Otevřený dopis generálnímu řediteli IAEA od Nikolaie Steinberga (hlavní inženýr Černobylské JE od května 1986 do března 1987)(překlad)

Já, Nikolai Steinberg, jsem věnoval svůj život jaderné energii. Byl jsem hlavním inženýrem na jaderné elektrárně Černobyl od května 1986 do března 1987. Vím, co to je jaderná katastrofa nikoliv z učebnic, novinových článků a politických prohlášení. Vím, co to znamená pro děti a dospělé, příbuzné a přátele, pro ty, kdo jsou blízko k epicentru a pro ty, kdo jsou vzdáleni na tisíce kilometrů. Vím, jak mírumilovný atom zabíjí své stoupence. Vím, jaké úsilí a kolik životů je zapotřebí k boji s mírumilovným atomem, který se vymkl kontrole.

Věnoval jsem deset let vytvoření regulačního systému pro jadernou bezpečnost v bývalém SSSR a později na Ukrajině. V letech 1994-1995 jsem byl členem Rady guvernérů IAEA za Ukrajinu.

Dne 4. března roku 2022 ruské tanky zapálily jadernou elektrárnu v Záporoží. Ještě dříve ruští vojáci dobyli jadernou elektrárnu Černobyl. Později ruská armáda střílela na jaderné zařízení v centru města Charkov, které má přes milion obyvatel.

Obracím se na Vás a další mezinárodní a národní organizace, které se tak či onak podílejí na využití jaderné energie nebo na regulaci jaderné bezpečnosti, a doufám, že se mi podaří obrátit Vaši pozornost na problém zničení mezinárodního systému zajištění jaderné bezpečnosti. Vaše klidná reakce ohromuje.

Je očividné, že zaneprázdnění běžnými záležitostmi a boj proti oteplování Vám nedopřává čas, abyste se zajímal o problémy jaderné bezpečnosti, které mohou přivést k zániku života dokonce dříve, než se teplota zemské atmosféry zvýší o 1-2 °C. Toto mě nutí Vám napsat tento otevřený dopis.

Samozřejmě, že ani já, ani další veteráni jaderné energie si nemohli představit, že Rusko, jeden ze stálých členských států Rady bezpečnosti OSN, bude řízeno dalším „Führerem“, vyloženým zločincem, a že útoky na jadernou elektrárnu budou doprovázeny bouřlivými ovacemi jeho otroků. Zdali jsme si mohli představit, že v davu těchto otroků budou dědici těch, kteří kdysi vybudovali první jadernou elektrárnu na světě? Zajisté nikoliv, ale stalo se to. Copak není naprosto jasné, že v této situaci je zapotřebí jednat a nikoliv huhňat něco o ústupcích těch, kteří už dávno překročili přípustné limity?

Je dobře známo, že národní regulátoři mají pravomoc zabezpečit jaderná zařízení ve své zemi a chránit své občany před událostmi v zahraničí, aniž by mohli tyto události ovlivňovat. Další organizace, WANO a OECD/NEA zakročí pouze tehdy, pokud jsou vyzváni operátory jaderných zařízení nebo vládami. Pouze IAEA má právo zasáhnout a „převzít kontrolu“, ale jako orgán OSN, může tak učinit pouze s mandátem Bezpečnostní rady.

Pojmenoval jste agresora agresorem?

Naléhal jste, aby byla Rada bezpečnosti OSN svolána v souvislosti s globálním ohrožením jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení?

Pokusil jste se okamžitě vypravit mise IAEA na ukrajinská jaderná zařízení, které by zajistily alespoň jejich obranu, neboť pak by jakýkoliv útok na jaderná zařízení byl útokem na pracovníky OSN? Byl by to alespoň nějaký konkrétní krok na podporu jaderné bezpečnosti.

Jak je to dlouho, co jste si Vy a Vaši pracovníci četli stanovy IAEA? Pamatujete si, jaké cíle, funkce a úkoly má IAEA?

Kdo může nést odpovědnost dle Vašeho mínění za záruky nešíření jaderných materiálů na jaderných elektrárnách v Záporoží a Černobylu obsazených ruskou armádou?

Domníváte se, že pracovníci jaderných elektráren v Záporoží a Černobylu mohou zajistit bezpečnost svěřených jim zařízení pod hrozbou tanků a zbraní agresora?

Je Vám mimochodem známo, že bezpečnostní zprávy, na jejichž základě se vydávají provozní licence pro jaderná zařízení, neobsahují bezpečnostní limity a podmínky za válečných podmínek?

Víte, že standardy pro bezpečnost jaderných zařízení vydané IAEA neobsahují doporučení odůvodňující jadernou bezpečnost v souvislosti s válečným stavem? Standardy také neobsahují doporučení pro havarijní připravenost v případě války.

Domníváte se, že existuje kultura bezpečnosti jaderných zařízení v zemi, která má tucty jaderných zařízení a dovoluje si útočit na jaderné elektrárny, zařízení na skladování vyhořelého jaderného paliva a školicí střediska pro personál v jiné zemi?

Má Agentura, kterou vedete, kulturu bezpečnosti jaderných zařízení, že se bojí otevřeně mluvit o tom, co se děje dnes, že svět je opět na pokraji jaderné katastrofy?

O jaké kultuře bezpečnosti jaderných zařízení mluvíme, když lídři světové jaderné komunity se staženými ocasy mezi nohama se bojí nahlas pojmenovat zločince, včetně profesionálů, kteří si vzali svět jako rukojmí?

Útok ruské armády na ukrajinská jaderná zařízení zasadil strašnou ránu mezinárodní jaderné bezpečnosti&ochraně jaderných zařízení a režimu nešíření jaderných zbraní. Reakce IAEA může být dobře vnímána jako „vše je všem dovoleno“. Stále to, pane generální řediteli, nechápete?

Chtěl bych doufat, že Agentura si konečně uvědomí podstatu události, nazve vše správným jménem a přijme opatření, která umožní ochránit a zdokonalit režim bezpečnosti jaderných zařízení a zachrání svět před jadernou katastrofou.

Čas nečeká.

Podpis

16.3.2022

 

Originál v anglickém jazyce najdete zde na stránkách Národní komise pro radiační ochranu obyvatelstva Ukrajiny (NKRZU) (Національна комісія з радіаційного захисту населення України (НКРЗУ)).

Štítky