Přejít k hlavnímu obsahu

Informace k požárům v okolí JE Černobyl

V souvislosti se zprávami o lesních požárech v okolí JE Černobyl informujeme, že nebyla zaznamenána zvýšená úroveň radioaktivity na žádném z měřicích míst na území České republiky. Průběžné výsledky měření lze sledovat v rozhraní MonRaS nebo v aktualitách na stránkách SÚRO. Na základě předchozích zkušeností s černobylskými požáry očekáváme, že zvýšení radioaktivity bude pouze lokální, vyskytující se v oblasti požárů, a ovzduší v ČR nebude kontaminováno.

Historická poznámka:

Požáry v okolí Černobylu jsou známým jevem a dochází k nim pravidelně. V dubnu 2020 propukla v této oblasti série intenzivních požárů, při kterých byly zasaženy tisíce hektarů kontaminovaného území (o situaci jsme informovali, více zde). Přestože rozsah a intenzita požárů byly nadstandardní, nedošlo k výraznému šíření kontaminace na větší vzdálenosti. Na našem území jsme detekovali aktivity Cs-137 na úrovni µBq/m3, což je řádově srovnatelné s běžně detekovanými hodnotami, které nepředstavují zvýšené zdravotní riziko a které je možné zjistit pouze za použití velmi citlivé měřicí techniky. Ve srovnání s přírodní radioaktivitou, která je v ovzduší přítomna vždy i bez zásahů člověka, se jednalo o 10 000 000× nižší koncentrace.

Sdružení evropských laboratoří RO5, jehož je SÚRO členem, provedlo retrospektivní analýzu s cílem určit celkové množství radioaktivity uvolněné požáry. Detailní informace jsou uvedeny ve společné publikaci[1]. I na základě závěrů této práce lze předpokládat, že rizika spojená se současnými požáry kontaminovaných území budou zanedbatelná.

[1] Masson, O., Romanenko, O., Saunier, O., Kirieiev, S., Protsak, V., Laptev, G., … Zorko, B. (2021). Europe-Wide Atmospheric Radionuclide Dispersion by Unprecedented Wildfires in the Chernobyl Exclusion Zone, April 2020. Environmental Science and Technology, 55(20), 13834–13848. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c03314

Štítky