Přejít k hlavnímu obsahu

Cvičení ZÓNA 2023 - praktické otázky a odpovědi

Image
Logo cvičení ZÓNA2023

V rámci probíhajícího cvičení ZÓNA 2023 jsme si cvičně připravili sadu možných otázek a odpovědí.

Prosíme, vezměte na vědomí, že se jedná o cvičnou komunikaci s veřejností v rámci cvičení ZÓNA 2023.

O tom, že se jedná opravdu o cvičení, se můžete přesvědčit díky aktuálním informacím o situaci na jaderných elektrárnách a o radiační situaci. Ty jsou k dispozici na stránkách Aktuální informace o provozu jaderných elektráren v ČR a v aplikaci MonRaS - Monitorování radiační situace.

 

Otázka: Kde vezmu informace, kdo mi řekne, co mám dělat a kam se obrátit?

Odpověď: Informace a pokyny obdržíte ze sdělovacích prostředků ČT1, ČT24, Český rozhlas 1 Radiožurnál a od orgánů krizového řízení a místní samosprávy. Základní informace máte také k dispozici v rámci Příručky, která je součástí kalendáře jaderné elektrárny, dostupné také zde. O pomoc při potížích žádejte na tísňových linkách 112, 150, případně 155, 158.

 

Otázka: Jaké mám provést v úkrytu opatření, aby se dovnitř nedostaly radioaktivní látky? 

Odpověď: Pro případ radiační havárie jsou nejvhodnější uzavřené zděné prostory (příp. sklepní nebo suterénní místnost), nebo místnost, kterou lze nejlépe izolovat od pronikání radioaktivních látek z vnějšího prostředí, tj vzduch z vnějšího prostředí.
V celém domě:
• zavřete okna a dveře směřující vně domu, utěsněte všechny větrací otvory (kuchyňské digestoře, koupelny, WC, spižírny, kotelny,...),
• vypněte všechna ventilační a klimatizační zařízení,
• uhaste všechna zařízení na spalování paliv (kotel, krb, ...) a utěsněte vstupy do komína.
Ve vybrané místnosti, kde budete převážně pobývat:
• zabezpečte poslech rádia nebo televize, případně připojení na internet (počítač, mobilní telefon),
• zabezpečte prostředky pro nouzové přežití (matrace nebo karimatky pro přespání, vybavení pro přípravu a konzumaci jídla, apod.),
• proveďte další úpravy interiéru proti průniku radioaktivních látek.
Zbytečně nevycházejte z budovy a nevolejte na tísňové linky, pokud není přímo ohrožen život.

 

Otázka: Mohu jít ven?

Odpověď: Není-li odvoláno ochranné opatření ukrytí, z úkrytu zbytečně nevycházejte, pokud není ohrožen život.

 

Otázka: Kde najdu aktuální vývoj situace?

Odpověď: Průběžně sledujte především veřejnoprávní rozhlas (Český rozhlas 1 - Radiožurnál) nebo televizi (ČT1 nebo ČT24) a sdělení místní samosprávy.

 

Otázka: Bude probíhat organizovaná evakuace?

Odpověď: 1. varianta: evakuace se provede platí pro zónu havarijního plánování a u cvičení ZÓNA 2023 i pro obce Albrechtice nad Vltavou, Protivín a Čičenice
Ano, v obci bude probíhat evakuace. Obyvatelé dotčených obcí budou informováni prostřednictvím veřejnoprávních sdělovacích prostředků a obecního rozhlasu nebo informačního systému ve Vaší obci.

2. varianta: neplánuje se evakuace 
Nikoli, v obci se evakuace neplánuje. Sledujte nadále sdělovací prostředky a obecní rozhlas nebo informační systém ve Vaší obci.

 

Otázka: Je evakuace povinná?

Odpověď: Ano. Pokud je evakuace nařízena, je občan povinen pokyn k evakuaci uposlechnout, a to buď podle zákona č. 239/2000 Sb., nebo zákona č. 240/2000 Sb. 
Evakuace je jedním z opatření na ochranu obyvatelstva a může být nařízena různými subjekty, a to v závislosti na úrovni, kterou je zásah v daném místě řízen (může se jednat např. o velitele zásahu (dle zákona 239/2000 Sb.), ale i může být nařízena hejtmanem kraje či vládou, a to během vyhlášeného krizového stavu (dle zákona 240/2000 Sb.).

 

Otázka: Co si máme na evakuaci připravit?

Odpověď: Na evakuaci je nutné připravit nejen sebe, ale i svoji domácnost.
1. evakuační zavazadlo pro případ hromadné evakuace (v případě využití zřízených přijímacích středisek) by pro každou osobu mělo obsahovat:
- trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitnou vodu (vše na 2-3 dny), hrnek nebo misku, příbor a otvírák na konzervy,
- cennosti a dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartičku zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie, případně poslední lékařské zprávy) a peníze v hotovosti i platební karty.
- pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky (brýle, kontaktní čočky, naslouchátka atd.), hygienické potřeby v přiměřeném množství.
- sezónní oblečení, náhradní prádlo, obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník, mobilní telefon s nabíječkou, svítilnu, zavírací nůž, šití, psací potřeby, předměty pro volný čas - kniha, hračka pro děti, společenská hra.
Evakuační zavazadlo by mělo být opatřeno cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu. Dále by mělo být zabaleno do plastové fólie nebo vloženo do plastového pytle a dobře uzavřeno. Cedulka se jménem, adresou i číslem mobilního telefonu by měla být dána všem malým dětem (nejlépe do kapsy nebo na ruku). V případě, že máte příruční zavazadlo (kabelku, batoh) platí stejný požadavek na jeho dobré zabalení. Při evakuaci nezapomínejte na to, že i Vy musíte být důkladně zahaleni a použít alespoň ochranné prostředky (čepice, rukavice, kalhoty, pláštěnka, ochranné či lyžařské, plavecké brýle, sáček či pytlík přes boty a respirátor na ústa a nos, případně navlhčený kapesník). Mějte také na paměti, že v případě kontaminace oblečení jej budete muset nechat v dekontaminačním středisku. Proto mějte v připravenou i jednu sadu oblečení pro případ použití již v dekontaminačním středisku.
2. přichystání domácnosti a zvířat
Před odchodem – evakuací zabezpečte domácnost a zvířata.
- vypněte a odpojte všechny elektrické spotřebiče s výjimkou ledničky a mrazáku, pozor – hlavní elektrický jistič nevypínejte!
- uložte potraviny do ledničky a  mrazáku nebo je vyhoďte do popelnice
- uzavřete hlavní uzávěr vody a plynu
- zajistěte zvířatům dostatek krmiva a napájení i za předpokladu, že by měla být umístěna ve venkovních prostorech (dvory, výběhy, pastviny)
- na vstupní dveře připevněte vyplněný formulář „D“ příručky – informace o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval
- na vstupní dveře připevněte vyplněný formulář „C“ příručky – označení opuštěného domu pro péči o zvířata 
- zabezpečte vstup do prostor, v nichž jsou zvířata umístěna tak, aby zůstaly přístupné
informujte Státní veterinární správu ihned po evakuaci o všech zvířatech zanechaných v evakuované oblasti (kontakty budou zveřejněny ve veřejnoprávních médiích)
- ověřte, že i sousedé ví o nařízené evakuaci, a že ve vašem okolí nezůstává osoba vyžadující pomoc 
3. Informace o domácnosti
na vstupní dveře připevněte vyplněný formulář „D“ příručky – informace o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval
- ověřte, že i sousedé ví o nařízené evakuaci, a že ve vašem okolí nezůstává osoba vyžadující pomoc

 

Otázka: Mohu si vzít domácí zvíře?

Odpověď: Při samoevakuaci osobním automobilem si vezměte ta zvířata, o která se budete moci v náhradním ubytování starat. Při evakuaci hromadnými prostředky lze akceptovat drobné domácí mazlíčky, přičemž je možné, že budou po evakuaci umístěni v jiném objektu. Mějte na paměti, že evakuovat leze jen domácí zvířata, která byla během úniku radioaktivních látek ukryta, a to pouze vlastními silami, nikoliv evakuačním autobusem. Domácí a hospodářská zvířata, zavřete ve chlévech, v kotci nebo přístupné místnosti a dejte jim zásobu krmiva a vody na 2 dny. Dveře domu označte informací pro pečovatele o zvířata.

 

Otázka: Jak bezpečně skladovat potraviny a nápoje?

Odpověď: V případě kontaminace území, kde pobýváte, je možné konzumovat pouze potraviny, které byly v době úniku radiace (radioaktivních látek) prokazatelně chráněny před kontaminací, tj. potraviny v originálně uzavřených obalech (konzervy, láhve, zavařeniny,...) a dále potraviny, uložené v mrazničkách a ledničkách. 
Vodu z vodovodu napojených na veřejnou síť je možné používat. Pokud by hrozila její kontaminace, byl by její přívod uzavřen. Nepoužívejte vodu z nekrytých studní a vodních toků. 
V žádném případě nekonzumujte potraviny z neznámých zdrojů a potraviny, které se v době havárie nacházely ve venkovním prostředí (ovoce a zelenina z vlastní zahrady, lesní plody, apod.).