovali provozuschopnost jaderného zařízení a radiace se nacházela v rozmezí „standardních hodnot“. Kvůli ostřelování však nebylo možné obnovit externí napájení zařízení, dodal regulátor.

Regulátor uvedl, že v jaderné elektrárně v Záporoží byly dokončeny opravy transformátoru reaktorové jednotky č. 6. Transformátor byl poškozen dne 4. března, kdy ruské síly převzaly kontrolu nad areálem, jednotka zůstává v záloze.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 25.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že od dne 21. března neproběhlo žádné střídání technického personálu na jaderné elektrárně v Černobylu a že není známo, kdy by k němu mohlo dojít příště, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský regulační orgán včera IAEA sdělil, že ruské ostřelování kontrolních stanovišť v nedalekém městě Slavutyč, kde žije mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny Černobyl, jim znemožňuje cestovat do a z elektrárny. Současná směna personálu dorazila do jaderné elektrárny ve dnech 20. - 21. března, aby nahradila pracovníky, kteří tam byli dne 24. února, kdy ruské síly převzaly kontrolu nad areálem. Slavutyč se nachází mimo uzavřenou zónu, která vznikla kolem jaderné elektrárny po havárii v roce 1986.

Generální ředitel Grossi v posledních týdnech vyjadřuje hluboké znepokojení nad obtížnou situací, s níž se potýká personál provozující ukrajinská jaderná zařízení, na kterých je přítomna ruská armáda. Zdůraznil, že schopnost personálu plnit důležité úkoly bez zbytečného tlaku je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které nastínil počátkem tohoto měsíce.

Státní agentura pro správu uzavřené zóny dnes poskytla další podrobné technické informace IAEA o Centrální analytické laboratoři ve městě Černobyl. Agentura tento týden informovala, že laboratoř byla „vyrabována nájezdními lupiči“.

Agentura sdělila IAEA, že nemůže potvrdit bezpečnost a zajištění kalibračních zdrojů laboratoře ani stav environmentálních vzorků, které jsou v ní uloženy. Nemá rovněž žádné informace o stavu serveru pro systém monitorování radiace v uzavřeném pásmu, také umístěný v laboratoři. Na základě poskytnutých dodatečných informací IAEA opět vyhodnotila, že incident nepředstavuje významné radiologické riziko.

Regulační orgán neposkytl žádné nové informace o lesních požárech v okolí areálu jaderné elektrárny Černobyl, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Regulátor potvrdil zprávy o nevybuchlé raketě na severovýchodě ve městě Charkov pocházející ze salvového raketometu 9K58 Směrč „zjištěné v bezprostřední blízkosti“ jaderného výzkumného zařízení, které bylo předtím poškozeno ostřelováním. Regulátor uvedl, že „neustálé ostřelování“ oblasti znamená, že dosud nebyla přijata žádná opatření k likvidaci rakety. IAEA bude situaci nadále monitorovat. Zařízení slouží k výzkumu, vývoji a výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je subkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 24.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ruské jednotky ostřelovaly ukrajinská kontrolní stanoviště ve městě Slavutyč, kde žije mnoho lidí pracujících v nedaleké jaderné elektrárně Černobyl, čímž je vystavovaly riziku a bránily dalšímu střídání personálu do a z areálu, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že ostřelování ohrožuje „domy a rodiny pracovníků, kteří zajišťují jadernou a radiační bezpečnost“ elektrárny Černobyl, která je od dne 24. února pod kontrolou ruských jednotek. Slavutyč se nachází mimo uzavřenou zónu, která byla zřízena kolem jaderné elektrárny po havárii v roce 1986.

Generální ředitel Grossi vyjádřil znepokojení nad tímto vývojem, který nastal jen několik dní poté, co se technický personál jaderné elektrárny Černobyl konečně mohl po téměř čtyřtýdenní práci bez vystřídání vrátit do svých domovů ve Slavutyči a odpočinout si. Dodal, že IAEA bude situaci nadále pozorně sledovat. Zaměstnanci, kteří na místě nyní pracují, pocházejí také ze Slavutyče.

Regulační orgán dnes rovněž informoval IAEA, že se neobává závažných radiačních následků v souvislosti s požáry v okolí jaderné elektrárny Černobyl. Den předtím regulátor informoval, že se ukrajinští hasiči pokoušejí uhasit požáry v oblasti.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl v současné době měření radiace neprobíhá. Regulační orgán však na základě dlouholetých zkušeností s takovými požáry a podrobných údajů o místech a množství zbytkové radioaktivní kontaminace půdy po havárii z roku 1986 vyhodnotil, že radiologická rizika jsou stále nízká.

Odborníci IAEA souhlasí s hodnocením situace svých ukrajinských kolegů, uvedl generální ředitel Grossi.

Regulační orgán Ukrajiny včera sdělil IAEA, že v oblasti uzavřené zóny, zřízené po nehodě před 36 lety, byly zaznamenány „požární události“ a že v hlavním městě Kyjevě a na dvou místech v areálu jaderné elektrárny západně od Černobylu byl zjištěn mírný nárůst koncentrace cesia ve vzduchu, který nevyvolává obavy z radiačního rizika. Dodal, že bedlivě sleduje situaci v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl před každoročním „obdobím požárů“, kdy často dochází ke spontánním požárům v oblasti.

Místní hasičská stanice ve městě Černobyl, které se nachází v uzavřené zóně, stále nemá přístup k elektrické rozvodné síti a místo toho spoléhá na dieselové generátory, uvedl dnes regulační úřad. Areál jaderné elektrárny, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, má i nadále k dispozici externí napájení.

Státní agentura pro správu uzavřené zóny oznámila, že také ve městě Černobyl lupiči „vykradli laboratoř životního prostředí“ a zcizili její vybavení. Nebylo možné zkontrolovat, kde se nacházejí kalibrační zdroje ionizujícího záření laboratoře a vzorky životního prostředí, dodala. Agentura se snaží získat další informace od provozovatelů laboratoře. Na základě poskytnutých informací však IAEA vyhodnotila, že incident nepředstavuje významné radiologické riziko.

Ukrajinský regulační orgán v dnešní aktualizaci rovněž uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Zaměstnanci na čtyřech elektrárnách, které jsou v provozu, se střídají v osmihodinových směnách, rovněž na jaderné elektrárně v Záporoží. Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 23.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) je připravena vyslat na Ukrajinu odborníky a vybavení, aby pomohli zajistit bezpečnost a ochranu jejích jaderných zařízení a zabránili riziku vážné havárie, která by mohla ohrozit lidi i životní prostředí, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ve svém prohlášení na videu generální ředitel uvedl, že je nadále vážně znepokojen situací, a znovu zdůraznil naléhavou potřebu odsouhlasit postup, který by IAEA umožnil poskytovat technickou pomoc pro bezpečný provoz a ochranu ukrajinských jaderných zařízení, která zahrnují 15 reaktorů a rovněž areál v Černobylu.

„Oznámil jsem, že jsem připraven okamžitě osobně přijet na Ukrajinu, abych uzavřel takovou dohodu, která by zahrnovala nezbytnou pomoc a podpůrná opatření, včetně přítomnosti odborníků IAEA v areálech různých jaderných zařízení na Ukrajině, a také dodávky životně důležitého bezpečnostního vybavení,“ řekl generální ředitel Grossi.

Sdělil však, že po intenzivních konzultacích trvajících mnoho dní „nám pozitivní výsledek stále uniká“ a dodal, že „potřeba zabránit jaderné havárii je stále naléhavější, s každým dnem, který uplyne“.

„Chci poděkovat sekretariátu Organizace spojených národů a mnoha vládám, které z nejvyšších míst vyjádřily podporu mé iniciativě a úsilí IAEA,“ řekl generální ředitel. IAEA „je připravena a může okamžitě rozmístit a poskytnout nezbytnou pomoc k zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině.“

A dodal: „Doufám, že současný dohodnutý postup budu moci uzavřít bez dalších průtahů. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. Musíme jednat hned.“

Ukrajinský regulační orgán dnes dříve IAEA informoval, že se hasiči snaží uhasit lesní požáry poblíž jaderné elektrárny Černobyl v oblasti, kde se podobná ohniska vyskytla i v minulých letech. Hasičský sbor z města Černobyl uhasil čtyři požáry, ale požáry stále pokračují. Místní hasičská stanice nemá v současné době přístup k elektrické rozvodné síti, uvedl regulátor. Zatím stanice spoléhá na dodávky energie pomocí dieselových generátorů, které potřebují palivo, dodal. Areál jaderné elektrárny, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem má i nadále k dispozici externí napájení.

Regulační orgán minulý týden informoval IAEA, že bedlivě sleduje situaci v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl před každoročním „obdobím požárů“, kdy často dochází ke spontánním požárům v oblasti, dosud kontaminované radioaktivním materiálem z havárie, od které v příštím měsíci uplyne 36 let. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února.

V dnešní aktualizaci se uvádí, že na území uzavřené zóny jaderné elektrárny Černobyl byly zaznamenány „požární události“. Regulátor uvedl, že v uzavřené zóně se měření radioaktivity v současné době neprovádí. Dodal, že mírné zvýšení koncentrace cesia ve vzduchu bylo zjištěno v Kyjevě a na dvou místech v areálu jaderné elektrárny západně od Černobylu, avšak regulátor informoval IAEA, že nepředstavuje významné radiační riziko. IAEA pokračuje v jednání s regulačním orgánem, aby získala další informace o požární situaci.

Co se týče stavu patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách na Ukrajině, regulátor uvedl, že je osm v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Zaměstnanci na čtyřech elektrárnách, které jsou v provozu, se střídají v osmihodinových směnách, rovněž na jaderné elektrárně v Záporoží.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 22.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Za posledních 24 hodin Ukrajina neoznámila žádný zásadní nový vývoj v souvislosti v oblasti jaderné bezpečnosti. Regulační orgán dnes informoval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ve čtyřech provozovaných jaderných elektrárnách v zemi nadále fungují bezpečnostní systémy a úroveň radiace zůstává na normální úrovni, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Na jaderné elektrárně Černobyl, jejíž poslední reaktor byl odstaven před více než před dvěma desítkami let, nastoupila po včerejším ukončení dlouho odkládaného střídání zaměstnanců, které začalo o víkendu, nová směna technického personálu, uvedl regulační orgán. Šlo o první výměnu ukrajinského personálu od dne 24. února, kdy nad areálem převzaly kontrolu ruské jednotky. V areálu jaderné elektrárny, kde došlo k havárii v roce 1986, se v současné době nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

IAEA sleduje zprávy v médiích o lesních požárech v oblasti poblíž černobylského areálu a vyžádala si další informace o situaci od svého ukrajinského protějšku. Regulační orgán minulý týden informoval IAEA, že bedlivě sleduje situaci v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl před každoročním „obdobím požárů“, kdy často dochází k spontánním požárům v oblasti, dosud kontaminované radioaktivním materiálem z havárie, od které v příštím měsíci uplyne 36 let.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Zaměstnanci na čtyřech elektrárnách, které jsou v provozu, se střídají v osmihodinových směnách, stejně tak na jaderné elektrárně v Záporoží.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 21.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že dnes bylo ukončeno dlouho odkládané vystřídání technického personálu v Černobylské jaderné elektrárně, které mu umožnilo vrátit se domů a odpočinout si poprvé od chvíle, kdy ruské jednotky převzaly v minulém měsíci kontrolu nad areálem, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že přibližně polovina odcházející směny technického personálu opustila areál včera a zbytek následoval dnes s výjimkou třinácti zaměstnanců, kteří střídání odmítli. Na místě zůstala také většina pracovníků ukrajinské ostrahy.

Poškozené silnice a mosty zkomplikovaly dopravu zaměstnanců do nedalekého města Slavutyče, informoval regulační úřad. Pracovníci se nacházeli v Černobylu v době před převzetím kontroly nad areálem ruskými jednotkami, ke kterému došlo dne 24. února. Pracovníci opustili areál po předání provozů nově příchozím ukrajinským kolegům, kteří je po téměř čtyřech týdnech nahradili.

Nová pracovní směna přichází také z města Slavutyče a zahrnuje dva dozorce místo obvyklého jednoho, aby se zajistilo, že v areálu bude k dispozici záloha, oznámil regulátor. Bylo dosaženo dohody o tom, jak organizovat budoucí rotaci zaměstnanců v jaderné elektrárně, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Generální ředitel Grossi, který opakovaně vyjadřoval hluboké znepokojení psychickým a zdravotním stavem ukrajinského personálu v areálu, uvítal dokončení rotace personálu a znovu jim vyjádřil uznání za odvahu a neúnavné úsilí při plnění jejich životně důležitých pracovních úkolů v mimořádně obtížných a stresujících podmínkách v přítomnosti zahraničních vojenských sil.

Generální ředitel uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení.“

Na jihu Ukrajiny obě provozní jednotky jaderné elektrárny Záporoží pokračují v provozu s elektrickým výkonem o hodnotě dvou třetin jejich maximální kapacity, každá přibližně 1000 MWe, po opravě v minulém týdnu dvou linek elektrického vedení, jedné externí a jedné v areálu. Jaderná elektrárna Záporoží má nyní k dispozici tři linky vedení vysokého napětí (750 kV), včetně jedné náhradní. Regulátor zopakoval, že bezpečnostní systémy v areálu jaderné elektrárny, který je od 4. března kontrolován ruskými jednotkami, jsou plně funkční.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou v Jihoukrajinské. Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot a bezpečnostní systémy jsou v provozu.

Regulátor oznámil, že výzkumný reaktor v hlavním městě Kyjevě byl bezpečně odstaven.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 20.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že přibližně polovina zaměstnanců Jaderné elektrárny v Černobylu se po téměř čtyřech týdnech práce v areálu kontrolovaném ruskými jednotkami konečně mohla vystřídat a vrátit se do svých domovů, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský národní regulační úřad potvrdil, že střídání personálu v areálu začalo ráno a že ti, kteří odešli, už nahradil jiný ukrajinský personál.

Generální ředitel Grossi, který vyjádřil hluboké znepokojení psychickým a zdravotním stavem ukrajinského personálu v areálu, kde došlo v roce 1986 k havárii, a uvítal zprávu o částečné rotaci personálu. Řekl, že své důležité pracovní úkoly plnili v nesmírně stresujících a únavných podmínkách v přítomnosti cizích vojenských sil a bez řádného odpočinku.

Obtížná personální situace na jaderné elektrárně Černobyl v uplynulých týdnech ohrozila jeden ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které tento měsíc nastínil generální ředitel IAEA, a v nichž se uvádí, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít možnost přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku“.

Ruské síly převzaly kontrolu nad elektrárnou Černobyl dne 24. února, ale její ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v areálu, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Do dnešního vystřídání byla v areálu stejná pracovní směna jako před vstupem do něj ruských jednotek.

„Je pozitivním, byť už dlouho očekávaným vývojem situace v jaderné elektrárně Černobyl, že někteří zaměstnanci se nyní vystřídali a vrátili ke svým rodinám. Zaslouží si naši hlubokou úctu a obdiv za to, že pracovali v těchto mimořádně těžkých podmínkách,“ řekl generální ředitel Grossi. „Byli tam příliš dlouho. Upřímně doufám, že i zbývající zaměstnanci z této směny se budou moci brzy vystřídat.“

Náročná a nejistá situace v jaderné elektrárně Černobyl zdůraznila význam iniciativy IAEA, jejímž cílem je zajistit bezpečnost a ochranu ukrajinských jaderných zařízení, uvedl generální ředitel. Dodal, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení.“

Na jihu Ukrajiny obě provozní jednotky jaderné elektrárny Záporoží postupně zvýšily svůj elektrický výkon na dvě třetiny své maximální kapacity, každá přibližně na 1000 MWe, po opravě v minulém týdnu dvou linek elektrického vedení, jedné externí a jedné v areálu.

Jaderná elektrárna Záporoží má nyní k dispozici tři linky vedení vysokého napětí (750 kV), včetně jedné náhradní. Regulátor zopakoval, že bezpečnostní systémy v areálu jaderné elektrárny, který je od 4. března kontrolován ruskými jednotkami, jsou plně funkční.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 19.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ukrajinští inženýři opravili a znovu připojili jednu ze tří dříve odpojených linek elektrického vedení napojujících jadernou elektrárnu Záporoží na elektrickou síť, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Oprava linky elektrického vedení znamená, že největší jaderná elektrárna v zemi má nyní k dispozici tři externí linky elektrického vedení, dodal ukrajinský regulační orgán. Jaderné elektrárny využívají takové linky k dodávkám vygenerované elektřiny do rozvodné sítě a v případě potřeby využívají energii samy.

Jaderná elektrárna Záporoží má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) plus jednu náhradní. V posledních týdnech tři z nich ztratily spojení, ale regulátor dnes uvedl, že jedna byla znovu připojena večer 18. března. Dříve informoval, že opětovné připojení lze očekávat dne 22. března.

Regulační orgán zopakoval, že bezpečnostní systémy jaderné elektrárny jsou plně funkční. Není jasné, kdy bude možné dvě další nefunkční linky elektrického vedení znovu zapojit, dodal. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou dne 4. března. Z jejich šesti reaktorů jsou v provozu dva.

V dnešním oficiálním sdělení IAEA k „současné situaci v oblasti bezpečnosti ukrajinských jaderných zařízení“ Ruská federace uvedla, že v areálu jaderné elektrárny Záporoží „rotace personálu probíhá v pravidelném režimu“ a že „s náhradními díly nejsou žádné problémy“. Uvedla také, že „výbušniny … na území jaderné elektrárny“ po událostech ze dne 4. března „byly eliminovány“.

Ukrajinský národní regulační orgán oznámil, že elektrárna Černobyl na severu Ukrajiny zůstává připojena k rozvodné síti poté, co inženýři dne 14. března obnovili dodávky energie, které byly přerušeny po dobu pěti dnů. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února. Zaměstnanci elektrárny se nemohli vystřídat déle než tři týdny.      
V dnešní zprávě IAEA Ruská federace uvedla, že od 14. března je „situace s dodávkami elektrické energie v černobylské jaderné elektrárně zcela stabilizovaná“.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy ze začátku týdne nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení,“ sdělil.

 

IAEA Aktualizace 18.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ukrajinští inženýři opravovali jednu ze tří odpojených linek elektrického vedení, spojujících největší jadernou elektrárnu v zemi s elektrickou sítí, a očekává se, že na začátku příštího týdne bude spojení opět fungovat, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Jaderná elektrárna Záporoží má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) plus jednu náhradní. Dvě ze čtyř byly poškozeny dříve a elektrárna tento týden ztratila spojení s třetí linkou. Dnes ukrajinský regulační úřad oznámil, že tato linka by měla být k elektrárně znovu připojena dne 22. března.

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou dvě externí linky elektrického vedení v provozu, včetně jedné náhradní, všechny bezpečnostní systémy v jaderné elektrárně zůstávají plně funkční a není třeba se obávat o bezpečnost elektrárny, sdělil ukrajinský regulační orgán. Není jasné, kdy bude možné obě další nefunkční linky znovu zapojit, dodal.

Dne 4. března ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou. Z jejich šesti reaktorů jsou v provozu dva. Oba tyto dva reaktory snížily elektrický výkon na 500 MWe po včerejším přerušení elektrického vedení v areálu, ale po jeho opravě a opětovném připojení později téhož večera ji opět zvýšily na 600 MWe, uvedl regulátor.

Jaderná elektrárna Černobyl zůstala připojena k rozvodné síti poté, co technici dne 14. března obnovili dodávky energie, které byly přerušeny po dobu pěti dnů, uvedl regulátor. Ruské síly převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února. Zaměstnanci se nemohli vystřídat déle než tři týdny.

Regulační orgán uvedl, že v Charkově jsou v současné době přerušeny externí dodávky energie do jaderného výzkumného zařízení, které bylo dříve poškozeno ostřelováním, ale jeho pracovníci stále udržují jeho provozuschopnost. Úroveň radiace zůstává na úrovni hodnot přírodního pozadí. Zařízení slouží k výzkumu, vývoji a výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Vzhledem k tomu, že jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, IAEA dospěla k závěru, že ohlášené škody nebo ztráta externího napájení by neměly mít žádné radiologické následky.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou na jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na Jižní Ukrajině. Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot, bezpečnostní systémy jsou v provozu.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy ze začátku tohoto týdne nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení,“ uvedl.

 

IAEA Aktualizace 17.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency – IAEA),  že všechny bezpečnostní systémy v jejich největší jaderné elektrárně (Záporoží) byly nadále plně funkční den po ztrátě napojení elektrárny na třetí linku externího elektrického vedení, které ji spojuje s vnitrostátní elektrickou sítí, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

V jaderné elektrárně Záporoží jsou stále funkční dvě linky externího elektrického vedení, včetně jedné náhradní, a není třeba se obávat o bezpečnost elektrárny, dodal ukrajinský regulační orgán.

Jaderná elektrárna má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) a jednu náhradní. Dvě ze čtyř byly poškozeny již dříve. Ukrajinský regulátor uvedl, že není jasné, co včerejší ztrátu třetí linky způsobilo, ale dvě zbývající linky elektrického vedení zajišťují bezpečný provoz elektrárny. Stejně jako ostatní jaderné elektrárny na Ukrajině i jinde ve světě má i tato elektrárna záložní dieselové generátory pro případ potřeby.

Dne 4. března ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží. Z jejich šesti reaktorů jsou v současné době v provozu dva. Regulátor dnes později uvedl, že snížil elektrický výkon obou reaktorů na 500 MWe, tedy zhruba na polovinu jejich maximální výkonnosti, po přerušení elektrického vedení v areálu, které bude opraveno a dojde k plánovanému opětovnému připojení dnes večer ve 21:00 UTC. Regulátor neuvedl, co způsobilo přerušení vedení v areálu.

Regulační orgán uvedl, že na jaderné elektrárně na jižní Ukrajině jsou stále přítomni představitelé ruské státní společnosti pro atomovou energii Rosatom, ale vysoce kvalifikovaný ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje. Ukrajina nepožádala Ruskou federaci o žádnou poradenskou, technickou ani jinou podporu, dodal.

Na severní Ukrajině je jaderná elektrárna Černobyl nadále připojena k vnitrostátní elektrické síti tři dny poté, co se inženýrům podařilo obnovit pravidelné dodávky elektrické energie do areálu kontrolovaného Ruskem, uvedl regulační orgán. Areál jaderné elektrárny, kde došlo v roce 1986 k havárii, dne 9. března přišel o veškeré externí napájení a elektrárna přešla záložní zdroj energie na dieselové generátory. Ukrajinští specialisté o několik dní později opravili jedno ze dvou poškozených vedení napojujících elektrárnu na síť, což umožnilo obnovení externích dodávek elektřiny dne 14. března.

Ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou Černobyl dne 24. února. Ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v areálu, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Po dobu delší než tři týdny se nemohli vystřídat.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot. Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení,“ uvedl.

 

IAEA Aktualizace 16.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA), že jaderná elektrárna u města Záporoží ztratila napojení na třetí linku elektrického vedení, ale dvě další jsou k dispozici a neexistuje žádné bezpečnostní riziko, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Největší ukrajinská jaderná elektrárna má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) a jednu náhradní. Dvě ze čtyř byly poškozeny již dříve. Ukrajinský regulátor uvedl, že není jasné, co dnešní ztrátu třetí linky způsobilo. Dodal, že zbývající linky elektrického vedení a jedna náhradní jsou dostačující, aby všechny bezpečnostní systémy zůstaly bez omezení plně funkční. Stejně jako ostatní jaderné elektrárny na Ukrajině i jinde má i tato elektrárna záložní dieselové generátory pro případ potřeby.

Dne 4. března ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží, která má šest reaktorů. Ukrajinští zaměstnanci elektrárny ji dále provozují. Dva provozované reaktory v areálu – bloky 2 a 4 – dnes mírně snížily své dodávky energie do sítě, aby se přizpůsobily změněné situaci v elektrickém vedení, uvedl regulátor.

Regulační orgán dnes uvedl, že elektrárna Černobyl zůstala připojena k vnitrostátní elektrické síti, po dvou dnech se inženýrům podařilo obnovit pravidelné dodávky elektrické energie do areálu kontrolovaného ruskými jednotkami. Areál jaderné elektrárny, kde došlo v roce 1986 k havárii, dne 9. března přišel o veškeré externí napájení. Musel se použít záložní zdroj elektroenergie na motorovou naftu. Ukrajinské specializované týmy opravily jedno ze dvou poškozených vedení napojujících elektrárnu na síť, což umožnilo obnovení externích dodávek elektřiny dne 14. března. Téhož dne byly vypnuty záložní dieselové generátory. Ruské síly převzaly kontrolu nad elektrárnou Černobyl dne 24. února, ale její ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v místě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Po dobu tří týdnů se nemohli vystřídat. „Jsem stále vážně znepokojen extrémně těžkými podmínkami, ve kterých tam pracují ukrajinští pracovníci," řekl generální ředitel Grossi.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 15.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA), že jaderná elektrárna Černobyl byla znovu připojena k vnitrostátní elektrické síti a již nemusí spoléhat na záložní dieselové generátory jako zdroje elektroenergie. Areál jaderné elektrárny 9. března přišel o veškeré externí napájení. Musel se použít záložní zdroj elektroenergie spalující motorovou naftu. Ukrajinským odborným týmům se o víkendu podařilo opravit jedno ze dvou poškozených vedení napojujících elektrárnu na elektrickou síť. Od dne 14. března 16:45 UTC dodává tato linka jaderné elektrárně veškerou potřebnou energii a dieselové generátory byly vypnuty, uvedl dnes ukrajinský regulační orgán. Elektřinu dodává i do nedalekého města Slavutyč. Zůstává nejasné, zda bude možné opravit druhé vedení vysokého napětí, dodal regulátor. Ruské síly převzaly kontrolu nad elektrárnou Černobyl dne 24. února, ale její ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v místě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. 211 technických pracovníků a pracovníků ostrahy v areálu se nemohlo střídat poté, co ruské jednotky vstoupily do regionu, v podstatě žijí v areálu poslední tři týdny. Generální ředitel Grossi uvedl, že pracují „v enormním stresu bez potřebného odpočinku“. Regulátor uvedl, že nejsou k dispozici informace o tom, zda a kdy bude výměna směny možná.

Regulační orgán dnes navíc poprvé uvedl, že informace, které o Černobylu obdržel, jsou „kontrolovány ruskými vojenskými jednotkami“, a proto nemohl „vždy poskytnout podrobné odpovědi na všechny“ otázky IAEA. Tak tomu bylo i v případě jaderné elektrárny Záporoží, která je pod kontrolou ruských vojenských sil od 4. března.      
Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil hluboké znepokojení nad potížemi, jimž zaměstnanci jaderné elektrárny čelí, a prohlásil, že se jedná o ohrožení jednoho ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které vyznačil na počátku tohoto měsíce, a uvedl, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít možnost přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku“. Dodal, že náročná situace, ve které se nachází personál, spolu s řešenými nyní výpadky elektřiny v Černobylu a problémy s komunikací v posledních týdnech zdůrazňuje naléhavost dohody a realizace podnětů IAEA zaměřených na zajištění bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení.

Regulační orgán uvedl, že zaměstnanci jaderné elektrárny Záporoží potvrdili zprávy o tom, že ruská armáda odpálila nevybuchlou munici, která zůstala v areálu po událostech ze dne 4. března. Dodal, že personál nebyl o tom předem informován. Regulační orgán v minulých dnech informoval IAEA o probíhajících pracích na detekci a likvidaci nevybuchlé munice nalezené v poškozeném výcvikovém středisku i jinde v areálu jaderné elektrárny.

Na severovýchodě ve městě Charkov přinutilo ostřelování v regionu personál obsluhující nové jaderné výzkumné zařízení, které bylo předtím zasaženo, aby jej dočasně opustil, uvedl regulační orgán. Dodal, že pracovníci se později vrátili a obnovili dodávky energie do bezpečnostních systémů. Zařízení slouží k výzkumu, vývoji a výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Vzhledem k tomu, že jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, IAEA dospěla k závěru, že ohlášené škody by neměly mít žádné radiologické následky.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rivno, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 14.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že pokračují práce na obnovení externích dodávek elektřiny do jaderné elektrárny (JE) Černobyl. Ukrajinské specializované týmy opravily jedno ze dvou poškozených elektrických vedení a připojily je k rozvodné síti, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Dieselové generátory dodávají elektřinu do areálu od 9. března po ztrátě veškerého externího napájení areálu. Ukrajina dne 13. března oznámila, že její specialisté opravili jedno z elektrických vedení a JE bude znovu připojena k ukrajinské elektrické síti od následujícího rána. Ukrajinský provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy Ukrenergo dnes uvedl, že linka byla opět poškozena „okupačními jednotkami“ dříve, než bylo plně obnoveno dodávání energie do jaderné elektrárny. Později během dne regulační orgán sdělil IAEA, že ve 13:10 UTC došlo opět k obnovení externího napájení a zaměstnanci jaderné elektrárny Černobyl znovu zahájili práce, aby opět napojili jadernou elektrárnu na rozvodnou síť. Jak již bylo uvedeno dříve, odpojení elektrárny Černobyl od rozvodné sítě minulý týden nemělo kritický dopad na základní bezpečnostní funkce, jelikož objem chladicí vody v zařízení na skladování vyhořelého paliva postačoval k udržení odvodu tepla bez dodávky elektřiny. Regulační orgán také minulý týden uvedl v závěru zprávy obsahující bezpečnostní analýzu funkce zařízení na vyhořelé palivo, že v případě úplné ztráty energie, a to i ze strany dieselových generátorů, nedojde k „žádnému dopadu na základní bezpečnostní systémy“. Regulační orgán uvedl, že současné zásoby nafty vydrží do večera 15. března. Problémy s napájením ukazují, že je nezbytně nutné se dohodnout a zavést systém navržený IAEA pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných zařízení, včetně čtyř jaderných elektráren, které jsou v provozu, zdůraznil generální ředitel Grossi.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (Jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

IAEA se seznámila se zprávami o výbuších munice, které provedly ruské ozbrojené síly v areálu jaderné elektrárny v Záporoží, a žádá informace o situaci z Ukrajiny. Regulační orgán již dříve informoval Agenturu o probíhajících pracích na odhalování a likvidaci nevybuchlé munice nalezené v poškozeném výcvikovém středisku i jinde v areálu jaderné elektrárny po událostech ze dne 4. března, kdy kontrolu nad místem převzaly ruské síly.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od dne 13. března nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 13.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ukrajinským týmům specialistů se podařilo opravit elektrické vedení potřebné k obnovení externích dodávek elektřiny do jaderné elektrárny Černobyl (JE). Generální ředitel obdržel zprávu od šéfa ukrajinské jaderné energetické společnosti Energoatom Petra Kotina, který mu řekl, že specialisté opravili jedno ze dvou poškozených vedení a nyní budou moci dodat veškerou potřebnou energii mimo lokalitu do JE, kde se po havárii v roce 1986 nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady.

Ukrajinský regulátor informoval IAEA, že napájecí vedení bylo obnoveno v 18:38 SEČ opraváři společnosti Ukrenergo, provozovatele přenosové soustavy v zemi. Černobylská JE pokračuje v práci na záložních dieselových generátorech a ráno bude znovu připojena k ukrajinské elektrické síti. Jak již bylo dříve oznámeno, odpojení JE od sítě minulý týden nemělo kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, protože objem chladicí vody v jejím zařízení na vyhořelé palivo byl dostatečný k udržení odvodu tepla bez dodávky elektřiny. "Je to pozitivní vývoj, protože JE Černobyl se již několik dní musí spoléhat na nouzové dieselové generátory," řekl generální ředitel Grossi. "Zůstávám však vážně znepokojen bezpečností a zabezpečením v Černobylu a dalších jaderných zařízeních Ukrajiny."

Ukrajinský regulátor dnes dříve informoval IAEA, že zaměstnanci jaderné elektrárny Černobyl již neprovádějí opravy a údržbu zařízení souvisejících s bezpečností, částečně kvůli jejich fyzické a psychické únavě poté, co téměř tři týdny nepřetržitě pracovali. Technický personál a stráže se stále nemohli střídat ode dne, kdy ruské síly 24. února vstoupily na místo, uvedl regulační úřad, který rovněž vyjádřil bezpečnostní obavy ohledně přepravy personálu mimo uzavřenou zónu zřízenou po nehodě. Regulátor nekomunikuje přímo s personálem, ale přijímá informace od vnějšího managementu JE. Generální ředitel Grossi uvedl, že čím dál hrozivější situace, které čelí personál v zařízení – spolu s přetrvávajícími problémy souvisejícími s komunikací z místa, jakož i nyní vyřešeným problémem s napájením – přidaly další naléhavost k iniciativě IAEA zaměřené na zajištění bezpečnosti a zabezpečení na ukrajinské jaderné elektrárně.

Generální ředitel navrhl rámec, který by IAEA umožnil poskytovat technickou a další pomoc pro bezpečný provoz všech ukrajinských jaderných zařízení, o čemž minulý týden jednal s ukrajinským a ruským ministrem zahraničí Dmytrom Kulebou a Sergejem Lavrovem. "Nemůžeme si dovolit ztrácet více času. IAEA je připravena okamžitě jednat, a to na základě námi navrhovaného rámce, který, než může být implementován, vyžaduje souhlas obou stran konfliktu. Pomoc ukrajinským jaderným zařízením můžeme poskytnout až poté, co bude dohoda podepsána. Dělám vše, co je v mých silách, aby se to stalo velmi brzy,“ řekl.

IAEA připravuje podrobné technické návrhy pro svou pomoc, založené na sedmi nezbytných pilířích jaderné bezpečnosti, které generální ředitel nastínil začátkem tohoto měsíce na zasedání Rady guvernérů IAEA. Tyto pilíře – včetně těch, které se týkají fyzické integrity jaderných zařízení, schopnosti provozního personálu činit rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku, bezpečných dodávek energie mimo lokalitu a spolehlivé komunikace s regulátorem – byly během konfliktu, ohroženy nebo zpochybněny.

Ukrajinský regulační úřad dnes také informoval IAEA, že pozorně sleduje situaci v uzavřené zóně JE Černobyl před každoroční „požární sezónou“, kdy v oblasti, stále kontaminovaným radioaktivním materiálem z havárie před 36 lety, často dochází k samovolným požárům.

Pokud jde o jadernou elektrárnu Záporoží, kterou od 4. března ovládají ruské síly, regulátor uvedl, že situace v zásobování energií se nezměnila. Má čtyři vysokonapěťové (750 kV) externí elektrické vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Dvě ze čtyř byla poškozena. Provozovatel informoval IAEA o tom, že pro potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohlo být zajištěno jedno dostupné elektrické vedení. K zajištění záložní energie byly připraveny i dieselové generátory.

Ukrajina již dříve informovala IAEA, že řadový personál nadále provozuje jadernou elektrárnu Záporoží a vykonává svou každodenní práci, ale její řízení je pod kontrolou velitele tamních ruských sil. V dnešní aktualizaci regulátor uvedl, že byl pracovníky na místě informován, že je tam také nejméně 11 zástupců ruské státní společnosti Rosatom.

 

IAEA Aktualizace 12.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že Rusko plánuje převzít plnou a trvalou kontrolu nad jadernou elektrárnou Záporoží (JE) pod vedením státní firmy Rosatom, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Ruská federace to později popřela. Prezident ukrajinského provozovatele jaderné elektrárny Energoatom Petro Kotin v dopise generálnímu řediteli uvedl, že přibližně 400 ruských vojáků je „na místě přítomno na plný úvazek“ a potvrdil, že JE zůstává pod kontrolou ruských vojenských sil. Kotin z Energoatomu navíc uvedl, že vedení elektrárny musí koordinovat s ruskými silami všechny operační záležitosti, včetně technických záležitostí. Potvrdil, že zaměstnanci JE se pravidelně střídají, a dodal, že na místo před pár dny dorazili ruští experti, aby tam vyhodnotili radiační situaci. Ukrajina již dříve informovala IAEA, že ruské vojenské síly převzaly 4. března největší jadernou elektrárnu v zemi se šesti reaktory. Její kmenoví zaměstnanci nadále provozují JE a vykonávají svou každodenní práci, ale její řízení je pod kontrolou velitele tamních ruských sil, uvedla Ukrajina. Ruské síly ovládly 24. února další jadernou lokalitu na Ukrajině, JE Černobyl. V telefonickém hovoru s generálním ředitelem Grossim dnes, 12. března, generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačev potvrdil, že v jaderné elektrárně Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny je přítomen omezený počet odborníků společnosti, popřel však, že by Rosatom zamýšlel převést závod pod „systémem řízení“ Rosatomu. V pravidelné technické aktualizaci dnes ukrajinský regulátor řekl IAEA, že situace v zásobování JE Záporoží se v posledních dnech nezměnila. Areál má čtyři vysokonapěťové (750 kV) externí elektrické vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Dvě ze čtyř byla poškozena. Provozovatel informoval IAEA o tom, že pro potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohlo být zajištěno jedno dostupné elektrické vedení. Dieselové generátory byly také připraveny pro zajištění záložní energie. Generální ředitel Rosatomu Lichačev potvrdil situaci v zásobování a uvedl, že se pracuje na obnově ztraceného elektrického vedení, ale tak, aby nebyla ohrožena stávající zásoba, a proto byly přiváženy další zásoby paliva pro záložní dieselové generátory. pro případ, že by byly potřeba. Dodal, že by mohly být dodány i další dodávky pro závod.

Ruská federace dnes odděleně informovala agenturu, že „správu a provoz jaderných elektráren Záporožská a Černobyl provádí ukrajinský provozní personál. Konzultační pomoc jim poskytuje skupina několika ruských expertů. V rámci poskytování technické podpory jsou zjišťovány prioritní potřeby elektráren pro zajištění bezpečného a udržitelného provozu jaderných bloků. Zejména s konzultační pomocí ruských specialistů se nyní provádí obnova napájení JE Černobyl a systém fyzické ochrany JE Záporožská. Při provádění opatření k zajištění bezpečného a zabezpečeného provozu ukrajinských JE udržuje ruská strana úzký kontakt s IAEA“.

Generální ředitel Grossi znovu opakuje, že současná situace je v jasném rozporu s jedním ze sedmi nezbytných pilířů, a sice že „Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku“.

Pokud jde o situaci v JE Černobyl, ukrajinský regulátor uvedl, že snahy o opravu poškozeného elektrického vedení pokračují, ale externí dodávky elektřiny zůstávají od 9. března přerušeny. Dieselové generátory nadále poskytují záložní energii systémům důležitým pro bezpečnost, včetně skladů vyhořelého paliva, a další dodávky paliva dorazily 11. března, uvedla společnost. Ve své dnešní telefonické diskusi s generálním ředitelem Grossim poskytl Lichačev z Rosatomu také informace o nových dodávkách nafty a uvedl, že elektrické vedení by mohlo být prodlouženo z nedalekého Běloruska, aby zásobovalo Černobylskou JE. Řekl, že na místě byli nějací odborníci z Rosatomu. V jaderné elektrárně v Černobylu se 211 členů technického personálu a strážců elektrárny stále nemohlo střídat, ve skutečnosti tam žije ode dne, než ruské síly převzaly kontrolu, uvedl ukrajinský regulátor.

Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval naléhavou potřebu zajistit, aby mohli řádně odpočívat a střídat se, přičemž uvedl, že je to také životně důležitý prvek pro bezpečný provoz jaderné energetiky. Ke složité situaci se přidala ztráta komunikace mezi elektrárnou a regulátorem 10. března. Regulátor je stále v kontaktu s off-site managementem a je schopen poskytovat informace o elektrárně.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží, tří v Rivne, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na Jihoukrajinské. Úroveň radiace zůstává normální, dodal. Generální ředitel Grossi od začátku konfliktu vyjadřoval vážné obavy o bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Navrhl dohodnutý rámec pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, o kterém diskutoval na svých nedávných setkáních v turecké Antalyi s ukrajinským a ruským ministrem zahraničí Dmytrom Kulebou a Sergejem Lavrovem. Kromě toho připravuje podrobné technické návrhy, jak může IAEA v tomto ohledu pomoci, v úzké koordinaci se všemi příslušnými stranami. Generální ředitel Grossi řekl, že dohodnutý rámec musí být urychleně uzavřen, a dodal, že v případě, že nebude podepsán, nebude možné poskytnout žádnou pomoc na místě. V souvislosti se zabezpečením agentura potvrdila, že se jí podařilo obnovit všechna data jaderné elektrárny Záporoží, která nemohla být tento týden několik dní předána ústředí IAEA. Pokud jde o lokality Černobyl a Jihoukrajinská, nedošlo k žádnému novému vývoji.

 

IAEA Aktualizace 11.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina oznámila Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA), že technici začali opravovat poškozené elektrické vedení ve snaze obnovit externí dodávky elektřiny do areálu jaderné elektrárny Černobyl (JE), které byly začátkem týdne zcela přerušeny. Ukrajinský regulační úřad uvedl, že práce, které začaly 10. března večer, uspěly při opravě jednoho úseku. Elektrická energie mimo lokalitu stále nefungovala, což naznačuje, že na dalších místech jsou stále poškozeny. Úsilí o opravy bude pokračovat i přes složitou situaci mimo areál JE, dodala.

Nouzové dieselové generátory poskytují záložní energii od 9. března a regulátor oznámil, že do zařízení bylo dodáno další palivo. Je však důležité co nejdříve opravit elektrické vedení, uvedlo. Regulátor ztratil 10. března spojení s lokalitou. V důsledku toho nemůže poskytovat informace IAEA o radiologickém monitorování v zařízení. Navzdory tomu regulátor nadále dostával informace o tamní situaci prostřednictvím vyššího externího vedení závodu. Dieselové generátory jsou napájecí systémy důležité pro bezpečnost, včetně systémů pro kontrolu vyhořelého jaderného paliva, vody a chemické úpravy vody, uvedl regulační úřad s tím, že provozovatel nebyl schopen udržet některé funkce, jako je např. monitorování radiace, ventilační systémy a běžné osvětlení. Nicméně, jak již bylo dříve oznámeno, odpojení od sítě nebude mít kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, protože objem chladicí vody v zařízení na vyhořelé palivo je dostatečný k udržení odvod tepla bez dodávky elektřiny. Zaměstnanci Černobylské JE však čelí stále obtížnějším podmínkám. 211 technických pracovníků ve skutečnosti žije na místě déle než dva týdny, řekl regulátor a vyjádřil obavy také z dostupnosti potravinových rezerv.

Jinde na Ukrajině se situace v zásobování JE Záporoží v porovnání s poslední aktualizací nezměnila. Areál má čtyři vysokonapěťové (750 kV) externí elektrické vedení plus další jedno vedení v pohotovostním režimu. Dva ze čtyř byly poškozeny. Provozovatel informoval IAEA o tom, že pro potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohlo být zajištěno jedno dostupné elektrické vedení. Dieselové generátory jsou navíc připraveny k poskytování záložní energie. Pokračují práce na detekci a likvidaci nevybuchlé munice nalezené v poškozeném výcvikovém středisku a na dalších místech po událostech 4. března, kdy ruské síly převzaly kontrolu nad největší ukrajinskou jadernou elektrárnou se šesti reaktory. Zaměstnanci provozující elektrárnu se střídali podle svého obvyklého rozvrhu, uvedl regulátor. Přítomnost cizích sil v oblasti však ovlivňovala pracovní morálku a vyvolávala tlak, dodal. Regulátor udržuje kontakt s elektrárnou, ale IAEA má potíže se spojením s vedením JE Záporoží.

Ve městě Charkov utrpělo další poškození nové jaderné výzkumné zařízení, které bylo rovněž dříve zasaženo, uvedl regulátor. Zařízení slouží pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Vzhledem k tomu, že její jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, IAEA usoudila, že škoda by neměla žádné radiologické následky.

Přesto znovu zdůraznila rizika, kterým ukrajinská jaderná zařízení během ozbrojeného konfliktu čelí, a přidala na naléhavosti iniciativě generálního ředitele Grossiho zaměřené na zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení v zemi.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží, tří v JE Rivne, jednoho v JE Chmelnyckyj a dvou v JE Jihoukrajinské. Úrovně radiace na čtyřech místech byly normální, uvedl.

Pokud jde o částečnou ztrátu dálkového přenosu dat z bezpečnostních systémů instalovaných pro monitorování jaderného materiálu a činností v jaderných elektrárnách, IAEA uvedla, že online přenos dat z JE Záporoží je nyní zpět, ale stále nejsou data z JE Černobyl, a občasné problémy byly i s přenosem dat z Jihoukrajinské JE.

 

IAEA Aktualizace 10.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že dnes ztratila veškeré spojení s Černobylskou jadernou elektrárnou (JE), den poté, co Ruskem kontrolovaná lokalita přišla o veškeré externí dodávky energie. Generální ředitel uvedl, že Agentura si je vědoma zpráv, že nyní byla v místě obnovena dodávka proudu a hledá potvrzení této informace. Dříve v ten den ukrajinský regulační úřad sdělil IAEA, že nouzové dieselové generátory dodávají elektřinu do JE Černobyl. Následná ztráta komunikace znamenala, že regulátor již nemohl poskytovat aktualizované informace o lokalitě IAEA.

Podle informací obdržených před ztrátou komunikace byla obě elektrická vedení lokality poškozena, což ji ve skutečnosti odpojilo od sítě, uvedl ukrajinský regulační úřad. Aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka energie, bylo by nutné tato vedení buď opravit, nebo by generátory udržující palivo po dobu dvou dnů vyžadovaly dodatečné dodávky nafty. Dieselové generátory napájely systémy důležité pro bezpečnost, včetně systémů pro kontrolu vyhořelého jaderného paliva, vody a chemické úpravy vody, uvedl regulační úřad s tím, že provozovatel nebyl schopen udržovat některé funkce, jako je monitorování radiace, ventilační systémy a normální osvětlení. Nicméně, jak je uvedeno v předchozí aktualizaci, odpojení od sítě nebude mít kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, kde jsou umístěna různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, protože objem chladicí vody v zařízení vyhořelého paliva je dostatečný udržovat odvod tepla bez dodávky elektřiny.

Regulátor dále potvrdil toto hodnocení a uvedl, že zpráva o bezpečnostní analýze pro úložiště vyhořelého paliva v lokalitě dospěla k závěru, že v případě úplné ztráty energie včetně elektřiny poskytované nouzovými zdroji, jako jsou např. dieselové generátory, nebude mít „dopad na základní bezpečnostní systémy“. Provozovateli se dále také podařilo potvrdit, že v konstrukcích a systémech bazénu skladování vyhořelého paliva nejsou žádné škody a jejich původní funkce jsou zachovány. Pokud by mělo dojít i ke ztrátě nouzového proudu, regulátor řekl, že bude stále možné, aby zaměstnanci mohli monitorovat hladinu a teplotu vody v bazénu s vyhořelým palivem. Tyto práce by však prováděli za zhoršených podmínek radiační bezpečnosti z důvodu nedostatečného větrání objektu. Rovněž by nebyli schopni dodržovat provozní postupy radiační bezpečnosti.

Generální ředitel vyjádřil znepokojení nad zhoršujícími se a vyčerpávajícími podmínkami pro personál jaderné elektrárny Černobyl, který nebyl vyměněn ode dne před převzetím kontroly ruskými silami 24. února. Řekl, že to také ohrožuje životně důležitý bezpečnostní pilíř, který říká, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku“. Dalším přírůstkem stresové situace je úplná ztráta komunikace, dříve mohli komunikovat s regulátorem e-mailem.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v Záporožské JE, tří v Rivne, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na Jihoukrajinské. Úrovně radiace na čtyřech místech byly normální, uvedl.

Stav napájení v lokalitě Záporožská JE se nezměnil oproti stavu uvedenému v minulé aktualizaci. Lokalita má čtyři vysokonapěťová (750 kV) externí elektrická vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Dvě ze čtyř byla poškozena, a proto jsou v současné době v provozu dvě elektrické vedení plus jedno v pohotovostním režimu. Provozovatel informoval IAEA o tom, že energetické potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohly být zajištěny jedním dostupným elektrickým vedením. Dieselové generátory jsou navíc funkční a připraveny k poskytování záložní energie. V současné době není možné dodat na místo potřebné náhradní díly, vybavení a specializovaný personál pro provádění plánovaných oprav. Údržbové činnosti na 1. bloku byly omezeny na minimální úroveň vyžadovanou provozními postupy závodu.

Generální ředitel rovněž uvedl, že IAEA je v kontaktu s ukrajinskými orgány ohledně systémů monitorování radiace na Ukrajině.

Pokud jde o ztrátu dálkového přenosu dat z bezpečnostních systémů instalovaných pro monitorování jaderného materiálu a činností v JE Černobyl a JE Záporoží, IAEA nebyla schopna obnovit komunikaci s těmito instalovanými monitorovacími systémy.

Generální ředitel Grossi dnes v turecké Antalyi jednal s ministry zahraničí Ukrajiny a Ruské federace - Dmytrem Kulebou a Sergejem Lavrovem. Po svém návratu do Vídně uspořádal tiskovou konferenci.

 

 

IAEA Aktualizace 9.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že dva týdny poté, co nad ní převzaly kontrolu ruské síly, byla jaderná elektrárna (JE) Černobyl odpojena od elektrické sítě a ztratila dodávku externí energie. Generální ředitel vyjádřil hluboké znepokojení nad tímto vývojem, protože „bezpečné externí napájení ze sítě pro všechna jaderná zařízení“ bylo jedním ze sedmi nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které nastínil na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2. března svolané k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a záruk. V případě jaderné elektrárny Černobyl však řekl, že IAEA se dohodla s ukrajinským regulátorem, že její odpojení od sítě nebude mít kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Konkrétně u skladu vyhořelého paliva v lokalitě je objem chladicí vody v bazénu dostatečný pro udržení efektivního odvodu tepla z vyhořelého paliva bez dodávky elektřiny. Areál má také záložní nouzové zdroje energie s dieselovými generátory a bateriemi. Nedostatek energie však pravděpodobně povede k dalšímu zhoršení provozní radiační bezpečnosti na místě a vytvoří další stres pro přibližně 210 technických expertů a strážců, kteří se poslední dva týdny nemohli střídat ve službě a ve skutečnosti tam žijí po celou dobu, dodal generální ředitel Grossi. "Ze dne na den jsme svědky zhoršující se situace v JE Černobyl, zejména pokud jde o radiační bezpečnost a pro personál řídící zařízení za extrémně obtížných a náročných podmínek," řekl. "Opakuji svou naléhavou výzvu silám, které účinně řídí elektrárnu, aby respektovaly vnitřní postupy radiační ochrany, usnadnily bezpečnou rotaci personálu a podnikly další důležité kroky k zajištění bezpečnosti."

V dalším vývoji řekl, že IAEA v posledních dnech ztratila dálkový přenos dat ze svých bezpečnostních systémů instalovaných k monitorování jaderného materiálu v JE Černobyl a další ukrajinské jaderné elektrárně, kterou nyní ovládají ruské síly, Záporožské JE. Řekl, že je znepokojen náhlým přerušením toku dat do vídeňského ústředí IAEA ze dvou míst, kde se nachází velké množství jaderného materiálu ve formě vyhořelého nebo čerstvého jaderného paliva a dalších typů jaderného materiálu. Důvod přerušení přenosu bezpečnostních údajů není bezprostředně jasný. IAEA nadále dostává tato data z jiných jaderných zařízení na Ukrajině, včetně tří dalších jaderných elektráren. „Dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení IAEA umístěných v jaderných lokalitách po celém světě je důležitou součástí implementace našich záruk na Ukrajině i ve světě,“ řekl. "Takové systémy jsou instalovány v několika zařízeních na Ukrajině, včetně všech jaderných elektráren, a umožňují nám monitorovat jaderný materiál a aktivity v těchto lokalitách, když naši inspektoři nejsou přítomni." I když byly k dispozici technické prvky, které zajistily, že data budou uložena lokálně, kapacita úložiště i provozní stav monitorovacích systémů zůstaly nejisté, řekl. Prostřednictvím bezpečnostních technických opatření IAEA ověřuje, že země dodržují své mezinárodní právní závazky používat jaderný materiál a technologie pouze pro mírové účely.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží. Úrovně radiace na místech byly normální, uvedl.

Areál Záporožská JE má čtyři vysokonapěťové (750 kV) vnější elektrické vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Operátor informoval IAEA, že dvě byla poškozena, a proto má elektrárna nyní k dispozici dvě elektrická vedení plus jedno v pohotovostním režimu. Provozovatel také uvedl, že pro potřeby jaderné elektrárny mimo lokalitu by bylo možné zajistit jedno dostupné elektrické vedení. Dieselové generátory jsou navíc funkční a připraveny poskytnout záložní energie. "Nicméně toto je další příklad toho, kdy byl ohrožen bezpečnostní pilíř pro zabezpečení externího napájení ze sítě pro všechna jaderná zařízení," řekl generální ředitel Grossi. Kromě toho regulátor oznámil, že transformátor 6. bloku byl vyřazen z provozu a prochází nouzovou opravou poté, co bylo po událostech ze 4. března zjištěno poškození jeho chladicího systému.

Tento nedávný vývoj přispěl k rostoucím obavám IAEA o bezpečnost, zabezpečení a bezpečnostní dopady konfliktu na Ukrajině na jaderná zařízení země, včetně jejích čtyř provozovaných jaderných elektráren a také lokality Černobyl.

V rámci své nové iniciativy týkající se Ukrajiny generální ředitel Grossi řekl, že zítra odcestuje do Antalye na pozvání tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoglu. „Doufám, že na tamních setkáních pokročím v naléhavé otázce zajištění bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Musíme jednat hned,“ řekl.

9. března 2022

 

IAEA Aktualizace 8.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes oznámila, že pro bezpečné řízení jaderné elektrárny Černobyl (JE) je stále naléhavější a důležitější vystřídat přibližně 210 technických pracovníků a strážců, kteří tam pracují od doby, kdy ruské síly převzaly kontrolu (před 13ti dny). Na rozdíl od současné situace v ukrajinských jaderných elektrárnách, kde se personál pravidelně střídá, je stejná směna ve službě v JE Černobyl ode dne, kdy ruská armáda vstoupila na místo havárie, tj. od 24.2.2022. Ukrajinský regulátor dodal, že personál měl v omezené míře přístup k potravinám a vodě a lékům. Situace personálu se však zhoršuje. Ukrajina požádala IAEA, aby vedla mezinárodní podporu potřebnou k přípravě plánu výměny stávajícího personálu a zajištění účinného rotačního systému výměn. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, že personál obsluhující jaderná zařízení musí mít možnost odpočívat a pracovat v pravidelných směnách, což je klíčové pro celkovou jadernou bezpečnost. Jejich schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které nastínil na zasedání Rady guvernérů IAEA. „Jsem hluboce znepokojen obtížnou a stresující situací, které čelí personál v jaderné elektrárně Černobyl, a potenciálními riziky pro jadernou bezpečnost. Vyzývám síly, které místo kontrolují, aby urychleně usnadnily bezpečnou rotaci tamního personálu,“ řekl dnes.

Manipulace s jaderným materiálem v JE Černobyl byla prozatím odložena, dodal regulátor. Místo, které se nachází v uzavřené zóně, zahrnuje vyřazené reaktory i zařízení na radioaktivní odpad. Regulační úřad uvedl, že s elektrárnou může komunikovat pouze prostřednictvím e-mailu. Aby pomohl chránit jaderná zařízení země, generální ředitel vyjádřil svou připravenost cestovat do JE Černobyl nebo jinam, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných zařízení z obou stran konfliktu. Generální ředitel rovněž uvedl, že došlo ke ztrátě dálkového přenosu dat z bezpečnostních monitorovacích systémů instalovaných v JE Černobyl. Agentura prověřuje stav bezpečnostních monitorovacích systémů na dalších místech na Ukrajině a brzy poskytne další informace.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že je v provozu osm z 15 reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží kontrolované od minulého týdne ruskými silami, a že personál elektrárny pracuje na směny. Úrovně radiace na místech byly normální, uvedl.

 

IAEA Aktualizace 7.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi na základě hlášení z Ukrajiny uvedl, že nové jaderné výzkumné zařízení produkující radioizotopy pro lékařské a průmyslové aplikace v  Charkově bylo poškozeno ostřelováním. Národní jaderný regulátor uvedl, že incident nezpůsobil v okolí žádné zvýšení úrovně radiace. Zařízení na severovýchodě Ukrajiny slouží pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů. Protože jaderný materiál v zařízení je vždy podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, hodnocení IAEA potvrdilo, že škody, které jí byly hlášeny, by neměly mít žádné radiologické následky, uvedl generální ředitel.

Nedělní incident nicméně znovu upozornil na rizika, jimž ukrajinská jaderná zařízení během ozbrojeného konfliktu čelí, a přidal na naléhavosti iniciativě IAEA zaměřené na zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení v zemi. "Už jsme měli několik epizod ohrožujících bezpečnost na ukrajinských jaderných zařízeních," řekl generální ředitel Grossi.      
Dne 27. února Ukrajina uvedla, že rakety zasáhly místo úložiště radioaktivního odpadu v hlavním městě Kyjevě, ale nedošlo k žádnému úniku radioaktivního odpadu. To přišlo den poté, co byl poškozen elektrický transformátor v podobném zařízení na likvidaci odpadu poblíž Charkova. Dne 4. března, kdy místo převzaly ruské síly, Ukrajina uvedla, že výcvikové středisko jaderné elektrárny Záporoží (JE) bylo zasaženo projektilem, který způsobil požár, který byl později uhašen.

Kromě toho regulátor uvedl, že ve východním přístavním městě Mariupol, včetně jeho onkologického centra, nadále neprobíhá žádná komunikace s podniky a institucemi využívajícími zdroje záření kategorie 1-3. Jejich bezpečnost a zabezpečení proto nebylo možné potvrdit. Takový radioaktivní materiál může způsobit vážnou újmu lidem, pokud není řádně zabezpečen a spravován.

„Musíme přijmout opatření, abychom pomohli odvrátit jadernou havárii na Ukrajině, která by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí. Nemůžeme si dovolit čekat,“ řekl generální ředitel Grossi. Aby pomohl chránit jaderná zařízení země, vyjádřil svou připravenost cestovat do JE Černobyl, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren z obou stran konfliktu. "Řekl jsem, že jsem ochoten cestovat do Černobylu, ale může to být kamkoli, pokud to usnadní tato nezbytná a naléhavá jednání," řekl na dnešním zasedání Rady guvernérů IAEA.

V Černobylu, který je od 24. února pod kontrolou ruských sil, se současná směna asi 210 technických pracovníků a stráží stále nemůže vystřídat, uvedl regulátor. Stejní zaměstnanci jsou na místě již 12 dní. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, jak je důležité, aby si provozní zaměstnanci mohli odpočinout, aby mohli bezpečně vykonávat své důležité úkoly.      
V dalším znepokojivém vývoji dnes ukrajinský regulátor také informoval IAEA, že v současné době není možné dodávat náhradní díly nebo léky do jaderné elektrárny Záporoží, den poté, co země uvedla, že řízení elektrárny je nyní na příkaz velitele ruských sil, které kontrolují místo. Personál závodu se však mohl střídat, dodal. Generální ředitel zopakoval, že podřízení provozního personálu pravomoci ruského vojenského velitele je v rozporu s nezbytným pilířem jaderné bezpečnosti.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren, regulátor uvedl, že je v provozu osm z 15 reaktorů v zemi, včetně dvou v JE Záporoží.

 

IAEA Aktualizace 6.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ačkoli běžní zaměstnanci nadále provozují Záporožskou jadernou elektrárnu (JE), vedení elektrárny je nyní pod velením velitele ruských sil, které minulý týden převzaly kontrolu nad areálem. Ukrajina dále hlásí, že jakákoli činnost vedení elektrárny – včetně opatření souvisejících s technickým provozem šesti reaktorových bloků – vyžaduje předchozí souhlas ruského velitele.

Generální ředitel vyjádřil vážné znepokojení nad tímto vývojem, protože je v rozporu s jedním ze sedmi nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které nastínil na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2.3. svolané k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti a záruk.

Pilíř 3 uvádí: „Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku“.

Dále Ukrajina oznámila, že ruské síly na místě vypnuly ​​některé mobilní sítě a internet, takže spolehlivé informace z místa nelze získat běžnými komunikačními kanály. Potvrdil to ukrajinský jaderný dozor, který dnes informoval IAEA, že začal mít velké problémy v komunikaci s personálem provozujícím Záporožskou JE. 24 hodin poté, co ukrajinský regulační úřad uvedl, že je schopen udržovat komunikaci s největší ukrajinskou jadernou elektrárnou, již telefonní linky, e-maily a fax nefungují. Komunikace mobilním telefonem byla stále možná, ale nekvalitně.

To je v rozporu s dalším ze sedmi nezbytných pilířů, číslem 7: "Musí existovat spolehlivá komunikace s regulátorem a dalšími."      
"Jsem extrémně znepokojen tímto vývojem, který mi byl dnes oznámen. Jen pár dní poté, co jsem představenstvu IAEA představil sedm hlavních prvků jaderné bezpečnosti a zabezpečení, je již několik z nich porušováno. Aby bylo možné provozovat elektrárnu bezpečně, musí mít vedení a zaměstnanci možnost vykonávat své životně důležité povinnosti ve stabilních podmínkách bez nepřiměřených vnějších zásahů nebo tlaku,“ uvedl generální ředitel Grossi. „Zhoršující se situace týkající se životně důležité komunikace mezi regulátorem a Záporožskou JE je také zdrojem hlubokého znepokojení, zejména během ozbrojeného konfliktu, který může kdykoli ohrozit jaderná zařízení země. Spolehlivá komunikace mezi regulátorem a operátorem je kritickou součástí celkové jaderné bezpečnosti a zabezpečení,“ řekl.

Navzdory problémům s komunikací byl regulátor schopen poskytnout aktualizované informace o provozním stavu Záporožské JE a potvrdit, že úrovně radiace jsou zde normální. Ze šesti reaktorů je blok 1 v plánované údržbě do poloviny roku 2022, blok 2 nyní pracuje na plný výkon, blok 3 je ve stavu studeného odstavení, blok 4 pracuje téměř na plný výkon, blok 5 se ochlazuje a blok 6 je ve studeném odstavení. Provozní týmy v závodě se střídaly ve třech směnách, byly ale problémy s dostupností a zásobováním potravinami, což mělo negativní dopad na morálku zaměstnanců, uvedl regulátor.

Regulátor také oznámil, že se potýká s problémy s komunikací s personálem v JE Černobyl, což bylo v tuto chvíli možné pouze pomocí e-mailů. Ruské síly převzaly kontrolu nad místem nehody dne 24. února. V jaderné elektrárně Černobyl se od 23. února stále nemohlo střídat více než 200 technických pracovníků a stráží, uvedla agentura. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, jak je důležité, aby si provozní zaměstnanci mohli odpočinout, aby mohli bezpečně a bezpečně vykonávat své důležité úkoly. "Vyzývám ty, kteří mají účinnou kontrolu nad Černobylskou JE, aby okamžitě umožnili tamním zaměstnancům rotovat v zájmu bezpečnosti a ochrany," řekl.

V dalším týkajícím se vývoje došlo také ke ztrátě komunikace se všemi podniky a institucemi v přístavním městě Mariupol, které používají zdroje záření kategorie 1-3, a nebyly žádné informace o jejich stavu, uvedl regulátor. Takový radioaktivní materiál může způsobit vážnou újmu lidem, pokud není řádně zajištěn a spravován.

Generální ředitel zopakoval svou připravenost cestovat do JE Černobyl, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren ze strany stran konfliktu v zemi.

 

IAEA Aktualizace 5.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinský jaderný regulátor dnes řekl Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA), že byl schopen udržovat komunikaci s personálem Záporožské jaderné elektrárny, kde nyní pracují dva ze šesti reaktorů, den poté, co ruské síly převzaly kontrolu nad místě na jihovýchodě země. Oznámil to generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

V pravidelných aktualizacích IAEA také ukrajinský regulační orgán a vedení elektrárny potvrdily, že technické bezpečnostní systémy jsou v největší ukrajinské jaderné elektrárně nedotčené a úrovně radiace zůstávají normální. Jedna telefonní komunikační linka byla ztracena, ale další stále fungovala, stejně jako komunikace mobilním telefonem. Ukrajinští protějšky řekli IAEA, že školicí středisko zařízení – umístěné odděleně od reaktorových bloků – utrpělo značné škody během událostí na začátku 4. března, kdy Ukrajina uvedla, že bylo zasaženo projektilem a vypukl lokalizovaný požár, který byl později uhašen.  Dodali také, že došlo k poškození laboratorní budovy a administrativní struktury. Ze šesti reaktorů elektrárny zůstal 1. blok v plánované údržbě, provozní výkon 2. bloku byl do 7:45 SEČ zvýšen na 760 megawattů elektřiny (MWe), 3. blok byl odpojen od sítě a byl v režimu nízkého výkonu, 4. blok pracoval na 960 MWe, což je téměř plný výkon, a 5. a 6. blok byly odstaveny. Bazény vyhořelého paliva na místě fungovaly normálně. Vizuální kontrola suchého skladu podle informací poskytnutých IAEA nezjistila žádné poškození. Bezpečnostní systémy tří dalších ukrajinských jaderných elektráren fungovaly a regulátor nadále dostával online monitorovací údaje o úrovních radiace v lokalitách, které byly také jako obvykle. Šest z jejich celkem devíti reaktorů bylo v současné době v provozu, uvedl regulátor.

Personál jaderné elektrárny Černobyl – která je od minulého týdne pod kontrolou ruských sil – je na místě od 23. února, aniž by mohl střídat směny technického personálu a stráží, uvedl regulátor. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůraznil, že je důležité, aby zaměstnanci obsluhující ukrajinská jaderná zařízení mohli odpočívat a střídat se, aby mohli bezpečně a bezpečně vykonávat svou práci. Řekl také, že „napjatá“ situace s ruskými silami ovládajícími areál jaderné elektrárny  a ukrajinským personálem, který ji obsluhuje, „určitě nemůže trvat příliš dlouho“. Šéf národního operátora Energoatom Petro Kotin v pátek generálního ředitele informoval, že elektrárna nyní smí střídat směny.

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022 večer

Iniciativa generálního ředitele IAEA Grossiho k cestě na Ukrajinu

Generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi dnes oznámil, že je připraven vycestovat do Černobylské jaderné elektrárny (JE), aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren od stran konfliktu v zemi. Generální ředitel nastínil sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2. března svolaném k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a záruk. Dnes varoval, že několik z nich již bylo ohroženo během nočních událostí v největší ukrajinské jaderné elektrárně.

Sedm pilířů je:

 1. Fyzická integrita zařízení – ať už jde o reaktory, nádrže s palivem nebo sklady radioaktivního odpadu – musí být zachována;

 2. Všechny bezpečnostní a zabezpečovací systémy a zařízení musí být vždy plně funkční;

 3. Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku;

 4. Pro všechna jaderná zařízení musí existovat bezpečné vnější napájení ze sítě;

 5. Musí existovat nepřetržité logistické dodavatelské řetězce a doprava do místa;

 6. Musí existovat účinné systémy radiačního monitorování na místě i mimo něj a opatření připravenosti a reakce na mimořádné události;

 7. Musí existovat spolehlivá komunikace s regulátorem a ostatními.

Generální ředitel uvedl, že z jaderné elektrárny nedošlo k žádnému úniku radiace v důsledku požáru, který byl později uhašen. "Ale nemůžeme se spoléhat na to, že toto štěstí bude pokračovat." Je nejvyšší čas zabránit tomu, aby ozbrojený konflikt vystavil jaderná zařízení vážnému riziku, které by mohlo ohrozit bezpečnost lidí a životního prostředí na Ukrajině i mimo ni. Slova musí něco znamenat – je čas jednat.“

IAEA je mezinárodní, autoritativní technická jaderná agentura, která je schopna poskytnout adekvátní technickou pomoc, která pomůže zajistit bezpečný provoz jaderných zařízení, řekl. Ale za těchto podmínek agentura potřebuje závazek každého aktéra, aby mohla takovou technickou pomoc na Ukrajinu poskytovat. „Logistika této cesty bude obtížná, ale ne nemožná. To, co požadujeme, je závazek, který nám umožní poskytovat tuto technickou pomoc,“ řekl s tím, že konzultuje s ostatními, jak toho dosáhnout. Generální ředitel Grossi dal jasně najevo, že jeho návrh nemá nic společného s pokusem o politické řešení konfliktu na Ukrajině. "Moje odpovědnost je omezena na bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení," řekl. "Dejme se do práce."

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022 odpoledne

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ruské síly převzaly kontrolu nad areálem tamní jaderné elektrárny Záporoží (JE), ale že jadernou elektrárnu nadále obsluhují její řadoví zaměstnanci a žádná úniku radioaktivního materiálu, řekl generální ředitel Rafael Mario Grossi.

Ukrajinští protějšky informovali IAEA, že střela přes noc zasáhla  budovu v blízkosti jednoho z reaktorových bloků elektrárny a způsobila lokalizovaný požár, který byl později uhašen.      
Bezpečnostní systémy šesti reaktorů elektrárny nebyly ovlivněny a nedošlo k úniku radioaktivního materiálu. Radiační monitorovací systémy na místě jsou plně funkční.

Operátor však oznámil, že situace je i nadále velmi náročná, a proto dosud nebylo možné vstoupit do celého areálu, aby bylo možné posoudit, zda jsou všechny bezpečnostní systémy plně funkční. Z reaktorových bloků elektrárny je blok 1 odstaven z důvodu údržby, bloky 2 a 3 prošly řízenou odstávkou, blok 4 pracuje na výkonu 60 procent a bloky 5 a 6 jsou drženy „v záloze“ v režimu nízkého výkonu. Dva lidé byli hlášeni jako zranění.

Incident and Emergency Center (IEC) IAEA bylo uvedeno do režimu plné reakce kvůli událostem v Záporožské JE, řekl generální ředitel Grossi. IEC bude obsazeno nepřetržitě, aby nepřetržitě přijímalo, vyhodnocovalo a šířilo informace o vývoji.  Generální ředitel uvedl, že je nadále vážně znepokojen situací v největší ukrajinské jaderné elektrárně. Hlavní prioritou bylo zajistit bezpečnost a zabezpečení elektrárny, jejího napájení a lidí, kteří ji obsluhují, řekl.

„Jsem extrémně znepokojen situací v Záporožské JE a tím, co se tam během noci stalo. Odpalování granátů v oblasti jaderné elektrárny porušuje základní princip, že fyzická integrita jaderných zařízení musí být neustále udržována a udržována v bezpečí,“ řekl.

Generální ředitel uspořádal v 10:30 SEČ tiskovou konferenci k situaci.

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že areál Záporožské jaderné elektrárny (JE) byl přes noc ostřelován a generální ředitel Rafael Mariano Grossi okamžitě hovořil s premiérem Denysem Shmyhalem a národním jaderným regulátorem a provozovatelem země o vážné situaci.      
Generální ředitel Grossi vyzval k zastavení používání síly a varoval před vážným nebezpečím, pokud by byly zasaženy některé reaktory. Očekává se, že v pátek v 10:30 SEČ uspořádá tiskovou konferenci.

Ukrajinský regulační úřad uvedl, že požár na místě neovlivnil „nezbytné“ vybavení a personál elektrárny podniká zmírňující opatření. V elektrárně nebyla hlášena žádná změna úrovně radiace, uvedl.

IAEA uvádí své středisko pro incidenty a nouzové situace (IEC) do režimu plné reakce kvůli situaci v Záporožské jaderné elektrárně, řekl generální ředitel Grossi.

IAEA nadále bedlivě sleduje vývoj v Záporožské JE a zůstává v neustálém kontaktu s Ukrajinou. O situaci bude i nadále pravidelně informovat.

 

IAEA Aktualizace  3.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině 

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že zaměstnanci, kteří byli drženi v Černobylské jaderné elektrárně (JE) od doby, kdy ruské vojenské síly před týdnem převzaly kontrolu nad místem, čelili „psychologickému tlaku a morálnímu vyčerpání“, generální ředitel Rafael Mariano Grossi řekl a zdůraznil, že jim musí být umožněno odpočívat, aby jejich klíčová práce mohla být vykonávána bezpečně.

Bylo to součástí společné výzvy generálnímu řediteli IAEA, kterou dnes obdržela ukrajinská vláda, regulační úřad a národní operátor, který dodal, že personál v lokalitě Černobyl „má omezené možnosti komunikovat, pohybovat se a provádět plnohodnotnou údržbu. a opravárenské práce“. Potvrdili také generálnímu řediteli, že Ukrajina ztratila regulační kontrolu nad všemi zařízeními v uzavřené zóně Černobylu, a požádali IAEA, aby přijala opatření „s cílem obnovit právní regulaci bezpečnosti jaderných zařízení a zařízení v areálu jaderné elektrárny Černobyl a v uzavřené zóně“. Generální ředitel začátkem tohoto týdne uvedl, že provádí konzultace s cílem vyřídit žádost Státního inspektorátu jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) o okamžitou pomoc při zajištění bezpečnosti JE Černobyl a dalších jaderných zařízení na Ukrajině.

V samostatné technické aktualizaci pro IAEA dnes SNRIU oznámilo, že přes noc došlo ke ztrátě energie z jednoho ze dvou elektrických přenosových vedení dodávajících elektřinu do lokality. Toto elektrické vedení nenapájí zařízení související s bezpečností. Nicméně kvůli této ztrátě výkonu došlo k potížím při provádění běžné údržby a oprav některých zařízení kritických pro bezpečnost, uvedl SNRIU. Vzhledem k času, který uplynul od černobylské havárie v roce 1986, je tepelné zatížení bazénu skladování vyhořelého paliva a objem chladicí vody obsažené v bazénu dostatečné k udržení efektivního odvodu tepla bez potřeby elektrického napájení. Kromě toho má areál k dispozici záložní nouzové dieselové generátory pro případ úplné ztráty energie. Událost znovu zdůrazňuje, proč generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zabezpečení ukrajinských jaderných elektráren. "Zůstávám vážně znepokojen zhoršující se situací na Ukrajině, zejména pokud jde o tamní jaderné elektrárny, které musí být schopny pokračovat v provozu bez jakýchkoli bezpečnostních nebo bezpečnostních hrozeb," řekl. "Každá nehoda způsobená v důsledku vojenského konfliktu by mohla mít mimořádně vážné důsledky pro lidi a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni."

Černobylská JE je od havárie vyřazována z provozu a v různých zařízeních v lokalitě zůstává značné množství jaderného materiálu ve formě vyhořelého paliva a dalšího radioaktivního odpadu. Na středečním zasedání Rady guvernérů IAEA generální ředitel Grossi zdůraznil „nanejvýš důležité, aby zaměstnanci pracující ve Specializované podnikové jaderné elektrárně v Černobylu byli schopni vykonávat svou práci bezpečně a efektivně a aby jejich osobní blaho bylo zaručeno ti, kteří převzali kontrolu“. Provozní personál ve všech ukrajinských jaderných zařízeních musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku, dodal ve svém prohlášení představenstva. Ukrajina má také 15 funkčních jaderných reaktorů na čtyřech místech v zemi, které poskytují zhruba polovinu její elektřiny, které dnes podle SNRIU nadále normálně fungují. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace  2.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině 

Rusko informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že jeho vojenské síly převzaly kontrolu nad územím kolem ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (JE), řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi. 

V oficiálním dopise generálnímu řediteli ze dne 1. března Stálá mise Ruské federace při mezinárodních organizacích ve Vídni také uvedla, že personál elektrárny pokračoval v „práci na zajištění jaderné bezpečnosti a monitorování radiace v normálním režimu provozu. Úrovně radiace zůstávají normální."  Dne 1. března Ukrajina informovala IAEA, že všechny její jaderné elektrárny zůstávají pod kontrolou národního provozovatele. V aktualizaci dnes ráno Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) uvedl, že udržuje komunikaci s jadernými zařízeními země a že JE nadále normálně fungují. Záporožská elektrárna je největší z ukrajinských jaderných elektráren se šesti z 15 jaderných reaktorů v zemi. V dopise adresovaném generálnímu řediteli a obdrženém 1. března úřadující vrchní státní inspektor SNRIU požádal IAEA o okamžitou pomoc při koordinaci činností souvisejících s bezpečností JE Černobyl a dalších jaderných zařízení. Generální ředitel bude vést konzultace a udržovat kontakty za účelem řešení tohoto požadavku. Generální ředitel opakovaně zdůraznil, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zabezpečení ukrajinských jaderných elektráren. Řekl také, že provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 28.2.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že jaderné elektrárny v zemi jsou nadále provozovány bezpečně a bezpečně, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi a dodal, že je i nadále vážně znepokojen zachováním jejich bezpečnosti a zabezpečení během současného konfliktu. Ukrajinský jaderný energetický program – 15 reaktorů na čtyřech místech – obvykle tvoří zhruba polovinu její výroby elektřiny. Dne 27. února ukrajinské ministerstvo zahraničí informovalo IAEA, že ruské vojenské síly postupují v blízkosti největší z lokalit – Záporožské jaderné elektrárny (NPP) na východní Ukrajině. Další informace obdržené 28. února od operátora potvrdily, že ruské síly byly v blízkosti místa provozu, ale v době hlášení na něj nevstoupily.

V této souvislosti generální ředitel Grossi zdůraznil, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost elektrárny. Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) řekl IAEA, že pokračuje ve shromažďování informací a v dnešní ranní aktualizaci pro IAEA SNRIU uvedla, že nedošlo k žádné změně „režimu fyzické ochrany“ JE Záporoží a že jeho šest jednotek bylo v bezpečném stavu. Generální ředitel Grossi řekl: „Pokračuji velmi pozorně a s vážnými obavami sleduji vývoj na Ukrajině, zejména potenciální dopad konfliktu na bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení země. Je nesmírně důležité, aby jaderné elektrárny nebyly žádným způsobem ohroženy. Dodal: "Nehoda jaderných zařízení na Ukrajině by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí." SNRIU zdůraznila tato rizika a v neděli informovala IAEA, že rakety zasáhly místo zařízení na ukládání radioaktivního odpadu v hlavním městě Kyjevě, ale nedošlo k žádnému poškození budovy a žádné zprávy o úniku radioaktivního odpadu. Generální ředitel Grossi uvedl, že je nesmírně důležité zachovat schopnosti operačních týmů zajistit bezpečnost. Kromě toho by měly zůstat k dispozici životně důležité dodavatelské řetězce, aby bylo zajištěno, že nezbytné služby, zařízení a komponenty mohou být kdykoli dodány do ukrajinských jaderných zařízení, například za účelem provedení jakýchkoli nouzových oprav. Ukrajina minulý týden informovala IAEA, že ruské síly převzaly kontrolu nad zařízeními Státního specializovaného podniku Černobylské JE, které se nachází v uzavřené zóně zřízené po havárii v roce 1986. Regulátor dnes uvedl, že vedoucí směny na místě nebyl od 24. února vyměněn, ale nadále plnil své povinnosti. SNRIU také poskytla údaje o radiaci z místa, které IAEA vyhodnotila jako nízké a v souladu s úrovněmi blízkými pozadí.

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že zaměstnanci všech jaderných zařízení musí mít možnost pracovat a odpočívat. Zopakoval svou výzvu těm, kteří mají takové stránky pod účinnou kontrolou, aby nepodnikali žádné kroky, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost nebo je vystavit nepřiměřenému tlaku. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

Štítky