Přejít k hlavnímu obsahu

Průběh cvičení ZÓNA 2023

Image
Logo cvičení ZÓNA2023

23.10.2023

Pondělí 23.10.2023 – I. den

Dnes bylo zahájeno třídenní havarijní cvičení „ZÓNA 2023“. Rozehrou cvičení ZÓNA 2023 je simulovaná radiační mimořádná událost na Jaderné elektrárně Temelín. Do cvičení se postupně budou zapojovat: Krizový štáb SÚJB, Krizový štáb Jihočeského kraje, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Ministerstvo vnitra, Ústřední krizový štáb, včetně Pracovní skupiny pro koordinaci krizové komunikace a další orgány krizového řízení na všech úrovní. 

Zástupci SÚJB seznámili členy Ústředního krizového štábu s výsledky analýz a prognózami možného vývoje situace na základě dosavadních informací z elektrárny. Zástupci SÚJB se také zúčastnili jednání krajského krizového štábu Jihočeského kraje. Byl zřízen regionální krizový štáb SÚJB.

Scénář cvičení vyžaduje operační skoky, na které volně navážeme zítra v ranních hodinách.

 

Úterý 24.10.2023 – II. den

Havarijní cvičení ZÓNA 2023 pokračuje svým druhým dnem. Scénář cvičení volně navazuje na den první, v jehož průběhu se bude provádět monitorování radiační situace v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín. Monitorovat budou vrtulníky Armády ČR a Policie ČR a mobilní skupiny ČEZ (Jaderné elektrárny Temelín i Dukovany), Armády ČR, Celní správy, Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, SÚJB a Státního ústavu radiační ochrany, Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany. SÚJB řídí a organizuje monitorování radiační situace a zajišťuje vyhodnocení a interpretaci výsledků.

Nadále probíhá monitorování radiační situace a rychlé vyhodnocování výsledků. Na dosavadní výsledky měření se můžete podívat na stránkách aplikace MonRas a Výsledky měření.

Současně s tím dochází i k operačním skokům ve scénáři. Opět zasedá Ústřední krizový štáb, jehož členy jsou i zástupci SÚJB, kteří spolupracují na řešení situace. Další zapojené orgány krizového řízení jednotlivých obcí, krajů a ministerstev řeší návrhy opatření obecné povahy vedoucí k minimalizaci dopadů.

Opět dochází k operačnímu časovému skoku. Jednotlivé krizové orgány ministerstev a ústředních státních orgánů vydávají potřebná opatření obecné povahy pro naplnění krizových opatření stanovených Vládou ČR.

 

Středa 25.10.2023 – III. den

Cvičení ZÓNA 2013 pokračuje svým třetím dnem. Cílem dnešního dne je podrobné rozpracování doporučení a opatření jednotlivých resortů na krajské úrovni. Krizový štáb SÚJB poskytuje své expertízy a spolupracuje na řešení vzniklé situace, a to jak na krajské, tak i státní úrovni.

I dnes bude probíhat letecké monitorování. Vrtulníky startují s časovým odstupem a jeden z nich včera kvůli zhoršeným povětrnostním podmínkám nedostal povolení vzlétnout. Start letecké monitorovací skupiny v armádním vrtulníku byl proto odložen na dnešek.

Scénář havarijního cvičení #ZONA2023 je u konce. Je to za námi. Nebylo to jednoduché, ale cvičení nemá být jednoduché. Nyní budeme jeho průběh a výstupy podrobně vyhodnocovat.