Aktuální informace z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)(IAEA)

Image
logo IAEA

Upozornění: od 1.5.2022 budou zde zveřejněny překlady pouze těch aktualizací, které přinesou nové informace. 

pokud umíte anglicky, aktuální informace najdete na webu IAEA.

 

IAEA Aktualizace 19.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes sdělila Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že nové přírodní požáry, které vznikly v oblasti poblíž jaderné elektrárny Černobyl, nepředstavují hrozbu pro lidské zdraví z hlediska radioaktivní kontaminace, informoval generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

K informaci o výskytu přírodních požárů Ukrajina sdělila IAEA, že úrovně dávkového příkonu gama záření v okolí jaderné elektrárny Černobyl „nepřekračují referenční úrovně".

Generální ředitel uvedl, že takové požáry mohou vést dle předchozích zkušeností k velmi malému zvýšení koncentrace radionuklidů ve vzduchu. Dodal, že Agentura souhlasí s hodnocením Ukrajiny, že situace nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. V oblasti, která je stále kontaminována radioaktivním materiálem z havárie z roku 1986, se často vyskytují spontánní požáry v tomto ročním období.

V březnu, kdy byla elektrárna stále okupována ruskými jednotkami, Ukrajina také informovala IAEA o přírodních požárech v Černobylské uzavřené zóně, které nevyvolávaly závažné obavy z radiologického hlediska. Uzavřená zóna byla zřízena kolem černobylské jaderné elektrárny po havárii před 36 lety.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech jaderných elektráren, Ukrajina sdělila, že v současné době je připojeno k síti osm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, ústředí IAEA dostává data z bezpečnostních zařízení přenášená dálkovým přenosem z jaderné elektrárny Černobyl a ze čtyř provozovaných elektráren na Ukrajině. Přenos dat z Černobylu byl úplně obnoven minulý týden.

 

IAEA Aktualizace 17.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) plánuje v nadcházejících týdnech vyslat další misi zaměřenou na jadernou bezpečnost, zabezpečení a ochranu jaderných zařízení do jaderné elektrárny Černobyl na Ukrajině, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

"Naše pomoc bude zaměřena na radiační ochranu, bezpečnost při nakládání s radioaktivním odpadem a jadernou bezpečnost," uvedl generální ředitel v prohlášení na videu o činnosti IAEA na pomoc při zajištění bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině a zajištění jejich ochrany během současného vojenského konfliktu.

"Bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení zůstává mou nejvyšší prioritou," řekl generální ředitel IAEA Grossi.

Generální ředitel Grossi osobně vedl dvě předchozí pomocné mise IAEA na Ukrajinu, koncem března navštívil jihoukrajinskou jadernou elektrárnu a asi o měsíc později jadernou elektrárnu v Černobylu. Příští mise, vyslané do Černobylu, se zúčastní odborníci IAEA na bezpečnost, zajištění a ochranu jaderných zařízení. Inspektoři budou pokračovat ve své práci zahájené během předchozí návštěvy areálu, kde došlo k nehodě v roce 1986. Areál byl obsazen ruskými jednotkami po dobu pěti týdnů do dne 31. března, kdy se jednotky stáhly.

Generální ředitel Grossi se nyní také zabývá schvalováním, organizací a řízením mise IAEA do největší ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží, kontrolované ruskými jednotkami, která zajistí provedení důležitých prácí v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a ochrany jaderných zařízení v areálu, nacházejícím se na jihu země.

"IAEA se nachází v perfektní pozici, aby zajistila, že Ukrajina dostane to, co potřebuje, efektivně a rychle," uvedl v dnešním prohlášení generální ředitel. "V IAEA se nikdy nezastavíme, ani na minutu. To platí dnes a bude to platit tak dlouho, dokud bude Ukrajina potřebovat naši pomoc."

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, ústředí IAEA dostává data z bezpečnostních zařízení přenášená dálkovým přenosem z jaderné elektrárny Černobyl a ze čtyř provozovaných elektráren na Ukrajině. Přenos dat z Černobylu byl úplně obnoven minulý týden.

 

IAEA Aktualizace 11.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení ukrajinské jaderné elektrárny v Černobylu byl plně obnoven, informoval dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi. To je důsledek zavedení nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích a dalších technických úprav řízených Agenturou od návštěvy inspektorů a odborníků na zabezpečení jaderných zařízení, jež se uskutečnila v areálu jaderné elektrárně Černobyl ve dnech 26.–27. dubna 2022. Bylo to poprvé, kdy byla všechna data předána pomocí dálkového přenosu ze všech míst, kde jsou takové systémy na Ukrajině zavedeny, včetně všech jaderných elektráren a souvisejících úložišť vyhořelého paliva, do ústředí IAEA po dvouměsíčním přerušení přenosu na jaderné elektrárně Černobyl.

"Je to velmi důležitý krok pro IAEA, aby pokračovala v zavádění opatření na zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině," řekl generální ředitel Grossi. "Avšak zavedení ochranných opatření také zahrnuje ověřovací činnosti v terénu. Situace na jaderné elektrárně Záporoží je i nadále náročná kvůli přítomnosti ruských jednotek a personálu Rosatomu v areálu. Ačkoli IAEA stále přizpůsobuje situaci své činnosti v oblasti zabezpečení, situace zůstává neudržitelná. Proto navrhuji návštěvu jaderné elektrárny v Záporoží, které se také zúčastní inspektoři a odborníci na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, po nezbytných konzultacích a při nejbližší možné příležitosti," dodal generální ředitel.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 6.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) o přetrvávajících provozních problémech na jaderné elektrárně Černobyl z důvodu okupace areálu ruskými jednotkami v období od 24. února do 31. března, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina uvedla, že pět týdnů poté, co se ruské jednotky stáhly z jaderné elektrárny Černobyl, se u několika zařízení v areálu stále nedaří obnovit normální funkci, například kvůli narušeným logistickým trasám pro dodání vybavení a náhradních dílů a nedostatku bezpečného přístupu pro potřebný počet personálu k zajištění bezpečného provozu. Proto regulační orgán přijímá regulační opatření, včetně pozastavení některých licencí v areálu.

"To ukazuje, že stále zbývá hodně práce, aby se Černobyl vrátil do normálního provozu. IAEA podporuje Ukrajinu v jejím úsilí zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečit areál a další jaderná zařízení v zemi," uvedl generální ředitel Grossi. Generální ředitel se setkal s ředitelem ukrajinského regulačního orgánu, Olekem Korikovem, ve Vídni ve čtvrtek a také minulý týden v Černobylu, když IAEA dodala bezpečnostní vybavení, provedla radiologická měření a obnovila přenos dat z bezpečnostních zařízení.

Generální ředitel v pozitivním duchu zmínil, že vítá obnovení regulační kontroly Ukrajiny na jaderné elektrárně Černobyl, kde se po havárii v roce 1986 nacházejí různá zařízení na nakládání s radioaktivním odpadem.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, po návštěvě inspektorů a techniků IAEA na jaderné elektrárně v Černobylu, která se konala minulý týden, je nyní plně obnoven přenos dat ze všech bezobslužných monitorovacích systémů, instalovaných v areálu. V důsledku instalace nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích byl také plně obnoven dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení do ústředí Agentury ve Vídni s výjimkou jednoho zařízení, které ještě vyžaduje technickou úpravu. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data nadále předávána IAEA dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 5.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes setkal s ředitelem ukrajinského regulačního orgánu Olehem Korikovem, se kterým projednal činnosti Agentury zaměřené na pomoc při zajištění bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v zemi během současného konfliktu.

Generální ředitel Grossi a předseda Státního jaderného regulačního inspektorátu Ukrajiny Korikov na svém setkání v sídle IAEA ve Vídni rovněž hovořili o situaci v záporožské jaderné elektrárně na jižní Ukrajině.

Generální ředitel uvedl, že IAEA je „připravena se ujmou své nezastupitelné role" v souvislosti s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderné elektrárny se šesti reaktory, která je největší ukrajinskou elektrárnou. Ruské jednotky obsadily jadernou elektrárnu v Záporoží před dvěma měsíci, ale její ukrajinský personál pokračuje v zajišťování provozu elektrárny. Ukrajina minulý týden informovala IAEA, že "personál pracuje pod neuvěřitelným tlakem".

Čtvrteční schůzka proběhla den poté, co generální ředitel Grossi "zdůraznil naléhavost zajištění bezpečnosti" v záporožské jaderné elektrárně na setkání s Alexejem Lichačevem, generálním ředitelem ruské Státní korporace pro atomovou energii Rosatom, a dalšími vysokými ruskými představiteli v Istanbulu.

Ve své souhrnné zprávě o jaderné bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochraně na Ukrajině, která byla vydána dne 28. dubna, generální ředitel Grossi uvedl, že situace na jaderné elektrárně v Záporoží „je i nadále náročná a vyžaduje trvalou pozornost vzhledem k přítomnosti ruských jednotek a personálu Rosatomu v areálu, zatímco řízení provozu spočívá v rukou ukrajinských operátorů elektrárny".

Ve zprávě se navíc uvádí, že "generální ředitel navrhl návštěvu záporožské jaderné elektrárny, která proběhne po nezbytných konzultacích a při nejbližší možné příležitosti".
Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, po návštěvě inspektorů a techniků IAEA na jaderné elektrárně v Černobylu, která se konala minulý týden, je nyní plně obnoven přenos dat ze všech bezobslužných monitorovacích systémů, instalovaných v areálu. V důsledku instalace nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích byl také plně obnoven dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení do ústředí Agentury ve Vídni s výjimkou jednoho zařízení, které ještě vyžaduje technickou úpravu. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data nadále předávána IAEA dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 4.5.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes v Istanbulu setkal s Alexejem Lichačevem, generálním ředitelem Statní korporace pro atomovou energii  Rosatom, a dalšími vysokými ruskými představiteli.

Generální ředitel Grossi sdělil, že pokračuje v aktuálních a odborných jednáních, v nichž zdůraznil naléhavou potřebu zajistit bezpečnosti ukrajinské jaderné elektrárny v Záporoží. Dodal, že IAEA je připravena se ujmout své nepostradatelné role.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o zabezpečení jaderných zařízení, po návštěvě inspektorů a techniků IAEA na jaderné elektrárně v Černobylu, která se konala minulý týden, je nyní plně obnoven přenos dat ze všech bezobslužných monitorovacích systémů, instalovaných v areálu. V důsledku instalace nových přenosových kanálů založených na satelitních technologiích byl také plně obnoven dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení do ústředí Agentury ve Vídni s výjimkou jednoho zařízení, které ještě vyžaduje technickou úpravu. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data nadále předávána IAEA dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 29.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes oficiálně informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) o situaci v záporožské jaderné elektrárně, která je kontrolována ruskými jednotkami, ale stále ji provozuje ukrajinský personál, oznámil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina sdělila, že její odborníci "pokračují v plnění svých povinností a udržují, nakolik je to možné ve válečných podmínkách, bezpečnost jaderných zařízení" v zemi.

Ukrajina také uvedla, že společnost Rosenergoatom, elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, vyslala do záporožské jaderné elektrárny skupinu z osmi odborníků. Informovala, že tato skupina požaduje každodenní zprávy od vedení elektrárny, obsahující „důvěrné informace“ o provozování jaderné elektrárny, což zahrnuje aspekty, související s administrativou a řízením, údržbou a opravami, bezpečností, kontrolou přístupů a nakládáním s jaderným palivem, vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Ukrajina dnes informovala IAEA, že personál jaderné elektrárny v Záporoží, která je největší jadernou elektrárnou se šesti reaktory v zemi, pracuje "pod neuvěřitelným tlakem".

Ruské jednotky obsadily elektrárnu dne 4. března. Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil znepokojení nad extrémně stresujícími a náročnými pracovními podmínkami pro personál ukrajinských jaderných zařízení během konfliktu, zejména v elektrárnách v Záporoží a v Černobylu, poslední ruská armáda měla pod kontrolou po dobu pěti týdnů, než se dne 31. března stáhla.

Na začátku tohoto měsíce Ukrajina informovala IAEA, že "nálada a emoční stav" zaměstnanců elektrárny v Záporoží jsou "velmi skleslé".

Ve své souhrnné zprávě o jaderné bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochraně na Ukrajině, která byla vydána včera, generální ředitel Grossi uvedl, že situace v Záporoží "je i nadále náročná a vyžaduje trvalou pozornost vzhledem k přítomnosti ruských jednotek a personálu Rosatomu v areálu, zatímco řízení provozu spočívá na ukrajinských provozovatelích elektrárny".

Ve zprávě je také uvedeno, že ačkoli IAEA nadále upravuje své činnosti v oblasti zabezpečení jaderných zařízení, situace se stává neudržitelnou. "Generální ředitel proto navrhl návštěvu záporožské jaderné elektrárny při nejbližší možné příležitosti po nezbytných konzultacích."

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, IAEA uvedla, že dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení jaderné elektrárny Černobyl do ústředí Agentury ve Vídni se začal postupně obnovovat poté, co její technici tento týden modernizovali bezobslužné monitorovací systémy instalované v areálu a nainstalovali nové přenosové kanály založené na satelitních technologiích. Přenos dat z Černobylu byl přerušen na dva měsíce. Ze čtyř jaderných elektráren na Ukrajině, které jsou v provozu, jsou IAEA předávána data dálkovým přenosem.

 

IAEA Aktualizace 28.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodního úřadu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes vrátil z Ukrajiny do ústředí IAEA ve Vídni a uspořádal tiskovou konferenci, na níž informoval novináře o své návštěvě jaderné elektrárny Černobyl, včetně výsledků počátečního monitorování radiační situace prováděného odborníky IAEA v černobylské uzavřené zóně, a o svém jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Generální ředitel dnes rovněž zveřejnil zprávu, která shrnuje situaci na Ukrajině, co se týče bezpečnosti, zajištění a ochrany jaderných zařízení a činností týkajících se radioaktivních zdrojů na Ukrajině. Zpráva zahrnuje opatření přijatá IAEA jako odezvu na žádost Ukrajiny o pomoc a některá počáteční zjištění odborných misí IAEA vedených generálním ředitelem na Ukrajině.

Ukrajinský regulační úřad dnes oficiálně informoval IAEA, že dne 16. dubna 2022 byl v areálu Jihoukrajinské jaderné elektrárny pořízen videozáznam letu rakety letící přímo nad elektrárnou. "IAEA se touto událostí zabývá, v případě potvrzení by se jednalo o velice závažný incident. Kdyby taková raketa ztratila správný směr, mohlo by to mít vážný dopad na fyzickou integritu jaderné elektrárny a eventuálně mohlo vést k jaderné havárii," řekl generální ředitel Grossi.

V areálu černobylské jaderné elektrárny byl od dne 27. února 2022 přerušen dálkový přenos dat. Tento týden inspektoři IAEA zkontrolovali přítomný jaderný materiál, čímž obnovili kontinuitu přehledu o jaderném materiálu v areálu. Kromě toho technici IAEA modernizovali bezobslužné monitorovací systémy instalované v areálu a nainstalovali nové přenosové kanály založené na satelitních technologiích. Od té doby je dálkový přenos dat částečně obnoven, další práce vyžaduje provozovatel zařízení. Z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou data dálkově přenášena do ústředí IAEA.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

 

IAEA Aktualizace 27.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Odborníci na bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochranu z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) pokračují tento týden v práci v jaderné elektrárně Černobyl, do které dodali vybavení, provádějí hodnocení radiační situace a obnovují funkčnost monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení. Experti dorazili na místo v úterý v rámci asistenční mise IAEA vedené generálním ředitelem Rafaelem Marianem Grossim, který později téhož dne odcestoval do Kyjeva na jednání na vysoké úrovni s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ministrem energetiky Hermanem Haluščenkem.

Generální ředitel Grossi se vrací do sídla IAEA ve Vídni a zítra 28. dubna ve 14:30 hodin uspořádá tiskovou konferenci.

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihoukrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 26.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi dnes přijel do jaderné elektrárny Černobyl s týmem odborníků IAEA na jadernou bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochranu, aby dodali vybavení, provedli vyhodnocení radiační situace a obnovili funkčnost monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení.

"Dnes si připomínáme 36 let od havárie jaderné elektrárny Černobyl, která byla nejzávažnější v historii jaderné energetiky. Jsem zde, abych vzdal hold obětem jaderné havárie a všem, kteří neúnavně pracovali na obnově a ochraně tohoto místa," řekl generální ředitel Grossi.

"Je mi také ctí se setkat se současnými zaměstnanci černobylské jaderné elektrárny a osobně jim poděkovat za jejich nezlomnost a odvahu v těchto mimořádně těžkých časech. Mají úctu a velký obdiv jak můj, tak i celé IAEA - jsou to hrdinové."

Generální ředitel Grossi a jeho tým byli ukrajinskými protějšky informováni o současném stavu jaderné a radiační bezpečnosti a situaci, v níž se nacházejí jaderná zařízení na Ukrajině, o jejich zajištění. "Agentura a Ukrajina se dnes dohodly na zřízení pracovní skupiny pro jadernou elektrárnu Černobyl, která bude koordinovat pomoc IAEA a podporovat zaměstnance, jež tvrdě pracují na tom, aby areály, kde se nacházejí ukrajinská jaderná zařízení, byly bezpečné a zajištěné," řekl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi pak odcestoval do Kyjeva, aby se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. "Bylo mi ctí se setkat s prezidentem, měli jsme podrobné jednání o bezpečnostní situaci na ukrajinských jaderných zařízeních. Ujistil jsem ho, že IAEA bude Ukrajinu i nadále podporovat."

Ukrajina dnes sama informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 25.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi dnes odcestuje na Ukrajinu, aby vedl první komplexní podpůrnou, asistenční misi IAEA složenou z odborníků na bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení a jejich ochranu. Tým dorazí do jaderné elektrárny Černobyl v úterý, aby dodal zařízení, provedl vyhodnocení radiační situace a obnovil funkci monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení.

Generální ředitel Grossi dnes ráno ve svém úvodním projevu na první mezinárodní konferenci o Atomovém zákonu ve Vídni uvedl, když hovořil o jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení: "V případě Ukrajiny pracujeme na základě existujícího rámce, norem a postupů a do značné míry díky jim, prostřednictvím Centra pro incidenty a mimořádné události IAEA, a to včetně sítě RANET (síť technické podpory) Agentury, která funguje již dlouhou dobu."

"A nyní vidíme, jak důležité, jak zásadní bylo, je a bude mít takový systém, který pomůže IAEA a jejím členským státům poskytovat pomoc, kterou takové situace vyžadují," dodal.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 21.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že v současné době, tři týdny poté, co se ruské jednotky stáhly z areálu, střídání zaměstnanců v jaderné elektrárně Černobyl "probíhá pravidelně a podle plánu“, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvedl, že tento vývoj se jeví jako významný pokrok jak pro personál jaderné elektrárny, který během konfliktu žil a pracoval za extrémně stresujících podmínek, tak i pro bezpečný provoz a zabezpečení ochrany elektrárny. Ukrajina oznámila IAEA dne 10. dubna, že provedla první střídání personálu v černobylské jaderné elektrárně po třech týdnech a teprve druhé ode dne, kdy ruské jednotky obsadily areál 24. února a držely ho pod kontrolou po dobu pěti týdnů.

"Je velice pozitivní, že zaměstnanci tohoto důležitého jaderného zařízení mohou nyní, po mnoha týdnech práce ve velmi obtížných podmínkách, vykonávat svou činnost v normálnější situaci, což jim umožňuje pravidelný odpočinek a návrat domů k rodinám. Pracovníci prokázali obdivuhodnou odvahu a houževnatost, když pokračovali v plnění svých životně důležitých povinností i během konfliktu. Až navštívím areál koncem tohoto měsíce, budu jim moci osobně poděkovat," řekl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi plánuje vést odbornou misi IAEA do Černobylu později v dubnu za účelem vyhodnocení jaderné a radiační bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, dodání životně důležitého vybavení a provedení opravy monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení Agentury pro dálkový přenos dat.

Jeden ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které vyjmenoval generální ředitel na začátku konfliktu, uvádí, že "provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany jaderného zařízení a přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku".

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 20.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že celková situace v areálu jaderné elektrárny Černobyl "zůstává složitá" kvůli zničeným mostům a odminovacím činnostem a také z důvodu, že národní regulátor doposud nemohl zkontrolovat elektrárenské zařízení, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Po stažení ruských jednotek po pěti týdnech z Černobylu dne 31. března, podnikla Ukrajina důležité kroky k zajištění bezpečného provozu areálu, kde došlo k nehodě v roce 1986. Proběhlo první střídání personálu po třech týdnech, kdy byli pracovníci přepraveni na lodích z nedalekého města Slavutyč, a počátkem tohoto týdne bylo obnoveno přímé spojení mezi jadernou elektrárnou a regulátorem, který bylo více než měsíc mimo provoz, řekl generální ředitel.

Zbývá však ještě hodně práce, aby se areál vrátil do normálního stavu, zdůraznila Ukrajina v dnešní aktualizaci pro IAEA.

To bude i cílem plánované odborné mise IAEA na podporu Ukrajiny, kterou povede generální ředitel Grossi koncem tohoto měsíce do Černobylu, za účelem vyhodnocení jaderné a radiační bezpečnosti, zabezpečení jaderných zařízení, dodání životně důležitého vybavení a provedení opravy monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení Agentury pro dálkový přenos dat.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 19.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že přímá komunikace mezi národním regulátorem a černobylskou jadernou elektrárnou byla obnovena po více než měsíci. K přerušení komunikace došlo po obsazení areálu ruskými jednotkami, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvítal obnovení telefonické komunikace mezi Státním jaderným regulačním inspektorátem Ukrajiny (SNRIU) a černobylskou jadernou elektrárnou. Řekl, že je to další důležitý krok v procesu obnovení regulační kontroly ze strany Ukrajiny nad areálem, kde došlo k havárii v roce1986. V areálu se nyní nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Ruské jednotky obsadily černobylskou jadernou elektrárnu 24. února a držely areál pod kontrolou po dobu pěti týdnů, než se 31. března stáhly. Ukrajina informovala IAEA dne 10. března, že ztratila kontakt s areálem jaderné elektrárny. Regulátor nadále dostával informace o situaci v Černobylu prostřednictvím vrchního vedení elektrárny, které bylo mimo areál.

"Situace byla zjevně neudržitelná a je velmi dobrá zpráva, že regulátor nyní může kontaktovat elektrárnu v případě potřeby přímo," řekl generální ředitel Grossi. Spolehlivá komunikace s regulátorem je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil generální ředitel na začátku konfliktu na Ukrajině.

Generální ředitel plánuje koncem tohoto měsíce, že povede odbornou misi IAEA do Černobylu, která vyhodnotí jadernou a radiační bezpečnost, zabezpečení jaderných zařízení, dodá životně důležité vybavení a provede opravu monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení Agentury pro dálkový přenos dat.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 16.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 15.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 14.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení, sdělila Ukrajina.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů bezpečnostních zařízení instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 13.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes informoval, že úzce spolupracuje s Ukrajinou na konečné dohodě termínů a dalších ujednání pro nadcházející misi Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), která má poskytnout pomoc při zajištění bezpečnosti a ochrany v jaderné elektrárně Černobyl.

Generální ředitel povede tým odborníků IAEA na bezpečnost, zajištění a ochranu jaderných zařízení, který by měl odcestovat do areálu na severu Ukrajiny koncem tohoto měsíce, několik týdnů poté, co navštívili Jihokrajinskou jadernou elektrárnu, kde se setkali s předními ukrajinskými vládními úředníky a zaměstnanci elektrárny.

IAEA plánuje v nadcházejících týdnech řadu misí za účelem poskytnutí technické pomoci, aby se snížilo riziko jaderné havárie během konfliktu na Ukrajině. Země má 15 jaderných reaktorů ve čtyřech elektrárnách kromě různých zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem v Černobylu, který byl v držení ruských jednotek po dobu pěti týdnů před jejich stažením dne 31. března.

IAEA a její ukrajinské protějšky diskutují v rámci příprav na mise o tom, jaký druh bezpečnostního vybavení – včetně náhradních dílů a komponentů – je v různých jaderných zařízeních potřebný. V Černobylu, kde došlo k havárii v roce 1986, budou odborníci IAEA také provádět radiologická hodnocení a opravu bezpečnostních zařízení na dálkové monitorování.

Ukrajina dnes informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo k žádnému významnému novému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Grossi.

Co se týče jaderných reaktorů na Ukrajině, v současné době je připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 12.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 11.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo k žádné významné změně v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době připojeno k síti sedm v porovnání se včerejšími osmi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, dvou v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní. Bezpečnostní systémy zůstávají funkční ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají rovněž nadále k dispozici externí napájení.

Pokud jde o 15 ukrajinských funkčních reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách, sedm je v současné době připojeno k síti ve srovnání s osmi včerejšími, včetně dvou v Ruskem kontrolované jaderné elektrárně Záporoží, dvou v jaderné elektrárně Rivne, dvou v jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Osm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo je drženo v rezervě. Bezpečnostní systémy zůstávají v provozu ve čtyřech jaderných elektrárnách a mají také nadále k dispozici energii mimo pracoviště.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 10.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že proběhlo první střídaní personálu v jaderné elektrárně Černobyl po třech týdnech a teprve druhé od konce února, kdy ruské jednotky obsadily areál, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel uvítal tuto zprávu jako velmi potřebný pozitivní krok pro dobrý stav zaměstnanců jaderné elektrárny a jejich rodin, kteří během konfliktu žili a pracovali v mimořádně stresujících a obtížných podmínkách. Střídání směny bylo také důležité pro bezpečný provoz a zajištění jaderné elektrárny Černobyl, která byla pod kontrolou ruských jednotek po dobu pěti týdnů, dokud se dne 31. března jednotky nestáhly, řekl.

Během ozbrojeného konfliktu generální ředitel Grossi často zdůrazňoval, že je nutné, aby pracovníci jaderné elektrárny mohli plnit své povinnosti bez zbytečného tlaku, vracet se do svých domovů a odpočívat, což bylo mnoha zaměstnancům v Černobylu poslední měsíc a půl odepřeno. Předchozí střídání personálu vykonávajícího službu se uskutečnilo ve dnech 20. až 21. března, což bylo první střídání směny od doby, kdy ruská armáda vstoupila do areálu dne 24. února.

Avšak skutečnost, že zaměstnanci, kteří se zúčastnili střídání směny v sobotu, museli být přepraveni do areálu a z areálu lodí na řece Pripjať - jak veřejně oznámil státní provozovatel Energoatom (Ukrajina) - ukazuje, že situace v jaderné elektrárně a uzavřené zóně kolem ní zůstává daleko od normálu, řekl generální ředitel.

Energoatom uvedl, že říční doprava je v současné době jediným způsobem, jak se lidé žijící ve městě Slavutyč mimo zónu dostanou do jaderné elektrárny, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem po havárii v roce 1986.

"I když je velmi pozitivní, že ukrajinské úřady postupně obnovují regulační kontrolu nad areálem v Černobylu, je jasné, že zbývá ještě hodně práce, aby se areál vrátil do normálu," řekl generální ředitel. "Jakmile to bude možné, povedu misi IAEA do Černobylu, abychom tam provedli radiologické vyhodnocení, obnovili dálkové bezpečnostní monitorování zařízení a jeho jaderného materiálu a dodali vybavení, včetně náhradních dílů a součástí, pro bezpečný a zajištěný provoz jaderné elektrárny. Jsem v bezprostředním kontaktu s Ukrajinou ohledně stanovení data a organizace pracovního programu návštěvy, která brzy proběhne."

Ukrajina také poskytla více informací o poškození analytických laboratoří pro monitorování radiace a uvedla, že prostory byly zničeny a analytické přístroje ukradeny, rozbity nebo jinak vyřazeny z provozu. Kromě toho bylo vyrabováno přidružené informační a komunikační centrum, zničeny části jeho komunikačních linek a znemožněn automatizovaný přenos dat monitorujících radiaci.

Ukrajina informovala IAEA již minulý měsíc, že Ústřední analytická laboratoř ve městě Černobyl byla "vyrabována lupiči" a že nemůže potvrdit spolehlivost a zabezpečení svých kalibračních zdrojů ani stav environmentálních vzorků, které jsou tam uloženy. Na základě informací poskytnutých v té době IAEA později vyhodnotila, že incident nepředstavuje významné radiologické riziko.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 9.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že postupně obnovuje regulační kontrolu nad jadernou a radiační bezpečností v jaderné elektrárně Černobyl, ale že v areálu stále chybí personál zajišťující údržbářské a opravárenské práce, které byly zastaveny, když ruské jednotky převzaly kontrolu nad elektrárnou koncem února, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina uvedla v aktuální informaci o situaci na jaderné elektrárně Černobyl, že po stažení z areálu ruských jednotek minulý týden navzdory "zvýšení úrovně radioaktivní kontaminace ... z důvodu nedodržování požadavků radiační bezpečnosti a přísných postupů při vstupu" je radiační situace "v mezích běžných hodnot" stanovených pro areál.
Ukrajinská národní garda zajišťuje fyzickou ochranu areálu, kde došlo v roce 1986 k havárii a kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Dosud však nebylo možné obnovit provoz senzorů radiace a dalších senzorů z důvodů nedostatku pracovníků zajišťujících potřebnou údržbu a další odborné práce, uvedla Ukrajina. Dodala, že tato situace může také "vést k selhání dalších systémů a komponent důležitých pro bezpečnost" a že nefunkčnost zařízení znesnadňuje komplexní sledování klíčových bezpečnostních parametrů v areálu. Vedení jaderné elektrárny se snaží zajistit střídání zaměstnanců a vyslat do areálu další personál, který by zajistil opravy.

Generální ředitel Grossi uvedl, že v aktuální informaci z Ukrajiny se zdůrazňuje naléhavá nutnost příjezdu odborníků IAEA na jadernou bezpečnost, zajištění a ochranu jaderných zařízení na jadernou elektrárnu Černobyl v co nejkratší době. Na základě podrobných konzultací a koordinace s Ukrajinou IAEA vytváří balíčky pomoci a dokončuje logistické přípravy k vyslání několika takových misí do Černobylu a dalších jaderných zařízení v zemi v nadcházejících týdnech.

IAEA sledovala nedávné mediální zprávy o situaci v jaderné elektrárně Černobyl a uzavřené zóně, zřízené po havárii, ale odborníci Agentury mohou provést radiologické posouzení pouze na místě a dodat požadované bezpečnostní vybavení do elektrárny po příjezdu, řekl generální ředitel.

Kromě nových informací o Černobylu Ukrajina uvedla, že za posledních 24 hodin nedošlo k žádnému dalšímu vývoji souvisejícímu s jadernou bezpečností a zabezpečením jaderných zařízení.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 8.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) připravuje komplexní balíčky pomoci a dokončuje logistické přípravy za účelem vyslání několika misí pro zajištění jaderné bezpečnosti, zajištění bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině, které se uskuteční v nadcházejících týdnech, řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel zdůraznil naléhavou potřebu poskytnout technickou podporu ke snížení rizika jaderné havárie během konfliktu a uvedl, že s Ukrajinou podrobně konzultuje a koordinuje jak konkrétní náplň pomoci IAEA pro jaderná zařízení, tak i harmonogram návštěv odborných misí, které by měly začít koncem tohoto měsíce.

IAEA bude zajišťovat "jediné kontaktním místo" pro mezinárodní technickou pomoc Ukrajině a jedná s mnoha zeměmi, které vyjádřily zájem přispět k podpoře, zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení, dodal generální ředitel. IAEA rovněž vyšle inspektory, aby prováděli činnosti s vazbou na zajištění bezpečnosti jaderných zařízení na Ukrajině v souladu se svým mandátem v oblasti nešíření jaderných zbraní.

Skupina ředitelů pro nešíření jaderných zbraní G7 – zahrnující Kanadu, Francii, Německo, Itálii, Japonsko, Spojené království a Spojené státy – vydala ve čtvrtek prohlášení, v němž uvítala "úsilí generálního ředitele Grossiho jako hlavní příspěvek k jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině". Skupina zdůraznila svoji "plnou a trvalou podporu Agentury".

"IAEA poskytla určitou konkrétní pomoc v podobě radiačního monitorovacího zařízení předaného během mé návštěvy Jihokrajinské jaderné elektrárny minulý týden, ale je zapotřebí udělat mnohem více. Jsme připraveni dopravit náhradní díly a součásti na Ukrajinu, poskytovat odborné hodnocení a poradenství, a to jak na místě, tak i externě. V nadcházejících týdnech plánujeme značně urychlit naše pomocné činnosti," řekl. "Spoléháme také na trvalou podporu našich partnerů, abychom mohli plánovanou podporu zajistit," uvedl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi uvedl, že prioritou IAEA je vyslat pracovníky pro zajištění jaderné bezpečnosti, ochrany a zabezpečení jaderných zařízení do černobylské jaderné elektrárny co nejdříve. Pracovníci provedou radiologické vyhodnocení, dodají bezpečnostní vybavení a obnoví online bezpečnostní monitorovací systém v areálu, který byl pod kontrolou ruských jednotek po dobu pěti týdnů před jejich stažením dne 31. března.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovně, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 7.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) je informována o aktuálních záběrech bezpilotních letounů, které údajně ukazují zákopy vykopané ruskými jednotkami v kontaminované oblasti poblíž ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl. Plánuje toto místo navštívit co nejdříve, jakmile to bude možné, aby vyhodnotila radiační situaci a poskytla podle potřeby další bezpečnostní pomoc, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

IAEA doposud nemůže potvrdit zprávy z minulého týdne, že ruské jednotky obdržely vysoké radiační dávky v době pobytu v uzavřené zóně u Černobylu zřízené po havárii v roce 1986. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad oblastí 24. února a držely ji po dobu pěti týdnů do minulého čtvrtka, kdy se z oblasti stáhly. Ukrajina sdělila IAEA, že byl zahájen proces obnovení regulační kontroly jaderné elektrárny.

Ukrajinské úřady tento týden zveřejnily záběry, které dle jejich interpretace ukazují opevnění vykopaná ruskými jednotkami v uzavřené zóně během jejich pobytu v areálu. IAEA záznam přezkoumala, ale nezávislé radiologické posouzení mohou provést pouze její specialisté až na místě.

Generální ředitel Grossi oznámil, že IAEA také musí urychleně vyslat do areálu své odborníky na jadernou bezpečnost, aby posoudili stav elektrárny v Černobylu a obnovili tam on-line monitoring, který byl přerušen na začátku konfliktu. IAEA je připravena dodat veškerá další zařízení a součásti související s bezpečností do jaderné elektrárny, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

„Je nesmírně důležité, aby IAEA navštívila Černobyl za účelem přijetí nezbytných opatření na pomoc Ukrajině pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení v této zemi,“ řekl. „Podrobně konzultuji s našimi ukrajinskými kolegy, jak bychom takovou návštěvu co nejdříve zorganizovali.“

Ukrajina dnes znovu informovala IAEA, že za posledních 24 hodin nedošlo v souvislosti s jadernou bezpečností a zajištěním jaderných zařízení k žádnému dalšímu vývoji.

Co se týče 15 reaktorů ve čtyřech areálech na Ukrajině, je v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovne, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 6.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že za posledních 24 hodin nedošlo v zemi k žádnému novému významnému vývoji v oblasti jaderné bezpečnosti nebo zajištění jaderných zařízení, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Co se týče reaktorů, které jsou v provozu, Ukrajina uvedla, že jeden ze dvou bloků v jaderné elektrárně Chmelnyckyj byl po údržbě provedené regulačním orgánem znovu připojen k síti.

V konečném důsledku je z 15 reaktorů na Ukrajině v současné době v provozu osm, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v jaderné elektrárně v Rovne, dvou v Jihokrajinské jaderné elektrárně a nyní jednoho v jaderné elektrárně Chmelnyckyj. Sedm dalších reaktorů je odstaveno kvůli pravidelné údržbě nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 5.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že byl obnoven proces regulační kontroly na jaderné elektrárně Černobyl, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina také oznámila, že příští střídání provozního personálu v černobylském areálu bude možné pouze tehdy, pokud to bezpečnostní podmínky umožní. Mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny žije ve městě Slavutyč mimo 30kilometrovou uzavřenou zónu zřízenou po nehodě v roce 1986.

Představitelé Státní správy uzavřené zóny se pohybují v současné době v zóně a provádějí kontroly ve skladovacích zařízeních a dalších zařízeních mimo areál jaderné elektrárny Černobyl, dodala Ukrajina.

Ukrajina uvedla, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj, nebo slouží jako náhradní.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 4.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že "morální a emocionální stav" zaměstnanců pracujících v záporožské jaderné elektrárně je "velmi špatný" po uplynutí jednoho měsíce od doby, kdy ruské vojenské jednotky obsadily areál, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Generální ředitel opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad extrémně stresujícími a náročnými pracovními podmínkami personálu obsluhujícího ukrajinská jaderná zařízení během konfliktu, zejména v areálu jaderné elektrárny v Záporoží a Černobylu, kterou ruské jednotky měly pod kontrolou po dobu pěti týdnů předtím, než se minulý čtvrtek z areálu stáhly.

Tato bezprecedentní situace a pracovní podmínky, v nichž plní své povinnosti zaměstnanci jaderné elektrárny, vážně ohrožují jeden ze sedmi základních pilířů jaderné bezpečnosti a zajištění jaderných zařízení, který deklaruje, že "provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení a činit rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku".

"Je nepřijatelné a neudržitelné, aby zaměstnanci pracovali za podmínek, které by mohly vážně ovlivnit jejich zdravotní stav, a tímto mít negativní dopad na bezpečný provoz a zajištění bezpečnosti těchto jaderných zařízení," řekl generální ředitel Grossi. "Jak jsem řekl během své návštěvy Jihokrajinské jaderné elektrárny minulý týden, zaměstnanci obsluhující jaderná zařízení v Jihoukrajinsku i jinde si zaslouží náš hluboký obdiv a upřímnou vděčnost za svoji houževnatost a odhodlání při plnění jejich důležitých pracovních povinností."

Ukrajina včera večer informovala IAEA, že nevybuchlá munice spatřená koncem minulého měsíce na severovýchodě ve městě Charkov poblíž jaderného výzkumného zařízení byla tělem rakety bez výbušné špičky, jak se ukázalo při bližší prohlídce, a proto nepředstavuje nebezpečí. Zařízení stále postrádá dodávky energie kvůli předchozímu poškození elektrického transformátoru, ostřelování v oblasti ztěžuje obnovu elektřiny. Zařízení bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

V jaderné elektrárně Černobyl pokračují přípravy na další střídání zaměstnanců, včetně hodnocení jejich bezpečnosti, uvedla Ukrajina.

Ukrajina uvedla, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 3.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že pokračuje v přípravách na střídání technického personálu, který v posledních dvou týdnech pracoval na jaderné elektrárně Černobyl, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ruské jednotky se stáhly z elektrárny před třemi dny po pětitýdenní kontrole nad areálem. Během této doby došlo pouze k jedné výměně personálu na pracovišti, a to ve dnech 20. - 21. března. Mnoho pracovníků jaderné elektrárny žije ve městě Slavutyč mimo 30kilometrovou uzavřenou zónu zřízenou po nehodě v roce 1986. Ukrajina uvedla, že přípravné práce na další střídání zaměstnanců zahrnují posouzení jejich bezpečnosti.

Ukrajina uvedla, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 2.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že "analyzuje možnost" obnovit systém kontroly regulace jaderné elektrárny Černobyl poté, co se ruské síly stáhly z areálu, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajina také uvedla, že se připravuje na střídání personálu jaderné elektrárny Černobyl, včetně posouzení jejich bezpečnosti, ale zatím nebyl stanoven žádný termín. K poslednímu střídání technického personálu na pracovišti došlo ve dnech 20. - 21. března, což bylo první vystřídání pracovní směny od konce února.

Ukrajina ve čtvrtek IAEA sdělila, že ruské jednotky opouštějí černobylskou jadernou elektrárnu po pětitýdenní kontrole nad areálem. Stažení bylo potvrzeno vysokými ruskými představiteli na setkání s generálním ředitelem Grossim v ruském městě Kaliningrad v pátek ráno. Ukrajina později IAEA sdělila, že zatímco všechny ruské jednotky opustily areál jaderné elektrárny, situace v uzavřené zóně kolem elektrárny zůstává nejasná. Mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny žije ve městě Slavutyč mimo 30kilometrovou uzavřenou zónu zřízenou po nehodě v roce 1986.

Ruské jednotky vstoupily do jaderné elektrárny Černobyl, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, dne 24. února. Dne 4. března také převzaly kontrolu nad jednou ze čtyř ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v provozu, a to nad jadernou elektrárnou Záporoží, která se nachází v jižní části země.

Generální ředitel Grossi má v úmyslu vést asistenční a podpůrnou misi IAEA do Černobylu, jakmile to bude možné. Bude to první z řady takových misí zaměřených na zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení, které plánuje vyslat do země, která má kromě černobylské elektrárny 15 funkčních jaderných reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách. Odborníci IAEA poskytnou technické ohodnocení a konzultace přímo v areálu i mimo něj. IAEA v případě potřeby také dodá bezpečnostní vybavení.

Ukrajina uvádí, že je v provozu sedm reaktorů, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, včetně obou jednotek na jaderné elektrárně v Chmelnyckyj, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 1.4.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi se dnes v Kaliningradu setkal s generálním ředitelem Rosatomu Alexejem Lichačevem a dalšími vysokými ruskými představiteli a poté se vrátil do vídeňského ústředí IAEA, kde uspořádal tiskovou konferenci.

Poté následovalo podrobné jednání na začátku týdne s vysokými ukrajinskými vládními představiteli v Jihoukrajinské jaderné elektrárně o konkrétních krocích, které je třeba podniknout k poskytnutí nutné technické pomoci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině.

Ukrajina informovala IAEA, že všechny ruské jednotky opustily černobylskou jadernou elektrárnu, což bylo potvrzeno ruskými představiteli na dnešním setkání v Kaliningradu. Ukrajina dosud nehlásila žádné střídání zaměstnanců na jaderné elektrárně Černobyl od 20. - 21. března.

Generální ředitel Grossi má v úmyslu co nejdříve vést asistenční a podpůrnou misi IAEA do jaderné elektrárny Černobyl. Bude to první z řady takových misí zaměřených na zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajinu.

IAEA stále nemůže potvrdit zprávy o tom, že ruské jednotky obdržely vysoké radiační dávky v době pobytu v černobylské uzavřené zóně.

Ukrajina uvedla, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě (včetně bloku 2 v Rovně, který byl nedávno odstaven), dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 31.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi dnes ráno přijel do Kaliningradu na jednání s vysokými ruskými představiteli. Tato návštěva následovala po jeho včerejším podrobném jednání s vysokými představiteli ukrajinské vlády v Jihoukrajinské jaderné elektrárně s posouzením konkrétních opatření, která je třeba učinit, aby byla Ukrajině okamžitě poskytnuta nutná technická pomoc v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení. Generální ředitel Grossi se v pátek vrátí do vídeňského sídla IAEA a odpoledne uspořádá tiskovou konferenci.

Ukrajina dnes IAAE informovala, že ruské síly, které mají od dne 24. února pod kontrolou jadernou elektrárnu v Černobylu, písemně předaly kontrolu nad jadernou elektrárnou ukrajinskému personálu a přesunuly dva konvoje vojáků směrem k Bělorusku. Třetí konvoj také opustil město Slavutyče, kde žije mnoho zaměstnanců Černobylu, a přesunul se směrem na Bělorusko. Kromě toho Ukrajina oznámila, že v areálu jaderné elektrárny Černobyl jsou stále ještě některé ruské jednotky, ale předpokládá se, že se připravují k odchodu.

Ukrajina od 20. - 21. března nehlásila žádné střídání personálu v jaderné elektrárně Černobyl.

IAEA podrobně konzultuje s ukrajinskými úřady vyslání první pomocné a podpůrné mise Agentury do černobylské jaderné elektrárny v nejbližších dnech, uvedl generální ředitel Grossi.

IAEA nemůže potvrdit zprávy o tom, že by ruské jednotky obdržely vysoké radiační dávky v době pobytu v uzavřené zóně v okolí Černobylu. IAEA se snaží vyhledat další informace, aby mohla poskytnout nezávislé hodnocení situace.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je devět v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, čtyř v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 30.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi navštívil dnes jihoukrajinskou jadernou elektrárnu, kde setkal s vysokými představiteli ukrajinské vlády i se zaměstnanci, a projednal technickou pomoc, která bude poskytována Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) pro zajištění bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení v zemi.

Generální ředitel vedl podrobná jednání s ministrem energetiky Germanem Galuščenkem, ředitelem regulačního orgánu pro jadernou bezpečnost Olegem Korikovem, ředitelem provozovatele elektrárny, společnosti Energoatom Petrem Kotinem a ředitelem jaderné elektrárny Igorem Polovyčem. Byly přezkoumány konkrétní kroky, které je třeba učinit, aby byla tato prvořadě důležitá pomoc okamžitě doručena Ukrajině.

„Je nezbytné být na místě událostí, abychom Ukrajině v těchto mimořádně těžkých časech poskytli účinnou podporu,“ prohlásil generální ředitel Grossi. „Přítomnost IAEA na místě událostí v případě potřeby pomůže odvrátit nebezpečí jaderné havárie, která by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni,“ dodal. Podrobnosti naleznete ve včerejším prohlášení.

V dnešní pravidelné aktualizaci týkající se situace v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení Ukrajina uvedla, že od 20. - 21. března nedošlo v jaderné elektrárně v Černobylu k žádnému střídání zaměstnanců. Areál je od dne 24. února pod kontrolou ruských ednotek.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je devět v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, čtyř v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 29.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi je na Ukrajině, kde jedná s vysokými vládními úředníky o plánovaném poskytnutí naléhavé technické pomoci s cílem zajistit bezpečnost jaderných zařízení země a odvrácení rizika havárie, která by mohla ohrozit lidi a životní prostředí.

Cílem návštěvy generálního ředitele je zahájení rychlé podpory zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Bude zahrnovat vyslání expertů IAEA do prioritních zařízení a přepravu životně důležitých bezpečnostních a bezpečnostních zásob včetně monitorovacího a nouzového vybavení.

V dnešní pravidelné aktualizaci o situaci týkající se bezpečnosti v jaderných zařízeních v zemi Ukrajina uvedla, že v jaderné elektrárně Černobyl (JE), kterou od 24. února ovládají ruské síly, nedošlo k žádné změně v personálním obsazení. Od 20. do 21. března tam neproběhla žádná rotace zaměstnanců, kdy technický personál, který v zařízení pracoval téměř čtyři týdny, nahradili kolegové z nedalekého města Slavutyč.

Ukrajina nehlásila žádný nový vývoj v souvislosti s jaderným výzkumným zařízením v severovýchodním městě Charkov, které utrpělo další škody, když se před několika dny znovu vznikl požár. Jaderný materiál zařízení je podkritický - nemůže dojít k jaderné řetězové reakci - a jeho množství je malé.

Z 15 provozovaných reaktorů na čtyřech místech v zemi regulátor uvedl, že osm pokračuje v provozu, tří v Rivne, jednoho v Chmelnyckyj,  dvou v Jihoukrajinské a včetně dvou v Ruskem kontrolované jaderné elektrárně Záporoží. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o záruky, agentura uvedla, že situace zůstala nezměněna od dříve hlášené. Agentura stále nepřijímala dálkový přenos dat ze svých monitorovacích systémů instalovaných v JE Černobyl, ale tato data byla přenášena do ústředí IAEA z ostatních JE na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 29.3.2022

Generální ředitel IAEA cestuje na Ukrajinu, aby zahájil poskytování pomoci v oblasti jaderné bezpečnosti

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi je na Ukrajině, aby jednal s vysokými vládními úředníky o plánovaném poskytnutí naléhavé technické pomoci IAEA s cílem zajistit bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení země a pomoci odvrátit riziko havárie, která by mohla ohrozit lidi a životní prostředí.

Cílem návštěvy generálního ředitele je zahájit rychlou podporu bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Bude zahrnovat vyslání expertů IAEA do prioritních zařízení a přepravu životně důležitých bezpečnostních a bezpečnostních zásob včetně monitorovacího a nouzového vybavení.

„Vojenský konflikt vystavuje ukrajinské jaderné elektrárny a další zařízení s radioaktivním materiálem bezprecedentnímu nebezpečí. Musíme přijmout naléhavá opatření, abychom zajistili, že budou moci pokračovat v bezpečném provozu a snížíme riziko jaderné havárie, která by mohla mít vážný dopad na zdraví a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni,“ uvedl generální ředitel Grossi.

Během návštěvy tento týden se generální ředitel vydá do jedné z ukrajinských jaderných elektráren.

IAEA vypracovala konkrétní a podrobné plány pro bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných areálů, které zahrnují patnáct jaderných reaktorů ve čtyřech elektrárnách a také Černobylskou JE, kde se po havárii v roce 1986 nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Technická pomoc IAEA rovněž usnadní podmínky pro to, aby IAEA pokračovala v provádění svých bezpečnostních činností na Ukrajině v souladu s jejím mandátem k nešíření.

"Ukrajina požádala o naši pomoc k zajištění bezpečnosti. Nyní ji začneme dodávat. Ukrajina má jeden z největších evropských jaderných programů. Přítomnost IAEA tam, kde je potřeba k zajištění bezpečnosti, má prvořadý význam. Nyní jsme připraveni poskytnout potřebnou podporu,“ řekl.

Od začátku konfliktu vyjádřil generální ředitel Grossi své vážné znepokojení nad zhoršující se bezpečnostní a bezpečnostní situací ukrajinských jaderných zařízení. Zdůraznil závazek a připravenost IAEA pomoci zajistit dodržování sedmi nezbytných pilířů pro zajištění bezpečnosti. V posledních týdnech bylo několik z nich – včetně fyzické integrity zařízení, schopnosti provozního personálu pracovat bez nepřiměřeného tlaku a přístupu k externímu napájení – vážně ohroženo.

"Už bylo několik uzavřených jednání. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. Tento konflikt již způsobuje nepředstavitelné lidské utrpení a zkázu. Odborné znalosti a schopnosti IAEA jsou zapotřebí, aby se zabránilo tomu, že by to také nevedlo k jaderné havárii,“ řekl.

 

IAEA Aktualizace 28.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že zařízení pro jaderný výzkum ve městě Charkov na severovýchodě bylo opět poškozeno, když se před několika dny dostalo pod obnovenou palbu, avšak malé množství jaderného materiálu, které se nachází v zařízení, zůstalo neporušeno, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Zařízení, které bylo zasaženo již dříve při ostřelování, bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

Ukrajina v sobotu IAEA sdělila, že se zařízení znovu dostalo pod palbu, ale zatím není možné vyhodnotit jeho poškození. Ukrajina v dnešní aktualizaci uvedla, že budova, její tepelná izolace a experimentální hala byly poškozeny, ale zdroj neutronů, který obsahuje jaderný materiál používaný k výrobě neutronů pro výzkum a výrobu izotopů nikoliv.

Pokud jde o personální situaci v jaderné elektrárně v Černobylu, Ukrajina uvedla, že od včerejší aktualizace nedošlo k žádnému novému vývoji. Poslední střídání technického personálu pracujícího v areálu, kde došlo v roce 1986 k nehodě, proběhlo před týdnem. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rivno, jednoho v Chmelnyckyj a dvou v Jihoukrajinské. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 27.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že stále neví, kdy se může uskutečnit další střídání zaměstnanců na jaderné elektrárně v Černobylu, od posledního střídání technického personálu uplynul téměř týden, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Poslední střídání proběhlo ve dnech 20. - 21. března, kdy z nedalekého města Slavutyče dorazila nová směna technického personálu, aby nahradila kolegy, kteří v černobylské jaderné elektrárně pracovali od 24. února, kdy kontrolu nad areálem převzala ruská armáda.

Generální ředitel zopakoval, že je znepokojen obtížnými pracovními podmínkami v areálu, kde došlo k havárii v roce 1986. Uvedl, že IAEA situaci nadále monitoruje, sleduje zprávy ve sdělovacích prostředcích o akcích ruských vojenských jednotek ve Slavutyči a jeho okolí, kde žije mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny, kvůli dopadu, který by to mohlo mít na možnost zaměstnanců dostat se do práce a z práce.

Ukrajina včera večer informovala Agenturu, že se jaderné výzkumné zařízení ve městě Charkov na severovýchodě dostalo pod obnovenou palbu, ale zatím není možné odhadnout škody. Zařízení, které bylo rovněž dříve zasaženo, bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 26.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) pečlivě monitoruje situaci v ukrajinském městě Slavutyč, kde žije mnoho lidí pracujících na černobylské jaderné elektrárně od doby, kdy dnes ukrajinský regulační orgán pro jadernou energii informoval IAEA, že město obsadily ruské vojenské jednotky, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Slavutyč se nachází mimo uzavřenou zónu, která byla zřízena kolem jaderné elektrárny Černobyl po havárii v roce 1986. Ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou dne 24. února. Ukrajinský regulační orgán počátkem tohoto týdne uvedl, že ostřelování ruskými jednotkami kontrolních stanovišť ve Slavutyčích znemožnilo technickému personálu černobylské jaderné elektrárny cestovat do a z města.

V aktualizaci z dnešního rána regulátor uvedl, že Slavutyč je obklíčen. O několik hodin později zprávu citovalo vedení černobylské jaderné elektrárny, které potvrdilo, že město bylo obsazeno.

Regulační orgán uvedl, že poslední střídání personálu proběhlo ve dnech 20. - 21. března, kdy z města Slavutyče dorazila nová směna technického personálu, aby nahradila kolegy, kteří pracovali v černobylské jaderné elektrárně předtím, než ruská armáda vstoupila areálu, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. „Nejsou k dispozici žádné informace o tom, kdy a zda“ dojde k dalšímu střídání pracovní směny, uvedl regulátor.

Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil hluboké znepokojení nad obtížnou situací personálu, pracujícího v areálech ukrajinských jaderných elektráren, které jsou v držení ruské armády, včetně jaderné elektrárny v Záporoží. Zdůraznil, že schopnost personálu jaderných elektráren plnit důležité úkoly bez zbytečného nátlaku je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které generální ředitel dříve v tomto měsíci nastínil.

Regulátor uvedl, že ve městě Charkov na severovýchodě pokračuje druhý den ostřelování, které brání provedení opatření k likvidaci nevybuchlé rakety v blízkosti jaderného výzkumného zařízení. Již dříve poškozené zařízení bylo využíváno pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké. Pracovníci udržovali provozuschopnost jaderného zařízení a radiace se nacházela v rozmezí „standardních hodnot“. Kvůli ostřelování však nebylo možné obnovit externí napájení zařízení, dodal regulátor.

Regulátor uvedl, že v jaderné elektrárně v Záporoží byly dokončeny opravy transformátoru reaktorové jednotky č. 6. Transformátor byl poškozen dne 4. března, kdy ruské síly převzaly kontrolu nad areálem, jednotka zůstává v záloze.

Regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 25.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že od dne 21. března neproběhlo žádné střídání technického personálu na jaderné elektrárně v Černobylu a že není známo, kdy by k němu mohlo dojít příště, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský regulační orgán včera IAEA sdělil, že ruské ostřelování kontrolních stanovišť v nedalekém městě Slavutyč, kde žije mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny Černobyl, jim znemožňuje cestovat do a z elektrárny. Současná směna personálu dorazila do jaderné elektrárny ve dnech 20. - 21. března, aby nahradila pracovníky, kteří tam byli dne 24. února, kdy ruské síly převzaly kontrolu nad areálem. Slavutyč se nachází mimo uzavřenou zónu, která vznikla kolem jaderné elektrárny po havárii v roce 1986.

Generální ředitel Grossi v posledních týdnech vyjadřuje hluboké znepokojení nad obtížnou situací, s níž se potýká personál provozující ukrajinská jaderná zařízení, na kterých je přítomna ruská armáda. Zdůraznil, že schopnost personálu plnit důležité úkoly bez zbytečného tlaku je jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které nastínil počátkem tohoto měsíce.

Státní agentura pro správu uzavřené zóny dnes poskytla další podrobné technické informace IAEA o Centrální analytické laboratoři ve městě Černobyl. Agentura tento týden informovala, že laboratoř byla „vyrabována nájezdními lupiči“.

Agentura sdělila IAEA, že nemůže potvrdit bezpečnost a zajištění kalibračních zdrojů laboratoře ani stav environmentálních vzorků, které jsou v ní uloženy. Nemá rovněž žádné informace o stavu serveru pro systém monitorování radiace v uzavřeném pásmu, také umístěný v laboratoři. Na základě poskytnutých dodatečných informací IAEA opět vyhodnotila, že incident nepředstavuje významné radiologické riziko.

Regulační orgán neposkytl žádné nové informace o lesních požárech v okolí areálu jaderné elektrárny Černobyl, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Regulátor potvrdil zprávy o nevybuchlé raketě na severovýchodě ve městě Charkov pocházející ze salvového raketometu 9K58 Směrč „zjištěné v bezprostřední blízkosti“ jaderného výzkumného zařízení, které bylo předtím poškozeno ostřelováním. Regulátor uvedl, že „neustálé ostřelování“ oblasti znamená, že dosud nebyla přijata žádná opatření k likvidaci rakety. IAEA bude situaci nadále monitorovat. Zařízení slouží k výzkumu, vývoji a výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Jeho jaderný materiál je subkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou nízké.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Ostatní reaktory jsou odstaveny kvůli pravidelné údržbě, dodal.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 24.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ruské jednotky ostřelovaly ukrajinská kontrolní stanoviště ve městě Slavutyč, kde žije mnoho lidí pracujících v nedaleké jaderné elektrárně Černobyl, čímž je vystavovaly riziku a bránily dalšímu střídání personálu do a z areálu, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že ostřelování ohrožuje „domy a rodiny pracovníků, kteří zajišťují jadernou a radiační bezpečnost“ elektrárny Černobyl, která je od dne 24. února pod kontrolou ruských jednotek. Slavutyč se nachází mimo uzavřenou zónu, která byla zřízena kolem jaderné elektrárny po havárii v roce 1986.

Generální ředitel Grossi vyjádřil znepokojení nad tímto vývojem, který nastal jen několik dní poté, co se technický personál jaderné elektrárny Černobyl konečně mohl po téměř čtyřtýdenní práci bez vystřídání vrátit do svých domovů ve Slavutyči a odpočinout si. Dodal, že IAEA bude situaci nadále pozorně sledovat. Zaměstnanci, kteří na místě nyní pracují, pocházejí také ze Slavutyče.

Regulační orgán dnes rovněž informoval IAEA, že se neobává závažných radiačních následků v souvislosti s požáry v okolí jaderné elektrárny Černobyl. Den předtím regulátor informoval, že se ukrajinští hasiči pokoušejí uhasit požáry v oblasti.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl v současné době měření radiace neprobíhá. Regulační orgán však na základě dlouholetých zkušeností s takovými požáry a podrobných údajů o místech a množství zbytkové radioaktivní kontaminace půdy po havárii z roku 1986 vyhodnotil, že radiologická rizika jsou stále nízká.

Odborníci IAEA souhlasí s hodnocením situace svých ukrajinských kolegů, uvedl generální ředitel Grossi.

Regulační orgán Ukrajiny včera sdělil IAEA, že v oblasti uzavřené zóny, zřízené po nehodě před 36 lety, byly zaznamenány „požární události“ a že v hlavním městě Kyjevě a na dvou místech v areálu jaderné elektrárny západně od Černobylu byl zjištěn mírný nárůst koncentrace cesia ve vzduchu, který nevyvolává obavy z radiačního rizika. Dodal, že bedlivě sleduje situaci v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl před každoročním „obdobím požárů“, kdy často dochází ke spontánním požárům v oblasti.

Místní hasičská stanice ve městě Černobyl, které se nachází v uzavřené zóně, stále nemá přístup k elektrické rozvodné síti a místo toho spoléhá na dieselové generátory, uvedl dnes regulační úřad. Areál jaderné elektrárny, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, má i nadále k dispozici externí napájení.

Státní agentura pro správu uzavřené zóny oznámila, že také ve městě Černobyl lupiči „vykradli laboratoř životního prostředí“ a zcizili její vybavení. Nebylo možné zkontrolovat, kde se nacházejí kalibrační zdroje ionizujícího záření laboratoře a vzorky životního prostředí, dodala. Agentura se snaží získat další informace od provozovatelů laboratoře. Na základě poskytnutých informací však IAEA vyhodnotila, že incident nepředstavuje významné radiologické riziko.

Ukrajinský regulační orgán v dnešní aktualizaci rovněž uvedl, že z patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách je osm stále v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Zaměstnanci na čtyřech elektrárnách, které jsou v provozu, se střídají v osmihodinových směnách, rovněž na jaderné elektrárně v Záporoží. Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 23.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) je připravena vyslat na Ukrajinu odborníky a vybavení, aby pomohli zajistit bezpečnost a ochranu jejích jaderných zařízení a zabránili riziku vážné havárie, která by mohla ohrozit lidi i životní prostředí, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ve svém prohlášení na videu generální ředitel uvedl, že je nadále vážně znepokojen situací, a znovu zdůraznil naléhavou potřebu odsouhlasit postup, který by IAEA umožnil poskytovat technickou pomoc pro bezpečný provoz a ochranu ukrajinských jaderných zařízení, která zahrnují 15 reaktorů a rovněž areál v Černobylu.

„Oznámil jsem, že jsem připraven okamžitě osobně přijet na Ukrajinu, abych uzavřel takovou dohodu, která by zahrnovala nezbytnou pomoc a podpůrná opatření, včetně přítomnosti odborníků IAEA v areálech různých jaderných zařízení na Ukrajině, a také dodávky životně důležitého bezpečnostního vybavení,“ řekl generální ředitel Grossi.

Sdělil však, že po intenzivních konzultacích trvajících mnoho dní „nám pozitivní výsledek stále uniká“ a dodal, že „potřeba zabránit jaderné havárii je stále naléhavější, s každým dnem, který uplyne“.

„Chci poděkovat sekretariátu Organizace spojených národů a mnoha vládám, které z nejvyšších míst vyjádřily podporu mé iniciativě a úsilí IAEA,“ řekl generální ředitel. IAEA „je připravena a může okamžitě rozmístit a poskytnout nezbytnou pomoc k zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany jaderných zařízení na Ukrajině.“

A dodal: „Doufám, že současný dohodnutý postup budu moci uzavřít bez dalších průtahů. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas. Musíme jednat hned.“

Ukrajinský regulační orgán dnes dříve IAEA informoval, že se hasiči snaží uhasit lesní požáry poblíž jaderné elektrárny Černobyl v oblasti, kde se podobná ohniska vyskytla i v minulých letech. Hasičský sbor z města Černobyl uhasil čtyři požáry, ale požáry stále pokračují. Místní hasičská stanice nemá v současné době přístup k elektrické rozvodné síti, uvedl regulátor. Zatím stanice spoléhá na dodávky energie pomocí dieselových generátorů, které potřebují palivo, dodal. Areál jaderné elektrárny, kde se nacházejí zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem má i nadále k dispozici externí napájení.

Regulační orgán minulý týden informoval IAEA, že bedlivě sleduje situaci v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl před každoročním „obdobím požárů“, kdy často dochází ke spontánním požárům v oblasti, dosud kontaminované radioaktivním materiálem z havárie, od které v příštím měsíci uplyne 36 let. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února.

V dnešní aktualizaci se uvádí, že na území uzavřené zóny jaderné elektrárny Černobyl byly zaznamenány „požární události“. Regulátor uvedl, že v uzavřené zóně se měření radioaktivity v současné době neprovádí. Dodal, že mírné zvýšení koncentrace cesia ve vzduchu bylo zjištěno v Kyjevě a na dvou místech v areálu jaderné elektrárny západně od Černobylu, avšak regulátor informoval IAEA, že nepředstavuje významné radiační riziko. IAEA pokračuje v jednání s regulačním orgánem, aby získala další informace o požární situaci.

Co se týče stavu patnácti reaktorů ve čtyřech jaderných elektrárnách na Ukrajině, regulátor uvedl, že je osm v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží kontrolované ruskými jednotkami, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Zaměstnanci na čtyřech elektrárnách, které jsou v provozu, se střídají v osmihodinových směnách, rovněž na jaderné elektrárně v Záporoží.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 22.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Za posledních 24 hodin Ukrajina neoznámila žádný zásadní nový vývoj v souvislosti v oblasti jaderné bezpečnosti. Regulační orgán dnes informoval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ve čtyřech provozovaných jaderných elektrárnách v zemi nadále fungují bezpečnostní systémy a úroveň radiace zůstává na normální úrovni, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Na jaderné elektrárně Černobyl, jejíž poslední reaktor byl odstaven před více než před dvěma desítkami let, nastoupila po včerejším ukončení dlouho odkládaného střídání zaměstnanců, které začalo o víkendu, nová směna technického personálu, uvedl regulační orgán. Šlo o první výměnu ukrajinského personálu od dne 24. února, kdy nad areálem převzaly kontrolu ruské jednotky. V areálu jaderné elektrárny, kde došlo k havárii v roce 1986, se v současné době nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

IAEA sleduje zprávy v médiích o lesních požárech v oblasti poblíž černobylského areálu a vyžádala si další informace o situaci od svého ukrajinského protějšku. Regulační orgán minulý týden informoval IAEA, že bedlivě sleduje situaci v uzavřené zóně jaderné elektrárny Černobyl před každoročním „obdobím požárů“, kdy často dochází k spontánním požárům v oblasti, dosud kontaminované radioaktivním materiálem z havárie, od které v příštím měsíci uplyne 36 let.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na jižní Ukrajině. Zaměstnanci na čtyřech elektrárnách, které jsou v provozu, se střídají v osmihodinových směnách, stejně tak na jaderné elektrárně v Záporoží.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 21.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že dnes bylo ukončeno dlouho odkládané vystřídání technického personálu v Černobylské jaderné elektrárně, které mu umožnilo vrátit se domů a odpočinout si poprvé od chvíle, kdy ruské jednotky převzaly v minulém měsíci kontrolu nad areálem, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský regulační orgán uvedl, že přibližně polovina odcházející směny technického personálu opustila areál včera a zbytek následoval dnes s výjimkou třinácti zaměstnanců, kteří střídání odmítli. Na místě zůstala také většina pracovníků ukrajinské ostrahy.

Poškozené silnice a mosty zkomplikovaly dopravu zaměstnanců do nedalekého města Slavutyče, informoval regulační úřad. Pracovníci se nacházeli v Černobylu v době před převzetím kontroly nad areálem ruskými jednotkami, ke kterému došlo dne 24. února. Pracovníci opustili areál po předání provozů nově příchozím ukrajinským kolegům, kteří je po téměř čtyřech týdnech nahradili.

Nová pracovní směna přichází také z města Slavutyče a zahrnuje dva dozorce místo obvyklého jednoho, aby se zajistilo, že v areálu bude k dispozici záloha, oznámil regulátor. Bylo dosaženo dohody o tom, jak organizovat budoucí rotaci zaměstnanců v jaderné elektrárně, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Generální ředitel Grossi, který opakovaně vyjadřoval hluboké znepokojení psychickým a zdravotním stavem ukrajinského personálu v areálu, uvítal dokončení rotace personálu a znovu jim vyjádřil uznání za odvahu a neúnavné úsilí při plnění jejich životně důležitých pracovních úkolů v mimořádně obtížných a stresujících podmínkách v přítomnosti zahraničních vojenských sil.

Generální ředitel uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení.“

Na jihu Ukrajiny obě provozní jednotky jaderné elektrárny Záporoží pokračují v provozu s elektrickým výkonem o hodnotě dvou třetin jejich maximální kapacity, každá přibližně 1000 MWe, po opravě v minulém týdnu dvou linek elektrického vedení, jedné externí a jedné v areálu. Jaderná elektrárna Záporoží má nyní k dispozici tři linky vedení vysokého napětí (750 kV), včetně jedné náhradní. Regulátor zopakoval, že bezpečnostní systémy v areálu jaderné elektrárny, který je od 4. března kontrolován ruskými jednotkami, jsou plně funkční.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou v Jihoukrajinské. Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot a bezpečnostní systémy jsou v provozu.

Regulátor oznámil, že výzkumný reaktor v hlavním městě Kyjevě byl bezpečně odstaven.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 20.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že přibližně polovina zaměstnanců Jaderné elektrárny v Černobylu se po téměř čtyřech týdnech práce v areálu kontrolovaném ruskými jednotkami konečně mohla vystřídat a vrátit se do svých domovů, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Ukrajinský národní regulační úřad potvrdil, že střídání personálu v areálu začalo ráno a že ti, kteří odešli, už nahradil jiný ukrajinský personál.

Generální ředitel Grossi, který vyjádřil hluboké znepokojení psychickým a zdravotním stavem ukrajinského personálu v areálu, kde došlo v roce 1986 k havárii, a uvítal zprávu o částečné rotaci personálu. Řekl, že své důležité pracovní úkoly plnili v nesmírně stresujících a únavných podmínkách v přítomnosti cizích vojenských sil a bez řádného odpočinku.

Obtížná personální situace na jaderné elektrárně Černobyl v uplynulých týdnech ohrozila jeden ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které tento měsíc nastínil generální ředitel IAEA, a v nichž se uvádí, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít možnost přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku“.

Ruské síly převzaly kontrolu nad elektrárnou Černobyl dne 24. února, ale její ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v areálu, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Do dnešního vystřídání byla v areálu stejná pracovní směna jako před vstupem do něj ruských jednotek.

„Je pozitivním, byť už dlouho očekávaným vývojem situace v jaderné elektrárně Černobyl, že někteří zaměstnanci se nyní vystřídali a vrátili ke svým rodinám. Zaslouží si naši hlubokou úctu a obdiv za to, že pracovali v těchto mimořádně těžkých podmínkách,“ řekl generální ředitel Grossi. „Byli tam příliš dlouho. Upřímně doufám, že i zbývající zaměstnanci z této směny se budou moci brzy vystřídat.“

Náročná a nejistá situace v jaderné elektrárně Černobyl zdůraznila význam iniciativy IAEA, jejímž cílem je zajistit bezpečnost a ochranu ukrajinských jaderných zařízení, uvedl generální ředitel. Dodal, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení.“

Na jihu Ukrajiny obě provozní jednotky jaderné elektrárny Záporoží postupně zvýšily svůj elektrický výkon na dvě třetiny své maximální kapacity, každá přibližně na 1000 MWe, po opravě v minulém týdnu dvou linek elektrického vedení, jedné externí a jedné v areálu.

Jaderná elektrárna Záporoží má nyní k dispozici tři linky vedení vysokého napětí (750 kV), včetně jedné náhradní. Regulátor zopakoval, že bezpečnostní systémy v areálu jaderné elektrárny, který je od 4. března kontrolován ruskými jednotkami, jsou plně funkční.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 19.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ukrajinští inženýři opravili a znovu připojili jednu ze tří dříve odpojených linek elektrického vedení napojujících jadernou elektrárnu Záporoží na elektrickou síť, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Oprava linky elektrického vedení znamená, že největší jaderná elektrárna v zemi má nyní k dispozici tři externí linky elektrického vedení, dodal ukrajinský regulační orgán. Jaderné elektrárny využívají takové linky k dodávkám vygenerované elektřiny do rozvodné sítě a v případě potřeby využívají energii samy.

Jaderná elektrárna Záporoží má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) plus jednu náhradní. V posledních týdnech tři z nich ztratily spojení, ale regulátor dnes uvedl, že jedna byla znovu připojena večer 18. března. Dříve informoval, že opětovné připojení lze očekávat dne 22. března.

Regulační orgán zopakoval, že bezpečnostní systémy jaderné elektrárny jsou plně funkční. Není jasné, kdy bude možné dvě další nefunkční linky elektrického vedení znovu zapojit, dodal. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou dne 4. března. Z jejich šesti reaktorů jsou v provozu dva.

V dnešním oficiálním sdělení IAEA k „současné situaci v oblasti bezpečnosti ukrajinských jaderných zařízení“ Ruská federace uvedla, že v areálu jaderné elektrárny Záporoží „rotace personálu probíhá v pravidelném režimu“ a že „s náhradními díly nejsou žádné problémy“. Uvedla také, že „výbušniny … na území jaderné elektrárny“ po událostech ze dne 4. března „byly eliminovány“.

Ukrajinský národní regulační orgán oznámil, že elektrárna Černobyl na severu Ukrajiny zůstává připojena k rozvodné síti poté, co inženýři dne 14. března obnovili dodávky energie, které byly přerušeny po dobu pěti dnů. Ruské jednotky převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února. Zaměstnanci elektrárny se nemohli vystřídat déle než tři týdny.
V dnešní zprávě IAEA Ruská federace uvedla, že od 14. března je „situace s dodávkami elektrické energie v černobylské jaderné elektrárně zcela stabilizovaná“.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy ze začátku týdne nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení,“ sdělil.

 

IAEA Aktualizace 18.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), že ukrajinští inženýři opravovali jednu ze tří odpojených linek elektrického vedení, spojujících největší jadernou elektrárnu v zemi s elektrickou sítí, a očekává se, že na začátku příštího týdne bude spojení opět fungovat, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Jaderná elektrárna Záporoží má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) plus jednu náhradní. Dvě ze čtyř byly poškozeny dříve a elektrárna tento týden ztratila spojení s třetí linkou. Dnes ukrajinský regulační úřad oznámil, že tato linka by měla být k elektrárně znovu připojena dne 22. března.

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou dvě externí linky elektrického vedení v provozu, včetně jedné náhradní, všechny bezpečnostní systémy v jaderné elektrárně zůstávají plně funkční a není třeba se obávat o bezpečnost elektrárny, sdělil ukrajinský regulační orgán. Není jasné, kdy bude možné obě další nefunkční linky znovu zapojit, dodal.

Dne 4. března ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou. Z jejich šesti reaktorů jsou v provozu dva. Oba tyto dva reaktory snížily elektrický výkon na 500 MWe po včerejším přerušení elektrického vedení v areálu, ale po jeho opravě a opětovném připojení později téhož večera ji opět zvýšily na 600 MWe, uvedl regulátor.

Jaderná elektrárna Černobyl zůstala připojena k rozvodné síti poté, co technici dne 14. března obnovili dodávky energie, které byly přerušeny po dobu pěti dnů, uvedl regulátor. Ruské síly převzaly kontrolu nad areálem dne 24. února. Zaměstnanci se nemohli vystřídat déle než tři týdny.

Regulační orgán uvedl, že v Charkově jsou v současné době přerušeny externí dodávky energie do jaderného výzkumného zařízení, které bylo dříve poškozeno ostřelováním, ale jeho pracovníci stále udržují jeho provozuschopnost. Úroveň radiace zůstává na úrovni hodnot přírodního pozadí. Zařízení slouží k výzkumu, vývoji a výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Vzhledem k tomu, že jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, IAEA dospěla k závěru, že ohlášené škody nebo ztráta externího napájení by neměly mít žádné radiologické následky.

Co se týče stavu čtyř ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, ukrajinský regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou na jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na Jižní Ukrajině. Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot, bezpečnostní systémy jsou v provozu.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy ze začátku tohoto týdne nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a ochrany ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení,“ uvedl.

 

IAEA Aktualizace 17.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency – IAEA),  že všechny bezpečnostní systémy v jejich největší jaderné elektrárně (Záporoží) byly nadále plně funkční den po ztrátě napojení elektrárny na třetí linku externího elektrického vedení, které ji spojuje s vnitrostátní elektrickou sítí, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

V jaderné elektrárně Záporoží jsou stále funkční dvě linky externího elektrického vedení, včetně jedné náhradní, a není třeba se obávat o bezpečnost elektrárny, dodal ukrajinský regulační orgán.

Jaderná elektrárna má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) a jednu náhradní. Dvě ze čtyř byly poškozeny již dříve. Ukrajinský regulátor uvedl, že není jasné, co včerejší ztrátu třetí linky způsobilo, ale dvě zbývající linky elektrického vedení zajišťují bezpečný provoz elektrárny. Stejně jako ostatní jaderné elektrárny na Ukrajině i jinde ve světě má i tato elektrárna záložní dieselové generátory pro případ potřeby.

Dne 4. března ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží. Z jejich šesti reaktorů jsou v současné době v provozu dva. Regulátor dnes později uvedl, že snížil elektrický výkon obou reaktorů na 500 MWe, tedy zhruba na polovinu jejich maximální výkonnosti, po přerušení elektrického vedení v areálu, které bude opraveno a dojde k plánovanému opětovnému připojení dnes večer ve 21:00 UTC. Regulátor neuvedl, co způsobilo přerušení vedení v areálu.

Regulační orgán uvedl, že na jaderné elektrárně na jižní Ukrajině jsou stále přítomni představitelé ruské státní společnosti pro atomovou energii Rosatom, ale vysoce kvalifikovaný ukrajinský personál elektrárnu nadále provozuje. Ukrajina nepožádala Ruskou federaci o žádnou poradenskou, technickou ani jinou podporu, dodal.

Na severní Ukrajině je jaderná elektrárna Černobyl nadále připojena k vnitrostátní elektrické síti tři dny poté, co se inženýrům podařilo obnovit pravidelné dodávky elektrické energie do areálu kontrolovaného Ruskem, uvedl regulační orgán. Areál jaderné elektrárny, kde došlo v roce 1986 k havárii, dne 9. března přišel o veškeré externí napájení a elektrárna přešla záložní zdroj energie na dieselové generátory. Ukrajinští specialisté o několik dní později opravili jedno ze dvou poškozených vedení napojujících elektrárnu na síť, což umožnilo obnovení externích dodávek elektřiny dne 14. března.

Ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou Černobyl dne 24. února. Ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v areálu, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Po dobu delší než tři týdny se nemohli vystřídat.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot. Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

Generální ředitel Grossi uvedl, že pokračuje v jednáních, jejichž cílem je dohoda pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. „Při uvedení této dohody do praxe by Agentura byla schopna poskytnout účinnou technickou pomoc pro bezpečný provoz a zabezpečení těchto zařízení,“ uvedl.

 

IAEA Aktualizace 16.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA), že jaderná elektrárna u města Záporoží ztratila napojení na třetí linku elektrického vedení, ale dvě další jsou k dispozici a neexistuje žádné bezpečnostní riziko, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Největší ukrajinská jaderná elektrárna má čtyři externí linky vedení vysokého napětí (750 kV) a jednu náhradní. Dvě ze čtyř byly poškozeny již dříve. Ukrajinský regulátor uvedl, že není jasné, co dnešní ztrátu třetí linky způsobilo. Dodal, že zbývající linky elektrického vedení a jedna náhradní jsou dostačující, aby všechny bezpečnostní systémy zůstaly bez omezení plně funkční. Stejně jako ostatní jaderné elektrárny na Ukrajině i jinde má i tato elektrárna záložní dieselové generátory pro případ potřeby.

Dne 4. března ruské síly převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží, která má šest reaktorů. Ukrajinští zaměstnanci elektrárny ji dále provozují. Dva provozované reaktory v areálu – bloky 2 a 4 – dnes mírně snížily své dodávky energie do sítě, aby se přizpůsobily změněné situaci v elektrickém vedení, uvedl regulátor.

Regulační orgán dnes uvedl, že elektrárna Černobyl zůstala připojena k vnitrostátní elektrické síti, po dvou dnech se inženýrům podařilo obnovit pravidelné dodávky elektrické energie do areálu kontrolovaného ruskými jednotkami. Areál jaderné elektrárny, kde došlo v roce 1986 k havárii, dne 9. března přišel o veškeré externí napájení. Musel se použít záložní zdroj elektroenergie na motorovou naftu. Ukrajinské specializované týmy opravily jedno ze dvou poškozených vedení napojujících elektrárnu na síť, což umožnilo obnovení externích dodávek elektřiny dne 14. března. Téhož dne byly vypnuty záložní dieselové generátory. Ruské síly převzaly kontrolu nad elektrárnou Černobyl dne 24. února, ale její ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v místě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Po dobu tří týdnů se nemohli vystřídat. „Jsem stále vážně znepokojen extrémně těžkými podmínkami, ve kterých tam pracují ukrajinští pracovníci," řekl generální ředitel Grossi.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 15.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA), že jaderná elektrárna Černobyl byla znovu připojena k vnitrostátní elektrické síti a již nemusí spoléhat na záložní dieselové generátory jako zdroje elektroenergie. Areál jaderné elektrárny 9. března přišel o veškeré externí napájení. Musel se použít záložní zdroj elektroenergie spalující motorovou naftu. Ukrajinským odborným týmům se o víkendu podařilo opravit jedno ze dvou poškozených vedení napojujících elektrárnu na elektrickou síť. Od dne 14. března 16:45 UTC dodává tato linka jaderné elektrárně veškerou potřebnou energii a dieselové generátory byly vypnuty, uvedl dnes ukrajinský regulační orgán. Elektřinu dodává i do nedalekého města Slavutyč. Zůstává nejasné, zda bude možné opravit druhé vedení vysokého napětí, dodal regulátor. Ruské síly převzaly kontrolu nad elektrárnou Černobyl dne 24. února, ale její ukrajinský personál nadále řídí každodenní provoz v místě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. 211 technických pracovníků a pracovníků ostrahy v areálu se nemohlo střídat poté, co ruské jednotky vstoupily do regionu, v podstatě žijí v areálu poslední tři týdny. Generální ředitel Grossi uvedl, že pracují „v enormním stresu bez potřebného odpočinku“. Regulátor uvedl, že nejsou k dispozici informace o tom, zda a kdy bude výměna směny možná.

Regulační orgán dnes navíc poprvé uvedl, že informace, které o Černobylu obdržel, jsou „kontrolovány ruskými vojenskými jednotkami“, a proto nemohl „vždy poskytnout podrobné odpovědi na všechny“ otázky IAEA. Tak tomu bylo i v případě jaderné elektrárny Záporoží, která je pod kontrolou ruských vojenských sil od 4. března.
Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil hluboké znepokojení nad potížemi, jimž zaměstnanci jaderné elektrárny čelí, a prohlásil, že se jedná o ohrožení jednoho ze sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti, které vyznačil na počátku tohoto měsíce, a uvedl, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít možnost přijímat rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku“. Dodal, že náročná situace, ve které se nachází personál, spolu s řešenými nyní výpadky elektřiny v Černobylu a problémy s komunikací v posledních týdnech zdůrazňuje naléhavost dohody a realizace podnětů IAEA zaměřených na zajištění bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení.

Regulační orgán uvedl, že zaměstnanci jaderné elektrárny Záporoží potvrdili zprávy o tom, že ruská armáda odpálila nevybuchlou munici, která zůstala v areálu po událostech ze dne 4. března. Dodal, že personál nebyl o tom předem informován. Regulační orgán v minulých dnech informoval IAEA o probíhajících pracích na detekci a likvidaci nevybuchlé munice nalezené v poškozeném výcvikovém středisku i jinde v areálu jaderné elektrárny.

Na severovýchodě ve městě Charkov přinutilo ostřelování v regionu personál obsluhující nové jaderné výzkumné zařízení, které bylo předtím zasaženo, aby jej dočasně opustil, uvedl regulační orgán. Dodal, že pracovníci se později vrátili a obnovili dodávky energie do bezpečnostních systémů. Zařízení slouží k výzkumu, vývoji a výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Vzhledem k tomu, že jeho jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, IAEA dospěla k závěru, že ohlášené škody by neměly mít žádné radiologické následky.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rivno, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od předchozí zprávy nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 14.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že pokračují práce na obnovení externích dodávek elektřiny do jaderné elektrárny (JE) Černobyl. Ukrajinské specializované týmy opravily jedno ze dvou poškozených elektrických vedení a připojily je k rozvodné síti, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Dieselové generátory dodávají elektřinu do areálu od 9. března po ztrátě veškerého externího napájení areálu. Ukrajina dne 13. března oznámila, že její specialisté opravili jedno z elektrických vedení a JE bude znovu připojena k ukrajinské elektrické síti od následujícího rána. Ukrajinský provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy Ukrenergo dnes uvedl, že linka byla opět poškozena „okupačními jednotkami“ dříve, než bylo plně obnoveno dodávání energie do jaderné elektrárny. Později během dne regulační orgán sdělil IAEA, že ve 13:10 UTC došlo opět k obnovení externího napájení a zaměstnanci jaderné elektrárny Černobyl znovu zahájili práce, aby opět napojili jadernou elektrárnu na rozvodnou síť. Jak již bylo uvedeno dříve, odpojení elektrárny Černobyl od rozvodné sítě minulý týden nemělo kritický dopad na základní bezpečnostní funkce, jelikož objem chladicí vody v zařízení na skladování vyhořelého paliva postačoval k udržení odvodu tepla bez dodávky elektřiny. Regulační orgán také minulý týden uvedl v závěru zprávy obsahující bezpečnostní analýzu funkce zařízení na vyhořelé palivo, že v případě úplné ztráty energie, a to i ze strany dieselových generátorů, nedojde k „žádnému dopadu na základní bezpečnostní systémy“. Regulační orgán uvedl, že současné zásoby nafty vydrží do večera 15. března. Problémy s napájením ukazují, že je nezbytně nutné se dohodnout a zavést systém navržený IAEA pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných zařízení, včetně čtyř jaderných elektráren, které jsou v provozu, zdůraznil generální ředitel Grossi.

Co se týče stavu ukrajinských jaderných elektráren nacházejících se v provozu, regulační orgán uvedl, že v provozu zůstává osm z patnácti reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně v Záporoží, tří v Rovně, jednoho v Chmelnyckyj a dvou poblíž města Jihoukrajinsk (Jihoukrajinská jaderná elektrárna). Úroveň radiace na všech jaderných elektrárnách se nachází v rozmezí obvyklých hodnot.

IAEA se seznámila se zprávami o výbuších munice, které provedly ruské ozbrojené síly v areálu jaderné elektrárny v Záporoží, a žádá informace o situaci z Ukrajiny. Regulační orgán již dříve informoval Agenturu o probíhajících pracích na odhalování a likvidaci nevybuchlé munice nalezené v poškozeném výcvikovém středisku i jinde v areálu jaderné elektrárny po událostech ze dne 4. března, kdy kontrolu nad místem převzaly ruské síly.

Pokud jde o ochranná opatření, Agentura uvedla, že situace se od dne 13. března nezměnila. Agentura stále nedostává data z monitorovacích systémů instalovaných na jaderné elektrárně Černobyl, ale z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině jsou taková data předávána do ústředí IAEA.

 

IAEA Aktualizace 13.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ukrajinským týmům specialistů se podařilo opravit elektrické vedení potřebné k obnovení externích dodávek elektřiny do jaderné elektrárny Černobyl (JE). Generální ředitel obdržel zprávu od šéfa ukrajinské jaderné energetické společnosti Energoatom Petra Kotina, který mu řekl, že specialisté opravili jedno ze dvou poškozených vedení a nyní budou moci dodat veškerou potřebnou energii mimo lokalitu do JE, kde se po havárii v roce 1986 nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady.

Ukrajinský regulátor informoval IAEA, že napájecí vedení bylo obnoveno v 18:38 SEČ opraváři společnosti Ukrenergo, provozovatele přenosové soustavy v zemi. Černobylská JE pokračuje v práci na záložních dieselových generátorech a ráno bude znovu připojena k ukrajinské elektrické síti. Jak již bylo dříve oznámeno, odpojení JE od sítě minulý týden nemělo kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, protože objem chladicí vody v jejím zařízení na vyhořelé palivo byl dostatečný k udržení odvodu tepla bez dodávky elektřiny. "Je to pozitivní vývoj, protože JE Černobyl se již několik dní musí spoléhat na nouzové dieselové generátory," řekl generální ředitel Grossi. "Zůstávám však vážně znepokojen bezpečností a zabezpečením v Černobylu a dalších jaderných zařízeních Ukrajiny."

Ukrajinský regulátor dnes dříve informoval IAEA, že zaměstnanci jaderné elektrárny Černobyl již neprovádějí opravy a údržbu zařízení souvisejících s bezpečností, částečně kvůli jejich fyzické a psychické únavě poté, co téměř tři týdny nepřetržitě pracovali. Technický personál a stráže se stále nemohli střídat ode dne, kdy ruské síly 24. února vstoupily na místo, uvedl regulační úřad, který rovněž vyjádřil bezpečnostní obavy ohledně přepravy personálu mimo uzavřenou zónu zřízenou po nehodě. Regulátor nekomunikuje přímo s personálem, ale přijímá informace od vnějšího managementu JE. Generální ředitel Grossi uvedl, že čím dál hrozivější situace, které čelí personál v zařízení – spolu s přetrvávajícími problémy souvisejícími s komunikací z místa, jakož i nyní vyřešeným problémem s napájením – přidaly další naléhavost k iniciativě IAEA zaměřené na zajištění bezpečnosti a zabezpečení na ukrajinské jaderné elektrárně.

Generální ředitel navrhl rámec, který by IAEA umožnil poskytovat technickou a další pomoc pro bezpečný provoz všech ukrajinských jaderných zařízení, o čemž minulý týden jednal s ukrajinským a ruským ministrem zahraničí Dmytrom Kulebou a Sergejem Lavrovem. "Nemůžeme si dovolit ztrácet více času. IAEA je připravena okamžitě jednat, a to na základě námi navrhovaného rámce, který, než může být implementován, vyžaduje souhlas obou stran konfliktu. Pomoc ukrajinským jaderným zařízením můžeme poskytnout až poté, co bude dohoda podepsána. Dělám vše, co je v mých silách, aby se to stalo velmi brzy,“ řekl.

IAEA připravuje podrobné technické návrhy pro svou pomoc, založené na sedmi nezbytných pilířích jaderné bezpečnosti, které generální ředitel nastínil začátkem tohoto měsíce na zasedání Rady guvernérů IAEA. Tyto pilíře – včetně těch, které se týkají fyzické integrity jaderných zařízení, schopnosti provozního personálu činit rozhodnutí bez nepřiměřeného tlaku, bezpečných dodávek energie mimo lokalitu a spolehlivé komunikace s regulátorem – byly během konfliktu, ohroženy nebo zpochybněny.

Ukrajinský regulační úřad dnes také informoval IAEA, že pozorně sleduje situaci v uzavřené zóně JE Černobyl před každoroční „požární sezónou“, kdy v oblasti, stále kontaminovaným radioaktivním materiálem z havárie před 36 lety, často dochází k samovolným požárům.

Pokud jde o jadernou elektrárnu Záporoží, kterou od 4. března ovládají ruské síly, regulátor uvedl, že situace v zásobování energií se nezměnila. Má čtyři vysokonapěťové (750 kV) externí elektrické vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Dvě ze čtyř byla poškozena. Provozovatel informoval IAEA o tom, že pro potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohlo být zajištěno jedno dostupné elektrické vedení. K zajištění záložní energie byly připraveny i dieselové generátory.

Ukrajina již dříve informovala IAEA, že řadový personál nadále provozuje jadernou elektrárnu Záporoží a vykonává svou každodenní práci, ale její řízení je pod kontrolou velitele tamních ruských sil. V dnešní aktualizaci regulátor uvedl, že byl pracovníky na místě informován, že je tam také nejméně 11 zástupců ruské státní společnosti Rosatom.

 

IAEA Aktualizace 12.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že Rusko plánuje převzít plnou a trvalou kontrolu nad jadernou elektrárnou Záporoží (JE) pod vedením státní firmy Rosatom, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi. Ruská federace to později popřela. Prezident ukrajinského provozovatele jaderné elektrárny Energoatom Petro Kotin v dopise generálnímu řediteli uvedl, že přibližně 400 ruských vojáků je „na místě přítomno na plný úvazek“ a potvrdil, že JE zůstává pod kontrolou ruských vojenských sil. Kotin z Energoatomu navíc uvedl, že vedení elektrárny musí koordinovat s ruskými silami všechny operační záležitosti, včetně technických záležitostí. Potvrdil, že zaměstnanci JE se pravidelně střídají, a dodal, že na místo před pár dny dorazili ruští experti, aby tam vyhodnotili radiační situaci. Ukrajina již dříve informovala IAEA, že ruské vojenské síly převzaly 4. března největší jadernou elektrárnu v zemi se šesti reaktory. Její kmenoví zaměstnanci nadále provozují JE a vykonávají svou každodenní práci, ale její řízení je pod kontrolou velitele tamních ruských sil, uvedla Ukrajina. Ruské síly ovládly 24. února další jadernou lokalitu na Ukrajině, JE Černobyl. V telefonickém hovoru s generálním ředitelem Grossim dnes, 12. března, generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačev potvrdil, že v jaderné elektrárně Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny je přítomen omezený počet odborníků společnosti, popřel však, že by Rosatom zamýšlel převést závod pod „systémem řízení“ Rosatomu. V pravidelné technické aktualizaci dnes ukrajinský regulátor řekl IAEA, že situace v zásobování JE Záporoží se v posledních dnech nezměnila. Areál má čtyři vysokonapěťové (750 kV) externí elektrické vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Dvě ze čtyř byla poškozena. Provozovatel informoval IAEA o tom, že pro potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohlo být zajištěno jedno dostupné elektrické vedení. Dieselové generátory byly také připraveny pro zajištění záložní energie. Generální ředitel Rosatomu Lichačev potvrdil situaci v zásobování a uvedl, že se pracuje na obnově ztraceného elektrického vedení, ale tak, aby nebyla ohrožena stávající zásoba, a proto byly přiváženy další zásoby paliva pro záložní dieselové generátory. pro případ, že by byly potřeba. Dodal, že by mohly být dodány i další dodávky pro závod.

Ruská federace dnes odděleně informovala agenturu, že „správu a provoz jaderných elektráren Záporožská a Černobyl provádí ukrajinský provozní personál. Konzultační pomoc jim poskytuje skupina několika ruských expertů. V rámci poskytování technické podpory jsou zjišťovány prioritní potřeby elektráren pro zajištění bezpečného a udržitelného provozu jaderných bloků. Zejména s konzultační pomocí ruských specialistů se nyní provádí obnova napájení JE Černobyl a systém fyzické ochrany JE Záporožská. Při provádění opatření k zajištění bezpečného a zabezpečeného provozu ukrajinských JE udržuje ruská strana úzký kontakt s IAEA“.

Generální ředitel Grossi znovu opakuje, že současná situace je v jasném rozporu s jedním ze sedmi nezbytných pilířů, a sice že „Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku“.

Pokud jde o situaci v JE Černobyl, ukrajinský regulátor uvedl, že snahy o opravu poškozeného elektrického vedení pokračují, ale externí dodávky elektřiny zůstávají od 9. března přerušeny. Dieselové generátory nadále poskytují záložní energii systémům důležitým pro bezpečnost, včetně skladů vyhořelého paliva, a další dodávky paliva dorazily 11. března, uvedla společnost. Ve své dnešní telefonické diskusi s generálním ředitelem Grossim poskytl Lichačev z Rosatomu také informace o nových dodávkách nafty a uvedl, že elektrické vedení by mohlo být prodlouženo z nedalekého Běloruska, aby zásobovalo Černobylskou JE. Řekl, že na místě byli nějací odborníci z Rosatomu. V jaderné elektrárně v Černobylu se 211 členů technického personálu a strážců elektrárny stále nemohlo střídat, ve skutečnosti tam žije ode dne, než ruské síly převzaly kontrolu, uvedl ukrajinský regulátor.

Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval naléhavou potřebu zajistit, aby mohli řádně odpočívat a střídat se, přičemž uvedl, že je to také životně důležitý prvek pro bezpečný provoz jaderné energetiky. Ke složité situaci se přidala ztráta komunikace mezi elektrárnou a regulátorem 10. března. Regulátor je stále v kontaktu s off-site managementem a je schopen poskytovat informace o elektrárně.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží, tří v Rivne, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na Jihoukrajinské. Úroveň radiace zůstává normální, dodal. Generální ředitel Grossi od začátku konfliktu vyjadřoval vážné obavy o bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Navrhl dohodnutý rámec pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, o kterém diskutoval na svých nedávných setkáních v turecké Antalyi s ukrajinským a ruským ministrem zahraničí Dmytrom Kulebou a Sergejem Lavrovem. Kromě toho připravuje podrobné technické návrhy, jak může IAEA v tomto ohledu pomoci, v úzké koordinaci se všemi příslušnými stranami. Generální ředitel Grossi řekl, že dohodnutý rámec musí být urychleně uzavřen, a dodal, že v případě, že nebude podepsán, nebude možné poskytnout žádnou pomoc na místě. V souvislosti se zabezpečením agentura potvrdila, že se jí podařilo obnovit všechna data jaderné elektrárny Záporoží, která nemohla být tento týden několik dní předána ústředí IAEA. Pokud jde o lokality Černobyl a Jihoukrajinská, nedošlo k žádnému novému vývoji.

 

IAEA Aktualizace 11.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina oznámila Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA), že technici začali opravovat poškozené elektrické vedení ve snaze obnovit externí dodávky elektřiny do areálu jaderné elektrárny Černobyl (JE), které byly začátkem týdne zcela přerušeny. Ukrajinský regulační úřad uvedl, že práce, které začaly 10. března večer, uspěly při opravě jednoho úseku. Elektrická energie mimo lokalitu stále nefungovala, což naznačuje, že na dalších místech jsou stále poškozeny. Úsilí o opravy bude pokračovat i přes složitou situaci mimo areál JE, dodala.

Nouzové dieselové generátory poskytují záložní energii od 9. března a regulátor oznámil, že do zařízení bylo dodáno další palivo. Je však důležité co nejdříve opravit elektrické vedení, uvedlo. Regulátor ztratil 10. března spojení s lokalitou. V důsledku toho nemůže poskytovat informace IAEA o radiologickém monitorování v zařízení. Navzdory tomu regulátor nadále dostával informace o tamní situaci prostřednictvím vyššího externího vedení závodu. Dieselové generátory jsou napájecí systémy důležité pro bezpečnost, včetně systémů pro kontrolu vyhořelého jaderného paliva, vody a chemické úpravy vody, uvedl regulační úřad s tím, že provozovatel nebyl schopen udržet některé funkce, jako je např. monitorování radiace, ventilační systémy a běžné osvětlení. Nicméně, jak již bylo dříve oznámeno, odpojení od sítě nebude mít kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, protože objem chladicí vody v zařízení na vyhořelé palivo je dostatečný k udržení odvod tepla bez dodávky elektřiny. Zaměstnanci Černobylské JE však čelí stále obtížnějším podmínkám. 211 technických pracovníků ve skutečnosti žije na místě déle než dva týdny, řekl regulátor a vyjádřil obavy také z dostupnosti potravinových rezerv.

Jinde na Ukrajině se situace v zásobování JE Záporoží v porovnání s poslední aktualizací nezměnila. Areál má čtyři vysokonapěťové (750 kV) externí elektrické vedení plus další jedno vedení v pohotovostním režimu. Dva ze čtyř byly poškozeny. Provozovatel informoval IAEA o tom, že pro potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohlo být zajištěno jedno dostupné elektrické vedení. Dieselové generátory jsou navíc připraveny k poskytování záložní energie. Pokračují práce na detekci a likvidaci nevybuchlé munice nalezené v poškozeném výcvikovém středisku a na dalších místech po událostech 4. března, kdy ruské síly převzaly kontrolu nad největší ukrajinskou jadernou elektrárnou se šesti reaktory. Zaměstnanci provozující elektrárnu se střídali podle svého obvyklého rozvrhu, uvedl regulátor. Přítomnost cizích sil v oblasti však ovlivňovala pracovní morálku a vyvolávala tlak, dodal. Regulátor udržuje kontakt s elektrárnou, ale IAEA má potíže se spojením s vedením JE Záporoží.

Ve městě Charkov utrpělo další poškození nové jaderné výzkumné zařízení, které bylo rovněž dříve zasaženo, uvedl regulátor. Zařízení slouží pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Vzhledem k tomu, že její jaderný materiál je podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, IAEA usoudila, že škoda by neměla žádné radiologické následky.

Přesto znovu zdůraznila rizika, kterým ukrajinská jaderná zařízení během ozbrojeného konfliktu čelí, a přidala na naléhavosti iniciativě generálního ředitele Grossiho zaměřené na zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení v zemi.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží, tří v JE Rivne, jednoho v JE Chmelnyckyj a dvou v JE Jihoukrajinské. Úrovně radiace na čtyřech místech byly normální, uvedl.

Pokud jde o částečnou ztrátu dálkového přenosu dat z bezpečnostních systémů instalovaných pro monitorování jaderného materiálu a činností v jaderných elektrárnách, IAEA uvedla, že online přenos dat z JE Záporoží je nyní zpět, ale stále nejsou data z JE Černobyl, a občasné problémy byly i s přenosem dat z Jihoukrajinské JE.

 

IAEA Aktualizace 10.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že dnes ztratila veškeré spojení s Černobylskou jadernou elektrárnou (JE), den poté, co Ruskem kontrolovaná lokalita přišla o veškeré externí dodávky energie. Generální ředitel uvedl, že Agentura si je vědoma zpráv, že nyní byla v místě obnovena dodávka proudu a hledá potvrzení této informace. Dříve v ten den ukrajinský regulační úřad sdělil IAEA, že nouzové dieselové generátory dodávají elektřinu do JE Černobyl. Následná ztráta komunikace znamenala, že regulátor již nemohl poskytovat aktualizované informace o lokalitě IAEA.

Podle informací obdržených před ztrátou komunikace byla obě elektrická vedení lokality poškozena, což ji ve skutečnosti odpojilo od sítě, uvedl ukrajinský regulační úřad. Aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka energie, bylo by nutné tato vedení buď opravit, nebo by generátory udržující palivo po dobu dvou dnů vyžadovaly dodatečné dodávky nafty. Dieselové generátory napájely systémy důležité pro bezpečnost, včetně systémů pro kontrolu vyhořelého jaderného paliva, vody a chemické úpravy vody, uvedl regulační úřad s tím, že provozovatel nebyl schopen udržovat některé funkce, jako je monitorování radiace, ventilační systémy a normální osvětlení. Nicméně, jak je uvedeno v předchozí aktualizaci, odpojení od sítě nebude mít kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, kde jsou umístěna různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem, protože objem chladicí vody v zařízení vyhořelého paliva je dostatečný udržovat odvod tepla bez dodávky elektřiny.

Regulátor dále potvrdil toto hodnocení a uvedl, že zpráva o bezpečnostní analýze pro úložiště vyhořelého paliva v lokalitě dospěla k závěru, že v případě úplné ztráty energie včetně elektřiny poskytované nouzovými zdroji, jako jsou např. dieselové generátory, nebude mít „dopad na základní bezpečnostní systémy“. Provozovateli se dále také podařilo potvrdit, že v konstrukcích a systémech bazénu skladování vyhořelého paliva nejsou žádné škody a jejich původní funkce jsou zachovány. Pokud by mělo dojít i ke ztrátě nouzového proudu, regulátor řekl, že bude stále možné, aby zaměstnanci mohli monitorovat hladinu a teplotu vody v bazénu s vyhořelým palivem. Tyto práce by však prováděli za zhoršených podmínek radiační bezpečnosti z důvodu nedostatečného větrání objektu. Rovněž by nebyli schopni dodržovat provozní postupy radiační bezpečnosti.

Generální ředitel vyjádřil znepokojení nad zhoršujícími se a vyčerpávajícími podmínkami pro personál jaderné elektrárny Černobyl, který nebyl vyměněn ode dne před převzetím kontroly ruskými silami 24. února. Řekl, že to také ohrožuje životně důležitý bezpečnostní pilíř, který říká, že „provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku“. Dalším přírůstkem stresové situace je úplná ztráta komunikace, dříve mohli komunikovat s regulátorem e-mailem.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v Záporožské JE, tří v Rivne, jednoho v Chmelnyckyj a dvou na Jihoukrajinské. Úrovně radiace na čtyřech místech byly normální, uvedl.

Stav napájení v lokalitě Záporožská JE se nezměnil oproti stavu uvedenému v minulé aktualizaci. Lokalita má čtyři vysokonapěťová (750 kV) externí elektrická vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Dvě ze čtyř byla poškozena, a proto jsou v současné době v provozu dvě elektrické vedení plus jedno v pohotovostním režimu. Provozovatel informoval IAEA o tom, že energetické potřeby elektrárny mimo lokalitu by mohly být zajištěny jedním dostupným elektrickým vedením. Dieselové generátory jsou navíc funkční a připraveny k poskytování záložní energie. V současné době není možné dodat na místo potřebné náhradní díly, vybavení a specializovaný personál pro provádění plánovaných oprav. Údržbové činnosti na 1. bloku byly omezeny na minimální úroveň vyžadovanou provozními postupy závodu.

Generální ředitel rovněž uvedl, že IAEA je v kontaktu s ukrajinskými orgány ohledně systémů monitorování radiace na Ukrajině.

Pokud jde o ztrátu dálkového přenosu dat z bezpečnostních systémů instalovaných pro monitorování jaderného materiálu a činností v JE Černobyl a JE Záporoží, IAEA nebyla schopna obnovit komunikaci s těmito instalovanými monitorovacími systémy.

Generální ředitel Grossi dnes v turecké Antalyi jednal s ministry zahraničí Ukrajiny a Ruské federace - Dmytrem Kulebou a Sergejem Lavrovem. Po svém návratu do Vídně uspořádal tiskovou konferenci.

 

IAEA Aktualizace 9.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že dva týdny poté, co nad ní převzaly kontrolu ruské síly, byla jaderná elektrárna (JE) Černobyl odpojena od elektrické sítě a ztratila dodávku externí energie. Generální ředitel vyjádřil hluboké znepokojení nad tímto vývojem, protože „bezpečné externí napájení ze sítě pro všechna jaderná zařízení“ bylo jedním ze sedmi nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které nastínil na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2. března svolané k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a záruk. V případě jaderné elektrárny Černobyl však řekl, že IAEA se dohodla s ukrajinským regulátorem, že její odpojení od sítě nebude mít kritický dopad na základní bezpečnostní funkce v lokalitě, kde se nacházejí různá zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem. Konkrétně u skladu vyhořelého paliva v lokalitě je objem chladicí vody v bazénu dostatečný pro udržení efektivního odvodu tepla z vyhořelého paliva bez dodávky elektřiny. Areál má také záložní nouzové zdroje energie s dieselovými generátory a bateriemi. Nedostatek energie však pravděpodobně povede k dalšímu zhoršení provozní radiační bezpečnosti na místě a vytvoří další stres pro přibližně 210 technických expertů a strážců, kteří se poslední dva týdny nemohli střídat ve službě a ve skutečnosti tam žijí po celou dobu, dodal generální ředitel Grossi. "Ze dne na den jsme svědky zhoršující se situace v JE Černobyl, zejména pokud jde o radiační bezpečnost a pro personál řídící zařízení za extrémně obtížných a náročných podmínek," řekl. "Opakuji svou naléhavou výzvu silám, které účinně řídí elektrárnu, aby respektovaly vnitřní postupy radiační ochrany, usnadnily bezpečnou rotaci personálu a podnikly další důležité kroky k zajištění bezpečnosti."

V dalším vývoji řekl, že IAEA v posledních dnech ztratila dálkový přenos dat ze svých bezpečnostních systémů instalovaných k monitorování jaderného materiálu v JE Černobyl a další ukrajinské jaderné elektrárně, kterou nyní ovládají ruské síly, Záporožské JE. Řekl, že je znepokojen náhlým přerušením toku dat do vídeňského ústředí IAEA ze dvou míst, kde se nachází velké množství jaderného materiálu ve formě vyhořelého nebo čerstvého jaderného paliva a dalších typů jaderného materiálu. Důvod přerušení přenosu bezpečnostních údajů není bezprostředně jasný. IAEA nadále dostává tato data z jiných jaderných zařízení na Ukrajině, včetně tří dalších jaderných elektráren. „Dálkový přenos dat z bezpečnostních zařízení IAEA umístěných v jaderných lokalitách po celém světě je důležitou součástí implementace našich záruk na Ukrajině i ve světě,“ řekl. "Takové systémy jsou instalovány v několika zařízeních na Ukrajině, včetně všech jaderných elektráren, a umožňují nám monitorovat jaderný materiál a aktivity v těchto lokalitách, když naši inspektoři nejsou přítomni." I když byly k dispozici technické prvky, které zajistily, že data budou uložena lokálně, kapacita úložiště i provozní stav monitorovacích systémů zůstaly nejisté, řekl. Prostřednictvím bezpečnostních technických opatření IAEA ověřuje, že země dodržují své mezinárodní právní závazky používat jaderný materiál a technologie pouze pro mírové účely.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že osm z 15 reaktorů v zemi zůstává v provozu, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží. Úrovně radiace na místech byly normální, uvedl.

Areál Záporožská JE má čtyři vysokonapěťové (750 kV) vnější elektrické vedení plus další jedno v pohotovostním režimu. Operátor informoval IAEA, že dvě byla poškozena, a proto má elektrárna nyní k dispozici dvě elektrická vedení plus jedno v pohotovostním režimu. Provozovatel také uvedl, že pro potřeby jaderné elektrárny mimo lokalitu by bylo možné zajistit jedno dostupné elektrické vedení. Dieselové generátory jsou navíc funkční a připraveny poskytnout záložní energie. "Nicméně toto je další příklad toho, kdy byl ohrožen bezpečnostní pilíř pro zabezpečení externího napájení ze sítě pro všechna jaderná zařízení," řekl generální ředitel Grossi. Kromě toho regulátor oznámil, že transformátor 6. bloku byl vyřazen z provozu a prochází nouzovou opravou poté, co bylo po událostech ze 4. března zjištěno poškození jeho chladicího systému.

Tento nedávný vývoj přispěl k rostoucím obavám IAEA o bezpečnost, zabezpečení a bezpečnostní dopady konfliktu na Ukrajině na jaderná zařízení země, včetně jejích čtyř provozovaných jaderných elektráren a také lokality Černobyl.

V rámci své nové iniciativy týkající se Ukrajiny generální ředitel Grossi řekl, že zítra odcestuje do Antalye na pozvání tureckého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoglu. „Doufám, že na tamních setkáních pokročím v naléhavé otázce zajištění bezpečnosti a zabezpečení ukrajinských jaderných zařízení. Musíme jednat hned,“ řekl.

9. března 2022

 

IAEA Aktualizace 8.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes oznámila, že pro bezpečné řízení jaderné elektrárny Černobyl (JE) je stále naléhavější a důležitější vystřídat přibližně 210 technických pracovníků a strážců, kteří tam pracují od doby, kdy ruské síly převzaly kontrolu (před 13ti dny). Na rozdíl od současné situace v ukrajinských jaderných elektrárnách, kde se personál pravidelně střídá, je stejná směna ve službě v JE Černobyl ode dne, kdy ruská armáda vstoupila na místo havárie, tj. od 24.2.2022. Ukrajinský regulátor dodal, že personál měl v omezené míře přístup k potravinám a vodě a lékům. Situace personálu se však zhoršuje. Ukrajina požádala IAEA, aby vedla mezinárodní podporu potřebnou k přípravě plánu výměny stávajícího personálu a zajištění účinného rotačního systému výměn. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, že personál obsluhující jaderná zařízení musí mít možnost odpočívat a pracovat v pravidelných směnách, což je klíčové pro celkovou jadernou bezpečnost. Jejich schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku patří mezi sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které nastínil na zasedání Rady guvernérů IAEA. „Jsem hluboce znepokojen obtížnou a stresující situací, které čelí personál v jaderné elektrárně Černobyl, a potenciálními riziky pro jadernou bezpečnost. Vyzývám síly, které místo kontrolují, aby urychleně usnadnily bezpečnou rotaci tamního personálu,“ řekl dnes.

Manipulace s jaderným materiálem v JE Černobyl byla prozatím odložena, dodal regulátor. Místo, které se nachází v uzavřené zóně, zahrnuje vyřazené reaktory i zařízení na radioaktivní odpad. Regulační úřad uvedl, že s elektrárnou může komunikovat pouze prostřednictvím e-mailu. Aby pomohl chránit jaderná zařízení země, generální ředitel vyjádřil svou připravenost cestovat do JE Černobyl nebo jinam, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných zařízení z obou stran konfliktu. Generální ředitel rovněž uvedl, že došlo ke ztrátě dálkového přenosu dat z bezpečnostních monitorovacích systémů instalovaných v JE Černobyl. Agentura prověřuje stav bezpečnostních monitorovacích systémů na dalších místech na Ukrajině a brzy poskytne další informace.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren v provozu, regulátor uvedl, že je v provozu osm z 15 reaktorů v zemi, včetně dvou v jaderné elektrárně Záporoží kontrolované od minulého týdne ruskými silami, a že personál elektrárny pracuje na směny. Úrovně radiace na místech byly normální, uvedl.

 

IAEA Aktualizace 7.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi na základě hlášení z Ukrajiny uvedl, že nové jaderné výzkumné zařízení produkující radioizotopy pro lékařské a průmyslové aplikace v  Charkově bylo poškozeno ostřelováním. Národní jaderný regulátor uvedl, že incident nezpůsobil v okolí žádné zvýšení úrovně radiace. Zařízení na severovýchodě Ukrajiny slouží pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů. Protože jaderný materiál v zařízení je vždy podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, hodnocení IAEA potvrdilo, že škody, které jí byly hlášeny, by neměly mít žádné radiologické následky, uvedl generální ředitel.

Nedělní incident nicméně znovu upozornil na rizika, jimž ukrajinská jaderná zařízení během ozbrojeného konfliktu čelí, a přidal na naléhavosti iniciativě IAEA zaměřené na zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení v zemi. "Už jsme měli několik epizod ohrožujících bezpečnost na ukrajinských jaderných zařízeních," řekl generální ředitel Grossi.
Dne 27. února Ukrajina uvedla, že rakety zasáhly místo úložiště radioaktivního odpadu v hlavním městě Kyjevě, ale nedošlo k žádnému úniku radioaktivního odpadu. To přišlo den poté, co byl poškozen elektrický transformátor v podobném zařízení na likvidaci odpadu poblíž Charkova. Dne 4. března, kdy místo převzaly ruské síly, Ukrajina uvedla, že výcvikové středisko jaderné elektrárny Záporoží (JE) bylo zasaženo projektilem, který způsobil požár, který byl později uhašen.

Kromě toho regulátor uvedl, že ve východním přístavním městě Mariupol, včetně jeho onkologického centra, nadále neprobíhá žádná komunikace s podniky a institucemi využívajícími zdroje záření kategorie 1-3. Jejich bezpečnost a zabezpečení proto nebylo možné potvrdit. Takový radioaktivní materiál může způsobit vážnou újmu lidem, pokud není řádně zabezpečen a spravován.

„Musíme přijmout opatření, abychom pomohli odvrátit jadernou havárii na Ukrajině, která by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí. Nemůžeme si dovolit čekat,“ řekl generální ředitel Grossi. Aby pomohl chránit jaderná zařízení země, vyjádřil svou připravenost cestovat do JE Černobyl, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren z obou stran konfliktu. "Řekl jsem, že jsem ochoten cestovat do Černobylu, ale může to být kamkoli, pokud to usnadní tato nezbytná a naléhavá jednání," řekl na dnešním zasedání Rady guvernérů IAEA.

V Černobylu, který je od 24. února pod kontrolou ruských sil, se současná směna asi 210 technických pracovníků a stráží stále nemůže vystřídat, uvedl regulátor. Stejní zaměstnanci jsou na místě již 12 dní. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, jak je důležité, aby si provozní zaměstnanci mohli odpočinout, aby mohli bezpečně vykonávat své důležité úkoly.
V dalším znepokojivém vývoji dnes ukrajinský regulátor také informoval IAEA, že v současné době není možné dodávat náhradní díly nebo léky do jaderné elektrárny Záporoží, den poté, co země uvedla, že řízení elektrárny je nyní na příkaz velitele ruských sil, které kontrolují místo. Personál závodu se však mohl střídat, dodal. Generální ředitel zopakoval, že podřízení provozního personálu pravomoci ruského vojenského velitele je v rozporu s nezbytným pilířem jaderné bezpečnosti.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren, regulátor uvedl, že je v provozu osm z 15 reaktorů v zemi, včetně dvou v JE Záporoží.

 

IAEA Aktualizace 6.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ačkoli běžní zaměstnanci nadále provozují Záporožskou jadernou elektrárnu (JE), vedení elektrárny je nyní pod velením velitele ruských sil, které minulý týden převzaly kontrolu nad areálem. Ukrajina dále hlásí, že jakákoli činnost vedení elektrárny – včetně opatření souvisejících s technickým provozem šesti reaktorových bloků – vyžaduje předchozí souhlas ruského velitele.

Generální ředitel vyjádřil vážné znepokojení nad tímto vývojem, protože je v rozporu s jedním ze sedmi nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které nastínil na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2.3. svolané k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti a záruk.

Pilíř 3 uvádí: „Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku“.

Dále Ukrajina oznámila, že ruské síly na místě vypnuly ​​některé mobilní sítě a internet, takže spolehlivé informace z místa nelze získat běžnými komunikačními kanály. Potvrdil to ukrajinský jaderný dozor, který dnes informoval IAEA, že začal mít velké problémy v komunikaci s personálem provozujícím Záporožskou JE. 24 hodin poté, co ukrajinský regulační úřad uvedl, že je schopen udržovat komunikaci s největší ukrajinskou jadernou elektrárnou, již telefonní linky, e-maily a fax nefungují. Komunikace mobilním telefonem byla stále možná, ale nekvalitně.

To je v rozporu s dalším ze sedmi nezbytných pilířů, číslem 7: "Musí existovat spolehlivá komunikace s regulátorem a dalšími."
"Jsem extrémně znepokojen tímto vývojem, který mi byl dnes oznámen. Jen pár dní poté, co jsem představenstvu IAEA představil sedm hlavních prvků jaderné bezpečnosti a zabezpečení, je již několik z nich porušováno. Aby bylo možné provozovat elektrárnu bezpečně, musí mít vedení a zaměstnanci možnost vykonávat své životně důležité povinnosti ve stabilních podmínkách bez nepřiměřených vnějších zásahů nebo tlaku,“ uvedl generální ředitel Grossi. „Zhoršující se situace týkající se životně důležité komunikace mezi regulátorem a Záporožskou JE je také zdrojem hlubokého znepokojení, zejména během ozbrojeného konfliktu, který může kdykoli ohrozit jaderná zařízení země. Spolehlivá komunikace mezi regulátorem a operátorem je kritickou součástí celkové jaderné bezpečnosti a zabezpečení,“ řekl.

Navzdory problémům s komunikací byl regulátor schopen poskytnout aktualizované informace o provozním stavu Záporožské JE a potvrdit, že úrovně radiace jsou zde normální. Ze šesti reaktorů je blok 1 v plánované údržbě do poloviny roku 2022, blok 2 nyní pracuje na plný výkon, blok 3 je ve stavu studeného odstavení, blok 4 pracuje téměř na plný výkon, blok 5 se ochlazuje a blok 6 je ve studeném odstavení. Provozní týmy v závodě se střídaly ve třech směnách, byly ale problémy s dostupností a zásobováním potravinami, což mělo negativní dopad na morálku zaměstnanců, uvedl regulátor.

Regulátor také oznámil, že se potýká s problémy s komunikací s personálem v JE Černobyl, což bylo v tuto chvíli možné pouze pomocí e-mailů. Ruské síly převzaly kontrolu nad místem nehody dne 24. února. V jaderné elektrárně Černobyl se od 23. února stále nemohlo střídat více než 200 technických pracovníků a stráží, uvedla agentura. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, jak je důležité, aby si provozní zaměstnanci mohli odpočinout, aby mohli bezpečně a bezpečně vykonávat své důležité úkoly. "Vyzývám ty, kteří mají účinnou kontrolu nad Černobylskou JE, aby okamžitě umožnili tamním zaměstnancům rotovat v zájmu bezpečnosti a ochrany," řekl.

V dalším týkajícím se vývoje došlo také ke ztrátě komunikace se všemi podniky a institucemi v přístavním městě Mariupol, které používají zdroje záření kategorie 1-3, a nebyly žádné informace o jejich stavu, uvedl regulátor. Takový radioaktivní materiál může způsobit vážnou újmu lidem, pokud není řádně zajištěn a spravován.

Generální ředitel zopakoval svou připravenost cestovat do JE Černobyl, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren ze strany stran konfliktu v zemi.

 

IAEA Aktualizace 5.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinský jaderný regulátor dnes řekl Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA), že byl schopen udržovat komunikaci s personálem Záporožské jaderné elektrárny, kde nyní pracují dva ze šesti reaktorů, den poté, co ruské síly převzaly kontrolu nad místě na jihovýchodě země. Oznámil to generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

V pravidelných aktualizacích IAEA také ukrajinský regulační orgán a vedení elektrárny potvrdily, že technické bezpečnostní systémy jsou v největší ukrajinské jaderné elektrárně nedotčené a úrovně radiace zůstávají normální. Jedna telefonní komunikační linka byla ztracena, ale další stále fungovala, stejně jako komunikace mobilním telefonem. Ukrajinští protějšky řekli IAEA, že školicí středisko zařízení – umístěné odděleně od reaktorových bloků – utrpělo značné škody během událostí na začátku 4. března, kdy Ukrajina uvedla, že bylo zasaženo projektilem a vypukl lokalizovaný požár, který byl později uhašen.  Dodali také, že došlo k poškození laboratorní budovy a administrativní struktury. Ze šesti reaktorů elektrárny zůstal 1. blok v plánované údržbě, provozní výkon 2. bloku byl do 7:45 SEČ zvýšen na 760 megawattů elektřiny (MWe), 3. blok byl odpojen od sítě a byl v režimu nízkého výkonu, 4. blok pracoval na 960 MWe, což je téměř plný výkon, a 5. a 6. blok byly odstaveny. Bazény vyhořelého paliva na místě fungovaly normálně. Vizuální kontrola suchého skladu podle informací poskytnutých IAEA nezjistila žádné poškození. Bezpečnostní systémy tří dalších ukrajinských jaderných elektráren fungovaly a regulátor nadále dostával online monitorovací údaje o úrovních radiace v lokalitách, které byly také jako obvykle. Šest z jejich celkem devíti reaktorů bylo v současné době v provozu, uvedl regulátor.

Personál jaderné elektrárny Černobyl – která je od minulého týdne pod kontrolou ruských sil – je na místě od 23. února, aniž by mohl střídat směny technického personálu a stráží, uvedl regulátor. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůraznil, že je důležité, aby zaměstnanci obsluhující ukrajinská jaderná zařízení mohli odpočívat a střídat se, aby mohli bezpečně a bezpečně vykonávat svou práci. Řekl také, že „napjatá“ situace s ruskými silami ovládajícími areál jaderné elektrárny  a ukrajinským personálem, který ji obsluhuje, „určitě nemůže trvat příliš dlouho“. Šéf národního operátora Energoatom Petro Kotin v pátek generálního ředitele informoval, že elektrárna nyní smí střídat směny.

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022 večer

Iniciativa generálního ředitele IAEA Grossiho k cestě na Ukrajinu

Generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi dnes oznámil, že je připraven vycestovat do Černobylské jaderné elektrárny (JE), aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren od stran konfliktu v zemi. Generální ředitel nastínil sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2. března svolaném k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a záruk. Dnes varoval, že několik z nich již bylo ohroženo během nočních událostí v největší ukrajinské jaderné elektrárně.

Sedm pilířů je:

  1. Fyzická integrita zařízení – ať už jde o reaktory, nádrže s palivem nebo sklady radioaktivního odpadu – musí být zachována;

  2. Všechny bezpečnostní a zabezpečovací systémy a zařízení musí být vždy plně funkční;

  3. Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku;

  4. Pro všechna jaderná zařízení musí existovat bezpečné vnější napájení ze sítě;

  5. Musí existovat nepřetržité logistické dodavatelské řetězce a doprava do místa;

  6. Musí existovat účinné systémy radiačního monitorování na místě i mimo něj a opatření připravenosti a reakce na mimořádné události;

  7. Musí existovat spolehlivá komunikace s regulátorem a ostatními.

Generální ředitel uvedl, že z jaderné elektrárny nedošlo k žádnému úniku radiace v důsledku požáru, který byl později uhašen. "Ale nemůžeme se spoléhat na to, že toto štěstí bude pokračovat." Je nejvyšší čas zabránit tomu, aby ozbrojený konflikt vystavil jaderná zařízení vážnému riziku, které by mohlo ohrozit bezpečnost lidí a životního prostředí na Ukrajině i mimo ni. Slova musí něco znamenat – je čas jednat.“

IAEA je mezinárodní, autoritativní technická jaderná agentura, která je schopna poskytnout adekvátní technickou pomoc, která pomůže zajistit bezpečný provoz jaderných zařízení, řekl. Ale za těchto podmínek agentura potřebuje závazek každého aktéra, aby mohla takovou technickou pomoc na Ukrajinu poskytovat. „Logistika této cesty bude obtížná, ale ne nemožná. To, co požadujeme, je závazek, který nám umožní poskytovat tuto technickou pomoc,“ řekl s tím, že konzultuje s ostatními, jak toho dosáhnout. Generální ředitel Grossi dal jasně najevo, že jeho návrh nemá nic společného s pokusem o politické řešení konfliktu na Ukrajině. "Moje odpovědnost je omezena na bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení," řekl. "Dejme se do práce."

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022 odpoledne

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ruské síly převzaly kontrolu nad areálem tamní jaderné elektrárny Záporoží (JE), ale že jadernou elektrárnu nadále obsluhují její řadoví zaměstnanci a žádná úniku radioaktivního materiálu, řekl generální ředitel Rafael Mario Grossi.

Ukrajinští protějšky informovali IAEA, že střela přes noc zasáhla  budovu v blízkosti jednoho z reaktorových bloků elektrárny a způsobila lokalizovaný požár, který byl později uhašen.
Bezpečnostní systémy šesti reaktorů elektrárny nebyly ovlivněny a nedošlo k úniku radioaktivního materiálu. Radiační monitorovací systémy na místě jsou plně funkční.

Operátor však oznámil, že situace je i nadále velmi náročná, a proto dosud nebylo možné vstoupit do celého areálu, aby bylo možné posoudit, zda jsou všechny bezpečnostní systémy plně funkční. Z reaktorových bloků elektrárny je blok 1 odstaven z důvodu údržby, bloky 2 a 3 prošly řízenou odstávkou, blok 4 pracuje na výkonu 60 procent a bloky 5 a 6 jsou drženy „v záloze“ v režimu nízkého výkonu. Dva lidé byli hlášeni jako zranění.

Incident and Emergency Center (IEC) IAEA bylo uvedeno do režimu plné reakce kvůli událostem v Záporožské JE, řekl generální ředitel Grossi. IEC bude obsazeno nepřetržitě, aby nepřetržitě přijímalo, vyhodnocovalo a šířilo informace o vývoji.  Generální ředitel uvedl, že je nadále vážně znepokojen situací v největší ukrajinské jaderné elektrárně. Hlavní prioritou bylo zajistit bezpečnost a zabezpečení elektrárny, jejího napájení a lidí, kteří ji obsluhují, řekl.

„Jsem extrémně znepokojen situací v Záporožské JE a tím, co se tam během noci stalo. Odpalování granátů v oblasti jaderné elektrárny porušuje základní princip, že fyzická integrita jaderných zařízení musí být neustále udržována a udržována v bezpečí,“ řekl.

Generální ředitel uspořádal v 10:30 SEČ tiskovou konferenci k situaci.

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že areál Záporožské jaderné elektrárny (JE) byl přes noc ostřelován a generální ředitel Rafael Mariano Grossi okamžitě hovořil s premiérem Denysem Shmyhalem a národním jaderným regulátorem a provozovatelem země o vážné situaci.
Generální ředitel Grossi vyzval k zastavení používání síly a varoval před vážným nebezpečím, pokud by byly zasaženy některé reaktory. Očekává se, že v pátek v 10:30 SEČ uspořádá tiskovou konferenci.

Ukrajinský regulační úřad uvedl, že požár na místě neovlivnil „nezbytné“ vybavení a personál elektrárny podniká zmírňující opatření. V elektrárně nebyla hlášena žádná změna úrovně radiace, uvedl.

IAEA uvádí své středisko pro incidenty a nouzové situace (IEC) do režimu plné reakce kvůli situaci v Záporožské jaderné elektrárně, řekl generální ředitel Grossi.

IAEA nadále bedlivě sleduje vývoj v Záporožské JE a zůstává v neustálém kontaktu s Ukrajinou. O situaci bude i nadále pravidelně informovat.

 

IAEA Aktualizace  3.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině 

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že zaměstnanci, kteří byli drženi v Černobylské jaderné elektrárně (JE) od doby, kdy ruské vojenské síly před týdnem převzaly kontrolu nad místem, čelili „psychologickému tlaku a morálnímu vyčerpání“, generální ředitel Rafael Mariano Grossi řekl a zdůraznil, že jim musí být umožněno odpočívat, aby jejich klíčová práce mohla být vykonávána bezpečně.

Bylo to součástí společné výzvy generálnímu řediteli IAEA, kterou dnes obdržela ukrajinská vláda, regulační úřad a národní operátor, který dodal, že personál v lokalitě Černobyl „má omezené možnosti komunikovat, pohybovat se a provádět plnohodnotnou údržbu. a opravárenské práce“. Potvrdili také generálnímu řediteli, že Ukrajina ztratila regulační kontrolu nad všemi zařízeními v uzavřené zóně Černobylu, a požádali IAEA, aby přijala opatření „s cílem obnovit právní regulaci bezpečnosti jaderných zařízení a zařízení v areálu jaderné elektrárny Černobyl a v uzavřené zóně“. Generální ředitel začátkem tohoto týdne uvedl, že provádí konzultace s cílem vyřídit žádost Státního inspektorátu jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) o okamžitou pomoc při zajištění bezpečnosti JE Černobyl a dalších jaderných zařízení na Ukrajině.

V samostatné technické aktualizaci pro IAEA dnes SNRIU oznámilo, že přes noc došlo ke ztrátě energie z jednoho ze dvou elektrických přenosových vedení dodávajících elektřinu do lokality. Toto elektrické vedení nenapájí zařízení související s bezpečností. Nicméně kvůli této ztrátě výkonu došlo k potížím při provádění běžné údržby a oprav některých zařízení kritických pro bezpečnost, uvedl SNRIU. Vzhledem k času, který uplynul od černobylské havárie v roce 1986, je tepelné zatížení bazénu skladování vyhořelého paliva a objem chladicí vody obsažené v bazénu dostatečné k udržení efektivního odvodu tepla bez potřeby elektrického napájení. Kromě toho má areál k dispozici záložní nouzové dieselové generátory pro případ úplné ztráty energie. Událost znovu zdůrazňuje, proč generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zabezpečení ukrajinských jaderných elektráren. "Zůstávám vážně znepokojen zhoršující se situací na Ukrajině, zejména pokud jde o tamní jaderné elektrárny, které musí být schopny pokračovat v provozu bez jakýchkoli bezpečnostních nebo bezpečnostních hrozeb," řekl. "Každá nehoda způsobená v důsledku vojenského konfliktu by mohla mít mimořádně vážné důsledky pro lidi a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni."

Černobylská JE je od havárie vyřazována z provozu a v různých zařízeních v lokalitě zůstává značné množství jaderného materiálu ve formě vyhořelého paliva a dalšího radioaktivního odpadu. Na středečním zasedání Rady guvernérů IAEA generální ředitel Grossi zdůraznil „nanejvýš důležité, aby zaměstnanci pracující ve Specializované podnikové jaderné elektrárně v Černobylu byli schopni vykonávat svou práci bezpečně a efektivně a aby jejich osobní blaho bylo zaručeno ti, kteří převzali kontrolu“. Provozní personál ve všech ukrajinských jaderných zařízeních musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku, dodal ve svém prohlášení představenstva. Ukrajina má také 15 funkčních jaderných reaktorů na čtyřech místech v zemi, které poskytují zhruba polovinu její elektřiny, které dnes podle SNRIU nadále normálně fungují. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace  2.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině 

Rusko informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že jeho vojenské síly převzaly kontrolu nad územím kolem ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (JE), řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi. 

V oficiálním dopise generálnímu řediteli ze dne 1. března Stálá mise Ruské federace při mezinárodních organizacích ve Vídni také uvedla, že personál elektrárny pokračoval v „práci na zajištění jaderné bezpečnosti a monitorování radiace v normálním režimu provozu. Úrovně radiace zůstávají normální."  Dne 1. března Ukrajina informovala IAEA, že všechny její jaderné elektrárny zůstávají pod kontrolou národního provozovatele. V aktualizaci dnes ráno Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) uvedl, že udržuje komunikaci s jadernými zařízeními země a že JE nadále normálně fungují. Záporožská elektrárna je největší z ukrajinských jaderných elektráren se šesti z 15 jaderných reaktorů v zemi. V dopise adresovaném generálnímu řediteli a obdrženém 1. března úřadující vrchní státní inspektor SNRIU požádal IAEA o okamžitou pomoc při koordinaci činností souvisejících s bezpečností JE Černobyl a dalších jaderných zařízení. Generální ředitel bude vést konzultace a udržovat kontakty za účelem řešení tohoto požadavku. Generální ředitel opakovaně zdůraznil, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zabezpečení ukrajinských jaderných elektráren. Řekl také, že provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 28.2.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že jaderné elektrárny v zemi jsou nadále provozovány bezpečně a bezpečně, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi a dodal, že je i nadále vážně znepokojen zachováním jejich bezpečnosti a zabezpečení během současného konfliktu. Ukrajinský jaderný energetický program – 15 reaktorů na čtyřech místech – obvykle tvoří zhruba polovinu její výroby elektřiny. Dne 27. února ukrajinské ministerstvo zahraničí informovalo IAEA, že ruské vojenské síly postupují v blízkosti největší z lokalit – Záporožské jaderné elektrárny (NPP) na východní Ukrajině. Další informace obdržené 28. února od operátora potvrdily, že ruské síly byly v blízkosti místa provozu, ale v době hlášení na něj nevstoupily.

V této souvislosti generální ředitel Grossi zdůraznil, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost elektrárny. Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) řekl IAEA, že pokračuje ve shromažďování informací a v dnešní ranní aktualizaci pro IAEA SNRIU uvedla, že nedošlo k žádné změně „režimu fyzické ochrany“ JE Záporoží a že jeho šest jednotek bylo v bezpečném stavu. Generální ředitel Grossi řekl: „Pokračuji velmi pozorně a s vážnými obavami sleduji vývoj na Ukrajině, zejména potenciální dopad konfliktu na bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení země. Je nesmírně důležité, aby jaderné elektrárny nebyly žádným způsobem ohroženy. Dodal: "Nehoda jaderných zařízení na Ukrajině by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí." SNRIU zdůraznila tato rizika a v neděli informovala IAEA, že rakety zasáhly místo zařízení na ukládání radioaktivního odpadu v hlavním městě Kyjevě, ale nedošlo k žádnému poškození budovy a žádné zprávy o úniku radioaktivního odpadu. Generální ředitel Grossi uvedl, že je nesmírně důležité zachovat schopnosti operačních týmů zajistit bezpečnost. Kromě toho by měly zůstat k dispozici životně důležité dodavatelské řetězce, aby bylo zajištěno, že nezbytné služby, zařízení a komponenty mohou být kdykoli dodány do ukrajinských jaderných zařízení, například za účelem provedení jakýchkoli nouzových oprav. Ukrajina minulý týden informovala IAEA, že ruské síly převzaly kontrolu nad zařízeními Státního specializovaného podniku Černobylské JE, které se nachází v uzavřené zóně zřízené po havárii v roce 1986. Regulátor dnes uvedl, že vedoucí směny na místě nebyl od 24. února vyměněn, ale nadále plnil své povinnosti. SNRIU také poskytla údaje o radiaci z místa, které IAEA vyhodnotila jako nízké a v souladu s úrovněmi blízkými pozadí.

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že zaměstnanci všech jaderných zařízení musí mít možnost pracovat a odpočívat. Zopakoval svou výzvu těm, kteří mají takové stránky pod účinnou kontrolou, aby nepodnikali žádné kroky, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost nebo je vystavit nepřiměřenému tlaku. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

Štítky