Přejít k hlavnímu obsahu

Informace z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)(IAEA)

Image
logo IAEA

pokud umíte anglicky, aktuální informace najdete na webu IAEA.

Upozornění: nově najdete tyto informace již zde v aktualitách. Tato stránka se již nebude aktualizovat.

 

IAEA Aktualizace 7.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Generální ředitel Rafael Mariano Grossi na základě hlášení z Ukrajiny uvedl, že nové jaderné výzkumné zařízení produkující radioizotopy pro lékařské a průmyslové aplikace v  Charkově bylo poškozeno ostřelováním. Národní jaderný regulátor uvedl, že incident nezpůsobil v okolí žádné zvýšení úrovně radiace. Zařízení na severovýchodě Ukrajiny slouží pro výzkum, vývoj a výrobu radioizotopů. Protože jaderný materiál v zařízení je vždy podkritický a zásoby radioaktivního materiálu jsou velmi nízké, hodnocení IAEA potvrdilo, že škody, které jí byly hlášeny, by neměly mít žádné radiologické následky, uvedl generální ředitel.

Nedělní incident nicméně znovu upozornil na rizika, jimž ukrajinská jaderná zařízení během ozbrojeného konfliktu čelí, a přidal na naléhavosti iniciativě IAEA zaměřené na zajištění jaderné bezpečnosti a zabezpečení v zemi. "Už jsme měli několik epizod ohrožujících bezpečnost na ukrajinských jaderných zařízeních," řekl generální ředitel Grossi.
Dne 27. února Ukrajina uvedla, že rakety zasáhly místo úložiště radioaktivního odpadu v hlavním městě Kyjevě, ale nedošlo k žádnému úniku radioaktivního odpadu. To přišlo den poté, co byl poškozen elektrický transformátor v podobném zařízení na likvidaci odpadu poblíž Charkova. Dne 4. března, kdy místo převzaly ruské síly, Ukrajina uvedla, že výcvikové středisko jaderné elektrárny Záporoží (JE) bylo zasaženo projektilem, který způsobil požár, který byl později uhašen.

Kromě toho regulátor uvedl, že ve východním přístavním městě Mariupol, včetně jeho onkologického centra, nadále neprobíhá žádná komunikace s podniky a institucemi využívajícími zdroje záření kategorie 1-3. Jejich bezpečnost a zabezpečení proto nebylo možné potvrdit. Takový radioaktivní materiál může způsobit vážnou újmu lidem, pokud není řádně zabezpečen a spravován.

„Musíme přijmout opatření, abychom pomohli odvrátit jadernou havárii na Ukrajině, která by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí. Nemůžeme si dovolit čekat,“ řekl generální ředitel Grossi. Aby pomohl chránit jaderná zařízení země, vyjádřil svou připravenost cestovat do JE Černobyl, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren z obou stran konfliktu. "Řekl jsem, že jsem ochoten cestovat do Černobylu, ale může to být kamkoli, pokud to usnadní tato nezbytná a naléhavá jednání," řekl na dnešním zasedání Rady guvernérů IAEA.

V Černobylu, který je od 24. února pod kontrolou ruských sil, se současná směna asi 210 technických pracovníků a stráží stále nemůže vystřídat, uvedl regulátor. Stejní zaměstnanci jsou na místě již 12 dní. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, jak je důležité, aby si provozní zaměstnanci mohli odpočinout, aby mohli bezpečně vykonávat své důležité úkoly.
V dalším znepokojivém vývoji dnes ukrajinský regulátor také informoval IAEA, že v současné době není možné dodávat náhradní díly nebo léky do jaderné elektrárny Záporoží, den poté, co země uvedla, že řízení elektrárny je nyní na příkaz velitele ruských sil, které kontrolují místo. Personál závodu se však mohl střídat, dodal. Generální ředitel zopakoval, že podřízení provozního personálu pravomoci ruského vojenského velitele je v rozporu s nezbytným pilířem jaderné bezpečnosti.

Pokud jde o stav ukrajinských jaderných elektráren, regulátor uvedl, že je v provozu osm z 15 reaktorů v zemi, včetně dvou v JE Záporoží.

 

IAEA Aktualizace 6.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ačkoli běžní zaměstnanci nadále provozují Záporožskou jadernou elektrárnu (JE), vedení elektrárny je nyní pod velením velitele ruských sil, které minulý týden převzaly kontrolu nad areálem. Ukrajina dále hlásí, že jakákoli činnost vedení elektrárny – včetně opatření souvisejících s technickým provozem šesti reaktorových bloků – vyžaduje předchozí souhlas ruského velitele.

Generální ředitel vyjádřil vážné znepokojení nad tímto vývojem, protože je v rozporu s jedním ze sedmi nezbytných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení, které nastínil na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2.3. svolané k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti a záruk.

Pilíř 3 uvádí: „Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku“.

Dále Ukrajina oznámila, že ruské síly na místě vypnuly ​​některé mobilní sítě a internet, takže spolehlivé informace z místa nelze získat běžnými komunikačními kanály. Potvrdil to ukrajinský jaderný dozor, který dnes informoval IAEA, že začal mít velké problémy v komunikaci s personálem provozujícím Záporožskou JE. 24 hodin poté, co ukrajinský regulační úřad uvedl, že je schopen udržovat komunikaci s největší ukrajinskou jadernou elektrárnou, již telefonní linky, e-maily a fax nefungují. Komunikace mobilním telefonem byla stále možná, ale nekvalitně.

To je v rozporu s dalším ze sedmi nezbytných pilířů, číslem 7: "Musí existovat spolehlivá komunikace s regulátorem a dalšími."
"Jsem extrémně znepokojen tímto vývojem, který mi byl dnes oznámen. Jen pár dní poté, co jsem představenstvu IAEA představil sedm hlavních prvků jaderné bezpečnosti a zabezpečení, je již několik z nich porušováno. Aby bylo možné provozovat elektrárnu bezpečně, musí mít vedení a zaměstnanci možnost vykonávat své životně důležité povinnosti ve stabilních podmínkách bez nepřiměřených vnějších zásahů nebo tlaku,“ uvedl generální ředitel Grossi. „Zhoršující se situace týkající se životně důležité komunikace mezi regulátorem a Záporožskou JE je také zdrojem hlubokého znepokojení, zejména během ozbrojeného konfliktu, který může kdykoli ohrozit jaderná zařízení země. Spolehlivá komunikace mezi regulátorem a operátorem je kritickou součástí celkové jaderné bezpečnosti a zabezpečení,“ řekl.

Navzdory problémům s komunikací byl regulátor schopen poskytnout aktualizované informace o provozním stavu Záporožské JE a potvrdit, že úrovně radiace jsou zde normální. Ze šesti reaktorů je blok 1 v plánované údržbě do poloviny roku 2022, blok 2 nyní pracuje na plný výkon, blok 3 je ve stavu studeného odstavení, blok 4 pracuje téměř na plný výkon, blok 5 se ochlazuje a blok 6 je ve studeném odstavení. Provozní týmy v závodě se střídaly ve třech směnách, byly ale problémy s dostupností a zásobováním potravinami, což mělo negativní dopad na morálku zaměstnanců, uvedl regulátor.

Regulátor také oznámil, že se potýká s problémy s komunikací s personálem v JE Černobyl, což bylo v tuto chvíli možné pouze pomocí e-mailů. Ruské síly převzaly kontrolu nad místem nehody dne 24. února. V jaderné elektrárně Černobyl se od 23. února stále nemohlo střídat více než 200 technických pracovníků a stráží, uvedla agentura. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, jak je důležité, aby si provozní zaměstnanci mohli odpočinout, aby mohli bezpečně a bezpečně vykonávat své důležité úkoly. "Vyzývám ty, kteří mají účinnou kontrolu nad Černobylskou JE, aby okamžitě umožnili tamním zaměstnancům rotovat v zájmu bezpečnosti a ochrany," řekl.

V dalším týkajícím se vývoje došlo také ke ztrátě komunikace se všemi podniky a institucemi v přístavním městě Mariupol, které používají zdroje záření kategorie 1-3, a nebyly žádné informace o jejich stavu, uvedl regulátor. Takový radioaktivní materiál může způsobit vážnou újmu lidem, pokud není řádně zajištěn a spravován.

Generální ředitel zopakoval svou připravenost cestovat do JE Černobyl, aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren ze strany stran konfliktu v zemi.

 

IAEA Aktualizace 5.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajinský jaderný regulátor dnes řekl Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (IAEA), že byl schopen udržovat komunikaci s personálem Záporožské jaderné elektrárny, kde nyní pracují dva ze šesti reaktorů, den poté, co ruské síly převzaly kontrolu nad místě na jihovýchodě země. Oznámil to generální ředitel Rafael Mariano Grossi.

V pravidelných aktualizacích IAEA také ukrajinský regulační orgán a vedení elektrárny potvrdily, že technické bezpečnostní systémy jsou v největší ukrajinské jaderné elektrárně nedotčené a úrovně radiace zůstávají normální. Jedna telefonní komunikační linka byla ztracena, ale další stále fungovala, stejně jako komunikace mobilním telefonem. Ukrajinští protějšky řekli IAEA, že školicí středisko zařízení – umístěné odděleně od reaktorových bloků – utrpělo značné škody během událostí na začátku 4. března, kdy Ukrajina uvedla, že bylo zasaženo projektilem a vypukl lokalizovaný požár, který byl později uhašen.  Dodali také, že došlo k poškození laboratorní budovy a administrativní struktury. Ze šesti reaktorů elektrárny zůstal 1. blok v plánované údržbě, provozní výkon 2. bloku byl do 7:45 SEČ zvýšen na 760 megawattů elektřiny (MWe), 3. blok byl odpojen od sítě a byl v režimu nízkého výkonu, 4. blok pracoval na 960 MWe, což je téměř plný výkon, a 5. a 6. blok byly odstaveny. Bazény vyhořelého paliva na místě fungovaly normálně. Vizuální kontrola suchého skladu podle informací poskytnutých IAEA nezjistila žádné poškození. Bezpečnostní systémy tří dalších ukrajinských jaderných elektráren fungovaly a regulátor nadále dostával online monitorovací údaje o úrovních radiace v lokalitách, které byly také jako obvykle. Šest z jejich celkem devíti reaktorů bylo v současné době v provozu, uvedl regulátor.

Personál jaderné elektrárny Černobyl – která je od minulého týdne pod kontrolou ruských sil – je na místě od 23. února, aniž by mohl střídat směny technického personálu a stráží, uvedl regulátor. Generální ředitel Grossi opakovaně zdůraznil, že je důležité, aby zaměstnanci obsluhující ukrajinská jaderná zařízení mohli odpočívat a střídat se, aby mohli bezpečně a bezpečně vykonávat svou práci. Řekl také, že „napjatá“ situace s ruskými silami ovládajícími areál jaderné elektrárny  a ukrajinským personálem, který ji obsluhuje, „určitě nemůže trvat příliš dlouho“. Šéf národního operátora Energoatom Petro Kotin v pátek generálního ředitele informoval, že elektrárna nyní smí střídat směny.

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022 večer

Iniciativa generálního ředitele IAEA Grossiho k cestě na Ukrajinu

Generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi dnes oznámil, že je připraven vycestovat do Černobylské jaderné elektrárny (JE), aby zajistil závazek k bezpečnosti a zabezpečení všech ukrajinských jaderných elektráren od stran konfliktu v zemi. Generální ředitel nastínil sedm nepostradatelných pilířů jaderné bezpečnosti a zabezpečení na zasedání Rady guvernérů IAEA dne 2. března svolaném k řešení důsledků situace na Ukrajině v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a záruk. Dnes varoval, že několik z nich již bylo ohroženo během nočních událostí v největší ukrajinské jaderné elektrárně.

Sedm pilířů je:

  1. Fyzická integrita zařízení – ať už jde o reaktory, nádrže s palivem nebo sklady radioaktivního odpadu – musí být zachována;

  2. Všechny bezpečnostní a zabezpečovací systémy a zařízení musí být vždy plně funkční;

  3. Provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost přijímat rozhodnutí bez zbytečného tlaku;

  4. Pro všechna jaderná zařízení musí existovat bezpečné vnější napájení ze sítě;

  5. Musí existovat nepřetržité logistické dodavatelské řetězce a doprava do místa;

  6. Musí existovat účinné systémy radiačního monitorování na místě i mimo něj a opatření připravenosti a reakce na mimořádné události;

  7. Musí existovat spolehlivá komunikace s regulátorem a ostatními.

Generální ředitel uvedl, že z jaderné elektrárny nedošlo k žádnému úniku radiace v důsledku požáru, který byl později uhašen. "Ale nemůžeme se spoléhat na to, že toto štěstí bude pokračovat." Je nejvyšší čas zabránit tomu, aby ozbrojený konflikt vystavil jaderná zařízení vážnému riziku, které by mohlo ohrozit bezpečnost lidí a životního prostředí na Ukrajině i mimo ni. Slova musí něco znamenat – je čas jednat.“

IAEA je mezinárodní, autoritativní technická jaderná agentura, která je schopna poskytnout adekvátní technickou pomoc, která pomůže zajistit bezpečný provoz jaderných zařízení, řekl. Ale za těchto podmínek agentura potřebuje závazek každého aktéra, aby mohla takovou technickou pomoc na Ukrajinu poskytovat. „Logistika této cesty bude obtížná, ale ne nemožná. To, co požadujeme, je závazek, který nám umožní poskytovat tuto technickou pomoc,“ řekl s tím, že konzultuje s ostatními, jak toho dosáhnout. Generální ředitel Grossi dal jasně najevo, že jeho návrh nemá nic společného s pokusem o politické řešení konfliktu na Ukrajině. "Moje odpovědnost je omezena na bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení," řekl. "Dejme se do práce."

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022 odpoledne

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že ruské síly převzaly kontrolu nad areálem tamní jaderné elektrárny Záporoží (JE), ale že jadernou elektrárnu nadále obsluhují její řadoví zaměstnanci a žádná úniku radioaktivního materiálu, řekl generální ředitel Rafael Mario Grossi.

Ukrajinští protějšky informovali IAEA, že střela přes noc zasáhla  budovu v blízkosti jednoho z reaktorových bloků elektrárny a způsobila lokalizovaný požár, který byl později uhašen.
Bezpečnostní systémy šesti reaktorů elektrárny nebyly ovlivněny a nedošlo k úniku radioaktivního materiálu. Radiační monitorovací systémy na místě jsou plně funkční.

Operátor však oznámil, že situace je i nadále velmi náročná, a proto dosud nebylo možné vstoupit do celého areálu, aby bylo možné posoudit, zda jsou všechny bezpečnostní systémy plně funkční. Z reaktorových bloků elektrárny je blok 1 odstaven z důvodu údržby, bloky 2 a 3 prošly řízenou odstávkou, blok 4 pracuje na výkonu 60 procent a bloky 5 a 6 jsou drženy „v záloze“ v režimu nízkého výkonu. Dva lidé byli hlášeni jako zranění.

Incident and Emergency Center (IEC) IAEA bylo uvedeno do režimu plné reakce kvůli událostem v Záporožské JE, řekl generální ředitel Grossi. IEC bude obsazeno nepřetržitě, aby nepřetržitě přijímalo, vyhodnocovalo a šířilo informace o vývoji.  Generální ředitel uvedl, že je nadále vážně znepokojen situací v největší ukrajinské jaderné elektrárně. Hlavní prioritou bylo zajistit bezpečnost a zabezpečení elektrárny, jejího napájení a lidí, kteří ji obsluhují, řekl.

„Jsem extrémně znepokojen situací v Záporožské JE a tím, co se tam během noci stalo. Odpalování granátů v oblasti jaderné elektrárny porušuje základní princip, že fyzická integrita jaderných zařízení musí být neustále udržována a udržována v bezpečí,“ řekl.

Generální ředitel uspořádal v 10:30 SEČ tiskovou konferenci k situaci.

 

IAEA Aktualizace 4.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že areál Záporožské jaderné elektrárny (JE) byl přes noc ostřelován a generální ředitel Rafael Mariano Grossi okamžitě hovořil s premiérem Denysem Shmyhalem a národním jaderným regulátorem a provozovatelem země o vážné situaci.
Generální ředitel Grossi vyzval k zastavení používání síly a varoval před vážným nebezpečím, pokud by byly zasaženy některé reaktory. Očekává se, že v pátek v 10:30 SEČ uspořádá tiskovou konferenci.

Ukrajinský regulační úřad uvedl, že požár na místě neovlivnil „nezbytné“ vybavení a personál elektrárny podniká zmírňující opatření. V elektrárně nebyla hlášena žádná změna úrovně radiace, uvedl.

IAEA uvádí své středisko pro incidenty a nouzové situace (IEC) do režimu plné reakce kvůli situaci v Záporožské jaderné elektrárně, řekl generální ředitel Grossi.

IAEA nadále bedlivě sleduje vývoj v Záporožské JE a zůstává v neustálém kontaktu s Ukrajinou. O situaci bude i nadále pravidelně informovat.

 

IAEA Aktualizace  3.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině 

Ukrajina informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že zaměstnanci, kteří byli drženi v Černobylské jaderné elektrárně (JE) od doby, kdy ruské vojenské síly před týdnem převzaly kontrolu nad místem, čelili „psychologickému tlaku a morálnímu vyčerpání“, generální ředitel Rafael Mariano Grossi řekl a zdůraznil, že jim musí být umožněno odpočívat, aby jejich klíčová práce mohla být vykonávána bezpečně.

Bylo to součástí společné výzvy generálnímu řediteli IAEA, kterou dnes obdržela ukrajinská vláda, regulační úřad a národní operátor, který dodal, že personál v lokalitě Černobyl „má omezené možnosti komunikovat, pohybovat se a provádět plnohodnotnou údržbu. a opravárenské práce“. Potvrdili také generálnímu řediteli, že Ukrajina ztratila regulační kontrolu nad všemi zařízeními v uzavřené zóně Černobylu, a požádali IAEA, aby přijala opatření „s cílem obnovit právní regulaci bezpečnosti jaderných zařízení a zařízení v areálu jaderné elektrárny Černobyl a v uzavřené zóně“. Generální ředitel začátkem tohoto týdne uvedl, že provádí konzultace s cílem vyřídit žádost Státního inspektorátu jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) o okamžitou pomoc při zajištění bezpečnosti JE Černobyl a dalších jaderných zařízení na Ukrajině.

V samostatné technické aktualizaci pro IAEA dnes SNRIU oznámilo, že přes noc došlo ke ztrátě energie z jednoho ze dvou elektrických přenosových vedení dodávajících elektřinu do lokality. Toto elektrické vedení nenapájí zařízení související s bezpečností. Nicméně kvůli této ztrátě výkonu došlo k potížím při provádění běžné údržby a oprav některých zařízení kritických pro bezpečnost, uvedl SNRIU. Vzhledem k času, který uplynul od černobylské havárie v roce 1986, je tepelné zatížení bazénu skladování vyhořelého paliva a objem chladicí vody obsažené v bazénu dostatečné k udržení efektivního odvodu tepla bez potřeby elektrického napájení. Kromě toho má areál k dispozici záložní nouzové dieselové generátory pro případ úplné ztráty energie. Událost znovu zdůrazňuje, proč generální ředitel Grossi opakovaně zdůrazňoval, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zabezpečení ukrajinských jaderných elektráren. "Zůstávám vážně znepokojen zhoršující se situací na Ukrajině, zejména pokud jde o tamní jaderné elektrárny, které musí být schopny pokračovat v provozu bez jakýchkoli bezpečnostních nebo bezpečnostních hrozeb," řekl. "Každá nehoda způsobená v důsledku vojenského konfliktu by mohla mít mimořádně vážné důsledky pro lidi a životní prostředí na Ukrajině i mimo ni."

Černobylská JE je od havárie vyřazována z provozu a v různých zařízeních v lokalitě zůstává značné množství jaderného materiálu ve formě vyhořelého paliva a dalšího radioaktivního odpadu. Na středečním zasedání Rady guvernérů IAEA generální ředitel Grossi zdůraznil „nanejvýš důležité, aby zaměstnanci pracující ve Specializované podnikové jaderné elektrárně v Černobylu byli schopni vykonávat svou práci bezpečně a efektivně a aby jejich osobní blaho bylo zaručeno ti, kteří převzali kontrolu“. Provozní personál ve všech ukrajinských jaderných zařízeních musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku, dodal ve svém prohlášení představenstva. Ukrajina má také 15 funkčních jaderných reaktorů na čtyřech místech v zemi, které poskytují zhruba polovinu její elektřiny, které dnes podle SNRIU nadále normálně fungují. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace  2.3.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině 

Rusko informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že jeho vojenské síly převzaly kontrolu nad územím kolem ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny (JE), řekl dnes generální ředitel Rafael Mariano Grossi. 

V oficiálním dopise generálnímu řediteli ze dne 1. března Stálá mise Ruské federace při mezinárodních organizacích ve Vídni také uvedla, že personál elektrárny pokračoval v „práci na zajištění jaderné bezpečnosti a monitorování radiace v normálním režimu provozu. Úrovně radiace zůstávají normální."  Dne 1. března Ukrajina informovala IAEA, že všechny její jaderné elektrárny zůstávají pod kontrolou národního provozovatele. V aktualizaci dnes ráno Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) uvedl, že udržuje komunikaci s jadernými zařízeními země a že JE nadále normálně fungují. Záporožská elektrárna je největší z ukrajinských jaderných elektráren se šesti z 15 jaderných reaktorů v zemi. V dopise adresovaném generálnímu řediteli a obdrženém 1. března úřadující vrchní státní inspektor SNRIU požádal IAEA o okamžitou pomoc při koordinaci činností souvisejících s bezpečností JE Černobyl a dalších jaderných zařízení. Generální ředitel bude vést konzultace a udržovat kontakty za účelem řešení tohoto požadavku. Generální ředitel opakovaně zdůraznil, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zabezpečení ukrajinských jaderných elektráren. Řekl také, že provozní personál musí být schopen plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany a musí mít schopnost činit rozhodnutí bez zbytečného tlaku. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.

 

IAEA Aktualizace 28.2.2022

Prohlášení generálního ředitele IAEA k situaci na Ukrajině

Ukrajina dnes informovala Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA), že jaderné elektrárny v zemi jsou nadále provozovány bezpečně a bezpečně, řekl generální ředitel Rafael Mariano Grossi a dodal, že je i nadále vážně znepokojen zachováním jejich bezpečnosti a zabezpečení během současného konfliktu. Ukrajinský jaderný energetický program – 15 reaktorů na čtyřech místech – obvykle tvoří zhruba polovinu její výroby elektřiny. Dne 27. února ukrajinské ministerstvo zahraničí informovalo IAEA, že ruské vojenské síly postupují v blízkosti největší z lokalit – Záporožské jaderné elektrárny (NPP) na východní Ukrajině. Další informace obdržené 28. února od operátora potvrdily, že ruské síly byly v blízkosti místa provozu, ale v době hlášení na něj nevstoupily.

V této souvislosti generální ředitel Grossi zdůraznil, že je třeba se vyhnout jakékoli vojenské nebo jiné akci, která by mohla ohrozit bezpečnost elektrárny. Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) řekl IAEA, že pokračuje ve shromažďování informací a v dnešní ranní aktualizaci pro IAEA SNRIU uvedla, že nedošlo k žádné změně „režimu fyzické ochrany“ JE Záporoží a že jeho šest jednotek bylo v bezpečném stavu. Generální ředitel Grossi řekl: „Pokračuji velmi pozorně a s vážnými obavami sleduji vývoj na Ukrajině, zejména potenciální dopad konfliktu na bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení země. Je nesmírně důležité, aby jaderné elektrárny nebyly žádným způsobem ohroženy. Dodal: "Nehoda jaderných zařízení na Ukrajině by mohla mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a životní prostředí." SNRIU zdůraznila tato rizika a v neděli informovala IAEA, že rakety zasáhly místo zařízení na ukládání radioaktivního odpadu v hlavním městě Kyjevě, ale nedošlo k žádnému poškození budovy a žádné zprávy o úniku radioaktivního odpadu. Generální ředitel Grossi uvedl, že je nesmírně důležité zachovat schopnosti operačních týmů zajistit bezpečnost. Kromě toho by měly zůstat k dispozici životně důležité dodavatelské řetězce, aby bylo zajištěno, že nezbytné služby, zařízení a komponenty mohou být kdykoli dodány do ukrajinských jaderných zařízení, například za účelem provedení jakýchkoli nouzových oprav. Ukrajina minulý týden informovala IAEA, že ruské síly převzaly kontrolu nad zařízeními Státního specializovaného podniku Černobylské JE, které se nachází v uzavřené zóně zřízené po havárii v roce 1986. Regulátor dnes uvedl, že vedoucí směny na místě nebyl od 24. února vyměněn, ale nadále plnil své povinnosti. SNRIU také poskytla údaje o radiaci z místa, které IAEA vyhodnotila jako nízké a v souladu s úrovněmi blízkými pozadí.

Generální ředitel Grossi znovu zdůraznil, že zaměstnanci všech jaderných zařízení musí mít možnost pracovat a odpočívat. Zopakoval svou výzvu těm, kteří mají takové stránky pod účinnou kontrolou, aby nepodnikali žádné kroky, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost nebo je vystavit nepřiměřenému tlaku. IAEA nadále pečlivě sleduje vývoj na Ukrajině se zvláštním zaměřením na bezpečnost a zabezpečení jejích jaderných reaktorů. IAEA zůstává v neustálém kontaktu se svým protějškem a bude i nadále poskytovat pravidelné aktualizace o situaci na Ukrajině.