Otázky a odpovědi

Dobrý den, můžete mi objasnit, kdy a v jakém množství užít jód?

Užití jodidu draselného, tzv. jódová profylaxe, má za cíl omezit ozáření štítné žlázy v případě radiační havárie. Profylaxe využívá faktu, že jód, tedy i radioaktivní jód se kumuluje ve štítné žláze. Pokud se kalium jodid užije ve správný okamžik, nejlépe před únikem radioaktivního jódu nebo těsně po něm, štítná žláza se zasytí tímto stabilním jódem a vdechovaný radioaktivní jód se do štítné žlázy nedostane a snižuje se tak pravděpodobnost onemocnění rakovinou štítné žlázy.

Doporučení k užití tablet jodidu draselného by bylo vyhlášeno jen v případě, kdy bude zřejmé, že přínos takového opatření, ochrana štítné žlázy před významným ozářením, převáží nad negativními účinky vysoké dávky jodidu draselného.  Opatření se neaplikuje samostatně, navazuje vždy na další ochranná opatření, kterými je ukrytí a ochrana dýchacích cest.

K jódové profylaxi se v ČR používá léčivý přípravek Jodid draselný hameln 65. Držitel rozhodnutí k registraci léčiva a výrobce je hameln rds s.r.o., Horná 36, Modra, Slovenská republika. Doporučené dávkování následující: dospělí a dospívající nad 12 let, těhotné a kojící ženy 2 tablety (130 mg), děti od 3 do 12 let 1 tableta (65 mg), děti od 1 měsíce do 3 let půl tablety, novorozenci do 1 měsíce čtvrt tablety.

V ČR je jódová profylaxe predistribuována obyvatelům v okolí jaderných elektráren Dukovany a Temelín, v tzv. zóně havarijního plánování (ZHP). Tam, kde tablety predistribuovány nejsou a bylo by potřeba obyvatele po určitou dobu ochránit, bude doporučeno ukrytí v uzavřeném a pokud možno utěsněném  prostoru a ochranou dýchacích cest (respirátory, které má každý nyní k dispozici). Tento postup je popsán v Národním radiačním havarijním plánu (NRHP), který naleznete zde.

Zásoby tablet pro celou populaci ČR nemá; bylo by to nejen nákladné (nutnost obnovy kvůli 5 leté době použitelnosti léčiva), ale především logisticky velmi náročné. Zajistit včasnou distribuci tablet tak, aby ve správný okamžik byly k dispozici obyvatelstvu je téměř nemožná. Pokud některé země v Evropě mají  zásoby určitého množství tablet pro občany i mimo ZHP, pak zejména pro mladistvé do 18 let. Nicméně problém  s včasnou a tedy efektivní distribuci v případě urgentní potřeby přetrvává.

Nutno připomenout, že jodid draselný není antidótem proti jiným radionuklidům, nechrání před ozářením jiné orgány lidského těla. Podání jódu se nedoporučuje osobám starším 40 let, protože v tomto věku již není zvýšené riziko rakoviny štítné žlázy způsobené expozicí radioaktivnímu jódu (viz příbalový leták léčiva).

Informace o vedlejších účinků léčiva a varování před jeho nezdůvodněným preventivním užitím uvádí na svých stránkách Česká lékárnická komora.

 

Co hrozí v případě odpojení jaderné elektrárny Černobyl od elektrické sítě?

Jaderná elektrárna Černobyl je odstavená více než 20 let a i když je tam skladován v bazénech značný počet vyhořelých palivových článků (cca 21 000), únik radioaktivity bezprostředně nehrozí. Případný vojenský útok na toto palivo by samozřejmě zamořil okolí elektrárny, u nás by však radiační situaci nezhoršil. Zprávy o ztíženém střídaní směn obsluhy jsou sice znepokojivé, nicméně parametry paliva (zbytkový tepelný výkon) jsou po takto dlouhé době skladování velmi nízké a doba na jejich poškození v důsledku výpadku chlazení je velmi dlouhá.

Samovolná exploze tohoto paliva je fyzikálně vyloučena.

Tvrzení o dlouhé době bez chlazení, která by vedla k poškození paliva, se opírá o zbytkový výkon jedné palivové kazety, který je cca 75 W - tedy jedna žárovka v kuchyni.
Palivových kazet je tam ovšem 21 000, což dosahuje výkonu  21 000 x 75 W = 1,5 MW, a proto se musí chladit.

Aby se při výpadku chlazení poškodilo palivo, bylo by nutné nejdřív ohřát veškerou vodu v bazénech na 100°C. Pak by se část vody musela odpařit, aby se obnažilo palivo, které by se poté muselo ještě samovolně přehřát na teplotu cca 400 - 500°C, ev. i víc k natavení. Takový růst teploty je již nereálný, protože toto palivo se dnes již prakticky uchladí vzduchem.

 

Špinavá bomba - potenciální použití

Dobrý den, zachytil jsem informaci, že Rusko obviňuje Ukrajinu z přípravy "špinavé bomby" s použitím radioaktivních materiálů z Černobylu. Je něco takového možné?

Dezinformační weby obviňují Ukrajinu ze snahy vyrobit z radioaktivního inventáře Černobylské JE „špinavou bombu“ a použít ji v probíhajícím válečném konfliktu.
Ukrajinská strana takovéto snahy razantně popřela.
V lokalitě JE Černobyl se nachází jak havarovaný jaderný blok, který je oddělen od životního prostřední nedávno realizovaným „sarkofágem“, tak standardním způsobem odstavené tři jaderné bloky.

Použití fragmentů jaderného paliva ze sarkofágu je značně problematické vzhledem k tomu, že manipulace s takovými silně zářícími fragmenty je technicky obtížná a nebezpečná.
Ve třech odstavených jaderných blocích se nachází celkem cca 21 000 vyhořelých palivových souborů. Jejich radioaktivní inventář je více méně známý. Toto palivo podléhá podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní evidenci a kontrole ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA).

Použití tohoto inventáře pro výrobu špinavé bomby je prakticky nemožné, opět z důvodu vysoké radiace a technické obtížnosti.

V lokalitě se nachází i značné množství středně a nízko radioaktivních odpadů, část z toho v kapalné formě. Manipulace s nimi je technicky proveditelná, nicméně účinek (rozsah zamoření) je diskutabilní, a proto je výroba špinavé bomby z tohoto materiálu nepravděpodobná.

 

Kde mohu sehnat plynovou masku, která by mne ochránila před radioaktivními částicemi?

Běžnou plynovou masku neshánějte. Pro účel ochrany dýchacích cest je vhodnější respirátor FFP2 nebo FFP3, kterými jsme se nyní dva roky poměrně úspěšně snažili chránit před mnohem menšími částicemi, než jsou radioaktivní aerosoly. Účinnost správně nasazeného respirátoru je mnohem vyšší pro radioaktivní aerosoly než pro viry.

 

Jaká je pravděpodobnost, že by při výbuchu některé z JE na Ukrajině došlo v ČR k radioaktivní kontaminaci?

Jaderné elektrárny jsou konstruovány tak, aby vydržely např. zemětřesení nebo pád letadla. Pokud připustíme, že by mohlo dojít k jejich poškození nebo poškození infrastruktury elektrárny a uvolnění radiace do okolí, jsme od nich přece jen poměrně daleko.
Proto je pravděpodobnost závažné kontaminace v ČR mizivá
.

O jaké radionuklidy by se jednalo?

Byla by to směs různých radionuklidů, mezi nimi by zřejmě převažovaly různé izotopy cesia.

Za jak dlouho by došel do ČR radioaktivní mrak při (pro nás) nejméně příznivé situaci?

Jednalo by se minimálně o desítky hodin v závislosti na převládajícím větru.

Je napadená ukrajinská JE bezpečná? Neuniká z ní radioaktivita?

Dle vyjádření Mezinárodní agentury pro jadernou bezpečnost (IAEA) byl požár na jaderném zařízení Záporoži zlikvidován, jaderné reaktory jsou nepoškozeny a radioaktivita z nich neuniká.

 

Dotaz s odpovědí převzatý z webu SÚJB

Kolik času je zapotřebí k bezpečnému (tj. nehrozí nebezpečí porušení betonového obalu při okamžitém zastavení chlazení) ochlazení aktuálně chlazených čtyř bloků na Ukrajině?
Je zajištěno dostatek elektřiny potřebné k ochlazení i v případě odstavení posledního bloku a současném přerušení el. vedení do elektrárny (např. v důsledku bojů)?

Dobrý den,
v úvodu odpovědi je nutné zmínit, že po odstavení jaderného reaktoru (přerušení štěpné řetězové reakce) se generuje tzv. zbytkové teplo, které vzniká rozpadem radioaktivních produktů. Toto generované teplo postupně s časem klesá, nicméně je nutné je neustále aktivně odvádět.
Po odstavení reaktoru probíhá dochlazování. U reaktoru VVER 1000 (Záporožská elektrárna) je dochlazována z cca 300 stupňů Celsia do studeného stavu, zpravidla na 40-50 stupňů C. Dochlazovat lze rychlostí 60
°C/hodinu, takže každý z bloků lze dochladit za cca 4,5 hodiny. Poté probíhá stabilizace parametrů a odvod tepla pokračuje. Kdyby byl přerušen, teplota by opět začala růst.  Aby nedošlo k poškození paliva, musí být odvod tepla u vyhořelých palivových souborů zajištěn řadu let (5-10).  
Při porušení vnější elektrizační soustavy (hlavních i rezervních vedení) má elektrárna možnost vyrábět elektřinu tzv. „pro vlastní spotřebu“ v rámci „ostrovního režimu“. Pokud toto z nějakých důvodů nejde zajistit, přechází na napájení z dieselagregátů, kterých je v areálu elektrárny dostatečné množství (vše je zálohováno 3 x 100%). Doba běhu těchto dieselgenerátorů v těchto podmínkách není omezena, mohou se i postupně střídat atd. Jediným limitujícím faktorem jsou zásoby nafty pro jejich provoz a její doplňování do naftového hospodářství na elektrárně.

 

Dotaz s odpovědí převzatý z webu SÚJB

 

Dobrý den, píši s dotazem týkajícím se úkrytu před jaderným nebezpečím. Ráda bych se zeptala, zda v případě atomového výbuchu lze jako úkryt zvolit sklep rodinného domu, který je "polozapuštěn" do země, tedy je zcela pod zemí z jedné strany, avšak z další je na úrovni terénu, uchrání tento úkryt před radiačním zářením? A v této souvislosti bych se ještě chtěla zeptat, zda je nutné oblepovat okna a dveře nějakou pevnější izolepou, aby se radioaktivní vzduch nedostal dovnitř? Zároveň je mi však jasné, že nějaký vzduch do místnosti přicházet musí, neboť by např. čtyřčlenná rodina v místnosti 20M2 během pár hodin vytvořila tolik CO2, že by došlo k omdlení a ohrožení na životě. Předem velmi děkuji za odpověď a přeji hezký den.
(Vložil(a): Anonym)

Dobrý den,
zkuste se prosím podívat např. na stránky HZS ČR. SÚJB k poskytování informací v této oblasti není bohužel kompetentní.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)

 

Dotaz s odpovědí převzatý z webu SÚJB

Mohu si v roce 2006 koupit v jakékoliv lékárně v ČR tablety kalium jodidu?
(Vložil(a): Eva Hlasová)

Dotazem na MZ ČR bylo ověřeno, že v ČR, jsou v současné době registrované dva léčivé přípravky, v rámci jejichž registrace byla schválena uvedená indikace, a to KALIEV JODID tablety, v balení 4x65mg nebo 30x65mg, držitele rozhodnutí o registraci a výrobce Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubjana, Slovinsko, s tím, že výdej obou těchto balení přípravku v lékárně není vázán na lékařský předpis, a JODID DRASELNÝ 654 VÚLM tablety, v balení 4x65mg, držitele rozhodnutí o registraci a výrobce VULM a.s., Modra, SR, s tím, že jeho výdej v lékárně je vázán na lékařský předpis a podle informace MZ ČR nemá zatím schválenu maximální cenu.
Z uvedeného vyplývá, že kterýkoli občan si může v kterékoli lékárně v ČR zakoupit (resp. může mu být vydán bez lékařského předpisu) přípravek KALIJEV JODID tablety v balení 4 tbl. nebo 65 tbl., výrobce ze Slovinska, samozřejmě v případě, že je má daná lékárna k dispozici. Pokud je lékárna k dispozici nemá, může si je objednat od jednoho ze čtyř distributorů léčiv (Phoenix, Pharmos, Gehe, Aliance - Unichem). Distributoři lék dodají obratem, mají k dispozici dostatečné zásoby - jak bylo ověřeno telefonicky u výrobce. Maximální cena jednoho balení (4 tbl. po 65 mg) je 12,37.- Kč + obchodní přirážka 29% + DPH 5 %.
Kontakt na výrobce je: LEK PHARMA s.r.o., Jeseniova 30, 130 00 Praha 3, tel: 221 421 611-3.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)


Dotaz s odpovědí převzatý z webu SÚJB

Dobrý den. Vzhledem k současnému dění bych se ráda dozvěděla, jak je možné dostat se k tabletami jodidu draselného? Není volně v prodeji. Dekuji
(Vložil(a): Anonym)

Dobrý den,
aktuální radiační situace nevyžaduje přijímat žádná neodkladná ochranná opatření, tedy ani jódovou profylaxi. Ohledně dostupnosti jodidu draselného se prosím obracejte na Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo vnitra ČR.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)


Dotaz s odpovědí převzatý z webu SÚJB

Dobrý den,jaká se používá jednorázová dávka jodidu draselneho po jaderném útoku.Nikde to nemůžu dohledat a z vojny už si to nepamatuji.Děkuji za odpověď.Petr Kolář
(Vložil(a): Anonym)

Dobrý den,
jodová profylaxe je jedním z odůvodněných ochranných opatřeních při nehodové expoziční situaci. Prakticky je to v situaci, že hrozí, nebo je potvrzena zvýšená koncentrace radioaktivního jódu v ovzduší. Taková situace je spojena jen s radiační havárií na jaderném zařízení. U použití jaderné zbraně je množství jódů diametrálně odlišné. Primárně budou zastoupeny jiné radionuklidy, před kterými se stabilním jódem nelze chránit. Použití stabilního jódu mimo uvedenou radiační havárii je neodůvodněné.
Pokud se ale ptáte na dávkování Jodidu draselného 65 obecně, takovou informaci nalezněte v příbalovém letáku tohoto léčiva.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)


Dotaz s odpovědí převzatý z webu SÚJB

Dobrý den,
jaké tablety jódu se nyní doporučují k profylaxi proti radioaktivnímu jódu? Jodid draselný 65 mg hameln není v lékárnách k dostání.
Děkuji.
Iva L.
(Vložil(a): Anonym)

Dobrý den,
Aktuálně je registrovaným léčivem pro jódovou profylaxi JODID DRASELNÝ 65 VULM (výrobce Hameln rds a.s., Horná 36, Modra, Slovenská republika).
Zákon č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) distribuci profylaktik na trh neřeší. Prováděcí vyhláška č. 359/2016 Sb. stanovuje v § 15 pravidla pro vybavování obyvatelstva a složek integrovaného záchranného sboru jodovou profylaxí - týká se to ovšem jen zóny havarijního plánování (ZHP), tedy okolí jaderného zařízení, kde byla tato zóna stanovena. Antidota pro účely distribuce v ZHP zajišťuje držitel povolení k provozu jaderného zařízení. Uvádění těchto léčiv na trh a distribuce do lékáren mimo tuto oblast tedy nespadá do kompetence SÚJB. Obecně tuto problematiku řeší orgány veřejného zdraví.
Zároveň upozorňujeme, že jodová profylaxe se užívá výhradně v situacích, které jsou spojeny s hrozícím, nebo prokázaným výskytem radioaktivního jódu v ovzduší (typicky během havárii jaderných zařízení). Mimo tyto situace není užití jodové profylaxe zdůvodněné.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)


Dotaz s odpovědí převzatý z webu SÚJB

Dobrý den. V zónách hav.plánování je jodid daselný při havárii vydáván nebo obyvatel mají nějaké přidělené zásoby? Pokud ano tak kdo to kontroluje (doba trvanlivosti atd.) Předem děkuji za odpˇ.
(Vložil(a): Martin Poděbradský)

Systém zajištění jódové profylaxe v zónách havarijního plánování (ZHP) v ČR je stanoven v § 156 odst. 2 písm. d), § 220 odst. 1 písm. g) a § 224 odst. 1 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb. a lze jej shrnout takto: vybavení obyvatelstva a složek IZS zasahujících při radiační havárii v ZHP antidoty k jódové profylaxi (jodid draselný) v ZHP zajišťuje držitel povolení ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo HZS ČR. Pravidla pro vybavení obyvatelstva antidoty k jódové profylaxi stanoví § 15 vyhlášky č. 359/2016 Sb.