Aktuální informace z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)(IAEA)

 

Image
logo IAEA

 

Upozornění: od 1.5.2022 budou zde zveřejněny překlady pouze těch aktualizací, které přinesou nové informace. 

Pokud umíte anglicky, aktuální informace najdete na webu IAEA.

České překlady informací staršího data jsou archivovány zde.

 

IAEA Aktualizace 22.3.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Poslední zbývající záložní elektrické vedení o napětí 330 kV na Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), které je poškozeno od dne 1. března, zůstává odpojeno a opravuje se, což opět poukazuje na nestabilitu v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na největší evropské jaderné elektrárně (JE), uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Po dobu tří týdnů byla ZNPP zásobována externí elektřinou pouze z jednoho zbývajícího hlavního vnějšího vedení  o napětí 750 kV. Přestože je všech šest reaktorů v ZNPP odstaveno, z toho dva ve stavu odstavení za tepla, elektrárna potřebuje externí napájení, aby mohla plnit základní funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Bez záložního vedení bude mít jakékoli poškození vedení o napětí 750 kV za následek úplnou ztrátu veškerého externího napájení elektrárny.

Dne 9. března přišla elektrárna na 11 hodin o veškeré externí napájení, když bylo odpojeno vedení o napětí 750 kV, což ji donutilo spoléhat se na své nouzové dieselové generátory při chlazení reaktorů a zajišťování dalších důležitých funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení.

Generální ředitel Grossi uvedl, že situace v elektrárně je i nadále nebezpečná. Tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ), který je v současné době přítomen na elektrárně, byl informován, že obnovení vedení bylo plánováno na 5., 10. a poté 13. března, ale nebylo možné to splnit. Poslední termín opětovného připojení je naplánován na den 23. března.

Jako další upozornění na zhoršující se situaci byl tým ISAMZ informován, že připojení k vedení o napětí 750 kV může být na neznámou dobu odpojeno z důvodu provádění údržby/oprav na vedení. V současné době nejsou k dispozici žádné informace o tom, zda a kdy k tomu může dojít a na jak dlouho. Je nezbytné, aby mezi dispečerem ukrajinské elektrické sítě a elektrárnou probíhala potřebná koordinace a komunikace.

"Jaderná bezpečnost v ZNPP zůstává v nestabilním stavu. Pokud dojde k odpojení od hlavního elektrického vedení a k opravě v době, kdy nebude k dispozici vedení o napětí 330 kV, způsobí to úplnou ztrátu napájení a elektrárna bude již posedmé odkázána na dieselové generátory - svou poslední obrannou linii," uvedl generální ředitel Grossi. "Znovu vyzývám všechny strany, aby se zavázaly zajistit jadernou bezpečnost a ochranu elektrárny."

ZNPP stejně jako všechny jaderné elektrárny je stále připravena na ztrátu externího napájení. Dne 20. března tým ISAMZ oznámil, že sledovali měsíční test prováděný na čtvrtém bloku na ztrátu externího napájení. Tým oznámil, že nouzové dieselové generátory se úspěšně spustily v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost.

Kromě toho Ruská federace oznámila, že Rosatom pracuje na obnově tří linek o napětí 330 kV v rozvodně tepelné elektrárny do distribuční sítě na území, které je v současné době pod kontrolou Ruska. Tuto informaci se týmu ISAMZ nepodařilo ověřit.

Navíc se tým ISAMZ nadále setkává s pracovníky ve školicím středisku ZNPP a na reaktorových blocích. Pracovníci týmu pozorovali, jak personál jaderných elektráren v Ruské federaci absolvuje školení na reaktorových simulátorech a školení na pracovišti se zkušenými pracovníky ZNPP v hlavních velínech. ISAMZ byl informován, že účelem tohoto školení je zajistit, aby v případě nedostatku licencovaného personálu byl k dispozici potřebný personál, který by mohl začít pracovat na elektrárně.

Od začátku konfliktu vyjadřuje generální ředitel Grossi vážné obavy z tlaku, kterému jsou zaměstnanci ZNPP vystaveni: "Snížený počet zaměstnanců ZNPP v kombinaci s psychickým stresem z probíhajícího vojenského konfliktu má dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny“.

Tento týden také odjíždějí na Ukrajinu týmy pracovníků IAEA, aby dokončily plánované střídání personálu v dalších čtyřech ukrajinských jaderných zařízeních, a to v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu.

 

IAEA Aktualizace 13.3.2023

Prohlášení generálního ředitele na Radě guvernérů ze dne 9. března 2023

Vídeň, Rakousko

Než zahájíme tento bod programu jednání, chtěl bych vám oznámit, že dnes ráno kolem páté hodiny místního času bylo přerušeno veškeré napájení externí elektřinou jaderné elektrárny Záporoží, když byla odpojena její poslední zbývající linka o napětí 750 kilovoltů. Jediná zbývající záložní linka 330 kilovoltové vedení byla před několika dny poškozena a je v opravě.

V důsledku toho bylo aktivováno všech 20 nouzových dieselových generátorů v areálu. Základní energii areálu nyní zajišťuje osm z těchto dieselových generátorů, zbytek je nyní v pohotovostním režimu. V areálu je dostatek nafty na 15 dní provozu. Dva ze šesti bloků, které byly ve stavu odstavení za tepla, budou odstaveny za studena.

Je to poprvé ode dne 23. listopadu 2022, kdy tento areál ztratil veškeré napájení, k čemuž došlo po zprávách o nočních raketových útocích na celém území Ukrajiny.

Dnes ráno jsme dostali zprávy od našich týmů ISAM ze všech ostatních jaderných elektráren. Na Jihoukrajinské elektrárně bylo přerušeno elektrické vedení, ale je k dispozici dostatek zdrojů pro zabezpečení externího napájení. Ostatní provozované jaderné elektrárny Chmelnický a Rovno nebyly přímo zasaženy, ačkoli řídily úroveň elektrické energie v souladu s požadavky sítě. Stejně tak nejsou žádné zprávy o tom, že by elektrárna Černobyl byla zasažena.

Jaderná elektrárna Záporoží je však opět napájena pomocí nouzových dieselů, což je poslední obranná linie. Je to již po šesté, dovolte mi to zopakovat, je to po šesté, kdy ZNPP přišla o veškeré externí napájení elektrickou energií a musí fungovat v tomto nouzovém režimu. Dovolte mi připomenout, že se jedná o největší jadernou elektrárnu v Evropě. Co se to děje? Jak je možné, že dnes ráno sedíme zde, v této místnosti, a dovolili jsme, aby se to stalo? Takhle to dál nejde.

Žasnu nad takovou lhostejností, co jsme udělali, abychom tomu zabránili? Jsme IAEA, máme se starat o jadernou bezpečnost.

Pokaždé si hodíme kostkou. A pokud dovolíme, aby se toto čas od času dělo, jednoho dne nás štěstí opustí.

Vyzývám všechny přítomné dnes v této místnosti i jinde – musíme se zavázat k ochraně bezpečnosti a zabezpečení elektrárny. A musíme se zavázat NYNÍ.

Je potřeba Jednat.

Budu pokračovat ve svém neodkladném jednání a výzvách.

 

IAEA Aktualizace 2.3.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

V ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP) se dnes uskutečnilo dlouho odkládané střídání odborníků Mezinárodní agentury pro atomovou energii, které ukončilo patovou situaci, komplikující snahy IAEA o zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během vojenského konfliktu v zemi, uvedl generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Nový tým zaměstnanců IAEA dorazil do největší evropské jaderné elektrárny (JE) po překročení frontové linie a umožnil třem expertům, kteří byli v areálu elektrárny na jižní Ukrajině od začátku ledna, aby se konečně vrátili zpět, do ústředí IAEA, o měsíc později, než se původně plánovalo.

Generální ředitel Grossi řekl, že dnešní úspěšné střídání má zásadní význam pro budoucnost podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ), která od svého zřízení před šesti měsíci provádí životně důležité činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Tým, který dnes dorazil, je šestým týmem od založení ISAMZ generálním ředitelem od dne 1. září loňského roku.

„Trvalá přítomnost ISAMZ v jaderné elektrárně Záporoží je nepostradatelná, pomáhá snížit riziko jaderné havárie během této již tak ničivé války. Naši odvážní odborníci poskytují v úzké spolupráci s provozním personálem elektrárny technické poradenství a monitorují situaci v mimořádně obtížných a náročných podmínkách. Jsem hluboce vděčný za všechnu důležitou práci, kterou odvádějí, za jejich profesionalitu a oddanost jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Tým, který dnes odjíždí, zůstal na elektrárně o několik týdnů déle, než se očekávalo, a nový tým čekal na Ukrajině již řadu týdnů a je odhodlán plnit svou původní misi,“ uvedl generální ředitel.

„Neměli bychom zapomínat ani na zaměstnance Agentury na všech ostatních jaderných elektrárnách na Ukrajině, kteří sice nejsou v blízkosti frontové linie, ale jsou nicméně v zemi, která je ve válce, a někdy se musí po četných upozorněních ukrýt spolu se zaměstnanci elektrárny,“ dodal generální ředitel s tím, že střídání týmů IAEA tento týden probíhá i jinde v zemi.

Generální ředitel Grossi rovněž poděkoval všem zúčastněným stranám za jejich konstruktivní úsilí o ukončení patové situace při střídání v ZNPP, ke které došlo z důvodu zvýšené vojenské aktivity v regionu.

Nestabilita situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení se znovu potvrdila včera, kdy bylo potřetí během necelého týdne odpojeno jediné zbývající záložní elektrické vedení 330 kilovoltů (kV) ZNPP, pravděpodobně z důvodu ostřelování na druhé straně řeky Dněpru, informoval tým ISAMZ.

Generální ředitel Grossi zopakoval, že chce přispět k ochraně elektrárny dohodou o zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany. Prohlásil, že pokračuje v jednáních s Ukrajinou a Ruskou federací, aby dosáhl tohoto důležitého cíle.

Tento týden se také střídají expertní týmy IAEA na třech dalších jaderných elektrárnách na Ukrajině, kde Agentura v lednu zajistila jejich trvalou přítomnost: v jaderných elektrárnách v Rovně, Jihoukrajinsku a Chmelnickém, sdělil generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 20.2.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes apeloval na všechny zúčastněné strany, aby již v tomto měsíci usnadnily opožděné střídání expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) na ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP), kde během současného vojenského konfliktu provádějí činnosti, jež mají pomoci zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny.

Generální ředitel Grossi zdůraznil zásadní význam další přítomnosti podpůrné a asistenční mise IAEA (ISAMZ) v areálu největší evropské jaderné elektrárny Záporoží, která si od svého zahájení, ke kterému došlo téměř před půl rokem, získala celosvětové uznání a podporu.

Plánované střídání tří expertů ISAMZ přítomných na ZNPP od začátku ledna se však opozdilo o více než dva týdny, náhradní tým už je na Ukrajině.

„Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, zejména v jaderné elektrárně Záporoží, je i nadále nebezpečná a nepředvídatelná. Pomoc ISAMZ při ochraně tohoto významného jaderného zařízení se šesti reaktory hraje během války klíčovou roli. Přítomnost expertů přispívá k zachování jaderné bezpečnosti a zabezpečení, což je v zájmu všech. Agentura dělá vše, co je v jejích silách, aby co nejdříve provedla bezpečné střídání svých zaměstnanců. Jejich bezpečnost a ochrana jsou mou nejvyšší prioritou,“ řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel sdělil, že si je vědom nedávných prohlášení a stanovisek obou stran: „Ty sice odrážejí jejich protichůdné názory na situaci, ale je důležité k nim přistupovat z praktického hlediska s ohledem na význam mise pro lidi na Ukrajině i mimo ni.“ 

Generální ředitel Grossi založil ISAMZ vloni dne 1. září. Současný tým Agentury přítomný v areálu elektrárny je zatím pátý. Během střídání týmy IAEA překračují frontovou linii mezi územím kontrolovaným Ukrajinou a Ruskem. 
„Naši zaměstnanci na jaderné elektrárně Záporoží si spolu se zaměstnanci ZNPP získali respekt a obdiv širšího mezinárodního společenství. Všichni můžeme být velmi vděční za práci, kterou odvádějí v mimořádně obtížných a náročných podmínkách. Všichni musíme pomoci, aby mohli pokračovat v realizaci této klíčové mise zaměřené na zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení,“ řekl generální ředitel.

O víkendu se znovu ukázala nestabilita situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. V neděli v blízkosti ZNPP proběhla další dělostřelecká palba a v sobotu, údajně v blízkosti jihoukrajinské jaderné elektrárny (SUNPP), proletěly rakety, uvedl generální ředitel Grossi.

Raketové útoky, ke kterým došlo na celém území Ukrajiny v sobotu, způsobily snížení výkonu na všech třech provozovaných jaderných elektrárnách. Ukrajina to oznámila IAEA a potvrdily to týmy IAEA přítomné v areálech elektráren. V neděli byly výkony elektráren vráceny na předchozí úroveň.

Generální ředitel uvedl, že vzhledem k přetrvávajícím rizikům v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, je nadále odhodlán co nejdříve dohodnout a zavést kolem ZNPP zónu jaderné bezpečnosti a ochrany, přestože jednání s Ukrajinou a Ruskou federací postupují pomaleji, než očekával.

„Budu pokračovat ve svém úsilí, dokud nebude zóna zřízena. Prakticky každý den si připomínáme nutnost zavedení dalších ochranných opatření na jaderné elektrárně Záporoží,“ sdělil generální ředitel.

Během uplynulého víkendu bylo dokončeno plánované střídání expertů podpůrné a asistenční mise IAEA v Černobylu (ISAMICH), v následujících týdnech se mají střídat týmy v Chmelnickém a Rovně.

Týmy IAEA nadále přezkoumávají situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení ve všech areálech jaderných elektráren z hlediska sedmi nezbytných pilířů nastíněných IAEA pro zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během vojenského konfliktu a pomáhají určit další pomoc potřebnou pro jaderná zařízení.

IAEA stále organizuje a koordinuje dodávky vybavení za účelem pomoci Ukrajině při zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Právě se uskutečnila desátá dodávka vybavení. Pomocí této dodávky byla elektrárna v Rovně a Energoatom vybaveny ručními spektrometry získanými Agenturou prostřednictvím mimorozpočtového příspěvku poskytnutého Spojeným královstvím.

 

IAEA Aktualizace 10.2.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi jednal tento týden v Moskvě s vysokými ruskými představiteli o zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany v okolí ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), o níž dlouhodobě usiluje. Tato zóna je velice potřebná, kvůli zvýšené vojenské aktivitě se zpozdilo plánované střídání týmu odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency).

Generální ředitel Grossi, který také nedávno jednal o navrhované zóně s prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli v Kyjevě, se po příletu do Moskvy ve čtvrtek odpoledne sešel s ředitelem Státní korporace pro atomovou energii Rosatom, Alexejem Lichačevem, a s vnitrovládní skupinou Ruské federace. Další jednání se dnes konala na ministerstvu zahraničních věcí.

„Jak v Kyjevě, tak v Moskvě s odhodláním pokračujeme v diplomatických jednáních, jejichž cílem je zřídit zónu co nejdříve. V tomto ohledu byly důležité schůzky v Moskvě, které proběhly tento týden, a umožnily nám podrobné projednání plánu s vysokými představiteli ruské vlády. Stále doufám, že zóna bude zřízena, i když postup měl být rychlejší. V zájmu jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině i mimo ni budu pokračovat ve svém úsilí, dokud se zóna nestane skutečností,“ řekl generální ředitel Grossi při návratu do sídla IAEA ve Vídni.

Nejistá situace a význam ochranných opatření byl znovu potvrzen tento týden, kdy vojenské operace oddálily plánované střídání týmu IAEA, který byl minulý měsíc přítomen v ZNPP. Generální ředitel Grossi zřídil podpůrnou a asistenční misi IAEA v Záporoží (ISAMZ) vloni dne 1. září, současný tým je zatím pátý. Týmy IAEA během střídání překračují frontovou linii na území ovládaném Ukrajinou.

„Situace kolem největší evropské jaderné elektrárny zůstává nestabilní a nepředvídatelná, neboť se jedná o aktivní bojovou zónu. Odklad plánovaného střídání ukazuje až příliš jasně naléhavou potřebu zavést opatření na ochranu elektrárny a lidí, kteří v ní pracují,“ řekl generální ředitel Grossi.

Navíc tento týden Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny informoval IAEA, že povolí ZNPP obnovení výroby elektrické energie až poté, kdy bude vrácena pod kontrolu Ukrajiny a bude dokončen podrobný program inspekcí a realizace veškerých opatření považovaných za nezbytná pro obnovení provozu elektrárny za bezpečných pracovních podmínek. V současné době je šest reaktorů elektrárny buď ve stavu studeného, nebo teplého odstavení.

Ukrajinský inspektorát dnes IAEA rovněž informoval, že dvě ze tří fungujících ukrajinských jaderných elektráren, Rovno a Jihoukrajinsk, preventivně snížily výrobu elektrické energie kvůli obnovenému ostřelování energetické infrastruktury země. Nestabilita elektrické sítě v důsledku ostřelování způsobila také odstavení jednoho z bloků chmelnického reaktoru. Tento vývoj potvrdily mise podpůrné a asistenční mise IAEA, které jsou v areálech elektráren. Rovněž potvrdily, že všechny systémy jaderné bezpečnosti v Chmelnickém fungovaly podle očekávání.

IAEA také nadále organizuje a koordinuje dodávky vybavení za účelem zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Dnes Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny obdržel v deváté dodávce vybavení, které IAEA pomocí mimorozpočtového financování pořídila od Spojených států.

 

IAEA Aktualizace 3.2.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Hlavní nádrž, která je součástí řeky Dněpr a zajišťuje chladící vodu pro ukrajinskou jadernou elektrárnu Záporoží (ZNPP), zaznamenala v poslední době snížení hladiny vody. To je další známka toho, jak současný konflikt v zemi ovlivňuje infrastrukturu, která je životně důležitá pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, uvedl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Tým odborníků IAEA (IAEA - International Atomic Energy Agency) přítomný v areálu největší evropské jaderné elektrárny (JE), která se nachází na frontové linii aktivní bojové zóny, oznámil, že se snižuje hladina vody v nádrži Kachovka. Avšak ve velkém chladícím jezeře vedle bloků reaktoru ZNPP je udržována vyšší hladina než v nádrži Kachovka ve shodě s projektem.

„I když snížená hladina vody nepředstavuje bezprostřední hrozbu pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, může vyvolávat obavy, pokud nebude zabráněno jejímu dalšímu poklesu. Tato situace znovu ukazuje na mnohá potenciální rizika pro tuto velkou jadernou elektrárnu během války a zdůrazňuje, že nikdy nemůžeme být klidní ohledně její bezpečnosti a zabezpečení,“ řekl generální ředitel Grossi.

V posledních týdnech slyšeli odborníci IAEA zvuky vojenského konfliktu včetně dělostřelecké palby zvenčí elektrárny, částečně z dálky, jindy zblízka, což pokračuje a ukazuje na potřebu zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem elektrárny, uvedl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel sdělil, že pokračuje v jednáních s Ukrajinou a Ruskou federací za účelem dohodnout a v brzké době zřídit takovou zónu. I když bylo v těchto jednáních dosaženo určitého pokroku, je příliš pomalý. Zřízení zóny vyžaduje rozhodnější úsilí všech stran.

Generální ředitel také hovořil o svém stálém znepokojení v souvislosti se stresem, kterému zaměstnanci ZNPP čelí během konfliktu, zejména proto, že jejich počet nadále klesá. Tým ISAMZ byl informován o tom, že přes všechny problémy má ZNPP stále dostatečný provozní personál k udržení bezpečného provozu všech bloků za stávající úrovně fungování elektrárny. Agentura také ví o zprávách v médiích o explozi ve městě Energodar, kde žije většina zaměstnanců ZNPP.

Provozní stav reaktorů ZNPP zůstává stejný jako v předchozích týdnech, čtyři bloky jsou ve stavu studeného odstavení, zatímco dva jsou ve stavu odstavení za tepla, aby generovaly páru a teplo pro elektrárnu a blízké město Energodar. Elektrárna je také nadále zásobována externí elektřinou, kterou potřebuje pro základní funkce v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení, prostřednictvím posledního externího elektrického vedení o napětí 750 kilovoltů (kV), které zůstalo v provozu, přičemž k dispozici je i jedna záložní linka o napětí 330 kV. V případě ztráty externího napájení je všech 20 dieselových záložních generátorů připraveno zásobovat areál elektřinou potřebnou pro provoz veškerých zařízení související s jadernou bezpečností a zabezpečením. Nicméně zásobování elektrickou energii z rozvodné sítě ZNPP je i nadále nestabilní, uvedl generální ředitel Grossi.

Stálé týmy IAEA umístěné na jaderných elektrárnách v Jihoukrajinsku, Rovně, Chmelnickém a Černobylu nadále poskytují technickou pomoc a poradenství, vyhodnocují potřeby elektráren a svá zjištění hlásí ústředí ve Vídni. Byla zahájena první rotace pracovníků IAEA v těchto areálech. Do jaderné elektrárny v Rovně už dorazil nový tým, další týmy dorazí do ostatních jaderných elektráren v nejbližších dnech.

Minulý týden bylo dodáno na Ukrajinu vybavení z Francie, které se skládalo z osobních ochranných prostředků pro státní záchranné služby Ukrajiny. Tato dodávka následovala po předchozí dodávce automatického rozšiřujícího zařízení pro telefonní ústřednu jaderné elektrárny v Rovně, pořízené díky financování z Kanady.

 

IAEA Aktualizace 26.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency), kteří jsou přítomni na ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží (ZNPP), informují, že zvenčí elektrárny dochází k silným explozím, což poukazuje na vojenskou činnost v blízkosti areálu, který se nachází na frontové linii válečného konfliktu, jenž v zemi probíhá, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Téměř denně hlásí podobné události do ústředí ve Vídni v posledních dnech a týdnech tým IAEA pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, který je přítomný na elektrárně. Některé výbuchy se patrně odehrávají stranou od největší evropské jaderné elektrárny, zatímco jiné probíhají, jak se zdá, v její blízkosti. Včera bylo slyšet dopoledne kolem desáté místního času osm silných detonací, které způsobily vibrace oken v kancelářích v elektrárně, a dnes byly slyšet další.

Generální ředitel Grossi sdělil, že tyto známky bojových aktivit v blízkosti ZNPP opět ukazují na zásadní význam co nejrychlejšího odsouhlasení a zavedení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany v okolí areálu. Zóna by pomohla chránit ZNPP, jelikož by poskytla jistotu, že elektrárna není cílem útoků a také není využívána k útokům z areálu, uvedl generální ředitel.

Generální ředitel jednal o navrhované zóně minulý týden v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenskym a bude také pokračovat v jednáních s Ruskou federací. Rovněž zdůraznil naléhavou potřebu zřízení zóny na setkáních na vysoké úrovni v Bruselu počátkem tohoto týdne, a to i s ministry zahraničních věcí členských států Evropské unie.

„O zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany na jaderné elektrárně Záporoží usiluji dlouhé měsíce. Jsem vděčný za velkou podporu, které se mi dostalo od mnoha světových lídrů včetně Evropy, ale je zapotřebí dosáhnout více. Nemůžeme se vzdát,“ řekl Evropskému parlamentu. Zopakoval, že jednání s Ukrajinou a Ruskem byla složitá, neboť se týkala citlivých vojenských záležitostí.

V ZNPP zůstává šest reaktorů ve stavu odstavení, dva z nich pokračují v provozu ve stavu odstavení za tepla a zásobují párou a teplem elektrárnu a blízké město Energodar. Elektrárna je opět zásobována externí elektřinou, kterou potřebuje pro zajištění základních funkcí v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, prostřednictvím poslední elektrické linky o napětí 750 kilovoltů (kV), která zůstává v provozu, současně je k dispozici jedna záložní linka o napětí 330 kV. V případě přerušení externího napájení je všech 20 dieselových záložních generátorů připraveno zásobovat areál elektřinou potřebnou pro všechna zařízení související s jadernou bezpečností. Zásobování elektřinou ze sítě je stále nestabilní, informoval generální ředitel Grossi.

Tento týden v Bruselu generální ředitel také informoval EU o zřízení stálých misí IAEA pro jadernou bezpečnost a zabezpečení na dalších ukrajinských jaderných zařízeních. Osobně se minulý týden zúčastnil slavnostního vztyčení vlajky IAEA na jaderné elektrárně v Jihoukrajinsku, Rovně a v černobylském areálu. Začátkem tohoto týdne mise IAEA dorazila i na jadernou elektrárnu v Chmelnickém.

„IAEA má nyní stálé týmy umístěné na všech ukrajinských jaderných elektrárnách a v Černobylu. Poskytují technickou pomoc a poradenství, vyhodnocují potřeby elektráren a podávají nám do Vídně zprávy o svých zjištěních. Jejich přítomnost představuje významný milník v našem úsilí poskytování pomoci Ukrajině, zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během této tragické války,“ sdělil generální ředitel.

Ukrajina informovala IAEA, že ukrajinské jaderné elektrárny dnes snížily výkon výroby elektrické energie z důvodu ostřelování energetické infrastruktury v zemi. To potvrdily i týmy IAEA přítomné v areálech.

Odborníci iAEA od svého příchodu na elektrárny objíždějí areály elektráren a budou v této činnosti pokračovat. Přestože se v tomto týdnu objevila tvrzení, že v některých areálech je uskladněno vojenské vybavení, týmy nezaznamenaly nic, co by bylo v rozporu s dohodami v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, co by se u jakéhokoliv podobného jaderného zařízení nedalo očekávat, uvedl generální ředitel Grossi. Do areálů jaderných elektráren jsou pravidelně dodávána zařízení a potřeby určené pro elektrárny. Tým IAEA v jaderné elektrárně v Rovně je informován o nedávné dodávce náhradního rotoru turbíny, dodal generální ředitel.

 

IAEA Aktualizace 20.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi včera v Kyjevě informoval prezidenta Volodymyra Zelenského o rozšíření a posílení činností Mezinárodní agentury pro atomovou energii, zaměřených na pomoc Ukrajině při zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jejich jaderných zařízení během vojenského konfliktu. Současně bylo tento týden po celé zemi zřízeno několik stálých expertních misí IAEA.

Pokračovala také jednání o návrhu generálního ředitele Grossiho zřídit kolem jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) zónu jaderné bezpečnosti a ochrany. Největší evropská jaderná elektrárna  byla v posledních měsících opakovaně ostřelována, což prohloubilo obavy o její jadernou bezpečnost a zabezpečení.

Generální ředitel zdůraznil, že zřízení zóny je nezbytné, aby se zabránilo závažné jaderné havárii. Sdělil, že bude pokračovat ve svém úsilí, aby byla zřízena co nejdříve.

„Všichni se shodují, že elektrárna umístěná na frontové linii v aktivním bojovém prostoru musí být chráněna, ale jednání jsou velmi složitá. Neustanu, dokud se natolik potřebná zóna nestane skutečností. V nadcházejících dnech a týdnech budu pokračovat v soustavných jednáních jak s Ukrajinou, tak i s Ruskou federací,“ uvedl generální ředitel.

„Tato významná jaderná elektrárna se stále potýká s každodenním nebezpečím. Náš tým stále slyší výbuchy v blízkosti areálu, včetně dvou ve čtvrtek,“ dodal generální ředitel.

V Kyjevě se generální ředitel setkal také s premiérem Denysem Šmyhalem, s nímž se v prosinci dohodl na zřízení stálých expertních týmů IAEA pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na všech ukrajinských jaderných elektrárnách a v černobylském areálu.

Tento plán byl realizován při slavnostním vztyčení vlajky IAEA za účasti generálního ředitele Grossiho na jaderných elektrárnách v Jihoukrajinsku, Rovně a v černobylském areálu. Dva experti IAEA v současné době trvale zůstávají v každém z těchto tří zařízení, aby poskytovali technickou podporu a pomoc, vyhodnocovali vybavení elektráren a další potřeby a podávali zprávy o situaci na ústředí IAEA a veřejnosti.

„Napříč Ukrajinou, od severu k jihu, je tento týden vidět značná podpora IAEA, aby se zabránilo závažné jaderné havárii během války. Nyní na žádost Ukrajiny na těchto důležitých jaderných zařízení vlaje vlajka IAEA. Poprvé budou naši špičkoví odborníci trvale přítomni na všech ukrajinských jaderných elektrárnách i v areálu v Černobylu. Jejich životně důležitá práce pomůže snížit velice reálná jaderná rizika, kterým země čelí,“ řekl generální ředitel Grossi.

V nejbližších dnech bude také v Chmelnickém na jaderné elektrárně umístěn expertní tým IAEA. IAEA je na jaderné elektrárně Záporoží přítomna ode dne 1. září.

Vzhledem k tomu, že týmy IAEA budou trvale přítomny na všech ukrajinských jaderných elektrárnách a v černobylském areálu, bude mít Agentura v zemi současně nejméně 11 odborníků na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, což je bezprecedentní závazek organizace.

„Jsme odhodláni udělat vše, co je v našich silách, abychom snížili riziko jaderné katastrofy během této tragické války. Tento týden byl důležitým krokem vpřed v tomto směru. Práce však zdaleka nekončí. IAEA je zde a bude zde tak dlouho, jak bude potřeba,“ řekl generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 17.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Na ukrajinských jaderných elektrárnách a v areálu v Černobylu byly tento týden rozmístěny týmy odborníků na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency). V těchto areálech je plánována jejich dlouhodobá přítomnost, což znamená velkou podporu snahy IAEA snížit riziko závažné jaderné havárie během probíhajícího konfliktu v zemi.

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi dnes zahájil na slavnostním vztyčení vlajky podpůrnou a asistenční misi IAEA na elektrárně v Rovně na západní Ukrajině den poté, co vyslal podobný tým do jaderné elektrárny v Jihoukrajinsku vzdáleného osm hodin jízdy autem. Na jaderné elektrárně Jihoukrajinsk generální ředitel jednal také s ukrajinským ministrem energetiky Hermanem Haluschenkem, hlavou ukrajinské společnosti Energoatom Petrem Kotinem a hlavou ukrajinského regulačního orgánu Olehem Korikovem.

Generální ředitel Grossi zítra slavnostně zahájí podpůrnou a asistenční misi IAEA v Černobylu, na místě nehody na severní Ukrajině, ke které došlo v roce 1986. V nejbližších dnech bude také ustavena expertní mise na jaderné elektrárně v Chmelnickém. IAEA již zajistila stálou přítomnost do čtyř expertů v největší ukrajinské jaderné elektrárně v Záporoží.

Vzhledem k tomu, že týmy IAEA jsou trvale přítomny na všech ukrajinských jaderných elektrárnách a v černobylském areálu, bude mít Agentura na území Ukrajiny současně kolem 11-12 zaměstnanců, což je bezprecedentní závazek Agentury.

„Přítomnost našich odborníků na ukrajinských jaderných elektrárnách a v areálu v Černobylu zintenzivňuje a prohlubuje naše technické aktivity, abychom pomohli zabránit jaderné havárii během hrozné a tragické války na Ukrajině,“ prohlásil generální ředitel Grossi poté, co byla v Rovně vyvěšena vlajka IAEA jako symbol přítomnosti Agentury.

„Tyto nové mise zahájené na žádost ukrajinské vlády mají skutečně velký význam, jelikož poskytují podporu ukrajinským operátorům a regulátorům při plnění jejich celostátní povinnosti - zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v těchto nesmírně obtížných a náročných časech pro Ukrajinu. Odborníci budou monitorovat klíčové bezpečnostní a zabezpečovací systémy, poskytovat technickou pomoc, posuzovat potřeby elektráren a podávat zprávy našemu ústředí,“ uvedl generální ředitel.

Při posledním incidentu, který ukázal přetrvávající rizika v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, kdy byla energetická infrastruktura země pod raketovými útoky, snížily elektrárny v Jihoukrajinsku, Rovně a Chmelnickém preventivně během víkendu výrobu energie. Od té doby byla podle informací z Ukrajiny úroveň výroby elektrické energie obnovena.

Při dalším incidentu, ke kterému došlo o víkendu, Ukrajina oznámila, že raketové útoky na Kyjev způsobily požár ve skladišti v areálu Kyjevského výzkumného ústavu. V areálu se nachází výzkumný reaktor bez paliva, jehož centrální část je uložena ve skladu vyhořelého paliva v areálu. Nikdo z personálu nebyl zraněn. Bylo prováděno monitorování radiace a nebyly zjištěny žádné změny.

Generální ředitel Grossi se tento týden také setká s vysokými představiteli ukrajinské vlády v Kyjevě v souvislosti se svým návrhem na zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany v okolí jaderné elektrárny Záporoží, kde je IAEA přítomna již přes čtyři měsíce.

"Zóna jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny Záporoží, která se nachází na frontové linii, je potřebná více než kdy jindy. Stále doufám, že bude brzy schválena a zřízena, i když bych přirozeně upřednostnil rychlejší uskutečnění tohoto plánu. Mým cílem je dosáhnout podstatného pokroku na schůzkách s ukrajinskou vládou, které se konají tento týden v Kyjevě. Současně budu také pokračovat v jednáních s Ruskou federací," řekl generální ředitel.

Kvůli údržbě byla včera na jaderné elektrárně Záporoží na několik hodin odpojena jediná záložní linka o napětí 330 kV, která byla v posledních týdnech přerušována opakovaně. Nyní je opět připojena. Elektrárna, kde je odstaveno šest reaktorů, je nadále zásobována externí elektrickou energií pro zajištění funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení prostřednictvím posledního zbývajícího provozuschopného elektrického vedení o napětí 750 kV. Celková situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny zůstává nestabilní, uvedl generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 13.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) výrazně zvýšila své úsilí, aby zabránila jaderné havárii během současného vojenského konfliktu. Generální ředitel Rafael Mariano Grossi navštíví příští týden Ukrajinu, aby zajistil trvalou přítomnost expertů na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na všech jaderných elektrárnách v zemi.

Generální ředitel navštíví jaderné elektrárny v Jihoukrajinsku a Rovně a také černobylský areál, aby v každém zařízení ustavil misi ze dvou odborníků IAEA. IAEA již zajistila stálou přítomnost do čtyř expertů na největší ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží, v příštích dnech bude v jaderné elektrárně v Chmelnickém také umístěn dvoučlenný tým.

„Vzhledem k tomu, že tato tragická válka vstupuje do druhého roku, musíme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom odvrátili nebezpečí závažné jaderné havárie, která by způsobila ještě větší utrpení a zkázu obyvatelům Ukrajiny i mimo ni,“ prohlásil generální ředitel Grossi.

„IAEA bude mít brzy trvalé zastoupení na všech ukrajinských jaderných elektrárnách, včetně Černobylu. Je to důležitý krok v naší práci poskytnout pomoc Ukrajině v těchto nesmírně těžkých a náročných časech. Naši experti na jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení budou sledovat situaci v elektrárnách, posuzovat jejich vybavení a další potřeby, poskytovat technickou podporu a poradenství a svá zjištění předávat centrále IAEA,“ uvedl generální ředitel Grossi.

Na Ukrajině bude přítomno kolem 11-12 expertů, včetně členů těchto nových misí, které byly zřízeny na žádost země a dohodnuty minulý měsíc na schůzce mezi generálním ředitelem Grossim a premiérem Denysem Shmygalem. Přestože mise IAEA byly v těchto areálech již v průběhu konfliktu, trvalé nasazení týmů znamená značné posílení přítomnosti IAEA.

Generální ředitel Grossi se také příští týden setká s vysokými představiteli ukrajinské vlády v hlavním městě Kyjevě v souvislosti se svým návrhem na zřízení zóny jaderné bezpečnosti a ochrany kolem jaderné elektrárny Záporoží, kde je IAEA přítomna již přes čtyři měsíce.

„Jsem odhodlán zřídit co nejdříve ochrannou zónu, která je tak potřebná. V jednáních s Ukrajinou a Ruskem jsme dosáhli pokroku, i když ne tak rychle, jak by bylo zapotřebí. I nadále doufám, že se nám podaří zřízení zóny brzy dohodnout a realizovat,“ řekl generální ředitel Grossi.

Na ZNPP tento týden dorazil nový tým ze tří expertů IAEA, kteří vystřídali předchozí tým, jenž byl v elektrárně po dobu několika týdnů. Jde o pátý tým IAEA v areálu od zřízení podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) ode dne 1. září minulého roku.

Tým ISAMZ uvádí, že poslední zbývající záložní elektrické vedení ZNPP o napětí 330 kV je nyní připojeno k elektrárně poté, co v minulém týdnu došlo k dalšímu přerušení, což poukazuje na pokračující nestabilní situaci, co se týče dodávek externí elektrické energie pro největší evropskou elektrárnu. Šest reaktorů ZNPP je odstaveno, ale stále potřebují elektřinu pro chlazení reaktoru a zajištění dalších základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. ZNPP je zásobována externí el. energií prostřednictvím posledního zbývajícího funkčního vnějšího elektrického vedení o napětí 750 kV. V případě ztráty externího napájení je všech 20 dieselových záložních generátorů připraveno zásobovat areál elektřinou potřebnou pro veškerá zařízení související s bezpečností. Kromě toho je nyní v provozu devět mobilních dieselových kotlů, které pomáhají zabránit zamrznutí kritických systémů ZNPP během zimy a zajišťují vytápění pro pracovníky ZNPP. Situace na ZNPP zůstává nejistá.

Generální ředitel Grossi dnes mimo jiné zopakoval své vážné obavy z nátlaku, jemuž zaměstnanci ZNPP čelí, s možnými důsledky pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení.

“Snížení počtu zaměstnanců ZNPP v kombinaci s psychickým stresem v důsledku probíhajícího vojenského konfliktu a nepřítomnosti rodinných příslušníků, kteří z oblasti uprchli, vytvořily bezprecedentní situaci, jíž by žádný personál jaderné elektrárny neměl být vystaven,“ uvedl generální ředitel Grossi.

Na zaměstnance ZNPP je stále vyvíjen nátlak, aby uzavřeli nové pracovní smlouvy s ruskou státní společností Rosatom, zatímco národní ukrajinský provozovatel Energoatom je vyzývá, aby tak nečinili.

Tým ISAMZ byl informován o tom, že i přes všechny problémy má ZNPP stále dostatečný počet provozního personálu k udržení bezpečného provozu všech bloků na současné úrovni provozu elektrárny.

 

IAEA Aktualizace 7.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Tým podpůrné a asistenční mise IAEA, aktuálně přítomný na elektrárně Záporoží, potvrdil, že záložní napájení jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP) bylo obnoveno včera večer poté, co byly dokončeny opravy vedení o napětí 330 kV. Vedení bylo minulý týden přerušeno kvůli poškozením způsobeným ostřelováním, uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency). Opravy tohoto posledního funkčního externího záložního vedení, které se zdržely kvůli ostřelování v posledních dnech, umožnily poskytování externích dodávek elektřiny pro zajištění základních funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, pokud elektrárna opět ztratí spojení s hlavním externím elektrickým vedením o napětí 750 kV. Dodávky elektřiny ze sítě jsou nadále nestabilní, řekl dnes generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi.

 

IAEA Aktualizace 6.1.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Záložní vedení o napětí 330 kV ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP), které bylo minulý týden odpojeno kvůli poškozením způsobeným ostřelováním, stále nebylo obnoveno, což opět ukazuje nestabilitu dodávek elektřiny z externí sítě, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA - International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Spojení se záložním vedením Ferosplavna 1 bylo přerušeno dne 29. prosince v důsledku poškození způsobených ostřelováním na druhé straně řeky Dněpra, než se nachází areál ZNPP. Vedení o napětí 330 kV bylo posledním, které zbylo ze šesti externích linek zajišťujících dodávky elektřiny přes rozvodnu nedaleké tepelné elektrárny do ZNPP, největší evropské jaderné elektrárny.

Přestože je všech šest reaktorů v ZNPP odstaveno, elektrárna je nadále zásobována externí elektřinou, kterou potřebuje pro zajištění svých základních bezpečnostních a zabezpečovacích funkcí, prostřednictvím posledního funkčního hlavního externího elektrického vedení o napětí 750 kV.  V případě ztráty externího napájení je všech 20 dieselových záložních generátorů připraveno zásobovat areál elektřinou potřebnou pro provoz všech bezpečnostních zařízení.

Tým podpůrné a asistenční mise IAEA (ISAMZ), který je v současnosti přítomen v elektrárně v Záporoží, byl informován, že práce na obnově linky Ferosplavna 1 (330 Kv) byly zahájeny dne 30. prosince 2022. Stále však není jasné, kdy budou práce dokončeny. Práce na obnovení linky byly na několik dní přerušeny kvůli ostřelování poblíž místa poškození, posléze byly opět obnoveny.

Situace znovu ukazuje, že je nutné okamžitě zastavit veškeré vojenské akce, které mohou mít dopad na jadernou bezpečnost a zabezpečení ukrajinských jaderných elektráren (JE), řekl generální ředitel Grossi.

Generální ředitel pokračuje v jednáních s Ukrajinou a Ruskem za účelem co nejdříve dohodnout a zřídit zónu jaderné bezpečnosti a ochrany kolem ZNPP.

Tým ISAMZ přítomný v elektrárně byl upozorněn na vyčerpání a stres provozních zaměstnanců ZNPP. Tým hlásil znepokojivou úroveň únavy zaměstnanců z důvodu prodloužené pracovní doby, přesčasů a stresu z válečného konfliktu probíhajícího v těsné blízkosti areálu.

Generální ředitel Grossi opakovaně vyjádřil vážné znepokojení nad dopadem náročných pracovních podmínek v ZNPP: „Jak je definováno v sedmi nezbytných pilířích jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a mít možnost rozhodovat bez zbytečného nátlaku“.

Tým ISAMZ byl informován, že navzdory potížím má elektrárna stále odpovídající počet provozního personálu pro udržení bezpečného provozu všech bloků při současné úrovni fungování elektrárny.

"Odvážní zaměstnanci pracující v ZNPP nadále plní své povinnosti na profesionální úrovni, jsou odhodláni udržovat bezpečný provoz elektrárny," řekl generální ředitel Grossi.

Tým ISAMZ byl také informován, že všech devět mobilních kotlů na naftu v areálu je nyní v provozu a poskytuje vytápění o výkonu asi 34 MW jaderné elektrárny Záporoží a nedalekého města Energodar. Dalších 43 kotlů rozmístěných po celém městě je v provozu.

Dále Ukrajina informovala IAEA, že úroveň výroby elektrické energie ve třech dalších jaderných elektrárnách v zemi byla plně obnovena po jejím snížení, ke kterému došlo po raketových útocích v posledních dnech roku 2022.

IAEA pokračuje v přípravě na brzké umístění týmů IAEA, což zajistí jejich stálou přítomnost na čtyřech dalších ukrajinských jaderných zařízeních: Chmelnický, Rovno a Jihoukrajinsk a také v lokalitě Černobyl, jak bylo dohodnuto v Paříži v prosinci ukrajinským premiérem Denysem Shmyhalem a generálním ředitelem IAEA Grossi. Cílem těchto misí je poskytovat technickou podporu a pomoc podle potřeby za účelem udržení vysoké úrovně jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení a snížení rizika jaderné nehody nebo havárie s potenciálním radiačním dopadem na obyvatelstvo a životní prostředí.

Štítky