Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuální informace z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)(IAEA)

 

Image
logo IAEA

 

Upozornění: od 1.5.2022 budou zde zveřejněny překlady pouze těch aktualizací, které přinesou nové informace. 

Pokud umíte anglicky, aktuální informace najdete na webu IAEA.

České překlady informací staršího data jsou archivovány zde.

 

IAEA Aktualizace 1.3.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) je již deset dní bez záložního napájení, takže je zcela závislá na jediném zbývajícím 750 kilovoltovém vedení, které jí dodává elektřinu potřebnou k chlazení šesti reaktorů a k dalším nezbytným funkcím v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Experti IAEA, kteří jsou přítomni v areálu, sdělili, že se v ZNPP očekává brzké opětovné připojení záložního vedení o napětí 330 kV, možná k tomu dojde ještě dnes, ale situace s externím napájením elektrárny je i nadále zdrojem hlubokých obav, informoval generální ředitel Grossi.

 "Z celkem deseti externích dostupných linek elektrického vedení před konfliktem, čtyř o napětí 750 kV a šesti o napětí 330 kV, je dnes funkční pouze jedna. I když bude jedno záložní vedení opět k dispozici, zdaleka to nestačí," sdělil generální ředitel Grossi.

"Největší evropská jaderná elektrárna utrpěla v posledních 18 měsících osm případů úplné ztráty externího napájení, což ji donutilo spoléhat se na nouzové dieselové generátory. V historii jaderné energetiky je to bezprecedentní situace, která je zjevně neudržitelná. Stále mám závažné obavy o jadernou bezpečnost a zabezpečení elektrárny," řekl generální ředitel.

ZNPP tento týden informovala experty IAEA, že všechny plánované činnosti preventivní údržby na zařízeních souvisejících s bezpečností jsou pozastaveny do doby, než bude vedení o napětí 330 kV znovu připojeno, s výjimkou rutinního testování bezpečnostních systémů, včetně nouzových dieselgenerátorů.

Tým IAEA dále zdůraznil přetrvávající nebezpečí, které elektrárně hrozí, a pokračoval ve zprávách o zvucích výbuchů a dalších příznaků vojenské aktivity v oblasti, která se nachází na frontové linii konfliktu.

Ve středu brzy ráno slyšeli experti výbuch v určité vzdálenosti od elektrárny, po němž následovala zřejmě střelba z ručních zbraní v blízkosti nebo v areálu. ZNPP informovala tým IAEA, že ruské jednotky přijaly opatření na "ochranu elektrárny" proti bezpilotním letounům v oblasti, ale že samotná ZNPP nebyla napadena a nedošlo k žádným škodám ani obětem. Žádné další podrobnosti o tomto incidentu nebyly bezprostředně k dispozici. Experti IAEA požádali o přístup do lokality, ale bylo jim sděleno, že zde nejsou žádné škody, které by bylo možné zkontrolovat, a že oblast je mimo kontrolu elektrárny.

Začátkem tohoto týdne elektrárna informovala tým IAEA, že v neděli večer údajně došlo v Energodaru k útoku dronem, jehož cílem byla střecha s telekomunikačním zařízením, což byl poslední ze série hlášených útoků dronů ve městě, kde žije mnoho zaměstnanců elektrárny. Následující den se odborníci IAEA vydali do Energodaru, aby si prohlédli budovu, kde k útoku údajně došlo. Tým měl možnost pozorovat vnější část budovy. V době návštěvy nebyly vidět žádné známky poškození. 

Během celého týdne experti prováděli pochůzky po celém areálu ZNPP, včetně zařízení chladicích nádrží, jakož i chladicích věží a rozstřikovacích nádrží, které zajišťují chladicí vodu pro šest reaktorů, z nichž je pět ve stavu odstavení za studena a jeden ve stavu odstavení za tepla. Rozstřikovací rybníky jsou plné a nadále přijímají chladicí vodu z 11 vrtů podzemní vody, které byly vybudovány po zničení níže položené přehrady Kachovka v polovině roku 2023.

Tým navštívil také izolační bránu výpustního kanálu Záporožské tepelné elektrárny (ZTPP), ale nemohl se dostat k izolační bráně velké chladicí nádrže ZNPP, což je místo, které experti IAEA viděli naposledy v listopadu loňského roku.

Během minulého týdne provedli experti IAEA prohlídku místností bezpečnostních systémů pátého reaktorového bloku a zjistili, že probíhá rutinní testování některých čerpadel bezpečnostních systémů. Tým rovněž navštívil dva sklady čerstvého paliva v areálu.

Během prohlídek, které odborníci IAEA provedli v uplynulém týdnu, zjistili, že u obvodových plotů, které jsou pro personál nepřístupné, jsou opět vidět protipěchotní miny, které se začátkem února zdály být pryč.

Experti IAEA, přítomní v ostatních jaderných elektrárnách na Ukrajině, ve Chmelnické, Rovenské, Jihoukrajinské a v Černobylu, uvedli, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častého zvuku leteckých poplachů v některých zařízeních. Tým v Chmelnické jaderné elektrárně se musel ve středu dvakrát ukrýt.

 

IAEA Aktualizace 23.2.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Tento týden otřásly okny v areálu ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP) silné exploze, které ukázaly na naléhavou potřebu maximálního omezení vojenských operací, aby se snížilo nebezpečí jaderné havárie v době, kdy válečný konflikt pokračuje již třetí rok, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

Experti IAEA, kteří jsou přítomní v ZNPP, hlásili, že v uplynulém týdnu každý den slyšeli výbuchy, včetně jednoho z nich koncem minulého pátku, který zřejmě proběhl v blízkosti samotné elektrárny. K několika výbuchům došlo také včera. Jeden z nich byl neobvykle hlasitý, což svědčí o velké blízkosti k areálu.

Nebylo možné jednoznačně určit původ ani směr výbuchů s výjimkou včerejšího velkého výbuchu, který byl podle ZNPP součástí "polního cvičení", přičemž nedošlo k ostřelování elektrárny ani k jejímu poškození. Nedošlo k žádným fyzickým zraněním ani obětem, dodala elektrárna.

ZNPP samostatně informovala tým IAEA, že včera explodovala mina mimo areál, aniž by způsobila škody nebo zranění. 

"Jsem i nadále hluboce znepokojen situací v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení největší evropské jaderné elektrárny, která se nachází na linii válečné fronty. Zprávy našich expertů uvádějí možné bojové operace nedaleko od areálu. Znovu vyzývám všechny strany, aby důsledně dodržovaly pět konkrétních zásad ochrany elektrárny a vyhnuly se jakémukoli útoku nebo vojenské aktivitě, které by mohly ohrozit jadernou bezpečnost elektrárny," prohlásil generální ředitel Grossi.

Dalším důkazem přetrvávajících rizik pro jadernou bezpečnost a zabezpečení ZNPP je skutečnost, že elektrárna zůstává bez záložního napájení, a to tři dny poté, co bylo přerušeno připojení k jejímu poslednímu 330 kilovoltovému (kV) vedení kvůli problému, který se vyskytl na druhé straně řeky Dněpr.

ZNPP stále odebírá z jediného zbývajícího vedení o napětí 750 kilovoltů (kV) elektřinu potřebnou pro chlazení reaktoru a zajištění dalších funkcí jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, ale v současné době nemá k dispozici žádné záložní možnosti externího napájení. ZNPP uvedla, že byla informována ukrajinským provozovatelem sítě, že se neočekává obnovení připojení vedení o napětí 330 kV do areálu před dnem 1. března.

"Tato situace činí elektrárnu velmi zranitelnou vůči dalšímu přerušení dodávek externí energie. Je nezbytné, aby záložní vedení bylo opět k dispozici co nejdříve," uvedl generální ředitel Grossi.

Začátkem tohoto týdne se tým IAEA vydal do elektrické rozvodny v areálu o napětí 750 kV a zjistil, že její stav se od předchozí návštěvy v minulém měsíci nezměnil. Kromě jediného vedení, které zůstává připojeno, viděl tým náhradní díly na opravu druhého vedení ze čtyř 750 kV vedení před vypuknutím konfliktu. V areálu se však kvůli konfliktu neplánuje zahájení opravných prací.

Včera tým IAEA sledoval pravidelné testování jednoho z nouzových dieselových generátorů čtvrtého reaktorového bloku, který je poslední obrannou linií zajišťující potřebnou elektřinu v případě ztráty veškerého externího napájení, což se od začátku ozbrojeného konfliktu stalo již osmkrát.

Odborníci také navštívili elektrooddělení ZNPP, aby projednali plány údržby na letošní rok, a rovněž elektrocentrálu, kde mohli sledovat stav energetických systémů v areálu i mimo něj. Experti IAEA byli informováni, že byla vyměněna veškerá stará kabeláž a zařízení související s bezpečnostními systémy, včetně rozvaděčů a baterií.

Tým provedl dne 19. února prohlídku všech šesti hlavních velínů reaktorů. Tým měl možnost shromáždit bezpečnostní parametry v reaktorových blocích 2, 3 a 4 a měl možnost nahlédnout do regulačních oprávnění personálu. Tým byl informován, že mnoho pracovníků z přítomného provozního personálu je v procesu přechodu z ukrajinských licencí na "oprávnění" vydaná Rostechnadzorem, dozorným orgánem jaderné bezpečnosti Ruské federace.

Týmy IAEA přítomné v dalších ukrajinských jaderných elektrárnách, Rovnu, Chmelnyckém a Jihoukrajinsku, se tento týden střídaly. Týmy uvádějí, že tato tři zařízení, stejně jako areál Černobyl, pokračují ve své činnosti navzdory častým leteckým poplachům, přičemž v těchto areálech nejsou hlášeny žádné problémy s jadernou bezpečností a ochranou. V Černobylu tým v poslední době zaznamenal zvýšenou vojenskou aktivitu.

 

IAEA Aktualizace 21.2.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) přišla o připojení k poslednímu záložnímu externímu vedení, což opět ukazuje nestabilní situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v areálu, sdělil dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi.

 Tým expertů IAEA přítomný v ZNPP byl informován, že vedení o napětí 330 kilovoltů (kV) bylo včera ve 14:04 místního času odpojeno kvůli problému, který se vyskytl na druhé straně řeky Dněpr, asi 13,5 kilometru od rozvodny o napětí 330 kV, jež dodává záložní energii do areálu. Příčina odpojení nebyla bezprostředně známa, uvedla ZNPP a dodala, že byla informována ukrajinským provozovatelem sítě o pracích, které probíhají na vedení.

Elektřinu, kterou ZNPP potřebuje, stále odebírá z jediného vedení o napětí 750 kV, ale ztráta vedení o napětí 330 kV znamená, že elektrárna v současné době nemá k dispozici žádné záložní možnosti externího napájení. Před konfliktem měla elektrárna k dispozici čtyři vedení o napětí 750 kV a šest vedení o napětí 330 kV.

Časté výpadky proudu jsou i nadále zdrojem vážných obav o jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení největší evropské jaderné elektrárny, neboť ta potřebuje elektřinu k chlazení reaktorů a k zajištění dalších základních funkcí, i když jsou všechny reaktorové bloky odstaveny.

Přestože při této příležitosti nedošlo k úplné ztrátě externího napájení, od srpna 2022 postihlo ZNPP osm událostí s úplnou ztrátou externího napájení, což ji donutilo dočasně se spolehnout na nouzové dieselové generátory.

"Extrémně nestabilní situace s externím napájením nadále představuje pro toto významné jaderné zařízení závažný problém, co se týče bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. I když hlavní elektrické vedení zůstává v provozu, nedostatek záložního napájení ukazuje, že situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení elektrárny je i nadále nejistá," informoval generální ředitel Grossi.

 

IAEA Aktualizace 16.2.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) nadále pozorně sledují personální situaci v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), sdělil dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

Začátkem tohoto týdne dne 13. února navštívil tým IAEA školicí středisko ZNPP a jeho simulátory, kde pozoroval školení personálu, včetně operátorů hlavního velínu, kteří absolvovali dodatečné školení na simulátorech pro jiné bloky, než na kterých pracovali. Experti IAEA byli informováni, že ZNPP rozšiřuje "oprávnění" těchto operátorů na všech šest reaktorových bloků. V minulosti měla ZNPP dva typy licencí pro operátory hlavního velínu, jednu pro bloky 1 až 4 a druhou pro bloky 5 a 6. V roce 2006 byly tyto dvě licence zrušeny.

Následujícího dne 14. února sledovali odborníci IAEA ruský jaderný dozor Rostechnadzor, jak kontroluje oprávnění obsluhujícího personálu v hlavních velínech bloků 2, 3 a 4. Tým IAEA byl informován o nových "předpisech" pro ZNPP, které vydala Ruská federace a které stanoví, že bloky ve stavu odstavení za studena musí mít v hlavních velínech nejméně tři pracovníky, přičemž tento požadavek se zvyšuje na čtyři, pokud je blok ve stavu odstavení za tepla (v současnosti blok 4). Tým IAEA potvrdil dodržování těchto požadavků na personál na blocích 2, 3 a 4.

Tým byl rovněž informován o požadavcích na opakovací školení operátorů včetně psychologického posouzení. Školicí středisko má v současné době 119 z původních 260 instruktorů, kteří zajišťují školení v různých oblastech, včetně radiační a požární ochrany. ZNPP sdělila expertům IAEA, že v elektrárně je dostatek certifikovaného personálu a že všechny základní pozice jsou plně obsazeny.

"Personální situace v Záporožské jaderné elektrárně byla jednou z mých hlavních obav souvisejících s jadernou bezpečností a ochranou v areálu, včetně extrémně stresujícího pracovního prostředí ve válečných podmínkách. Počet zaměstnanců se za poslední dva roky snížil o více než polovinu. Přestože je areál uzavřen, stále potřebuje dostatek kvalifikovaného personálu. Naši odborníci tento týden získali další informace o školení personálu, což je zásadní otázka, kterou budou i nadále pečlivě sledovat," informoval generální ředitel Grossi.

Experti IAEA navštívili samostatně tento týden Energodar, aby posoudili škody, které podle Ruské federace způsobily útoky dronů na město, kde žije mnoho zaměstnanců ZNPP ve vzdálenosti několika kilometrů od elektrárny.

V souladu se svým mandátem monitorovat dodržování pěti konkrétních zásad ochrany ZNPP si tým IAEA vyžádal přístup a včera se vydal do Energodaru několik hodin poté, co je elektrárna informovala, že zde předchozího odpoledne došlo ke čtyřem útokům dronů. Nebyly hlášeny žádné oběti.

Experti byli doprovázeni na dvě ze čtyř míst údajného útoku. Na jednom z míst, v budově radnice v Energodaru, která sousedí s administrativní budovou ZNPP využívanou pro komunikaci, experti zaznamenali značné poškození fasády budovy radnice, včetně několika poškozených oken, a také sutiny z budovy. Tým však nepozoroval žádné zbytky dronu, který byl údajně odstraněn, a proto nemohl potvrdit, zda pozorované škody přímo souvisejí s útokem dronu z předchozího dne, nebo jsou důsledkem škod vzniklých dříve.

Na druhém místě, školní zahradě, pozorovali odborníci IAEA rozbité okno. Nebyly zde žádné pozůstatky po dronu, který byl podle informací týmu před jejich příjezdem odstraněn.

Během uplynulého týdne experti IAEA nadále slyšeli výbuchy v určité vzdálenosti od ZNPP, což jim neustále připomínalo potenciální rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. V souladu s pěti konkrétními zásadami generální ředitel Grossi znovu vyzývá všechny strany, aby se zdržely jakýchkoli vojenských akcí, které by mohly ohrozit největší evropskou jadernou elektrárnu (JE).

Odborníci IAEA pokračovali v prohlídkách v areálu ZNPP, včetně prohlídek reaktorového sálu, místností s bezpečnostními systémy, turbínového sálu a nouzových dieselových generátorů druhého reaktorového bloku.

Tým zaznamenal únik mazacího oleje v blízkosti čerpadla chlazení bazénu vyhořelého paliva a únik vody na jiném čerpadle téhož bezpečnostního systému. ZNPP následně informovala experty IAEA, že únik oleje byl odstraněn. Experti IAEA tyto záležitosti nadále sledují.

Týmu opět nebyl umožněn přístup do západní části turbínové haly druhého bloku.

Tým IAEA rovněž informoval, že čtyři nové dieselové parogenerátory v areálu byly minulý týden vypnuty, protože stávající odpadní voda byla vyčištěna. Tým byl informován, že budou znovu spuštěny, jakmile se nahromadí dostatečné množství další odpadní vody ke zpracování.

Devět mobilních dieselových kotlů elektrárny zůstává vypnuto kvůli nedávným vyšším teplotám. Centrální vytápění zajišťují velké kotle umístěné v Záporožské tepelné elektrárně, v průmyslové zóně a v bloku 4, který zůstává ve stavu odstavení za tepla.

Týmy v ostatních čtyřech jaderných elektrárnách na Ukrajině pokračují ve své činnosti i přes časté letecké poplachy. Tým v Chmelnické jaderné elektrárně (KhNPP) se musel ukrýt dne 9. února a znovu o pět dní později a tým v Rovenské jaderné elektrárně se ukrýval dne 15. února. Experti IAEA v Černobylu se tento týden střídali, nyní je na místě již 22. tým expertů.

IAEA rovněž pokračuje v podpoře jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině pomocí dodávek vybavení a zajištění další pomoci. Tento týden byly z mimorozpočtových prostředků Japonska a Evropské unie pořízeny spektrometry, které budou sloužit k identifikaci a analýze složení radionuklidů ve vzorcích, a laboratorní vybavení, které pomůže bezpečně zacházet s nebezpečným materiálem. Příjemci tohoto vybavení se staly KhNPP a Jihoukrajinská jaderná elektrárna. Pro Ukrajinu byly rovněž pořízeny další spektrometry, které by měly být dodány v průběhu roku. Dodávka z tohoto týdne byla 37. dodávkou od začátku konfliktu, který vypukl před dvěma lety.

 

IAEA Aktualizace 8.2.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi se tento týden osobně seznámil se situací v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (ZNPP), jeho návštěva je spučástí pokračujícího úsilí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) pomoci zabránit jaderné havárii během současného konfliktu.

Během své čtvrté návštěvy ZNPP na jihovýchodě Ukrajiny od začátku války před téměř dvěma lety generální ředitel Grossi konstatoval, že od května loňského roku, kdy Rada bezpečnosti OSN stanovila pět konkrétních zásad ochrany elektrárny, nedošlo k žádnému ostřelování tohoto významného zařízení. V těchto zásadách se mimo jiné uvádí, že by nemělo dojít k žádnému útoku z elektrárny nebo proti ní a že by ZNPP neměla být využívána jako skladiště nebo základna těžkých zbraní, či vojenského personálu, které by mohly být využity k útoku z elektrárny.

Varoval však před jakýmkoli sebeuspokojením vůči zcela reálnému nebezpečí, které největší evropské jaderné elektrárně (JE) nadále hrozí. Nachází se na frontové linii a v roce 2022 se několikrát dostala pod palbu. Osmkrát také přišla o veškerou externí energii, naposledy v prosinci, což ji donutilo dočasně se spoléhat na nouzové dieselové generátory, které zajišťují energii potřebnou pro chlazení reaktoru a další důležité funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení. 

"Vidíme, že při dodržování pěti základních principů stanovených na Radě bezpečnosti OSN je fyzická integrita elektrárny relativně stabilní, což je pozitivní vývoj, i když ho bereme s obrovskou rezervou," řekl generální ředitel v areálu na závěr středeční návštěvy.

Generální ředitel Grossi se zaměřil také na další problémy v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP, včetně posouzení opatření, která elektrárna v posledních měsících přijala s cílem najít alternativní zdroj chladicí vody poté, co byla v červnu 2023 zničena níže po proudu tekoucí přehrada Kachovka, čímž byla vypuštěna obrovská nádrž, která elektrárnu desítky let zásobovala vodou. Generální ředitel Grossi naposledy odcestoval do ZNPP jen několik dní po zřícení přehrady.

Elektrárna vyvrtala 11 vrtů, aby byl zajištěn stálý přísun vody do rozstřikovacích nádrží chladících šest reaktorů v areálu, které jsou nyní v provozu, jak se tento týden přesvědčil generální ředitel Grossi.

"V současné době, kdy jsou všechny reaktory odstaveny, má elektrárna dostatek vody pro své potřeby. Není to však udržitelné řešení, zejména pokud a až začne opět vyrábět elektřinu," řekl generální ředitel.

Generální ředitel Grossi rovněž nadnesl zásadní otázku personálního zajištění ZNPP poté, co elektrárna minulý týden oznámila, že od dne 1. února nesmí do areálu žádní pracovníci zaměstnaní ukrajinským národním provozovatelem Energoatom. Generálnímu řediteli bylo v areálu sděleno, že současný počet zaměstnanců je vzhledem k odstavenému stavu elektrárny dostatečný a že probíhá další nábor.

"Počet zaměstnanců se již výrazně snížil z předválečného stavu, kdy v elektrárně pracovalo zhruba 11 500 lidí. Přestože je šest reaktorových bloků v odstávce, elektrárna stále potřebuje dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, kteří budou plnit jak provozní úkoly, tak zajišťovat řádnou údržbu zařízení důležitých pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. V tomto ohledu budeme situaci i nadále pečlivě sledovat," informoval generální ředitel.

Generální ředitel rovněž zdůraznil, že je důležité, aby týmy odborníků IAEA, které jsou v areálu přítomny od září 2022, dostaly přístup, který potřebují ke kontrole dodržování pěti konkrétních zásad a také k posouzení sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení, jež nastínil na začátku konfliktu, což se ne vždy dařilo.

"Je důležité, aby měli přístup a mohli klást otázky. Docházelo k situacím, kdy bylo navrhováno, aby se dívali, ale nemluvili. To není dobré," sdělil generální ředitel.

Pozitivním krokem je, že ZNPP informovala experty IAEA, že mohou navštívit všechny hlavní velíny reaktorů.

Generální ředitel Grossi se během své návštěvy podíval také do jedné z velkých turbínových hal, haly čtvrtého bloku, a také do velínu reaktoru, kde je přítomnost zkušeného personálu obzvláště důležitá. Tento blok je jediným, který je v současné době ve stavu odstavení za tepla za účelem výroby páry a vytápění, a to i pro nedaleké město Energodar, zatímco pět ostatních reaktorů je ve stavu odstavení za studena.

 Generální ředitel si mohl si také prohlédnout čtyři nové dieselové parogenerátory, které byly nedávno uvedeny do provozu. IAEA byla informována, že pára vyrobená novým zařízením bude v elektrárně využívána ke zpracování kapalného odpadu. ZNPP zatím nepotvrdila, zda pára generovaná tímto novým zařízením umožní také uvedení čtvrtého bloku do stavu odstavení za studena. Začátkem tohoto týdne tým expertů IAEA pozoroval zpracování kapalných odpadů ve speciální budově s využitím páry z nových dieselových parogenerátorů.

V doprovodu generálního ředitele vystřídala předchozí tým expertů IAEA na místě nová skupina expertů Agentury. Jedná se o 16. tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) od jejího založení dne 1. září 2022.

Generální ředitel Grossi uvedl, že návštěva potvrdila klíčovou roli stálé přítomnosti IAEA v areálu a že její práce ještě není u konce.

"Dokud konflikt neskončí bez jaderné havárie s radiačními následky, nebudeme moci říci, že je naše práce dokončena. Pokračujeme a dnešek byl důležitou součástí tohoto úsilí," dodal generální ředitel.

Týmy IAEA umístěné v dalších čtyřech areálech na Ukrajině pokračují ve své činnosti i přes časté letecké poplachy. Tým v Chmelnycké jaderné elektrárně se musel včera ukrýt.

IAEA rovněž pokračuje v podpoře jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení na Ukrajině, zajišťuje dodávky vybavení a další pomoc. V uplynulých dvou týdnech se uskutečnily dvě nové dodávky, takže celkový počet dosud dosáhl 36. Díky financování ze strany Spojeného království bylo poskytnuto nové vybavení pro Rovenskou a Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu a také pro zařízení Izotop, které slouží k účelům radiační ochrany nebo doplňuje dostupná opatření fyzické ochrany.

 

IAEA Aktualizace 1.2.2024

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Rafael Mariano Grossi přijede příští týden do ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (ZNPP), aby zde projednal a posoudil důležité otázky a nedávný vývoj související se stále nestabilní situací v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v areálu, včetně snížení počtu zaměstnanců pracujících v tomto významném zařízení.

Bude to již počtvrté, co generální ředitel Grossi překročí frontovou linii, aby navštívil ZNPP, jejíchž všech šest reaktorů je již téměř osmnáct měsíců odstaveno a nevyrábí žádnou elektřinu, ale stále se v nich nachází velké množství jaderného paliva, které musí být zabezpečeno, včetně odpovídajícího chlazení.

Před cestou do elektrárny, která se nachází na jihovýchodě země, bude v úterý jednat na vysoké úrovni v hlavním městě Kyjevě.

Očekává se, že v rámci trvalé snahy IAEA předcházet jaderným haváriím se generální ředitel bude zabývat několika současnými problémy v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení ZNPP, včetně možných rizik souvisejících s činností údržby zařízení elektrárny, a bude se snažit dosáhnout pokroku v jejich řešení.

Generální ředitel rovněž nastolí zásadní otázku personálního obsazení ZNPP a vyžádá si další informace v souvislosti s novým oznámením elektrárny, že ode dneška nebudou do areálu vpuštěni žádní pracovníci zaměstnaní ukrajinským národním provozovatelem Energoatom. Personál pracující v ZNPP nyní tvoří bývalí zaměstnanci Energoatomu, kteří přijali ruské občanství a podepsali pracovní smlouvy s ruským provozním subjektem, a také zaměstnanci, kteří byli do ZNPP vysláni z Ruské federace. Vedení ZNPP dnes týmu IAEA v areálu sdělilo, že v elektrárně je dostatek certifikovaného personálu a všechna pracovní místa jsou plně obsazena.

"O tomto nejnovějším vývoji budu jednat při své návštěvě Záporožské jaderné elektrárny příští týden. Je nesmírně důležité, aby elektrárna měla kvalifikovaný a odborný personál, který potřebuje pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Od začátku války před téměř dvěma lety se již počet zaměstnanců výrazně snížil," řekl generální ředitel Grossi.

Tento týden, ještě před dnešním oznámením, experti IAEA nadále žádali ZNPP o poskytnutí podrobnějších informací, aby bylo možné situaci v tomto ohledu plně pochopit a posoudit, zejména pokud jde o personál obsluhující hlavní velíny a personál odpovědný za údržbu kritické bezpečnostní infrastruktury a procesů.

ZNPP počátkem tohoto týdne expertům IAEA sdělila, že nominální počet zaměstnanců jaderných elektráren provozovaných Rosatomem je výrazně nižší než odpovídající počet zaměstnanců na Ukrajině. Experti IAEA byli informováni, že v současné době je v ZNPP zaměstnáno 4500 pracovníků ruského provozního subjektu a 940 žádostí je v procesu zvažování. Před začátkem ozbrojeného konfliktu pracovalo v ZNPP přibližně 11 500 zaměstnanců.

Na zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 25. ledna generální ředitel Grossi uvedl, že elektrárna "pracuje s výrazně sníženým počtem zaměstnanců, kteří jsou pod bezprecedentním psychickým tlakem, což i přes odstavení reaktorů není udržitelné".

Generální ředitel v ZNPP rovněž zdůrazní význam včasného přístupu IAEA do všech částí největší evropské jaderné elektrárny (JE), které jsou důležité pro jadernou bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení. Přístup je nutný, aby týmy IAEA sídlící v ZNPP mohly plně posoudit dodržování sedmi pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v ZNPP a také sledovat dodržování pěti konkrétních zásad ochrany elektrárny.

V přítomnosti generálního ředitele vystřídá příští týden současný tým Agentury v areálu nová skupina odborníků IAEA. Půjde o šestnáctý tým podpůrné a asistenční mise IAEA v Záporoží (ISAMZ) od jejího založení dne 1. září 2022. 

"Stálá přítomnost odborníků IAEA do jisté míry pomohla stabilizovat situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v Záporožské jaderné elektrárně. Avšak, jak jsem minulý týden řekl na Radě bezpečnosti OSN, svět si nemůže dovolit být klidný," uvedl generální ředitel Grossi.

"Rozhodl jsem znovu navštívit areál, abych ukázal potenciální rizika, kterým elektrárna nadále denně čelí, a abych zopakoval a posílil závazek IAEA udělat vše, co je v našich silách pro zajištění jaderné bezpečnosti v tomto areálu i v dalších ukrajinských jaderných zařízeních," dodal.

V ZNPP vykonal současný tým expertů IAEA tento týden pochůzky po areálu, navštívil reaktorový sál prvního bloku a místnosti, kde se nachází jeho bezpečnostní systém, v některých z nich zaznamenal přítomnost nánosů kyseliny borité. Experti IAEA již dříve zaznamenali usazeniny kyseliny borité v blocích 3 a 6. Borová voda se používá v primárním chladivu, které pomáhá udržovat funkce jaderné bezpečnosti.

Tento týden ISAMZ také navštívila dva sklady čerstvého paliva, suchý sklad vyhořelého paliva a vodní rozstřikovací rybníky. Tým provedl v areálu monitorování radiace pomocí měřicího přístroje umístěného v batohu a potvrdil, že je v normě.

Jedenáct vrtů, které byly vybudovány v blízkosti rozstřikovacích nádrží po zničení přehrady Kachovka loni v červnu, zajišťuje chladicí vodu pro šest odstavených reaktorů a vyhořelé jaderné palivo.

Pět ze šesti reaktorů ZNPP zůstává ve stavu odstavení za studena, zatímco čtvrtý blok je ve stavu odstavení za tepla, aby vyráběl páru a teplo, mimo jiné i pro nedaleké město Energodar, kde žije většina zaměstnanců elektrárny.

V pondělí tým sledoval část prací při uvádění nových dieselových parogenerátorů (DSG) do provozu a dnes byl elektrárnou informován, že uvedení do provozu proběhlo. IAEA byla informována, že pára produkovaná novým zařízením bude využívána ke zpracování kapalného odpadu. ZNPP zatím nepotvrdila, zda pára generovaná tímto novým zařízením umožní uvést všechny reaktorové bloky do stavu odstavení za studena.

Díky mírnějším teplotám v poslední době mohla elektrárna snížit počet provozovaných mobilních dieselových kotlů na čtyři z devíti. Tyto kotle zajišťují vytápění elektrárny i společnosti Energodar.

Tým byl informován, že po poruše na začátku tohoto měsíce byla dokončena údržba záložního transformátoru a jeho provoz byl obnoven. ZNPP uvedla, že bude tým IAEA brzy informovat o příčině poruchy.

Jinde na Ukrajině experti IAEA přítomní v Chmelnické, Rovenské a Jihoukrajinské JE a v Černobylské elektrárně oznámili, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení jsou zachovány navzdory náročným válečným podmínkám, včetně častých leteckých poplachů v některých zařízeních. Týmy IAEA se v uplynulém týdnu ve třech provozovaných jaderných elektrárnách vystřídaly.

Štítky