Aktuální informace z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)(IAEA)

 

Image
logo IAEA

 

Upozornění: od 1.5.2022 budou zde zveřejněny překlady pouze těch aktualizací, které přinesou nové informace. 

Pokud umíte anglicky, aktuální informace najdete na webu IAEA.

České překlady informací staršího data jsou archivovány zde.

 

IAEA Aktualizace 29.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) působící na Ukrajině informovali o vojenské aktivitě, která v noci na dnešek opět ukázala potenciální nebezpečí pro jadernou bezpečnost během ozbrojeného konfliktu, a to nejen v Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Tým IAEA na západě Ukrajiny, který monitoruje situaci v Chmelnické jaderné elektrárně (JE), oznámil, že včera pozdě večer, když byl ve svých prostorách, slyšel několik výbuchů v těsné blízkosti, a to v průběhu 20 minut.

Přestože elektrárna nebyla přímo zasažena, incident ukázal, že všechny ukrajinské jaderné elektrárny zůstávají v ohrožení, dokud bude válka pokračovat, informoval generální ředitel Grossi.

"Velká část světové pozornosti, a to oprávněně, se soustředí na velmi reálné nebezpečí, kterému čelí Záporožská jaderná elektrárna, jež je obzvláště znepokojivé, protože se nachází na frontové linii. Včerejší událost nám však připomíná, že nesmíme zapomínat ani na další jaderná zařízení na Ukrajině, která jsou rovněž potenciálně vystavena raketovým a jiným útokům," řekl generální ředitel Grossi.

"Všechna ukrajinská jaderná zařízení zůstávají v ohrožení, a to buď přímo v případě zásahu raketou, nebo nepřímo, pokud dojde k přerušení jejich externího napájení. Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení je na celé Ukrajině nadále velmi nejistá," dodal generální ředitel.

V ZNPP dnes odpoledne tým IAEA v areálu rovněž zaznamenal varování před náletem, které trvalo asi deset minut. Během výstrahy před náletem tým neslyšel žádný náraz a v areálu nedošlo k žádným škodám. Za posledních 24 hodin tým IAEA stále slyšel zvuk výbuchů v určité vzdálenosti od elektrárny. 

V ostatních ukrajinských jaderných zařízeních, kde má IAEA stálé týmy: v Rovenské JE, v Jihoukrajinské JE a v Černobylu, týmy IAEA nezaznamenaly žádné zvuky vojenské aktivity.

 

IAEA Aktualizace 28.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Hlavní elektrické vedení, které zásobuje elektřinou ukrajinskou Záporožskou jadernou elektrárnu (ZNPP), bylo obnoveno po náhlém přerušení spojení během víkendu, což je poslední ukázka nestabilní situace v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany v místě, kde probíhá vojenský konflikt, informoval dnes generální ředitel elektrárny Rafael Mariano Grossi.

Odborníci IAEA přítomní v areálu zdůraznili potenciální nebezpečí, jemuž je největší evropská jaderná elektrárna nadále vystavena. Slyšeli již podruhé za posledních několik dnů charakteristický zvuk několika raket, které byly zřejmě vypáleny v blízkosti elektrárny. Dnes také tým slyšel několik dělostřeleckých střel, které byly zřejmě rovněž vypáleny z blízkosti ZNPP.

Generální ředitel Grossi sdělil, že zjevné vojenské akce v blízkosti elektrárny by mohly zvýšit rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení areálu a potenciálně ohrozit pět konkrétních zásad ochrany ZNPP, které uvedl v květnu tohoto roku na zasedání Rady bezpečnosti OSN.

"Vyzývám všechny strany k maximální zdrženlivosti v Záporožské jaderné elektrárně nebo v její blízkosti. Nikdo by nezískal vojenskou výhodu ze způsobení jaderné havárie během této strašné války, naopak," řekl generální ředitel. "Znepokojivé události posledních dnů: rakety odpálené z blízkosti této významné jaderné elektrárny ještě prohlubují naše obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení."

Jediné zbývající 750kilovoltové (kV) elektrické vedení ZNPP je opět schopno dodávat externí elektrickou energii, kterou elektrárna potřebuje na chlazení reaktoru a zajištění dalších důležitých funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. Ke ztrátě spojení došlo v neděli ráno po zkratu, k němuž údajně došlo ve vzdálenosti asi 100 kilometrů severně od areálu, ale ještě téhož dne večer bylo spojení elektrického vedení obnoveno.

V době, kdy bylo vedení o napětí 750 kV odpojeno, dostávala ZNPP externí elektřinu z jediného zbývajícího záložního vedení o napětí 330 kV. To znamená, že opět existují dvě nezávislá elektrická vedení, která jsou nezbytná pro externí napájení elektrárny.

"Ohrožené externí napájení elektrárny zůstává jednou z našich hlavních obav, pokud jde o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Jak jsme již několikrát zažili, včetně loňské zimy, útoky daleko od areálu mohou způsobit vážné poruchy v elektrické síti, která slouží i Záporožské jaderné elektrárně. Je třeba se vyhnout všem vojenským akcím, které by mohly ohrozit jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení," sdělil generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 26.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) dnes přišla o připojení k hlavnímu externímu elektrickému vedení a musela se spoléhat na záložní elektrickou energii pro chlazení reaktoru, což je poslední událost, která ukazuje na nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v areálu během probíhajícího vojenského konfliktu, sdělil generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Odborníci IAEA přítomní v ZNPP dnes slyšeli několik raket, které byly zřejmě vypáleny z blízkosti elektrárny. Tým IAEA střely kvůli mrakům neviděl, ale charakteristický zvuk naznačoval, že byly vypáleny z nedalekého salvového raketového systému.

"Dnešní události opět jasně ukazují mimořádně nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny. Největší evropská jaderná elektrárna nacházející se na frontové linii nadále čelí mnoha potenciálním hrozbám v důsledku této tragické války," informoval generální ředitel Grossi.

"Jsem stále hluboce znepokojen problémem jaderné bezpečnosti a ochrany elektrárny, a to jak pokud jde o její zranitelné dodávky externí energie, které mohou být zasaženy útoky ve velké vzdálenosti od areálu, tak o bližší vojenská rizika, jímž čelí a která mohou potenciálně ohrozit zásady, jež jsem stanovil na květnovém zasedání Rady bezpečnosti OSN. V této souvislosti je zjevné odpalování raket z blízkosti elektrárny zvláštním zdrojem obav," uvedl generální ředitel.

ZNPP informovala, že zkrat, ke kterému došlo asi 100 kilometrů severně od elektrárny, způsobil přerušení spojení kolem 10:30 místního času s jejím jediným zbývajícím 750 kilovoltovým (kV) elektrickým vedením ze čtyř, která existovala před konfliktem.

Elektrárna nadále dostává externí energii z jediného dostupného záložního vedení o napětí 330 kV. Po výpadku proudu však začal pracovat také jeden nouzový dieselový generátor, který napájel čtvrtý reaktorový blok, což naznačuje možný problém s jeho elektrickou konfigurací. Dieselový generátor byl po deseti minutách ručně vypnut.

Elektrárna uvedla, že vedení o napětí 750 kV se opravuje, ale není jasné, kdy bude znovu připojeno.

ZNPP během konfliktu opakovaně přišla o externí zdroje napájení, včetně sedmi případů úplné ztráty externího napájení. Při každé z těchto událostí bylo nutné zabezpečit provoz nouzových dieselových generátorů v areálu elektrárny, aby byla zajištěna elektřina potřebná pro životně důležité funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, včetně chlazení reaktoru. Naposledy došlo ke ztrátě spojení s vedením o napětí 750 kV dne 10. srpna, kdy se vedení odpojilo a bylo znovu připojeno dvakrát ve stejný den.

 

IAEA Aktualizace 24.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) tento týden sledovali havarijní cvičení v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), které bylo posledním podobným cvičením, které proběhlo v jaderných zařízeních v zemi během válečného konfliktu, sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Čtvrteční cvičení bylo zaměřeno na opatření, která by měla být přijata v rámci odezvy na hypotetické protržení potrubí s radioaktivní odpadní vodou a odpojení napájení jednoho reaktorového bloku.

Experti IAEA sledovali dvouhodinové cvičení z dočasného havarijního střediska ZNPP a pozorovali koordinaci činností v průběhu odezvy na havárii. Během cvičení také pozorovali činnosti v terénu, včetně monitorování radiace a kontaminace, a také přípravy na evakuaci některých zaměstnanců elektrárny. Po skončení cvičení tým IAEA sledoval standardní hlášení. Celkově odborníci IAEA konstatovali, že scénář cvičení proběhl podle plánu.

Minulý týden tým IAEA, který sídlí v ukrajinské jaderné elektrárně (JE) Rovno, pozoroval havarijní cvičení v tomto areálu. Rovněž tento týden tým IAEA v Černobylu pozoroval havarijní cvičení v závodě na zpracování radioaktivního kapalného odpadu.

"Účinná havarijní připravenost a neodkladná opatření v rámci odezvy na radiační mimořádné události jsou jedním ze sedmi nepostradatelných pilířů pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany v době válečného konfliktu. Je nezbytné, aby Záporožská jaderná elektrárna otestovala svá neodkladná opatření. Podpoříme elektrárny na Ukrajině, aby v budoucnu prováděly více cvičení a dále testovaly svou havarijní připravenost," uvedl generální ředitel Grossi.

ZNPP byla po celou dobu konfliktu středem zájmu IAEA o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině. Nachází se na frontové linii a již sedmkrát přišla o veškeré externí napájení. Generální ředitel Grossi ve středu sdělil Radě guvernérů IAEA, že situace v elektrárně je i nadále náročná a šest ze sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení během ozbrojeného konfliktu "je buď zcela, nebo částečně ohroženo".

Začátkem tohoto týdne byl pátý blok ZNPP uveden do stavu odstavení za studena, kdy jeden ze šesti reaktorů elektrárny zůstal ve stavu odstavení za tepla, aby mohl vyrábět páru a teplo. Elektrárna se rozhodla převést blok ze stavu odstavení za tepla poté, co byl v sekundárním chladicím okruhu zjištěn bór, i když v množství pod limity stanovenými jeho technickými specifikacemi. V sekundárním chladicím okruhu nebyla zjištěna žádná radioaktivita. Borová voda se používá v primárním chladivu, aby pomohla zajistit funkce jaderné bezpečnosti.

Po dosažení stavu odstavení za studena na pátém bloku informovala ZNPP tým IAEA, že nebude bezprostředně vyšetřovat příčinu přítomnosti boru v sekundárním chladicím okruhu jednoho z parogenerátorů bloku. Experti IAEA budou tento problém nadále sledovat během jednání se ZNPP a pochůzek po elektrárně. 

Experti IAEA rovněž pokračují ve shromažďování informací, aby úplně porozuměli tomu, proč 6. blok dne 14. listopadu dočasně ztratil napájení a po dobu 90 minut se spoléhal na dieselový generátor. Tento týden bylo věnováno této otázce několik jednání s elektrooddělením ZNPP.

Čtvrtý blok zůstává ve stavu odstavení za tepla, aby poskytoval páru pro činnosti související s jadernou bezpečností v ZNPP a také pro vytápění v areálu a nedalekém městě Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny. Další vytápění zajišťují mobilní naftové kotle instalované v ZNPP spolu s kotli umístěnými v nedaleké průmyslové zóně. Reaktorové bloky 1, 2, 3, 5 a 6 jsou nyní ve stavu odstavení za studena.

Na Ukrajině dnes úspěšně proběhlo plánované střídání expertů IAEA v Černobylu, kam dorazil nový tým z vídeňské centrály.

Týmy IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení navzdory pokračujícímu konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 21.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) převádí svůj pátý reaktorový blok do stavu odstavení za studena a plánuje zjistit příčinu výskytu bóru v chladicím okruhu, přičemž jeden ze šesti reaktorů elektrárny je stále ve stavu odstavení za tepla pro výrobu páry a vytápění, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi.

Přechod bloku do stavu odstavení za studena začal včera a podle ZNPP by měl být dokončen ještě dnes. Čtvrtý blok zůstane v režimu odstavení za tepla. V současné době se neplánuje uvedení druhého bloku do stavu odstavení za tepla, který by nahradil blok 5, uvedla elektrárna.

Po uvedení do stavu odstavení za studena provede ZNPP testy, aby zjistila, proč se vyskytovala v sekundárním chladicím okruhu jednoho z parogenerátorů bloku nízká hladina boru.

ZNPP informovala odborníky IAEA v areálu, že koncentrace boru v daném chladicím okruhu zůstává pod limity povolenými jeho technickými specifikacemi. Kromě toho nebyla v sekundárním chladicím okruhu zjištěna žádná radioaktivita. Borová voda se používá v primárním chladivu, kde pomáhá zajistit jadernou bezpečnost.

Vedení ZNPP rozhodlo o převedení bloku do stavu odstavení za studena poté, co dne 17. listopadu začal pracovat jeden ze tří dieselových kotlů o výkonu 17,4 megawattů umístěných mimo areál elektrárny, který zajišťuje dodatečné vytápění nedalekého města Energodar, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny.

ZNPP udržovala reaktorové bloky 4 a 5 v režimu odstavení za tepla, aby zajistila vytápění a páru pro účely jaderné bezpečnosti v areálu elektrárny a také vytápění města Energodar. IAEA nadále sleduje postup ZNPP při hledání alternativního zdroje pro výrobu páry. Ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal v červnu regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a uvedení jich do stavu odstavení za studena.

Experti IAEA v areálu nadále shromažďují informace, aby zjistili příčinu události, k níž došlo minulý týden a která vedla k tomu, že šestý blok ztratil výkon a byl po dobu 90 minut odkázán na dieselový generátor.

Koncem tohoto týdne byl tým IAEA pozván k pozorování plánovaného havarijního cvičení v ZNPP.

"Těšíme se, že budeme moci sledovat cvičení havarijní odezvy v Záporožské jaderné elektrárně jak z dočasného havarijního řídicího střediska, tak i přímo v terénu," uvedl generální ředitel Grossi. "Havarijní cvičení jsou velmi důležitá pro jadernou bezpečnost, zejména v dnešní době, kdy je zvýšené riziko způsobené konfliktem."

Tým IAEA v Rovenské jaderné elektrárně (JE) minulý týden sledoval havarijní cvičení v této elektrárně a dnes tým IAEA v černobylském areálu pozoroval havarijní cvičení na závodě na zpracování radioaktivních kapalných odpadů.

Týmy IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské JE a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení navzdory pokračujícímu konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 17.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Jak dnes uvedl generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) Rafael Mariano Grossi, jeden z reaktorů ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) na začátku tohoto týdne dočasně ztratil napájení a musel se spoléhat na nouzový dieselový generátor, který mu dodával elektřinu potřebnou pro chlazení a další důležité funkce.

ZNPP vyšetřuje příčinu devadesátiminutového výpadku proudu, ke kterému došlo ve středu pozdě večer na šestém reaktorovém bloku. Experti IAEA v areálu rovněž shromažďují informace, aby mohli provést vlastní nezávislé hodnocení. Tento blok se nachází ve stavu odstavení za studena, ale stále potřebuje přístup k napájení. Žádný z dalších pěti reaktorů ZNPP neztratil napájení, tři z nich jsou rovněž ve stavu odstavení za studena, zatímco dva jsou ve stavu odstavení za tepla kvůli výrobě páry a vytápění.

"Ačkoli nešlo o úplnou ztrátu externího napájení, jak jsme tomu byli svědky již sedmkrát během konfliktu, znovu to poukazuje na nestabilní situaci situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny," sdělil generální ředitel Grossi. "IAEA bude pokračovat ve shromažďování informací, abychom mohli o situaci v elektrárně informovat mezinárodní společenství."

Den po výpadku proudu informovala ZNPP experty IAEA, že v části bezpečnostního systému téhož bloku probíhá plánovaná údržba.

ZNPP je nadále připojena k elektrické síti prostřednictvím jediného hlavního vedení o napětí 750 kilovoltů (kV) ze čtyř před konfliktem a také záložního vedení o napětí 330 kV, zatímco před necelými dvěma lety jich bylo šest.

Experti IAEA přítomní v ZNPP stále, téměř denně, slyší výbuchy v určité vzdálenosti od areálu na frontové linii konfliktu.

Experti IAEA byli informováni, že v sekundárním chladicím okruhu jednoho z parogenerátorů pátého bloku reaktoru, který je v současné době ve stavu odstavení za tepla, byla zjištěna přítomnost chemické látky bór. Borová voda se používá v primárním chladivu, aby pomohla udržet jadernou bezpečnost. Pracoviště zvýšilo četnost měření bóru v sekundárním chladicím okruhu 5. bloku. Měření zůstávají relativně stabilní a jsou v mezích povolených technickými specifikacemi reaktoru. V sekundárním chladicím okruhu nebyla zjištěna žádná radioaktivita.

Koncentrace bóru zůstává v povolených mezích. Vzhledem k tomu ZNPP uvedla, že hodlá ponechat 5. blok ve stavu odstavení za tepla, což bude znovu posouzeno po uvedení do provozu všech kotlů, jež se používají k vytápění v nedalekém městě Energodar. Tehdy elektrárna rozhodne, zda blok 5 převést do stavu odstavení za studena.

ZNPP udržuje bloky 4 a 5 ve stavu odstavení za tepla, aby zajistila vytápění a páru pro účely jaderné bezpečnosti v areálu a také pro vytápění města Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny. IAEA nadále sleduje postup ZNPP při hledání alternativního zdroje na výrobu páry. Ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal v červnu regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a jejich uvedení do stavu odstavení za studena.

V rámci dalších činností, které experti IAEA v uplynulém týdnu prováděli, vykonal tým ve středu poprvé postupnou prohlídku všech šesti hlavních řídicích místností reaktorů v ZNPP. To týmu poskytlo příležitost získat více informací o personálním obsazení těchto míst a potvrdit stav jednotlivých reaktorových bloků.

"Byl to pozitivní vývoj, pokud jde o přístup. Důrazně vyzývám elektrárnu, aby zajistila včasný přístup a pravidelné sdílení informací. Zvýší to naši schopnost informovat o celkové situaci v elektrárně," řekl generální ředitel Grossi.

Téhož dne provedli experti IAEA také prohlídku turbínové haly pátého bloku, ale jejich přístup byl částečně omezen, stejně jako tomu bylo i při návštěvě turbínové haly prvního bloku minulý týden a turbínové haly prvního, druhého, čtvrtého a pátého bloku při prohlídkách v říjnu. Experti IAEA nadále požadují přístup do všech šesti turbínových hal najednou v rámci svých aktivit zaměřených na kontrolu dodržování sedmi nezbytných pilířů a pěti konkrétních zásad ochrany ZNPP.

Po uzavření reaktorové nádoby třetího bloku v minulém měsíci elektrárna tento týden informovala experty IAEA, že bylo dokončeno testování primárního chladicího okruhu reaktoru a v nejbližších dnech se očekává dokončení tlakových zkoušek sekundárního chladicího okruhu.

V uplynulém týdnu bylo po většinu dní v provozu až sedm z devíti mobilních naftových kotlů instalovaných v ZNPP pro zajištění dodatečného vytápění během zimy. Jejich využití závisí na požadavcích na páru v elektrárně a na vytápění v Energodaru.

Tento týden experti IAEA sledovali havarijní cvičení, které se uskutečnilo v Rovenské jaderné elektrárně (JE) ve dnech 15. a 16. listopadu. Cvičení se zúčastnili také pracovníci Jihoukrajinské a Chmelnické JE. IAEA má v těchto třech elektrárnách týmy, které jsou trvale přítomny. Tyto týmy sledovaly různé aspekty cvičení v JE Rovno z havarijního dispečinku v areálu i mimo něj.

Během cvičení SNRIU, ukrajinský dozorný orgán, sdílel informace v souladu s Úmluvou o včasném oznamování jaderné nehody a Úmluvou o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody s Koordinačním centrem IAEA.

Po skončení havarijního cvičení v Rovenské jaderné elektrárně proběhlo hlášení, na kterém se projednal průběh cvičení, zdokumentovaly se získané zkušenosti a určily oblasti, které je třeba zlepšit.

Příští týden plánuje ZNPP provést havarijní cvičení, které bude tým IAEA rovněž sledovat.

Týmy IAEA v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské JE a v Černobylu hlásí bezpečný a zabezpečený provoz těchto jaderných zařízení navzdory pokračujícímu konfliktu.

 

IAEA Aktualizace 13.11.2023

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA – International Atomic Energy Agency) byli informováni, že v průmyslové zóně nedaleko ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) bylo v rámci opatření k zajištění dodatečného vytápění v zimním období instalováno 21 kotlů na zemní plyn, a to i pro nedaleké město Energodar, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) potvrdil, že nové plynové kotle mohou zajistit dodatečný výkon 57 MW. Kromě toho bylo v provozu většinu dní všech devět mobilních naftových kotlů umístěných v ZNPP, které vyrábějí teplo potřebné pro elektrárnu a nedaleké město Energodar v době, kdy přichází podzimní počasí a před nástupem zimy se ochlazuje.

Tým ISAMZ se dozvěděl, že tři velkokapacitní naftové kotle umístěné v Záporožské tepelné elektrárně (ZTPP) a v průmyslové zóně mají být během příštího měsíce převedeny na zemní plyn. Další vytápění zajišťují bloky 4 a 5 ZNPP nacházející se ve stavu odstavení za tepla, které rovněž vyrábějí páru potřebnou pro činnosti související s jadernou bezpečností a ochranou ZNPP, a více než 50 mobilních kotlů rozmístěných po celém městě Energodar.

Ukrajinský národní dozorný orgán, Státní inspekce jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU), vydal v červnu regulační příkazy k omezení provozu všech šesti bloků ZNPP a jejich uvedení do stavu odstavení za studena. Bloky 1, 2, 3 a 6 jsou v současné době ve stavu odstavení za studena.

"Vzhledem k přetrvávající nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v Záporožské jaderné elektrárně bude tým pozorně sledovat přípravu na těžké nejchladnější měsíce roku," uvedl generální ředitel Grossi. "Naše přítomnost je i nadále nezbytná."

Během uplynulého týdne nový tým expertů IAEA, který nedávno překročil frontovou linii, aby proběhlo střídání v ZNPP, téměř denně slyšel výbuchy před elektrárnou, což ukazuje nebezpečí, které představuje ozbrojený konflikt v tak těsné blízkosti jaderné elektrárny.

Tým byl informován o údržbářských pracích, které se v posledních dnech provádějí. Tlaková zkouška parogenerátorů třetího bloku - nutný postup po uzavření jeho reaktorové nádoby, která zůstala otevřená více než 18 měsíců, byla úspěšně dokončena, probíhá utěsňování parogenerátorů. ZNPP dnes informovala experty IAEA, že tento týden probíhá údržba primárního okruhu, poté budou provedeny jeho závěrečné tlakové zkoušky.

ZNPP také sdělila IAEA, že v nejbližší době proběhne údržba redundantního systému č. 1 šestého bloku. Každý z reaktorů ZNPP má tři samostatné a nezávislé redundantní systémy zahrnující bezpečnostní systémy bloků, které jsou obvykle v pohotovostním režimu připraveny k aktivaci v případě potřeby zachování bezpečnosti. V říjnu proběhla údržba dalších dvou redundantních systémů.

V průběhu minulého týdne byl tým informován, že tento týden bude zahájena údržba hlavních blokových transformátorů bloků 1, 2 a 3, jako byla nedávno provedena na blokových transformátorech bloků 4, 5 a 6.

IAEA se obávala, že některé údržbové činnosti, které byly provedeny na bezpečnostních systémech reaktorových bloků, mohly být neúplné, což odůvodňuje provedení další údržby. To bylo zřejmé v červenci a srpnu poté, co byl 4. blok po údržbě bezpečnostních systémů odstaven za provozu. Po opakovaném odstavení čtvrtého bloku v srpnu za studena kvůli úniku vody v jednom z parogenerátorů byla však nutná zase další údržba za účelem vyčištění tepelných výměníků bezpečnostních systémů bloku.

"V důsledku probíhajícího konfliktu nebyla Záporožská jaderná elektrárna, největší evropská jaderná elektrárna, schopna dodržovat komplexní program systematické údržby, zejména kvůli snížení počtu zkušených pracovníků údržby," informoval generální ředitel Grossi. "Jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou tím více ohroženy, čím déle má elektrárna snížený počet vyškolených a zkušených pracovníků. Pro největší evropskou jadernou elektrárnu je to neudržitelná situace".

Tým IAEA v areálu nadále vykonává každodenní pochůzky. Dne 7. listopadu při návštěvě hlavní řídicí místnosti, havarijní řídicí místnosti a elektrocentrály třetího bloku tým potvrdil stav odstavení za studena. Dne 8. listopadu byla provedena při pochůzce prohlídka havarijních dieselových generátorů 2. bloku dne 1. a 10. listopadu, odborníci IAEA také navštívili chladicí jezírko a chladicí věže ZNPP a potvrdili neporušenost izolačních vrat.

Agentura nadále zdůrazňuje, že k posouzení bezpečnosti potřebuje přístup do všech šesti turbínových hal, ale dne 10. listopadu bylo expertům v areálu opět zabráněno navštívit části turbínových hal 1. bloku poté, co během říjnových pochůzek obdrželi podobně omezený přístup do turbínových hal 1., 2. a 4. bloku.

Při pochůzkách po obvodu areálu ve dnech 3. a 5. listopadu tým nezaznamenal žádné miny ani výbušniny, a to ani v oblastech, kde byly pozorovány již dříve.

Mimo obvod areálu tým IAEA navštívil tři velké nádrže na skladování nafty ve skladišti. Toto skladované palivo je potřebné k provozu 20 nouzových dieselových generátorů v ZNPP po dobu nejméně 10 dnů. Skladovací zařízení se rovněž používá k zásobování palivem pro mobilní dieselové kotle. Tým byl informován o množství paliva v nádržích a pozoroval plnění nákladních vozidel, která vozí naftu do mobilních kotlů.

Pokud jde o vodu používanou v areálu na chlazení reaktoru a zajištění dalších funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, ZNPP potvrdila, že probíhá izolace 11 vrtů podzemní vody. Tyto vrty přivádějí přibližně 250 m3/h chladicí vody do rozstřikovacích jezírek pro chlazení reaktoru. Dokončení izolačních prací je plánováno na konec listopadu. Experti IAEA byli rovněž informováni, že napájení čerpadel ve vrtech je zajištěno ze základních odběrných míst elektrické energie. V případě ztráty externího napájení byli odborníci IAEA informováni, že čerpadla ze studní mohou být napájena prostřednictvím dvou společných nouzových dieselových generátorů, čímž je zajištěna dostupnost chladicí vody v případě ztráty veškerého externího napájení.

Tým IAEA se v areálu dozvěděl, že ZNPP plánuje provést havarijní cvičení později v listopadu. Poslední velké cvičení v ZNPP proběhlo v listopadu 2021, tedy před začátkem konfliktu. Od té doby došlo k bezprecedentní změně počtu zaměstnanců ZNPP, což by mohlo narušit schopnost areálu provádět účinnou odezvu na havarijní situace. Agentura zdůrazňuje, že je třeba, aby bylo týmu ISAMZ umožněno sledovat nadcházející cvičení a získat z něj poučení.

IAEA nadále shromažďuje informace o stavu a kondici personálu v rámci své práce v areálu. To zahrnuje i seznámení se se školením a udělováním licencí provoznímu personálu elektrárny podle předpisů Ruské federace. Experti IAEA navštívili dne 7. listopadu školicí středisko ZNPP a shromáždili další informace týkající se počtu školitelů a jejich školicích postupů.

Pokud jde o regulační funkce v areálu, IAEA byla v uplynulém týdnu rovněž informována, že Rostechnadzor, ruský regulační orgán pro jadernou a radiační bezpečnost, zajistí v ZNPP svou trvalejší přítomnost, a to příchodem vedoucího inspekce jaderné a radiační bezpečnosti ZNPP do areálu. Tým byl informován, že záměrem je zajistit stálý dohled a regulační kontrolu jaderné elektrárny (JE) v souladu s ruskými státními zákony a udělovat zaměstnancům licence.

Minulý týden IAEA provedla úspěšné střídání svých týmů v Černobylu a v Rovnu, Chmelnické a Jihoukrajinské JE. Každý z týmů informoval o bezpečném a spolehlivém provozu těchto jaderných zařízení.

Tým IAEA v Chmelnické jaderné elektrárně pozoroval dne 11. října cvičení havarijní odezvy v celé elektrárně a konstatoval, že cvičení bylo dobře naplánováno a provedeno a že opatření v rámci havarijní odezvy se jeví jako účinná. Během uplynulého týdne byli odborníci Agentury informováni, že byly provedeny následné činnosti po cvičení a byl vypracován akční plán pro zjištěné oblasti, které je třeba dále zlepšit, včetně komunikace v areálu i mimo něj, požární ochrany a dekontaminace.

Kromě toho IAEA v uplynulém týdnu uskutečnila na Ukrajině zdravotnickou a koordinační asistenční misi. Tým navštívil areál v Černobylu, městskou nemocnici ve Slavutyči a místní centrum ve Slavutyči, které poskytuje psychickou podporu zaměstnancům v Černobylu. Tým se rovněž setkal s různými úředními činiteli v Kyjevě, aby projednal koordinaci a spolupráci v oblasti celkové technické podpory a pomoci Ukrajině, včetně programu podpory duševního zdraví.

Tým konstatoval pokrok, kterého bylo v posledních měsících dosaženo v různých oblastech zasažených ozbrojeným konfliktem díky podpoře poskytované prostřednictvím Agentury, jakož i prostřednictvím dalších dvoustranných či mnohostranných ujednání a ze strany vnitrostátních orgánů, ale upozornil na obtížné a improvizované životní podmínky provozního personálu v Černobylu. Zaměstnanci musí spát v provizorních životních podmínkách a v nevětraných a vlhkých prostorách, v místnostech, kde často pobývá šest a více osob a kde chybí základní vybavení.

"Taková situace si vybírá daň na fyzickém a duševním zdraví provozního personálu a není dlouhodobě udržitelná," uvedl generální ředitel Grossi.

V minulém týdnu Agentura také zajistila 32. dodávku vybavení na Ukrajinu. Vybavení darovala Kanada v rámci sítě reakce a pomoci IAEA, RANET. Tato dodávka byla druhou zásilkou s vybavením z Kanady a jedna další a poslední zásilka se připravuje. Díky této dodávce obdržely Rovenská a Jihoukrajinská JE, Černobyl, stejně jako Centrum veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, Státní registr zdrojů ionizujícího záření a individuálních dávek záření a SNRIU osobní ochranné prostředky, IT vybavení, tablety jodidu draselného, lékárničky a podobné předměty.

Štítky