Přejít k hlavnímu obsahu

Výsledky měření

Odkazy na výsledky měření různých organizací:

 

MonRaS - Monitorování radiační situace v ČR (SÚJB)

Image
logo MonRas

Mapa obsahuje různé typy dat z ČR - měření ze stacionární sítě detektorů, pojezdová a letecká měření, výsledky měření radionuklidů v ovzduší, potravinách atd.

Data z monitorování radionuklidů v ovzduší ze sítě měřicích míst provozovaných SÚJB, SÚRO, ČHMÚ, JE Dukovany a JE Temelín.

 

Výsledky rychlých měření radionuklidů v ovzduší - SÚRO Praha

Data z rychlých měření radioaktivity v ovzduší v měřicím místě SÚRO Praha.

 

EURDEP (The European Radiological Data Exchange Platform)

Image
logo JRC

Data z radiačního monitorování v rámci Evropy a některých dalších míst světa. Pro veřejnost je dostupná jednoduchá verze (aktuální radiační situace) a rozšířená verze, kde jsou navíc možnosti zobrazení historických dat. Pro přístup je nejprvé nutné přijmout cookies a následně aktualizovat stránku.

 

SAFECAST - celosvětová mapa občanských měření radiace

Image
logo Safecast

Interaktivní mapa měření radiace od dobrovolníků z celého světa.

Radiological maps in Ukraine online: radiation monitoring - SaveEcoBot

Image
logo SaveEcoBot

Mapa neziskové organizace SaveEcoBot zahrnuje data ze stacionárních měřicích stanic různých provozovatelů.

 

Windy: New Radioactivity stations

Image
logo Windy.com

Interaktivní mapová aplikace Windy, primárně zaměřená na meteorologická data, nyní zahrnuje i radiační data ze sítě pevných stanic předávajících data do portálu EURDEP (viz výše).