Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuální informace z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)(IAEA)

 

Image
logo IAEA

 

Upozornění: od 1.5.2022 budou zde zveřejněny překlady pouze těch aktualizací, které přinesou nové informace. 

Pokud umíte anglicky, aktuální informace najdete na webu IAEA.

České překlady informací staršího data jsou archivovány zde.

 

IAEA Aktualizace 13.6.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii dnes vystřídala své týmy v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP). Od září 2022, kdy Agentura zavedla v areálu trvalou přítomnost svých expertů, překročilo 20 týmů odborníků frontovou linii vojenského konfliktu na Ukrajině, aby se do elektrárny dostaly, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ke střídání došlo den poté, co se generální ředitel Grossi setkal se švýcarským ministrem zahraničí Ignaciem Cassisem před summitem o míru na Ukrajině, který pořádá Švýcarsko. Summit je naplánován na 15. a 16. června. Generální ředitel Grossi informoval ministra zahraničí Cassise o jedinečné úloze IAEA v prevenci jaderné nebo radiační havárie v ohnisku probíhajícího vojenského konfliktu.

"IAEA je jedinou mezinárodní organizací se stálou přítomností v jaderných zařízeních na Ukrajině, včetně Záporožské jaderné elektrárny. Nadále jim poskytujeme odbornou podporu a světu nezávislé informace," uvedl generální ředitel Grossi. "Vyzývám všechny státy, které se účastní mírového summitu, aby posílily a podpořily jedinečnou, nezávislou a odbornou úlohu IAEA."

Tým IAEA v areálu ZNPP hlásil, že v uplynulém týdnu několikrát slyšel výbuchy, a to i v blízkosti elektrárny. V elektrárně potvrdili, že dne 11. června explodovala jedna z min nacházejících se v blízkosti prostoru chladicí nádrže ZNPP. Při výbuchu nedošlo k žádným fyzickým škodám ani obětem a příčina výbuchu nebyla týmu IAEA sdělena.

"Tento poslední výbuch, tak blízko elektrárny, vyvolává vážné obavy a zhoršuje již tak nestabilní situaci," informoval generální ředitel Grossi, který dodal, že "jaderná bezpečnost a zabezpečení ZNPP nesmí být ohroženy".

V pondělí experti IAEA navštívili jednu z elektrických rozvoden, která se nachází v nedalekém městě Energodar. Účelem bylo pozorovat dopady údajného ostřelování, ke kterému podle ZNPP došlo dne 8. června. Údajné ostřelování mělo za následek požár a poškození rozvodny, která slouží budově městského úřadu v Energodaru, kde se nachází hlavní komunikační uzel mezi ZNPP a Energodarem. ZNPP potvrdila, že poškození nepřerušilo komunikační vedení.

Minulý týden tým IAEA sledoval testování jednoho z bezpečnostních redundantních systémů na druhém bloku elektrárny. Jaderné reaktory, jako je ten v ZNPP, mají každý tři samostatné a nezávislé redundantní systémy zahrnující bezpečnostní systémy reaktorů. Plánovaná zkouška simulovala výpadek běžného napájení jednoho z bezpečnostních redundantních systémů, což vyžadovalo aktivaci nouzového dieselového generátoru tohoto bezpečnostního redundantního systému, který dodával potřebnou energii. Tým byl informován ZNPP, že test proběhl úspěšně a nebyly zjištěny žádné problémy.

Během jednání se ZNPP v uplynulém týdnu tým IAEA diskutoval o počtu a kvalifikaci personálu pracujícího v hlavním velínu elektrárny. Vedení ZNPP potvrdilo, že vzhledem k tomu, že všech šest bloků je ve stavu odstavení za studena, budou v hlavní dozorně na každé směně pracovat tři oprávnění pracovníci, přičemž minimální požadavek je, aby byli vždy přítomni dva.

V rámci pravidelných prohlídek elektrárny tým začátkem tohoto týdne navštívil čerpací stanici čtvrtého bloku, kde se používá jedno oběhové čerpadlo k udržování průtoku chladicí vody mezi výtlačným a přívodním kanálem ZNPP. Provoz cirkulačních čerpadel je závislý na celkové hladině vody v chladicí nádrži ZNPP, která po zničení přehrady Kachovka v červnu 2023 stále klesá. Experti IAEA byli nedávno informováni, že ZNPP instalovala v blízkosti izolačních vrat výpustného kanálu Záporožské tepelné elektrárny ponorné čerpadlo, které je schopno přečerpat 100 m3 vody za hodinu z nádrže Kachovka do kanálu, jež je následně čerpána do chladicí nádrže ZNPP. Do 12 skrápěcích nádrží, které slouží k chlazení šesti reaktorů a bezpečnostních systémů, je i nadále přiváděno přibližně 250 m3 vody za hodinu z 11 vrtů podzemní vody.

Tento týden tým také sledoval v reálném čase systém monitorování skladovacích sudů, které obsahují vyhořelé palivo ze všech šesti reaktorů, v suchém skladu vyhořelého paliva ZNPP.

Pro jadernou bezpečnost každé jaderné elektrárny jsou klíčová opatření pro havarijní připravenost a odezvu. Tým IAEA jednal se ZNPP o výsledcích havarijního cvičení, které se v elektrárně uskutečnilo dne 15. května. ZNPP potvrdila, že cvičení úspěšně dosáhlo svých cílů a identifikovalo několik cenných poznatků. Probíhá implementace akčního plánu, který se bude zabývat oblastmi, jež byly během cvičení identifikovány ke zlepšení.

V dalších ukrajinských jaderných elektrárnách ve Chmelnickém, Rovnu a Jihoukrajinsku a v elektrárně Černobyl pokračují týmy IAEA v rutinních prohlídkách a schůzkách s pracovníky elektráren s cílem posoudit jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Týmy sdělily, že navzdory dopadům probíhajícího konfliktu, včetně leteckých poplachů v uplynulém týdnu, je jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení zachováno. IAEA nicméně nadále velmi pečlivě sleduje situaci, pokud jde o externí napájení v každé z těchto elektráren, kde může mít případná ztráta externího napájení vážné následky vzhledem k vyšším teplotám jaderného paliva u reaktorů provozovaných na Ukrajině. 

Týmy informovaly, že jeden reaktorový blok v JE Rovno i v JE Jihoukrajinsk zůstává odstaven kvůli plánované údržbě a doplnění paliva, zatímco jeden další blok v JE Jihoukrajinsk obnovil provoz po dokončení plánované údržby a doplnění paliva, které skončily bezpečně a úspěšně.

V uplynulých dvou dnech experti IAEA sledovali rozsáhlé havarijní cvičení, které se uskutečnilo v JE Jihoukrajinsk a kterého se zúčastnily také JE Chmelnický a Rovno.

V průběhu minulého týdne se vystřídaly týmy v jaderných elektrárnách Chmelnický, Rovno a Jihoukrajinsk.

 

IAEA Aktualizace 6.6.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii se tento týden opět zaměřila na náročnou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, její Rada guvernérů projednávala nedávný vývoj podrobně popsaný v nové zprávě IAEA, generální ředitel Rafael Mariano Grossi se setkal s ministrem energetiky Ukrajiny.

Generální ředitel Grossi a ministr energetiky German Galuščenko jednali o pokračujícím úsilí IAEA v oblasti podpory jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině při dnešním setkání na pravidelném červnovém zasedání Rady guvernérů v sídle IAEA, kde generální ředitel počátkem týdne dal najevo své přetrvávající hluboké znepokojení nad situací.

Jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení zůstávají obzvláště nejisté v Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP) a potenciálně jsou křehké i jinde na Ukrajině v důsledku útoků na jejich energetickou infrastrukturu v posledních měsících, včetně útoků na elektrické rozvodny, které jsou životně důležité pro zajištění externího napájení provozovaných jaderných elektráren i ZNPP, sdělil generální ředitel Grossi po jednání s ministrem Galuščenkem.

Jaderné elektrárny (JE) potřebují spolehlivý přístup k externí elektrické energii, aby mohly chladit své reaktory a plnit další důležité funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jak je zdůrazněno v Sedmi pilířích pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Ukrajinská elektrická síť však byla konfliktem vážně zasažena, přičemž ZNPP opakovaně přišla o připojení ke všem svým elektrickým vedení.

"Zejména pro Záporožskou jadernou elektrárnu zůstává situace s externím napájením mimořádně zranitelná a náchylná k častým výpadkům. Za současných okolností se však jedná i o širší problém, kdy ztráta externího napájení může mít vzhledem k vyšším teplotám jaderného paliva u reaktorů provozovaných na Ukrajině ještě závažnější následky. Situaci v tomto ohledu nadále velmi pečlivě sledujeme, jak jsem o tom informoval i ministra Galuščenka na dnešním jednání," uvedl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel Grossi, který se minulý týden v ruském Kaliningradu setkal s ředitelem Rosatomu Alexejem Lichačevem, ukrajinskému ministrovi energetiky zopakoval, že existuje dohoda, že ZNPP nebude znovu spuštěna, dokud bude v důsledku konfliktu ohrožena jaderná bezpečnost a zabezpečení elektrárny.

"Za těchto okolností by provoz této velké jaderné elektrárny nebyl vhodný," řekl generální ředitel.

Před zasedáním rady, které se konalo tento týden, vydal generální ředitel jedenáctou zprávu o jaderné bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení a zárukách na Ukrajině od začátku konfliktu v únoru 2022, která se týká vývoje za tři měsíce do dne 24. května tohoto roku.

V ZNPP tento týden pokračoval tým expertů IAEA přítomný v areálu v pravidelných pochůzkách za účelem monitorování jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny.

Zároveň tým nadále slyšel výbuchy v určité vzdálenosti od areálu, což pravidelně připomíná, že ZNPP se nachází v první linii.

Rok poté, co zničení níže položené přehrady Kachovka narušilo dodávky chladicí vody do ZNPP, navštívil tým chladicí jezírko v areálu a zjistil, že jeho výška je téměř 1,5 metru pod úrovní před zničením přehrady.

Elektrárna, jejíchž všech šest reaktorů je ve stavu odstavení za studena, získává potřebnou chladicí vodu pro reaktory v současném odstaveném stavu z 11 vrtů podzemní vody, které byly vybudovány tak, aby dodávaly přibližně 250 m3 vody za hodinu do skrápěcích rybníků v areálu.

Tým IAEA nadále pečlivě sleduje činnosti údržby v elektrárně, což je další oblast, na kterou generální ředitel ve svém pondělním prohlášení pro správní radu upozornil jako na představující potenciální riziko pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

V rámci těchto činností navštívili odborníci IAEA otevřenou rozvodnu o napětí 750 kilovoltů (kV) a projednali mimo jiné probíhající údržbu reléových ochran transformátoru druhého reaktorového bloku. 

Viděli, že některé komponenty rozvodny pro jedno z vedení o napětí 750 kV, která byla poškozena v roce 2022, byly demontovány. V současné době však ZNPP neplánuje dokončení oprav, protože samotné vedení zůstává nedostupné kvůli poškození, které vzniklo dříve během konfliktu, mimo areál. Před konfliktem měla ZNPP k dispozici čtyři vedení o napětí 750 kV, ale zbývá pouze jedno.

Experti IAEA byli informováni, že zařízení rozvodny dodané ze Západu, instalované před konfliktem, zůstává v dobrém stavu. ZNPP rovněž uvedla, že některé náhradní díly ze západních dodávek zůstávají v areálu k dispozici a v případě potřeby lze podobné zařízení objednat prostřednictvím dodavatelů z Ruské federace. 

Tým expertů IAEA navštívil také dva sklady čerstvého paliva a budovu turbíny šestého bloku, přičemž opět neměl přístup do západní části budovy.

Kromě toho ZNPP informovala experty IAEA o stavu svých stanic na monitorování radiace v areálu i mimo něj. Tým byl informován, že všechny čtyři stanice na monitorování radiace v areálu elektrárny jsou funkční, ale tři ze 14 stanic mimo areál elektrárny zůstávají poškozené v důsledku vojenských aktivit v roce 2022.

 ZNPP uvedla, že se provádí také manuální monitorování radiace a že se plánuje nákup nových stanic na monitorování radiace v souladu s předpisy Ruské federace a mobilních laboratoří na měření radiace pro použití v případě jaderné nebo radiační havárie.

Odborníci IAEA přítomní v dalších ukrajinských jaderných elektrárnách: v Chmelnickém, Rovně a v Jihoukrajinsku - a v Černobylu nadále provádějí rutinní pochůzky a hodnotí jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Týmy uvedly, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory dopadům probíhajícího konfliktu, včetně leteckých poplachů v několika dnech v uplynulém týdnu.

V každém z reaktorových bloků Rovenské a Jihokrajinské jaderné elektrárny byl v uplynulém týdnu odstaven jeden blok kvůli plánované údržbě a doplnění paliva, zatímco jeden další blok v Jihokrajinské jaderné elektrárně je v plánované odstávce.

 

IAEA Aktualizace 30.5.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi se tento týden setkal s vysokými ruskými představiteli v rámci pokračujícího úsilí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), která se snaží zabránit jaderné havárii v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP).

Během úterního setkání v Kaliningradu s Alexejem Lichačevem, ředitelem ruské Státní jaderné společnosti Rosatom, generální ředitel Grossi znovu upozornil na faktory, které podle IAEA nadále představují skutečnou výzvu pro jadernou bezpečnost. Konkrétně se jedná o zranitelnost externího elektrického vedení ZNPP, potřebu spolehlivých dodávek vody pro zajištění chlazení reaktoru a dalších základních funkcí a situaci související s personálním zajištěním a údržbou zařízení.

Jak opakovaně zdůraznil generální ředitel Grossi, IAEA musí spolupracovat s Ukrajinou i Ruskou federací v otázkách týkajících se jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které jsou stále nestabilní, zejména v ZNPP.

"Záporožská jaderná elektrárna nadále čelí závažným rizikům v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Nemůžeme si dovolit polevit v ostražitosti ani na minutu," řekl generální ředitel Grossi po jednání v Ruské federaci. "Vzhledem k těmto náročným a bezprecedentním okolnostem, kdy se největší evropská jaderná elektrárna nachází ve válečné zóně, došlo k dohodě, že jejích šest reaktorů by mělo prozatím zůstat ve stavu odstavení za studena."

Experti IAEA, kteří se nacházejí v areálu elektrárny, slyšeli v uplynulém týdnu po většinu dní výbuchy, které se obvykle ozývaly ve velké vzdálenosti od elektrárny. V neděli však tým probudily čtyři exploze v blízkosti areálu. ZNPP informovala tým, že nedošlo k žádnému poškození elektrárny.

Také tento týden prováděli experti IAEA pravidelné pochůzky za účelem monitorování jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, včetně probíhajících a plánovaných činností na údržbě části bezpečnostních systémů, jako je systém havarijního chlazení aktivní zóny reaktoru prvního bloku a na hlavním elektrickém transformátoru druhého bloku.

Tým IAEA navštívil údržbářskou dílnu ZNPP, kde mu bylo sděleno, že všechny stroje jsou v provozuschopném stavu a jsou schopny vykonávat potřebné práce na údržbě.

Během návštěvy reaktorové budovy a místností bezpečnostních systémů čtvrtého bloku si experti IAEA prohlédli zařízení včetně parogenerátorů a hlavních chladicích čerpadel. Konstatovali, že úklid je obecně dobrý, ale na podlaze reaktorového sálu zpozorovali olej pocházející z mostových jeřábů a také nánosy boru na podlaze některých místností bezpečnostních systémů, což není u těchto zařízení neobvyklé. ZNPP potvrdila, že tyto problémy budou řešeny úklidem a údržbou.

V uplynulém týdnu tým IAEA také pozoroval úspěšné provedení standardních zkoušek havarijních dieselgenerátorů 4. a 6. bloku.

Experti navštívili čtyři úrovně budovy turbíny 5. bloku, kde sledovali stav různých typů zařízení, včetně hlavních čerpadel na napájecí vody, hlavních parních ventilů a hlavního kondenzátoru, ale opět jim byl odepřen přístup do západní části budovy.

Experti IAEA se také setkali s pracovníky oddělení chemické kontroly, kde byli informováni o technologickém postupu používaném při úpravě vody, a bylo jim rovněž sděleno, že veškerý potřebný spotřební materiál a chemická činidla jsou dodávány z Ruské federace. Tým byl dále informován, že divize má dostatečný počet zaměstnanců, včetně personálu, který přišel z ruských jaderných elektráren (JE).

Při návštěvě technického skladu ZNPP si tým IAEA prohlédl náhradní díly dieselgenerátoru a elektrické zařízení. Tým zaznamenal náhradní díly od různých výrobců, včetně západních dodavatelů z doby před konfliktem, a také některé díly z Ruské federace. ZNPP tým informovala, že dokončila přechod na databázi náhradních dílů a zařízení z Ruska.

Experti IAEA se také podívali do dočasných krytů umístěných uvnitř každé reaktorové budovy, které byly zřízeny v roce 2022 v ZNPP z důvodu nedostupnosti původních krytů. Tým byl informován, že v těchto dočasných krytech může být v areálu ukryto až 1000 osob.

S blížícím se létem přispěly vyšší teploty a sušší klima k požárům v oblastech kolem ZNPP. Koncem minulého týdne mohli experti IAEA vidět i cítit kouř, který podle ZNPP vznikl při lesním požáru na druhé straně řeky Dněpr. V úterý tým IAEA viděl požár v lese jižně od otevřené rozvodny o napětí 750 kilovoltů (kV), ale zdálo se, že byl později v týdnu uhašen a nezpůsobil žádné škody na elektrických systémech.

Experti IAEA přítomní v jaderných elektrárnách ve Chmelnickém, Rovně a Jihoukrajinsku a v Černobylu uvedli, že jaderná bezpečnost je zachována navzdory dopadům probíhajícího konfliktu, včetně leteckých poplachů v několika dnech v uplynulém týdnu.

 V uplynulém týdnu byly úspěšně znovu spuštěny dva reaktorové bloky v Rovenské JE poté, co byly bezpečně ukončeny plánované odstávky pro doplnění paliva a údržbu před stanoveným termínem. V JE Rovno jsou nyní v plném provozu tři bloky, zatímco čtvrtý reaktor se připravuje na odstávku kvůli plánovanému doplnění paliva a údržbě. Mezitím pokračují plánované údržbové činnosti na jednom z reaktorových bloků v Jihoukrajinské JE podle harmonogramu.

IAEA pokračuje v dodávkách tolik potřebného vybavení a zásob pro udržení jaderné bezpečnosti a ochranu jaderných zařízení na Ukrajině. Tento týden Agentura zorganizovala dvě dodávky zařízení určené pro jadernou bezpečnost a ochranu jaderných zařízení na Ukrajinu, čímž se celkový počet dodávek od začátku ozbrojeného konfliktu zvýšil na 49. Jaderné elektrárny KhNPP, SUNPP a USIE Izotop, což je ukrajinský státní podnik zabývající se nakládáním s radioaktivním materiálem určeným pro lékařské, průmyslové a jiné účely, obdržely zařízení na fyzickou ochranu a systémy na sondování atmosféry. Vybavení bylo pořízeno s využitím mimorozpočtových příspěvků Evropské unie a Spojeného království.

Štítky