Jódové tablety v současné situaci nepotřebujete

Jódové tablety pouze chrání štítnou žlázu, aby nepřijímala radiojód z ovzduší. V současné situaci však žádné riziko ozáření radiojódem nehrozí. Tablety s jódem nejsou univerzálním „protijedem“ proti ionizujícímu záření.

Kdy se jódové tablety užívají?

Jódové tablety se užívají, když je riziko, že se v ovzduší objeví významně zvýšená koncentrace radioaktivního jódu. Ten je součástí radioaktivního mraku uvolněného z havarovaného jaderného reaktoru. Zjednodušeně řečeno, z havarované jaderné elektrárny. Proto jsou tabletami se stabilním jódem vybaveni obyvatelé „zón havarijního plánování“ v nejbližším okolí jaderných elektráren.

Jak to funguje?

Jód se v lidském těle hromadí ve štítné žláze. Pokud se tablety užijí ve správný okamžik – to znamená v rozmezí 2-4h před tím, než je organismus vystaven působení radioaktivního jódu, žláza se přednostně zasytí stabilním jódem a vdechovaný radioaktivní jód se do štítné žlázy nedostane.

Přínos tablet musí převážit nad případnými nežádoucími účinky.

Je tedy zbytečné tablety užívat ve chvíli, kdy radioaktivní jód v ovzduší není. Jedná se o vysoké dávky jódu, které mohou lidský organismus a především štítnou žlázu zbytečně zatížit. Užívají se až v situaci, kdy jejich přínos převáží nad případnými negativními účinky.

Od užívání jódu kvůli obavám z použití jaderných zbraní odrazuje i Česká lékárnická komora. Na svých stránkách uvádí možné následky předávkování jódem. Podobné sdělení uvádí i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve svém článku.

 

Zdroj: SÚJB

 

Podrobné informace (v angličtině) najdete také na stránkách amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) - Facts About Potassium Iodide (KI) | CDC, případně v formě přehledné infografiky dostupné zde.