K údajnému úniku radiace z ukrajinského města Chmelnyckyj

V některých médiích se objevují informace o údajném radiačním ohrožení Evropy radionuklidy uvolněnými při ostřelování muničního skladu střel s ochuzeným uranem v ukrajinském městě Chmelnyckyj ruskými raketami, údajně doloženém i měřeními v blízkém měřicím místě dávkového příkonu.

Podobné radiační ohrožení je vyloučeno i proto, že kovový uran, údajně použitý ve skladované munici, není reálně možné ani silným výbuchem klasické trhaviny převést do aerosolové formy, která by umožnila jeho šíření atmosférou na větší vzdálenosti.

Průběh hodnot příkonu v daném místě ukazuje jen krátkodobé zvýšení, které je s vysokou pravděpodobností způsobeno místními dešťovými srážkami – i v české radiační měřicí síti (SVZ) dávkového příkonu se takováto "dešťová" zvýšení čas od času vyskytují i v rocích "předválečných", přičemž dosahují hodnot krátkodobě až trojnásobku obvykle měřených hodnot - takže v Chmelnickém naměřené navýšení je spíše nevýznamné, zřejmě je i zde způsobeno lokálními srážkami.

Vzhledem k tomu, že převážné část přírodního radiačního pozadí je dána radionuklidy uranové a thoriové řady, jsou výsledky měření za normální situace porovnatelné s měřeními v případě uvolnění radionuklidů z ochuzeného uranu – byť k tomuto zde jistě nedošlo.

Žádné ohrožení veřejnosti radiací z munice s ochuzeným uranem, natož nějakou „jadernou katastrofu“ zmiňovanou některými senzacechtivými weby, tedy není důvod očekávat ani v samotné Chmelnické oblasti, tím méně v ČR resp. ve střední Evropě.