Přejít k hlavnímu obsahu

Špinavá bomba

Tzv. „špinavá bomba“ je zbraň způsobující radioaktivní kontaminaci rozptýlením radioaktivních látek, může obsahovat např. radionuklidy uranu, plutonia, kobaltu, cesia, iridia apod. Velikost kontaminovaného prostoru po výbuchu závisí na druhu a množství radioaktivních látek, místě výbuchu, povětrnostních podmínkách apod.

Použití špinavé bomby je primárně zaměřeno na vyvolání paniky, psychické újmy či ekonomických škod (kontaminace území) spíše než na významné radiologické ohrožení většího počtu osob. Psychologické dopady mohou převládat nad zdravotním poškozením způsobeným radioaktivními látkami.

Případné nebezpečí představuje: zevní ozáření, vnější (povrchová) kontaminace (zejména na nechráněných částech těla, na oděvech a použitých prostředcích) a vnitřní kontaminace (vniknutí cestou sliznic, vdechováním, poraněním, polknutím).

Základní ochrana:

  • rychlé opuštění prostoru, kde došlo k výbuchu,

  • (improvizovaná) ochrana dýchacích cest (např. kapesník přes pusu a nos) a

  • ochrana povrchu těla (co nejdříve vysvlečení povrchové vrstvy oděvu a omytí/osprchování odhalených částí těla).

 

Na zvládnutí mimořádné události po výbuchu špinavé bomby jsou připraveny složky Integrovaného záchranného systému. Mají vypracované tzv. typové činnosti* v etapách:

a) záchranné a likvidační práce (radiační průzkum, záchrana osob),

b) poskytnutí přednemocniční neodkladné péče,

c) opatření na ochranu obyvatelstva (varování, evakuace, dekontaminace),

d) psychosociální pomoc zasaženým osobám,

e) dekontaminace a radiační průzkum po ukončení likvidačních prací,

f) předání místa zásahu odpovědným orgánům.

 

https://www.cdk.cz/spinava-bomba-perspektivni-zbran-teroristu

 

*Katalog typových činností integrovaného záchranného systému - Špinavá bomba

STČ 01/IZS

 

Podrobné informace (v angličtině) najdete také na stránkách amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) - Dirty Bomb or Radiological Dispersal Device (RDD) | CDC, případně v formě přehledné infografiky dostupné zde.