Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuální informace z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)(IAEA)

 

Image
logo IAEA

 

Upozornění: od 1.5.2022 budou zde zveřejněny překlady pouze těch aktualizací, které přinesou nové informace. 

Pokud umíte anglicky, aktuální informace najdete na webu IAEA.

České překlady informací staršího data jsou archivovány zde.

 

IAEA Aktualizace 18.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) byla dnes informována o dalším pokusu o útok dronem na výcvikové středisko ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), který nezpůsobil žádné škody ani oběti, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Po dvou takových incidentech z minulého týdne se jedná o třetí hlášený útok na výcvikové zařízení v poslední době. ZNPP sdělila týmu IAEA přítomnému v areálu, že dnešní dron byl "neutralizován", aniž by uvedla další podrobnosti.

Tým IAEA slyšel výbuch ve stejný místní čas, tedy v 10:35, kdy ZNPP následně oznámila, že došlo k pokusu o útok dronem.

Týmu byl odepřen přístup do výcvikového střediska těsně za hranicí areálu ZNPP, aby mohl incident posoudit, přičemž elektrárna se odvolávala na možná bezpečnostní rizika.

Stalo se tak necelé dva týdny poté, co série útoků dronů výrazně prohloubila obavy o již tak nejistou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny (JE), která se nachází na frontové linii konfliktu.

"Pokud by se útok potvrdil, byl by to mimořádně znepokojivý vývoj. Ať už za těmito incidenty stojí kdokoli, zdá se, že ignoruje opakované výzvy mezinárodního společenství k maximální vojenské zdrženlivosti s cílem odvrátit velmi reálnou hrozbu vážné jaderné havárie, která by mohla mít závažné zdravotní a ekologické následky a nepřinesla by užitek vůbec nikomu," uvedl generální ředitel Grossi.

"Údery bezpilotních letounů zatím jadernou bezpečnost v areálu neohrozily. Jak jsem však před několika dny řekl Radě bezpečnosti OSN, tyto bezohledné útoky musí okamžitě přestat," informoval generální ředitel Grossi.

Začátkem tohoto týdne dorazil do ZNPP nový tým expertů IAEA, který v úterý překročil frontovou linii konfliktu a nahradil své kolegy, již situaci v ZNPP monitorovali několik posledních týdnů.

Jedná se o 18. tým expertů IAEA v elektrárně od září 2022, kdy zde generální ředitel Grossi zajistil stálou přítomnost expertů IAEA, aby pomohl zabránit jaderné havárii během vojenského konfliktu. 

"Naše přítomnost v Záporožské jaderné elektrárně je potřebná více než kdy jindy. Jak jsem informoval i Radu bezpečnosti, nebezpečně se blížíme jaderné havárii. Útoky dronů z tohoto měsíce byly prvním zjevným porušením pěti konkrétních zásad ochrany této lokality, které jsem stanovil na Radě bezpečnosti téměř před rokem," uvedl generální ředitel Grossi.

"V této mimořádně obtížné a náročné době mě velmi povzbuzuje silná podpora a jednomyslné ocenění důležité práce IAEA, které jí vyjádřili členové Rady bezpečnosti. Všichni se shodují na tom, že role IAEA je nezastupitelná, protože děláme vše, co je v našich silách, abychom udrželi elektrárnu v bezpečí," dodal.

Kromě dnešní zprávy o pokusu o útok dronem slyšeli experti IAEA na začátku týdne několik ran odcházející dělostřelecké palby, což je v posledních týdnech a měsících téměř na denním pořádku. Jak se již dříve stalo, dělostřelecká palba v blízkosti areálu v jedné fázi spustila alarmy automobilů zaparkovaných poblíž administrativní budovy ZNPP.

"Upřímně doufám, že naše výzvy k maximální vojenské zdrženlivosti, jak na Radě guvernérů IAEA, tak na Radě bezpečnosti OSN, budou vyslyšeny dříve, než bude pozdě. Nebezpečí, které elektrárně hrozí, nezmizelo, jak ukázal dnešní údajný výbuch dronu. Jak jsme viděli dne 7. dubna, situace se může kdykoli náhle a dramaticky změnit k horšímu," sdělil generální ředitel Grossi.

Přestože jsou nyní všechny reaktory ve stavu odstavení za studena, jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení zůstávají křehké. Nový tým IAEA proto bude i nadále sledovat stav elektrárny z hlediska sedmi nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jakož i pěti konkrétních zásad pro předcházení jaderným haváriím.

Tým zaměří svou pozornost zejména na rozsah a účinnost probíhajících údržbových činností, které jsou nesmírně důležité, zejména s ohledem na sníženou úroveň údržby prováděné v areálu od začátku konfliktu, který vypukl před více než dvěma lety.

Probíhají údržbové činnosti na elektrických transformátorech reaktoru 1. bloku, stejně jako na části bezpečnostních systémů 2. bloku, které by měly být dokončeny do konce dubna.

Tým IAEA byl rovněž informován ZNPP, že její program radiační ochrany byl revidován a nyní je v souladu s regulačním rámcem Ruské federace. ZNPP uvedla, že ozáření jejích zaměstnanců výrazně pokleslo díky stavu odstavení elektrárny a absenci větší údržby prováděné na šesti reaktorových blocích.

V neděli tým vykonal obchůzku po areálu. Při kontrole dodržování pěti konkrétních zásad mohli experti IAEA potvrdit, že se v navštívených oblastech nenacházejí žádné těžké zbraně. Stále však nedostali povolení navštívit všechny oblasti v areálu, zejména západní stranu turbínových hal, izolační bránu chladicího jezírka ZNPP a otevřenou rozvodnu o napětí 330 kilovoltů (kV) nedaleké Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP).

V průběhu minulého týdne také experti IAEA navštívili reaktorovou budovu a kontejnment druhého bloku, aby sledovali rutinní výměnu chladicích čerpadel pro jeho bazén s vyhořelým palivem.

Podívali se také na situaci s vodou v areálu ztíženou loňskou destrukcí přehrady Kachovka a byli informováni, že z výpustného kanálu ZTPP se do chladicího jezírka ZNPP denně přečerpá asi 5000 m3 vody. Podobné množství vody na chlazení reaktorových bloků a vyhořelého paliva denně zajišťuje 11 vrtů podzemní vody vybudovaných po zničení přehrady.

 Týmy IAEA přítomné v jaderných elektrárnách v Chmelnickém, Rovnu a Jihoukrajinsku a v Černobylu oznámily, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory dopadům probíhajícího konfliktu, včetně leteckých poplachů během většiny dnů v uplynulém týdnu.

Na dvou ze čtyř reaktorových bloků Rovenské JE a jednom bloku Jihoukrajinské JE probíhá plánovaná údržba a doplňování paliva. Experti Agentury přítomní v Černobylu se ve středu úspěšně vystřídali.

IAEA tento týden dokončila samostatnou misi do jaderných elektráren Chmelnický, Rovno a Jihoukrajinsk, která se zabývala koordinací jejich činností s přihlédnutím k pokračující přítomnosti expertů IAEA v těchto areálech, a navazovala na předchozí lékařské mise v loňském roce zaměřené na podporu personálu jaderných zařízení na Ukrajině. 

 

IAEA Aktualizace 13.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Všech šest reaktorových bloků ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) je nyní poprvé uvedeno do stavu odstavení za studena od konce roku 2022 poté, co dnes brzy ráno dosáhl tohoto provozního stavu čtvrtý blok, sdělil generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

V souladu s plány ZNPP, o nichž IAEA informovala již dříve, zahájila elektrárna přechod čtvrtého bloku ze stavu odstavení za tepla v pátek ráno, přičemž tento proces byl dokončen dnes v 7:30 hodin. K tomuto kroku se rozhodla poté, co nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny, nedávno ukončilo zimní topnou sezónu.

"Vítám tento vývoj, který Agentura doporučovala již delší dobu, protože zvyšuje celkovou bezpečnost zařízení. Agentura bude i nadále pozorně sledovat provozní stav Záporožské jaderné elektrárny a v kontextu rychlých změn a v případě potíží bude poskytovat technicky schůdné alternativy," informoval generální ředitel Grossi.

ZNPP přestala vyrábět elektřinu pro národní síť v září 2022, ale od října 2022 udržovala alespoň jeden ze svých šesti bloků ve stavu odstavení za tepla, aby zajišťoval dálkové vytápění a také technologickou páru na zpracování kapalného odpadu v areálu.

Poté, co elektrárna na začátku letošního roku zahájila provoz čtyř nově instalovaných dieselových parogenerátorů na výrobu páry za účelem zpracování tohoto odpadu, jak doporučila IAEA, zůstal reaktorový blok č. 4 ve stavu odstavení za tepla především proto, aby pomáhal udržovat Energodar v teple. Pět ostatních reaktorů bylo ve stavu odstavení za studena a nyní se k nim připojil i čtvrtý blok.

Ve stavu odstavení za studena v případě, kdy je z jakéhokoli důvodu přerušen odvod tepla, je k dispozici dodatečná několikadenní rezerva pro zajištění chlazení jaderného paliva v reaktoru. Reaktor také potřebuje méně chladicí vody než ve stavu odstavení za tepla, což je problém, který se stal aktuálním po zničení přehrady Kachovka ležící níže po proudu v polovině roku 2023.

Ačkoli je toto opatření pozitivní z hlediska jaderné bezpečnosti, situace zůstává velmi nestabilní v době, kdy největší evropská jaderná elektrárna čelí vážnému nebezpečí, přičemž v uplynulém týdnu bylo na zařízení namířeno několik útoků dronů.

"Rozhodnutí o převedení do stavu odstavení za studena všech šesti bloků je samo o sobě pozitivní, protože ochlazení reaktoru poskytuje dodatečnou rezervu pro případ havárie. Neřeší však zásadní problém, kterým je nedávné náhlé zhoršení situace v elektrárně. Jaderná bezpečnost a zabezpečení tohoto významného jaderného zařízení jsou bezpochyby stále velmi nejisté," uvedl generální ředitel Grossi.

 Potenciální rizika byla znovu zdůrazněna dnes ráno, kdy tým expertů IAEA přítomný v areálu hlásil, že během necelé půlhodiny slyšel šestnáct výstřelů dělostřelecké palby, některé zblízka, jiné z větší vzdálenosti, ale přesto zřetelně slyšitelné.

Ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), již dříve vydal regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a uvedení jich do stavu odstavení za studena.

 

IAEA Aktualizace 11.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes vyzval k maximální vojenské zdrženlivosti a plnému dodržování pěti konkrétních zásad ochrany ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), několik dní poté, co série útoků dronů "výrazně" zvýšila riziko jaderné havárie v této lokalitě.

V projevu na mimořádném zasedání Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) generální ředitel Grossi uvedl, že je nanejvýš důležité zajistit, aby "tyto bezohledné útoky neznamenaly začátek nové a velice nebezpečné válečné fronty".

Generální ředitel IAEA vystoupí v pondělí na Radě bezpečnosti OSN v New Yorku.

Dnešní zasedání rady, v níž zasedá 35 zemí, svolal její předseda poté, co obdržel dvě samostatné žádosti o svolání tohoto zasedání od Ruské federace a Ukrajiny.

"Důrazně vyzývám vojenské činitele, aby se zdrželi jakýchkoli kroků porušujících pět konkrétních zásad IAEA pro předcházení jaderné havárii a zajištění integrity elektrárny, a vyzývám mezinárodní společenství, aby aktivně pracovalo na deeskalaci této velmi vážné situace," vyzval generální ředitel Grossi ve svém úvodním prohlášení.

Zasedání se konalo necelý týden poté, co na areál ZNPP dopadly tři údery dronů, které ohrozily jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a prohloubily obavy z již tak velmi nejisté situace v největší evropské jaderné elektrárně (JE), která se nachází na frontové linii ozbrojeného konfliktu.

Bylo to poprvé od listopadu 2022, kdy se ZNPP stala přímým cílem vojenské akce. Událost představovala také zjevné porušení pěti zásad zaměřených na ochranu zařízení, které stanovil generální ředitel Grossi v Radě bezpečnosti OSN v květnu loňského roku, a jak řekl Radě, "důsledně nás posunula k aktuálnímu klíčovému bodu této války".

Přestože tyto údery stejně jako další, které elektrárna ohlásila před nedělními událostmi i po nich, nezpůsobily škody ohrožující jadernou bezpečnost a zabezpečení ZNPP, znamenaly "zásadní eskalaci" nebezpečí, informoval generální ředitel Grossi.

Zdůraznil, že "nikdo nemůže mít z útoku na jadernou elektrárnu žádný myslitelný prospěch ani získat žádnou vojenskou či politickou výhodu" a pokračoval:

"Naléhavě vás žádám, abyste tento problém považovali za svou nejvyšší prioritu a podpořili mě a IAEA, abyste udělali vše, co je ve vašich silách, a zabránili tomu, aby se tato ničivá válka stala ještě nebezpečnější prostřednictvím dalších útoků na Záporožskou JE nebo jakoukoli jinou jadernou elektrárnu."

Tým expertů IAEA přítomný v areálu elektrárny nadále informuje o častých zvucích vojenských akcí, včetně četných výstřelů dělostřelecké palby z blízkosti zařízení.

Navzdory narůstajícím problémům souvisejícím s vojenskými akcemi v posledních dnech experti IAEA vykonali v uplynulém týdnu pochůzky po areálu a navštívili hlavní řídicí místnosti šesti reaktorových bloků, laboratoř pro monitorování radiace mimo areál elektrárny a také sklad radioaktivního odpadu v areálu.

Avšak týmu nebyl umožněn přístup do části turbínového sálu druhého bloku, ani do některých částí skladu odpadů, takže nemohli ověřit jejich aktuální stav. Jak již bylo uvedeno dříve, ZNPP nezajistila odborníkům IAEA včasný a odpovídající přístup do všech oblastí, které jsou důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

"Za těchto mimořádně náročných okolností je přítomnost expertů IAEA v Záporožské jaderné elektrárně důležitější než kdy jindy. Jejich nestranná a odborná práce nám umožňuje nezávisle a včas informovat svět o tamních událostech. Aby mohli tyto klíčové úkoly plnit, potřebují rychlý a neomezený přístup do všech míst, která jsou důležitá pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení," prohlásil generální ředitel Grossi.

ZNPP informovala experty IAEA, že hodlá od zítřejšího rána zahájit převod čtvrtého bloku do stavu odstavení za studena poté, co v nedalekém městě Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny, oficiálně skončila zimní topná sezóna.

ZNPP přestala vyrábět elektřinu pro státní síť v září 2022, ale minimálně jeden ze svých šesti bloků ponechala ve stavu odstavení za tepla, aby zajistila dálkové vytápění a také technologickou páru na zpracování kapalných odpadů v areálu.

Poté, co elektrárna na začátku letošního roku zahájila provoz čtyř nově instalovaných dieselových parogenerátorů na zpracování takového odpadu, jak doporučila IAEA, zůstal čtvrtý reaktorový blok ve stavu odstavení za tepla především proto, aby pomohl udržet Energodar v teple. Pět ostatních reaktorů je ve stavu odstavení za studena.

 Ve stavu odstavení za studena je v případě přerušení odvodu tepla k dispozici dosdatečná několikadenní rezerva, aby nebylo ohroženo chlazení jaderného paliva v reaktoru. Reaktor také potřebuje méně chladicí vody než ve stavu odstavení za tepla.

"Přechod do stavu odstavení za studena je pozitivním krokem pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, i když je v současné době zastíněn velkým vojenským nebezpečím, které elektrárně hrozí," řekl generální ředitel Grossi.

ZNPP informovala tým IAEA, že elektrárna měla po celý minulý týden opět přístup ke svému jedinému zbývajícímu záložnímu elektrickému vedení, které bylo přerušeno na začátku dubna. Elektrárna má nyní přístup k jednomu ze svých čtyř hlavních 750 kilovoltových (kV) vedení a také k poslednímu ze šesti záložních 330 kV vedení, které bylo na několik dní odpojeno.

Experti IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu oznámili, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou i nadále zachovány, a to i přes několikanásobný poplach, ke kterému došlo v uplynulém týdnu. Bloky 1 a 4 v Rovenské JE jsou v plánované odstávce. Experti IAEA se v Chmelnické jaderné elektrárně vystřídali dne 8. dubna.

 

IAEA Aktualizace 9.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) byla dnes informována o dalším útoku dronu na ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP), což je poslední ukázka výrazného zhoršení situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v areálu elektrárny, sdělil generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Tým expertů IAEA nacházející se v elektrárně ověřoval v neděli dopady několika takových útoků. Dnes v 11:05 místního času, tedy ve stejnou dobu, kdy ZNPP později uvedla, že na střeše výcvikového střediska zařízení explodoval přilétající dron, ohlásil zaslechnutí výbuchů střelby z pušek a následné hlasité exploze.

Incident přispěl k prohloubení obav ohledně již tak velmi nejisté situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny, která byla od začátku konfliktu v únoru 2022 několikrát ostřelována a osmkrát přišla o veškeré externí napájení.

Výcvikové středisko se nachází těsně za hranicemi areálu, asi půl kilometru od prvního reaktorového bloku, a incident nepředstavoval žádné ohrožení jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP, jejíchž všech šest reaktorů je již po dobu 20 měsíců odstaveno. Ve výcvikovém středisku jsou však běžně přítomni zaměstnanci ZNPP. Tým IAEA požádal o okamžitý přístup do budovy, aby mohl posoudit možný dopad, ale byl informován, že to vojenská bezpečnostní situace neumožňuje. Tým bude o takový přístup i nadále usilovat, což také učinil a v neděli jej získal.

"Dnešní hlášený incident, ačkoli k němu došlo mimo areál elektrárny, je hrozivý, neboť naznačuje zjevnou připravenost pokračovat v těchto útocích navzdory závažnému nebezpečí, které představují pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, a našim opakovaným výzvám k zastavení útoků. Ať už za nimi stojí kdokoli, zahrává si s ohněm. Útoky na jadernou elektrárnu jsou krajně nezodpovědné a nebezpečné a musí skončit," informoval generální ředitel Grossi.

Nedělní údery dronů signalizují nové vážné ohrožení bezpečnosti elektrárny, neboť to bylo poprvé od listopadu 2022, kdy se ZNPP stala přímým cílem vojenské akce. Představují také první zjevné porušení pěti konkrétních zásad ochrany zařízení, které stanovil generální ředitel Grossi na Radě bezpečnosti OSN v květnu loňského roku.

Kromě nedělních a dnešních incidentů, které byly doloženy pozorováním týmu IAEA, byli experti Agentury ZNPP informováni i o dalších podobných událostech v posledních dnech. V pátek ZNPP uvedla, že v blízkosti zařízení na výrobu kyslíku a dusíku v areálu došlo k zásahu dronem. V neděli tým kromě již ohlášených výbuchů slyšel i další výbuchy a byl informován o dalších dvou údajných útocích dronů mimo areál, v nedalekém přístavu a ve výcvikovém středisku. Včera ZNPP uvedla, že dron byl sestřelen nad budovou turbínové haly šestého reaktorového bloku, aniž by způsobil výbuch. Ve všech případech tým IAEA požádal o návštěvu těchto míst, ale z bezpečnostních důvodů mu byl přístup odepřen.

Generální ředitel Grossi v reakci na závažný zvrat, k němuž v posledních dnech v areálu došlo, uvedl, že příští týden hodlá o situaci informovat Radu bezpečnosti OSN. Bude to již jeho sedmé vystoupení před tímto orgánem, jehož členy je patnáct zemí, v souvislosti se situací na Ukrajině za poslední dva roky.

"Jsem i nadále odhodlán udělat vše, co je v mých silách, abych zabránil velké jaderné havárii během této tragické války. V této chvíli, kdy hrozí velké nebezpečí, zdůrazním vážnost situace ve svém vystoupení před Radou bezpečnosti, jejíž podpora je pro vytrvalé úsilí IAEA zaměřené na pomoc zabránit velké jaderné havárii s možnými následky pro lidi a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni nesmírně důležitá," sdělil. 

 Experti IAEA v posledních dnech slyšeli neustále zvuky vojenských aktivit v blízkosti elektrárny, včetně výbuchů, střelby z ručních zbraní i vzdalující se dělostřelecké palby.

 

IAEA Aktualizace 7.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Podle generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafaela Mariana Grossiho došlo dnes k závažnému incidentu, který ohrozil jadernou bezpečnost.

Poprvé od listopadu 2022 se největší evropská jaderná elektrárna stala přímým cílem vojenské akce, která zároveň představuje jasné porušení pěti základních zásad ochrany zařízení stanovených generálním ředitelem Rossim na Radě bezpečnosti OSN v květnu loňského roku. 

"Jedná se o zásadní eskalaci nebezpečí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny. Takové bezohledné útoky výrazně zvyšují riziko závažné jaderné havárie a musí okamžitě přestat," uvedl generální ředitel Grossi.

V tuto chvíli nic nenasvědčuje poškození kritických systémů jaderné bezpečnosti nebo zabezpečení jaderných zařízení v areálu. Vojenské údery však byly další výraznou připomínkou přetrvávajících hrozeb pro ZNPP a další jaderná zařízení během ozbrojeného konfliktu, a to navzdory úsilí IAEA snížit riziko závažné havárie, která by mohla poškodit lidi a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni.

"Jak jsem opakovaně prohlásil, a to i v Radě bezpečnosti a Radě guvernérů IAEA, nikdo nemůže mít z útoků na jaderná zařízení žádný myslitelný prospěch nebo získat jakoukoli vojenskou či politickou výhodu. Útok na jadernou elektrárnu je naprosto nepřípustný," řekl. "Důrazně apeluji na vojenské činitele, aby se zdrželi jakýchkoli akcí porušujících základní principy, které chrání jaderná zařízení."

 Experti IAEA, kteří jsou v areálu přítomni, se poté, co obdrželi od ZNPP informace o útocích dronů, vydali na tři zasažená místa. Podařilo se jim potvrdit fyzický účinek detonace dronů, včetně u jedné ze šesti reaktorových budov v areálu, jejíž monitorovací a komunikační zařízení byla, jak se zdá, terčem útoku. V době, kdy experti byli na střeše reaktoru šestého bloku, ruské jednotky zasáhly něco, co vypadalo jako blížící se dron. Následoval výbuch v blízkosti budovy reaktoru.

Tým IAEA uvedl, že na tomto a dvou dalších místech dopadu v areálu pozoroval zbytky dronů. Na jednom z nich, před laboratoří, viděli vedle poškozeného vojenského logistického vozidla krvavé skvrny, což svědčí o nejméně jedné oběti.

Experti uvedli, že v průběhu dne slyšeli na místě výbuchy a střelbu ze zbraní. Kromě toho tým IAEA slyšel z blízkosti elektrárny několik výstřelů vzdalujícího se dělostřelectva.

Ačkoli tým zatím nezaznamenal žádné strukturální poškození systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro jadernou bezpečnost nebo zabezpečení elektrárny, hlásil, že pozoroval drobné povrchové popáleniny na horní části střechy kopule reaktoru 6. bloku a proražení betonové desky podpírající nádrže na doplňování primární vody.

"Přestože poškození na 6. bloku neohrozilo jadernou bezpečnost, jednalo se o závažnou událost, která mohla narušit integritu ochranného systému reaktoru," uvedl generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 4.4.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) dnes přišla o připojení ke svému jedinému zbývajícímu záložnímu elektrickému vedení v souvislosti s obnovením vojenských operací v oblasti, což je další incident, který poukazuje na přetrvávající rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení během konfliktu, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Experti IAEA, kteří se nacházejí v ZNPP, oznámili, že jediné zbývající vedení o napětí 330 kilovoltů (kV) bylo odpojeno v 10:06 hodin místního času, takže elektrárna je zcela závislá na jediném zbývajícím externím vedení o napětí 750 kV. Před konfliktem měla ZNPP k dispozici čtyři 750 kV a šest 330 kV vedení.

Příčina posledního výpadku nebyla bezprostředně jasná, ale následovala po zprávách o vojenské aktivitě v regionu i mimo něj. To potvrdil i tým IAEA v areálu, který dnes ráno slyšel četné výstřely vzdalujícího se dělostřelectva, stejně jako ve středu, kdy tým slyšel střelbu raket. 

"Jak se již opakovaně stalo během této ničivé války, největší evropská jaderná elektrárna přišla o klíčový zdroj elektřiny, který potřebuje k chlazení svých reaktorů i k dalším nezbytným funkcím v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Dnešní ranní události opět zdůrazňují velmi reálné nebezpečí, kterému toto významné zařízení čelí," uvedl generální ředitel Grossi.

Také před těmito posledními událostmi experti IAEA v uplynulém týdnu nadále slyšeli každodenní výbuchy v různých vzdálenostech od areálu.

Od srpna 2022 došlo v ZNPP k osmi případům s úplnou ztrátou externího napájení, naposledy v prosinci loňského roku. Na začátku letošního roku bylo také na tři týdny odpojeno vedení o napětí 330 kV, ale hlavní vedení o napětí 750 kV zůstalo v té době k dispozici.

Dnes ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), informoval IAEA, že výzkumné a vývojové zařízení na severovýchodě země, které před válkou sloužilo k výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové účely, opět ztratilo externí napájení v důsledku ostřelování. Zařízení je nyní odkázáno na nouzové dieselové generátory, stejně jako při předchozím týdenním výpadku ve dnech 22.-29. března 2024. Radiační situace na místě je v normálních mezích, informoval SNRIU.

Zařízení podkritického neutronového zdroje, které se nachází v Charkovském fyzikálně-technickém institutu (KIPT), bylo na začátku konfliktu převedeno do hlubokého podkritického stavu a jeho radioaktivní inventář je nízký. V listopadu 2022 mise expertů IAEA na ochranu a jadernou bezpečnost zjistila, že zařízení bylo silně poškozeno ostřelováním, ale bez jakýchkoli náznaků úniku radiace nebo rozptylu deklarovaného jaderného materiálu.

"Vzhledem k tomu, že toto zařízení bylo od začátku ozbrojeného konfliktu před více než dvěma lety odstaveno, v současné době neočekáváme, že by situace měla nějaké důsledky pro veřejnou bezpečnost. Je však třeba zdůraznit také potenciální rizika pro jadernou bezpečnost a jaderné zabezpečení během vojenského konfliktu a my budeme situaci v tomto zařízení nadále sledovat," uvedl generální ředitel Grossi.

Začátkem tohoto týdne byl tým IAEA v ZNPP informován, že elektrárna posuzuje budoucí provozní stav svého jediného bloku vyrábějícího teplo poté, co nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny, oficiálně ukončilo zimní topnou sezónu.

ZNPP přestala vyrábět elektřinu pro národní síť v září 2022, ale minimálně jeden ze svých šesti bloků ponechala ve stavu odstavení za tepla, aby zajišťoval dálkové vytápění a také technologickou páru pro zpracování kapalných odpadů v areálu. Poté, co elektrárna na začátku letošního roku zahájila provoz čtyř nově instalovaných dieselových parogenerátorů na zpracování takového odpadu, zůstal reaktorový blok č. 4 ve stavu odstavení za tepla především proto, aby pomohl udržet Energodar v teple. Pět ostatních reaktorů je ve stavu odstavení za studena.

Tento týden však byli experti IAEA, kteří jsou přítomni v areálu, informováni, že dne 1. dubna se Energodar rozhodl ukončit topnou sezónu pro roky 2023-24 a odstavit vlastní lokální výrobu tepla, což přimělo ZNPP, aby přehodnotila i situaci ohledně čtvrtého bloku.

"Rozhodnutí o převodu 4. bloku do stavu odstavení za studena by bylo příznivější pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, ale nemělo by odvádět pozornost od skutečnosti, že situace v Záporožské jaderné elektrárně je i nadále velmi nejistá, jak opět ukázala ranní ztráta výkonu," informoval generální ředitel Grossi.

Tým IAEA tento týden pokračoval v pochůzkách po areálu, včetně prohlídek některých reaktorových bloků a vstupních a výstupních kanálů ZNPP, kde také pozoroval chladicí věže a jejich čerpací stanici.

U vodárenských zařízení byl tým informován, že do chladicí nádrže ZNPP je v současné době přiváděno přibližně 400 m3/h vody z rozstřikovacích nádrží a také z výpustného kanálu nedaleké Záporožské tepelné elektrárny. Voda dodávaná z jedenácti podzemních vrtů zajišťuje dostatek chladicí vody pro šest odstavených bloků, ale stále nestačí k udržení zásob vody v chladicí nádrži ZNPP.

Během návštěvy reaktorové budovy čtvrtého bloku si tým prohlédl chemickou laboratoř a místnosti bezpečnostního systému. Nebyly zjištěny žádné úniky ani stopy kyseliny borité. Při návštěvě havarijních jímek chlazení aktivní zóny (ECCS) 1. bloku však odborníci zaznamenali v jedné z jímek něco, co vypadalo jako zkrystalizovaná kyselina boritá. Boritá voda se používá v primárním chladivu, aby pomohla udržet funkce jaderné bezpečnosti. Přestože může dojít k úniku, rychlé vyšetření, oprava a vyčištění jsou zásadní, aby se zabránilo potenciálnímu poškození jakéhokoli systému důležitého pro jadernou bezpečnost.

Během pochůzek v uplynulém týdnu nebyl expertům umožněn přístup k izolační bráně chladicí nádrže, což je místo, které IAEA viděla naposledy v listopadu 2023, ani do západní části turbínové haly 6. bloku. Jak jsme již dříve informovali, ZNPP nezajistila expertům IAEA včasný a odpovídající přístup do všech oblastí, které jsou důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

Týmy IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské JE a v Černobylské elektrárně oznámily, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou i nadále zachovány, a to i přes několikanásobný letecký poplach v uplynulém týdnu. Údržba turbínového sálu druhého bloku v Chmelnické JE byla dokončena a reaktor se vrátil na nominální výkon. Blok 4 v JE Rovno zůstává v plánované odstávce. Experti IAEA se v uplynulém týdnu na Jihoukrajinské a Rovenské JE vystřídali.

 

IAEA Aktualizace 28.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Konflikt na Ukrajině nadále ohrožuje jadernou bezpečnost, neboť v blízkosti Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) nacházející se na jihu země probíhají vojenské operace, na několika místech se rozezněl letecký poplach a ostřelování vyřadilo z provozu výzkumné zařízení na severovýchodě země, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

"Již více než dva roky je jaderná bezpečnost na Ukrajině neustále ohrožena. Jsme i nadále odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli minimalizovat riziko jaderné havárie, která by mohla poškodit lidi a životní prostředí nejen na Ukrajině," informoval generální ředitel Grossi.

"Zatím se nám podařilo situaci stabilizovat, ale jak jsme se v uplynulém týdnu opět přesvědčili, jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině zůstávají mimořádně nestabilní. Nemůžeme si dovolit kdykoli polevit v ostražitosti," dodal.

Experti IAEA, kteří se nacházejí v areálu ZNPP, největší evropské jaderné elektrárně (JE), v uplynulém týdnu každý den opět slyšeli výbuchy, a to v různých vzdálenostech od elektrárny. Několikrát se zdálo, že zvuky přicházejí z blízkosti areálu, pravděpodobně zvuky vzdalující se dělostřelecké palby, uvedli experti. V noci z 22. na 23. března a včera byla opět slyšet palba z ručních zbraní. Kromě toho se včera v areálu spustil letecký poplach, což odročilo plánovanou návštěvu týmu IAEA suchého skladu vyhořelého paliva ZNPP na pozdější hodiny.

Navzdory těmto problémům tým IAEA v uplynulém týdnu pokračoval v pravidelných prohlídkách areálu, včetně návštěvy budovy reaktoru 5. bloku, kde kontroloval hladinu vody v bazénu s vyhořelým palivem, provoz čerpadel na chlazení vyhořelého paliva, dvou parogenerátorů a místností bezpečnostních systémů. Nebyly zjištěny žádné úniky kapaliny ani stopy kyseliny borité. Tým si také prohlédl provozní čerpadla a další zařízení v turbínové hale 4. bloku, sledoval testování havarijního dieselgenerátoru ve stejném bloku a navštívil místnosti s elektrickým zařízením bezpečnostních systémů na 4. a 5. bloku.

 Během prohlídek provedených v uplynulém týdnu tým IAEA nezaznamenal žádné problémy týkající se jaderné bezpečnosti. ZNPP však stále nezajistila odborníkům IAEA včasný a odpovídající přístup do všech prostor, které jsou důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, včetně některých částí turbínových hal, izolační brány chladicího rybníku ZNPP a otevřené rozvodny o napětí 330 kV v nedaleké Záporožské tepelné elektrárně. IAEA si je vědoma zpráv a snímků ze sociálních médií týkajících se přítomnosti vojáků a vozidel uvnitř jedné z turbínových hal v ZNPP. O přítomnosti těchto vozidel v turbínových halách ZNPP informoval generální ředitel v předchozích aktualizovaných zprávách.

Údržbové práce na částech bezpečnostního systému prvního bloku zatím nebyly obnoveny poté, co se je vedení ZNPP minulý týden rozhodlo opět odložit. Jiné plánované údržbové práce však probíhají na dalších místech v ZNPP.

Experti IAEA byli informováni, že ZNPP zahájila vypouštění jednoho z rozstřikovacích nádrží 5. bloku za účelem jeho vyčištění, které má trvat přibližně tři týdny, poté bude vyčištěn i rozstřikovací nádrž 6. bloku. Tyto dva bloky patří mezi pět bloků ZNPP, které jsou ve stavu odstavení za studena, zatímco reaktorový blok 4 je ve stavu odstavení za tepla kvůli výrobě páry na vytápění. 

Podle Ukrajinského jaderného dozoru přišlo dne 22. března na severovýchodě v Charkově v důsledku ostřelování o externí napájení výzkumné a vývojové zařízení, které až do začátku války sloužilo k výrobě radioizotopů pro lékařské a průmyslové aplikace. Zařízení je nyní odkázáno na nouzové dieselové generátory. Kromě toho byla IAEA informována, že úroveň radiace v celém areálu zůstává v normě.

Zařízení podkritického neutronového zdroje, které se nachází v Charkovském fyzikálně-technologickém institutu (KIPT), bylo na začátku konfliktu převedeno do hlubokého podkritického stavu a jeho radioaktivní inventář je nízký. V listopadu 2022 mise expertů IAEA na ochranu a bezpečnost jaderných zařízení zjistila, že zařízení bylo silně poškozeno ostřelováním, ale bez jakýchkoli náznaků úniku radiace nebo rozptylu deklarovaného jaderného materiálu.

"Vzhledem k charakteru tohoto zařízení, které je od začátku ozbrojeného konfliktu odstaveno, v současné době nepředpokládáme situaci, jež by mohla mít jakékoli důsledky pro veřejnou bezpečnost. Je však zřejmé, že ponechání jaderného zařízení bez externího napájení není normální a znovu ukazuje na rizika vyplývající z této války pro jadernou bezpečnost. Situaci související se zařízením budeme i nadále sledovat," sdělil generální ředitel Grossi.

Experti IAEA přítomní v jaderných elektrárnách v Chmelnickém, Rovnu a Jihoukrajinsku a v Černobylu oznámili, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou i nadále zachovány, a to i přes několikanásobný letecký poplach v uplynulém týdnu. Údržba turbínové haly druhého bloku Chmelnické JE probíhá dobře a čtvrtý blok Rovenské JE je v plánované odstávce. Experti IAEA v Černobylu se tento týden vystřídali.

IAEA pokračovala v dodávkách zařízení potřebných k udržení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Tento týden obdržela JE Rovno přenosné rentgenové zařízení pro nedestruktivní testování v areálu, které bylo pořízeno z finančních prostředků Spojeného království. Jednalo se o 42. dodávku zařízení na Ukrajinu od začátku konfliktu, přičemž celková výše této pomoci nyní přesahuje 9 milionů eur.

 

IAEA Aktualizace 22.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi sdělil, že ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) dnes, kdy přicházejí zprávy o rozsáhlých vojenských akcích na Ukrajině, přišla na téměř pět hodin o připojení k poslednímu zbývajícímu hlavnímu elektrickému vedení, což opět upozornilo na stále existující nebezpečí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny během konfliktu.

Podle zprávy expertů IAEA přítomných v areálu přestala ZNPP kolem 6:10 místního času odebírat energii z elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV). Nebylo bezprostředně jasné, co přerušení způsobilo, ale elektrárna byla informována, že ke zkratu elektrického vedení došlo asi 95 km od areálu na druhé straně řeky Dněpr.

Protože nebylo zjištěno žádné fyzické poškození vedení o napětí 750 kV, bylo v 11:02 hodin znovu připojeno. V posledních dvou letech ZNPP opakovaně přišla o dodávky elektřiny v důsledku událostí souvisejících s vojenskou činností v různých vzdálenostech od areálu.

Zatímco vedení o napětí 750 kV bylo nedostupné, ZNPP nadále dostávala externí elektřinu, kterou potřebuje na chlazení reaktoru a zajištění dalších základních funkcí, z jediného zbývajícího záložního vedení o napětí 330 kV, které bylo obnoveno až v polovině března po více než třítýdenním výpadku. Všech 20 nouzových dieselových generátorů zůstává k dispozici v pohotovostním režimu pro případ úplné ztráty externího napájení. Před válkou měla tato největší evropská jaderná elektrárna (JE) přístup k deseti externím napájecím linkám, čtyřem o napětí 750 kV a šesti o napětí 330 kV linkám.

Experti IAEA z Jihoukrajinské jaderné elektrárny (SUNPP) oznámili, že i tato elektrárna dočasně ztratila připojení k jednomu 750 kV a jednomu 330 kV vedení. Elektrárna měla stále přístup k ostatním elektrickým vedením a zůstala v provozu, i když se sníženým výkonem, dokud nebylo vedení o napětí 750 kV znovu připojeno.

"Znovu si připomínáme velmi reálné nebezpečí, kterému Záporožská jaderná elektrárna, stejně jako ostatní ukrajinské jaderné elektrárny, nadále čelí každý den, dokud tato ničivá válka pokračuje. Situace s externím napájením napájením Záporožské jaderné elektrárny opět visí na vlásku," řekl generální ředitel Grossi.

Dnešní přerušení dodávky elektřiny a zprávy o vojenských akcích na Ukrajině přišly poté, co ZNPP začátkem tohoto týdne odložila plánovanou údržbu některých bezpečnostních systémů reaktoru kvůli "celkové situaci v okolí elektrárny", aniž by ji blíže specifikovala. Tento týden také experti IAEA v ZNPP oznámili, že denně slyšeli zvýšený počet výbuchů, ke kterým docházelo v různých vzdálenostech od areálu, včetně toho, co vypadalo jako vzdalující se dělostřelecká a kulometná palba z oblastí mimo areál ZNPP.

Podle generálního ředitele Grossiho to bylo v posledních týdnech již podruhé, kdy ZNPP odložila některé údržbové práce v areálu, což ještě zvýšilo obavy o tamní jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny.

Běžné údržbové práce na bezpečnostních systémech prvního reaktorového bloku byly poprvé odloženy, když ZNPP minulý měsíc ztratila spojení s jediným zbývajícím záložním elektrickým vedením. Poté, co bylo vedení o napětí 330 kV minulý týden obnoveno, měla elektrárna v úmyslu tyto práce obnovit a provedla nezbytné přípravné testy, než se ve středu rozhodla je opět odložit.

Po tomto rozhodnutí byl znovu uveden do provozu jeden z bezpečnostních redundantních systémů bloku, který byl před plánovanými údržbovými pracemi odstaven a testován. Každý z reaktorů ZNPP má tři samostatné a nezávislé redundantní systémy zahrnující bezpečnostní systémy reaktorů. Na stejném bloku již byla zahájena údržba výkonového transformátoru, který zůstává elektricky odpojen, ačkoli blok může stále dostávat externí energii.

"Pozornost světa se právem soustředí na přetrvávající nebezpečí zásahu největší evropské jaderné elektrárny nebo ztráty jejího externího napájení. Existuje však několik dalších oblastí kladoucích značné nároky, které musíme i nadále pečlivě sledovat, abychom pomohli zabránit riziku jaderné havárie, včetně údržby, stejně jako personálního zajištění a dostupnosti náhradních dílů. Všechny jsou součástí našeho hlubokého zájmu o jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny," informoval generální ředitel Grossi.

Před rozhodnutím o odkladu z tohoto týdne byli odborníci IAEA informováni, že se plánuje prodloužení údržby bloků 1, 2 a 6 ZNPP v průběhu roku 2024.

Další odklad údržbových činností může mít negativní vliv na realizaci plánu preventivní údržby ZNPP na letošní rok. Generální ředitel Grossi minulý měsíc ve zprávě pro Radu guvernérů IAEA uvedl, že "pokud bude situace ohledně údržbových činností pokračovat, očekává se, že bude mít časem následky pro jadernou bezpečnost v důsledku degradace bezpečnostních systémů a komponent".

V uplynulém týdnu tým IAEA provedl prohlídky šesti hlavních velínů, reaktorového sálu 6. bloku a místností bezpečnostních systémů, jakož i havarijních čerpadel a nádrží napájecí vody téhož bloku a 1. bloku a sledoval plánované zkoušky několika havarijních dieselgenerátorů. Tým navštívil také turbínovou halu 5. bloku, kde si odborníci mohli prohlédnout všechna patra haly, ale měli omezený přístup do západní části haly. Během těchto prohlídek nezaznamenali experti IAEA žádné problémy v oblasti jaderné bezpečnosti.

Experti IAEA byli informováni, že čtyři dieselové parogenerátory byly odstaveny po zpracování přibližně 1200 metrů krychlových kapalného odpadu a borité vody.

Experti IAEA na Ukrajině v Chmelnické a Rovenské jaderné elektrárně a v Černobylské elektrárně oznámili, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou i nadále zachovány, a to i přes několikanásobný letecký poplach v průběhu týdne. V Chmelnické JE probíhá údržba turbínové haly druhého bloku a čtvrtý blok Rovenské JE je v plánované odstávce.

Tento týden Agentura zorganizovala 41. dodávku zařízení na Ukrajinu v rámci svého komplexního programu pomoci pro udržení jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v zemi. Státní služba bezpečnosti Ukrajiny a speciální letecký oddíl Záchranné služby pro civilní obyvatelstvo obdržely zařízení na detekci a monitorování radiace včetně souvisejícího příslušenství, jako jsou přenosné zdroje energie, systémy pro sběr dat a podobně. Toto vybavení daroval Národní úřad pro jadernou bezpečnost Ministerstva energetiky USA.
 

IAEA Aktualizace 15.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) obnovila přístup ke svému jedinému zbývajícímu záložnímu elektrickému vedení po více než třítýdenním výpadku, který opět ukázal přetrvávající rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení tohoto zařízení, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Připojení ZNPP k 330 kilovoltovému (kV) externímu vedení bylo obnoveno ve čtvrtek krátce po 18. hodině místního času, což elektrárně, která za poslední rok a půl utrpěla osm úplných ztrát externího napájení, poskytlo tolik potřebnou rezervu.

Vedení o napětí 330 kV bylo přerušeno dne 20. února v důsledku incidentu na druhé straně řeky Dněpr, takže ZNPP zůstala zcela závislá na svém jediném vedení o napětí 750 kV. Před konfliktem měla největší evropská jaderná elektrárna (JE) k dispozici celkem deset vedení zajišťujících její napájení, čtyři o napětí 750 kV a šest o napětí 330 kV.

"Pozitivní vývoj z minulého večera by neměl zakrýt skutečnost, že situace s napájením v Záporožské jaderné elektrárně je i nadále velmi nestabilní a náchylná k dalším poruchám. Jsem stále hluboce znepokojen situací v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení tohoto významného jaderného zařízení," informoval generální ředitel Grossi.

Kromě toho experti IAEA, kteří jsou přítomni v areálu, stále hlásí výbuchy a další náznaky vojenské aktivity nedaleko ZNPP. V uplynulém týdnu slyšeli každý den v různých vzdálenostech od areálu výbuchy, včetně explozí v jeho blízkosti ráno a večer dne 8. března a znovu ráno a pozdě večer následujícího dne. Ve středu tým slyšel asi 13 ran vzdalující se dělostřelecké palby.

"To, co se dříve zdálo nepředstavitelné - vojenská aktivita v blízkosti jaderné elektrárny - se stalo každodenní realitou. Situace se nezlepšuje a dokud bude tato tragická válka pokračovat, zůstává elektrárna v ohrožení. Z tohoto důvodu znovu vyzývám k maximální zdrženlivosti a plnému dodržování pěti konkrétních zásad stanovených na Radě bezpečnosti OSN v květnu loňského roku," uvedl generální ředitel Grossi.

Experti IAEA v ZNPP byli v průběhu týdne informováni elektrárnou o útoku dronu v oblasti mimo hranice areálu ZNPP. Nebyly hlášeny žádné oběti. K události došlo v úterý dne 12. března kolem 18. hodiny místního času. Odborníci IAEA byli poprvé informováni ze strany ZNPP dne 13. března ve 13 hodin, kdy se okamžitě dostavili na místo hlášeného zásahu, zhruba 550 metrů od hranice areálu. Tým zpozoroval mělkou dutinu v zemi o průměru přibližně 70 cm, která se nacházela těsně u betonové zdi, jež obklopuje prostor na skladování nafty mimo areál elektrárny, asi 100 metrů od nádrží na skladování nafty. Tým v této oblasti také pozoroval částečně spálenou fólii/plastový materiál.

V nádržích na motorovou naftu mimo areál elektrárny se skladuje další palivo pro havarijní dieselgenerátory (EDG) pro šest reaktorových bloků ZNPP. Spolu s palivem uloženým v každém EDG v areálu má elektrárna v současné době dostatek nafty na více než 20 dní provozu EDG v případě úplné ztráty externího napájení.

Náraz nezpůsobil poškození žádných staveb, včetně skladu vzdáleného přibližně 40 metrů od místa nárazu, a neměl žádný vliv na jadernou bezpečnost. Na základě dostupných důkazů a vizuálních pozorování není IAEA schopna potvrdit, zda událost byla důsledkem útoku dronu nebo jiného typu projektilu.

Odborníci IAEA přítomní v areálu, kteří tento týden v rámci plánovaného střídání překročili frontovou linii a cestovali do elektrárny a z ní, pokračovali v pochůzkách a posuzování jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP.

Odborníci IAEA oznámili, že čtyři dieselové parogenerátory ZNPP obnovily provoz a zpracovávají kapalný odpad. Tyto nedávno instalované parogenerátory byly předtím v provozu na začátku února, ale poté byly na něco málo přes měsíc vypnuty, dokud nebyl připraven dostatečný objem kapaliny ke zpracování.

V rámci pokračujícího úsilí o monitorování dobrého stavu personálu byl tým IAEA informován psychologem v areálu o průběžném hodnocení veškerého personálu, přičemž u obsluhy hlavních velínů reaktorů a turbín bylo provedeno několik dodatečných hodnocení.

Experti IAEA také sledovali výcvik provozního personálu na simulátoru ve školicím středisku, kde jednali se školicím střediskem ZNPP a Rostechnadzorem, dozorným orgánem Ruské federace pro jadernou bezpečnost, o procesu, který musí personál absolvovat, aby získal svá provozní "oprávnění".

Experti IAEA byli informováni, že personál je školen s ohledem na současnou situaci v ZNPP, kdy jsou všechny reaktorové bloky buď ve stavu odstavení za studena, nebo za tepla, a také na aktuální stav externích rozvodů elektřiny a chladicí vody. ZNPP tvrdí, že má dostatek provozního personálu s příslušným oprávněním, který může udržovat reaktorové bloky v současném stavu odstavení.

"Personální situace v elektrárně zůstává zásadní otázkou pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, kterou budeme i nadále pečlivě sledovat," informoval generální ředitel Grossi.

Experti IAEA přítomní v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu uvedli, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častého zvuku leteckých poplachů v některých zařízeních.

Tým IAEA v Chmelnické jaderné elektrárně musel tento týden čtyřikrát, ve dnech 10. a 11. března, navštívit kryt v areálu. V tomto areálu byl tým IAEA informován, že elektrárna ve středu ručně odstavila druhý reaktorový blok, aby prošetřila problém s hřídelí turbíny. Jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení nebyly touto událostí dotčeny. 

Experti IAEA se v tomto týdnu vystřídali v Rovenské, Jihoukrajinské a Chmelnické jaderné elektrárně.

 IAEA pokračovala v dodávkách zařízení, která pomáhají udržovat jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Tento týden se uskutečnily dvě dodávky, čímž se jejich celkový počet od začátku ozbrojeného konfliktu zvýšil na 40. Systémy na detekci záření alfa a beta, přenosná radiokomunikační zařízení a osobní ochranné prostředky dorazily do JE Rovno a do Černobylu. Vybavení bylo pořízeno z finančních prostředků Evropské unie a Spojeného království.

 

IAEA Aktualizace 8.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Mariano Grossi se tento týden setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v rámci vytrvalé snahy IAEA, která se snaží zabránit jaderné nebo radiační havárii během probíhajícího konfliktu.

Generální ředitel Grossi označil středeční setkání s prezidentem Putinem za "profesionální a upřímné", přičemž diskuse se soustředila na prvořadý význam snížení stále ještě značných rizik pro jadernou bezpečnost a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) na jihu Ukrajiny, kterou již dva roky řídí Rusko.

Jednalo se o jejich druhé setkání, které následovalo po setkání v Petrohradě v říjnu 2022, a uskutečnilo se měsíc poté, co generální ředitel Grossi dne 7. února již počtvrté během války překročil frontovou linii, aby se vydal do ZNPP. Cestou do elektrárny se v Kyjevě setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Jak jsem opakovaně prohlásil, musím jednat s oběma stranami, abych pomohl snížit riziko potenciální závažné jaderné havárie, která by neuznávala hranice. Jaderná katastrofa nikomu neprospěje a my musíme udělat vše pro to, abychom jí zabránili. To byl také můj vzkaz prezidentu Putinovi a dalším vysokým ruským představitelům tento týden," sdělil generální ředitel po jednání v ruském Soči.

Během jednání v Soči generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny (JE) zůstává nejistá, přičemž šest ze sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, které nastínil na začátku konfliktu, je zcela nebo částečně ohroženo.

Zopakoval rovněž svou výzvu k maximální vojenské zdrženlivosti a přísnému dodržování pěti konkrétních zásad stanovených na zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 30. května 2023.

V ZNPP tento týden experti IAEA, kteří jsou přítomni v areálu, opět slyšeli výbuchy a další příznaky vojenské aktivity nedaleko zařízení. Třikrát tento týden hlásili, že slyšeli několik po sobě jdoucích výbuchů během několika minut, stejně jako jeden výbuch včera večer a několik výbuchů dnes ráno, což pravděpodobně svědčí o použití těžkých zbraní v blízkosti elektrárny.

Dne 1. března slyšeli experti IAEA výbuch v určité vzdálenosti od ZNPP. Následujícího dne ráno byl tým informován elektrárnou, že došlo k ostřelování parku vzdáleného několik set metrů od administrativní budovy radnice města Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny. Po příjezdu později téhož dne na místo, byli experti IAEA informováni, že trosky údajně použité munice již byly odstraněny. Přestože tým pozoroval několik poškozených stromů a stopy na zemi, nebylo možné usoudit, zda skutečně došlo k ostřelování.

Situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP dále ukazuje skutečnost, že elektrárna zůstává bez záložního externího napájení poté, co bylo před více než dvěma týdny, dne 20. února, přerušeno jediné zbývající vedení o napětí 330 kilovoltů (kV). V důsledku toho zůstává ZNPP závislá na jediném funkčním vedení o napětí 750 kV ze čtyř, která byla před konfliktem k dispozici. Tým IAEA byl informován, že se neočekává připojení vedení o napětí 330 kV ani během dalšího týdne.

ZNPP informovala tým IAEA, že zahájila údržbové činnosti na prvním reaktorovém bloku, s výjimkou činností plánovaných na bezpečnostních systémech a elektrických zařízeních, které byly odloženy do doby, než bude znovu připojeno vedení o napětí 330 kV.

Experti IAEA rovněž pokračují ve shromažďování informací o oprávněních obsluhujícího personálu v hlavních velínech ZNPP. Regionální vedoucí inspekce jaderné a radiační bezpečnosti ZNPP ruského dozorného orgánu Rostěchnazdor koncem minulého měsíce během návštěvy informoval tým IAEA, že bylo přijato celkem 143 žádostí o vydání oprávnění provoznímu personálu, z nichž bylo dosud vydáno 91. ZNPP tvrdí, že má dostatek personálu pro současný stav, kdy je šest reaktorů elektrárny odstaveno.

"Personální situace v elektrárně zůstává zásadní otázkou pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, kterou budeme i nadále pečlivě sledovat," uvedl generální ředitel Grossi.

Během pochůzek v areálu elektrárny tento týden tým IAEA navštívil dočasné středisko havarijní odezvy a byl informován, že opatření pro havarijní připravenost a odezvu v ZNPP pokračují podle prozatímního havarijního plánu, zatímco nový plán má být dokončen v letošním roce. Tým byl rovněž informován, že na konec roku 2024 se plánuje velké cvičení.

Kromě toho experti IAEA navštívili sklady elektrotechniky a mechaniky ZNPP, aby posoudili dostupnost náhradních dílů nezbytných pro údržbu, přičemž v každém skladu zaznamenali některé náhradní díly. Elektrárna tým informovala, že má náhradní díly pro nadcházející údržbu a pro reaktory nacházející se v současném stavu odstavení a dodala, že náhradní díly jsou dodávány z Ruské federace. 

Během dalších pochůzek v tomto týdnu tým sledoval současné nakládání s pevným radioaktivním odpadem v ZNPP a také navštívil turbínové haly 3. a 5. reaktorového bloku. Přístup byl opět omezen. Experti IAEA neměli přístup do západní části hal ani k zařízení elektrárny v přízemí budovy turbíny 5. bloku. Tým expertů IAEA očekává, že do těchto prostor získá přístup v nejbližší době.

Týmy IAEA přítomné v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylské elektrárně informovaly, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častého zvuku leteckých poplachů v některých zařízeních. Experti IAEA se v Černobylu vystřídali na začátku tohoto týdne.

Tento týden IAEA uskutečnila 38. dodávku zařízení na Ukrajinu, které má pomoci při udržování jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Do VostokGOK a do areálu Černobylské jaderné elektrárny byly dodány měřiče kontaminace a zařízení fyzické ostrahy a to za podpory příspěvků Spojeného království a Evropské unie.

 

IAEA Aktualizace 1.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) je již deset dní bez záložního napájení, takže je zcela závislá na jediném zbývajícím 750 kilovoltovém vedení, které jí dodává elektřinu potřebnou k chlazení šesti reaktorů a k dalším nezbytným funkcím v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Experti IAEA, kteří jsou přítomni v areálu, sdělili, že se v ZNPP očekává brzké opětovné připojení záložního vedení o napětí 330 kV, možná k tomu dojde ještě dnes, ale situace s externím napájením elektrárny je i nadále zdrojem hlubokých obav, informoval generální ředitel Grossi.

 "Z celkem deseti externích dostupných linek elektrického vedení před konfliktem, čtyř o napětí 750 kV a šesti o napětí 330 kV, je dnes funkční pouze jedna. I když bude jedno záložní vedení opět k dispozici, zdaleka to nestačí," sdělil generální ředitel Grossi.

"Největší evropská jaderná elektrárna utrpěla v posledních 18 měsících osm případů úplné ztráty externího napájení, což ji donutilo spoléhat se na nouzové dieselové generátory. V historii jaderné energetiky je to bezprecedentní situace, která je zjevně neudržitelná. Stále mám závažné obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny," řekl generální ředitel.

ZNPP tento týden informovala experty IAEA, že všechny plánované činnosti preventivní údržby na zařízeních souvisejících s bezpečností jsou pozastaveny do doby, než bude vedení o napětí 330 kV znovu připojeno, s výjimkou rutinního testování bezpečnostních systémů, včetně nouzových dieselgenerátorů.

Tým IAEA dále zdůraznil přetrvávající nebezpečí, které elektrárně hrozí, a pokračoval ve zprávách o zvucích výbuchů a dalších příznaků vojenské aktivity v oblasti, která se nachází na frontové linii konfliktu.

Ve středu brzy ráno slyšeli experti výbuch v určité vzdálenosti od elektrárny, po němž následovala zřejmě střelba z ručních zbraní v blízkosti nebo v areálu. ZNPP informovala tým IAEA, že ruské jednotky přijaly opatření na "ochranu elektrárny" proti bezpilotním letounům v oblasti, ale že samotná ZNPP nebyla napadena a nedošlo k žádným škodám ani obětem. Žádné další podrobnosti o tomto incidentu nebyly bezprostředně k dispozici. Experti IAEA požádali o přístup do lokality, ale bylo jim sděleno, že zde nejsou žádné škody, které by bylo možné zkontrolovat, a že oblast je mimo kontrolu elektrárny.

Začátkem tohoto týdne elektrárna informovala tým IAEA, že v neděli večer údajně došlo v Energodaru k útoku dronem, jehož cílem byla střecha s telekomunikačním zařízením, což byl poslední ze série hlášených útoků dronů ve městě, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny. Následující den se odborníci IAEA vydali do Energodaru, aby si prohlédli budovu, kde k útoku údajně došlo. Tým měl možnost pozorovat vnější část budovy. V době návštěvy nebyly vidět žádné známky poškození. 

Během celého týdne experti prováděli pochůzky po celém areálu ZNPP, včetně zařízení chladicích nádrží, jakož i chladicích věží a rozstřikovacích nádrží, které zajišťují chladicí vodu pro šest reaktorů, z nichž je pět ve stavu odstavení za studena a jeden ve stavu odstavení za tepla. Rozstřikovací rybníky jsou plné a nadále přijímají chladicí vodu z 11 vrtů podzemní vody, které byly vybudovány po zničení níže položené přehrady Kachovka v polovině roku 2023.

Tým navštívil také izolační bránu výpustního kanálu Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP), ale nemohl se dostat k izolační bráně velké chladicí nádrže ZNPP, což je místo, které experti IAEA viděli naposledy v listopadu loňského roku.

Během minulého týdne provedli experti IAEA prohlídku místností bezpečnostních systémů pátého reaktorového bloku a zjistili, že probíhá rutinní testování některých čerpadel bezpečnostních systémů. Tým rovněž navštívil dva sklady čerstvého paliva v areálu.

Během prohlídek, které odborníci IAEA provedli v uplynulém týdnu, zjistili, že u obvodových plotů, které jsou pro personál nepřístupné, jsou opět vidět protipěchotní miny, které se začátkem února zdály být pryč.

Experti IAEA, přítomní v ostatních jaderných elektrárnách na Ukrajině, ve Chmelnické, Rovenské, Jihoukrajinské a v Černobylu, uvedli, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častého zvuku leteckých poplachů v některých zařízeních. Tým v Chmelnické jaderné elektrárně se musel ve středu dvakrát ukrýt.

Štítky